К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


Впровадження лапароскопічного тренажеру у навчальний процес майбутніх хірургівСторінка63/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

Впровадження лапароскопічного тренажеру у навчальний
процес майбутніх хірургів

Виконавці: Яременко О.О.- студ.V курсу мед. ф-ту,
Бобко Є.М. студ.III курсу мед. ф-ту.

Науковий керівник: кандидат медичних наук Гриценко Є.М.

Кафедра дитячої хірургії
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Лапароскопічний метод є одним з основних сучасних і ефективних методів діагностичного обстеження, а також видом хірургічного втручання на внутрішніх органах. Лапароскопія досить широко практикується в усьому світі. З його допомогою можна швидко і успішно виконувати операції з мінімальною травматизацією пацієнта та досягати максимально швидкої реабілітації. Лапароскопія по праву визнана одним їх найбільш ефективних методів діагностики та лікування. Медичне обладнання, за допомогою якого проводяться лапароскопічні операції є досить дорогим і вимагає для роботи на ньому проходження спеціальної професійної підготовки лікаря. Але все це повністю компенсується тими перевагами, які має даний метод перед звичайними хірургічними операціями на органах грудної, черевної або тазової порожнини.

Нашою метою було виготовлення лапароскопічного тренажеру власними зусиллями з використанням відомих нам технологій, з подальшим відпрацюванням практичних навичок на муляжі.

Схема моделі тренажеру була запозичена у наших колег з кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, яку в процесі роботи ми вдосконалили та модернізували.

Створена модель дала нам можливість відпрацьовувати та вдосконалювати практичні навички ендоскопічної хірургії, а також покращувати якість підготовки молодих спеціалістів хірургічного профілю, проводити інтеграцію сучасних методів діагностики та лікування для покращення якості надання медичної допомоги населенню.


СЕКЦІЯ

Фізичне виховання

ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ

Виконавець: Боскіна М.Г., студ. І курсу мед. №1 ф-ту

Науковий керівник: старший викладач Калашник В.М.

Кафедра фізичного виховання та здоров’я
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава


Більше 25% дітей шкільного віку мають порушення постави, при чому частка патології підвищується у прямій залежності від віку. Близько 67% сколіозів І ступеня за даними Я.В. Фіщенка (Інститут ортопедії і травматології АМН України, м.Київ) спостерігається у дівчат, і 33% - у хлопців.

Доведено, що дефекти постави негативно впливають на стан внутрішніх органів, насамперед, на діяльність ЦНС, серцево-судинної і дихальної систем. Зміни супроводжуються зниженням адаптаційних механізмів організму. Рання діагностика порушення постави дозволяє своєчасно призначати відповідні коригуючі комплекси фізичних вправ із застосуванням допоміжних засобів.

Учні старшого шкільного віку та студенти мають значне навантаження в учбовому процесі і, як наслідок, малорухомий спосіб життя. Тому важливим є впровадження під час занять з фізичного виховання комплексу вправ, які б містили елементи спорту й цілеспрямованого впливу на найбільш уразливу групу м’язів при конкретних формах порушення постави.

Метою коригуючої гімнастики є формування правильної постави, активізація загальних і локальних обмінних процесів, формування м'язового корсета, зміцнення силової та загальної витривалості м'язів тулуба, тренування рівноваги, покращення координації рухів, відновлення дихального стереотипу, нормалізація емоційного тонусу, навчання самоконтролю правильної постави й підтримці її у всіх вихідних положеннях.

При підборі спеціальних вправ потрібно пам’ятати про тенденцію до заміщення, коли більш сильний м'яз, який бере участь у створенні дефекту постави, у ході вправи отримує менше навантаження. При сколіотичній поставі найбільш важливі симетричні вправи, що сприяють вирівнюванню сили м'язів. Дослідження показали, що при виконанні таких вправ гіпотонічні м'язи працюють із більшим навантаженням.

Комплекс заходів лікувальної фізкультури, що може застосовуватися при корекції сколіозу включає:

- лікувальну гімнастику;

- вправи у воді;

- корекцію положенням;

- елементи спорту.

Висока частота порушень постави у студентів медичних вузів зумовлює необхідність удосконалення системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах. У практику фізичного виховання студентів з порушенням постави доцільно включати оздоровче плавання брасом та на спині, коригуючі комплекси, побудовані з урахуванням онтогенезу функціональної системи руху, що передбачають використання допоміжних засобів реабілітації, наприклад, фітболів.

ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА НАВАНТАЖЕНЬ НА ОРГАНІЗМ МОЛОДИХ ЖІНОК

Виконавець: Давиденко А.А.-студ. IIкурсу стомат. ф-ту

Науковий керівник: Погребняк О.І.

Кафедра фізичного виховання та здоров’я
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м.Полтава

Здоров’я – це складний, системний за своєю функцією феномен, специфіка якого проявляється на фізичному, психологічному та соціальному рівнях розвитку.

Проблемою залишається створення мотивації студентів до здорового способу життя, подолання шкідливих звичок, переїдання і гіподинамія та активація їх під час засвоєння ними знань про самооздоровлення.

Головною мотивацією до занять фізичною культурою в молодому віці є поліпшення зовнішнього вигляду – фігури.

Метою наших досліджень було визначення найбільш ефективних засобів фізичної культури для досягнення пропорційної тіло будови в жінок 17-22 років. У дослідженнях брали участь студенти жіночої статі двох вищих навчальних закладів денної форми навчання, яких розподілили на дві групи. Протягом навчального року перша (контрольна) група займалась фізичними вправами за Державною програмою для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, а друга (експериментальна) – за запропонованою комплексною програмою, до складу якої входили різноманітні фізичні вправи на всі м’язові групи. Відомо, що головними показниками, на яких базується пропорційна тілобудова, є ваго-ростові показники, обводові розміри та будова тіла.

Після року навчання в експериментальній групі відбулися значні зміни. Відносний показник безжирового компонента зменшився (P<0,01), м’язовий компонент тіла достовірно (P<0,01) збільшився.

Результати в цій групі свідчать про те, що заняття з елементами гімнастики, аеробіки сприяють нормалізації тіла внаслідок позитивних змін щодо тіла. В процесі досліджень визначали обводові розміри тіла: обвід грудної клітки, її екскурсію, обвід талії, плеча в розслабленому та напруженому станах, стегна, гомілки.

Отже, аналіз обводових розмірів тіла підтверджує значне поліпшення фізичного розвитку протягом року у студентів експериментальної групи в порівнянні з контрольною групою. Слід зазначити, фізичні вправи позитивно впливають на поліпшення фізичного розвитку жінок молодого віку.

Вагомим висновком досліджень є те, що симбіоз запропонованих засобів впливає на нормалізацію маси тіла, зміцнює м’язи, спалює жири, поліпшує не тільки зовнішній вигляд людини, зміцнює здоров’я, працездатність, і надає їй впевненості у собі.Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка