Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8Сторінка10/22
Дата конвертації15.02.2018
Розмір1,55 Mb.
ТипЛекція
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

Радіочутливість тварин


Реакції тварини на проникаюче випромінювання дуже різноманітні і визначаються параметрами випромінювання та особливостями організму. Тому у тварин різних видів, і навіть у індівідумів одного і того ж виду, радіочутливість буде неоднаковою. Вона залежить від віку, статі, вгодованості та інших факторів.

Для позначення радіаційної чутливості тварин існують летальні дози (ЛД). Це мінімальні дози опромінення ЛД50/30 і ЛД100/30, які викликають смерть відповідно 50 і 100% опромінених тварин протягом 30 днів.Таблиця 0.1. Летальні дози опромінення, Гр.

Вид

ЛД50/30

ЛД100/30

Морська свинка

1,5...3,0

4,0...6,0

Вівця

1,5...4,0

5,5...7,5

Ягнята до 3 міс

1,5...3,0

6,0

Велика рогата худоба

1,6...5,5

6,5

Телята до 5 міс

2,0..5.5

8,0

Осел

2,1. ..5,5

7,5

Коза

2,5Верблюд

2,5...4,0

6,0

Людина

2,5...5,5

4,0...6,0

Мавпа

2,5...6,0

8,0

Свиня

2,5...3,0

4,5

Поросята до 2 міс

2,5...6,0
Кінь

3,5.. .4,0

5,0...6,5

Причини різної радіочутливості за видами тварин поки пояснити не вдається. Немає жодної гіпотези, що більш-менш задовільно пояснює цей феномен. Одне ясно, що ссавці - тварини і людина - мають найбільшу чутливість до опромінення в порівнянні з птахами, рибами, земноводними та ін (Табл. 1).


Контрольні питання

1. У чому відмінність між прямою дією радіації і непрямою?

2. Що таке вільні радикали? Як вони виникають?

3. Яка найбільш вразлива частина клітини? Чому?

4. Чому наявність в тканині кисню підвищує її радіочутливість?

5. У якій біологічній тканині переважає пряма дію радіації, а в якій непряма?

6. Які органи і тканини найбільш чутливі до радіації?

Лекція № 8. Вплив радіації на організм людини. променева хвороба


Ефекти впливу радіації на людину зазвичай діляться на дві категорії (Таблиця 0.1):

1. Соматичні (тілесні) - виникають в організмі людини, який піддавався опроміненню.

2. Генетичні - пов'язані з пошкодженням генетичного апарату і проявляються в наступному або наступних поколіннях: це діти, онуки та більш віддалені нащадки людини, що піддалося опроміненню.

Таблиця 0.1. Радіаційні ефекти опромінення людини.Соматичні ефекти

Генетичні ефекти

  1. Променева хвороба

  1. Генні мутації

  1. Локальні променеві ураження

  1. Хромосомні аберації

  1. Лейкози
  1. Пухлини різних органів

Розрізняють порогові (детерміновані) і стохастичні ефекти. Перші виникають коли число клітин, що загинули в результаті опромінення, які втратили здатність відтворення або нормального функціонування, досягає критичного значення, при якому помітно порушуються функції уражених органів. Залежність тяжкості порушення від величини дози опромінення показана в таблиці 0.2.


Таблиця 0.3. Вплив різних доз опромінення на людський організм.

Доза, Гр

Причина і результат впливу

(0,7 - 2) 10-3

Доза від природних джерел на рік

0,05

Гранично допустима доза професійного опромінення на рік

0,1

Рівень подвоєння ймовірності генних мутацій

0,25

Одноразова доза виправданого ризику в надзвичайних обставинах

1,0

Доза виникнення гострої променевої хвороби

3 - 5

Без лікування 50% опромінених вмирає протягом 1-2 місяців внаслідок порушення діяльності клітин кісткового мозку

10 - 50

Смерть настає через 1-2 тижні внаслідок поразок головним чином шлунково-кишкового тракту

100

Смерть настає через кілька годин або днів внаслідок ушкодження центральної нервової системи

Хронічне опромінення слабше діє на живий організм у порівнянні з одноразовим опроміненням в тій самій дозі, що пов'язано з постійно йдучими процесами відновлення радіаційних ушкоджень. Вважається, що приблизно 90% радіаційних пошкоджень відновлюється.


Стохастичні (імовірнісні) ефекти, такі, як злоякісні новоутворення, генетичні порушення, можуть виникати при будь-яких дозах опромінення. Зі збільшенням дози підвищується не тяжкість цих ефектів, а ймовірність (ризик) їх появи. Для кількісної оцінки частоти можливих стохастичних ефектів прийнята консервативна гіпотеза про лінійну безпорогову залежність ймовірності віддалених наслідків від дози опромінення з коефіцієнтом ризику близько 7 • 10-2 / Зв. (Таблиця 0.4).
Таблиця 0.4. Число випадків на 100 000 чоловік при індивідуальній дозі опромінення 10 мЗв.

Категорії опромінюваних

Смертельні випадки раку

Несмертельні випадки раку

Важкі успадковані ефекти

Сумарний ефект


Працюючий персонал

4,0

0,8

0,8

5,6

Все населення

5,0

1,0

1,3

7,3

* Все населення включає не тільки як правило здоровий працюючий персонал, а й критичні групи (діти, люди похилого віку і т.д.)


Променева хвороба - загальне порушення життєдіяльності організму, що характеризується глибокими функціональними і морфологічними змінами всіх його систем і органів в результаті вражаючої дії різними видами іонізуючих випромінювань від зовнішніх джерел, а також при попаданні радіоактивних речовин всередину організму.

1) Вражаюча дія іонізуючих випромінювань особливо позначається на клітинах кровотворної тканини кісткового мозку, на тканинах кишечника.

2) Пригнічується імунітет, це приводить до розвитку інфекційних ускладнень, інтоксикації, крововиливів в різні органи і тканини.

Одне з провідних місць в патогенезі променевої хвороби займає ураження органів кровотворення. Різке зниження кровотворення обумовлює розвиток геморагічного синдрому.

В цілому тривалість променевої хвороби залежить від ряду факторів:


  • виду випромінювання (рентгенівський і гамма-промені, нейтрони, альфа-і бета-частинки),

  • величини отриманої дози і її потужності,

  • індивідуальних особливостей організму, зовнішніх факторів.


Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

Схожі:

Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8 icon9 клас І. Мистецтво в просторі культури Види і мова мистецтв
Види І мова мистецтв. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні)...
Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8 iconЛекція №2 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп'ютерів Основні розділи лекції
Виникла на стику всіх медичних дисциплін, досліджує всі види медичної інофрмації, зв’язки між ними І формує системний підхід в осмисленні...
Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8 iconДіяльність В.І. Вернадського
Наукові праці присвячено дослідженням хімічного складу земної кори, атмосфери, гідросфери, міграції хімічних елементів у земній корі,...
Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8 iconСкладні речення, їх види
Мета: повторити, закріпити, узагальнити знання учнів про складні речення, їх групи, вдосконалювати вміння І навички визначати види...
Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8 iconЛекція Предмет та основні функції релігії Лекція 2
Термін "релігія" походить, за Цицероном, від латинського "геge1е" шанувати, почитати, І означає "богошанування", "культ"; або ж,...
Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8 iconПрограма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві»
Заняття Мистецтво. Види мистецтва. Література, музика як види мистецтва
Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8 iconТема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах
Просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини
Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8 iconКурс лекцій київ «либідь» 1997 зміст передмова вступ тема східна азія. Тибет І великий степ у середні віки лекція китай (закінчення) Лекція великий степ
Головна редакція літератури з духовного відродження України та історико-філософських наук
Лекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8 iconМатеріали для опрацювання художнякультур а
Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка