К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


СЕКЦІЯ Клінічне медсестринство. ФармаціяСторінка60/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   66

СЕКЦІЯ

Клінічне медсестринство. Фармація

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ СТАНЦІЇ

Виконавці: Барановська К.В., студентка4 курсу відділення« Сестринська справа»

Науковий керівник: викладач біологіїЛяпун В.І.,

викладач англійської мови Паучкова М.А.
Кременчуцький медичний коледж, м. Кременчук.


Здоров'я членів сімей ліквідаторів, які не живуть на уражених впливом територіях, а саме їхніх дружин і дітей, які народилися після участі чоловіків у ліквідації аварії на ЧАЕС вивчене мало. Тим часом не викликає сумніву, що участь чоловіка в ліквідації наслідків ядерної катастрофи і погіршення стану його здоров'я в результаті психологічного стресу і впливу іонізуючого випромінювання є психотравмоюдля всіх членів сім'ї, а виникнення в чоловіків психопатологічних проявів і міжособистісні відносини подружжя, що погіршуються, неминуче призводить і до порушення взаємовідносин із дітьми. Проте цей аспект життя ліквідаторів чорнобильської аварії практично не досліджено, хоч від нього значною мірою залежить адаптивність шлюбу і психологічне благополуччя підростаючого покоління в сім'ях ліквідаторів.

Таке становище зумовлює необхідність системного підходу до вивчення стану здоров'я сімей ліквідаторів аварії в цілому, до корекції порушень і реабілітації як самих ліквідаторів, так і членів їхніх сімей, що не зазнали впливу іонізувального випромінювання.

Дана праця систематизує відомості про загальну захворюваність та психосоматичні патології ліквідаторів аварії, що ускладнюються порушенням нормальної діяльності нервової системи. Виникає необхідність нагадувати про катастрофічні біологічні наслідки найбільшої антропогенної катастрофи в історії світу. Узято до уваги унікальний досвід, накопичений за роки існування відділення реабілітації ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС на базі п'ятої лікарні м. Кременчука, спогади лікарів, які працювали в умовах ліквідації цієї аварії (СліпченкоВ.В. - начальник медичної служби армії (1986-1990 pp.), Попенко Ю.М. - лікар-хірург вищої категорії, кандидат медичних наук та ін.).

Робота з вивчення впливу іонізуючого опромінення на організм людини та наслідків такої дії на психологічний стан, була здійснена на базі п'ятої міської лікарні м. Кременчука (відділення реабілітації ліквідаторів аварії на ЧАЕС).

За результатами роботи створені навчальні комп'ютерні дидактичні матеріали для дисциплін: хімія, біологія, англійська мова, медицина катастроф.Матеріали дослідження доцільно застосовувати при викладанні дисциплін: терапії, педіатрії, анатомії, соціології, психіатрії, гігієни а також в якості документів для

5- ої міської лікарні м. Кременчука. Розроблені: функціональні обов'язки медичної сестри кабінету внутрішньовенної лазеротерапії та гідроколонотерапії. Як підсумок цієї діяльності, розроблені на прохання співробітників відділення реабілітації ліквідаторів аварії на ЧАЕС 5-ої міської лікарні м. Кременчука методологічні рекомендації для покращення психологічного клімату в сім'ях ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Питання актуальні для формування екобезпеки, екологічної культури, формування громадянського суспільства, виховання патріотизму, планетарного мислення в напрямку євроінтеграції.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ В КОЛЕКТИВІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

Виконавець:Гончаренко А.А.-студ.студ 1курсу медсестринськоко від.

Наукові керівники: викл.КащенкоА.Ю, к.м.н МартиненкоН.В.

Медичний коледж
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

У наш час надзвичайно актуальним є питання впливу колективу на організм людини. Напружений графік роботи чи навчання, нестача часу для відпочинку може негативно впливати на емоційний стан людини.

При стрімкому науковому прогресі і величезному обсязі інформації, яку ми переробляємо щогодини, важливо зберегти себе, свій людський вигляд, не стати "машиною", простим виконавцем робочих функцій, тобто, створити такі умови для процвітання, щоб люди відчували себе "командою". Однією з ознак команди є згуртованість, взаємовиручка, підтримка і одночасно вимогливість до себе і інших. Показником, що колектив це "команда" - є хороший соціально-психологічний клімат, такий стан в колективі, коли кожному надаються оптимальні умови для реалізації його здібностей і схильностей.

Дослідженню особливостей психологічного клімату приділяли увагу такі вітчизняні вчені як Свинецький А.Л., Паригін Б.А., Платонов К.К., Мясищев В.М., Андреева Г.М.

Таким чином, наявність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі - один з показників його зрілості, результат великої та кропіткої праці. Соціально-психологічний клімат це не тільки проблема сьогодення, а водночас і вирішення завтрашніх перспективних задач, пов’язаних з моделюванням нових, більш досконалих, ніж раніше людських відносин і спільнот. Це якісна сторона міжособистісних відносин, що виявляються у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній спільній діяльності і всебічному розвитку особистості в групі.


ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ В ТКАНИНАХ КИШКІВНИКА ПРИ ФТОРИСТІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ

Виконавець: Гончарук А.А., студ. ІІ курсу медсестр. відділ.

Науковий керівник: к.м.н., викл. Міщенко А.В.

Медичний коледж
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

На кафедрі патофізіології ВДНЗУ «УМСА» широко вивчали вплив гострої фтористої інтоксикації на організм.

Найбільш важливим виявилось вивчення впливу фтористої інтоксикації на кишківник, так як він є «вхідними воротами» отрути, в ньому засвоюється основна маса фториду натрію.

З метою отримання гострої фтористої інтоксикації ми вводили тваринам фторид натрію у вигляді водного розчину із розрахунку 20 мг на 100г живої ваги тварини. Досліди були проведені на білих щурах лінії Вістар.

На різних етапах дії фториду натрію спостерігалась активність ресинтезу АТФ, зростала концентрація АМФ. Короткочасна фаза активації метаболізму змінювалась пригніченням синтезу АТФ, який не відновлював її розпаду. Знижувався енергетичний запас в тканинах. Спостерігалась тенденція до збільшення показників перекисного окиснення ліпідів, зростала активність супероксиддисмутази на фоні зниження активності каталази.

Отримані нами дані говорять про широку зміну енергетичного метаболізму в тканинах кишківника при фтористій інтоксикації, що в свою чергу вимагає переглянути структуру захворювань органів травлення в регіонах з підвищеним вмістом фтору, до яких відноситься Полтавська область і направити зусилля на створення ефективних заходів профілактики і лікування фтористої інтоксикації.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка