К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


МОРФОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОБОВИХ ПАЗУХ СВИНЕЙ У НОРМІСторінка34/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   66

МОРФОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОБОВИХ ПАЗУХ СВИНЕЙ У НОРМІ

Виконавці: Василенко М.С., Яковлева Д.В. − студ ІІ курсу стомат. ф-ту,
Лопушняк А.С. − студ. ІІІ курсу мед. ф-ту, Мазур В.В. − студ ІІ курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: доц. Половик О.Ю.

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією і топографічною анатомією
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

При проведенні практичних занять з оперативної хірургії та топографічної анатомії виникають труднощі, пов’язані з недостатністю трупного матеріалу. Тому для проведення навчальних операцій (трепанації черепа, розкриття лобової пазухи), вивчення топографії лобових пазух тощо на кафедрі МНС з оперативною хірургією та топографічною анатомії було вирішено використовувати у якості робочого матеріалу ізольовані голови свиней. При цьому необхідно враховувати видові особливості анатомічної будови, які мають як лобові пазухи, так і череп свиней взагалі.

Метою роботи було вивчення будови, розмірів лобових пазух свиней та їхніх стінок.

Дослідження проведено на 20 головах свиней обох статей породи українська степова біла. Вік тварин становив 10-12 місяців, прижиттєва маса складала 110-140 кг. Після розкриття лобових пазух проводився їхній макроскопічний огляд з морфометричними дослідженнями та забір матеріалу слизової оболонки з передньої та задньої стінки пазух для макромікроскопічного дослідження. Шматочки слизової оболонки фіксували у 10% нейтральному розчині формаліну, та після проведення через спирти зростаючої концентрації, поміщали в парафін за звичайною методикою. Забарвлення мікротомних зрізів проводили гематоксилін-еозином.

Робота виконана згідно з міжнародними вимогами біотичних принципів та відповідного закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження“.

Проведені дослідження свідчать, що у свиней лицевий відділ черепа значно переважає над мозковим. Лобова кістка має великі розміри і обмежує порожнину черепа не тільки спереду, а й зверху. У її тілі міститься парна лобова пазуха, вистелена із середини слизовою оболонкою блідо-рожевого забарвлення.

Морфометричні дослідження показали, що довжина лівої пазухи у середньому складає 5±0,85 см, а правої – 4,07±1,00 см. Ширина лобових пазух відповідно становить 2,07±0,39 та 3,5±0,98 см. Глибина лівої пазухи становить 1,24±0,12 см, а правої – 0,94±0,06 см. Товщина перегородки між пазухами становить у середньому 2±0,3 мм. Товщина передньої стінки лівої лобової пазухи у середньому становить 4,14±0,46 мм, а правої – 6,14±1,2 мм. Задня стінка лівої лобової пазухи у середньому була 1,42±0,2 мм завтовшки, а правої – 1,57±0,2 мм.

Макромікроскопічне дослідження показало, що внутрішня поверхня лобової пазухи вистелена слизовою оболонкою, яка складається із багаторядного війчастого епітелію та сполучнотканинної власної пластинки, яка прилягає до окістя. Серед епітеліоцитів, розміщених на базальній мембрані, зустрічаються війчасті, мікровійчасті, базальні та келихоподібні клітини. Війчасті клітини мають на апікальній поверхні миготливі війки. Власна пластинка слизової оболонки складається із пухкої волокнистої сполучної тканини, яка містить значну кількість еластичних волокон. У ній залягають кінцеві відділи слизових залоз, протоки яких відкриваються на поверхні епітелію. Слизова оболонка містить значну кількість судин, які розміщуються у поверхневих відділах власної пластики під епітелієм.

Таким чином, проведене дослідження показало, що лобові пазухи, як і увесь череп свиней, мають видові особливості будови, що необхідно враховувати при проведенні навчальних операцій та науково-дослідної роботи.


РЕАКЦІЯ ТКАНИН ЗОРОВОГО НЕРВА ЩУРА НА ТРАНСПЛАНТАЦІЮ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ

Виконавці:Гудімова Н.М., Плева Я.Б. – студ. ІІ курсу мед ф-ту.

Науковий керівник: к.мед.н., викл. Якушко О.С.

Кафедра гістології, цитології та ембріології
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

На сьогоднішній день значна увага приділяється дослідженню впливу тканинних препаратів на перебіг різних патологічних процесів. Найбільш ефективними з тканих препаратів є біорегулятори, що отримують з плаценти людини. При їх використанні пацієнт одержує ряд біологічно активних сполук природного походження, здатних стимулювати репаративні процеси, підвищувати неспецифічну резистентність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища та стресових ситуацій. Багато аспектів у питаннях механізмів дії тканинної терапії залишаються недостатньо вивченими.

Отже, дослідження впливу трансплантації кріоконсервованої плаценти на морфофункціональний стан зорового нерва є надзвичайно актуальним.

Метою нашого дослідження було вивчити реакцію тканин зорового нерва щурів на трансплантацію кріоконсервованої плаценти.

Матеріал та методи дослідження. Дослідження було проведено на 35 статевозрілих щурах-самцях лінії “Вістар”. Тварини були розподілені на дві експериментальні групи: І група – інтактні тварини (10 щурів), ІІ група – тваринам одноразово була проведена трансплантація кріоконсервованої плаценти (25 щурів). Тварин виводили з експерименту шляхом передозування наркозу на 2, 7, 14, 21 та 30 добу експерименту. Матеріалом для дослідження був зоровий нерв, який обробляли згідно правил, прийнятих для світової мікроскопії. Отримані гістологічні зрізи забарвлювали метиленовим синім та поліхромним методом. Кількісний аналіз показників морфометричного дослідження був проведений у відповідності до загальноприйнятих статистичних методів за допомогою програми Excel.

Встановлено, що на одноразову підшкірну трансплантацію кріоконсервованої плаценти на 2-у добу експерименту відреагували судини гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) твердої та м’якої мозкових оболонок у вигляді незначного розширення артеріол, капілярів та венул. Відмічалася зміна клітинного складу сполучної тканини в бік максимального, у порівнянні з інтактом, збільшення кількості лімфоцитів, тканинних базофілів, макрофагів. За рахунок виходу рідкої частини крові в сполучну тканину в 1,3 рази (р<0,05) збільшилася товщина сполучнотканинних перетинок в середині нерва. Середні показники діаметру та площі поперечного перерізу нервових волокон статистично не відрізнялися від інтакту. На 7-у добу судини ГМЦР мозкових оболонок були максимально розширені у порівнянні з іншими термінами, повнокровні. Посилення кровонаповнення судин ГМЦР призвело до подальшого збільшення товщини сполучнотканинних перетинок. Морфометричні дослідження показали, що нервові волокна не зазнали змін. На 14-у добу у сполучній тканині твердої мозкової оболонки спостерігалася тенденція до поступового відновлення її клітинного складу. Відмічалося поступове зменшення кровонаповнення судин ГМЦР мозкових оболонок у порівнянні з попередніми термінами дослідження, зменшився набряк сполучнотканинних перетинок зорового нерва. При дослідженні структурних компонентів оболонок зорового нерва щура на 21-у добу було встановлено, що їх морфологічна структура подібна до такої в групі інтактних тварин. Діаметри судин ГМЦР відповідали таким у групі інтактних тварин. На 30-у добу після введення кріоконсервованої плаценти відмічено відновлення всіх структурних компонентів зорових нервів щурів

Таким чином, трансплантація кріоконсервованої плаценти призвела до збільшення кровонаповнення судин гемомікроциркуляторного русла зорового нерва щурів та не викликала патологічних змін у нервових волокнах та макроглії.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка