К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентівСторінка9/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3.01 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   66

ВПЛИВ ОМЕГА - 3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Виконавець: Ярова І.В. – студ. V курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: доц. Циганенко І.В.

Кафедра внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

Надзвичайно актуальними в наш час є хвороби органів кровообігу,що займають перше місце з причин смертності серед населення. Майже кожен третій хворіє на ІХС (ішемічну хворобу серця), причиною якої є атеросклеротичні бляшки, що відображається у ліпідному спектрі крові. Було підмічено,що серед ескімосів нища захворюваність на ІХС. Проаналізувавши, стало зрозуміло, що можливо це пов’язано зі значним споживанням ними риби, яка містить багато ПНЖК (поліненасичених жирних кислот), особливо омега - 3. ПНЖК – ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислоти належать до незамінних кислот,що не синтезуються в організмі і мають надходити ззовні. Вони належать до структурних компонентів клітин серцево-судинної, нервової, імунної систем. Уведення у лікувальну практику відносно недорогих препаратів на їх основі є фізіологічним і економічно вигідним кроком у лікуванні ІХС.

Мета роботи – визначення впливу додаткового включення в стандартну базову терапію у хворих з ІХС препарату омега - 3 ПНЖК – Доппельгерц актив омега - 3 чисті судини.

Для дослідження було обрано 20 людей: 10 чоловіків і 10 жінок, середній вік яких склав 51 рік, з ІХС. До початку дослідження хворими було пройдено фізикальне обстеження по органах і системах, з обов’язковим визначенням ліпідограми: загального холестерину, ЛПНЩ (ліпопротеїдів низької щільності), ЛПВЩ (ліпопротеїдів високої щільності), ТГ (тригліцеридів). Пацієнтів розділили на дві групи, кожна з яких отримувала аторвастатин – 20 мг увечері. Додатково 2 група отримувала препарат Доппельгерц актив омега – 3 чисті судини. Період спостереження – 3 місяці, після чого повторно обстежували пацієнтів, відмічалося: рівень загального холестерину у представників 2 групи порівняно з першою знизився на 9% - з 5,7 до 5,2 ммоль/л (р=0,003), рівень ТГ знизився на 3,5% (р=0,001), нормалізація ЛПВЩ була досягнена за рахунок їх збільшення (р=0,01) – у 10% пацієнтів,ЛПНЩ знизилися (р=0,02) у 20% хворих,а також всі хворі мали позитивну динаміку щодо зниження АТ (артеріального тиску).

Висновок. Таким чином препарати на основі омега – 3 ПНЖК сприяють: зменшенню рівня ТГ, ЛПНЩ, що провокують розвиток атеросклерозу, незначному зниженню артеріального тиску. Отже, призначення омега – 3 ПНЖК призводить до позитивного достовірного впливу на ліпідний спектр крові і потенційно сприятливо впливає на прогноз у хворих з ІХС.СЕКЦІЯ

Клінічна медицина №2ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ АПЕНДОКТОМІЇ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Виконавець: Дроздов М. В.- студ. ІV курсу стомат. ф-ту

Науковий керівник: ас. Капустянський Д.В.

Кафедра хірургії № 3
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

На сьогодні постає актуальна проблема усунення та запобігання ускладнень апендоктомії у людей похилого віку, найбільш поширеного захворювання, зумовленого особливостями віку.

Метою дослідження було проаналізувати причини ускладнень після проведення апендоктомії у людей похилого віку на прикладі хірургічного відділення 1-ої міської клінічної лікарні м. Полтави, та порівняти отримані результати з даними літератури.

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводилось із застосуванням статистичних методів. Всього було обстежено 20 пацієнтів у віці 60-74 років. Хворі були прооперовані під ендотрахеальним наркозом. 15 (75%) хворим була виконана антеградна апендоктомія із розрізом передньої черевної стінки за Волковичем-Д'яконовим, а 5 (25%) хворим – ретроградна. Оперативне втручання було завершене дренуванням черевної порожнини. В післяопераційному періоді хворі отримували антибактеріальну терапію.Результати дослідження показали, що в осіб похилого віку часто спостерігається «мовчання» симптомів на тлі загальної адинамії. В’ялість черевної стінки й ожиріння часто маскують напруження м’язів. Із віком притуплюється тактильна, температурна, больова чутливість, що тим самим, знижує діагностичну цінність симптомів при гострому апендициті. У 60 % хворих пацієнтів похилого віку температура тіла була нормальною, а в 10 % пацієнтів спостерігався нормальний вміст лейкоцитів у крові.

Ускладнення апендоктомії можуть бути з боку рани (місцеві), внутрішньочеревні і системні. До місцевих належать гематоми, нагноєння, запальні інфільтрати і лігатурні свищі. Гематоми виникають в першу добу після операції. Дренування гематом є основним методом їх лікування, а нагноєння рани є найбільш часте ускладнення після операції.

Ускладнення з боку черевної порожнини відносяться до категорії тяжких та небезпечних для життя і включають внутрішньочеревні абсцеси (тазові, поддіафрагмальні, міжкишкові), обмежені і розлиті перитоніти, пеліфлебіти, кишкову непрохідність, внутрішньочеревні кровотечі.

Унаслідок особливостей організму осіб похилого віку післяопераційний період перебігав значно важче, частіше траплялися парез кишечника, пневмонія, серцево-легенева недостатність, тромбоемболічні ускладнення. Боротьбу з парезом розпочинали з першої доби після операції постійною аспірацією шлункового вмісту. Великого значення надають профілактиці судинних захворювань – тромбозів, емболій, догляду за хворими шляхом застосування дихальної гімнастики, раннього вставання, профілактики пролежнів.

Отже, необхідне проведення раціональних профілактичних заходів, спрямованих на раннє діагностування апендициту в осіб похилого віку, оскільки це пояснюється стертістю клінічної картини хвороби, вираженою ареактивністю, морфологічними змінами відростка в зазначеному віці пацієнтів, що тим самим буде впливати на зменшення ускладнень в післяопераційний період. В схему лікування рекомендовано додавати антибіотикотерапію.

МОЖЛИВОСТІ ІРИГОСКОПІЇ З ОДНОМОМЕНТНИМ ПОДВІЙНИМ КОНТРАСТУВАННЯМ У ДІАГНОСТИЦІ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ

Виконавці Іванченко Д.М., Гридасова А.С. – студ. ІІІ курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: асистент Васько Л.М.

Кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Захворюваність на колоректальний рак (КРР) в Україні досить висока - 34,9 випадків на 100 тис. населення. У структурі смертності від злоякісних новоутворень ця патологія займає одну з лідируючих позицій після раку легенів, шлунку і молочної залози. Близько третини всіх випадків колоректального раку виявляється у занедбаних стадіях захворювання, а 35-45% всіх хворих не проживають і одного року з моменту встановлення діагнозу. Тому актуальним питанням залишається своєчасна первинна діагностика КРР. Завичай для діагностики захворювань товстої кишки використовується метод традиційної іригоскопії, яка є тривалою і дещо некомфортною для пацієнта. Тому метою нашої роботи стало вивчення можливостей іригоскопії з одномоментним подвійним контрастуванням (ОПК) у діагностиці КРР.

У Полтавському обласному клінічному онкологічному диспансері було обстежено 123 хворих на КРР. Віковий склад хворих був від 19 до 82 років. Найбільша кількість хворих - у віці від 52 до 70 років. Всі випадки пухлин верифіковані за допомогою морфологічного вивчення резектованих препаратів кишки та біоптатів, узятих при фіброколоноскопії. Всім хворим виконувалась іригоскопія з ОПК після попередньої підготовки хворого, що включала дієту, послаблюючі засоби та очисні клізми. Контрастування проводилось за допомогою барієвої суспензії, яка готувалась гомогенною, з розмірами частинок 0,5-1 мкм та повітрям. Необхідний об'єм повітря для адекватного роздування використовували в межах 1800-2000 см3.. Після введення барієвої суспензії у дистальні відділи кишки, подальше її просування здійснювалося спеціальним одноразовим пристроєм за допомогою повітря, що вводилося під контролем рентгеноскопії з урахуванням клінічних особливостей пацієнта. Всі знімки виконували з екрано-знімочного пристрою на касетах форматом 24x30 см при ретельному діафрагмуванні поля опромінювання. При виявленні патологічних змін кишки залежно від їх локалізації зазвичай додатково виконували ще 2-4 прицільних рентгенограми області, що цікавить. Рентгенологічне дослідження виконували в положенні пацієнта лежачи на спині або животі і при різних поворотах тулуба при цьому рентгеноскопія поєднувалась з рентгенографією.

За нашими даними, рак товстої кишки визначався як округлий дефект наповнення, який поєднувався з порушенням еластичності стінок, деформацією рельєфу слизової оболонки навколо пухлини, а також звуженням просвіту кишки різного ступеня. У 49 хворих було виявлено симптом додаткової тіні в просвіті кишки, що свідчило про наявність экзофітного раку. У 42 хворих діагностовано асиметричну деформацію стінки кишки, а у 32 хворих - симетричне звуження просвіту кишки, як ознаку ендофітного росту пухлини. Порушення еластичності стінок та деформацію рельєфу слизової оболонки виявлено у 65 та 53 хворих відповідно.

Таким чином, основними перевагами іригоскопії з ОПК слід вважати її високу діагностичну ефективність, методичну простоту та можливість використання при скринінгових обстеженнях груп ризику по раку товстої кишки. Крім цього, вона дозволяє одномоментно оцінити стан всієї товстої кишки, що має важливе значення у виборі раціональної тактики оперативного втручання.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка