Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекціїСкачати 189,33 Kb.
Дата конвертації07.05.2017
Розмір189,33 Kb.
ТипЛекція

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ З ІСТОРІЇ ФІЗИКИ (34 ГОД.)

ЛЕКЦІЯ №1-2

Предмет і завдання історії фізики (4 год.)
План лекції

 1. Наукове і практичне значення історії фізики.

 2. Предмет і завдання історії фізики

 3. Елементи методології фізичної науки (методи пізнання світу, проблеми фізичної науки, шляхи розвитку наукового знання).

 4. Поняття про наукову революцію. Наукові революції у природничих науках. Наукові революції у фізиці.

 5. Періодизація етапів розвитку фізики (Період передісторії фізики: античні часи, середньовіччя, епоха Відродження; Період становлення фізики як науки; Період класичної фізики; Період новітньої (пост класичної) науки ). Їх загальна характеристика.

 6. Значення курсу історія фізики для вчителя фізики.


Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 9. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 10. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 11. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).ЛЕКЦІЯ №3

ІСТОРІЯ МЕХАНІКИ. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ (2 год.)
План лекції

 1. Загальні уявлення про механіку та механічну форму руху (кінематика, динаміка, статика)

 2. Механіка в стародавні часи (Аристотель, Архімед).

 3. Учення Птолемея, Коперника, Кеплера. Наукова революція М.Коперніка та поставлені нею проблеми. Відкриття Й.Кеплера в астрономії.

 4. Попередники Ньютона - Галилей, Декарт, Гюйгенс.

 5. Г.Галілей – батько експериментального природознавства. Наукова діяльність Галілея. Результати його досліджень з фізики.


Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 9. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 10. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 11. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).ЛЕКЦІЯ № 4

ІСТОРІЯ МЕХАНІКИ. ЕРА НЬЮТОНА (2 год.)
План лекції


 1. Біографія І.Ньютона та можливості застосування її фрагментів при вивченні фізики у загальноосвітній і вищій школі.

 2. Напрями наукових досліджень І.Ньютона.

 3. І. Ньютон - засновник класичної механіки.

 4. Характеристика роботи І.Ньютона “Математичні начала натуральної філософії”.

 5. Основні поняття і закони механіки Ньютона. Відкриття закону Всесвітнього тяжіння.

 6. Методологія Ньютона. Ньютонівська система світу


Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 9. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 10. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).


ЛЕКЦІЯ №5

РОЗВИТОК МЕХАНІКИ ПІСЛЯ НЬЮТОНА (2 год.)
План лекції


 1. Розробка аналітичного апарату механіки (Ейлер, Даламбер, Лагранж)

 2. Розвиток варіаційних принципів механіки. Принцип Д’Аламбера-Лагранжа. Принцип «найменшої кількості дії» Гамильтона.

 3. Проблеми механіки суцільних середовищ.

 4. Основні положення сучасної класичної механіки та межі її застосування.


Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 9. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 10. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 11. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).


ЛЕКЦІЯ №6

ІСТОРІЯ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ (2 год.)
План лекції


 1. Зародження уявлень про електричні і магнітні явища. Перші дослідження електричних і магнітних явищ (У.Гільберт. О.Герике, Ф.Епинус. Г.Ріхман, М.Ломоносов). Вільям Гільберт - «батько науки про електрику»

 2. Відкриття основного закону електростатики. Досліди Шарля Кулона з електростатики.

 3. Постійний електричний струм. Відкриття гальванізму (Л.Гальвані). Досліди А.Вольта з електрики. Суперечка Гальвані і Вольта.

 4. Дослідження постійного електричного струму (Вольта, Ом, В.Петров, Кирхгоф).

 5. Б.Франклін та його внесок у розвиток електростатики. Теорія електрики Б.Франкліна.

 6. Роботи Ампера та їх значення для розвитку вчення про електрикуЛітература:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 9. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 10. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 11. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).

ЛЕКЦІЯ №7

Відкриття електро-магнітної індукції. Наукова діяльність М.Фарадея і максвела (2 год.)
План лекції

 1. Зародження електромагнетизму.

 2. Дослідження М.Фарадея. Відкриття електромагнітної індукції. Зв'язок електричних і магнітних явищ (Ерстед, Ампер, Біо, Савар, Лаплас).

 3. Електродинаміка Максвела. Основні наукові праці та положення. «Трактат про електрику і магнетизм» Дж.Максвелла.

 4. Відкриття електрона. Дослідження Дж.-Дж. Томсона.

 5. Розвиток електродинаміки з 19 до середини 20 сторіччя. Створення Лоренцом класичної електронної теорії.

 6. Дослідження катодних променів. (І.Гітторф, УКрукс, Г.Герц, Ж.Перрен). Відкриття і дослідження явища фотоефекту (Г.Герц, О.Г.Столєтов).*

 7. Дослідження Е.Х.Ленца. Конструювання перших електричних машин і розробка їх теорії (Е.Х.Ленц, Б.С.Якобі) Відкриття Дж.-Дж. Томсоном електрона. Винайдення електромагнітного телеграфу (П.Л.Шіллінг, С.Морзе, Б.С.Якобі)*.


Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 9. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 10. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).

ЛЕКЦІЯ №8

Історія Розвитку оптики (2 год.)
План лекції


 1. Оптичні явища в уявленнях давніх мислителів (Платон, Аристотель, Евклід, Птолемей, Альхазен).

 2. Корпускулярна (Ньютон) і хвильова теорії світла (Гюйгенс, Юнг, Френель).

 3. Закони геометричної оптики. Принцип Ферма.

 4. Перемога хвильової теорії на початку 19 ст.


Література:

 • Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 9. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 10. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 11. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).

ЛЕКЦІЯ №9

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла (2 год.) 1. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Фотоелектричний ефект. Досліди Комптона.

 2. Скорость світла. Вимірювання швидкості світла (Галілей, Рьомер, Струве, Майкельсон, Івенсон).

 3. Пошуки ефіру (Френель, Лоренц, Майкельсон-Морлі, Пуанкаре)

 4. Термодинаміка випромінювання та виникнення гіпотези квантів.

 5. Квантова теорія М.Планка.

 6. Подальший розвиток квантової теорії А.Ейнштейном.

 7. Досліди П.М.Лебедєва із світлового тиску.


Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 9. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 10. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 11. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).ЛЕКЦІЯ №10

Історія створення теорії відносності. «Парадокси» теорії відносності (2 год.)
План лекції


 1. Формулювання А.Ейнштейном теорії відносності.

 2. Роль неевклідової геометрії М. І. Лобачевского в розвитку уявлень про простір і час.

 3. Дослідження Г.Мінковського у галузі теорії відносності.

 4. Парадокси теорії відносності.Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 9. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 10. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 11. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).


ЛЕКЦІЯ №11-12

Історія теплоти та термодинаміки (4 год.)
План лекції


 1. Історія уявлень про теплоту. Ідея Платона про теплород, як носій тепла. Ідея про те, що тепло є стан руху внутрішніх частин тіл (Бойль, Гук, Бернуллі, Ейлер). Боротьба цих ідей.

 2. Створення термодинаміки як науки про вивчення теплової форми руху матерії (Кельвін, Клаузиус).

 3. Загальний закон збереження та перетворення енергії (Майєр, Фарадей, Джоуль, Гельмгольц)

 4. Молекулярно-кінетичні уявлення про сутність теплоти

 5. Ідеї Клаузіуса та їх розвиток у роботах Максвела (кінетична теорія газів).

 6. Основні положення класичної термодинаміки.

 7. Абсолютно чорне тіло

 8. Теплове випромінювання

 9. Виникнення квантових уявлень (Планк). Розвиток напрямів сучасної термодинаміки.


Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 9. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 10. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).


ЛЕКЦІЯ №13

Історія і розвиток атомної та квантової фізики (2 год.)
План лекції


 1. Історія атому. Особлива роль атомної гіпотези в розвитку фізики.

 2. Виникнення уявлень про атом (давньогрецький атомізм - Демокрит, Епікур, Лукреций, Аристотель, атомні уявлення в 17 столітті - Декарт, Бойль и Ньютон).

 3. Атомна гіпотеза в багатовіковий період переслідувань.

 4. Наукова основа атомної гіпотези (Дж. Дальтон, Бойль, Ньютон, Ломоносов, Лавуазье, Ейнштейн).

 5. Відкриття радіоактивності. Досліди А.Беккереля, М.Склодовської, П.Кюрі, Є.Резерфорда з радіоактивності.

Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 9. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 10. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).


ЛЕКЦІЯ №14

Моделі атома. атомна модель резерфорда

(2 год.)
План лекції
 1. Моделі атома (Кельвін, Перрен, Томсон).

 2. Відкриття радіоактивності. Досліди А.Беккереля, М.Склодовської, П.Кюрі, Є.Резерфорда з радіоактивності.

 3. Досліди Резерфорда з розсіяння альфа-частинок. Розробка моделі будови атома Резерфорда – Бора. Постулати Бора.

 4. Відкриття хвильової природи рентгенівських променів (М.Лауе, Фрідріх, Кніпінг).

 5. Виникнення рентгеноскопії і структурного аналізу (праці У.Л. і У.Г.Бреггів, Ю.В.Вульфа).

 6. Роботи Г.Мозлі із спектрів рентгенівських променів.

 7. Роботи А.Ейнштейна по випромінюванню. Ідея індуктивного випромінювання.

Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 9. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 10. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).


ЛЕКЦІЯ №15

Модель атома Бора та її значення(2 год.)
План лекції


 1. Моделі атома (Кельвін, Перрен, Томсон).

 2. Початок створення квантової фізики (де Бройль). Роботи Борна, Гейзенберга, Паулі. Рівняння Шредингера.

 3. Парадокси квантової механіки.

 4. Проблема атомного ядра.


Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 9. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 10. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).


ЛЕКЦІЯ №16

Внесок українських і російських учених у розвиток фізики (2 год.)
План лекції


 1. Історія розвитку атомної і ядерної фізики в 20-30 рр ХХ ст..

 2. Історія здійснення керованої ядерної реакції (Е.Фермі, І.Курчатов).

 3. Застосування ядерних реакцій у атомних і водневих бомбах (Е.Фермі, А.Д.Сахаров).

 4. Перша у світі атомна електростанція (І.Курчатов).

 5. Створення прискорювачів елементарних частинок. Результати їх застосування у дослідженнях будови матерії.

 6. Дослідження радянських учених у галузі фізики плазми і керованих термоядерних реакцій (І.В.Курчатов, А.Д.Сахаров, І.Є.Тамм, М.М. Боголюбов, Л.А.Арцимович, М.О.Леонтович, Є.П.Веліхов, Б.Б.Кадомцев, М.Г.Басов, Г.І.Будкер, К.Д.Синельников, В.Т.Толок).

 7. Розщеплення ядра літію в Українському фізико-технічному інституті (К.Д.Синельников, А.К.Вальтер, О.І. Лейпунський, Г.Д.Латишев).

 8. Протонно-нейтронна модель ядра Д.Д.Іваненка – В.Гейзенберга.

 9. Гіпотеза про природу ядерних сил (Д.Д.Іваненко, І.Є.Тамм, Х.Юкава).

 10. Історія розвитку кафедри фізики твердого тіла.

Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 9. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 10. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).

ЛЕКЦІЯ №17

Сучасна фізична картина світу
План лекції
1.Сучасний стан знань про фізичну будову мікро- і макросвіту.

2.Світ елементарних частинок. Фундаментальні постійні фізики.

3.Теорія великого вибуху і СФКС.

4.Основні напрями формування поняття фізичної картини світу та використання елементів історизму у навчанні фізики.


Література:

Основна література:

 1. Спасский Б.И.История физики ч.І, ч.ІІ. – М.: Изд-во Московского университета, 1977.

 2. Кудрявцев П.С. История физики.- М.: 1989.

 3. Храмов Ю.А.Биография физики.- М.: 1988.

 4. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.: 1986.

 5. Кордун Г.Г. Історія фізики.-К.: Вища школа, 1980.

Додаткова література:

 1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древнейших времен до конца XVIII века. – М.: Наука, 1979. – Т.2.

 2. Карцев И.Приключения великих уравнений.- М.: Просвещение ,1992.

 3. Кудрявцев История физики и техники .- М.: 1965.

 4. Лауэ М. История физики. – М.: ГИТТЛ, 1956.

 5. Льоцци М. История физики. – М.: Мир, 1970.

 6. Пономарев Л.И.Под знаком кванта.- М.,1989.

 7. Развитие физики в России .- Ч.І, Ч.ІІ.- М.,1989.

 8. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 9. Липсон Г. Великие эксперименты в физике. – М.: Мир, 1972. – 216 с.

 10. Українські фізики та астрономи. Посібник-довідник / Автор-укладач В.Шаромова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 304 с.

 11. Попова Т.М. Культурно-історичний розвиток фізики й техніки в персоналіях. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 160 с. – (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 2(62)).

Каталог: files -> subjects -> history physics
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
history physics -> Історія механіки. Початковий етап розвитку механіки (2 год.)
history physics -> Робоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції iconКонспект лекцій для студентів Лекція Вступ. Предмет І завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. План лекції
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура
Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції iconЛекція Вступ до курсу історії України План
Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу
Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції iconЛекція №1 Тема лекції: Психологія особистості як наука План лекції
Співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «суб’єкт діяльності», «особистість»
Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції iconEcts – 3 кредити, 90 год., лекції – 18 год., пр з. – 18 год., Срс – 54 год
Виступ за темою реферату на занятті (лекційному чи практичному) з елементами дискусії за списком запитань
Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції iconЛекція №1 Вступ. Історія розвитку мікробіології План
Сільськогосподарська мікробіології як біологічна наука, її значення для народного господарства. Предмет І завдання мікробіології
Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції iconЛекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
Характеристика опитувальних методів (бесіда, анкетування, тестування, педагогічне інтерв’ю)
Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції iconКлас Усього – 70 год. На тиждень – год. Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – год. Позакласне читання – год. Резервний час – 2 год
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Лекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка