Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник


Тема 3. Пізнавальні психічні процеси. ВідчуттяСторінка7/9
Дата конвертації04.05.2017
Розмір1,86 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 3. Пізнавальні психічні процеси. Відчуття.

Практичне заняття №1. Поняття про відчуття. Фізіологічні

основи відчуттів

План

1. Загальні поняття про відчуття.

2. Фізіологічна основа відчуттів.

3. Види відчуттів.

4. Розвиток відчуттів.

Основні теоретичні відомості

Відчуття є найпростішим пізнавальним психічним процессом, первина форма орієнтування живого організму у навколишньому середовищі. Процес відчуття виникає внаслідок дії на органи чуттів різних матеріальних факторів, які називають подразниками, сам процес дії – подразненням.

Відчуття є чуттєвим відображенням об’єктивної реальності. Відчуття – пізнавальний психічний процес відображення у мозку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпосередній дії на органи чуття людини (за С. Максименком).

Сутність відчуттів полягає у відображенні окремих властивостей предметів. Кожний подразник має свої характеристики та сприймається певними органами чуттів.

Фізіологічною основою відчуттів є діяльність аналізаторів (І.Павлов). Кожний складається з 3-х частин:


  1. периферійний відділ або рецептор (частина аналізатора, яка приймає подразник та перетворює механічну енергію у нервовий процес);

  2. нервові шляхи, які проводять нервовий імпульс;

  3. певний відділ кори головного мозку, в якому відбувається переробка нервових імпульсів: аналіз, синтез збуджень. Тут подразники диференціюються за особливостями, якістю, інтенсивністю.

Для того, щоб виникло відчуття необхідно задіяти всі складові частини аналізатора. Якщо пошкодити будь-яку частину аналізатора, виникнення відповідних відчуттів стає неможливим. Так зорові відчуття припиняються під час пошкодження очей або порушенні цілісності зорових нервів, руйнуванні потиличних частин півкуль головного мозку.

Існують різні підходи до класифікації відчуттів. Прийнято розрізняти п’ять (по кількості органів чуття) основних видів відчуттів: • нюхові

 • дотикові

 • слухові

 • зорові

 • смакові

Ця класифікація є правильною, хоча не є вичерпною.

Б.Г. Ананьєв відзначав 11 видів відчуттів. А.Р. Лурія вважав, що класифікація відчуттів має бути проведена за двома принципами:

а) систематичному;

б) генетичному (або за принципом модальності з одного боку, та принципом складності за їх будовою – з другого).

Зупинимося на систематичній класифікації. Вона запропонована англійським фізіологом Чарльзом Скоттом Шеррінгтоном (1857-1952). Всі види відчуттів він розділив на 3 групи:


 • інтероцептивні (доходять до свідомості з середини організму);

 • екстероцептивні (сигнали з зовнішнього світу);

 • пропріоцептивні (про положення тіла в просторі, забезпечують регуляцію наших рухів).


Дайте визначення понять

Відчуття, пропріоцептивні відчуття, екстероцептивні відчуття, інтероцептивні відчуття, аналізатор, рецептор.Джерела

[10, 12,14,29,30,39,40,42,45,46]

Виконайте завдання до питання 1

1. Яке з наведених визначень відчуттів є найбільш повним і правильним?

а) Відчуття – це процес опосередкованого відображення у мозку людини властивостей, предметів і явищ об’єктивного світу.

б) Відчуття – це процес безпосереднього відображення у мозку людини предметів і явищ зовнішнього світу в їх взаємозв’язках та взаємозалежностях.

а) Відчуття є відображенням у мозку людини окремих властивостей, якостей предметів і явищ об’єктивної дійсності внаслідок їх безпосереднього впливу на аналізатор.

2. Оберіть правильну відповідь:

Ви отримуєте відомості про оточуючий світ завдяки тому, що:


 • прочитали у книзі;

 • вам розповіли дорослі;

 • у вас є органи чуття;

 • всі відповіді вірні.

3. З наведених прикладів виберіть ті, де описано прояви відчуттів, і дайте обґрунтування своєї відповіді.

а) Дівчинка чотирьох років знайшла табель-календар. Показуючи на число 3, каже: “Зіна тут написано”. Потім у числах 13 і 23 знову знаходить цю цифру і повторює: “І тут Зіна. І тут”.

б) У дитячому садку дітям дають кілька пробірок однакової форми з розчинами різних кольорів. Потім показують розчин синього кольору і просять знайти такий самий.

в) Учні зосереджено виконують контрольну роботу. Несподівано за вікном пролунали дуже гучні й різкі сигнали автомобіля. Багато хто кинув писати.

г) У дитячому садку проводиться гра в лото. На картках зображено десять предметів. Діти повинні відшукати в себе на картці показане зображення якогось предмета.

Виконайте завдання до питання 2

1. Яким фізіологічним механізмом забезпечується аналіз об’єктивної дійсності?

а) Аналізатором у цілому

б) Ядерною частиною аналізатора

в) Рецепторною частиною аналізатора.

2. Чи згодні ви з твердженням, що в аналізі впливу подразників беруть участь всі частини аналізатора? Доведіть свою думку.
Виконайте завдання до питання 3

1. Прочитайте уривки із книги О.Скороходової, розкажіть, про який вид відчуттів йдеться у кожному з випадку (автор книги сліпа).

а) Одного разу я була у Червоному кутку сліпих на якійсь доповіді. Після закінчення доповіді духовий оркестр заграв «Інтернаціонал». Звичайно, мені подруга сказала, що грають «Інтернаціонал», але я сама настільки добре відчула вібрацію через підлогу і лаву, що могла цілком правильно робити рухи рукою в такт музиці. Я тримала руку подруги і робила рухи. Подруга сказала, що я не зробила жодної помилки.

б) Якось мені потрібен був Х. Я пішла у бібліотеку і підійшла до дивана, щоб довідатися, чи нема його там. На дивані я його не знайшла, але в одному місці диван був теплий, і я подумала, що Х. щойно пішов звідти. Я покликала Х., і він підійшов до мене.

- Ви сиділи на дивані тільки що ?

-Так, я встав хвилину тому.

в) «Думают иные - те, кто звуки слышит,
Те, кто видят солнце, звезды и луну:
- Как она без зренья красоту опишет,
Как поймет без слуха звуки и весну! ?

Я услышу запах и росы прох­ладу,


Легкий шелест листьев паль­цами ловлю,
Утопая в сумрак, я пройду по саду,
И мечтать готова, и сказать любл­ю...

Пусть я не увижу глаз его сиянье,


Не услышу голос, ласковый, живой,
Но слова без звука – чувства трепетанье -
Я ловлю и слышу быстрою рукой.

И за ум, за сердце я любить готова,


Так, как любят запах нежного цветка.
Так, как любят в дружбе дорогое слово,
Так, как любит трепет сжатая рука.

Я умом увижу, чувствами услышу,


А мечтой привольной мир я облечу…
Каждый ли из зрячих красоту опишет,
Улыбнётся ль ясно яркому лучу?

Не имея слуха, не имея зренья,


Но имею больше – чувств живых простор:
Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем
Я соткала жизни красочный узор.

Если вас чаруют красота и звуки, -


Не гордитесь этим счастьем предо мной!
Лучше протяните с добрым чувством руку,
Что б была я с вами, а не за стеной».

2. У чому проявляються компенсаторні можливості відчуттів. Підтвердіть свою думку прикладом.Виконайте завдання до питання 4

1. Як розвиваються відчуття людини починаючи від народження. Складіть таблицю розвитку відчуттів першого року життя дитини.

2. Чи можливо розвивати відчуття дитини у дошкільному та молодому шкільному віці?

3.Який вплив має розвиток відчуттів на загальний розвиток особистості?


Питання та завдання для самоперевірки

1. У чому полягають особливості відчуття як психічного процесу?

2. Що є фізіологічною основою відчуттів?

3. Які компоненти включає аналізатор?

4. Які ви знаєте види відчуттів?

5. За якими критеріями відчуття поділяють на види?

6. Поясніть, чому відчуття є генетично первинною формою відображення дійсності?
Практичне заняття № 2 Властивості відчуттів

План

1. Відчуття і діяльність.

2. Основні властивості відчуттів.

3. Індивідуальні властивості відчуттів.

4. Компенсаторні можливості відчуттів.
Основні теоретичні відомості

До основних властивостей відчуттів відносять: • якість,

 • інтенсивність,

 • тривалість,

 • просторова локалізація

- чутливість

 • адаптація

 • сенсибілізація

 • синестезія


Якість – це властивість, якою одне відчуття відрізняється від інших (солодкий, кислий, запах квітковий, запах мигдаля).

Інтенсивність відчуттів - кількісна характеристика відчуттів, тобто більша чи менша сила їх виявлення. Інтенсивність залежить від сили подразника та стану рецептора.

Тривалість – часова характеристика відчуття, яке виникло. Вона визначається функційним станом органу відчуття, але головне – часом впливу дії подразника та його інтенсивністю.

У відчуттів є латентний (скритий) період. При взаємодії на органи чуття відчуття виникає не відразу, а через деякий час. Латентний період різних видів відчуттів не однаковий: тактильні – 130 мс, больові – 370 мс, вкусові – 50 мс.

Відчуття не виникає одночасно з початком дії подразника й не зникає одночасно з припиненням його дії. Ця інерція відчуттів проявляється у післядії. Зорові відчуття не зникають після дії подразника, відбиток подразника залишається у вигляді послідовного образу. Розрізняються позитивні та негативні (світло – темрява) послідовні образи.

Просторова локалізація – ми можемо визначити звідки падає світло, тепло, тобто локалізація подразника в просторі. Це якісні характеристики.

Важливі й кількісні показники: ступінь чутливості.

Людські органи чуття – чутливі апарати. Академік Вавілов експериментально з'ясував, що людське око може розрізнити світовий сигнал в 0,001 свічки на відстані кілометра.

Енергія такого подразника дуже мала. Потрібно 60000 років, щоб за її допомогою нагріти 1 см3 води на 1о. Жоден фізичний прилад не має такої чутливості.

Розрізняють два види чутливості:


 • абсолютну чутливість

 • чутливість до розрізнення

Абсолютна чутливість – здатність відчувати слабкі подразники, чутливість до розрізнення – здатність відчувати слабку різницю між подразниками.

Не кожний подразник викликає відчуття. Мінімальна величина подразника, при якому вперше виникає відчуття, називається абсолютним порогом чутливості.

Нижній абсолютний поріг – мінімальна сила подразника, що викликає ледве помітне відчуття.

Встановлено співвідношення між величиною подразника та інтенсивністю викликаного відчуття.

Верхній абсолютний поріг – максимальна сила подразника, яка ще викликає адекватне відчуття. Подальше збільшення його сили викликає неадекватне відчуття – больове.

Абсолютна чутливість та величина порогу відчуття перебувають в оберненій залежності. Чим вища чутливість, тим нижчий поріг чутливості, і навпаки, при слабкій чутливості поріг відчуття зростає, тобто потрібна більша інтенсивність подразника, щоб викликати відчуття його дії.

Відносний (диференціальний) поріг відчуття – величина, на яку повинен бути змінений висхідний стимул, який вже викликає відчуття, щоб людина помітила, що він дійсно змінився.

Адаптація – пристосування органу чуття до подразника. Сенсибілізація – підвищення чутливості до подразника. Якщо старанно, уважно придивлятися, прислуховуватися, то чутливість до властивостей предметів та явищ стає більш чіткою, яскравою, предмети та їх якості краще розрізняються.

Синестезія – взаємодія, збільшення або зменшення чутливості одних подразників під дією інших («малиновий дзвін»).

Дайте визначення понять

Пороги чутливості, адаптація, сенсибілізація, синестезія, якість відчуттів, інтенсивність відчуттів, тривалість відчуттів.Джерела

[53,50,46,44,37,31,26,23,14,15]

Виконайте завдання до питання 1

1. Як називається здатність нервової системи зберігати протягом незначного часу слід від подразника, що діяв перед цим?

а) гострота чутливості;

б) адаптація;

в) явище післядії в аналізаторах.

2. Про які властивості відчуттів йдеться у таких прикладах.

а) У жаркий літній день ви ідете купатися, стрибаєте у воду і спочатку вона здається вам дуже холодною. Але через деякий час ви вже не відчуваєте холоду. (Контраст, поріг чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів).

б) У роки Великої Вітчизняної війни подекуди застосовували такий прийом : під час нічних атак з-за спин наших солдатів інженерні частини спрямовували у бік ворога сильні прожектори, що засліплювали противника.

(адаптація, взаємодія відчуттів, синестезія, поріг розрізнення)

в) Б.О. Скрябін та М.А. Римський- Корсаков мали кольоровий слух, тобто чули звуки забарвлені у різні кольори.

3. Яка закономірність відчуттів проявляється у кожному прикладі?

а) тривало діючий неприємний запах перестає відчуватись;

б) після занурення руки у холодну воду, подразник нагрітий до 30 С сприймається як теплий, хоча його температура нижче за температуру шкіри на руці;

в) після слабкого подразнення ока одним кольором, чутливість протягом тривалого часу є підвищеною.Виконайте завдання до питання 2

1. Зазначте, від яких умов залежить підвищення чутливості у кожному поданому прикладі.

а) Текстильники, що спеціалізувалися на виробленні чорних тканин, розрізняють 40 відтінків чорного кольору там, де око людини – неспеціаліста розрізняє два – три відтінки.

б) У людей, що займаються музикою, спостерігається помітне явище підвищення чутливості до розрізнення тону.

в) У дегустаторів виробляється виняткова тонкість смакових відчуттів.

Дайте відповіді на тестові завдання до питання 3

1. Оберіть вірну відповідь:

* під чутливістю розуміють:

а) здатність аналізатора реагувати на дію адекватного подразника, відчувати його;

б) мінімальну силу подразника;

в) максимальну силу подразника;

* поріг розрізнення - це :

а) диференційна чутливість;

б) здатність відчувати найменшу різницю в інтенсивності двох діючих подразників;

в) чутливість до сили подразника;

* нижній поріг чутливості характеризує:

а) інтенсивність відчуттів;

б) мінімальну силу подразника, здатну викликати у людини відчуття;

в) максимальну силу подразника, яка викликає адекватне відчуття;

* від чого залежить інтенсивність відчуттів:

а) від можливості аналізатора реагувати на дію подразника;

б) від сили подразника, який його викликає.

Виконайте завдання до питання 4

1. Чим пояснити той факт, що описані відчуття у О. Скороходової розвинені краще, ніж у здорових людей?

2. У чому проявляється вищій рівень розвитку її відчуттів, яких саме?

а) Одного разу я ходила у парк з А.В. Всю дорогу я чула, що з боку А.В. пахне яблуками свіжими. Я довго не наважувалась спитати: чому від неї пахне яблуками? Нарешті, коли ми вже входили в парк, я не витримала і спитала :

«Як добре пахне яблуками». А.В. відповіла «Де ж ти їх чуєш? Їх близько немає, це пахне сухим листям». Та я відповіла впевнено: «Я добре знаю запах яблук і сухого листя».

Коли ми сіли на лавку, А. В . раптом пригадала, що у неї в сумочці лежать яблука. «Я про них і забула», - сказала вона (За О.І. Скороходовою).


Питання та завдання для самоперевірки

1. Як пов’язані відчуття та діяльність? Чи впливають відчуття на перебіг, ефективність діяльності?

2. Які головні властивості відчуттів?

3. Поясність механізм сенсибілізації відчуттів.

4. У чому проявляється синестезія відчуттів?

5. Що таке адаптація відчуттів та який її механізм?

6. У чому можуть проявлятися індивідуальні можливості у відчуттях людей?

7. Чи є явище компенсації у випадку порушення одного з аналізаторів закономірним та необхідним?


Тема № 4. Пізнавальні психічні процеси. Сприймання.

Практичне заняття № 1. Поняття про сприймання.

План

1. Сприймання як психічний пізнавальний процес.

2. Види сприймання за формою існування матерії.

3. Види сприймання за основною модальністю.

4. Зв’язок сприймання з іншими психічними процесами.
Основні теоретичні відомості

Сприймаючи навколишній світ, людина одержує інформацію не лише про певні властивості та якості, а й відомості про самі об’єкти як цілісні утворення.

Образ передбачає взаємодію, скоординовану роботу відразу декількох аналізаторів.

Сприймання – психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ в цілому, у сукупності всіх його якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття.

У процесі сприймання виникають об’єктивні образи об’єктів – уявлення. Процес сприймання відбувається у взаємозв’язку з іншими психічними процесами особистості: мислення (усвідомлюємо об’єкт сприймання), мовою (називаємо його словом), почуттями (виявляємо своє ставлення до нього), волею. Важливу роль у сприйманні відіграють емоційний стан особистості, її прагнення, переживання змісту сприйнятого. У сприйманні предметів та явищ світу важливу роль відіграють активність особистості. Вона виявляється в рухах органів чуття, спрямованих на об’єкти, які сприймаються, в їх обмацуванні, обстеженні зором їх контурів, окремих частин. У всіх різновидах сприймання моторний компонент сприяє виокремленню предмета серед інших об’єктів. Сєченов вказував, що сенсорний і руховий апарати у набуті досвіду об’єднуються у відображувальну систему. Практичні дії – одна з основних передумов адекватного сприймання предметів та явищ дійсності.

Частіше за все властивості сприймання вивчались на прикладі зору. Суттєвий внесок в розуміння того, як з окремих зорово сприйнятих деталей предметів складається їх цілісна картина – образ, внесли предстаники гештальпсихології .

Види сприймання можуть бути визначені згідно з різними засадами. У залежності від переважної ролі того або іншого аналізатора розрізняють такі види сприймання: кінестетичні, зорові, слухові, дотикові, нюхові, смакові. У залежності від провідних аспектів обєкта, що сприймається, виділяють також такі види сприймання: сприймання простору, сприймання часу, сприймання руху.Дайте визначення понять

Сприймання, сприймання простору, часу, руху, зорові, слухові, дотикові, нюхові, смакові, кінестетичні сприймання.Джерела

[ 12,17,23,24,29,36,37]

Виконайте завдання до питання 1

1. Яке з наведених визначень є правильним?

а) Сприймання - це відображення найбільш істотних якостей і властивостей предметів у їх сукупності.

б) Сприймання – це відображення мозком предметів і явищ у всій сукупності їх властивостей, коли вони безпосередньо діють на аналізатори.

в) Сприймання - це синтез відчуттів.

2. У якій з нижчеподаних відповідей названі лише об’єктивні умови, що забезпечують виділення об’єкта у процесі сприймання?

а) Контрастність об’єкта з фоном, його величина, форма, яскравість, обізнаність з предметом.

б) Колір, оригінальність форми предмета, контрастність об’єкта з фоном, величина об’єкта.

в) Цілеспрямованість сприймання, контраст фігури з фоном, інтенсивність дії подразника.

Виконайте завдання до питання 2

1. Для чого необхідно знати основні види сприймання? Охарактеризуйте коротко кожен вид.

2.Зазначте, в який прикладах говориться про сприймання. За якими ознаками ви це встановили? Який це вид сприймання?

а) Необхідною умовою досягнення високих спортивних результатів є наявність у спортсмена добре розвинених певних особливостей, чи «відчуттів»: відчуття м’яча у футболістів, відчуття води у плавців, відчуття планки у стрибунів у висоту тощо.

б) Князь Андрій…милувався дубом, якого він шукав. Старий дуб, увесь перетворений, розкинувшись шатром соковитої, темної зелені, млів, ледь погойдуючись, у променях вечірнього сонця… Крізь столітню жорстку кору пробилися без сучків соковиті, молоді листки, так що повірити не можна було, що цей дідусь породив їх (Л. М. Толстой «Війна і мир»).

Розв’яжіть задачі до питання 3

1. Відомо, що один і той проміжок часу у різних ситуаціях сприймається по-різному. Поясніть причини суб’єктивної оцінки часу людиною.

2.Чим пояснити, що одна й та ж лекція різними людьми може бути оцінена по-різному: як «інформативна», «популярна», «цікава», «корисна», «нецікава»?

Виконайте завдання до питання 4

1. Назвіть психічні пізнавальні процеси, з якими у першу чергу пов’язане сприймання. Чому? Доведіть свою думку.

2. Чи можлива структурність сприймання без його осмислення?
Питання та завдання для самоперевірки

1. Який психічний процес називається «сприйманням»?

2. У чому є відмінність та схожість між сприйманням та відчуттям?

3. Які види сприймання ви знаєте? Наведіть приклади на кожний вид.

4. Які фактори визначають об’єктивні умови сприймання?

5. Які фактори визначають суб’єктивні умови сприймання?

6. Наведіть приклади зв’язку сприймання з іншими психічними процесами.

7. Чому сприймання неможливо звести до суми відчуттів? Як розуміти твердження, що сприймання - це результат складної аналітично-синтетичної діяльності?Практичне заняття № 2. Властивості сприймання

План

1. Властивості сприймання: предметність, константність, цілісність.

2. Властивості сприймання: осмисленість, структурність, апперцепція.

3. Ілюзія сприймання.

4. Індивідуальні особливості сприймання. Розвиток сприймання.
Основні теоретичні відомості

Основні властивості сприймання: • предметність,

 • цілісність,

 • структурність,

 • константність,

 • осмисленість,

 • аперцепція,

 • активність.

Предметність – здатність відображати об'єкти, явища світу не у вигляді набору не пов'язаних один з одним відчуттів, а у формі окремих предметів. Предметність розвивається у процесі онтогенезу, починаючи з першого року життя дитини, на основі рухів – контактів дитини з предметом.

Цілісність сприймання дає цілісний образ предмету, він складається на основі узагальнення інформації, яку отримано у вигляді різних відчуттів про окремі властивості та якості предмету.

Цілісність сприймання виражається в тому, що при неповному відображенні окремих властивостей об’єкта відбувається мисленнєве добудування до цілісного образу.Структурність сприймання доводить до свідомості структуру предмету або явища, з яким ми зіткнулись в реальному світі (окремі ноти утворюють цілісну мелодію).

Константність сприймання – відносна постійність деяких властивостей предметів при зміні умов їх сприймання.

Апперцепція – залежність сприймання від загального змісту психічного життя особистості (знання, практика, досвід).

Осмисленість сприймання – перцептивні образи мають певне смислове значення. Сприймання повязане з мисленням.

Активність (вибірковість) сприймання – у певний момент ми сприймаємо тільки один предмет або групу предметів, тоді як інші є фоном нашого сприймання.

Явище помилкового сприймання називають ілюзією сприймання.Дайте визначення понять

Константність, предметність, цілісність, структурність, осмисленість сприймання, апперцепція, ілюзії сприймання.Джерела

[10, 11,15,50,56,47,39.27,15]

Дайте відповіді на тестові завдання до питання 1

1. Знайдіть правильну відповідь, обґрунтуйте її. Константність сприймання виявляється в тому, що:

а) сприймання не залежить від попереднього досвіду;

б) форма, величина, колір предметів в різних умовах сприймання є такими, якими є насправді;

в) сприймання залежить від кута зору, під яким ми бачимо предмет.

2. Предметність сприймання виявляється у:

а) залежності сприйнятого від досвіду людини;

б) сприйманні об’єкту як відокремленого у просторі і часі фізичного тіла;

в) незалежності образу від умов сприймання;

3. Встановіть відповідність:Властивість сприймання Характеристика

а) Константність а) взаємозв’язок частин і цілого;

б) Предметність б) виділення предмету у просторі

і в часі;

в) Цілісність в) відносна незалежність образу

предмету від умов сприйманняВиконайте завдання до питання 2

1. Яке з наведених нижче визначень аперцепції є правильним?

а) Апперцепція – це негативний вплив попереднього досвіду на сприймання.

б) Апперцепція – це позитивний вплив попереднього досвіду на сприймання.

в) Апперцепція – це залежність сприймання від попереднього досвіду людини.

г) Апперцепція – це залежність сприймання від об’єктивних властивостей об’єкта.

2. Встановіть послідовність:

Властивість сприймання Характеристика

а) Осмисленість а) залежність сприймання від досвіду;

б) Структурність б) предмети та явища сприймаються як одне ціле, у якому окремі компоненти виникають у єдності.

в) Апперцепція в) предмети та явища, що сприймаються підлягають аналізу, осмислюються.Розв’яжіть задачі до питання 3

1. Чим пояснюються описані ілюзії?

а) Іноді у водіїв автомобілів та пілотів виникають ілюзії: коли предмет швидко наближається, здається, що він розбухає.

б) Відомо, що в кіно від сприймання голосу актора на екрані виникає своєрідна ілюзія. Голос начебто переміщується разом з актором і виходить з його уст, незважаючи на те, що звук залишається завжди в одній точці, часто дуже зміщений щодо зорового зображення на екрані.

2. Ілюзією сприймання називається:

а) властиве у певних умовах усім людям неадекватне, помилкове відображення предметів;

б) помилкове відображення предметів у хворобливому стані;

в) неадекватне. помилкове відображення предметів, властиве тільки деяким людям;

г) викривлене сприймання об’єктів у стані втоми.

3. Подивіться на малюнок, де зображено горизонтальні та вертикальні лінії. Які з них довші? Ви скажете, що вертикальні довші, ніж горизонтальні. Це помилка зору. Лінії однакові за довжиною. Горизонтальні діляться вертикальними пополам і тому здається, що вони коротші.

Цей ефект називається “ілюзія ділення навпіл”.
пряма сполучна лінія 63пряма сполучна лінія 72пряма сполучна лінія 79
пряма сполучна лінія 83пряма сполучна лінія 83пряма сполучна лінія 83

Виконайте завдання до питання 4

1. На малюнку трирічної дитини схематично зображено людину: носа і вух немає, а виділені рот і язик зображені поза обличчям; язик до того ж - поза ротом. Яка особливість сприймання не виявляється у дитини?

2. Яка закономірність сприймання виявляється у таких фактах: тарілку, що стоїть на столі, ми сприймаємо як круглу, хоч її зображення на сітківці ока має форму еліпса; сніг ми сприймаємо білим і в рожевих променях вечірнього сонця, і в сутінках (апперцепція, константність, ілюзія)?

Питання та завдання для самоперевірки

1. Чи всі основні властивості сприймання перераховані: предметність, цілісність, структурність, осмисленість, константність?

2. Чи завжди апперцепція здійснює позитивний вплив на процес сприймання?

3. Що являє собою константність сприймання, який її механізм?

4. Поясніть явище ілюзії сприймання. Наведіть приклади.

5. Які індивідуальні особливості сприймання ви знаєте? Дайте їм характеристику.Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник «Вікова І педагогічна психологія»
Ціальному працівнику. Його необхідність викликана відсутністю новітніх підручників українською мовою, які б враховували не лише світові,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник Київ 2002 вступ етнічна психологія наука про психічну своєрідність людей, які на
У нашій Вітчизні вона була приречена, як І багато при- родничих І гуманітарних дисциплін, таких, як генетика, психодіагности
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconЛіфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
Ерік Еріксон, Еріх Фромм І карен Хорні: егопсихологія та пов'язані з нею напрямки в теорії особистості
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconВпп. Ввс медична психологія
Медична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПроблема особистості
У психологічній спадщині в. В. Зеньковського спеціальність 19. 00. 01 загальна психологія, історія психології


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка