К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


ВПЛИВ МЕКСИДОЛУ НА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОМБОЦИТІВ ПРИ КОРЕКЦІЇ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИНСторінка26/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   66

ВПЛИВ МЕКСИДОЛУ НА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОМБОЦИТІВ ПРИ КОРЕКЦІЇ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН

Виконавці: Бобко Є.М., Гаража В.О. – студ. ІІІ курсу мед ф-ту

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Важнича О.М.

Кафедра експериментальної та клінічної фармакології
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Неконтрольована кровотеча викликає 39% смертних випадків, пов’язаних із тяжкою травмою, і є провідною причиною смерті в цій ситуації. При цьому, якщо кровотечу, що виникла внаслідок пошкодження судини можна усунути хірургічним шляхом, то кровотечу за рахунок коагулопатії, котра супроводжує травму, зупинити значно важче. Така коагулопатія носить мультифакторний характер, причому серед її причин вказують тромбоцитопенію внаслідок посиленого використання тромбоцитів та гемодилюції, а також їх дисфункцію. При зниженні рівня тромбоцитів до критичного або, коли пацієнт попередньо мав дефіцит еритроцитів, тромбоцитів чи плазмових факторів згортання крові, їх корекцію потрібно починати, як можливо раніше. Вважають, що в останньому випадку разом із трансфузійною терапією доцільно застосовувати препарати заліза для парентерального введення з метою зменшення дефіциту еритроцитів та гемоглобіну, а також антиоксиданти, котрі, поряд із іншим, здатні модулювати функцію тромбоцитів. Мета роботи – дослідити вплив синтетичного антиоксиданту мексидолу (2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинат) та препарату заліза ферум-лек на кількість тромбоцитів та тромбоцитарні індекси при гострій крововтраті. Експерименти виконано на 49 білих статевозрілих щурах-самцях, у яких моделювали гостру крововтрату шляхом вилучення крові з серця під неінгаляційним наркозом. Кров вилучали в кількості 25% від її циркулюючого об’єму і відразу після цього тваринам інтраперитонеально вводили мексидол (100 мг/кг), ферум-лек (0,075 мл/кг) або їх комбінацію. Через 3 та 24 год одержували проби крові, у яких за допомогою гематологічного аналізатора MS4 визначали загальну кількість тромбоцитів (PLT), тромбокрит (Pct), середній об’єм тромбоциту (MVP) та показник гетерогенності тромбоцитів (PDW). Одержані дані обробляли за допомогою стандартних комп’ютерних програм Microsoft Excel. Встановлено, що гостра крововтрата супроводжується зниженням PLT та Pct із їх відновленням протягом наступних 24 год. Ферум-лек підвищує PLT та Pct через 3 год, але викликає зниження числа тромбоцитів через 24 год після втрати крові в порівнянні з контрольною патологією. Мексидол не впливає на кількісні показники тромбоцитів у порівнянні з патологічним фоном ні через 3 год, а ні через 24 год після крововтрати. Водночас при комбінованому введенні разом із ферум-лек він посилює нормалізуючий вплив препарату заліза на кількість тромбоцитів у ранньому терміні після втрати крові та усуває зниження ним кількості кров’яних платівок через 24 год після вилучення крові. Отже, вплив препарату заліза на PLT та Pct у ранньому терміні спостережень має характер нормалізації і може сприяти усуненню однієї із ланок патогенезу коагулопатії в разі масивної кровотечі. Зниження PLT через 24 год на фоні застосування ферум-лек у тварин із крововтратою, імовірно, пояснюється зміною співвідношення еритропоезу та тромбоцитопоезу в кістковому мозку на користь першого процесу. Характер змін кількості тромбоцитів при комбінованому застосуванні досліджених засобів дозволяє припустити, що мексидол здатний втручатись в тромбоцитопоез, можливо, регулюючи продукцію тромбопоетину. Виявлені особливості фармакодинаміки ферум-леку та його комбінації з мексидолом слід брати до уваги при корекції коагулопатії, зумовленої масивною травмою та кровотечею, в хворих.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ БІЛАТЕРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНИХ М’ЯЗІВ ХРЕБТА ПРИ ЛІКУВАННІ СКОЛІОТИЧНОЇ ХВОРОБИ І СТУПЕНЯ У ДІТЕЙ

Виконавець: Боскіна М.Г. – студ. І курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: викладач Макаренко В.І.

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава

Актуальність. На сьогоднішній день кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, а у 5-6 дітей з тисячі – сколіотична хвороба, при цьому великі ступені сколіозу спостерігаються у 0,1% населення. За видами дуги викривлення С-подібні сколіози (з однією первинною дугою викривлення незалежно від сторони викривлення та рівня розташування вершини) спостерігаються близько у 90% випадків.

Метою дослідження є аналіз результатів методики лікування деформації хребта у дітей зі сколіотичною хворобою за рахунок ліквідації дистонії м’язів при застосуванні озокеритових аплікацій та електростимуляції м’язів спини імпульсним струмом.

Для спостереження взяті результати лікування дітей зі сколіотичною хворобою І ступеня. При викривленні хребта виявляється порушення симетрії електричної збудливості паравертебральних м’язів спини: зниження – у м’язах увігнутих ділянок і підвищення у м’язах опуклих ділянок. Величина асиметрії закономірно збільшується з прогресуванням тяжкості захворювання. Проведений аналіз у двох групах дослідження: у першій (13 дітей віком 10 – 14 років) проводилось лікування із застосуванням односторонньої електростимуляції гіпотонічних м’язів увігнутої сторони хребта, у другій (14 дітей віком 10 – 14 років) – білатеральна стимуляція паравертебральних м’язів. Електричний опір шкіри залежить від температури. З її зниженням кровоносні судини шкіри звужуються, що зумовлює збільшення опору тканини. Тому перед електростимуляцією м’язів застосовувалися озокеритові аплікації, які покращують мікроциркуляцію крові, разом з тим можна отримати відповідне скорочення м’язів при нижчому значенні сили струму. Далі використовували білатеральну електростимуляцію імпульсним струмом від апарату «АМПЛИПУЛЬС 5». Техніка проведення процедури:

1) стимуляція м’язів спини в ділянці нижньої половини дуги патологічного викривлення хребта: катод(«-») розташовується на ділянку крила лівої клубової кістки, анод («+») – у паравертебральній ділянці зліва на рівні Th10;

2) стимуляція м’язів спини у ділянці верхньої половини дуги патологічного викривлення: катод розміщується в ділянці правого надпліччя, анод – паравертебрально справа на рівні Th4.

За результатами дослідження виявлено, що електростимуляція гіпотонічних м’язів увігнутої сторони хребта активізує їх діяльність, але при цьому збільшується дуга викривлення хребта на 3 – 7°. Білатеральна електростимуляція за описаною методикою підвищує функціональний стан паравертебральних м’язів і зменшує деформацію хребта на 2 – 5°. Аналіз отриманих даних показав, що найбільш ефективним способом електростимуляції при сколіозі є білатеральна стимуляція з попереднім застосуванням озокеритових аплікацій. Термін лікування 10 – 12 сеансів.

Застосування електростимуляції у дітей з I ступенем сколіозу до закінчення періоду росту (по 2 – 3 курси на рік) супроводжується стабілізацією деформуючого процесу, підвищенням тонусу паравертебральних м'язів на обох сторонах викривлення хребта і зменшенням асиметрії їх функціональних властивостей.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка