К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


АНТИСЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВОГО ПРОТИВІРУСНОГО ПРЕПАРАТУСторінка39/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   66

АНТИСЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВОГО ПРОТИВІРУСНОГО ПРЕПАРАТУ

Виконавцi: Пирогова К.І., Сініцина Г.В. – студ. IІ курсу мед. ф-ту

Наукові керівники: доц. Ганчо О.В., ас. Бублій Т.Д.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології; кафедра терапевтичної стоматології
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Значна поширеність вірусних захворювань слизової оболонки порожнини рота потребує системного підходу до лікування. Більшість противірусних препаратів впливає безпосередньо на віруси і потребує застосування антисептичних, протизапальних та імуномодулюючих засобів. В звязку з цим, триває пошук препаратів, що вдало поєднує в собі всі ці властивості.

Мета дослідження полягала в оцінці антисептичних властивостей противірусного імуномодулюючого препарату Панавір.

Для реалізації мети використовували стандартні штами мікроорганізмів C.albicans АТСС 885-653, S.aureus АТСС 25923, E.faecalis АТСС 29212, E.coli АТСС 25922 та культури оральних стрептококів, які були виділені з ротової рідини 15 пацієнтів. Чутливість мікроорганізмів до препарату вивчали за методом дифузії в агарі відповідно до наказу МОЗ СРСР за №250 від 13.03.1975р. «Про уніфікацію методів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів». Культури мікроорганізмів засівали газоном на поверхню чашек Петрі з цукровим агаром петлею (музейні штами) та шпателем (культуру оральних стрептококів). Після підсихання на поверхню середовища клали стандартні диски діаметром 5 мм, які були просочені препаратом. Чашки інкубували в термостаті протягом 24 годин при 37ͦС. За умов обліку результатів треба було вимірювати за допомогою циркуля зони затримки росту мікроорганізмів навколо відповідних дисків, яки повинні чітко контрастувати на тлі мікробного росту. При зони затримки росту мікроорганізмів діаметром до 10 мм штами потрібно розцінювати як резистентні, більш 10 мм як малочутливі, більш 15 мм – як помірно чутливі, більш 20 мм – як чутливі, більш 25 мм – високочутливі (Царев В.Н., Ушаков Р.В., 2006).

В ході дослідження встановлено, що більш стійким до дії Панавіру був музейний штам S.aureus АТСС 25923. Зони затримки росту складали лише 7 мм. Помірно чутливими були штами E.coli АТСС 25922 та E.faecalis АТСС 29212З, зони затримки росту складали 12 і15 мм відповідно. Препарат мав помірний фунгіцидний вплив на музейний штам C.albicans АТСС 885-653. Слід зазначити, що за умов посіву культури змішаної флори, виділеної у 12 хворих на хронічну герпетичну інфекцію, бактеріцидні властивості препарату характеризувались як середні. В одному клінічному випадку, де в складі мікрофлори переважали стрептококи, межі затримки росту мікроорганизмів складали 26 мм, в останніх спостереженнях дія препарату характеризувалась як бактеріостатична.

Таким чином, при аналізі результатів досліджень нами встановлено, що препарат має помірні бактерицидні, бактеріостатичні та фунгіцидні властивості і може з успіхом використовуватись в терапевтичній стоматології враховуючи етіологію хвороби, порушення в діяльності імунної системи, патогенетичні зміни.

ПАТОЛОГІЧНІ МІТОЗИ ПРИ ПЛОСКОКЛІТИННОМУ РАКУ ЛЕГЕНЬ

Виконавець: Плохіх В.В. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: ас. Филенко Б.М.

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

Актуальність. Онкологічні захворювання – надзвичайно важлива медико-соціальна проблема. За останні п’ять років в Україні рівень захворюваності на рак збільшився на 2,4%, щорічний приріст рівня захворюваності становив 0,6%. В структурі контингентів хворих, що перебували на обліку, найбільшу питому вагу складають хворі саме на злоякісні новоутворення легень (7,5% - чоловіків та 1,4% - жінок) та зареєстровано більше 16 тис випадків. В Полтавській області загальна кількість хворих з пухлинами цієї локалізації в 2011 році сягає 557 чоловік, що складає значний відсоток у порівнянні з іншими аграрними областями, та значно менший у порівнянні з промисловими регіонами. Більше 55% хворих помирають до року з дня встановлення діагнозу, що пов’язано з пізньою діагностикою. Тому проблема є актуальною та потребує поглибленого вивчення.

Наукова новизна роботи полягає в акцентуванні уваги на важливих факторах виникнення клітинного та ядерного атипізму пухлинних клітин, що має значення в діагностиці раку легень.

Метою роботи є вивчення патологічних мітозів при плоскоклітинному раку легень.

Методи та результати досліджень. Дослідження основане на вивченні гістологічних препаратів післяопераційного матеріалу 5 хворих на плоскоклітинний рак легень. Мікроскопічне дослідження проводилось на імерсійному збільшенні.

Вивчено патологію мітозів згідно класифікації запропонованій Й.О. Аловим та доповненій І.О.Казанцевою. Порушення поділу клітини спостерігається на різних фазах: профази, метафази, анафази та телофази.

При патології профази найбільш часто зустрічалась пульверизація хромосом, яка є наслідком масової фрагментації хромосом та їх кон’югацією, що в результаті можуть утворити мікроядра.

Патологія метафази найчастіше супроводжується к-мітозами та багатополюсними мітозами.

К-мітоз має декілька морфологічних варіантів серед яких найчастіше спостерігали порожнисту метафазу та комкоподібний мітоз. Комкоподібний мітоз характеризуються склеюванням хромосом, утворюючи поліплоїдні клітини.

Порожниста метафаза має вигляд широкого кільця хромосом, які формували метафазну пластинку по периферії клітини.

Багатополюсний мітоз характеризується утворенням трьох і чотирьох полюсів поділу, що, за даними літератури, призводить до утворення анеуплоїдних клітин або однієї поліплоїдної клітини.

Серед патологічних мітозів анафази найчастіше зустрічались мости, та асиметричні мітози. Утворення анафазних мостів виникає внаслідок з’єднання фрагментів хромосом та призводить до генотипової різнорідності дочірніх клітин.

Асиметричний мітоз характеризується нерівномірним розходженням хромосом до полюсів, внаслідок чого утворюються гіпо- та гіпердиплоїдні дочірні ядра.

Патологія телофази характеризується порушенням цитотомії, що призводить до утворення багатоядерних пухлинних клітин чи поліплоїдної одноядерної клітини.

Висновки. Порушення мітозу призводить до нерівномірного розподілу спадкового матеріалу між дочірніми клітинами, утворюючи анеуплоїдні та поліплоїдні клітини, що є причиною клітинного та ядерного атипізму інтерфазних клітин.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка