Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2Сторінка1/76
Дата конвертації25.11.2017
Розмір8,24 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Лекції з історії світової та вітчизняної культури
Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. — Львів: Світ, 2005.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 1

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 2

ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ 2

ЛЕКЦІЯ 1 2

Поняття культури 2

1. ВИНИКНЕННЯ Й ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ 2

ПОГЛЯДІВ НА КУЛЬТУРУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ 2

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ 2

2. СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ "КУЛЬТУРА", її СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА 5

3. ПОНЯТТЯ СВГГОВОЇ-ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 9

4. КУЛЬТУРА І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ 11

ЛЕКЦІЯ 2 Регіональна типологія світової культури 13

1. суть і ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ТИПОЛОГІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 13

2. ОСНОВНІ КУЛЬТУРНІ РЕГІОНИ СВІТУ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ; ДАЛЕКОСХІДНИЙ; ІНДІЙСЬКИЙ; АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКИЙ; ТРОПІЧНО-АФРИКАНСЬКИЙ; ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИЙ) ТА ЇХ ХАРАКТЕРНІ РИСИ 17

РОЗДІЛ ДРУГИЙ 49

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 49

С. Т.Боруцький 49

ЛЕКЦІЯ 3. Культура первісного суспільства 49

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВІСНОЇ ЕПОХИ ТА її ПЕРІОДИЗАЦІЯ 49

2. РАСОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛЮДИНИ, її ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ПОШИРЕННЯ НА ЗЕМЛІ 52

3. ВИНИКНЕННЯ МОВНИХ СІМЕЙ, ПРИЧИНИ ЇХ ФОРМУВАННЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ 54

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВІСНИХ 57

ФОРМ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ, ЇХ СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ 57

5. ПЕРВІСНЕ МИСТЕЦТВО, ЙОГО СИНКРЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР, ПЕРШІ ЗДОБУТКИ 62

ЛЕКЦІЯ 4.
Культура давніх цивілізацій 68

1. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 68

3. ДОСЯГНЕННЯ КУЛЬТУРИ МЕСОПОТАМІЇ ТА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ 71

4. СВОЄРІДНІСТЬ КУЛЬТУРНОЇ СТАРОВИНИ ІНДІЇ ТА КИТАЮ 77

ЛЕКЦІЯ 5 Антична культура 86

2. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 86

3. КУЛЬТУРА ЕЛЛІНІЗМУ 93

4. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 95

В.І.Стеценко
ЛЕКЦІЯ 6. Візантійська культура 102

1. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ ВІЗАНТІЇ 102

2. РАННЬОВІЗАНТІЙСЬКА КУЛЬТУРА 106

3. КЛАСИЧНА ВІЗАНТІЙСЬКА КУЛЬТУРА 109

4. КУЛЬТУРА ПІЗНЬОЇ ВІЗАНТІЇ 115

5. СВІТОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 118

ЛЕКЦІЯ 7 Культура Західноєвропейського
Середньовіччя 121

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 121

2. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 125

С. О. Черепанова


ЛЕКЦІЯ 8. Культура доби Відродження 136

І. РЕНЕСАНСНИЙ СВІТОГЛЯД І КУЛЬТУРА. НЕОПЛАТОНІЗМ. ГУМАНІЗМ 136

2. ПЕРІОДИЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ ВІДРОДЖЕННЯ. РАННІЙ РЕНЕСАНС 140

3. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИСОКОГО ВІДРОДЖЕННЯ. ТЕНДЕНЦІЇ СИНТЕЗУ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В МИСТЕЦТВІ 144

4. Пізнє Відродження. Модифікація енесансної культури: маньєризм, пантеїзм, макіавеллізм, утопізм 151

5. Відродження і світовий культурний процес. Витоки Ренесансної культури в Україні 153

ЛЕКЦІЯ 9. ВИНИКНЕННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ КУЛЬТУРИ НОВОГО ЧАСУ 158

1. Реформація і генезис культури Нового часу 158

2. Наукова революція xvit ст. та формування світоглядних засад культури Нового часу 160

160


3. Особливості розвитку художньої культури XVII ст. Бароко та Класицизм 164

ЛЕКЦІЯ 10. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА 168

1. Просвітництво як культурно-історичний феномен, його витоки та основні засади 168

2. Раціоналістична філософія. Енциклопедизм 170

3. Зростання ролі літератури в житті суспільства 173

ЛЕКЦІЯ 11. КУЛЬТУРА XIX СТ. 178

1. Особливості європейської культури 179

2. Основні художні течії: неокласицизм, романтизм, реалізм 182

3. Культурне життя кінця XIX ст.: від натуралізму до символізму 188

ЛЕКЦІЯ 12. КУЛЬТУРА ХХ СТ. 190

1. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури 190

2. Модернізм як специфічний культурний феномен 194

3. Культурна ситуація після другої світової війни. Феномен культури "протесту" 201

ЛЕКЦІЯ 13. КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ 203

1. Становлення нової цивілізації та його соцюкультурні наслідки 203

2. Масова культура — феномен постіндустріального суспільства 208

3. Мистецтво Постмодернізму 211

ЛЕКЦІЯ 14. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 215

1. Етнокультурні проблеми походження українського народу 215

2. Матеріальна культура стародавнього населення україни (палеоліт, мезоліт, неоліт) 218

2. Матеріальна культура стародавнього населення україни (палеоліт, мезоліт, неоліт) 220

4. Духовна культура стародавнього населення україни (протонеоліт — епоха бронзи) 222

5. Культура епохи раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати) 225

ЛЕКЦІЯ 15. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 235

1. Культура дохристиянської Русі 235

2. Вплив Християнства на Культуру Київської Русі 237

ЛЕКЦІЯ 16. КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ РУСІ 246

1. Соціально-історичні умови розвитку культури Галицько-Волинської Русі та її характерні риси 246

2. Ремесла, декоративне та ужиткове мистецтво 249

3. Архітектура, скульптура і малярство 250

4. Освіта і письменство 255

ЛЕКЦІЯ 17. КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ (XV-перша половина XVII ст.) 258

1. Олельковицький ренесанс 258

2. Ранній гуманізм в Україні 260

3. Діяльність культурно-освітніх осередків 263

4. Братський рух і полемічна література 266

6. Музика і театр 271

ЛЕКЦІЯ 18. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-КІНЦЯ XVIII СТ. 272

1. Історичні умови культурного життя українського народу 272

2. Феномен козацької культури 274

3. Освіта і наука. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської Академії 277

4. Література, театральне мистецтво і музична культура 281

5. Архітектура. Образотворчо-декоративне та ужиткове мистецтво 286

ЛЕКЦІЯ 19. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ XVIII-ПОЧАТКУ XX СТ. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 291

1. Суспільно-політичні й історичні обставини розвитку української культури 291

2. Генезис та періодизація національно-культурного відродження в україні наприкінці XVIII-початку XX ст. 292

3. Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості 295

4. Народницький період національно-культурного відродження 300

5. Модерністський період національно-культурного відродження та його характерні риси 307

6. Національно-культурне відродження у Галичині 312

ЛЕКЦІЯ 20. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У XX СТ. (ПЕРША ПОЛОВИНА) 317

1. Мистецтво і звичаєвість — рівновеликі частини культури народу 317

2. Культурні явища початку XX ст. 318

3. Особливості національно-культурного Відродження 320

4. Українізація як природне явище і політичне гасло 326

5. Катастрофа української культури в добу "соцреалізму" 328

6. Діячі української культури в еміграції 334

ЛЕКЦІЯ 21. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 336

1. Риси нової соціокультурної дійсності 336


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Схожі:

Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 icon6. Генеза та еволюція поняття «геополітика»
Базові типи політичної культури за Алмондом та Верба: Патріархальний, підданства,активістській
Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 iconТема поняття, зміст, функції І виникнення культури
Тема 10. Теоретичні проблеми культури в працях російських мислителів XIX – поч. ХХ ст
Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 iconІдейні джерела та проблема людини в філософській творчості М. О. Бердяєва Вступ
Духовнівитокита еволюція філософських поглядів російського філософа
Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 iconРозділ 1 філософія
У статті простежується еволюція історіософських поглядів П. Куліша. Показується реалізація у його творах таких романтичних концептів,...
Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 iconШульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних І правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу І право у країнах стародавнього світу
Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 iconГіпотези виникнення життя Робота Робота з біології Студентов групи 11 Тс
...
Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 iconЛекція №2 Види радіоактивних розпадів І випромінювань 8
Лекція № Активність радіонуклідів 15 Лекція № Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною 23
Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 iconШевнюк О. Л. Культурологія
Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва у палеоліті, мезоліті, неоліті
Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 iconКонспект лекцій з дисципліни «Культурологія» для всіх спеціальностей 2014 Зміст Тема Предмет культурології, як науки про культуру. Функції культури. Культура І цивілізація
Тема Предмет культурології, як науки про культуру. Функції культури. Культура І цивілізація
Лекція поняття культури виникнення й історична еволюція 2 поглядів на культуру в європейській 2 iconФондова лекція з історії та культури України Тема Витоки історії українського народу та його культури. Україна княжої доби Навчальний час 2 годиниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка