Львівська політехніка


Дослідження витрат робочого часуСторінка30/30
Дата конвертації13.02.2018
Розмір1,9 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

11.3.Дослідження витрат робочого часу


Постійне підняття потенціалу кадрів – невідємна частина діяльності керівництва, бо це важливий резерв підвищення ефективності виробництва.

11.4.Комплексне обгрунтування норм праці


Кар’єра – це успішне просування в галузі суспільної, службової та іншої діяльності. Поняття кар’єри має багато толкувань. Найбільш поширені відображаються ідеєю поступу вперед за одним колись вибраним спрямуванням в роботі, наприклад, отримання більших повноважень, більш високого статусу, влади. Іншими словами, кар’єра – це сукупність всіх посад, що вміщуються в одне життя.

Рис. 11.10. Концептуальний підхід до кар’єри персоналу.11.5.Методи нормування праці і їх розвиток


В процесі роботи необхідно пам’ятати наступні правила:

11.6.Комплексний розрахунок тривалості і трудомісткості виробничих операцій


Не тратити час на роботу з безініціативним неперспективним начальником, ставати потрібним ініціативному, оперативному керівнику;

11.7.Перегляд норм і оцінка їх якості


Розширювати свої знання, набувати нових навиків;

11.8.Контрольні запитання та завдання


 1. Які є види норм?

 1. Що розуміють під норммами праці в вузькому і широкому значенні?

 2. Що є основою нормування праці?

 3. Яка різниця між поняттями “норма і “норматив”?

 4. Як класифікується робочий час в стосунку до видів виробництв, кавтегорій персоналу та типів організаційних структур?

 5. Які методи встановлення норм?

 6. Які методи дослідження трудових процесів за метою, способом та формою?

 7. Які фактори впливають на обгрунтування норм праці?

 8. Які є рівні нормування праці?

 9. Як впливає категорія персоналу на методи нормування праці?

11.9.Резюме


На підприємствах у відповідь на високі трансакційні витрати на завнішньому ринку праці і на високі витрати, повязані зі спеціальною професійною підготовкою працівників, формуються внутрішні внутріфірмові ринки праці. На них розподіл робочої сили і визначення ставок заробітної плати відбувається у відповідності з адміністративними правилами та процедурами а не на засадах попиту і пропозиції на ринку праці.12.Література


 1. Закон України «Про зайнятість населення» / Закони України, т.1 - К.: Ін-т законодавства, 1996. – С.252-268.

 2. Закон України «Про колективні договори і угоди» / Закони України, т.6 - К.: Ін-т законодавства, 1997. – С.5-11.

 3. Закон України «Про оплату праці» / Закони України, т.8 К.: Ін-т законодавства, - 1997. – С.210-218.

 4. Закон України «Про підприємства в Україні» / Закони України, т.1 К.: Ін-т законодавства, - 1996. – С.310-331.

 5. Кодекс законів про працю в Україні. - К.: Юрінком, 1997. – 1040 с.

 6. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, - 2000. – 200 с.

 7. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці. – Краматорськ: 1995. – с.

 8. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К.: МАУП, 1995. – с.

 9. Петюх В.М. Ринок праці. – К.: КНЕУ, 1999. – 288 с.

 10. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / за ред. Є.І Оленич. – К.: КНЕУ, 2000. – 148 с.

 11. Экономика труда под ред. Г.Р.Погосяна – М.: Экономика, 1991. – с.

 12. Экономика труда и социально-трудовые отношения./Под редакцией Г.Г.Меликяна, Р.П.Колосовой. М.: изд-во МГУ, 1996. – с.13.Додатки

13.1.Список ілюстрацій1


Рис. 3.1. Схема еквівалентного обміну на товарному ринку. 24

Рис. 3.2. Сукупний ринок праці. 28

Рис. 3.3. Попит і пропозиція на ринку праці. 32

Рис. 5.4. Відношення до процесу підвищення продуктивності. 55

Рис. 5.5. Вплив кваліфікації на збільшення ВНП 57

Рис. 5.6. Залежності кваліфікації працівників росту продуктивності праці та ВНП. 58

Рис. 5.7. Співвідношення методів, періодів і об’єктів виміру продуктивності. 61

Рис. 5.8. Підходи підприємств до підвищення продуктивності праці. 64

Рис. 9.9. Концептуальний підхід до кар’єри персоналу. 110

Рис. 11.10. Концептуальний підхід до кар’єри персоналу. 140

13.2.Список формул2


Рб(t) = 100 * Б(t) / Ча(t), %. ( 4.0) 49

продуктивність = вихід / вхід, ( 5.0 ) 53

Чп = Т : Ф, ( 9.0 ) 101

Ппл = Чпл х Н, ( 9.0 ) 101

Н = (Пб / Чб)х100. ( 9.0 ) 101

Д = Дпр + Ду + Дз . ( 9.0 ) 101

Дпр = Ппл - Пб , ( 9.0 ) 101

Ду = Пб х Ку , ( 9.0 ) 102

Ку = ( Ку1 + Ку2 + Ку3 + Ку4 + Ку5 + Ку6 + Ку7 ) / 7 , ( 9.0 ) 102

Дз = Чпр х Кз , ( 9.0 ) 102

Е = Т * N * V* K * N * В, ( 9.0 ) 109

Тп. = Тоо / Но . ( 11.0 ) 134

Нт = Тп * Ч , ( 11.0 ) 134

Нт = (Тп / Но )* Тоо , ( 11.0 ) 134

Нт = Тоо = Тп . ( 11.0 ) 134

Нв = Т / Тп = Т *Но / Тоо = Т * Ч / Нт . ( 11.0 ) 135

З = ( С * Нт ) / 60, грн./шт. ( 11.0 ) 136

13.3.Предметний вказувач


L

lovez management 98

M

middle management 98T

top management 98

оплати праці

- безтарифна система 79

А

Адам Сміт 20а

активна політика зайнятості 43

А

Альфред Маршал 21б

багатокритеріальний метод виміру продуктивності 62

багатофакторна модель виміру продуктивності 61

безпека технологічних процесів 59

безробітне населення 49

безробітні 15, 27, 31, 35, 49

безробіття 49

- сезонне 50

- фрикційне 50

- циклічне 51

в

вартість робочої сили 32, 33, 66, 67, 69взаємні консультації та контроль 87, 88

використанням трудових 8, 15

вимоги до організації заробітної плати 78

випробувальний термін 82

вирішення колективних конфліктів 92

вирішення колективних спорів 87, 88

виробничі відносини 28

витрати на розвиток персоналу 107

витрати праці

-дві форми 133

відносини зайнятості 45, 46

відношення до зайнятості 47

вільно вибрана зайнятість. 45

В

ВНП 54, 55, 56, 57, 58, 59г

гарант основних громадянських прав 91

гарантовані і компенсаційні виплати 76

гнучкість ринку праці 36, 37

групи працездатних людей 27

гуманізації економіки 8

Д

Девід Рікардо 21д

дельфійський принцип 61

держава як партнер в соціальному партнерстві 10, 12, 75, 78, 80, 91, 92

державний та регіональні ринки праці 30

Д

Джон-Мейнард 21д

динаміка чисельності

- населення. 14

- трудових ресурсів 11, 14

диференціація доходів 69

диференціюючі фактори формування доходів 69

договір купівлі-продажу 24

додаткова потреба

- в спеціалістах 101, 102

- в спеціалістах в звязку з приростом їх посад 101

- в спеціалістах для часткової заміни практиків 102

- на відновлення природнього вибуття 101

- на відновлення природнього вибуття спеціалістів 102

доходи населення 69

духовні якості 9

е

економічний зміст зайнятості 46економічний зріст 54

економічно активне населення 11, 29, 31, 49, 50

- цивільне 11

експлуатація найманих працівників 25

елементи

- кадрової політики 96

етап кар’єри

- завершення 112

- збереження 111

- пенсійний 112

- попередній 111

- поступу 111

- становлення 111

етапи


- стратегічного планування в проектуванні і розробці програми управління продуктивністю 64

- управління персоналом 99

ефективність

- зайнятості. 46

- застосування праці 17

- праці 45

Ж

Жан-Батіст Сей 21з

загальна потреба спеціалістів 101, 102

зайнятість 3, 43, 47

заробітна плата 29, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 92

заробітна плата як економічна категорія 74

здатність до праці 22, 23, 24, 25

зовнішній ринк праці 37

і

інвестиції в людський капітал 57індивідуальні умови оплати 77

інженерно-технічний персонал 98

К

К.Маркс 22, 25к

кадри 10, 34, 67, 82, 99, 100, 103, 104, 105, 140

кадрова політика підприємства 95

кар’єра трудова 109, 140

кваліфікаційна структура 103

класифікація персоналу фірми 98

К

Кодекс законів про працю в Україні 10, 142к

коефіцієнт насиченості спеціалістами 101

коефіцієнт природнього вибуття спеціалістів 102

колективний договір 85, 87

колективні переговори 87, 92

компенсаційні виплати 76

компютеризація кадрової роботи 101

конкуренція робочої сили 32, 36, 54

концепція зайнятості 44

л

людський капітал 37, 107м

межа малозабезпеченості 72

мета

- кадрової політики 97- формування персоналу 102

методи


- тренінгу 106

- управління персоналом 99

М

Міжнародна організація праці (МОП) 5, 7, 49, 86, 87м

мінімальний споживчий бюджет (МСБ) 71

мінімальні розміри оплати праці 70

моделі


- (типи) ринків праці 27

- обліку вкладень в людські ресурси 107

модель

- (концепція) зайнятості 44- витрат (хронологічна) 107

- корисності 108

- національного ринку праці 38

- обліку витрат на заміщення працівника 108

н

наймана праця 66наймані працівники 16, 23, 31

національний ринок праці

- зорієнтований на зовнішній ринок праці 37

- що тяжіє до внутрішнього ринку 37

незалежний регулятор системи соціально-трудових відносин 92

неофіційна частина відкритого ринку праці 30

нетрудові доходи 69

нижня межа працездатного віку 10

нівелюючі фактори формування доходів 69

нові технології 57

нормативи

-режимів роботи 136

-темпу 137

-часу 136

-чисельності 137

нормативний метод виміру продуктивності 61

нормативні матеріали з праці 136

норми


-важкості праці 135

-виробітку 132

-витрат

-робочого часу 133

-фізичної і нервової енергії 134

-керованості 132

-обслуговування 132

-ознаки норм 136

-праці 131

-результатів праці 135

-складності виконуваних робіт 135

-тарифної зарплатомісткості 136

-тривалості 134

-трудомісткості 134

-часу 131, 132

-чисельності 132

норми і нормативи

-відмінності 137

нормоване завдання 132

нормування праці

-визначення 132

о

оплата за понаднормову роботу 76оплата праці

- тарифна система 79

організація оплати праці 75, 79

освіта та професійна підготовка 57

основні принципи управління 99

основні риси зайнятості в соціально орієнтованій економіці 47

особи, що працюють для себе 16

офіційна частина відкритого ринку праці 29

п

пасивна політика зайнятості 43пенсії 10, 14, 69, 70, 112

персонал підприємства 98

питома вага спеціалістів в загальній чисельності персоналу 101

підбір кадрів 104

підприємець 89

підсистемами управління персоналом 98

планування заходів з управління продуктивністю 64

планування персоналу 5, 100

побутові умови 59

повна зайнятість 45

подвійність ринків праці 35

показники ефективності зайнятості 46

політика зайнятості 48

політика підприємства в області кар’єри 111

положення зайнятості, зафіксовані в законі 44

попит і пропозиція праці 26, 27

попит на робочу силу 29

правила вибору роботи для успіху в кар’єрі 112, 140

працедавці 16

працездатне населення 12

працівники

- не підлягають класифікації за статусом 16

- соціальної інфраструктури 98

працюючі

- пенсіонери 10, 13

- підлітки 10, 11, 13

предмет управління персоналом 98

принципи діяльності соціальних партнерів 87

природний рівень безробіття. 50

прихована частина ринку праці 30

приховане безробіття 51

програми

- підвищення продуктивності 64

- управління продуктивністю 62

продуктивна зайнятістю 45

продуктивність праці 17, 53, 55, 56, 57, 60, 66, 104, 108, 109

прожитковий мінімум 69, 70, 71

пропозиція робочої сили 29

професійна

- кар’єра 109

- структура 103

професійно-кваліфікаційна структура сукупного ринку праці 31

профспілки 34, 35, 38, 67, 75, 81, 85, 86, 87, 90, 91, 92

р

реалізація кар’єри 110резервування робочої сили 32

ресурси


- людські 8

- матеріальні 8

- трудові 9, 10, 11, 14

ринкові відносини 25, 28

ринок праці

- відкритий 29

- внутрішній 37

- внутрішньофірмовий 37

- вторинний 34

- первинний 34

- поточний 29

- прихований 30

- робочих місць 27

- робочої сили 23

- специфічний 39

- сукупний 28, 29, 30, 31

рівень

- безробіття 49, 50- життя 47, 54, 69

- фізичного розвитку 9

робоча сила 21, 22, 23, 25, 28, 50, 83

робочі, зайняті фізичною працею 98

розвиток персоналу 106

розмір трудовитрат 56

розподіл

- за видами зайнятості 16

- трудових ресурсів 15

розставляння персоналу 105

с

сегментація ринку праці 34С

Семуелсон П. 21

с

системи оплати праці 37, 74, 75, 79служби зайнятості 27, 40

соціальне партнерство 6, 85, 86, 89, 142

соціальні аспекти зайнятості 47

способи формування соціально-трудових відносин та розв’язку трудових конфліктів 85

становлення ринку праці 39

статус в зайнятості 45

сторона на переговорах 92

структура працівників (трудового потенціалу) 103

структурне безробіття 50

сукупна пропозиція 28

сукупний дохід, що враховується в сімейному бюджеті 69

сукупний попит 28, 31

т

тарифна система 79тарифна ставка 136

темпи зросту продуктивності праці 57

технічний прогрес 56

типи


- безробіття 50

- організації заробітної плати 79

тренінг персоналу 106

трудова угода 24, 27, 67, 88, 142

трудовий

- договоір 27

- контракт 27

- потенціал 17, 104

трудовитрати 55

трудові і нетрудові доходи 69

у

укладення колективних договорів і угод 87умови

- оплати праці 76

- праці 13, 54, 59, 96

управління

- кар’єрою 110

- персоналом 97

- продуктивністю 62, 63

-персоналом 98

ф

фактори


-

що мають вплив на вимір продуктивності праці 60

- демографічні 8, 12, 13, 17, 69, 103

- довготривалої дії на трудові ресурси. 14

- соціально-економічні 8, 17

- що мають вплив на чисельність трудових ресурсів 11

фізичний розвиток 9, 13

форми оплати праці 77

формування

- доходів 69

- персоналу 102

- трудових ресурсів 11

функції ринку праці 26

функціональна гнучкість ринку праці 36

ц

ціна робочої сили 32, 67, 68ч

чисельність

- основних виробничих робітників 101

- практиків 102

члени

- виробничих кооперативів 16- сім’ї, які допомагають 16

я

ядро колективу 104


Зміст

1. Вступ 3

1.1. Людина, економіка, праця 3

1.2. Предмет і методи сучасної економіки праці. 4

1.3. Мета курсу, його структура і логіка. 6

2. Тема: Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 82.1. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія 9

Формування трудових ресурсів 112.2. Використання трудових ресурсів. Трудовий потенціал суспільства. 15

2.3. Контрольні запитання та завдання 18

2.4. Резюме: 18

3. Тема: Ринок праці в економічній системі. 203.1. Поняття ринку праці, його елементи та функції. 20

3.2. Структура та моделі ринку праці. 28

3.3. Попит і пропозиція на ринку праці. 31

3.4. Сегментація і гнучкість ринків праці. 34

3.5. Національний ринок праці: співвідношення внутрішнього і зовнішнього. 37

3.6. Контрольні запитання та завдання 40

3.7. Резюме. 41

4. Тема: Зайнятість населення і безробіття 434.1. Соціально-економічна сутність зайнятості. 43

4.2. Зайнятість як елемент соціально-економічної політики. 47

4.3. Безробіття та соціально-економічні наслідки безробіття. 49

4.4. Контрольні запитання та завдання 51

4.5. Резюме 51

5. Тема: Продуктивність і ефективність праці 535.1. Визначення продуктивності праці. 53

5.2. Показники та методи вимірювання продуктивності праці. 60

5.3. Програми управління продуктивністю праці. 62

5.4. Контрольні запитання та завдання 64

5.5. Резюме 65

6. Тема: Вартість робочої сили та її структура 666.1. Сутність вартості робочої сили. 66

6.2. Вартість робочої сили і доходи населення. 69

6.3. Контрольні запитання та завдання 72

6.4. Резюме 73

7. Тема: Організація оплати праці 747.1. Основні елементи організації оплати праці 74

7.2. Основні вимоги до організації заробітної плати 78

7.3. Основні типи організації заробітної плати 79

7.4. Заробітна плата та фонд споживання підприємства. 80

7.5. Особливості організації і оплати праці на малих підприємствах. 81

7.6. Контрольні запитання та завдання 83

7.7. Резюме 84

8. Тема: Соціальне партнерство і ринок праці 858.1. Зміст, принципи і організація соціального партнерства 85

8.2. Об’єднання підприємців на ринку праці 89

8.3. Роль профспілок в соціально-трудових відносинах 90

8.4. Держава в системі соціального партнерства 91

8.5. Контрольні запитання та завдання 92

8.6. Резюме 93

9. Тема: Управління персоналом 959.1. Кадрова політика і управління персоналом 95

9.2. Планування і формування персоналу 100

9.3. Розвиток персоналу і оцінка інвестицій в людський капітал 105

9.4. Трудова кар’єра 109

9.5. Контрольні запитання та завдання 113

9.6. Резюме 113

10. Тема: Регулювання робочого часу і міри праці. 11510.1. Робочий час. Режим праці та відпочинку 115

10.2. Сутність нормування праці та його значення 117

10.3. Об’єкти нормування праці 119

10.4. Норми затрат праці 124

10.5. Методи встановлення норм 127

10.6. Контрольні запитання та завдання 129

10.7. Резюме 129

11. Тема: Нормування праці 13011.1. Система норм і нормативи праці 131

11.2. Класифікація витрат робочого часу 137

11.3. Дослідження витрат робочого часу 140

11.4. Комплексне обгрунтування норм праці 140

11.5. Методи нормування праці і їх розвиток 140

11.6. Комплексний розрахунок тривалості і трудомісткості виробничих операцій 140

11.7. Перегляд норм і оцінка їх якості 140

11.8. Контрольні запитання та завдання 141

11.9. Резюме 141

12. Література 142

13. Додатки 143

13.1. Список ілюстрацій 143

13.2. Список формул 144

13.3. Предметний вказувач 146Економіка праці:Укладачі

Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц.,

Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.

Редактор Клим Г.С.

Підписано до друку 00.00.2000.

Формат 60х84 1/16. Папір Офсетний.

Друк на різографі. Умовних друк.арк. 3,4. Умовн.фарбо-відб. 3,37.

Тираж 200 прим. Зам. 252

ВИТЯГ


з протоколу № засідання кафедри ЕМІН

від 28 серпня 2000 р.


Слухали: інформацію Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц., про зміст методичного видання “Економіка праці: конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент””. Укладачі Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц.,Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.

Ухвалили: рекомендувати “Економіка праці: конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент” обсягом сторінок згідно вимог видавництва до видання.

Зав.кафедри В.Козик
Секретар І.Крет

ВИТЯГ


з протоколу № ___ засідання методичної ради ФЕМ

від “___” __________ 2000 р.


Слухали: інформацію Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц., про зміст методичного видання “Економіка праці: конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент””. Укладачі Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц.,Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.

Ухвалили: рекомендувати “Економіка праці: конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент” обсягом сторінок до видання.

Голова методичної ради М.Білик
Секретар Г.Захарчин

РЕЦЕНЗІЯ
На методичне видання “Економіка праці: конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент””. Укладачі: Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц., Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.


В конспекті курсу лекцій висвітлюються основні теми дисципліни “Економіка праці”, передбачені навчальною програмою курсу.

Методичне видання складається з наступних роздідів-тем:1. Вступ

2. Тема: Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

3. Тема: Ринок праці в економічній системі.

4. Тема: Зайнятість населення і безробіття

5. Тема: Продуктивність і ефективність праці

6. Тема: Вартість робочої сили та її структура

7. Тема: Організація оплати праці

8. Тема: Соціальне партнерство і ринок праці

9. Тема: Управління персоналом

10. Тема: Регулювання робочого часу і міри праці.

11. Тема: Нормування праці

12. Література

13. Додатки


Методичний посібник рекомендується видати.
Доц. к.е.н Ю.Стадницький

РЕЦЕНЗІЯ
На методичне видання “Економіка праці: конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент””. Укладачі: Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц., Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.


В конспекті курсу лекцій висвітлюються наступні питання дисципліни “Економіка праці:

1. Вступ

1.1. Людина, економіка, праця

1.2. Предмет і методи сучасної економіки праці.

1.3. Мета курсу, його структура і логіка.

2. Тема: Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства2.1. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія

Формування трудових ресурсів2.2. Використання трудових ресурсів. Трудовий потенціал суспільства.

2.3. Контрольні запитання та завдання

2.4. Резюме:

3. Тема: Ринок праці в економічній системі.3.1. Поняття ринку праці, його елементи та функції.

3.2. Структура та моделі ринку праці.

3.3. Попит і пропозиція на ринку праці.

3.4. Сегментація і гнучкість ринків праці.

3.5. Національний ринок праці: співвідношення внутрішнього і зовнішнього.

3.6. Контрольні запитання та завдання

3.7. Резюме.

4. Тема: Зайнятість населення і безробіття4.1. Соціально-економічна сутність зайнятості.

4.2. Зайнятість як елемент соціально-економічної політики.

4.3. Безробіття та соціально-економічні наслідки безробіття.

4.4. Контрольні запитання та завдання

4.5. Резюме

5. Тема: Продуктивність і ефективність праці5.1. Визначення продуктивності праці.

5.2. Показники та методи вимірювання продуктивності праці.

5.3. Програми управління продуктивністю праці.

5.4. Контрольні запитання та завдання

5.5. Резюме

6. Тема: Вартість робочої сили та її структура6.1. Сутність вартості робочої сили.

6.2. Вартість робочої сили і доходи населення.

6.3. Контрольні запитання та завдання

6.4. Резюме

7. Тема: Організація оплати праці7.1. Основні елементи організації оплати праці

7.2. Основні вимоги до організації заробітної плати

7.3. Основні типи організації заробітної плати

7.4. Заробітна плата та фонд споживання підприємства.

7.5. Особливості організації і оплати праці на малих підприємствах.

7.6. Контрольні запитання та завдання

7.7. Резюме

8. Тема: Соціальне партнерство і ринок праці8.1. Зміст, принципи і організація соціального партнерства

8.2. Об’єднання підприємців на ринку праці

8.3. Роль профспілок в соціально-трудових відносинах

8.4. Держава в системі соціального партнерства

8.5. Контрольні запитання та завдання

8.6. Резюме

9. Тема: Управління персоналом9.1. Кадрова політика і управління персоналом

9.2. Планування і формування персоналу

9.3. Розвиток персоналу і оцінка інвестицій в людський капітал

9.4. Трудова кар’єра

9.5. Контрольні запитання та завдання

9.6. Резюме

10. Тема: Регулювання робочого часу і міри праці.10.1. Робочий час. Режим праці та відпочинку

10.2. Сутність нормування праці та його значення

10.3. Об’єкти нормування праці

10.4. Норми затрат праці

10.5. Методи встановлення норм

10.6. Контрольні запитання та завдання

10.7. Резюме

11. Тема: Нормування праці11.1. Система норм і нормативи праці

11.2. Класифікація витрат робочого часу

11.3. Дослідження витрат робочого часу

11.4. Комплексне обгрунтування норм праці

11.5. Методи нормування праці і їх розвиток

11.6. Комплексний розрахунок тривалості і трудомісткості виробничих операцій

11.7. Перегляд норм і оцінка їх якості

11.8. Контрольні запитання та завдання

11.9. Резюме

12. Література13. Додатки

13.1. Список ілюстрацій

13.2. Список формул

13.3. Предметний вказувач

Конспект лекцій з економіки праці рекомендується до видання.
Доцент, к.е.н В.І.Довбенко


1 - взято з 12, Экономика труда и социально-трудовые отношения./Под редакцией Г.Г.Меликяна, Р.П.Колосовой. М.: изд-во МГУ, 1996. – с.

2 - взято з 12, Экономика труда и социально-трудовые отношения./Под редакцией Г.Г.Меликяна, Р.П.Колосовой. М.: изд-во МГУ, 1996. – с.


Каталог: data -> bib -> Dijscijplinij
data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
Dijscijplinij -> Тема соціальна думка, соціальні науки та соцiологiя
Dijscijplinij -> Методичні вказівки до лабораторного заняття з дисципліни " Бази даних в інформаційно-комп'ютерних технологіях" для студентів базового напрямку 091 "Електронні апарати"
bib -> 1 розділ предмет, структура І методологія курсу "релігієзнавство"
bib -> Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер І напівкровний принц
bib -> Частина II
bib -> Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер І смертельні реліквії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Схожі:

Львівська політехніка iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
У зв’язку із закінченням повноважень Конференції колективу Національного університету "Львівська політехніка" із затвердженим складом...
Львівська політехніка iconЕнциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» Оробчук Олександра Михайлівна
Енциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»
Львівська політехніка icon72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року
«Львівська політехніка». Секція права та психології: збірник тез доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р....
Львівська політехніка iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації І практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Львівська політехніка iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Львівська політехніка iconЛьвівська обласна громадська організація «Львівтрансзахист»
Працює: Заступник Голови правління го
Львівська політехніка iconРобоча програма навчальної дисципліни
Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка