«Література, театр і музичне мистецтво»Скачати 200.12 Kb.
Дата конвертації17.10.2017
Розмір200.12 Kb.
ТипСценарій

Методична розробка уроку історії України в 9 класі

Учитель МЗОШ № 20Ремешевська І.Є.

Розділ V. Культура України в середині  - на початку  століття

Тема: « Література, театр і музичне мистецтво».

Мета: дослідити роль різних галузей культури щодо національного відродження українців, з’ясувати вплив творчості й громадської діяльності українських митців на модернізацію суспільного життя. Формувати предметні та ключові компетентності учнів шляхом удосконалення навичок роботи з підручником як основним джерелом інформації. Організувати активну інтелектуально-творчу діяльність дев’ятикласників. Сприяти вихованню громадянських якостей та морально-етичних уподобань учнів на підґрунті української культурної спадщини.

Очікувані результати:

 • Після уроку учні зможуть оперувати даними щодо появи і розвитку професійного театрального і музичного мистецтва, співвідносити фактори становлення вітчизняної літератури за проблематикою творів відомих письменників.

 • Зуміють моделювати системні таблиці та структурно-логічні схеми, будувати оцінювальні судження щодо національної культурної спадщини.

 • Розширять лексичний діапазон через застосування нових різногалузевих термінів,залучення висловлювань відомих авторів.

 • Відчують свою причетність до творчого надбання українського народу, яке не втрачає своєї життєздатності в сьогоденні.

Ресурсне забезпечення: підручник «Історія України. 9 клас», автор В.С.Власов, видавництво «Літера», 2017р., історичні атласи, настінна карта, портрети митців, відео та аудіо ілюстрації , «Маршрутна карта уроку», опорна схема «Підказка для розумника», анкета.

Тип уроку: комбінований.

Сценарій уроку

 1. Вводно-організаційна частина.

Учитель пропонує учням «Маршрутну карту уроку» (додається), де зазначено тему, проблему, структурні елементи, практичні завдання, альтернативні види творчих робіт (для виконання вдома або в класі), критерії само- та взаємооцінювання.

 1. Актуалізація знань учнів, перевірка якості засвоєння попереднього навчального матеріалу.

 1. Експрес-опитування.

 • Схарактеризуйте за допомогою іменників стан української культури в ІІ половині  ст..(Розвиток, відродження, піднесення )

 • Спираючись на документ на сторінці 272 підручника, доведіть, що питання культурного розвитку набувають політичного характеру. (Про це свідчить навіть той факт, що це питання обговорюється на засіданні вищого державного органу влади Російської імперії)

 • Що автор називає домінуючим чинником народної освіти? (Мову)

 • Знайдіть у тексті документа словосполучення, які відповідають поняттю «національне відродження» (Національні почуття, рідна українська мова, гідність, українська національна свідомість)

 • Про які негативні процеси та позитивні тенденції йде мова у виступі В.Дзюбинського? (Українофобія – негативне, позитивне – просвітні й культурні установи на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії)

 • Із запропонований стовпчастих графіків ( зображення на екрані або на дошці графіків із різних параграфів підручника й між ними побудований за статистичними даними на стор.279) оберіть той, що стосується стану національної освіти в ІІ половині  ст.

 • Зверніть увагу на малюнок на стор.279 підручника. До якої статі, на вашу думку, належить його автор? Чи вірно він усвідомлює значення поняття «фемінізм»? (До чоловічої, учні надають тлумачення термінів «фемінізм», «емансипація», наголошують, що це не втрата жіночої природної краси та слабкості, а проява прагнення до змін, ознака модернізації суспільного життя, наводять приклади, спираючись на матеріал підручника.)

 1. Гра «Знавці історичної карти»

Учням пропонується показати географічні об’єкти за прихованою інформацією. Біля настінної карти працюють три дев’ятикласники (на швидкість реакції), інші змагаються в парах. Заохочувальні бали в разі надання додаткової інформації.

Завдання: • У цьому місті було відкрито навчальний заклад, який називали Новоросійський (Одеса, університет у 1865р. Окрім того в Одесі вперше – аероклуб, автомобіль, телефон).

 • Де діяла спілка з абревіатурою НТШ ? ( у Львові, наукове товариство, створене в 1892р. внаслідок реорганізації Літературного товариства ім..Т.Г.Шевченка, 6 років на чолі був М.Грушевський)

 • Тут був заснований другий в регіоні університет. (Чернівці, 1875р., Західна Україна)

 • У цій губернії народився перший в історії України лауреат Нобелівської премії (Харківщина, Ілля Мечников, природознавець, одержав премію в 1908р.)

 • Вулицями цього міста рушив перший в Російській імперії електричний трамвай (Київ,1892р. Окрім того, учні можуть повідомити, що саме в Києві вперше почали діяти фунікулер, у 1878р.- вищі жіночі курси, 1959р.- перші недільні курси, 1859 – перша жіноча гімназія)

 1. Письмове завдання в «Маршрутній карті уроку»

Відновити загублені слова:

Українська культура розвивалася всупереч (колоніальній імперській політиці Австрії та Росії, заходам, спрямованим проти української мови, культури, - 1862р.- закриття недільних шкіл,1863- Валуєвський циркуляр про заборону друку книг і театру на українській мові,

1876 – Емський указ Олександра ІІ про заборону ввезення українських книг і нот із-за кордону

1895 – заборона друкувати українські книг8и для дітей,

1887 – циркуляр «Про кухарчиних дітей» про заборону вступу до гімназії нижчих станів;

Процесам русифікації, онімечування, полонізації, мадяризації; переслідуванням діячів української культури )

та внаслідок (економічний розвиток – завершення промислового перевороту, буржуазні реформи,українські підприємці-меценати, потреба в освічених громадянах, формування української нації, пробудження національної свідомості).

Тим учням, які за відведений час (до 2 хвилин) не встигли виконати завдання, пропонується змоделювати цей висновок на завершальному етапі уроку. 1. Мотиваційно-цільовий етап уроку

Учні зачитують з «Маршрутної карти» (з дошки, з екрану) тему уроку, спираючись на «Підказку для розумника» (додається) формулюють свої сподівання від уроку.

Учитель:

У Давньому Китаї визначали, що (напис на дошці, на екрані) «Найцінніший людський скарб – це знання і досвід».

Отож, сьогоднішній урок – ще одна сходинка до духовного добробуту, можливість доторкнутися до життєтворчих джерел культурної спадщини, відчути гордість, що ми співвітчизники всесвітньовідомих композиторів, письменників, діячів театру періоду національного відродження.

Існує думка, що розквіт культури сприяв піднесенню національної свідомості українців. Обґрунтовану відповідь на це питання зможемо дати наприкінці уроку (проблемне завдання) .

Учитель звертає увагу на ресурсне забезпечення (параграф підручника, номер карти в атласі, ілюстративний матеріал)

Інтрига у вивченні теми

На дошці, поряд із портретами видатних діячів культури (М.Лисенко, Л.Українка, І.Франко,С.Крушельницька та інші), сучасні фотоілюстрації: кадр з популярного голлівудського фільму «Один вдома» (зображення яскравого різдвяного свята) та фото українських чемпіонів-параолімпійців у Мехіко.

Учитель запевняє, що доречність цих ілюстрацій учні зрозуміють після засвоєння новий знань.


 1. Робота із засвоєння теми уроку.

 1. Опрацювання епістолярного документа на стор.281 за питаннями в підручнику.

Окрім того:

-Про які культурні галузі йдеться мова в документі? (театр, література, музика)

-Що автор називає «могутнім орудком для розвиття самопізнання народного»? (театр)

Учитель: Саме з вивчення розвитку театру ми починаємо роботу над новою темою.


 1. Завдання. Дослідити самостійно текст параграфа (стор.281-283), ілюстрації, документи, дати відповіді на запитання:

 • Хто такий Михайло Старицький?

 • Чому автор підручника саме з його нотатків починає вивчення теми? (один із засновників театру, драматург, режисер та актор, вірно зазначає політичні процеси, що стояли на перешкоді становлення українського національного театру)

 • Кого називаємо корифеями українського театру?

 • Чи погоджуєтеся ви з визначенням: «Театр – синтез мистецтв»? (Так, це музика, опера, балет, образотворче мистецтво, фольклор)

 • Яка подія, зазначена на стрічці часу, може служити аргументом на користь наведеного твердження? (1904р.- заснування музично-драматичної школи – зв'язок музики та драматургії)

Практичні завдання

А) Групам

1. Змоделювати схему «Які функції виконував український професійний театр»(очікувальний результат)

2.Продовжувати висловлювання:

Діяльність діячів українського театрального мистецтва сприяла: • Збереженню (української мови, національних традицій)

 • Розповсюдженню (фольклору, культурних надбань…)

 • Втіленню ідей (національного відродження)

 • Відображенню (життя, існуючих проблем)

 • Пробудженню (історичної пам’яті, національної свідомості)

 • Демонстрація (ментальних талантів, здібностей, обдарувань представників українського народу)

 • Згуртування (однодумців)

 • Залучення (до обговорення проблем).

У залежності від контингенту учнів ці завдання можна адаптувати у вигляді «пазлів», таблиці з частково відсутніми даними, або використовувати з завершеному стані для наведення прикладів.

Б) Види творчих робіт (на розсуд вчителя, виконують вдома, або в якості випереджувальних завдань, що дозволяє додатково проілюструвати матеріал підручника)

- Афіша до вистави (можна вказати до якої)

- Репертуар театру (можна визначити: «Руська бесіда», або Київського театру 1907р.)

- Програма бенефісу родини Тобілевичів (звернути увагу на значення термінів)

На контурній карті нанести маршрут літніх гастролей театру.

В) Робота із завданням у підручнику – мемуарний документ на стор.282 (робота в парі)

Додаткове завдання

Згідно з європейськими театральними традиціями (театр Ж-Б Мольєра, «Глобус» В.Шекспіра), які види діяльності поєднували талановиті митці М.Кропивницький, М.Старицький? (літературно-драматична, режисерська, акторська, збирання фольклору, адміністративно-господарська, благодійна) 1. Українська література.

Варіант А

1.Аналіз візуального джерела на стор.285 підручника: фото «Письменники на відкритті пам’ятника І.Котляревському в Полтаві».

- Представників якої галузі культури ви бачите на світлині? (література)

- З нагоди якої події зібралися ці видатні особи? (Відкриття пам’ятнику засновнику української літератури І.Котляревському)

- У чому ми можемо побачити вплив європейських процесів модернізації? (емансипація, фемінізм, жінки-письменниці).2.Самостійне опрацювання тексту підручника стор.285-287, стаття «Що визначало розвиток української літератури » із завданням: скласти питання до тексту (усно, або письмово)

Перевірка відбувається у формі гри на вміння швидко знайти відповідь (можна цитувати підручник).

Вчитель установлює параметри цієї роботи, учні пропонують питання, інші відповідають.


 • Сформулюйте узагальнюючі питання (Провідні автори, популярні і нові літературні жанри, тематика творів).

 • Зверніть увагу на головні характеристики письменників (Хто «утвердив в українській літературі жанр соціальної повісті»? – І.Нечуй-Левицький. Кого у світі визначають, як «драматурга-новатора»? –Л.Українку. Яких письменників вважають «лідерами українського модернізму»? – В.Стефаника, М.Коцюбинського)

 • Дрібні деталі, що роблять унікальний авторський стиль (Хто такі «аристократки духу»? – це героїні О.Кобилянської, які прагнуть зайняти гідне місце у суспільстві)

3.Робота з підручником стор.288.

Знайдіть завдання, які безпосередньо відносяться до теми «Українська література» і виконайте їх.

№2 – складають речення з виразом «модерністський переворот в літературі (як варіант: скласти діалог, план статті, підпис під малюнками)

№3,4 – учні вибірково виконують лише завдання про письменників»

№ 5 – які положення характеризують розвиток літератури (2,3), підтвердити шляхом цитування тексту підручника, або наведенням сумарних висновків.

Варіант Б

Випереджальне завдання: міні проект «Галерея українського письменства ІІ половини  ст. початку ХХ ст. »

Учні групи «Літературознавці» (4-5 учнів) на підставі матеріалу підручника готують повідомлення про видатних письменників зазначеного періоду (у вигляді відео презентації або розміщення на стенді, дошці портретів)

Вивчення матеріалу рештою дев’ятикласників відбувається шляхом активного слухання – заповнення таблиці зі втраченими даними.


Автор

Літературні жанри

Твори

Проблеми, ідеї, тематика

(Панас Мирний)

(Соціально-психологійний роман)

«Хіба ревуть воли,як ясла повні»

Життя українського села

Пантелеймон Куліш

Історичний роман

(«Чорна рада»)

(історичні події періоду Руїни)

Леся Українка

Драма-феєрія

(«Лісова пісня»)

(фольклор, ідея величі людських почуттів)

(Василь Стефаник)

соціально-психологічна новела

«Новина»

(злиденне життя простих селян)

Перевірку й оцінювання здійснюють «Літературознавці». Вони ж коригують і доповнюють таблицю.

 1. Музичне мистецтво.

Лунає попурі із творів українських авторів ІІ половини ХІХ століття:

 1. Мелодія «Ще не вмерла Україна», муз.М.Вербицького

 2. Фрагменти з опер «Наталка-Полтавка» М.Лисенка,

«Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського

«Катерина» М.Аркаса. 1. Музична композиція «Щедрик» М.Леонтовича.

Супроводжується демонстрацією відповідних візуальних джерел.

Вчитель звертається із запитанням до класу: • Що або хто поєднує ці музичні твори, які ви добре знаєте з уроків мистецтва, художньої культури, неодноразово чули? (Відображають історію, національні традиції, створені в період національного відродження)

 • Всесвітньо відомий російський композитор П.І.Чайковський зазначав: «Бувають щасливо обдаровані народи. Я бачив такий народ, народ – музикант. Це - українці».

Завдання:

 1. Опрацювати матеріал підручника «Що визначало розвиток музичної культури, і яка роль у ньому належить М.Лисенку» (стор.283-285)

Завдання групам:

І група. Використовуючи текст підручника, доведіть вірогідність висловлювання П.І.Чайковського (В якості опори можна запропонувати перелік слів та виразів або «текст із прогалинами», додається)

ІІ група. Дослідити мемуарні документи (с.284-285). Скласти анкету для М.Лисенка, або питання до інтерв’ю (надається можливість учням визначити коло питань, варіанти відповідей)

(Приклад додається).

Для ускладнення завдання можна запропонувати - для кого, чи для чого призначені ці питання (для жіночого журналу, для нагородження премією «Гордість нації»)

ІІІ група. Серед завдань з перевірки знань (с.288 підручника). Обрати та розв’язати ті, що стосуються розвитку музичного мистецтва.

Завдання в «Маршрутній карті»:

А) вагомий внесок у скарбницю класичної професійної музики зробили (М.Лисенко, М.Вербицький, П.Сокальський)

Б) Українській музичній культурі притаманна широка палітра жанрів (опери, оперети, кантати, симфонії, хорові поеми, романи, фортеп’янні п’єси… )

В) Свідоцтвом плідної творчої праці діячів музичного мистецтва є (понад 10 опер, 7 збірок пісень підготував М.Лисенко, С.Крушельницька виконувала партії з 60 опер, 10 симфоній написав М.Вербицький, автор гімну «Ще не вмерла Україна»). 1. Для закріплення й узагальнення вивченого нового матеріалу й з’ясування ступеня засвоєння знань вчитель пропонує

Завдання:

 1. Скласти запитання до кросворду, що вже розв’язано (орієнтовні пропозиції учнів додаються)

 2. Переглянути кіно мозаїку (фрагменти художніх, анімаційних і документальних фільмів), назвати авторів творів (перелік під номерами на екрані, дошці):

Художні фільми

«Лісова пісня»

«За двома зайцями»

«Тіні забутих предків»

«Запорожець за Дунаєм»

«Кайдашева сім’я »

Мультфільм «Пан Коцький»

Х/ф «Один вдома»

Докум.фільм «Незламні» (з проекту СТБ, автор Ірина Стороженко про параолімпійців )


2.Л.Українка, драма-феєрія 4.М.Старицький

7. М.Коцюбинський

6.опера П.Гулака-Артемовського

1. І.Нечуй-Левицький

8.опера М.Лисенка

5. Музична композиція «Щедрик» М.Леонтовича

3. музика М.Вербіцького, слова П.Чубинського «Ще не вмерла Україна»
 1. Рефлексія уроку.

Останні твори – відповідь на «інтригу уроку». Учні роблять висновок про невмирущі духовні цінності, світове визнання української культурної спадщини. Діляться своїми враженнями від уроку (опора на «Підказку для розумника»), міркуваннями стосовно проблемного завдання.

 1. Оцінювання (згідно з критеріями, за рейтинговою системою)

 2. Домашнє завдання.

Вчитель нагадує, що вдома (зазначено в «Маршрутній карті») учні мають дорозв’язати завдання на стор.288 підручника, які не встигли зробити під час уроку.

Творчі роботи виконуються за бажанням учнів у форматі індивідуальних, парних або групових міні-проектів, відео-презентацій, листівок, плакатів тощо.

Сценарій цього уроку, матеріали, завдання можна використовувати для:


 • Актуалізації знань на наступному уроці;

 • Під час узагальнення з розділу;

 • На позакласних заходах.

Додатки

Підказка для розумника

Сподівання від уроку

 • Познайомитися з (історією, подіями)

 • Отримати відповіді на питання (що?, де?, коли?, хто?, навіщо?)

 • Дослідити (розвиток, причини, наслідки)

 • Дізнатися про…

 • Виконати практичні завдання

Я зможу після цього уроку

 • Показувати на карті…

 • Розпізнавати…

 • Наводити приклади…

 • Аналізувати (історичні джерела…)

 • Порівнювати ….

 • Складати (характеристики, маршрути, схеми, таблиці)

 • Оцінювати (події, історичних осіб, свою роботу та роботу інших)

Враження від уроку

 • Я дізнався, що…

 • Я зміг (розв’язати завдання, виконати вправи, побудувати схему, таблицю, створити…)

 • Мені сподобалось…

 • Було важко…

 • Не реалізовані сподівання…

МАРШРУТНА КАРТА УРОКУ

_______ _______________________________

(дата) (клас, П.І. учня)

Розділ VІІІ. «Культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

Тема: «Література, театр і музичне мистецтво».
Проблемне завдання: Чи правомірна думка, що розвиток театру, літератури, музичного мистецтва сприяв піднесенню національної свідомості українців.
Д/з: §34, стор.288-дорозвязати практичні завдання, індивідуальні творчі роботи (на розсуд учня)


Самооцінка

Етапи уроку
І. Проектуємо урок. Будуємо його фундамент.

Базові поняття:

Важливі дати

Завдання: відновити «загублені» слова.

Українська культура розвивалася всупереч

та внаслідок

ІІ. Театр – синтез мистецтв

Завдання: змоделювати схему «Функції українського професійного театру»


публіцистичнаУкраїнський театрТворчі завдання

-Афіша до вистави

Репертуар професійного театру

Програма бенефісу

Маршрут літніх гастролей театру (карті)
ІІІ. Українська література.

Завдання: дооформити таблицю

Автор

Літературні жанри

Твори

Проблеми, ідеї, тематика«Хіба ревуть воли,як ясла повні»

Життя українського села

Пантелеймон Куліш


Історичний романЛеся Українка


Драма-феєрія


соціально-психологічна новела

«Новина»
ІV. Музичне мистецтво

«Бувають щасливо обдаровані народи. Я бачив такий народ, народ – музикант. Це – українці» П.І.Чайковський

Завдання: завершити висловлювання:

А) вагомий внесок у скарбницю класичної професійної музики зробили (М.Лисенко, М.Вербицький, П.Сокальський)

Б) Українській музичній культурі притаманна широка палітра жанрів (опери, оперети, кантати, симфонії, хорові поеми, романи, фортеп’янні п’єси… )

В) Свідоцтвом плідної творчої праці діячів музичного мистецтва є (понад 10 опер, 7 збірок пісень підготував М.Лисенко, С.Крушельницька виконувала партії з 60 опер, 10 симфоній написав М.Вербицький, автор гімну «Ще не вмерла Україна»).

V. Перевір себе.

1.Кіномозаїка – відповіді – перелік за порядком авторів.

2.Скласти запитання до кросворду.


71

к

у

л

ь

т

у

р

н

а
с

п

а

д

щ

и

н

а
2

е

м

а

н

с

і

п

а

ц

і

я

3

м

о

д

е

р

н

і

з

м

4

к

о

р

и

ф

і

ї
5

м

у

з

и

к

а6

ф

о

л

ь

к

л

о

р
Загальний бал:

________

Оцінка:

________

VІ. Рефлексія уроку.

Критерії оцінювання відповідей:

 • Хронологія подій, історичні постаті, поняття – 1 бал.

 • Аргументоване доповнення, висновки – 2 бали.

 • Виконання завдань – 5 балів.

 • Презентація міні-проектів – 10 балівОрієнтовні відповіді до кросворду

 1. Наукові, літературні, мистецькі твори та традиції, що залишили нам видатні співвітчизники.

 2. Загальноєвропейський рух, що сприяв створенню жіночої мистецької традиції в Україні.

 3. Новий стиль у літературі й мистецтві кінця ХІХ – І половині ХХ ст..

 4. Термін, яким називають засновників і творців національного театру.

 5. З якою галуззю культури пов’язані імена М.Лисенко, С.Крушельницької, А.Вахнянина, М.Леонтовича?

 6. Джерело натхнення та підґрунтя для творчості українських митців.

 7. Назва всесвітньовідомої різдвяної музичної композиції.

Анкета

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові

 2. Дата і місце народження

 3. Станове походження

 4. Національність

 5. Освіта

 6. Професія. Рід та місце діяльності

 7. Творча спадщина

 8. Нагороди та надбання

 9. Сімейний стан.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Література, театр і музичне мистецтво» iconКонкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Творчий конкурс з фаху «Музичне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «Музичне мистецтво», спеціалізації:...
«Література, театр і музичне мистецтво» iconКонкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Творчий конкурс з фаху «Музичне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «Музичне мистецтво», спеціалізації:...
«Література, театр і музичне мистецтво» iconРобоча програма «Світова музична література» для студентів галузі знань 0202 Мистецтво, спеціальності 02020401 Музичне мистецтво

«Література, театр і музичне мистецтво» iconКультури І мистецтв
«Бакалавр» 020204 «Музичне мистецтво», 020104 «Народна художня творчість» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» 02020401...
«Література, театр і музичне мистецтво» iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо ступеня «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
На дану спеціальність приймаються особи, які мають вищу освіту за освітнім ступенем «Бакалавр» 020204 «Музичне мистецтво», 020104...
«Література, театр і музичне мистецтво» iconКнижкова палата україни
Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Театр. Ігри. Спорт 70
«Література, театр і музичне мистецтво» iconМетодичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики»
«Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво», фахове спрямування «Диригування»
«Література, театр і музичне мистецтво» iconКлас Музичне мистецтво. Тема:інтонація : Знайомство з феєю інтонацією. Дата Мета:• ознайомити учнів з поняттям
Клас Музичне мистецтво. Тема:інтонація : Знайомство з феєю інтонацією. Дата
«Література, театр і музичне мистецтво» iconУрок №1 Тема. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва
Мистецтво – це найбільш концентричне І цілісне відображення життя. Завдячуючи цьому художня література – сховище духовного І соціального...
«Література, театр і музичне мистецтво» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів "Музичне мистецтво" (5-8 класи)
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Музичне мистецтво” (5-8 класи)


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка