К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


ОСОБЛИВОСТІ ГЕМАТОГЕННОГО МЕТАСТАЗУВАННЯ ПЛОСКОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬСторінка42/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   66

ОСОБЛИВОСТІ ГЕМАТОГЕННОГО МЕТАСТАЗУВАННЯ ПЛОСКОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ

Виконавець: Фидря Т.В., Чілінгарян А.О.– студ. III курс мед ф-ту.

Науковий керівник: ас. Проскурня С.А.

Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом.
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава.

Актуальною проблемою сучасної онкології є рак легень, який по темпах росту захворюваності і смертності в економічно розвинутих країнах світу, вийшов на перше місце серед злоякісних пухлин. Серед хворих на рак легень традиційно переважають чоловіки, що може бути пов'язане зі шкідливими звичками та професійними чинниками, у жінок ця патологія стоїть на сьомому місці серед онкологічних захворювань. Велике значення у прогнозі захворювання є лімфогенне та гематогенне метастазування, що в значній мірі залежить від будови стінки судини.

Наукова новизна роботи полягає в акцентуванні уваги на етапах матастатичного каскаду в залежності від будови судинної стінки.

Метою дослідження є вивчення залежності метастазування раку легень від будови еластичного каркасу кровоносних судин легень, а саме бронхіальних артерій та вен.

Матеріалом дослідження слугували 8 випадків померлих з центральною локалізацією раку легень. При цьому, гістологічно визначався плоскоклітиний рак легень. Дослідження проводили на гістологічних препаратах забарвлених гематоксиліном та еозином, фукселіном по Харту, фукселін-пікрофуксином.

Результати проведених досліджень. Ракові комплекси, інвазуючи слизову оболонку, руйнують хрящові кільця. За рахунок цього відбувається потовщення стінки та звуження просвіту центральних та сегментарних бронхів. В подальшому, атипові ракові комплекси досягають перибронхіальної клітковини, в якій розташовуються бронхіальні артерії та вени.

Атипові ракові клітини в більшій мірі проростають бронхіальні вени, ніж артерії, що залежить від будови стінки цих судин. Так, адвентиція бронхіальних вен менше виражена і на окремих ділянках їх зовнішній шар близько прилягає до лімфатичних судин легені. В той час, як середній м’язово-еластичний шар виражений добре у вигляді не тільки циркулярно, але й поздовжньо направлених м’язових та еластичних волокон. Останні іноді утворюють подушечкоподібні структури, які частково перекривають просвіт судини. Інтима потовщена, інколи від неї відходять клапани.

Бронхіальні артерії вміщують більш товстий м’язовий шар, відокремлений вираженими внутрішньою та зовнішньою еластичними мембранами. Усередині від першої розташовується поздовжній м’язовий шар, який подекуди утворює подушечкоподібні структури, які регулюють рух крові під час фізіологічних актів вдиху та видиху.

Каскад інвазивного росту плоскоклітинного раку в різних кровоносних судинах протікає в три фази: перша характеризується згрупуванням ракових клітин у периваскулярній сполучній тканині, друга - проростання адвентиції і середнього, тобто м'язового шару у бронхіальних венах та зовнішньої еластичної мембрани – в артеріях. Третя фаза проявляється утворенням у просвіті судини фібринового тромбу та формуванням ракового емболу.

Висновки. Встановлено, що при центральній локалізації раку легень за рахунок різної будови еластичного каркасу легеневих судин спостерігаються різні етапи метастатичного каскаду.

ВИПАДОК РАПТОВОЇ СМЕРТІ ВІД ГОСТРОЇ СЕРЦЕВО–СУДИННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ВНАСЛІДОК ВРОДЖЕНОЇ ВАДИ СЕРЦЯ

Виконавці: ХобзейС.М.-студ. VI курсу мед.ф-ту, Бабенко В.І. – студ.ІV курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: ас. Нікіфоров А.Г.,доц. Черняк В.В.

Курс судової медицини
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

В наш час непоодинокі випадки чи прижиттєвонедіагностованих вад серця чи асимптомний їх перебіг. Але ця категорія пацієнтів займають одне із ведучих позицій в структурі раптової смерті від хвороб серцево-судинної патології, особливо в молодому віці.

Метою дослідження є вивчення морфологічних змін при проведенні внутрішнього дослідження випадку раптової смерті внаслідок вродженої вади серця.

Нами був розглянутий випадок раптової смерті громадянина В., 21 рік. При внутрішньому дослідженні трупа виявлено:навколосерцева сумка ціла, в порожнині її міститься до 5мл. жовтуватої, прозорої рідини.Серце трикутно-овальної форми, розмірами 12,5х12,5х6см, вага 510г.Епікард містить помірну кількість жирової клітковини. На поверхні серця дрібно-крапкові крововиливи. Правий передсердно-шлуночковий отвір в периметрі до 12, лівий до 10см. М’яз серця на розрізі темно-коричневого забарвлення. Товщина стінки лівого шлуночка 1,8-2,0см, в ділянці перетинки переходить в білувату фіброзну тканину, товщиною 0,2см, порожнина лівого шлуночка розширена. Товщина стінки правого шлуночка 0,2-0,4см, порожнина правого шлуночка розширена. Перетинка серця не має м’язового шару, представлена у вигляді щільної білуватої фіброзної тканини з гладкою блискучою поверхнею, товщиною 0,2см, яка частково переходить на стінку правого шлуночка, на світлі напівпрозора. В порожнині серця та великих судинах міститься рідка кров. Тристулковий та двостулковий клапани напівпрозорі, еластичні. Внутрішня оболонка серця волога, блискуча. Ширина аорти над клапанами до 7см, клапани її напівпрозорі, еластичні. Внутрішня поверхня аорти світло-жовтого забарвлення. Вінцеві артерії серця прохідні на всьому протязі. Легені в об’ємі не збільшені, на поверхнях легень дрібно- та великокрапкові крововиливи, на дотик тістувато-пухнасті. Тканина на розрізі темно-червоного забарвлення, поверхні розрізу стікає пінисто-кров’яниста рідина.Селезінка розмірами 15х10х6см, 180г, капсула її гладка, консистенція в’яла.Тканина на розрізі темно-вишневого забарвлення, скребок пульпи незначний. Печінка розмірами 31х18,5х15х10см, капсула її гладка. Консистенція печінки щільно-еластична. Тканина на розрізі темно-коричневого забарвлення, повнокровна.Нирки розмірами: права 10х6х3см., ліва 10х5,5х4см.Тканина на розрізі темно-коричневого забарвлення.Кістки склепіння черепа на розпилах товщиною 0,2-0,7см. Тверда мозкова оболонка не напружена, сірувато-перламутрового забарвлення, з кістками черепа рихло зрощена. В синусах її рідка кров. М’яка мозкова оболонка напівпрозора, волога. Судини її, та судини основи мозку звивисті. Звивини і борозни контурують. Тканина мозку на розрізі волога, набрякла, тягнеться за ножем. Кістки склепіння, основи і лицьового скелета черепа цілі.

При судово-гістологічному дослідженні виявлено:агенезія міокарду в перетинці серця. Вогнищева агенезія міокарду в стінці правого шлуночку серця. Незначнийсклероз вінцевої та інтрамуральних артерій серця. Склероз ендокарду. Дистонія інтрамуральних судин з гострим розладом кровообігу в міокарді, дистрофією та вогнищевою ішемією гіпертрофованих кардіоміоцитів (позитивне забарвлення на ішемію при забарвленні ГОПФ-методом) в стінці лівого шлуночку серця. Кардіоміоцити нерівномірно гіпертрофовані , міоплазма їх еозинофільна, зерниста чи мутна, ядра переважно гіперхромні, місцями пікнотичні. В деяких міозитах міоплазма з дрібними вакуолями. На зрізах при забарвленні на Ван-Гізон огрубіла строма міокарду, поверхня епікарду та ендокарду з червоним забарвленням сполучнотканинних волокон. При дослідженні перетинки серця м’язові волокна тут відсутні, замість них - дифузні розростання грубої волокнистої сполучної тканини, серед яких малокровні, грубоконтурні артеріоли; артерії з незначним склерозом стінок, малокровні чи запустілі. Подекуди зустрічаються поодинокі клітини, що нагадують кардіоміоцими. Нервові стовбурці зажаті грубою волокнистою сполучною тканиною, лімфатичні судини запустілі, переважно спалі. На зрізах при забарвленні на Ван-Гізон стінка перетинки на всіх полях зору з інтенсивним червоним забарвленням грубої волокнистої сполучної тканини. Незначний інтерстиціальнийміокардіосклероз стінки правого шлуночку серця. Набряк головного мозку з лакунами, дистонією судин, порушення мікроциркуляції, поодинокими дрібними навколосудиннимиеритроекстравазатами в підкорковій речовині та стовбурі головного мозку, дистрофією нейронів. Серозне та серозно-геморагічне просочування з дрібними вогнищами гострої альвеолярної емфіземи, дрібними субплевральними та інтраальвеолярними крововиливами, дистонією судин в повнокровних легенях. Венозне повнокрів’я та паренхіматозна дистрофія печінки, нирок.Венозне повнокрів’я селезінки.

Встановлено наступний судово-медичний діагноз: агенезія міокарду в перетинці серця. Вогнищева агенезія міокарду в стінці правого шлуночку серця. Незначний склероз вінцевої та інтрамуральних артерій серця. Склероз ендокарду. Незначний інтерстиціальнийміокардіосклероз стінки правого шлуночку серця. Дистонія інтрамуральних судин з гострим розладом кровообігу в міокарді, дистрофією та вогнищевою ішемією гіпертрофованих кардіоміоцитів в стінці лівого шлуночку серця. Гостра серцево-судинна недостатність. Набряк головного мозку з лакунами, дистонією судин, порушення мікроциркуляції, поодинокими дрібними навколосудиннимиеритроекстравазатами в підкорковій речовині та стовбурі головного мозку, дистрофією нейронів. Серозне та серозно-геморагічне просочування з дрібними вогнищами гострої альвеолярної емфіземи, дрібними субплевральними та інтраальвеолярними крововиливами, дистонією судин в повнокровних легенях. Венозне повнокрів’я та паренхіматозна дистрофія печінки, нирок. Венозне повнокрів’я селезінки.

Отже, розглянутий випадок при наявності такої вродженої патології представляв собою клінічну картину гострої серцево-судинної недостатності, яка привела до раптової смерті внаслідок агенезії міокарду в перетинці серця та вогнищевої агенезії міокарду в стінці правого шлуночка.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка