К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентівСторінка54/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3.01 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   66

ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
(аналіз з погляду походження)

Виконавець: Островський В.Л. – студ. I курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: викл. Юфименко В.Г.

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

Проблеми упорядкування української медичної, в тому числі офтальмологічної, термінології становлять інтерес для медиків-дослідників, викладачів та студентів медичних навчальних закладів. Комплексний аналіз та впорядкування україномовної офтальмологічної терміносистеми з позицій семантики, визначає актуальність виконаного дослідження.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше: здійснено мовний лексичний аналіз україномовної термінологічної системи офтальмології; структуровано і описано україномовні офтальмологічні терміни; виявлено та встановлено закономірність їх використання ; вивчено роль термінів у вербалізації медичного знання в галузі офтальмології; виокремлено семантичні моделі офтальмологічних термінів; проаналізовано утворення і функціонування українських офтальмологічних термінів.

Метою роботи є аналіз шляхів утворення української офтальмологічної термінології: власні ресурси мови, запозичення, дослідження структурно-семантичних особливостей українських офтальмологічних термінів та принципів їх системної організації з позиції семантики. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

– побудова концептуальної моделі терміносистеми досліджуваної галузі медичного знання у вигляді термінологічної підсистеми «Офтальмологічна термінологія» (ОТ);

– виявлення джерел офтальмологічної термінології (ОТ);

– відбір, інвентаризація та ієрархічне упорядкування лексичного матеріалу в межах досліджуваної термінологічної підсистеми для наступного комплексного аналізу та опису;

– на підставі походження, форми та функцій виділення групи офтальмологічних термінів;

– вирішення стану проблеми гармонізації інтернаціональних та національних елементів у складі української офтальмологічної термінології.

Об’єктом дослідження є україномовна офтальмологічна термінологія.

Предметом дослідження виступають лексичні особливості та структурні взаємозв’язки, що об’єднують аналізовані офтальмологічні терміноодиниці.

Матеріалом аналізу послужив корпус офтальмологічних термінів, виокремлених методом суцільної вибірки з підручників офтальмології.

Методи дослідження. У роботі використано метод системного аналізу та метод логічного узагальнення.

Практична цінність роботи визначається у першу чергу можливістю задовольнити потреби впорядкування україномовних офтальмологічних термінів. Результати дослідження можуть бути використані в науково-педагогічній сфері, у перекладацькій та лексикографічній практиці, у практиці навчання української мови за професійним спрямуванням студентів медичних вузів; у написанні студентами історій хвороб.

Висновки. Дослідження української офтальмологічної терінології переконує, що гармонізація її розвитку включає використання інтернаціонального та національного в ній. Упорядкування і нормалізація української офтальмологічної термінології справа складна і вкрай необхідна для розвитку мови української науки.


SMS- ТА MMS- ЛИСТУВАННЯ ЯК НОВИЙ РІЗНОВИД ЕПІСТОЛЯРНОГО СТИЛЮ

Виконавець: Ткаченко Т. В. – студ.I курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: доц.. Самойленко І.В.

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

SMS- та MMS- повідомлення стали свого роду листом, який вважається жанром епістолярного стилю, ми маємо підстави вважати його новим жанром даного стилю сучасної української мови.

Тому мета нашого дослідження - вивчення процесу оформлення SMS- та MMS- повідомлень у новий жанровий різновид епістолярного стилю.

Гіпотезою дослідження передбачаємо, що SMS- та MMS- повідомлення містять лексичні, синтаксичні та граматичні ознаки, характерні для епістолярного стилю й на сучасному етапі виділились в окремий жанр.

Об′єкт нашого дослідження – епістолярний стиль як один зі стилів сучасної української мови.

Предмет дослідження – визначення SMS- та MMS- повідомлення як сучасний жанр епістолярію.

У ході дослідження були застосовані методи аналізу й синтезу, спостереження, експеримент, структурно-стилістичний, семантико-стилістичний, статистично-стилістичний та порівняльно-стилістичний методи.

Практичне значення роботи полягає в:

1) дослідженні аспектів користування SMS - та MMS- повідомленнями серед студентів ВДНЗ України «УМСА»;

2) укладанні короткої енциклопедії SMS- та MMS- повідомлень.

Наукова новизна роботи полягає у створенні класифікації SMS- та MMS- повідомлень за смисловими й об′єктними параметрами.

Нами було проведене анкетування серед студентів 1 курсу медичного факультету ВДНЗ України «УМСА». Загальна кількість респондентів становила 130 осіб.

Спираючись на дослідження, ми можемо зробити такі висновки:

1) SMS- та MMS- повідомлення набули великої популярності й зараз – один із найпоширеніших видів писемного спілкування в суспільстві, особливо серед молоді;

2) мобільні повідомлення містять велику кількість ознак, характерних для епістолярного стилю й особливо для його жанру – приватного листа; поряд із тим, SMS - та MMS - повідомлення мають ряд унікальних особливостей, причина яких полягає в невеликому, лімітованому об′ємі знаків, рівні новітніх технологій та сучасному етапі розвитку української мови;

3) смайли в мобільному листуванні відіграють важливу роль носія емоцій та настрою тексту, які складно відтворити в словесній формі;

4) тексти мобільних повідомлень урізноманітнюються завдяки альтернативним мовам спілкування, які виникли завдяки поширеному користуванню мережею Internet; подібні мови ( через незначний відрізок часу, який пройшов з моменту їхнього створення) ще не набули масового характру, але поступово завойовують популярність серед користувачів сервісами коротких повідомлень;

5) у майбутньому виникає перспектива повного витіснення звичайного листа SMS- та MMS- повідомленнями;

6) SMS- та MMS- повідомлення як новий різновид епістолярного стилю потребує подальшого наукового дослідження.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка