К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


ЗМІНИ БАР’ЄРНОЇ ФУНКЦІЇ ТОНКОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ЇЇ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ, ЗАЛЕЖНІ ВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ NO-СИНТАЗ І УТВОРЕННЯ ПЕРОКСИНІТРИТУСторінка33/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   66

ЗМІНИ БАР’ЄРНОЇ ФУНКЦІЇ ТОНКОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ЇЇ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ, ЗАЛЕЖНІ ВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ NO-СИНТАЗ І УТВОРЕННЯ ПЕРОКСИНІТРИТУ

Виконавці: Виконавці: Бабенко В.І.– студ. IV курсу мед. ф-ту,
Талаш Р.В. – студ. V курсу стом. ф-ту ,
Явтушенко Ю. В., Явтушенко І. В. – студ. VI курс мед. ф-ту,
Боголюб В. В. – студ. III курсу ПНПУ ім. В.Г.Короленка.

Науковий керівник: к. м. н. Левков А. А.

Кафедра патофізіології
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава

Вивчення бар’єрної функції кишки, з порушенням якої пов’язані терміни та шляхи інфікування черевної порожнини через транслокацію мікрофлори з тонкої кишки, виконували шляхом інтрагастрального введення 0,5 мл 1% розчину метиленового синього. Він не проникає через кишкову стінку в черевну порожнину в нормі (в усіх інтактних тварин забарвлення і люмінесценція були відсутні), проте проникають при порушенні бар’єрної функції. Введення метиленового синього дозволяє візуально діагностувати проникнення бактерій у черевну порожнину, покращити точність діагностики порушення бар'єрної функції кишки, вогнища найбільшого інфікування черевної порожнини.

При розтині тварин контрольної серії забарвлення не було.

У серіях з відтворенням 6-годинної ГТКН, у т.ч. з додаванням інгібіторів NOS, L-аргініну та селенометіоніну у частини тварин виявлено забарвлення синім кольором випоту черевної порожнини.

Оцінка одержаних результатів за допомогою розрахунку точного критерію Фішера вказує, що введення перед відтворенням 6-годинної ГТКН селективного інгібітору іNOS аміногуанідину та L-Sem достовірно знижує частоту порушень бар’єрної функції тонкої кишки.

У серіях з відтворенням 18-годинної ГТКН у всіх тварин виявлено забарвлення синім кольором випоту черевної порожнини головним чином, у піддіафрагмальному просторі. Тобто, останній можна розцінювати як потенційне вогнище найбільшого інфікування черевної порожнини за умов ГТКН.

При оцінці проби з 1% розчином метиленового синього та за результатами розрахунку точного критерію Фішера виявлено, що введення перед відтворенням ГТКН селективного інгібітору іNOS аміногуанідину, L-Sem, а також L-аргініну достовірно знижує частоту порушень бар’єрної функції тонкої кишки на 18-годину цього патологічного процесу.

Таким чином, селективне пригнічення iNOS, введення L-аргініну та скевенджеру пероксинітриту селенометіоніну обмежує за умов ГТКН порушення бар’єрної функції тонкої кишки та зменшує ризик транслокації мікроорганізмів і продуктів їх розпаду за межі кишки.


СЕКЦІЯ

Морфологія

МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЛОБОВОЇ ПАЗУХИ ЛЮДИНИ У НОРМІ

Виконавці: Батура Н.О. − студ. ІV курсу мед. ф-ту, Чаленко І.С. − студ І курсу стомат. ф-ту

Науковий керівник: проф. Проніна О.М.

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією і топографічною анатомією
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава


Питома вага госпіталізованих з приводу захворювань носа та приносових пазух щороку збільшується на 1,5-2%. У 3,4-6,8% випадків ці процеси ускладнються залученням у процес орбіти та її вмісту.

Метою роботи було вивчення морфометричних показників структурних елементів слизової оболонки передньої стінки лобової пазухи людини в нормі.

Для отримання морфометричних показників використовували окуляр-мікрометр МОВ-16 при збільшенні х 400 мікроскопу «Carl Zeiss». Отриманий цифровий матеріал піддавали математично-статистичній обробці на персональному комп’ютері PENTIUM IV – 2,4 GH2 за допомогою програми MS Excel (2007).

При морфометричному дослідженні товщини структурних елементів передньої стінки слизової оболонки лобової пазухи людини встановлено, що середнє значення товщини епітелію, який її вкриває становить 47,86±0,79 мкм зліва і 47,44±1,22 мкм справа. Вірогідних статистичних відмінностей між показниками лівої і правої сторони нами не виявлено.

Товщина власної пластинки слизової оболонки складала 23,05±2,13 мкм зліва і 22,98±2,01 мкм справа.

Товщина підслизової основи статистично достовірно зліва і справа не відрізнялася і становила 299,65±14,63 мкм та 302,34±12,98 мкм відповідно.

Оскільки в підслизовій основі нами виявлені залози, ми провели морфометричне дослідження зовнішніх діаметрів кінцевих відділів. Середні значення зовнішнього діаметру кінцевих відділів залоз передньої стінки лобової пазухи людини складали 29,85±3,04 мкм зліва і 29,84±2,47 мкм справа. Значущих відмінностей розмірів кінцевих відділів не виявлено.

Проведений морфометричний аналіз діаметру кровоносних судин власної пластинки слизової оболонки передньої стінки слизової оболонки лобової пазухи показав, що середні значення діаметру артерій складали 27,58±3,07 мкм зліва та 26,77±3,17 мкм справа.

Середній показник діаметру вен перевищував аналогічний для артерій і дорівнював 33,09±1,64 мкм зліва і 32,97±1,56 мкм справа.

Капіляри у власній пластинці слизової оболонки передньої стінки лобової пазухи людини відповідали соматичному типу, їх середній діаметр дорівнював 4,30±0,06 мкм зліва і 4,48±0,10 мкм справа.

Таким чином, проведене дослідження дозволило визначити морфометричні показники структурних елементів слизової оболонки передньої стінки лобової пазухи людини в нормі Результати роботи можуть бути використанні при проведенні подальших досліджень з вивчення особливостей морфології слизової оболонки лобової пазухи та порівняння з будовою слизових оболонок інших приносових пазух.

ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МІНЛИВОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ Т.В.ЗОЛОТАРЬОВОЇ ТА ЇЇ УЧНІВ

Виконавці: Валюх О.В. − студ. ІІІ курсу мед. ф-ту, Халацька Ж.М., Коровнікова О.О., Тойлиєв Т. − студ. ІІ курсу мед. ф-ту, Омаров М. − студ. ІІ курсу стомат. ф-ту.

Науковий керівник: доц. Білич А.М.

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією і топографічною анатомією
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

У цьому навчальному році, 24.11.2012, морфологи Української медичної стоматологічної академії відзначали 100-річчя від дня народження Т.В.Золотарьової (1912-1981). Тамара Василівна – видатний морфолог, доктор медичних наук, професор, перша завідувачка кафедри топографічної анатомії і оперативної хірургії в полтавський період розвитку нашого вишу. Як викладач, вчений і керівник вона формувалася працюючи в Ленінградській військово-медичній академії ім. С.М.Кірова під керівництвом академіка В.М.Шевкуненка. Тут, на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії Т.В.Золотарьова вивчала індивідуальну мінливість іннервації передньо-бічної стінки живота. Вона вдало поєднала вивчення індивідуальної мінливості топографії нервів передньо-бічної черевної стінки з її залежністю від форми будови тіла та форми живота людини.

Після успішного захисту докторської дисертації (1952) Т.В.Золотарьова була призначена на посаду завідувача кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Харківського державного медичного стоматологічного інституту. У своїх подальших наукових дослідженнях професор Золотарьова продовжила вчення свого вчителя, вивчаючи індивідуальну мінливість хірургічної анатомії голови та шиї. Вивченню цієї теми були присвячені і роботи учнів Тамари Василівни. Так, М.Т.Герасимець вивчав хірургічну анатомію верхньощелепного нерва (1961). О.І.Малько-Калюжна (1965) дослідила мінливість топографії загальних сонних артерій, їх гілок і розробила оригінальну методику заміщення дефектів загальної і внутрішньої сонних артерій. Учень і послідовник Т.В.Золотарьової М.С.Скрипніков (1967, 1986) ґрунтовно вивчив індивідуальну мінливість будови, кровозабезпечення, іннервацію і лімфовідтік кліток лабіринту решітчастої кістки людини. Вивченню зовнішньої та внутрішньостовбурової будови нижньощелепного нерва і його гілок була присвячена дисертаційна робота С.М.Ніколішиної (1973). А.М.Білич описав хірургічну анатомію артерій і нервів м’якого піднебіння (1973), а І.П.Семененко – артерій і нервів м’яких тканин твердого піднебіння (1974).

У подальшому вчення В.М.Шевкуненка та Т.В.Золотарьової у своїх роботах розвинули учні наукової школи М.С.Скрипнікова. Їхні дослідження були спрямовані на глибоке вивчення індивідуальної мінливості відповідних ділянок і впровадження отриманих результатів у клінічну практику. Так, у докторській дисертації Соколова В.М. „Реконструктивні відновлювальні операції на голові та шиї ангіосомними трансплантатами” (2001) представлені матеріали, які мають велике практичне значення для лікарів-стоматологів, які проводять пластичні операції у ділянках голови та шиї. О.М.Проніна у своїй докторській дисертації „Морфофункціональний стан тканин органів сечовивідної системи при використанні хірургічних біологічних розсмоктувальних ниток” (2001) в експерименті на тваринах підтвердила, що використання в хірургічній практиці біологічних розсмоктувальних ниток сприяє формуванню ніжнішого рубця, порівняно з використанням кетгута.

Наукові напрямки Т.В.Золотарьової і М.С.Скрипнікова й сьогодні не втрачають своєї цінності й продовжують втілюватися в життя на кафедрі МНС з оперативною хірургією і топографічною анатомією, яку очолює професор О.М.Проніна.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка