К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


СВЯЗЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ С УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗАСторінка29/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   66

СВЯЗЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
С УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Исполнитель: Клестов Е.С.– студ. ІІ курса мед. ф-ту

Научный руководитель: проф.. Запорожец Т.Н., ас. Коровина Л.Д.

Кафедра физиологии
ВГУЗУ “Украинская медицинская стоматологическая академия”, г. Полтава

С целью выявить и уточнить взаимосвязи разных факторов риска с физиологическим состоянием и успеваемостью было проведено анкетирование, кардиоинтервалографическое и реоэнцефалографическое обследование студентов 2 курса медицинской стоматологической академии. Рассчитывали коэффициенты множественной корреляции, выявляющие характер взаимодействия различных факторов на целевые показатели.

В частности, обнаружены значимые связи успеваемости (средний балл, R=0,62, p<0,0001) с индексом Эрисмана (индекс пропорциональности развития грудной клетки), амплитудой моды в положении лёжа, исходным вегетативным тонусом, кровенаполнением в области позвоночной артерии и определёнными по опроснику СМИЛ Т-баллами по шкале «академические способности», а также с наличием асимметрии амплитудного показателя сосудистого тонуса в пользу левого полушария. Все связи, кроме связи с амплитудой моды, положительны. В то же время указанные показатели не выявили связи с уровнем заболеваемости студентов за последний год перед обследованием. Вегетативные показатели (АМо, вегетативный тонус) выявляют множественные корреляционные связи с рядом пищевых и поведенческих привычек.

Полученные данные указывают на значимость параметров кровоснабжения головного мозга в обеспечении учебной деятельности и на необходимость включения соответствующих методов обследования студентов с целью повышения эффективности обучения, а также разработки индивидуальных рекомендаций по коррекции питания и образа жизни.

ЗМІНИ АКТИВНОСТІ NO-ЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

Виконавець: Левицький Г.О. – студ. ІІ курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: проф. Нетюхайло Л.Г., аспірант Сухомлин Т.А.

Кафедра медичної, біологічної та біоорганічної хімії
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

Ушкодження легень є поширеним ускладненням при опіковій хворобі, що робить дану проблему надзвичайно актуальною. Також зростає кількість досліджень про участь NO в якості посередника при загальній запальній відповіді, спричиненій опіками шкіри.

Метою дослідження є вивчення впливу експериментальної опікової хвороби (ЕОХ) на NO-ергічну систему в тканинах легень щурів.

Методи дослідження. Експерименти виконані на 42 білих щурах-самцях, вагою 180-250г. Опікову хворобу моделювали за методом Довганського шляхом занурення задньої кінцівки експериментальних тварин в гарячу воду (t +70-75°С) під легким ефірним наркозом, протягом 7 сек. Розмір ділянки пошкодження визначався в залежності від площі шкіряного покриву, яка в середньому становила 12-15% поверхні тіла тварини. Евтаназію тварин здійснювали під ефірним наркозом. В гомогенаті легеневої тканини визначали активність NO-синтази [КФ 1.14.13.19] та вміст NO2. Отримані результати дослідження статистично обробляли з використанням U-критерію Манна-Уітні.

Результати дослідження. В умовах опікової хвороби в легенях щурів підвищувалась активність NO-синтази. На 1 добу ЕОХ (що відповідає стадії шоку) підвищення активності NOS в тканинах легень, порівняно з контролем, склало в 2,6 разу (р<0,05), на 7 добу (стадія токсемії) – у 2,17 разу (р<0,05) порівняно з контролем, на 14-у добу - в 1,65 разу (р<0,05). В період септикотоксемії на 21-у добу ЕОХ її активність була в 1,58 разу (р<0,05), а на 28-у добу в 1,41 разу (р<0,05) вища, ніж у контрольних щурів.

Водночас в легенях щурів підвищувався вміст NO2. На 1 добу опікової хвороби спостерігалось збільшення NO2, порівняно з контролем в 4,91 разу (р<0,05), далі показник дещо знижувався, а потім знову починав зростати. В стадію септикотоксемії, на 21-у добу він зріс у 1,87 разу (р<0,05) по відношенню до контролю, а на 28-у добу у 2,66 разу (р<0,05) відповідно. Це свідчить про поступове накопичення метаболітів NO у тканинах легень.

Висновки. Таким чином, в умовах експериментальної опікової хвороби в тканинах легень щурів відбулось зростання активності NO-синтази та збільшення вмісту нітритів в тканинах легень.


ВІЛЬНО-РАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ТКАНИНАХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ДІЄТІНДУКОВАНОГО ОЖИРІННЯ

Виконавець: Марченко М.В.– студ. ІІ курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: Гордієнко Л.П.

Кафедра медичної, біоорганічної та біологічної хімії
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м.Полтава

Ожиріння є актуальною проблемою сучасної медицини і було визнано ВООЗ новою неінфекційною епідемією XXI сторіччя. Важливе значення у розвитку патологічних змін при ожирінні має надмірна активація вільно-радикальних процесів. Активні форми кисню ініціюють розвиток перекисного окиснення фосфоліпідів мембран та білків клітини, порушуючи їх цілісність, інактивують клітинні та мембранні ферменти. Активація вільно-радикальних процесів призводить до ендогенної інтоксикації, що супроводжується підвищенням вмісту молекул середньої маси (МСМ). Існує тісний взаємозв’язок між ожирінням і станом слинних залоз, які є чутливими до метаболічних та функціональних змін в організмі, особливо в патологічних умовах (Тарасенко Л.М. та ін., 2002; Trembley M, 2011). Водночас недостатньо вивченою проблемою сучасної медицини є патогенетичні механізми ушкодження слинних залоз за умов ожиріння.

Метою дослідження було вивчення вільно-радикальних процесів у тканинах слинних залоз щурів за умов дієтіндукованого ожиріння.

Експерименти виконані на 20 білих щурах-самцях. У щурів моделювали дієтіндуковане ожиріння. На початку експерименту щурів розділили на 2 групи. Щури I контрольної групи отримували стандартне харчування, що містить 20,6% жирів, 32,4% білків, 47% вуглеводів, і воду ad libitum. Щури II групи отримували змішане харчування, яке складалось з стандартного харчування (47%), солодкого концентрованого молока (44%), олії (8%), крохмалю(1%) (дієта # С 11024, Research Diets, New Brunswick, NJ (West D., et al., 1992)), і води ad libitum. В гомогенаті слинних залоз для оцінки вільно-радикальних процесів визначали вміст окисно-модифікованих білків (ОМБ) та МСМ.

Через 20 тижнів від початку експерименту у щурів визначали індекс маси тіла та масу вісцерального жиру. У щурів контрольної групи протягом 20 тижнів експерименту вага зросла на 30,6%, але індекс маси тіла і маса вісцерального жиру вірогідно не змінилися. У щурів II групи, що перебували на дієті # С 11024, вага зросла на 44,6%. Маса вісцерального жиру у щурів цієї групи була вдвічі більша, ніж у контрольній групі. Встановлено, що за умов дієтіндукованого ожиріння у тканинах слинних залозах щурів вірогідно підвищується у 1,41 разу вміст ОМБ порівняно з контролем . За цих умов в тканинах слинних залоз щурів вірогідно зростає в 1,47 разу вміст МСМ порівняно з тваринами, яким не моделювали дієтіндуковане ожиріння.

Таким чином, за умов моделювання дієтіндукованого ожиріння в тканинах слинних залоз щурів відбулось посилення вільно-радикальних процесів, розвинулась ендотоксемія. Дієтіндукована експериментальна модель ожиріння призводить до накопичення вісцерального жиру та розвитку абдомінального ожиріння.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка