К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ і ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИСторінка64/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ і ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Виконавець: Рахматова Ю.О.-студ. II курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: ст.викл. Лупало О.В.

Кафедра фізичного виховання та здоров'я, фізичної реабілітації, спортивної медицини
ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", м.Полтава

Надзвичайно актуальною у наш час є проблема тенденції погіршення стану здоров’я та загальної фізичної активності, особливо серед студентської молоді. З кожним роком збільшується кількість студентів, котрі займаються у спеціальних медичних групах та групах ЛФК. Майже 90% молоді мають відхилення у стані здоров'я, а понад 50% - незадовільну фізичну підготовленість. Гостро постає питання про шляхи удосконалення і оптимізації навчального процесу і методику заохочення та пропаганди здорового способу життя серед студентів – медиків.

Наукова новизна роботи полягає в комплексному підході до вирішення поставленого питання, розробці ефективних методів фізичного виховання спрямованих на покращення функціонального стану здоров'я студентів .

Мета роботи - дослідити динаміку стану здоров'я студентів медичних вузів, виявити основні причини зниження фізичного здоров'я серед студентів різних курсів і знайти шляхи вирішення даної проблеми.

Методи дослідження мали різнобічний характер. Особлива увага приділялася дослідженню ставлення самих студентів до навчальної дисципліни, функціонального стану здоров'я та виявлення хвороб які могли бути наслідком відсутності на заняттях з фізичного виховання шляхом анонімного анкетування серед студентів різних курсів академії.

Результати проведеного дослідження виявили низький рівень мотивації студентів усіх курсів навчання до обов'язкових навчальних занять з фізичного виховання. Найголовнішим мотивом відвідування занять з фізичного виховання для більшості анкетованих студенів є отримання залікової оцінки. Для задоволення власних потреб, пов'язаних зі зміцненням здоров'я, покращенням фізичних кондицій, емоційного стану - відвідує лише незначна кількість студентів.

Проведені дослідження свідчать про нагальну потребу розробки нових науково -обгрунтованих шляхів удосконалення організації фізичного виховання в медичних вузах з метою запобігання подальшому погіршенню стану здоров'я та фізичної підготовленості студентської молоді.


ЗАГАРТОВУВАННЯ ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Виконавець: Стукал Д.С. – студ. II курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: ст.викл. Сосненко Є.П.

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава

Загартовування організму – це система процедур, які підвищують опір організму до несприятливого впливу зовнішнього середовища, мають імуномоделюючу дію і покращають терморегуляцію. Загартовування – це свого роду тренування захисних сил організму, їх підготовка до своєчасної мобілізації в критичних умовах.

Загартовування - обов’язковий елемент фізичного виховання, особливо важливий для молоді,так як має велике значення для зміцнення здоров’я, збільшення працездатності, поліпшення самопочуття, настрою і бадьорості. Загартовування не лікує,а попереджує хворобу, і в цьому його найважливіша профілактична роль. Загартована людина легко переносить не тільки спеку і холод, а й різкі зміни зовнішньої температури, які здатні послабити захисні сили організму. Головне ж полягає в тому, що загартовування прийнятно для будь - якої людини, тобто ним можуть займатися люди будь - якого віку не залежно від ступеня фізичного розвитку. Загартовуючі процедури нормалізують емоційний стан, людина стає стриманою, врівноваженою, вони додають бадьорості, покращують настрій.

За результатами дослідження опитування ми бачимо що студенти, які займалися загартовуванням, обливалися холодною водою і займалися фізичними вправами на відкритому повітрі, хворіють на простудні захворювання набагато рідше ніж студенти, які ним не займалися.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ

Виконавець: ЧернушенкоО.В.-студ. ІІ курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: викл.Ємець А.В.

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»,м.Полтава

Актуальною проблемою сьогодення є проблема підготовки професійних фахівців

сімейної медицини, які у професійній діяльності зорієнтовані на ліквідацію негативних впливів на здоров’я населення.

Наукова новизна роботи: на сучасному етапі розвитку людства здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відображує соціально-економічне становище суспільства, яке згідно з Резолюцією ООН № 38/54 (1997 р.), вважається головним критерієм ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Проте сьогодні вченими констатується значне погіршення стану здоров’я всіх поколінь українців, особливо молоді. Сьогодні сімейна медицина розглядається як пріоритетний напрям удосконалення первинної ланки сучасної системи охорони здоров’я. Однак, навчання новій спеціальності часто проводять спеціалісти, які самі не практикують сімейну медицину і переважно є «вузькими» спеціалістами.

Мета дослідження: розроблення та апробація поетапного навчально – методичного супроводу процесу формування готовності майбутніх фахівців сімейної медицини до реалізації здоров’язберігальних педагогічних технологій в професійній діяльності.

Методи дослідження: аналіз фактичних матеріалів.

Результати дослідження: сучасний ринок медичних послуг активно підтримує і розвиває попит на нові спеціальності, працює на задоволення потреби спеціалізації фахівців у вузьких сферах надання медичної допомоги. Не враховується той аспект, що здоров’я завжди вигідніше зберігати, а ніж відновлювати. З досвіду розвинутих країн відомо, що переважно більшість проблем здоров’я людини можна вирішувати засобами реальної профілактики захворювань і пропагування здорового способу життя, які за невеликих витрат дозволяють економити значні суми на лікуванні.

Всесвітня організація охорони здоров’я визначила характеристики сімейної медицини, які мають потужний виховний потенціал: загальність медичної допомоги, безперервність і тривалість виховного впливу, орієнтованість на особистість пацієнта, комплексність діяльності сімейного лікаря, координація, співробітництво, орієнтація на сім’ю, орієнтація на громаду.

У зв’язку з цим до професійних обов’язків якісно нового спеціаліста-лікаря загальної практики або сімейного лікаря входять вирішення медичних питань одночасно із наданням кваліфікованих рекомендацій з питань соціальної, правової, профілактичної та реабілітаційної допомоги, використання ефективних різновікових технологій здоров’язбереження та фізичного виховання.

Висновки:Сімейний лікар – це продовжувач традицій лікаря широкого профілю,

але на якісно новому рівні. Це провідний фахівець системи охорони здоров’я.

Прогрес у справі покращення здоров’я міститься у сфері профілактики, а не лікування!


Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка