Лауреати літературно-мистецькоїСторінка1/6
Дата конвертації09.10.2017
Розмір1,16 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5   6


Управління культури

Чернівецької облдержадміністрації
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка
Лауреати

літературно-мистецької

премії імені

Сидора Воробкевича

(2006 - 2010 рр.)
Випуск 3


Біобібліографічний покажчик


Чернівці

2011
ББК 91

Л 28
Автор-укладач: А.С. Лупан

Редактори: О.О. Гаврилюк,

М.М. Довгань,лауреати літ.-мист.

премії ім. С.Воробкевича

Комп’ютерний набір: О.О. Блошко

Випусковий редактор: О.О. Блошко

Відповідальна за випуск: А.С. ІваницькаЛ 28 Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича (2006-2010 рр.). Вип. 3: біобібліогр. покажч.- Чернівці, 2011. - 120 с.
Біобібліографічний покажчик містить біографічні відомості та літературу про життя та діяльність лауреатів даної премії за 2006-2010 рр.

Адресовано краєзнавцям, викладачам, вчителям, журналістам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться культурою рідного краю.РОЗПОРЯДЖЕННЯ

представника Президента України
Про заснування обласної літературно-мистецької премії
ім. Сидора Воробкевича

З метою розвитку і популяризації національної культури краю, створення високохудожніх творів літератури і мистецтва, активізації діяльності членів творчих Спілок, професійних колективів, викладачів навчальних закладів та працівників культурно-освітньої роботи області:

1. Заснувати обласну премію ім. Сидора Воробкевича за значні досягнення у розвитку культури і мистецтва краю.

2. Встановити три щорічні премії, які присуджуються представником Президента України у Чернівецькій області в день річниці «Буковинського віча», починаючи з 3 листопада 1993 року в розмірі десяти мінімальних окладів кожна.

3. Управлінню культури обласної державної адміністрації розробити і затвердити Положення про зазначену премію.

4. Управлінню фінансів обласної державної адміністрації передбачити зазначені видатки за рахунок обласного бюджету.
Представник Президента

України в області І.М. Гнатишин

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну літературно-мистецьку премію

ім. С.Воробкевича
1. Загальні положення.

1. Обласна літературно-мистецька премія


ім. С.Воробкевича (далі - премія) заснована Чернівецькою обласною державною адміністрацією з метою розвитку і популяризації національної культури краю, створення високохудожніх творів літератури, активізації діяльності творчих спілок, професійних мистецьких колективів, навчальних закладів та працівників культурно-освітніх установ області.

2. Премія присуджується за значні досягнення у розвитку культури та мистецтва краю членам обласних організацій національних творчих спілок України, працівникам концертно-театральних організацій, мистецьких навчальних закладів, культурно-освітніх установ області.

3. Премія присуджується розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Лауреату вручається диплом і грошова винагорода в розмірі 3-х (трьох) мінімальних заробітних плат.


2. Порядок подання документів для присудження премії.

1. Премія присуджується щорічно до відзначення річниці Буковинського віча з розрахунку одного лауреата в номінаціях:

література;

музичне мистецтво;

образотворче мистецтво;

театральне мистецтво;

педагогічна діяльність у навчальних мистецьких закладах;

науково-дослідницька діяльність з вивчення та пропаганди творчості С.Воробкевича та інших видатних митців Буковини.

2. Попередній розгляд та обговорення кандидатур на присудження премії та внесення пропозицій голові обласної державної адміністрації здійснює комісія з питань присудження обласної літературно-мистецької премії ім. С.Воробкевича (далі - комісія).

3. Розгляд та обговорення кандидатур на присудження премії відбувається на засіданні комісії. Комісія є правомочною, якщо на засіданні присутні 2/3 від її загального складу. В разі відсутності голови комісії головуючим на засіданні може бути заступник голови комісії.

4. Рішення комісії приймається на підставі відкритого голосування більшістю голосів, а в разі необхідності - таємним голосуванням. На засіданні комісії ведеться протокол.

В разі набрання однакової кількості голосів кандидатами на присудження премії в одній номінації, право вирішального голосу має головуючий на засіданні комісії.

Письмові пропозиції комісії про присудження премії подаються голові обласної державної адміністрації на затвердження до 15 жовтня.

5. Клопотання на присудження премії вносяться районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, обласними відділеннями Національних творчих спілок, колективами концертно-театральних установ, мистецьких навчальних закладів, культурно-освітніх установ, підприємствами, установами та організаціями області щорічно, до 1 жовтня, управлінню культури обласної державної адміністрації, яке здійснює організаційну роботу, оформлення документів та їх підготовку для розгляду комісією.

6. Одночасно з клопотанням про присудження премії подаються такі документи:

витяг з протоколу загальних зборів колективів обласних відділень національних творчих спілок, концертно-театральних організацій, мистецьких навчальних закладів, культурно-освітніх установ, підприємств, установ та організацій області;

характеристика творчої та громадської діяльності на кандидата, завірена керівництвом відповідної установи.
3. Порядок вручення обласної літературно-мистецької премії ім. С.Воробкевича.
1. Обласна літературно-мистецька премія
ім. С.Воробкевича вручається головою обласної державної адміністрації в обстановці урочистості і широкої гласності на зборах представників творчих спілок, концертно-театральних організацій, мистецьких навчальних закладів, культурно-освітніх установ, підприємств, установ та організацій області.

У затінку Буковинського Жайворонка
Ви, звичайно, вже здогадались, що в цьому заголовкові ми контамінували Франкову характеристику Сидора Воробкевича як «одного з перших жайворонків нової весни нашого народного відродження» і поетичний образ Максима Рильського з відомого його вірша (та збірки) під назвою «В затінку жайворонка»:

Ні кущика, ні деревця ніде,

Все степ та степ, та курява, та спека...

А в небі, незважаючи на спеку,

Вилися жайворонки і співали

Прозоро так, немов джерела чисті

Холодної, пахучої води

Там, угорі, безжурно дзюркотіли!

І я сказав: - А що, як пообідать

У затінку пташиних крил?-

І ми

Свою дорожню скатерть-самобранкуУ жайворонка тіні розіслали,

І враз на нас вологий холодок

Згори повіяв, і блаженний спокій

Нас огорнув...

А контамінували ми обидва образи, аби наочніше мовити про те, що й сучасникам, і наступникам Сидора Воробкевича, а заразом і Буковинського Соловія Юрія Федьковича за тяжкої духовної спеки, за всіляких життєвих негараздів було легше, бо вони перебували "у затінку" їхніх "пташиних крил".

З ім'ям Сидора Воробкевича (1836-1903) - письменника, композитора, громадського й освітянського діяча - пов'язана важлива сторінка в історії української культури. Він, що розгорнув свою діяльність з початком 60-х років


XIX ст., був, поруч з Ю.Федьковичем, одним із перших, до того ж провідних заспівувачів тогочасного національно-культурного відродження на західно­українських землях, зокрема на Буковині.

Громадсько-культурна діяльність С.Воробкевича була різноплановою. Чимало зробив він як письменник - поет, прозаїк, драматург і публіцист, залишивши по собі порівняно велику, самобутню літературну спадщину. Найбільшу цінність у нього має, без сумніву, лірика. І.Франко вважав, що саме в ній буковинський поет є "вповні паном своєї сили, розсипає велике багатство життєвих спостережень, осяяних тихим блиском щирого, глибоко людського і народолюбного чуття", що "оця щирість чуття, близькість до народу і його життя та простота вислову - все то прикмети, що запевнюють кращим поезіям Данила Млаки почесне місце в нашім письменстві". У поетичному доробку С.Воробкевича виявляємо і ряд художньо довершених епічних та ліро-епічних творів - балад, поем, віршованих оповідань історичного, соціально-побутового та морально-етичного змісту ("Скаменіла багачка", "Мурашка", "Гостинець з Боснії", "Гуцульська доля" та ін.).

Відомий С.Воробкевич також як автор низки різних за змістом, жанрово-стильовими ознаками прозових творів: оповідань на історичну тему ("Турецькі бранці", "Месть чорногорця"), про село ("Циганка", "Маковейка", "Хто винен?", "Гуцульська доля") та про буковинську шляхту, "напівінтелігенцію" ("Амбросій Остапкевич", "Панич Леонід"), циклу сміховинок (гуморесок) про Безглуздів, художніх нарисів ("Наш театр у повітовім містечку Н.", "Мошул Николай Сучавський").

С.Воробкевич зробив певний вклад у розвиток українського театру та драматургії. Він написав більше 20 п'єс (мелодрам, оперет), кращі з яких ("Гнат Приблуда", "Пан мандатор", "Новий двірник", "Блудний син") не втратили свого змістово-естетичного значення і сьогодні.

Визначався С.Воробкевич також як один з найталановитіших українських композиторів XIX ст.

Він написав близько 500 вокальних творів (хорів, солоспівів, дуетів, квартетів) на власні тексти та слова інших українських (Т.Шевченка, М.Шашкевича, Ю.Федьковича, І.Франка), румунських (В.Александрі, Д.Петріно, В.Бумбака), німецьких (Е.Гайбеля, Й.В.Гете, Й.Кернера) авторів, створив музику до 26 своїх п'єс та 14 драм інших письменників ("Назара Стодолі" Т.Шевченка, "Ольги" А.Яблоновського, "Нового Дон-Кіхота" Г.Фредра), розвивав церковну музику.

Значної уваги надавав С.Воробкевич організації громадської та культурницької діяльності. Він був одним із Засновників товариства "Руська бесіда" (певний час очолював Його), організатором і головою Руського літературно-драматичного товариства". Багато робив як педагог-музикознавець, викладаючи музику і спів у чернівецьких навчальних закладах, укладаючи пісенники, підручники з теорії музики для школи, даючи музичну освіту молоді. Під його керівництвом розпочали свою музичну діяльність такі відомі митці, як Е.Мандичевський, П.Бажанський, Ч.Порумбеску та ін.

Після сказаного стає зрозумілим, чому фундатори найповажнішої в області літературно-мистецької нагороди зупинили свій вибір саме на імені Сидора Воробкевича. Адже більш універсальної від нього творчої постаті на теренах нашого краю годі віднайти.

Щорічну літературно-мистецьку премію найвищої в краї виконавчої владної структури - Чернівецької обласної державної адміністрації засновано в 1993 р. Вручається вона в урочистій обстановці головою адміністрації 3 листопада, в чергову річницю Буковинського віча, яке в 1918 році одностайно висловилося за прилучення Північної Буковини до всієї України.

Першими лауреатами літературно-мистецької премії


ім. С.Воробкевича стали в 1993 р. відомі далеко за межами нашого краю діячі - письменник Михайло Івасюк, театральний режисер Анатолій Литвинчук та хоровий диригент, фольклорист і композитор Андрій Кушніренко.

За 2006-2010 роки лауреатами стали 35 творців духовності на теренах нашого краю. Серед них: письменники Василь Васкан, Іван Нагірняк, Орест Князький, Анна Дущак, Георгій Шевченко; художники Петро Магратій, Тамара Покотило, Ярослав Пасічанський, Олександр Приходнюк, Олена Чорногуз; ювелір Костянтин Кравчук; актори Тарас Рідуш, Тамара Артеменко (Кільчицька), Мирослав Маковійчук; режисер Людмила Скрипка (Цісельська); мистецтвознавець Микола Шкрібляк; композитор Леонід Затуловський; диригенти Йосип Созанський, Лев Фельдман, Богдан Катамай; артисти Людмила Радиш, Євгенія Нестеренко; органіст Світлана Бардаус; науковці Олександр Залуцький, Георгій Кожолянко; викладачі Едуард Алексєєв, Тарас Стінковий, Василь Костилюк, В’ячеслав Михальчук, Ірина Медриш; директор Чернівецького обласного театру ляльок Орест Василашко; директор Сокирянської музичної школи Михайло Мафтуляк; бібліотекарі Ніна Луць, Ольга Серебріян, Олександра Гаврилюк.

Девізом їхньої натхненної діяльності були і залишаються безсмертні слова Сидора Воробкевича, надруковані під його портретом у Лауреатських дипломах:

Мово рідна, слово рідне,

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

Тільки камінь має.

Вони роблять усе для того, щоб не забувалася рідна мова - "життя духовного слова", щоб вигравало всіма барвами мистецтво у благодатному затінку крил Буковинського Жайворонка.


Богдан Мельничук, доктор філологічних наук ЧНУ ім. Ю.Федьковича

ПРЕМІЯ 2006 РОКУ
ВИЗНАЧЕНО нових лауреатів премії
ім. С.Воробкевича: [В.Васкан (л-ра), Л.Затуловський (муз. мист.), Т.Покотило (образотв. мист.), П.Магратій (театр. мист.), Е.Алексєєв (пед. діяльн.), Н.Луць (наук.-дослід. діяльн.)] // Мол. буковинець.- 2006.- 7 листоп. (№ 129).- С. 3.
АЛЕКСЄЄВ ЕДУАРД ІВАНОВИЧ
Народився 19 листопада 1939 року в
с. Ново-Георгіївка Приморського краю (Росія).

Трудову діяльність розпочав у 1959 році викладачем по класу баяна Чернівецької музичної школи.

У 1960 році закінчив Чернівецьке музичне училище та працював викладачем Чернівецької музичної школи № 1.

В 1969 році призначений директором Чернівецької вечірньої музичної школи, на базі якої, за його ініціативою, була відкрита Чернівецька дитяча музична школа № 4, і був її директором до 1973 року. В 1973 році переведений на посаду директора Чернівецької дитячої музичної школи № 2.

У 1975 році закінчив Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука і був обраний головою Чернівецького міського відділення Музичного товариства на громадських засадах, а з 1985 року – штатним заступником голови правління обласного відділення Музичного товариства України (нині – обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки).

За ініціативою Алексєєва Е.І. при обласному відділенні була створена лекційно-концертна бригада камерної музики та ряд музично-лекторійних груп, дитяча капела бандуристів, хор хлопчиків «Легіники», філармонія молодого робітника, студія звукозапису та обласна народна філармонія. В 1987 році на базі Чернівецького обласного відділення було проведено Перше республіканське дитяче фольклорне свято. За активну участь в організації та проведенні свята Алексєєва Е.І. в 1988 році нагороджено нагрудним знаком «Відмінник народної освіти України».

При безпосередньому керівництві Алексєєва Е.І. в 1988-1990 роках проведено Перший обласний огляд-конкурс хорових самодіяльних колективів ім. М.Леонтовича, огляд-конкурс кобзарського мистецтва, а також Перший обласний фестиваль української сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». У 1999-2006 роках проведені обласні конкурси духовної пісні і вокально-хорових колективів ім. С.Воробкевича. Щорічно обласне відділення Спілки бере активну участь в організації та проведенні обласної мистецької програми «Нові імена», свят духової музики та марш-парадів духових оркестрів, конкурсів композиторів «Мандрівний музика», а також Міжнародному конкурсі юних виконавців на духових та ударних інструментах.

Алексєєв Е.І. брав участь у започаткуванні і проведенні в 1980-2008 роках індивідуальних авторських звітів композиторів Буковини: народних артистів України Кушніренка А.М.,


Гіни Ю.М., заслуженого діяча мистецтв України
Затуловського Л.Б., заслужених працівників культури України Фокшука В.К., Мафтуляка М.В., Новицького М.В., Катамая Б.В. та інших. З ініціативи Алексєєва Е.І. з 1996 по 2007 рр. проведено одинадцять регіональних фестивалів музично-естрадних ансамблів, присвячених видатному співаку, народному артисту України Назарію Яремчуку.

Алексєєв Е.І. - постійний член журі обласних, міських та районних фестивалів, оглядів, конкурсів, користується авторитетом серед музичної громадськості області. А також, як інвалід дитинства, обраний співголовою обласного Фонду по соціальному захисту дітей-інвалідів.

Алексєєв Е.І. нагороджений багатьма Почесними грамотами Національної Всеукраїнської музичної спілки, обласного і міського управління культури, а в 2006 році нагороджений обласною літературно-мистецькою премією
ім. С.Воробкевича.
Література:

АЛЕКСЄЄВ Е. Бринять у серці чарівні звуки: [про комп., дир. Кіцман. ДМШ М.Новицького] / Е.Алексєєв // Буковина.– 2005.– 15 лип.

АЛЕКСЄЄВ Е. Заслуженому Буковинському ансамблю пісні і танцю України – 60 / Е.Алексєєв // Укр. муз. газета.– 2005.- № 3-4.– С. 16.

АЛЕКСЄЄВ Е. Маестро народної музики: [до 80-річчя засл. працівн. к-ри Укр., скрипаля, комп. і аранжувальника нар. мелодій, майстра скрипок І.Міського] / Е.Алексєєв // Буковина.– 2000.– верес.

АЛЕКСЄЄВ Е. На бистрині життя: [про дириг. хору «Барвінок» Б.Катамая із Сторожинця] / Е.Алексєєв, Г.Заславець // Буковин. віче.– 2006.– 1 лют.

АЛЕКСЄЄВ Е. На струнах душі: [до 70-річчя засл. працівн. культури, комп. М.Мафтуляка] / Е.Алексєєв // Буковина.– 2004.– 3 верес.

АЛЕКСЄЄВ Е. «Оглянутися на пройдений шлях…»: [про Б.Катамая] / Е.Алексєєв // Укр. муз. газета.– 2005.- № 3-4.–
С. 16.

АЛЕКСЄЄВ Е. Ратай пісенної ниви: [про засл. працівн. культури України, хормейстера Б.В. Катамая із Сторожинця] / Е.Алексєєв // Буковина.– 2004.– 1 верес.

АЛЕКСЄЄВ Е. Сурми його життя: [про М.Новицького] / Е.Алексєєв // Укр. муз. газета.– 2005.- № 3-4.– С. 16.

АЛЕКСЄЄВ Е. Фестиваль як доказ невмирущості: [розмова з головою правл. обл. від-ня Всеукр. Нац. муз. спілки про 9-й фест. муз. ансамблів кафе, барів і ресторанів Буковини ім. Н.Яремчука] / Е.Алексєєв // Буковин. віче.– 2005.– 2 груд.

АЛЕКСЄЄВ Е. «Щоб не переривалася золота нитка віків…»: [про обл. огляд маланок та вертепів в Чернівцях] / Е.Алексєєв // Укр. муз. газета.– 2004.– січ.-лют.
ВАСКАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Народився 4 листопада 1941 року в
с. Котелеве, тепер Новоселицького району Чернівецької області в сім'ї вчителя. У
1958 р. закінчив Новоселицьку СШ № 1, а 1966 р. - фізико-математичний факультет ЧДУ. Працював директором школи, завідував райвідділом освіти, заступником голови райвиконкому, головою Новоселицької райдержадміністрації (1996-1998).

Протягом 1998-2003 рр. Василь Васильович - начальник відділу облдержадміністрації.

Автор збірок поезій: „Я заздрю крилам журавля" (1995), „Рушники - наче долі сторінки" (1996), „Яблука любові" (1998), „Черешнева дорога моя" (2000), „Два береги" (2001), книги „Солоні роси на калині" (2003), присвяченій світлій пам'яті дружини Євдокії Миколаївни, яка рано покинула цей світ, „Спів душі" (2006), збірки поезії, прози і публіцистики „Слово від серця» (206), „Зустрічі – це спалахи життя" (2008), збірки публіцистики „Сузір’я долі" (2010).

Тематика творів В.Васкана - різноманітна. Автор пише про людей праці, красу рідної природи, возвеличує ідеали добра, справедливості, любов до матері-Вітчизни. Поезії митця – музикальні, наспівні, тяжіють до фольклору. На слова В.Васкана пишуть музику композитори Й.Ельгісер, І.Дерда, А.Плішка та ін. Поет переклав низку творів румунських і молдавських поетів, зокрема, М.Емінеску, Вероніки Мікле, А.Дінеску, І.Кілару. Очолює Чернівецьке відділення товариства «Україна-Молдова» (з 1992 р.).

Василь Васкан – український поет і громадський діяч. Член Національної спілки письменників України (з 1999 р.), а з 2008 р. – голова обласного відділення НСПУ. Василь Васильович – заслужений працівник культури України (2006 р.). Присуджено літературно-мистецьку премію ім. С.Воробкевича у 2006 році.
Література:

ВАСКАН В. Два береги: поезія / В.Васкан.– Чернівці: Прут, 2001.– 96 с.

ВАСКАН В. Зустрічі – це спалахи життя: [поезія] / В.Васкан.- Чернівці: Прут, 2008.- 144 с.

ВАСКАН В.В. Слово від серця: поезія, проза, публіцистика / В.Васкан.– Чернівці: Прут, 2006.– 136 с.

ВАСКАН В. Солоні роси на калині: поезії, проза / В.Васкан.– Чернівці: Прут, 2003. – 96 с.

ВАСКАН В.В. Спів душі: вибране / В.Васкан.– Чернівці: Прут, 2006.– 244 с.: 1 л. портр.

ВАСКАН В. Сузір’я долі: [публіцистика] / В.Васкан.- Чернівці: Зелена Буковина, 2010.- 254 с.

ВАСКАН В. Черешнева дорога моя: поезії / В.Васкан.– Чернівці: Прут, 2000.– 80 с.

ВАСКАН В. Я заздрю крилам журавля: поезії / В.Васкан.– Новоселиця, 1995.– 87 с.

ВАСКАН В. Яблука любові: поезії / В.Васкан.– Чернівці: Прут, 1998.– 53 с.

***

ДЕРДА І. Невмируща моя Україна: солоспіви на вірші Василя Васкана / І.Дерда.– Чернівці: Прут, 2003.– 56 с.- («Буковинська китиця»)***

ДЕРДА І. Чернівці: [пісня / сл. В.Васкана] / І.Дерда // Чернівці.– 2008.– 6 черв. (№ 23).– С. 6.

***

ВАСКАН Василь Васильович // Богайчук М.А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / М.Богайчук.– Чернівці, 2005.– С. 47-48.ВАСКАН Василь Васильович: [біогр. довідник] // Богайчук М.А. Письменники Буковини: посіб. для уч. 5-11 кл. та вчит. укр. л-ри / М.Богайчук, Р.Дуб.– Чернівці, 1998.– С. 156-158.

Васкан Василь Васильович // Видатні діячі культури та мистецтв Буковини: біобібліогр. довідник / авт.-уклад. Ю.Боганюк, О.Гаврилюк, Г.Добровольська, М.Довгань, А.Іваницька.- Чернівці, 2010.- Вип. 1.- С. 195-196.

МЕЛЬНИЧУК Б. Василь Васкан // Письменники Буковини другої половини ХХ століття: хрестоматія. Ч. 2. – 2-е вид., доп. / упоряд.: Б.І. Мельничук, М.І. Юрійчук.– Чернівці, 2003.– С. 594-597.

МЕЛЬНИЧУК Б. Поет-пісняр, задивлений у завтра: [про В.Васкана] / Б.Мельничук // Васкан В. Спів душі: вибране / В.Васкан.- Чернівці, 2006.- С. 5-8.

ВАСКАН Василь Васильович – поет // Гаврилюк Й., Риндюк О. Мій рідний край, моя земля: нариси про Новосел. р-н Чернів. обл.– Новоселиця, 1997.– С. 56-57.

***

Україна. Президент (2005–; В.Ющенко) Про відзначення державними нагородами України: [присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури України» Васкану Василю Васильовичу – голові Чернівецького обласного відділення товариства «Україна-Молдова»]: Указ Президента України [від 28 листоп. 2006 р. № 1004/2006] // Уряд. кур’єр.– 2006.– 13 груд. (№ 235).– вкл. С. 2-6.

***


БЕРЧА М. Жити і творити по правді: [про письм. В.Васкана] / М.Берча // Буковин. віче.– 2009.– 4 лют. (№ 9).–
С. 3.

БИНДЮ І. Деякі роздуми над збіркою поезій: [В.Васкана «Я заздрю крилам журавля»] / І.Биндю // Слово правди.– 1997.– 9 трав. (№ 36).– С. 4.

ВАСИЛЬ Васкан – член Спілки письменників України // Слово правди.– 1999.– 27 берез. (№ 13).– С. 8; Літ. Україна.– 1999.– 22 квіт. (№ 17).– С. 4.

ГАВРИЛЮК Й. Душі чудові поривання / Й.Гаврилюк // Слово правди.– 2001.– 3 листоп. (№ 45).– С. 7.

ГРИЦУНИК Є. «Зустрічі – це спалахи життя» і «Барви осені»: [про кн. В.Васкана] / Є.Грицуник // Слово правди.– 2009.– 16 січ. (№ 3).– С. 5.

ГУСАР Ю. Васкан Василь Васильович / Ю.Гусар // Правд. поступ.– 2002.– 14 січ. (№ 1, 2).– С. 3.

ГУСАР Ю. 4 листопада народився український письменник, голова товариства «Україна-Молдова» Василь Васкан (1941) / Ю.Гусар // Вечірні Чернівці. – 2007. – 25 жовт. (№ 43).– С. 6.

ЙОГО черешнева дорога: [про ювілей В.Васкана. Його вірші «Буковині» «Солоні листи»] // Буковина.– 2006.– 3 листоп. (№ 86).– С. 2.

КИТАЙГОРОДСЬКА В. Портрет на фоні рідної стихії: [про голову Новосел. РДА В.Васкана] / В.Китайгородська, Т.Шевчук // Буковин. віче.– 1996.– 30 листоп. (№ 90).– С. 2.

ПАЛАНІЦА Т. Його «Черешнева дорога»: [про поета-пісняра Василя Васкана] / Т.Паланіца // Буковин. віче.– 2007.–


7 груд. (№ 94).– С. 2.

ПОПОВИЧ К. І знов летять край неба журавлі / К.Попович // Буковин. віче.– 2001.– 16 трав. (№ 35).– С. 4.

ПОПОВИЧ К. Летять край неба журавлі // К.Попович / Буковин. віче.– 1997.– 22 жовт. (№ 83).– С. 6.

СТРЕПЕТ Г. Оберемок пісень від Василя Васкана: [65-річчя В.Васкана – члена Нац. спілки письменників України, лауреата премії ім. С.Воробкевича] / Г.Стрепет // Буковин. віче.– 2006.– 15 листоп. (№ 88).– С. 1.

***

ВАСИЛЬ Васкан // Літературно-мистецька Буковиніана – 2006: метод.-бібліогр. матер.– Чернівці: Букрек, 2006.– 67-93 с. + бібліогр.: С. 92-94.– б.ц.[Василь Васкан] // Пам‘ятаймо! (Знаменні та пам‘ятні дати Буковини в 2011 році): бібліогр. покажчик.- Чернівці, 2010.- С.250-253.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Лауреати літературно-мистецької iconПисьменники Білоцерківщини лауреати літературно мистецької
Нечуя – Левицького; розглянути життєвий І творчий шлях письменників – краян А.І. Кульчицького, А. Д. Гудими, Н. П. Опанасенко
Лауреати літературно-мистецької iconВолодимир Іванович Дідківський
Наш земляк, член Національної Спілки письменників України, лауреат Білоцерківської міської літературно-мистецької премії ім. І. С....
Лауреати літературно-мистецької icon25 березня – 65 років від дня народження письменника, журналіста, лауреата літературно-мистецької премії
Народився в селі Ломачинці Сокирянського ра­йону Чернівецької області в селян­ській родині. Закінчив середню школу у рідному селі....
Лауреати літературно-мистецької iconЛауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка
Бібліографічний покажчик «Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка» Вип. 4 присвячений письменникам Кіровоградщини,...
Лауреати літературно-мистецької iconО. М. Бойченка Лауреати обласної літературної премії ім.Є. Маланюка
Бібліографічний покажчик «Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка» Вип. 1, присвячений письменникам Кіровоградщини,...
Лауреати літературно-мистецької iconЧемеровецька районна бібліотека Інформаційний бюлетень Чемерівці – 2014 Інформаційний бюлетень «Письменники – лауреати Шевченківської премії 1962 – 2012.»
«Письменники – лауреати Шевченківської премії 1962 – 2012.» знайомить з прізвищами і творами лауреатів Національної премії України...
Лауреати літературно-мистецької iconЧернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. М. Коцюбинського
Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник видатного українського письменника Михайла Коцюбинського було засновано у...
Лауреати літературно-мистецької iconБуковинці – лауреати Національної премії
Управління з питань інформаційної політики та преси Чернівецької облдержадміністрації
Лауреати літературно-мистецької iconПро проведення VІІ всеукраїнського літературно-музичного фестивалю "Розстріляна молодість"
Житомирського академічного українського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги буде проведений заключний етап VІІ всеукраїнського...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка