К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ЖИТЛОВИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА ПРОДУКТАМИ ЇХ РОЗПАДУСторінка32/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   66

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ЖИТЛОВИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
ТА ПРОДУКТАМИ ЇХ РОЗПАДУ

Виконавець: Самойленко М.В.- студ. III курсу мед.ф-ту

Науковий керівник: викладач Саргош О.Д.

Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Надзвичайно актуальною в наш час стала проблема гігієни житлових будівель. Житло стає небезпечним для людей. На людину в приміщенні впливають багато чинників, основними є хімічні і біологічні чинники, які при досягненні високих концентрацій в повітрі можуть викликати отруєння, або захворювання людини.

Новизна роботи полягає у тому, що нами здійснена гігієнічна оцінка проведених досліджень повітря житлових та адміністративних приміщеннях на вміст в ньому шкідливих речовин.

Мета – встановити концентрацію шкідливих речовин в повітрі житлових та адміністративних приміщень та попередити захворюваність людей.

Методи: дослідження проведені на базі Державного закладу «Кременчуцька міська санітарно-епідеміологічна станція». В повітрі обстежуваних приміщень досліджували вміст фенолу, формальдегіду за методикою згідно РД 52.04.186-89 та аміаку за методикою згідно «Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе» (Т.В. Соловьева, Т.А, Хрусталев).

Результати досліджень: Державним закладом «Кременчуцька міська санітарно-епідеміологічна станція» в 2007 -2012 роках проведено дослідження повітря житлових та адміністративних приміщень на вміст шкідливих речовин. В 27 випадках досліджуваних проб повітря в квартирах та в 24 випадках досліджень в адміністративних приміщеннях після проведення ремонтних опоряджувальних робіт з використанням сучасних полімерних матеріалів встановлено перевищення концентрації в повітрі шкідливих речовин таких як: фенол, формальдегід, аміак від 2 до 10 разів і більше, що небезпечно для здоров`я людини.

Джерелами забруднення повітря приміщень встановлено: полімерні матеріали, використані при опоряджувальних роботах стелі, стін (як ДСП так і інші); лінолеум, нові меблі з ДСП.

З аналізу отриманих даних необхідно зробити наступні висновки:

1, Полімерні матеріали в процесі експлуатації виділяють в повітря закритих приміщень шкідливі хімічні речовини. В першу чергу виявлені великі концентрації фенолу та формальдегіду.

2. Використання при опоряджувальних роботах квартир та адміністративних приміщень полімерних та синтетичних матеріалів потребує розширення діапазону досліджень будівельних матеріалів та стану повітря закритих приміщень.

3, Діюча нормативно-правова база щодо санітарно-гігієнічних вимог до громадських будівель потребує перегляду та оновлення.


ПРО МОЖЛИВІСТЬ УТОЧНЕННЯ СТУПЕНЯ ПОШИРЕНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ РЕЗОРБЦІЇ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПУЛЬПІТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИЛЕРА

Виконавець: Хоменко Ю.І., Глиняний Д.В.- студ. ΙΙΙ курсу стомат. ф-ту

Науковий керівник: доц. Югов В.К.

Кафедра онкології та радіології з курсом радіаційної медицини
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Актуальність дослідження. Запалення пульпи зуба серед інших стоматологічних захворювань займає друге місце після карієсу і є його основним ускладненням. Частіше зустрічаються хронічні запальні процеси в пульпі, які в 18-42% супроводжуються різними реактивними змінами в твердих тканинах зуба. При хронічному гранулюючому пульпіті, який супроводжується розростанням грануляційної тканини, може бути внутрішня резорбція щільних тканин зуба з утворенням порожнини – “внутрішньої гранульоми“, та внутрішньої резорбції яка не завжди чітко виявляється на звичайних внутрішньоротових рентгенограмах та ортопантомограмах. Внутрішня гранульома може бути розташована в пульпі коронки і дентині кореня, а також у каналі кореня, в останньому випадку вона має назву – кіста кореневого каналу. Причиною формування внутрішньої гранульоми може бути і попередня травма зуба.

Наукова новизна. Була показана можливість застосувань силера ПроРут МТА для більш достовірної діагностики внутрішньої резорбції щільних тканин зуба.

Метою дослідження була перевірка можливості використання силера ПроРут МТА у виявленні внутрішньої резорбції та ретроградного карієсу при хронічному гранулюючому пульпіті.

Об’єкт і методи дослідження. У 5 хворих з вторинним хронічним карієсом, ускладненим хронічним пульпітом, де на рентгенограмах намічалася внутрішня резорбція твердих тканин зуба при пломбуванні каналів використовувався силер ПроРут МТА.

Результати досліджень.

У 2 випадках з 5 на рентгенограмах внутрішня резорбція твердих тканин зуба виявилася у вигляді: овальної форми прояснення в коронці інтенсивнішого чим прояснення від порожнини зуба. У 1 випадку у вигляді овального прояснення в дентині кореня, яке не було пов'язано з каналом. У двох випадках у вигляді овальної форми розширення каналу кореня від якого в одному випадку простежувалася смуга прояснення до періодонтальної щілини. При пломбуванні каналу кореня силером ПроРут МТА у таких випадках контрастувалася порожнина, яка була правильної або неправильної форми і з'єднувалася каналами з періодонтальною щілиною. У 2 випадках ці смуги деструкції – внутрішній карієс не були виявлені на первинних рентгенограмах.Висновок. Таким чином використання силера ПроРут МТА дозволяє уточнити при хронічному пульпіті наявність і характер внутрішньої резорбції твердих тканин зуба, а також ступінь її поширеності.

ВПЛИВ ФАРМАКОГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДІЮ ЛІКІВ

Виконавці: Чумак С.С., Безега Б.М., Кулинич І.О. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту

Наукові керівники: проф. Дев’яткіна Т.О., к.мед.н. Чечотіна С.Ю.

Кафедра експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Останнім часом у зв'язку з успіхами фармакогенетики і клінічної генетики в літературі зустрічається багато даних щодо виникнення ускладнень внаслідок прийому лікарських засобів у хворих із спадковими захворюваннями. Фармакогенетична реакція — це зміна відповіді на лікарський засіб, яка обумовлена спадковими факторами. Ускладнення лікарської терапії виникають при генетичних порушеннях, коли різко підвищується чутливість організму до специфічної дії деяких препаратів та, коли реакція його на ліки стає нетиповою. Підвищена чутливість та спотворювання реакції на харчові продукти, лікарські речовини та інші ксенобіотики, що зумовлена спадковими (генетичними) ферментопатіями, називається ідіосинкразією (від грец. idios – своєрідний, synkrasis – поєднання) і є предметом вивчення фармакогенетики. Мета даної роботи — за літературними даними проаналізувати вплив фармакогенетичних факторів на дію ліків. Можливими чинниками є спадкова недостатність ферментів, які каталізують біотрансформацію лікарських речовин (основний механізм розвитку фармакогенетичних реакцій) або спадкові порушення обміну речовин. Умовно генетичні порушення, що призводять до зміни дії лікарських засобів, можна розділити на такі групи: а) фармакологічна дія ліків різко зростає; б) підвищується токсичність ліків; в) проявляється провокуюча дія ліків. До генетичних порушень, при яких фармакологічна дія ліків різко зростає, відносяться недостатність псевдохолінестерази (бутирілхолінестерази) сироватки крові, фенілаланіноксидази, гіпоксантин-гуанін-фосфорибозил-трансферази, гідроксилаз змішаного типу. Перелічені дефекти мають аутосомно-рецесивний тип успадкування. Псевдохолінестераза — фермент сироватки крові, який забезпечує гідроліз ефірів холіну та різних аліфатичних і ароматичних кислот. При його дефіциті (ця патологія зустрічається з частотою приблизно 1:2500) знижується здатність інактивувати дитилін, новокаїн, аміназин, прозерин. Уведення міорелаксанту дитиліну у хворих на цю патологію призведе до пролонгування фармакологічного ефекту: розслаблення скелетних м’язів і зупинка дихання замість 2–5-ти хвилин можуть тривати 2 і більше годин. При виникненні тривалого апное в цьому випадку вводять у вену свіжу донорську кров з нормальною активністю псевдохолінестерази. У випадку введення терапевтичної дози місцевого анестетику новокаїну ця ферментопатія обумовлює різке зниження артеріального тиску. У хворих на недостатність фенілаланіноксидази при введенні адреналіну, норадреналіну значно (у 3 рази більше) зросте артеріальний тиск. При спадковому дефекті гідроксилаз змішаного типу зростає фармакологічна дія дифеніну, фенацетину, непрямих антикоагулянтів. Хворим на первинну подагру з недостатністю гіпоксантин-гуанін-фосфорибозил-трансферази протипоказано призначення алопуринолу (значне пригнічення ксантиноксидази призведе до утворення ксантинових каменів). До групи порушень, що підвищують токсичність ліків, відносяться: недостатність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та глутатіонредуктази (введення примахіну, сульфаніламідів, нітрофуранів, аспірину таким хворим призведе до гемолітичного кризу), недостатність N-ацетилтрансферази (зміни швидкості ацетилювання ізоніазиду, сульфадимезину, гідралазину, празозину), недостатність каталази (зміни перетворення перекису водню, етилового спирту), недостатність метгемоглобінредуктази (посилення метгемоглобінемії при застосуванні нітратів), недостатність глюкуроніл-трансферази (виникнення синдрому Грея в немовлят). Провокуюча дія ліків проявляється при печінкових порфіріях (барбітурати, естрогени та ін.), первинній подагрі і глаукомі, спадкових гіпербілірубінеміях і гіперліпідеміях та ін. Таким чином, фармакогенетичні фактори можуть викликати індивідуальну непереносимість ліків.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка