К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентівСторінка25/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3.01 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   66

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ІНФІКУВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ‛Я НОВОНАРОДЖЕНИХ

Виконавець: Якубович Я.М. – студ. V курсу мед.ф-ту.

Науковий керівник: к.м.н.,доц. Мітюніна Н.І.

Кафедра акушерства та гінекології

Актуальність теми: інфекції які можуть ніяк не проявлятися у звичайному житті жінки, не рідко стають причиною великої біди під час вагітності. У зв’язку з високим рівнем інфікування вагітних у наш час, а також небезпекою порушення розвитку плода та народження хворої дитини, проблема внутрішньоутробної інфекції плоду являється однією із найбільш актуальних в акушерській практиці

Мета роботи: вивчити вплив внутрішньоутробного інфікування на стан здоров’я новонароджених.

Методи дослідження: був проведений аналіз 51 історії вагітності, пологів та післяпологового періоду та 54 історій новонароджених в Полтавському міському клінічному пологовому будинку.

Результати дослідження: аналізуючи медичну документацію встановлено, що вік жінок з внутрішньоутробним інфікуванням плода коливався в межах 19-40 років. Жінки віком від 19 до 35 років становлять 48 осіб ( 94,2%), від загальної кількості жінок, віком від 36 до 40 років - 3 (5,8%). Першою була вагітність у 21 жінки (41,2%), повторною - у 30 (58,8%). Першороділь було 30 (58,8%), повторнонароджуючих - 21 (41,2%). У терміні гестації 22-28 тижнів народилося 6 немовлят (11,8%), у терміні 29-36,6 тижнів 20 (39,2%), у терміні 37-41 тиждень - 25 (49%). Серед гінекологічних захворювань які найчастіше зустрічалися у даної групи жінок є ерозія шийки матки у 14 осіб (27,5%), сальпінгооофорит – у 10 осіб (19,6%), порушення менструального циклу, викидні та безпліддя в анамнезі у 20 осіб (39,2%).%). Перебіг вагітності був ускладнений загрозою передчасного викидня у 37 осіб( 72,5%), дисфункцією плаценти за даними УЗД у 23 осіб (45,1%), гострою распіраторною вірусною інфекцією у 16 осіб ( 31,4%), анемією у 15 осіб (29,4%), прееклампсією у 11 осіб (21,6%), кольпітом у 9 осіб (17,6%). Із 20 жінок які обстежувалися на TORCH інфекцію у 18 осіб аналіз був позитивним. Як правило у кожної жінки виявляли одразу кілька збудників. Уреоплазма виявлена у 10 жінок (17,6%), цитомегаловірус у 6 осіб (11,8%), вірус простого герпесу у 6 осіб (11,8%), папілома вірус у 3 жінок (5,9%). При бактеріологічному посіві мазків з плаценти були виявлені наступні мікроорганізми Escherichia colli у18 осіб (35,3%), Staphylococcus epidermides у 10 жінок (19,6%), Candida у 10 (19,6%), Enterococus faecalis у 12 жінок (23,5%), Streptococcus agalacticea у 7 осіб (13,7%), Streptococcus aureus у 4 (7,8%). Серед ускладнень у пологах які найчастіше зустрічалисьбли передчасний розрив плодових оболонок у 25 осіб (49%) та дистрес плода – 21 (41,2%). Оперативним шляхом було родорозрішено 9 жінок (17,6%). Із 54 народжених немовлят, 6 (11,1%) загинуло в перший тиждень. Маса новонароджених коливалася в межах від 650 до 4000г. З масою 1000-2000г народилось 13 немовлят (24,1%), 20001-3000г – 15 дітей (27,7%). З оцінкою по шкалі Апгар 1-3 бали народилося 6 немовлят (11,1%), 4-5 балів у 5(9,3%), 6-7 балів у 31 немовляти (57,4%), 8-10 балів у 12 немовлят (22,2%). У 47 немовлят (87%) була виявлена гіпоксія та набряк мозку, у 24 (44,4%) пневмонія, у 13 (24%) піодермія та коньюктивіт, у 5 немовлят (9,3%) вроджені вади розвитку.

Висновок: у результаті проведеного аналізу було встановлено, що при внутрішньоутробному інфікуванні плода найчастіше спостерігається ураження центральної нервової системи, органів дихання, шкіри та слизових оболонок. Прослідковується ланцюг внутрішньоутробного інфікування мати – плацента – дитина. Отже є доцільним обстеження на TORCH інфекцію жінок як з геніальними , так і з екстрагенітальними захворюваннями.

СЕКЦІЯ

Експериментальна медицина

GENDER DIFFERENCES OF STRESS-INDUCED CATABOLISM OF BIOPOLYMERS IN WHOLE SALIVA OF YOUNG PEOPLE

Author: Yunus Kadamow – fifth-year student of medical faculty

Research advisers: V. Tsuber, Prof. L. Tarasenko.

Department of medical, bioorganic and biological chemistry
HSEI «Ukrainian medical stomatological academy», Poltava


It is widely recognized that stress induces marked changes of biopolymers of the connective tissue. Oligosaccharide chains of glycoproteins contain distal residues of sialic acids. Psychosocial stress is associated with desialilation of the biopolymers that could lead to their decreased functionality. Stress is also thought to play a role in acceleration of proteolysis thus resulting in an increase of concentration of peptide fragments that constitute medium weight molecules (MWM) in biological fluids. The MWM have been suggested to be agents of endogeneous toxicity.

The aim of the present study was to examine gender differences of stress reactivity of connective tissue components in the whole saliva of young people.

Academic stress was used as a relevant natural model of socioemotional stress. 103 dental undergraduates (45 men and 58 women) within an age range of 18 – 23 years gave an informed consent. A relatively stress-free baseline at two weeks before the examination served as a control condition, whereas the examination served as a stress condition. Unstimulated whole saliva was obtained from all the subjects at fixed time in the morning. The State and Trait Anxiety Inventory (STAI) was administered before the saliva collection at both conditions. Concentration of sialic acid was assessed by the Hess method; concentration of MWM was measured after Gabrielyan et al. All statistical analyses were performed using R. Student’s t-tests and Pearson correllations were calculated. Data are expressed as means ± SD; and p<0.05 was set as the criterion for significance.

The stress condition was evaluated by the subjects as significantly more stressful than the rest condition. Stress anxiety varied markedly between the stress and the rest condition respectively (56.57±12.89 units vs 41.15±8.08 units; p<0.001). We found that state anxiety was significantly higher in women than in men both at the stress condition (women 59.72±11.20 units vs men 52.51±13.88 units; p<0.001) and at rest (women 43.26±8.65 units vs men 38.42±6.40 units; p<0.05). The stress condition resulted in a significant 116% increase in concentration of sialic acids in whole saliva of the subjects compared to the control condition (44.10±30.82 mg/L vs 20.39±18.71 mg/L respectively; p<0.001). A much greater rise was observed in women (43.59±30.50 mg/L at stress vs 15.02±13.09 mg/L at rest; p<0.001) than in men (44.66±31.92 mg/L at stress vs 26.27±22.25 mg/L at rest; p<0.05), which constituted a 190% rise versus 70% respectively. No significant change of concentration of MWM was found in the total group of subjects. Nevertheless, women showed a 18% significant stress-induced increase (0.283±0.065 extinction units vs 0.239±0.046 extinction units respectively; p<0.01) while no significant change of MWM concentration occurred in men. A strong positive correllation (r = +0,852; p<0,001) of an increase of concentration of MWM and an increase of concentration of sialic acids in whole saliva was only found in women. The observed correlation can suggest an intensified destruction of sialomucins in whole saliva.Therefore, different patterns of stress-induced changes of biopolymers in the whole saliva is found in men and women. It has been reported that sialic acids can act as scavengers of hydrogen peroxide in whole saliva. The obtained results are in line with our other findings of enhanced protective mechanisms against oxidative stress in saliva of women and suggest that the desialilation of biopolymers in women can constitute a part of the protective response.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка