К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів



Сторінка40/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3.01 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   66

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПІДЩЕЛЕПНИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ
ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ

Виконавці:Різень М.М., Убоженюк А.М. – студ. І курсу стомат. ф-ту

Науковий керівник: к.мед.н, викл.Вільхова О.В.

Кафедра гістології, цитології та ембріології
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Піднижньощелепна слинна залоза (ПНЩСЗ) секретує слину, яка утворюється з численних складових. Останні надходять з плазми крові, з клітин слизової оболонки і імунних клітин, з неушкоджених або зруйнованих мікроорганізмів в порожнині рота, і представляє складну суміш різноманітних молекул. Слина є головним детермінантом гомеостазу порожнини рота і служить легко доступним діагностичним інструментом стану системного здоров’я. Тому, в останні десятиліття спостерігалось інтенсивне дослідження слини, про що свідчить велика кількість наукових даних.

Захворювання слинних залоз, імовірно, пов'язано з погіршенням довкілля (екологічний компонент), порушенням якісно-кількісного компонентів травлення, зростанням захворювань ендокринної системи (цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози та ін.) та в клініках хірургічної стоматології зустрічаються відносно часто. За даними різних авторів вони складають від 3 до 24%. Проблема лікування хворих сіаладенітами і сіаладенозами до теперішнього часу залишається актуальною у зв'язку з відсутністю об'єктивних критеріїв для призначення того або іншого виду вже розробленої терапії. Використання кріоконсервованих тканин для лікування пацієнтів набуває практичного значення, однак залишаються недостатньо вивченими гістофункціональні особливості впливу введення кріоконсервованої плаценти (ККП) на органи ротової порожнини, зокрема слинні залози. За допомогою адекватних методів дослідження вперше одержана комплексна характеристика будови ПНЩСЗ щурів при введенні ККП в ранні і віддалені терміни.

Метою дослідження було вивчення структурної організації піднижньощелепних слинних залоз в нормі та при одноразовому введенні кріоконсервованої плаценти.

Методи дослідженнягістологічний, метод серійних напівтонких зрізів, гістохімічний, морфометричний метод - для визначення кількісних параметрів, методи варіаційної статистики, електронномікроскопічний метод.

Після проведеного експериментального дослідження нами було встановлено, що за будовою ПНЩСЗ щурів інтактних щурів принципово не відрізняється від аналогічних залоз людини, хоча характеризується певними особливостями. На відміну від людини, окрім вставних і посмугованих проток у щурів в часточках визначаються гранулярні протоки, які забезпечують захисну функцію слини і пов’язані з особливостями харчування щурів.

Введення щурам ККП впливає на судинний і клітинний компоненти строми залози, що проявлялось зменшенням значень середнього діаметру артеріол на 27,3%*, збільшенням діаметрів капілярів і венул на 2-7-у доби експерименту. Наявність в ККП біологічно активних речовин сприяло швидкій реалізації судинної реакції і відновленню морфофункціонального стану гемомікроциркуляторного русла ПНЩСЗ на 14-у добу спостереження.При введенні ККП в паренхіматозних компонентах часточок ПНЩСЗ визначено зменшення всіх метричних параметрів кінцевих відділів, вставних і посмугованих проток на 10-15%*, що обумовлено гіпергідратацією інтерстицію. Зміни морфометричних показників гранулярних проток проявлялись в збільшенні діаметру просвіту на 46,6%* на 2-14-у доби. Відновлення метричних показників визначалось в середньому на 7-у добу експерименту, діаметру просвіту гранулярних проток – на 14-у добу.

Нами було встановлено, що наявність в ККП біологічно активних речовин сприяє швидкій реалізації судинної реакції і відновленню морфофункціонального стану гемомікроциркуляторного русла ПНЩСЗ.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЖУТАЕВА

Исполнители:Саргош О.И., Карабець Г.О. – студ. І курсу мед. ф-та

Научный руководитель: проф. Шепитько В.И.

ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава

В мае 2012 года исполнилось 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Украинской медицинской стоматологической академии Жутаева Игоря Алексеевича

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Алексеевич Жутаев родился 10 апреля 1922 г. в г. Сочи Краснодарского края, в семье служащего. В 1940 году окончил Сочинскую среднюю школу и в том же году призван на службу в Советскую армию. Великую Отечественную войну Игорь Алексеевич встретил курсантом Ленинградских авиационно-технических курсов Военно-Воздушных Сил Советской Армии. Воевал на Карельском, 1-м Белорусском, Забайкальском фронтах. Освобождал города Петсамо, Киркенес, штурмовал Берлин. Награжден орденом ”Отечественная Война II степени”, медалями: “За освобождение Советского Заполярья”, “ За взятие Берлина”, “ За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, ”За победу над Японией” и многими другими юбилейными медалями.

После окончания Великой Отечественной войны и демобилизации, он окончил с отличием Кубанский медицинский институт. Далее обучался в аспирантуре при кафедре гистологии Днепропетровского медицинского института, где выполнил кандидатскую диссертацию. В июне 1959 года присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Докторскую диссертацию успешно защищает в 1970 году. Его докторская диссертация "Материалы к изучению посттравматической регенерации нерва (эмбриональный, радиационный и гормональный аспекты)" была посвящена проблемам регенерации периферических нервных стволов. В 1975 году доктор медицинских наук Игорь Алексеевич Жутаев был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой гистологии Полтавского медицинского стоматологического института, и в 1977 году ему присуждено звание профессора.

Проф. И.А.Жутаев был прекрасным педагогом, высокообразованным и требовательным учителем, много работал над усовершенствованием учебного процесса. Проф. И.А.Жутаев пользовался большим уважением и любовью людей его окружающих Игорь Алексеевич принимал активное участие в общественной жизни. В педагогической, научной, организаторской и общественной работе проявлял исключительное трудолюбие и педагогический талант. Компетентность, доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали глубокое уважение у сотрудников и студентов академии. За добросовестный научно-педагогический и общественный труд награжден медалью “За доблестный труд. “Отличник здравоохранения”, “Ударник коммунистического труда”.

Профессор И.А.Жутаев вошел в историю ныне Украинской медицинской стоматологической академии как неординарный человек, замечательный высокоэрудированный педагог, воспитатель, ученый и организатор.



Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка