Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник


Тема №1 Емоції та почуття людиниСторінка6/9
Дата конвертації04.05.2017
Розмір1,86 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема №1 Емоції та почуття людини

Практичне заняття 1. Загальне поняття про емоції, почуття

План

1. Роль емоцій та почуттів в житті людини. Загальні поняття про емоції та почуття. Почуття та потреби особистості.

2. Класифікація емоцій

3. Фізіологічна основа емоцій.

4. Вираження емоцій та почуттів.
Основні теоретичні відомості

Людина не лише пізнає світ в процесах сприймання, уяви, мислення, але й разом з тим і відноситься так чи інакше до певних фактів життя. Різноманітні реакції психіки на об’єкт або ситуацію пов’язується з виникненням емоцій.

Часто слова “емоція” та “почуття” використовують як синоніми. Проте ці поняття необхідно відрізняти.

Почуття – це внутрішнє ставлення людини до того, що відбувається в її житті, до того, що вона робить, пізнає, спостерігає.

А емоція, у більш вузькому значенні, - безпосереднє, тимчасове переживання якогось певного більш постійного почуття (страх, гнів, радість, смуток, надія, гордість, відраза та ін.).

Емоції завжди суб’єктивні. Вони виконують функцію відображення суб’єктивного ставлення людини до оточуючого середовища та до себе самої.

Переживання, що виникають є своєрідними сигналами, які інформують про те, що в даний момент найбільш актуально, наскільки ефективно йде процес задоволення потреб, наскільки великі перепони, що виникають та що необхідно виділити як головний фактор даного моменту життєдіяльності.

Емоції та почуття як особливі психічні процеси являють собою діяльність оцінювання інформації, яку накопичують пізнавальні процеси. Головна функція емоцій та почуттів – оцінка дійсності в особливих еталонах. В усіх випадках, коли відбувається якась подія, яка має значення для людини, спостерігається додатковий емоційний фон: наростання збудження, швидкість та інтенсивність протікання психічних, моторних та вегетативних процесів, або навпаки, їх зменшення.

Крім того, емоції та почуття виконують функцію мотивації, коли виступають додатковим мотивуючим фактором: прагнення уникнути подій, що породжують негативні емоції або включитися у події, що призводять до появи позитивних переживань.

Емоції класифікують в залежності від сфери явищ, що визначають їх появу. Одну з найбільш повних класифікацій запропонував Б.І. Додонов. У ній виділяються:

- альтруїстичні емоції – переживання, які виникають на основі потреби у допомозі, підтримці іншими людьми, бажання приносити людям радість;

- комунікативні емоції виникають на основі потреби у спілкуванні і бажанні ділитись думками, переживаннями;

- глоричні емоції (від лат. «слава») – пов’язані з потребою у самоповазі та славі: прагнення завоювати визнання; почуття гордості; почуття переваги, почуття задоволення собою;

- праксичні емоції – такі емоції викликані діяльністю, змінами у ході роботи, успішністю та неуспішністю, бажанням дійти успіху у роботі;

- пугнічні емоції (від лат. «боротьба») – визначаються потребами у подоланні небезпеки, інтересом до боротьби; жадоба до гострих почуттів; почуття ризику; почуття спортивного азарту;

- романтичні емоції – прагнення до всього незвичайного, очікування чогось світлого, доброго;

- гностичні емоції (від грец. «знання»), пов’язанні з потребою у пізнавальній гармонії, прагненні зрозуміти те, що відбувається;

- естетичні емоції пов’язані з ліричними переживаннями, жадоба краси та гармонії, почуття прекрасного;

- гедоністичні емоції пов’язанні із задоволенням потреб у тілесному та душевному комфорті: насолода приємними фізичними почуттями, почуття безтурботності, веселості;

- акизитивні емоції (від франц. «надбання») породжуються інтересом, прагненням до накопичення, колекціонування, володіння.

Виділяють також так звані фундаментальні емоції (мають власний механізм виникнення та виражаються особливими мімічними та пантомічними засобами): інтерес, радість, горе, гнів, відраза, презирство, страх, подив, сором, вина.

Емоції та почуття є складною реакцією організму, у якій беруть участь майже всі відділи нервової системи. Природа емоцій та почуттів є рефлекторною. Фізіологічним механізмом емоцій є діяльність підкоркових нервових центрів – гіпоталамуса, лімбічної системи. Але кора великих півкуль головного мозку відіграє ведучу роль у виявах емоцій та почуттів, здійснює функцію регуляції підкоркових процесів, спрямовує їх діяльність у відповідності з усвідомленням людиною своїх переживань.


Дайте визначення понять

Емоції, почуття, стенічні, астенічні почуття, центральна нервова система, головний мозок, підкоркові нервові центри.Джерела

[ 56,37,32.27,23,12,9,14,15,30]Дайте відповіді на тестові завдання до питання 1

1. Емоції – це:

а) ступінь необхідного вольового зусилля для досягнення мети;

б) переживання людиною її ставлення до інших людей, до суспільства.

в) реакції людини, тварини на дії зовнішніх та внутрішніх подразників, які мають яскраве суб’єктивне забарвлення.
2. Яке з наведених визначень почуттів є найбільш правильним і точним?

а) Переживання, пов’язані із задоволенням або незадоволенням духовних потреб людини.

б) Переживання людиною явищ об’єктивного світу.

в) Ставлення до навколишньої дійсності.


3. Яке визначення емоцій є найбільш правильним ?

а) Переживання і усвідомлення виразних рухів і змін внутрішніх органів.

б) Переживання людиною свого ставлення до потреб.

в) Реакція людини на ситуацію.

г) Переживання, пов’язані із задоволенням або незадоволенням потреб організму, що мають відношення до фізіологічного та психічного стану.
Виконайте завдання до питання 2

1. У якому з наведених варіантів перелічено лише прості емоції:

а) приємне, неприємне, задоволення, незадоволення;

б) приємне, незадоволення, радість, огида;

в) гнів, сором, радість, огида.

2.Яке твердження є правильним :

а) виразні рухи завжди посилюють емоції;

б) виразні рухи послаблюють емоції;

в) виразні рухи є лише зовнішнім виявленням емоції;

г) виразні рухи в одних випадках посилюють емоції, а в інших - послаблюють.Розвяжіть задачі до питання 3

1. Які фізіологічні механізми почуттів та емоцій проявляються в таких прикладах?

а) Учень був у дуже доброму настрої: заздалегідь накресллений ним план дістав сприятливі умови і був реалізований.

б) Медики відзначають, що після виходу на пенсію у багатьох людей виникає депресивний настрій, пов'язаний із звиканням до нового, більш полегшеного режиму життя, як правило, погіршується і фізичне самопочуття.Виконайте завдання до питання 4

1.Знайдіть правильну відповідь. Що є продуктом суспільно-історичного розвитку почуттів:

а) форми виявлення почуттів;

б) зміст почуттів;

в) форми виявлення і зміст почуттів.

2. Які індивідуальні особливості виявлення почуттів (сила, глибина, сталість тощо) проявляються у наведених прикладах:

а) Коля М. - учень 8 класу. Коли вчитель пересадив його з однієї парти на іншу, Коля образився, довго розмірковував, чому його пересадили і на всіх уроках сидів насуплений , пригнічений. Вдома довго не міг заспокоїтись.

б) Сергійко Т. - учень 6 класу. Одержавши двійку, готовий розплакатись і ледве стримує себе. Проте не мине й півгодини, як він зовсім забуває про погану оцінку та на перерві бурхливо і весело ганяє коридорами.Питання та завдання для самоперевірки

1. У чому полягає відмінність емоцій від почуттів?

2. За якими ознаками можливо констатувати, що людина знаходиться у стані емоційного збудження?

3. Що складає фізіологічну основу емоцій і почуттів?

4. Як пов’язані почуття та потреби особистості?

5. Розкрийте класифікацію емоцій.

6.Які ви знаєте способи вираження емоцій та почуттів?
Практичне заняття №2. Емоційні стани людини та вищі

почуття

План

1. Форми протікання емоційних станів. Емоційні особливості особистості.

2. Почуття та діяльність людини.

3. Вищі почуття.

4. Відмінність емоцій тварин та людини.
Основні теоретичні відомості

Різні форми переживання почуттів - емоції, афекти, настрої, стресові стани - утворюють емоційну сферу особистості, яка є одним із регуляторів поведінки людини та пізнання.

Серед компонентів емоційної сфери людини виділяють емоційний тон, ситуативні емоції, емоційні стани.

До емоційних станів відносяться настрої (загальний емоційний стан), афекти (інтенсивні реакції на екстремальні умови, коли людина втрачає здатність до саморегуляції), стреси (реакції на недостатність задоволення життєво важливих потреб, що потребують мобілізації усіх зусиль), фрустрації (реакції на ситуативні перешкоди, що виявляються у тимчасових порушеннях зв’язку між свідомістю і дійсністю).

У емоційній сфері між людьми виявляються особливо яскраві індивідуальні розходження.

Основні розходження в емоційній сфері особистості пов’язані з різницею у змісті людських почуттів, в тому, на що, на які об’єкти вони спрямовані і яке відношення до них людини вони виражають. У почуттях людини у формі безпосереднього переживання виражаються усі настанови особистості, світосприймання, її ставлення до світу, до людей.

Типові розходження емоційних особливостей особистості можуть виявлятися:


 • у сильній чи слабій збудливості;

 • у більшій чи меншій емоційній стабільності;

 • у силі (інтенсивності) почуттів;

 • у глибині почуттів;

У емоційній сфері людини особливе місце займають вищі почуття. Вони є відображенням ставлення до явищ соціальної дійсності та їх переживання.

За змістом вищі почуття поділяють на моральні, естетичні, інтелектуальні та праксичні. Рівень духовного розвитку людини залежить від ступеня розвитку цих почуттів.

Моральні почуття - це почуття, у яких проявляться стійке ставлення людини до подій, до інших людей, до самої себе. Їх джерело – спільне життя людей, їх стосунки, боротьба за досягнення значущої мети .

Естетичні почуття – це почуття краси явищ природи, гармонії красок, звуків, руху та форм. Ці почуття викликають твори мистецтва, навколишні предмети, природа.

Праксичні почуття - це переживання людиною свого ставлення до діяльності (праця, навчання, спорт). Праксичні почуття виникають у діяльності, проявляються у задоволеності діяльністю, захопленості, у творчому підході, у радості від успіхів або у незадоволеності від невдач.

Інтелектуальні почуття - це емоційний відгук на ставлення людини до пізнавальної діяльності у широкому її розумінні. Ці почуття проявляються у пізнавальних інтересах, любові до знань, навчальних та наукових смаках, почутті нового, незвичайного, у подиві або сумнівах.

Потреби людини та тварини відрізняються за змістом, інтенсивністю та способом задоволення. Це обумовлює відмінність емоцій у людей та тварин, навіть таких, які притаманні як людям, так і тваринам - гнів, страх, радість, печаль та ін. Емоції людини суттєво змінились у процесі історичного розвитку, вони набули особливостей, притаманних тільки людям. Так у людини, як суспільної істоти виникли вищі, духовні потреби, а з ними і вищі почуття - моральні, естетичні, пізнавальні, праксичні, які не властиві тваринам. Емоції тварини залишились на рівні інстинктивних форм життєдіяльності. Почуття сорому, вказував Ч. Дарвін, властиве лише людині.

Емоції та почуття людини пов’язані з діяльністю: діяльність викликає різні переживання, ставлення до неї та до результатів, емоції та почуття, у свою чергу, стимулюють людину до діяльності, стають внутрішньою рушійною силою, її мотивами.

Почуття збагачують життя людини. Ідеї без почуттів - холодні, позбавлені енергії та життя, не здатні перейти у діло.

Переконаність без почуттів неможлива.


Дайте визначення понять

Настрій, афект, стрес, пристрасть, фрустрація, вищі почуття, моральні, естетичні, інтелектуальні, праксичні.Джерела

[ 11,15,39,34,27,53,46,45,43,25 ]


Виконайте завдання до питання 1

1. Знайдіть правильну відповідь. У залежності від спрямованості почуття діляться на :

а) емпатія, настрій, пристрасть, натхнення;

б) моральні, інтелектуальні, естетичні, праксичні;

в) депресія, апатія, афект, стрес.

2. Визначте, до якої категорії емоційних явищ (настрій, афект, емоції, пристрасті, стрес, фрустрація, депресія тощо) належать описуване у кожному прикладі переживання. За якими ознаками можна це встановити?

а) Одержавши у свої ворота гол, гравці стали невпізнані - куди поділися їхній запал і натхнення.

б) Під час складання вступного іспиту з математики сильний учень, відмінник, не може розв’язати просту задачу. Говорить, що в нього якийсь дивний стан - все забув.

в) Під час навчання стрибків з парашутом деякі новачки не знаходять у собі сили покинути борт літака. Деяких тільки повторним наказом вдається змусити зробити крок за борт літака. Страх і хвилювання не залишають їх і тоді, коли шовковий купол парашута розкривається над ними, вони втрачають здатність сприймати події і не можуть зробити жодної розумної дії. Часом такий стан не можна подолати і доводиться розставатися з думкою про стрибки.

3. Який емоційний стан описує М. Горький у наведеному нижче уривку?

«Ліс викликав у мене почуття душевного спокою і затишку, в тому почутті зникали всі мої прикрості, забувалось неприємне і в той же час у мене росла особлива настороженість відчуттів, слух і зір ставили гостріші, пам'ять більш чутлива, місткість вражень -глибша».

(стрес, фрустрація, настрій, афект)

4.Який емоційний стан переживає Верига та його дружина Христя – герої роману Петра Панча «Гомоніла Україна»?

«Коло хати Вериги товпилися люди й витягали шиї, щоб зазирнути у маленькі віконця. З хати доносився то немічний стогін, то істеричний плач.

- А він мовчить.

- Закаменів чоловік».Виконайте завдання до питання 2

 1. Який існує зв'язок почуттів з діяльністю? Оберіть правильну відповідь.

а) Почуття викликаються діяльністю, її успіхами і невдачами та впливають на її хід.

б) Почуття виникають у зв’язку з діяльністю, але на неї не впливають.

в) Вплив почуттів на діяльність не має закономірного характеру.

2. Що є продуктом суспільно-історичного розвитку почуттів? Оберіть правильну відповідь.

а) Форми виявлення почуттів

б) Зміст почуттів людини.

в) Форми виявлення і зміст почуттів.

3. Дайте пояснення таким фактам.

Спостереження показали, що з веселих та доброзичливих лікарів, які брали участь в експерименті (на початку їм було по 25 років) через 25 років померло тільки 2%, а зі злих та роздратованих - 14%.

Аналогічно і в експерименті з юристами : 4% та 20% відповідно.Виконайте завдання до питання 3

1.У якому з варіантів перелічені тільки інтелектуальні почуття?

а) Сумнів, здивування почуття нового, допитливість, нудьга.

б) Допитливість, нудьга, гумор, сумнів, здивування.

в) Здивування, почуття комічного, почуття нового, нудьга, інтерес.

г) Здивування, упевненість, сумнів, любов до знань.

2. Що є характерним для естетичного почуття людини? Оберіть правильну відповідь.

а) Переживання свого ставлення до красивого або некрасивого.

б) Переживання задоволення або незадоволення.

в) Виявлення радості.

3. У якому із варіантів перелічені тільки морально-політичні почуття?

а) Любов, сором, сумнів, колективізм.

б) Патріотизм, дружба, здивування, почуття нового, гуманізм.

в) Гуманізм, колективізм, дружба, сором, любов.

г) Упевненість, здивування, колективізм, сумнів, дружба.
Виконайте вправи до питання 4


 1. У чому якісні відміни емоцій тварин і людини?

 2. Визначте види почуттів. Чому вони притаманні тільки людині?

а) «Я танув і тремтів від насолоди, коли писав музику до Онєгіна» (з листа П. І. Чайковського).

б) Після тривалих зусиль учневі пощастило розв’язати важку задачу, що привело його у стан захоплення.

в) Учениця 10 класу пише, що вона в 15 років прочитала «Овода». Книжка справила на неї винятковий вплив і дівчинка три дні ходила під сильним враженням від неї.


Питання та завдання для самоперевірки

1.Які об’єктивні та суб’єктивні фактори можуть впливати на настрій?

2.Які головні ознаки афекту, стресу?

3.Які ознаки характеризують пристрасть як форму переживання почуттів?

4.Як почуття людини впливають на її діяльність?

5.Чому моральні, інтелектуальні, естетичні і праксичні почуття належать до вищих почуттів?

6.У чому полягають відмінності емоцій людини від емоцій тварини?
ТЕМА №2. ВОЛЯ ТА ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Практичне заняття №1. Загальне поняття про волю людини

План

1.Поняття про волю. Функції волі.

2.Загальна характеристика вольових дій (довільні та мимовільні дії).

3.Структура вольової дії.

4.Відсутність сили волі, причини та боротьба з нею . Конформізм.
Основні теоретичні відомості

Воля – це психічний процес свідомого керування діяльністю, який виявляється у подоланні труднощів і перешкод на шляху до мети.

У вольових діях людина здійснює свідому мету. Свідома діяльність - довільна діяльність. Довільна напруга фізичних сил, довільне сприймання, запам’ятовування, довільна увага та ін. – це свідома регуляція, свідоме застосування фізичних та розумових сил для здійснення свідомо поставленої мети.

Отже, воля є одним важливих умов людської діяльності.

Воля виникла у процесі суспільно-історичного розвитку, у трудовій діяльності. Люди поступово у процесі праці, життя навчились ставити певну мету та свідомо домагатися її реалізації.

Долаючи труднощі, докладаючи зусилля людина виховувала в собі різні якості волі. Вольову діяльність не можна зводити до активності організму та ототожнювати з нею. Активність властива й тваринам. Вони задовольняють свої біологічні потреби, адаптуються до життя, але це відбувається без певного наміру з їх боку.

Воля проявляється у зусиллях, у внутрішній напрузі, яку переживає людина, долаючи внутрішні та зовнішні труднощі на шляху до дії або у стримуванні себе.

У вольовій діяльності розрізняють довільні та мимовільні дії. Дія – структурна одиниця діяльності, поведінки людини, яка забезпечує її взаємодію з предметним світом.

За психологічною будовою дія включає мету, спосіб та умови виконання.

Мимовільними діями називають неусвідомлені дії та рухи. Це дії, які викликаються безумовними подразниками та здійснюються підкорковими відділами центральної нервової системи. Вони пов’язані з захистом організму або з задоволенням його органічних потреб. Мимовільні рухи можуть бути не тільки безумовно-рефлекторними, але й умовно-рефлекторними.

Довільні дії та рухи завжди усвідомлені. Вони характеризуються цілеспрямованістю та організованістю.

У вольовому процесі, за С.Л. Рубінштейном, можна виділити 4 основні стадії (фази), які у складному вольовому акті виступають у розгорнутому вигляді, а у простому – в згорнутому:

перша фаза - виникнення потягу і попереднє встановлення мети;

друга фаза - розгляд і боротьба мотивів;

третя фаза - прийняття рішення діяти;

четверта фаза - виконання.

Вольовою є цілеспрямована свідома дія, через яку людина планово здійснює обрану мету, підкоряючи власні імпульси свідомому контролю й трансформуючи дійсність у відповідності з задумом. Всі ознаки та якості волі виявляються у вольових діях.

Вольові дії бувають простими і складними

До простих вольових дій належать ті, під час яких людина без вагань прямує до певної визначеної мети. У простій вольовій дії можна визначити такі етапи:


 • усвідомлення мети й бажання досягти її;

 • усвідомлення можливостей досягнення мети;

 • прийняття рішення;

 • виконання рішення.

Складна вольова дія включає більшу кількість етапів, які реалізуються у такій послідовності:

 • усвідомлення мети й бажання досягти її;

 • усвідомлення можливостей досягнення мети;

 • поява мотивів, які стверджують або заперечують ці можливості;

 • боротьба мотивів і вибір;

 • прийняття однієї з можливостей у якості рішення;

 • здійснення прийнятого рішення.

Характерними особливостями людини, у якої відсутня сила волі, є зниження загальної активності, психічна в’ялість, вагання у прийнятті рішення тоді, коли необхідність дій обов’язкова. Такі люди не доводять почату справу до кінця та нездатні долати навіть незначні труднощі.

Дайте визначення понять

Воля, мимовільні дії, довільні дії, вольове зусилля, бажання, боротьба мотивів, прийняття рішення, сила волі, відсутність волі.Джерела

[ 28,36,40,12,15,50,47,45 ]
Виконайте завдання до питання 1

1.Оберіть правильну відповідь та обґрунтуйте її:

Чим зумовлюється воля?

а) безпосереднім джерелом і причиною волі людини є сама психіка, свідомість, тобто її духовна сутність;

б) воля зумовлена впливом об’єктивного світу, рефлекторна за своєю природою. Її механізм підлягає всім законам вищої нервової діяльності;

в) воля зумовлюється цілями діяльності, які складаються незалежно від зв’язків людини з зовнішнім середовищем;

г) воля зумовлюється зв’язками людини з навколишнім середовищем, які механічно діють на її поведінку.

2. Закінчити речення: Воля – психічний процес свідомого……………
Дайте відповіді на тестові завдання до питання 2

1.Оберіть правильну відповідь. Характерною рисою довільних дій є те, що:

а) в них є лише наявність прагнення до мети;

б) у них є попереднє уявлення мети і способів її здійснення;

в) у них є наявність прагнення до мети, попереднє уявлення мети і способів її досягнення;

г) попереднє рухове уявлення не обов’язково пов’язане з прагненням до мети.

2. Довільні дії цілком визначаються :

а) дією першої сигнальної системи;

б) здійснюється другою сигнальною системою незалежно від першої сигнальної системи;

в) довільні дії здійснюється за участю двох сигнальних систем при провідній ролі другої сигнальної системи.


Виконайте завдання до питання 3

 1. Складіть схему «Психологічна структура вольового акту»

 2. Вольовими діями називаються:

а) дії людини, спричиненими впливами зовнішнього середовища;

б) імпульсивні дії;

в) дії людини, спрямовані на досягнення свідомо поставлених цілей.

Розв’яжіть задачу до питання 4


 1. Зазначте, які етапи вольової дії проявляються в описаній ситуації.

Уславлений спортсмен-атлет, неодноразовий чемпіон і рекордсмен світу А. Воробйов так розповідає про свій виступ: «У мене ще одна остання спроба. Знову виходжу на поміст. Довго стою перед штангою, зосереджуюсь. Зал стогне, коли я кидаю величезну вагу на груди. Виштовхую. Знову не точно. Гора металу нестримно тягне мене на край помосту. Чую підбадьорливі крики. М’язи напружуються до краю. Зціпивши зуби, подумки кричу собі: «Тримайся, тримайся!» На самому краю помосту утримую вагу. Є новий рекорд!»
Питання та завдання для самоперевірки

1.Що таке воля?

2.Яке місце воля займає серед інших психічних процесів?

3.Розмежуйте поняття довільні і мимовільні дії?

4.Наведіть структуру складної вольової дії.

5.Які причини можуть викликати боротьбу мотивів?

6.Що може вплинути на процес прийняття рішення?

7.Які фактори впливають на розвиток волі?

8.У чому полягає слабкість волі та які її причини?
Джерела

[ 10,14,15,8,47,48,31,32,34 ]


Практичне заняття №2. Основні якості волі

План

1.Цілеспрямованість та принциповість - основа сильної волі. Ініціативність.

2.Рішучість, стриманість, впертість, наполегливість - суттєві риси волі людини.

3.Самостійність, сміливість, дисциплінованість, навіюваність.

4.Розвиток вольових якостей особистості.
Основні теоретичні відомості

Вольові якості особистості є відносно сталими, незалежними від ситуації, стійкими психічними утвореннями. До вольових якостей особистості належать: цілеспрямованість, рішучість, сміливість, мужність, ініціативність, наполегливість, стриманість, дисциплінованість та ін.

Цілеспрямованість визначається принциповістю та переконанням людини та відрізняється усвідомленням своїх завдань та необхідністю їх здійснювати. Цілеспрямованість проявляється в умінні людини керуватися у своїх діях не випадковими прагненнями, а стійкими переконаннями, принципами. Люди без чіткої цілеспрямованості, без твердих переконань, ясних принципів, часто знаходяться під впливом випадкових бажань, попадають під вплив інших. Поведінка нецілеспрямованих та безпринципних людей характеризується слабкою волею.

Важлива вольова якість - ініціативність, тобто спроможність людини самостійно ставити перед собою задачі та без нагадування та примусу інших їх здійснювати.

Суттєвими рисами волі людини є рішучість, витривалість та наполегливість. Ці якості проявляються в умінні своєчасно та помірковано приймати рішення, особливо у складних обставинах, де потрібно стримувати негативні прагнення та дії та створювати можливості долати труднощі на шляху до мети.

Наполегливість потрібно відрізняти від впертості. Впертість- непоміркований, нічим не виправданий прояв волі, коли людина домагається виконання свого бажання, не беручи до уваги обставини. Впертість - не прояв сили, а слабкість волі. Вперта людина заперечує докази, не бере до уваги інтереси інших та своїми діями наносить шкоду. Впертість – негативна риса.

Самостійність волі проявляється у можливості критично ставитись до вчинків і дій своїх власних та інших людей, не піддаватися негативним впливам з боку інших.

Спрямованість виявляється у здатності утримувати психічні та фізичні прояви, які можуть зашкодити досягненню мети. У свідомому підкорені власної поведінки певним правилам та нормам виявляється дисциплінованість.

Сміливість - здатність людини долати почуття страху і розгубленості.

Мужність - складна якість, яка поєднує в собі сміливість, наполегливість, стриманість, впевненість у собі, вона допомагає людині йти до мети, не зважаючи на втрати й страждання.Дайте визначення понять

Цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, рішучість, наполегливість, стриманість, мужність, дисциплінованість.


Джерела

[10,20,54,14,15,43,44,45,55,49]Розв’яжіть задачі до питання 1

 1. Визначте, які вольові риси проявилися у кожній описаній ситуації.

а) За переказами, давньогрецький воїн, пробігши понад 40 км з містечка Марафон до Афін і повідомивши звістку про перемогу греків над персами, упав мертвим на міському майдані.

б) Один конструктор розповідав, що він погано креслив, навчаючись у школі. І вирішив удосконалювати своє вміння. Для початку вступив до креслярського гуртка. Оскільки заняття гуртка призначалися на понеділок, йому довелося щонеділі сидіти за кресленням. Багато років йому хотілося покинути, та він креслив, переробляв кожну роботу по п’ять шість разів. Через два роки занять вчитель сказав, що він креслить найкраще у школі.

в) Десятикласник, повертаючись зі школи вздовж берега замерзлої ріки, раптом почув ледве чутний крик: «Допоможіть!» - і побачив серед уламків криги двох дітей. Юнак скинув взуття, пальто і стрибнув у крижану воду.

Виконайте завдання до питання 2

1.Дайте характеристику такої якості волі як імпульсивність. Позитивна чи негативна ця якість?

2.Проведіть дослідження імпульсивності у себе або у свого товариша.

Методика: Дослідження імпульсивності.

Мета дослідження: виявлення рівня імпульсивності.

Матеріали та обладнання: тест-опитувальник В. А. Лосенкова.

Інструкція: Запропонований Вам тест – опитувальник містить 20 запитань. До кожного із запитань додано шкалу відповідей. Уважно прочитайте кожне запитання і обведіть колом номер вибраної Вами відповіді. У тексті немає «поганих» і «гарних» відповідей. Намагайтеся почуватися вільно і відповідати щиро. Перевагу надавайте тій відповіді, яка перша спадає Вам на думку.

Опитувальник


    1. Якщо Ви беретесь за яку-небудь справу, то чи завжди доводите її до кінця?

 1. Звичайно, так.

 2. Мабуть, так.

 3. Мабуть, ні.

 4. Ні, не завжди.

    1. Ви завжи спокійно реагуєте на різкі чи невдалі зауваження на свою адресу?

 1. Звичайно, так.

 2. Мабуть, так.

3. Мабуть, ні.

4. Звичайно, ні.    1. Ви завжди виконуєте свої обіцянки?

1.Звичайно, так.

2.Мабуть, так.

3.Мабуть, ні.

4. Звичайно, ні.

IV. Ви часто говорите і дієте під впливом хвилинного настрою?


 1. Дуже часто.

 2. Досить часто.

 3. Досить рідко.

 4. Майже ніколи.

V. Чи ви добре володієте собою в критичних, напружених ситуаціях?

1. Так, завжди володію.

2. Мабуть, завжди.

3. Мабуть, ні.

4. Ні, не володію.

VI. Чи часто у вас без достатньо вагомих причин змінюється настрій? 1. Таке зустрічається дуже часто.

 2. Буває час від часу.

 3. Таке трапляється рідко.

 4. Такого взагалі не буває.

VII. Чи часто вам доводиться робити щось наспіх, коли час обмежений?

 1. Звичайно, так.

 2. Мабуть, так.

3. Мабуть, ні.

4. Звичайно, ні.

VIII. Чи могли б Ви назвати себе цілеспрямованою людиною?


 1. Так, звичайно.

 2. Мабуть, так.

 3. Швидше всього, ні.

 4. Ні.

ІХ. Чи дотримуєтесь Ви у словах і вчинках прислів’я «Сім разів відміряй, один раз відріж» ?

 1. Так завжди.

 2. Часто.

 3. Рідко.

 4. Ні, майже ніколи.

Х. Ви нарочито байдужі до тих, хто несправедливо сварить і зачіпає Вас, наприклад, в автобусі чи трамваї?

1. Так, я реагую майже завжди.

2. Так, я реагую досить часто.

3. Я рідко так реагую.

4. Я ніколи не реагую

ХІ. Ви сумніваєтесь у своїх силах і здібностях? 1. Так, часто.

 2. Інколи.

 3. Рідко.

 4. Майже ніколи.

ХІІ. Чи легко Ви захоплюєтеся новою справою, до якої потім можете швидко охолонути?

 1. Звичайно, так.

 2. Мабуть, так.

 3. Мабуть, ні.

 4. Звичайно, ні.

ХІІІ. Ви вмієте стримувати себе, коли хтось із начальства без причини Вам дорікає?

 1. Звичайно, так.

 2. Мабуть, так.

 3. Мабуть, ні.

 4. Звичайно, ні.

ХІV. Вам здається, що Ви ще не знайшли себе?

 1. Згоден, саме так воно і є.

 2. Швидше всього, це так.

 3. З цим я навряд чи погоджуюся.

 4. Я з цим, звичайно, не згоден.

ХV. Чи буває так, що під впливом яких-небуть обставин Ваша думка про самого себе не раз змінювалася?

 1. Саме так.

 2. Досить ймовірно.

 3. Малоймовірно.

 4. Майже неможливо.

ХVІ. Зазвичай, Вас важко вивести із себе?

 1. Звичайно, так.

 2. Мабуть, так.

 3. Мабуть, ні.

 4. Звичайно, ні.

ХVІІ. Чи виникають у Вас бажання, які з багатьох причин нездійсненні?

 1. Такі бажання виникають у мене часто.

 2. Такі бажання виникають час від часу.

 3. У мене рідко виникають такі бажання.

 4. Заздалегідь нездійснених бажань у мене не виникає.

ХVІІІ. Чи помічаєте Ви, обговорюючи з кимось важливі життєві проблеми, що Ваші погляди ще не визначилися?

 1. Так, часто помічаю.

 2. Іноді помічаю.

 3. Помічаю досить рідко.

 4. Ні, ніколи не помічаю.

ХІХ. Чи трапляється таке, що якась справа Вам так набридає, що не закінчивши її, Ви беретесь за нову?

 1. Так, часто трапляється.

 2. Іноді таке буває.

 3. Так буває досить рідко.

 4. Таке майже ніколи не трапляється.

ХХ. Ви досить неврівноважена людина?

 1. Звичайно, так.

 2. Мабуть, так.

 3. Мабуть, ні.

 4. Звичайно, ні.

Обробка результатів.

У процесі обробки результатів підраховують величину показань імпульсивності Пі. Вона є сумою балів, набраною за всіма шкалами тесту-опитувальника.

У даному тесті-опитувальнику чотирибальна шкала відповідей.

Для запитань 1,2,3,5,8,9,10,13,16 номер шкали відповідає кількості балів, тобто 1,2,3 або 4 (наприклад, питання №2-2 бали, №3-3бали).

Для запитань 4,6,7,11,12,14,15,17,18,19,20 бали рахуються за шкалою у зворотному порядку, тобто шкалі 1 відповідає 4 бали, шкалі 2- 3 бали, шкалі 3- 2 бали, а шкалі 4 - 1 бал.

Аналіз результатів

Імпульсивність - це риса, протилежна вольовим якостям цілеспрямованості і наполегливості. Чим більша величина показника імпульсивності Пі, тим більше рівень імпульсивності.

Рівень імпульсивності може бути охарактеризовано як високий, середній, низький.

Якщо величина Пі лежить у межах 66 – 80, то імпульсивність високого рівня, тобто виражена сильно; якщо величина Пі від 35 до 65, то рівень імпульсивності середній, тобто вона помірна; а якщо величина 34 і менше – імпульсивність низького рівня. Імпульсивні люди часто мають невизначені життєві плани; в них немає інтересів і вони захоплюються то одним, то іншим.

Люди з низьким рівнем імпульсивності, навпаки, цілеспрямовані, мають чіткі ціннісні орієнтації, проявляють наполегливість у досягнені поставленої мети, намагаються довести розпочате до кінця. Якщо імпульсивність висока, то треба скласти програму самовиховання, спрямовану на зниження її та збільшення цілеспрямованості. При цьому потрібно враховувати особливості локусу суб’єктивного контролю.

Виконайте завдання до питання 3

1. Закінчити речення:

Самостійність – одна з вольових якостей, яка…

2. Визначте, які вольові риси проявляються у такій ситуації.

Раптом за спиною Матвєєва (командира корабля) почувся характерний звук електричного розряду. Обернувшись, командир побачив сніп іскор з щитка приладів, а потім вже бліде обличчя механіка Колесова:


 • Коротке замикання.

 • Відмовили всі прилади контролю двигунів.

 • Відмова зв’язку, командире.

Тепер у небі літав літак, наполовину оглухлий і осліплий.

І тоді Матвєєв вирішив сідати з “підбором”, це означає: з повітря відшукати велике поле, луки, тобто будь-яке місце, придатне для посадки.

Це рішення командирові далося нелегко, хоча він і мав повне право його прийняти. Доля 44 людей у пасажирському салоні, доля товаришів, доля літака – все зараз залежало від того, наскільки правильне рішення прийняв командир.

Виконайте завдання до питання 4

1. Визначте, які вольові риси проявляються у такій ситуації.

Шестикласник Микола, щоб розвинути свою волю, часто вдавався до такого прийому: переривав читання цікавої книжки на найцікавішому місці і не торкався до неї 2-3 дні.


 1. Які фактори впливають на виховання вольових якостей. Доведіть свою думку.


Питання та завдання для самоперевірки

1. Чи можливо стверджувати, що праця людини була головним джерелом формування її волі?

2. Дайте характеристику основним вольовим якостям людини.

3. У чому полягає сила волі та які її причини?

4. Чи є впертість ознакою сили волі?

5. Які прийоми роботи над собою можуть сприяти формуванню вольових якостей?

6. У яких випадках оцінка вчинків людини може стимулювати її волю?


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник «Вікова І педагогічна психологія»
Ціальному працівнику. Його необхідність викликана відсутністю новітніх підручників українською мовою, які б враховували не лише світові,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник Київ 2002 вступ етнічна психологія наука про психічну своєрідність людей, які на
У нашій Вітчизні вона була приречена, як І багато при- родничих І гуманітарних дисциплін, таких, як генетика, психодіагности
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconЛіфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
Ерік Еріксон, Еріх Фромм І карен Хорні: егопсихологія та пов'язані з нею напрямки в теорії особистості
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconВпп. Ввс медична психологія
Медична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПроблема особистості
У психологічній спадщині в. В. Зеньковського спеціальність 19. 00. 01 загальна психологія, історія психології


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка