Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б


б) Взаємодія альдегідів (і кетонів) з фуксинсульфітною кислотоюСторінка4/9
Дата конвертації16.02.2018
Розмір445 b.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9

б) Взаємодія альдегідів (і кетонів) з фуксинсульфітною кислотою. • 3. Реакції конденсації

  • 3. Реакції конденсації

  • а) Реакцію конденсації альдегідів з фенолами ми вже розглядали.

  • У фарманалізі дану реакцію використовують для виявлення сполук , які можуть утворити формальдегід у процесі окиснення (метанол) або гідролізу (гексамідин, метазид, нікодин).

  • б) Аліфатичні і ароматичні альдегіди вступають у реакцію конденсації з первинними ароматичними амінами.

  • в) Альдегіди реагують з кетонами, утворюючи забарвленні продукти конденсації (халькони). Наприклад, камфора реагує з фурфуролом, ваніліном, п-диметиламінобензальдегідом.  4. Реакції заміщення

  • 4. Реакції заміщення

  • Кетони, як і альдегіди, при взаємодії з гідроксиламіном, фенілгідразином, 2,4-динітрофенілгідразином, семікарбазидом дають реакцію конденсації, яку прийнято називати реакцією заміщення – заміщення карбонільної групи на залишок відповідного реактиву.

  • а) Реакція з гідроксиламіну гідрохлоридом NH2OH*HCl

  • Виділений оксим можна ідентифікувати з FeCl3 – темно-червоне або коричневе забарвлення. Оксими при кип’ятінні з розведеними кислотами гідролізують, утворюючи знову альдегід:

  • Оксими добре кристалізуються і для їх ідентифікації визначають температуру плавлення.

  • Кетони також вступають в дану реакцію, але вона проходить повільніше і при нагріванні. Даною реакцією визначають багато кортикостероїдів і статевих гормонів, камфору.  б) Реакція з гідразинами – фенілгідразином H2N–NH–C6H5 або 2,4-динітрофенілгідразином, ізоніазидом (для альдегідів і кетонів); утворюються гідразони (переважно жовтого кольору):

  • б) Реакція з гідразинами – фенілгідразином H2N–NH–C6H5 або 2,4-динітрофенілгідразином, ізоніазидом (для альдегідів і кетонів); утворюються гідразони (переважно жовтого кольору):

  • Утворені гідразони легко кристалізуються, що дає змогу ідентифікувати їх за темп.плавлення. Реакції використовуються для аналізу стероїдних гормонів і біциклічних терпеноїдів.

  • в) Реакції із семікарбазидом H2N–NH–C(O)–C6H5 або з тіосемікарбазидом H2N–NH–C(S)–C6H5 (для альдегідів і кетонів) з утворенням семікарбазонів:

  • Утворені семікарбазони ідентифікують за температурою плавлення.  5. Реакції полімеризації У загальному вигляді реакцію полімеризації можна представити так:

  • 5. Реакції полімеризації У загальному вигляді реакцію полімеризації можна представити так:

  • Ця реакція оборотна: при нагріванні з мінеральними кислотами полімерні молекули розпадаються до мономерів – альдегідів. Реакція полімеризації альдегідів характерна тим, що вони у водних розчинах утворюють гідратну форму й у такій формі з’єднуються між собою в довгі ланцюги, відщеплюючи воду.

  • Полімеризація формальдегіду призводить до утворення параформу – сполуки білого кольору. У спрощеному вигляді цю реакцію можна представити так:

  • Іноді утворяться циклічні полімери, наприклад, тримеризація ацетальдегіду веде до утворення паральдегіду:  6. Реакції кетонів Кетони менше реакційно здатні сполуки, ніж альдегіди, оскільки не мають рухомого атома Гідрогену, зв’язаного з карбонільною групою. Їх можна окиснити тільки сильними окисниками; не дають реакції з фуксинсульфітною кислотою; з гідроксиламіну гідрохлоридом реакція проходить повільно при нагріванні.

  • 6. Реакції кетонів Кетони менше реакційно здатні сполуки, ніж альдегіди, оскільки не мають рухомого атома Гідрогену, зв’язаного з карбонільною групою. Їх можна окиснити тільки сильними окисниками; не дають реакції з фуксинсульфітною кислотою; з гідроксиламіну гідрохлоридом реакція проходить повільно при нагріванні.

  • а) Кетони дають реакцію з натрій нітропрусидомNa2[Fe(CN)5NO] в лужному середовищі – інтенсивно червоне забарвлення, яке при стоянні і додаванні CH3COOH переходить у фіолетове.

  • б) Реакція з динітробензолом в лужному середовищі (реакція Яновського):

  • Деякі автори припускають, що кетон може реагувати в енольній формі, тоді аци-сіль буде відрізнятися за будовою.

  • 7. Альдегіди реагують з солями діазонію, утворюючи забарвлені сполуки.  ІV. ВИЗНАЧЕННЯ КАРБОКСИЛЬНОЇ ГРУПИ (КАРБОНОВІ КИСЛОТИ)

  • Гідроген карбоксилу є рухливим, тому що він зв’язаний не з радикалом (як у спиртів), а з карбонілом, який відтягує електрони на себе, тому у водних розчинах [H] відщеплюється, створюючи кисле середовище розчину. Сила кислоти залежить від впливу радикалу (ацетатна кислота – слабка, а трохлорацетатна – сильна – індуктивний ефект, зміщення електронів до атомів Хлору).

  • 1. Попередня проба – реакція рН середовища (індикатори).

  • 2. Реакція естерифікації (утворення естерів)

  • Часто використовується для ідентифікації лікарських препаратів, які містять спиртові, фенольні, або карбоксильні групи. Реакція відбувається в присутності водовіднімаючого засобу (див. розділ ІІ.1).  3. Кольорові реакції з солями важких металів

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б iconН. Б. Кирич д е. н., професор кафедри
  «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030507 «Маркетинг» /Укл.: проф. Федорович Р. В., доц. Борисова Т. М., доц. Бурліцька...
  Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б iconЛекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8
  Лекція № Активність радіонуклідів 15 Лекція № Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною 23
  Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б iconВиховна робота
  Відповідальними за організацію виховної роботи на кафедрі у різні роки були: доц. Григор’єва О. О., доц. Волочай М. П., ас. Стриж...
  Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б iconРозвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи
  Н. Олійник. Розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання активних та інтерактивних форм методичної роботи / Олійник...
  Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б iconПрограма з підготовки та складання вступного випробування з дисциплін "Маркетинг", "Основи менеджменту"
  Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” / Укл проф....
  Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б iconПрограма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц
  Розпочавшись у віддалені історичні періоди, він триває й нині, знаходячи відображення в антропологічному І демографічному складі...
  Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б iconЗвіт про профорієнтаційну роботу кафедри клінічної лабораторної діагностики за листопад 2017 року
  Року зав кафедри доц. Єрьоменко Р. Ф. та відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Карабут Л. В. відвідали Хмельницький базовий...
  Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б iconІ. Умови виникнення українського авангарду
  Києвом, Харковом, Львовом, Одесою, таких як «найвірніший син України» Д. Бурлюк; поляк, котрий мав себе за українця, Казимир Малевич;...
  Лекція №12 Функціональний аналіз біологічно активних сполук доц., к фарм н. Поляк О. Б iconЛекція Предмет та основні функції релігії Лекція 2
  Термін "релігія" походить, за Цицероном, від латинського "геge1е" шанувати, почитати, І означає "богошанування", "культ"; або ж,...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка