К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У ЛІКУВАННІ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИСторінка6/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У ЛІКУВАННІ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ

Виконавець: Пилипенко А. І. – студ. ΙV курсу, мед. ф-ту

Науковий керівник: к.м.н., доцент Новак О. В.

Кафедра Внутрішньої медицини № 1
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Актуальність проблеми. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) набуває все більшого поширення й займає близько 80% захворювань шлунково-кишкового тракту. В останній час спостерігається зростання захворюваності на ГЕРХ, особливо серед осіб молодого і середнього віку, що, безумовно, впливає на якість життя цих хворих та рівень їх працездатності й потребує пошуку нових підходів у комплексному лікуванні хворих на ГЕРХ.

Наукова новизна. Враховуючи різноманітність патогенетичних механізмів розвитку захворювання і його клінічних проявів, на сьогодні розроблені схеми лікування, що спрямовані на різні ланцюги патогенезу цього захворювання. Однак на наш погляд, у лікуванні цього захворювання недооцінена роль фізіотерапевтичних методів, які можуть впливати й на рівень кислотоутворюючої функції шлунка, його моторно-евакуаційні властивості, регуляторну функцію нервової системи, трофічні властивості слизової оболонки шлунка й стравоходу.

Мета. Метою даного дослідження було порівняння ефективності лікування хворих на ГЕРХ із застосуванням медикаментозної терапії і при поєднанні фармакотерапії з методами апаратної фізіотерапії.

Методи та результати. У групу дослідження ввійшли 22 хворих на ГЕРХ чоловічої статі віком від 20 до 43 років у яких були наявні симптоми ГЕРХ понад 6 місяців і діагноз ендоскопічно підтверджений. Пацієнти з хелікобактерною інфекцією й супутньою патологією інших органів не включалися. Першу групу хворих склали 10 хворих із ГЕРХ, які дотримувались дієти й приймали традиційну базисну медикаментозну терапію, що включала застосування кислотознижуючих препаратів (ІПП, антациди), а також прокінетиків, седативних засобів.Друга група хворих – 12 осіб – разом з базисною медикаментозною терапією отримувала лікування із застосуванням фізіотерапевтичних методів. Завдання фізіотерапії в лікуванні ГЕРХ полягають у зниженні кислото утворюючої функції шлунка, у регуляції моторики шлунково-кишкового тракту, підвищенні скоротливої здатності нижнього сфінктера стравоходу. Найбільш патогенетично обґрунтованим у вирішенні цих задач є застосування синусоїдально-модульваних струмів. Хворим з підвищеною вегетативною лабільністю призначався електросон. Враховуючи порушення трофічних властивостей слизової оболонки стравоходу хворих на ГЕРХ обґрунтованим є пизначання таким хворим магнітотерапії.

Висновки. У результаті проведених досліджень було встановлено позитивну динаміку захворювання в обох групах хворих, але в другій групі, яка поряд із базисною терапією отримувала комплекс фізіотерапевтичних методів. Значно швидше поліпшується загальний стан, зникали основні клінічні прояви захворювання з одночасним покращенням ендоскопічної картини.

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА –ЛУЧШИЙ ПОМОШНИК ВРАЧА И БОЛЬНОГО.

Автор: Плохих В.В.,Савлук О.В. –студ. IV курса мед. ф-та

Научный руководитель:доц.Марченко В.Ю.

Кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии и радиоционной медицины.
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава

Прошло уже более 100 лет со дня открытия Конрадом Рентгеном икс-лучей. За это время рентгеновские лучи получили множество профессий и находятся на службе у человечества.

Cовременная рентгенодиагностика не только обладает лучшими качествами, но и способна отвечать не менее важным требованиям любого исследования, в то время когда классическая рентгенология стала утрачивать свои позиции на «ведущем рынке здоровья», поскольку является менее безопасней для организма больного и менее эффективней для работы врача при постановке диагноза. Cегодня медицина предлагает внушительный перечень методов рентгенодиагностики, позволяющих не только выявить широкий спектр заболеваний, но и способствовать более эффективному их лечению: • Рентгенография

 • Рентгеноскопия 

 • Флюорография

 • Томография

 • Контрастная рентгенография

 • Интервенционная радиология

Несмотря на появление всё новых и новых методов исследования, рентгенодиагностика не только остаётся актуальным, но и во многих случаях единственно возможным методом постановки диагноза.

Что же определяет выбор метода исследования? Удобство? Доступность? Простота исследования? Несомненно, эти качества важны при любом исследовании. Но не они являются главными как для пациентов, так и для врачей. Медицина никогда не стоит на месте, поэтому за последнее десятилетие произошло перераспределение ролей между отдельными видами исследований. На этом фоне старая, классическая рентгенология поначалу даже стала утрачивать свои ведущие позиции по этим трём факторам в сравнении с другими методами визуализации возможной патологии, но именно это и послужило толчком к ее развитию и переходу на качественно новый уровень производства медицинских изображений. Сегодня можно быть уверенным: современная рентгенодиагностика не только обладает лучшими из перечисленных качеств, но и способна отвечать другим не менее важным требованиям любого исследования. Давайте их перечислим: • Максимальная безопасность оборудования.

 • Безупречное качество изображения.

 • Высокая надежность в работе и воспроизводимость информации.

 • Минимальная потребность в обслуживании.

 • Высокая экономичность исследования.

На последок хотелось бы сказать, что современная рентгенодиагностика сегодня – это самые передовые технологии, стоящие на страже здоровья человека. Именно с ее помощью можно определить и дифференцировать множество заболеваний, что в последующем может помочь сохранить здоровье, а может быть и целую жизнь…

ЧАСТОТА ЗАХВОРЮВАННОСТІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ ПАТОЛОГІЮ СЕРЕД ПРОЛІКОВАНИХ НА ДЕННОМУ СТАЦІОНАРІ

Виконавці: Пушко О.О, Третяк І.П. – студ. III курсу мед. ф-ту

Науковий керівник : ас. Шуть С.В.

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики-сімейної медицини
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Серцево-судинні захворювання в результаті атеросклерозу та тромбозу артеріальних судин відносяться до ведучих причин смертності і втрати працездатності в усьому світі. В Європейському союзі, економічні затрати пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, складають 192 млн. євро прямих і непрямих витрат на охорону здоров’я.

Основними клінічними проявами є ішемічна хвороба серця, ішемічний інсульт і захворювання периферичних артерій. Ці захворювання мають багатофакторну природу: модифіковані (куріння, малорухливий образ життя і харчові звички, підвищений рівень артеріального тиску, цукровий діабет 2 типу, дисліпідемія) та немодифіковані фактори ( вік і стать). В теперішній час все більшу увагу вчених привал проблема раннього старіння, в тому числі серцево-судинної системи.

Мета нашої роботи - проаналізувати частоту і тяжкість серцево-судинної патології, яка зустрічається і може бути пролікована на первинному етапі надання медичної допомоги в денному стаціонарі центру первинної медико-соціальної допомоги №3 м. Полтави.

Нами опрацьовані і проаналізовані історії хвороб пацієнтів пролікованих в денному терапевтичному стаціонарі за 2012 рік.

За цей період проліковано 540 чоловік з різноманітною терапевтичною патологією. На денному стаціонарі лікуються пацієнти, стан яких дозволяє приймати лікування в поліклінічних умовах денного стаціонару. Стан хворих відповідно визначається сімейними лікарями на амбулаторному прийомі після проведення відповідного обстеження: загально-клінічного лабораторного та інструментального.

З усієї кількості пролікованих хворих найбільша частка припадає на захворювання серцево-судинної системи – 56,5%: гіпертонічна хвороба з ішемічною хворобою серця 41,7%, гіпертонічна хвороба ІІІ ст. – 3,7%, ішемічна хвороба серця – 6,8%, міокардіофіброз – 4,4%, ревматична хвороба серця – 0,35%.

На наш погляд, забезпечення доступності допомоги на первинному рівні, виконання обстежень, необхідних для верифікації діагнозу, проведення диспансерного нагляду та профілактичних заходів має важливе значення на сучасному етапі.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка