К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


РОЗУВАСТАТИН У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮСторінка4/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

РОЗУВАСТАТИН У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Виконавець: Заканич Г.П. - студ. ІV курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: к.мед.н., доцент Шевченко Т.І.

Кафедра внутрішньої медицини № 1
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Актуальність проблеми. Як відомо, високий рівень атерогенних ліпідів плазми крові, зокрема, загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХСЛПНЩ), тригліцеридів (ТГ) є найбільш вагомим фактором ризику розвитку і прогресування ішемічної хвороби серця (ІХС) і підвищує ризик ускладнень гіпертонічної хвороби. Після впровадження в клінічну практику статинів був досягнутий значний успіх у зниженні смертності від цих захворювань при тривалому застосуванні гіполіпідемічної терапії. Але ефективність окремих представників цієї групи препаратів продовжує вивчатися і сьогодні.

Мета. Вивчити вплив комплексної терапії з використанням розувастатину на якість життя, ліпідний профіль, товщину комплексу інтима-медіа у пацієнтів з ІХС у поєднанні з артеріальною гіпертензією.

Методи досліджень. Обстежені 22 хворих на ІХС, стабільною стенокардією ІІ-ІІІ ФК з дисліпідемією, які страждали на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, 2-3 ступеня. Середній вік обстежених склав (57±4,7) роки. Крім загальноклінічного обстеження, проводили ехокардіоскопію, дуплексне ультразвукове дослідження судин шиї, визначення товщини комплексу інтима-медіа, показників розгорнутого біохімічного аналізу крові, в тому числі, ліпідного профілю (ЗХС, ТГ, ХСЛПНЩ, холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХСЛПВЩ)) за допомогою прямого гомогенного методу без осадження та автоматичного аналізатора «Sapphire-400», а також добове моніторування ЕКГ до і через 4 місяці після стандартної терапії інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту або антагоністами ангіотензину ІІ, бета-адреноблокаторами, антиагегантами, діуретиками, нітратами за потреби з обов’язковим додаванням розувастатину у дозі 20 мг/добу всередину.

Результати. Через 4 місяці лікування відмічалося значне покращення якості життя хворих, достовірно зменшилась кількість епізодів ішемії за добу (з 7,3±1,7 до 2,9±0,4, р<0,05), потреба в нітратах (з 3,4±0,5 до 0,6±0,3 таблетки, р<0,05), середня тривалість нападів болю (з (6,2±1,5) до (2,4±0,9) хв., р<0,05)). Зареєстровано достовірне зменшення рівня ЗХС крові, ХСЛПНЩ, ТГ, зафіксована тенденція до підвищення рівня ХСЛПВЩ.

Таблиця.
Вплив терапії на ліпідний спектр крові

ЗХС ммоль/л

ТГ

ммоль/л


ХСЛПНЩ

ммоль/л


ХСЛПВЩ

ммоль/л


До лікування

6,46±0,78

2,89±0,37

3,54 ±0,39

0,97 ±0,11

Через 4 міс.

4,45±0,56*

1,77±0,12*

2,23 ±0,13*

1,06 ±0,10

* статистично достовірна різниця (р<0,05).

На фоні проведеної терапії також виявлена тенденція до зменшення товщини комплексу інтима-медіа з (1,27±0,12) до (1,16±0,04) мм.

Висновки. Комплексне лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця і артеріальною гіпертензією з використанням цільових доз розувастатину сприяє поліпшенню якості життя хворих (зменшення кількості і тривалості епізодів ішемії міокарда і потреби в нітратах, а також достовірному зниженню рівня ЗХС крові, ХСЛПНЩ, ТГ, відмічається тенденція до зменшення товщини комплексу інтима-медіа.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАРДІОАРГІНІНУ У ПАЦІЄНТІВ З НЕФРОГЕННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Виконавець: Коробкін С.О. - студ. V курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: професор Катеренчук І.П.

Кафедра внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

Актуальною проблемою терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією є зниження артеріального тиску до цільового рівня та попередження ураження органів мішеней. Найбільш вразливим органом-мішенню є міокард лівого шлуночка, який знаходиться у стані гіпоксії і першим визначає ступінь кардіо-васкулярного ризику.

Наукова новизна роботи полягає у застосуванні у комплексній терапії артеріальної гіпертензії медикаментозного засобу. який би одночасно знижував артеріальний тиск, усував ішемію міокарда, завдяки чому сповільнював ре моделювання серця.

Метою роботи було вивчення ефективності Кардіоаргініну у комплексній терапії нейрогенної артеріальної гіпертензії.

Методи та результати роботи. Антигіпертензивна дія препарату пояснюється властивостями аргініну, як донатора оксиду азота підсилювати ендотелій залежну вазодилятацію.

Кардіопротективна дія препарату пояснюється властивостями аргініну, аспарагінату і сукцинату активувати процеси енергозабезпечення серцевого м’яза, обмін протеїнів в міокарді, стимулювати синтез амінокислот, аміноцукрів та нуклеотидів.

Крім того, аргінін, аспарагінат та сукцинат активують ферментативні процеси циклу Кребса, стимулюють утилізацію жирних кислот і глюкози клітинами, здійснюють позитивний ефект на процеси енергозабезпечення клітини.

Нами проведено дослідження ефективності і переносимості Кардиоаргініну-Здоров’я (ВАТ «Здоров’я», Харків, Україна) в поєднанні з базисною терапією без застосування інших препаратів, впливаючих на метаболізм міокарда у пацієнтів з нейрогенною артеріальною гіпертензією.

Проведено обстеження і лікування 20 пацієнтів з нейрогенною артеріальною гіпертензією.

Базисна терапія включала призначення нефропротекторів, антиагрегантів, бета- антагоністів кальцію, статинів, інгібіторів АПФ.

Крім базисної терапії всім пацієнтам у проводиме лікування включали кардіоаргінін по 5 мл внутрішньовенно крапельно на 100 мл 0,9% розчину хлориду натрія 1 раз на добу, протягом 10 днів з подальшим призначенням кардіоаргініну у вигляді сиропу по 2 дози в день, протягом 20 днів.

Критеріями ефективності були: величина артеріального тиску, ішемічні зміни на ЕКГ, товщина міокарда лівого шлуночка.

Результати проведених досліджень засвідчили, що після проведеного лікування (через 3 міс. від початку терапії) досягнуто цільового рівня артеріального тиску у 48% пацієнтів контрольної групи і 72% пацієнтів дослідної групи. Одночасно у пацієнтів дослідної групи відзначали позитивну динаміку на ЕКГ, яка характеризувалась зменшенням підйому або депресії сегмента ST? зменшення висоти зубця Т. Одночасно відзначено покращення загального стану хворих за самооцінкою пацієнтом і оцінкою лікарем. Одночасно 49% пацієнтів відзначали зменшення скарг на головокружіння, покращення пам’яті і уваги, що було розцінено нами як покращення мозкового кровообігу.

Важливим є і те, що одночасно зі зниженням артеріального тиску відзначали зменшення протеїнурії з одночасним збільшенням швидкості клубочкової фільтрації (з 58,2 до 66,6 мл/хв.), що можна розцінити як нефропротекторний ефект кардіоаргініну.

Таким чином, отримані нами дані свідчать про те, що застосування кардіоаргініну у пацієнтів з нейрогенною артеріальною гіпертензією забезпечує нормалізацію артеріального тиску, покращує кардіопротекцію міокарда в умовах ішемії та покращує якість життя пацієнтів.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка