К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів


РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЕКТУ "СТОП ДОПІНГ!"Сторінка65/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3,01 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЕКТУ "СТОП ДОПІНГ!"

Виконавці: Яременко О.О. - студ. V курсу мед. ф-ту.

Науковий керівник: к.мед.н. Бойко Д.М.

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації спортивної медицини
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Вивчення проблеми нецільового вживання анаболічних стероїдів серед спортсменів, молоді, дорослого населення, а також питання щодо популяризації у суспільстві принципів здорового способу життя - потребують ширшого висвітлення та обговорення. В Україні наукові публікації в цьому напрямку зустрічаються вкрай рідко, що і обумовлює актуальність та новизну досліджень по у цій царині.

Метою проекту було вивчення окремих параметрів здорового способу життя та немедичного використання анаболічних стероїдів серед спортсменів, молоді, дорослого населення на основі одномоментного анонімного опитування.

Матеріали та методи. Даний проект позиціонується як аналітичне одномоментне дослідження. Виконане за участі 83 осіб (вік Ме (25%; 75%) – 20,00 (19,00; 22,00) р.), що добровільно виявили бажання заповнити розроблену анкету, присвячену окремим питанням щодо здорового способу життя та вживанню анаболічних стероїдів.

За результатами дослідження, було виявлено, що майже 68% учасників проекту займаються регулярно спортом. Проте, лише шестеро вказали, що вони під час тренувань використовують анаболічні стероїди (усі особи чоловіки), а 4 з них є активними курцями. Проаналізувавши дані щодо розповсюдженості тютюнопаління серед осіб, які виявили бажання заповнити анкету побачили, що більше половини (12/19) чоловіків займаються спортом та палять, натомість серед осіб жіночої статі лише 6 осіб мали приналежність до категорії "здорових курців". Значна частина учасників опитування зазначила про низький рівень обізнаності, щодо шкідливості використання анаболічних стероїдів.

Висновки. Майже 33% осіб, що вживають анаболічні стероїди (за результатами опитування) не поінформовані про наслідки. Результати проекту вказують на високу значимість проблеми нецільового вживання анаболічних стероїдів серед молоді, а також звертають увагу на наявність проблеми "здорових-курців", яка теж потребує вирішення.

ВПЛИВ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Виконавець: Ярошенко П.В.-студ. III курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: доц.Губка П.І

Кафедра фізичного виховання та здоров’я, фізичної реабілітації, спортивної медицини
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

У системі оздоровчої фізичної культури важливо регулювати дихання - цієї єдиної вегетативної функції, якою людина керує свідомо. Дихання здійснюється автоматично завдяки механізму, сформованому в процесі еволюції. Цей механізм посилює вентиляцію легенів і відповідно до потреб організму в надходженні кисню до тканини і виділенню в них вуглекислоти.

Мета дослідження-вплив дихальних вправ на організм людини, як фізичного, так і психологічного суб’єкта, застосування чергування видиху та затримки дихання для тренування стійкості організму до гіпоксії, вольова затримка дихання.

Результати досліджень свідчать про те, що здоров’я студента безпосередньо сполучено з його працездатністю і стомлюваністю. Від стану здоров’я багато в чому залежить успішність навчальної і виробничої діяльності студента. Очевидно, це має тенденцію до зростання втрат резервних можливостей опірності організму людини до зовнішніх і внутрішніх, негативних чинників, а також наявність широкого переліку негативних діагнозів, ведуть до істотного зниження ефективності навчання і подальшої професійної діяльності. У студентські роки така негативна тенденція небезпечна.

Наші дослідження показують, що поєднуючи рухи з певною настройкою психіки, створюючи необхідний емоційний фон, можна різко підвищити результативність фізичної вправи. І навпаки, ефективність дії на організм чисто механічної, доведеної до автоматизму вправи, різко зменшується.

У результаті проведеного дослідження було доведено, що регулярне проведення дихальної гімнастики вже після 5-7 діб призводить до зменшення задишки під час бігу, покращення сну, у студентів, які страждають підвищеною вагою відбулося її незначне зменшення. Уже через 25-30 діб підвищується працездатність, тонус м’язів, життєва ємність легень, зменшується нервова роздратованість при довгій роботі в приміщенні, за комп’ютером, якщо вона чергується з виконанням даних вправ. Самим сприятливим способом досягнення цієї мети є вольова затримка дихання до межі можливого і поверхневе дихання під час фізичного навантаження, оскільки вольова затримка дихання в цих випадках виключає природній спосіб контролю - автоматизм самого організму.

Отже, дихальні вправи мають позитивний вплив на студентів, тому їх застосування в навчальному закладі, поліпшить фізичний та психологічний стан, підвищить розумову активність студентів. Самим сприятливим способом засто-сування є вольова затримка дихання до межі можливого і поверхневе дихання під час фізичного навантаження, оскільки вольова затримка дихання в цих випадках виключає природній спосіб контролю - автоматизм самого організму.


Зміст

СЕКЦІЯ №1

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА №1


4

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДИСБІОЗУ КИШЕЧНИКА ТА ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ 4Виконавці: Бандура О.А., Кулик І.М. 4

Паління – один із факторів ризику захворювань органів дихання 4Виконавець: Бобко Є. М. – студ. 3 курсу мед. ф-ту. 4

МОНІТОРІНГ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 5Виконавець: Влах Г.І. – студ. 2 курсу мед. ф-ту 5

ІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПРО ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ВІЛ/СНІД ІНФЕКЦІЮ 6Виконавці: Гарань О.В., Федорова О.В. – студ. V курсу мед. ф-ту 6

Метаболический синдром и его проявления в полости рта 6Исполнители: Довженко А.В., Семенова А.К., Cухомлин А.А. – студ. IV курса стом. ф-та. 6

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОЯВІВ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 7Виконавці: Долгова А.І. , Паламарчук Д.В.– студ. 5 курсу мед. ф-ту 7

ВИЗНАЧЕННЯ КИСЛОТОУТВОРЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКА У ХВОРИХ З КИСЛОТОЗАЛЕЖНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 8Виконавець: Дрюченко Ю.Ю. – студ. 6 курсу мед.ф-ту 8

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІКСОДОВОГО КЛІЩОВОГО БОРЕЛІОЗУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 9Виконавці: Єгорова О.Л. – студ. VI курсу мед. ф-ту,
Яременко О.А. - студ. V курсу мед. ф-ту 9

РОЗУВАСТАТИН У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 10Виконавець: Заканич Г.П. - студ. ІV курсу мед. ф-ту 10

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАРДІОАРГІНІНУ У ПАЦІЄНТІВ З НЕФРОГЕННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 10Виконавець: Коробкін С.О. - студ. V курсу мед. ф-ту 10

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ КЛЕБСІЄЛЬОЗНОГО ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ ЗА КЛІНІКО-ПАТОМОРФОЛОГІЧНОЮ ХАРЕКТЕРИСТИКОЮ 11Виконавець: Кошляк Л. В. – студ. VI курсу мед. ф-ту 11

АНАЛІЗ ДАНИХ ЕКГ У ПАЦІЄНТІВ З ГАСТРОЕЗАФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ 12Виконавці: Мірашова М. Г., Іванов Д.В. – студ. IV курсу мед. ф-ту 12

ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ БЦЖ-УСКЛАДНЕННЯ У ДІТЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 13Виконавець:Носікова Т.В.– студ.5 курсу мед.ф-ту 13

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У ЛІКУВАННІ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ 13Виконавець: Пилипенко А. І. – студ. ΙV курсу, мед. ф-ту 13

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА –ЛУЧШИЙ ПОМОШНИК ВРАЧА И БОЛЬНОГО. 14Автор: Плохих В.В.,Савлук О.В. –студ. IV курса мед. ф-та 14

ЧАСТОТА ЗАХВОРЮВАННОСТІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ ПАТОЛОГІЮ СЕРЕД ПРОЛІКОВАНИХ НА ДЕННОМУ СТАЦІОНАРІ 15Виконавці: Пушко О.О, Третяк І.П. – студ. III курсу мед. ф-ту 15

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ПАНТОПРАЗОЛУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ АСОЦІЙОВАНОЇ З Нelicobacter pylori 16Виконавець: Роїк А.М.- студ. V курсу мед. ф-ту 16

Гендерні та вікові особливості ураження серцево-судинної системи у хворих на гострий інфаркт міокарда 16Виконавець: Савченко Л.В. – студ. VI курсу, мед. ф-ту 16

ПРОПОЛІС, ЯК ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ


НА ТУБЕРКУЛЕЗ 17

Виконавці: Cудоплатова К.А. - студ.VI курсу мед. ф-ту 17

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ПАНКРЕАТО-БІЛІАРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ


ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЛІКУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ 18

Виконавець: Третяк І.М. - студ. III курсу мед. ф-ту 18

СТРУКТУРА ТА АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ПУХИРЧАТКИ В ПРАКТИЦІ


ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА 19

Виконавець: Чоловський М.О. – студ. V курсу мед. ф-ту 19

ВПЛИВ ОМЕГА - 3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 20Виконавець: Ярова І.В. – студ. V курсу мед. ф-ту 20

СЕКЦІЯ

Клінічна медицина №2


21

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ АПЕНДОКТОМІЇ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 21Виконавець: Дроздов М. В.- студ. ІV курсу стомат. ф-ту 21

МОЖЛИВОСТІ ІРИГОСКОПІЇ З ОДНОМОМЕНТНИМ ПОДВІЙНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ У ДІАГНОСТИЦІ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ 22Виконавці Іванченко Д.М., Гридасова А.С. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту 22

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ КРОВООБІГУ В СІТКІВЦІ 22Виконавці: Кобець А.А. – студ 4 курсу мед.ф-ту, Ляховська А.В. – інтерн. 22

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТОК ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ


НА МІСЦЕВОПОШИРЕНИЙ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З НЕВИЗНАЧЕНИМ РЕЦЕПТОРНИМ СТАТУСОМ ПУХЛИННИХ КЛІТИН 23

Виконавець: Криворучко І.Г. 23

ЗАСТОСУВАННЯ БАЛОННОЇ АНГІОПЛАСТИКИ У ЛІКУВАННІ ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНИХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ ГОМІЛКОВИХ АРТЕРІЙ 24Виконавець: Люлька Є.М. – студ. VI курсу, мед. ф-ту 24

ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРИТОНІТУ ПРИ ГОСТРІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ 25Виконавець: Максимов М.О. – студ. V курсу, педіатр. ф-ту 25

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ВИСОКИХ СТРИКТУРАХ ТАЗОВОГО ВІДДІЛУ СЕЧОВОДУ 26Виконавець: Овчиннікова Л.В. – студ. V курсу мед. ф-ту 26

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНІІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД В ЛІКУВАННІ ОБМЕЖЕНИХ РІДИННИХ СКУПЧЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ 27Виконавець: Олексієнко Б.О. – студ. IV курсу мед. ф-ту 27

ВИКОРИСТАННЯ СРІБЛОВМІЩУЮЧИХ МАЗЕЙ ДЛЯ БОРОТЬБИ


З МІКРОБНИМИ БІОПЛІВКАМИ ХРОНІЧНИХ РАН 27

Виконавець: Палько В.С. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту 27

Скринінг раку легень 28Виконавці: Петренко В.В. – студ. V курсу мед.ф-ту 28

ПРОБЛЕМА ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ПРОБУДЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ В СУЧАСНІЙ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ 29Виконавці: Сало Р.Ю. – студ.VI курсу мед.ф-ту, Оскоменко М.М.,
Стародубова Л.М. – студ.V курсу мед.ф-ту. 29

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПУНКЦІЙНОГО ДРЕНУВАННЯ ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 29Виконавець: Соловей С. В. – студ. ll курсу, стомат. ф-ту 29

ПОПЕРЕДЖЕННЯ БОЛЮЧОЇ КУКСИ ПРИ АМПУТАЦІЇ СТЕГНА 30Виконавець: Хомович А.В.– студ. VI курсу мед. ф-ту 30

КЛІНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПАЦІЄНТІВ З ТЯЖКОЮ ФОРМОЮ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ У ПРОГНОЗУВАННІ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ 32Виконавець: Черненко К.В. – студ. V курсу мед. ф-ту 32

Впровадження лапароскопічного тренажеру у навчальний процес майбутніх хірургів 32Виконавці: Яременко О.О.- студ.V курсу мед. ф-ту,
Бобко Є.М. – студ.III курсу мед. ф-ту. 32


СЕКЦІЯ

Клінічна медицина №3


33

АНАЛІЗ ПРИЧИН ХРОНІЧНИХ РЕЦИДИВУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ


У ЧАСТО ТА ТРИВАЛО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ 33

Виконавець: Алекса Я.М., Антоненко В.М., Артюх А.В. – студ. IV курсу мед. ф-ту 33

ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ


У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ 34

Виконавець: Бовсунівський М.І.– студ.V курсу мед.ф-ту 34

Ефективність застосування беродуалу у дітей раннього віку, ХВОРИХ на Грві, З синдромом бронхіальної обструкції 34Виконавець: Бороденко О.С., Полева К.М. – студ. 3 курсу мед. ф-ту 34

КОГНІТИВНІ РОЗЛАДИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ ІІ СТАДІЇ 35Виконавці: Войтенко К. М., Кобець А. А. – студ. ІV курсу мед. ф-ту 35

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ 36Виконавець: Гаркавенко М.О.– студ. 4 курсу мед. ф-ту 36

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА ТА БАКТЕРІАЛЬНОЇ ФЛОРИ ШКІРИ У ДІТЕЙ ІЗ АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ 36Виконавець: Гладченко А.О., Іваненко О.П. – студ. VI курсу мед. ф-ту 36

Клінічна ефективність застосування аналога жіночого молозива у новонароджених дітей із виразковим некротичним ентероколітом 37Виконавец: Гладченко А.О., Бугай Д.О. – студ. 6 курсу мед.ф-ту 37

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ РОЗВИТКУ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМУ У СТУДЕНТІВ ТА ПАЦІЄНТІВ НЕВРОЛОІЧНОГО ПРОФІЛЮ 38Виконавці: Грицай Ю. В., Стародубова Л.М. – студ. 5 курсу, мед. ф-ту 38

ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ 39Виконавці: Зимовець Л.Ю., Макогон Є.А., Шевчук Т.О., Бубир Л.М. – студ. IV курсу мед. ф-ту. 39

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ХВОРИХ


З ХРОНІЧНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, ЩО ОТРИМУЮТЬ ЛІКУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ГЕМОДІАЛІЗОМ 40

Виконавець: Кузьменко Д.В.- студ. IV курсу мед. ф-ту 40

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПОНТІННОГО ТА ЕКСТРПОНТІННОГО МІЄЛІНОЛІЗУ 40Виконавці: Коломієць А.Г.- студ. IV курсу мед. ф-ту 40

СТАН КИСЛОТОУТВОРЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКУ У ДІТЕЙ


З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДИСПЕПСІЄЮ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ 41

Виконавці: Оскоменко М.М., Тодорова В.В., Солоха А.Г. – студ. V курсу мед. ф-ту 41

Особливості харчування дітей з порушеннями травлення у вигляді ацетонемічного синдрому 42Виконавець: Савлук О.В., Сикора Г.Р., Муратова О.В. – студ. 3 курсу мед. ф-ту. 42

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ ДІТЕЙ


ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 43

Виконавець: Смолякова К.В. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту 43

УСКЛАДНЕННЯ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ГОСТРУ ПНЕВМОНІЮ 44Виконавці: Сохань А.О., Колеснік М.О., Молокова Н.В. – студ. IV курсу мед. ф-ту 44

ЗНАЧЕННЯ ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ДІТЕЙ 44Виконавці: Стародумова Л.М., Грицай Ю. В., Паламарчук Д.В. – студ. V курсу мед. ф-ту. 44

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ У СТАДІЇ ЗАГОСТРЕННЯ 45Виконавець: Сулейманова Е.А.– студ. V курсу мед. ф-ту 45

ВИВЧЕННЯ СПЕКТРУ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ У ДІТЕЙ З СЕЗОННИМ АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ 46Виконавець: Суліма І.С., Бобровська О.В., Каламацька Т.Л., Пенська М.М. – студ. IV курсу мед. ф-ту. 46

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ ТА ЛОРНОКСИКАМУ У ХВОРИХ


З ВЕРТЕБРОГЕННИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 46

Виконавці: Циндренко О. О., Небесенко Н. Л. – студ. IV курсу мед. ф-ту 46

ДІАГНОСТИКА ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА НА РАННІХ СТАДІЯХ 47Виконавець: Плахтій Ю.І. – студ. 5 курсу мед.ф-ту 47

ВПЛИВ УСКЛАДНЕНОГО ГІНЕКОЛОГІЧНОГО АНАМНЕЗУ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 48Виконавець: Шепель М.О.- студ. 4 курсу мед. ф-ту 48

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ІНФІКУВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ‛Я НОВОНАРОДЖЕНИХ 49Виконавець: Якубович Я.М. – студ. V курсу мед.ф-ту. 49

СЕКЦІЯ

Експериментальна медицина 50

GENDER DIFFERENCES OF STRESS-INDUCED CATABOLISM OF BIOPOLYMERS IN WHOLE SALIVA OF YOUNG PEOPLE 50

Author: Yunus Kadamow – fifth-year student of medical faculty 50

ВПЛИВ МЕКСИДОЛУ НА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОМБОЦИТІВ ПРИ КОРЕКЦІЇ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН 51Виконавці: Бобко Є.М., Гаража В.О. – студ. ІІІ курсу мед ф-ту 51

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ БІЛАТЕРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНИХ М’ЯЗІВ ХРЕБТА ПРИ ЛІКУВАННІ СКОЛІОТИЧНОЇ ХВОРОБИ І СТУПЕНЯ У ДІТЕЙ 51Виконавець: Боскіна М.Г. – студ. І курсу мед. ф-ту 51

РЕЗУЛЬТАТИ ГІСТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДРАЗНЮВАЛЬНОЇ ДІЇ НОВОГО КОМБІНОВАНОГО ГЕЛЮ 52Виконавці: Гирман Г.І., Люта Я.А., Осипова О.І. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту 52

LOCUS CONTROL IN THE DEXTERS, SINISTERS, AMBIDEXTERS AMONG HSEIU “UMSA” IRANIAN STUDENTS AND POLTAVA REGIONAL HOSPITAL DENTAL PATIENTS 53Authors: Sartipi Hamed – the 5th course dental department student 53

INTERRELATIONS BETWEEN LEADING EXTREMITY, TEMPERAMENT TYPE, CONTROL LOCUS AND BEHAVIORAL STRATEGIES IN THE UMSA DENTAL DEPARTMENT FIRST-THIRD COURSES STUDENTS FROM IRAN 54Authors: Sartipi Hamed – the 5th course dental department student, Sahib Mohaimen – the 2nd course medical department student 54

ВПЛИВ РЕТЕЙНЕРІВ НА МІКРОБНУ КОЛОНІЗАЦІЮ РОТОВОЇ РІДИНИ 54Виконавці: Зімовець Л.Ю., Бубир Л.М.– студ. lV курсу мед. ф-ту 54

ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СЛИННИХ ЗАЛОЗАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПЕРГАСТРИНЕМІЇ 55Виконавці: Карпенко І.О. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту 55

СВЯЗЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ


С УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 56

Исполнитель: Клестов Е.С.– студ. ІІ курса мед. ф-ту 56

ЗМІНИ АКТИВНОСТІ NO-ЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ


ЗА УМОВ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ 56

Виконавець: Левицький Г.О. – студ. ІІ курсу мед. ф-ту 56

ВІЛЬНО-РАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ТКАНИНАХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ


ЗА УМОВ ДІЄТІНДУКОВАНОГО ОЖИРІННЯ 57

Виконавець: Марченко М.В.– студ. ІІ курсу мед. ф-ту 57

НЕЙРОПРОТЕКТОРНИЙ ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА ГОЛОВНИЙ МОЗОК ЩУРІВ


ЗА УМОВ ГОСТРОГО СТРЕСУ 58

Виконавець: Панасенко Т.О.– студ. V курсу мед. ф-ту 58

БАКТЕРІОЛОГІІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ ПРИ ХРОНІЧНИХ ГНІЙНИХ СЕРЕДНІХ ОТИТАХ 58Виконавець: Полянський О.О. – студ. І курсу мед. Ф-ту 58

ПРІОНИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ СПОНГІОЗНИХ ЕНЦЕФАЛОПАТІЙ 59Виконавці: Походенко.О.І. ,Чередник Є.С.,Шевченко В.В. – студ.II курсу мед ф-ту 59

АНАЛІЗ ВІРОГІДНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛЮКОЗИ КРОВІ ПОРТАТИВНИМИ ГЛЮКОМЕТРАМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ КОДУВАННЯ. 60Виконавці: Пастух І.М. – студ. IV курсу приладобудівного ф-ту 60

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРНАЛЬНОГО И ЭКСТЕРНАЛЬНОГО ЛОКУСОВ КОНТРОЛЯ СО СТРАТЕГИЯМИ ПОВЕДЕНИЯ У ИРАНСКИХ СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНЫХ И СТАРШИХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ ВГУЗУ «УМСА» 61Авторы: Сартипи Хамед - студ.5-го курса стомaт.ф-та 61

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ЖИТЛОВИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ ПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ


ТА ПРОДУКТАМИ ЇХ РОЗПАДУ 62

Виконавець: Самойленко М.В.- студ. III курсу мед.ф-ту 62

ПРО МОЖЛИВІСТЬ УТОЧНЕННЯ СТУПЕНЯ ПОШИРЕНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ РЕЗОРБЦІЇ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПУЛЬПІТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИЛЕРА 62Виконавець: Хоменко Ю.І., Глиняний Д.В.- студ. ΙΙΙ курсу стомат. ф-ту 62

ВПЛИВ ФАРМАКОГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДІЮ ЛІКІВ 63Виконавці: Чумак С.С., Безега Б.М., Кулинич І.О. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту 63

ЗМІНИ БАР’ЄРНОЇ ФУНКЦІЇ ТОНКОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ЇЇ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ, ЗАЛЕЖНІ ВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ NO-СИНТАЗ І УТВОРЕННЯ ПЕРОКСИНІТРИТУ 64Виконавці: Виконавці: Бабенко В.І.– студ. IV курсу мед. ф-ту,
Талаш Р.В. – студ. V курсу стом. ф-ту ,
Явтушенко Ю. В., Явтушенко І. В. – студ. VI курс мед. ф-ту,
Боголюб В. В. – студ. III курсу ПНПУ ім. В.Г.Короленка. 64


СЕКЦІЯ

Морфологія 65

МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЛОБОВОЇ ПАЗУХИ ЛЮДИНИ У НОРМІ 65

Виконавці: Батура Н.О. − студ. ІV курсу мед. ф-ту, Чаленко І.С. − студ І курсу стомат. ф-ту 65

ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МІНЛИВОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ Т.В.ЗОЛОТАРЬОВОЇ ТА ЇЇ УЧНІВ 66Виконавці: Валюх О.В. − студ. ІІІ курсу мед. ф-ту, Халацька Ж.М., Коровнікова О.О., Тойлиєв Т. − студ. ІІ курсу мед. ф-ту, Омаров М. − студ. ІІ курсу стомат. ф-ту. 66

МОРФОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОБОВИХ ПАЗУХ СВИНЕЙ У НОРМІ 67Виконавці: Василенко М.С., Яковлева Д.В. − студ ІІ курсу стомат. ф-ту,
Лопушняк А.С. − студ. ІІІ курсу мед. ф-ту, Мазур В.В. − студ ІІ курсу мед. ф-ту 67

РЕАКЦІЯ ТКАНИН ЗОРОВОГО НЕРВА ЩУРА НА ТРАНСПЛАНТАЦІЮ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ 67Виконавці:Гудімова Н.М., Плева Я.Б. – студ. ІІ курсу мед ф-ту. 67

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІТИННОГО СКЛАДУ ПІДнижньоЩЕЛЕПНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ щурів В НОРМІ


ТА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ 68

Виконавці: Духновська К., Пілецький Р. – студ. І курсу стомат. ф-ту 68

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГИСТОЛОГИИ КАК НАУКИ 69Исполнитель:Кальчева К.В., Дронгаль М.Ю. – студ. І курса мед. ф-та 69

СТРУКТУРНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРОФІКИ ВНУТРІШНЬОГО ЕПІТЕЛІЯ ЕМАЛЕВОГО ОРГАНУ ЗУБНОГО ЗАЧАТКУ ЛЮДИНИ 70Виконавці: Липченко Т.О., Романишина А.О., Антипова К. Є. – студ. 1 курсу стомат. ф-ту 70

ПЕРСПЕКТИВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ГІПСОВИХ МОДЕЛЕЙ КІСТОК ЧЕРЕПА ТА ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ. 70Виконавці: Литовченко С.О, Жорник В.В. – студ. ІІ курсу мед. ф-ту. 70

ВПЛИВ ГОСТРОГО ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ НА МІКРОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО ЛЕГЕНЬ ЩУРІВ 71Виконавці: Лопушняк А.С.− студ. ІІІ курсу мед. ф-ту, Гавриленко В.М., Скрипка Н.О. − студ ІІ курсу мед. ф-ту, Василенко М.С., Яковлева Д.В. − студ ІІ курсу стомат. ф-ту 71

ГЕМОПОЕТИЧНІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ В ОНКОГЕМАТОЛОГІЇ ТА ПРИ МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИХ СТАНАХ 72Виконавець: Лузін Р.С. – студ. II курсу мед. ф-ту 72

ВИКОРИСТАННЯ АУТОЛОГІЧНИХ КЛІТИН КРОВІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩЕЛЕПИ В ОБЛАСТІ


АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА 73

Виконавець: Лузін Р.С. – студ.II курсу мед.ф-ту 73

ЗМІНИ ФОРМИ ПУЛЬПОВОЇ КАМЕРИ ПІД ВПЛИВОМ ПАТОЛОГІЧНОГО СТИРАННЯ ЗУБІВ 73Виконавці: Макаренко Є.Г., Дехтярук А.С., Антипова К.Є– студ. I курсу стомат. ф-ту 73

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛИКІВ СЕЛЕЗІНКИ


ПРИ ЗМОДЕЛЬОВАНОМУ ГОСТРОМУ АСЕПТИЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ 74

Виконавці: Мерефиянська Н., Вербицький К.. – студ. І курсу стомат. ф-ту 74

АНТИСЕПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВОГО ПРОТИВІРУСНОГО ПРЕПАРАТУ 75Виконавцi: Пирогова К.І., Сініцина Г.В. – студ. IІ курсу мед. ф-ту 75

ПАТОЛОГІЧНІ МІТОЗИ ПРИ ПЛОСКОКЛІТИННОМУ РАКУ ЛЕГЕНЬ 76Виконавець: Плохіх В.В. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту 76

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПІДЩЕЛЕПНИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ


ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ 76

Виконавці:Різень М.М., Убоженюк А.М. – студ. І курсу стомат. ф-ту 76

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЖУТАЕВА 77Исполнители:Саргош О.И., Карабець Г.О. – студ. І курсу мед. ф-та 77

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ФОРМИ СЛІПОЇ КИШКИ І ЧЕРВОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА ЛЮДИНИ ДО ТА ПІСЛЯ АПЕНДЕКТОМІЇ 78Виконавець: Скрипник Р.І. – студ. І курсу мед. ф-ту 78

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЯЗИКА ЩУРІВ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ 79Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка