Література як вид мистецтва. Художній образСторінка1/5
Дата конвертації29.09.2017
Розмір0,9 Mb.
  1   2   3   4   5

Тема : Література як вид мистецтва. Художній образ.

Мета : Виявити ознаки різних видів мистецтва;ознайомити з поняттям «художній образ», та його різновидами – «традиційний образ», «вічний образ». Виховувати розуміння та повагу до літератури як мистецтва

Обладнання: таблиці «Різновиди художніх образів», «Способи пізнання світу»

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Слово вчителя з елементами бесіди.

«Книга збагачує людину душевно, облагороджує її серце»,— справедливо зазначив відомий український письменник Юрій Смолич. А які книги, прочитані влітку, залишили відбиток у вашому серці? Чи можете ви згадати випадок, коли книга вплинула на вашу поведінку, або героя, який підштовхнув вас до прийняття певного рішення?

2. Обмін думками.

3. Доповнення та коментар учителя.

Отже, ви на власному досвіді переконалися в тому, що книга може бути вчителем і порадником, впливати на ваші вчинки та рішення. Саме через це потрібно дуже ретельно вибирати книжки для читання, радитися з дорослими — учителями, батьками. Тоді книжка не тільки розважить, а й допоможе обрати правильний шлях у житті.

-Оформлення робочих та контрольних зошитів

. Орфографічний режим

6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

6.2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

6.3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5-9 записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

Перше жовтня

Класна робота

У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:

Перше жовтня

Від романтизму до реалізму

6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

6.5.Зразок підпису зошита:

Зошит


для робіт із світової літератури

учня 8-А класу

СЗШ № 24 м. Києва

Кучеренка Захара

Зошит

для контрольних робітіз світової літератури

учениці 10-А класу

Полтавського НВК № 10

Косенко Ганни

ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу


  1. Розповідь учителя

2. Вікторина за прочитаними в 5-му класі творами

У кого з героїв трапилася неприємність — він потрапив у діж-

ку з фарбою? Спочатку це його врятувало, а потім згубило.

(Фарбований шакал Чандарава) У якій країні жили відважні хлопчики Іссумбосі та Момотаро?

(В Японії)

Який чарівний предмет оживляв у китайській казці усе, що

зображував?

(Пензлик Маляна)

Хто прославився як відважний моряк, який, незважаючи на

страшні пригоди, знову й знову вирушав у подорож? (Синдбад-

Мореплавець)

Чий це портрет: стара бабуся з великими зубами, що трясе по-

душки й перини? (Пані Метелиця з однойменної казки братів

Ґрімм)


У цій казці четверо друзів по нещастю об’єдналися й створили

дружний музичний колектив, якого злякалися навіть розбій-

ники. («Бременські музиканти»)

У назві цієї російської казки є «щасливе число». («Казка про

мертву царівну і сімох богатирів» О. С. Пушкіна)

«Природне» та «штучне» протиставляється в казці Г. К. Ан-

дерсена… («Соловей»)

У якій казці відбувалося перетворення матері головного героя

від небесного світила (тіла) до жебрачки, а потім до королеви?

(«Хлопчик-зірка» О. Уайльда)

Хто з цих авторів творів про природу не писав віршів, не був

поетом: Дж. Кітс, Е. Сетон-Томпсон, Й. В. Ґете, Г. Гейне?

(Е. Сетон-Томпсон)

Героєм якого твору є Чеширський кіт, чим він відомий? («Аліса в Країні див» Л. Керролла; увесь час посміхався)

Назвіть ім’я одного із сучасних популярних у світі дитячих письменників (із вивчених у 5-му класі). (Р. Дал, Т. Янссон,П. Маар)

2) Художній образ, художній твір.

Художній образ — створена засобами мови узагальнена картина реальної дійсності або переживань митця у формі конкретного, життєво повного явища. Бувають образи події, людини (дійової особи, персонажа, героя), явища, тварини, предмета, образисимволи, словесні образи (художні засоби, тропи).Різновидами художніх образів є традиційний образ та вічний

Термін «образ» у широкому розумінні означає відображення зовнішнього світу у свідомості людини або конкретно-чуттєве уявлення про щось.

Художній образ — узагальнена й разом із тим конкретна картина людського життя чи навколишнього світу, створена творчою уявою митця згідно із законами естетичного сприйняття.

Від звичайного пізнавального образу художній образ відрізняється не лише наявністю узагальнення, а й емоційно-естетичною оцінкою митця, вираженням його естетичного ідеалу й смаку.

Художній твір — вид мистецтва, що відтворює життя в словесних художніх образах.

Основною функцією художнього твору є естетична функція. Вона полягає в тому, що, читаючи художній твір, читач отримує естетичну насолоду, насолоду від спілкування з прекрасним. Але художній твір повинен не просто задовольняти естетичні переживання людини, а й робити її кращою, духовно багатшою, розвивати внутрішній світ, отже, виконувати й іншу основну функцію — духовно творчу.

Додатковими функціями художнього твору дослідники вважають ідеологічну, пізнавальну, освітню, виховну.

ІІІ.Робота з підручником

Традиційни та вічний образи.записи визначень до зошита.

Традиційний образ — це образ, який постійно зустрічаєтьсяу фольклорі, уособлюючи якісь певні риси характеру, якості, типові для життя ситуації (зло, добро, працьовитість, безвольність; фантастичні, ворожі до людей сили; мужність, героїзм, кмітливість у боротьбі з ворогами; захист, визволення рідних із біди.

Вічний образ — художній образ, що, виникнувши в конкретних історичних умовах, набуває настільки очевидної загальнолюдської значущості, що згодом знову і знову виникає у творчості письменників різних епох і народів.

Образи яких героїв із прочитаних творів, на вашу думку, належать до вічних образів? Свою думку обґрунтуйте. (Тома Сойєра — хлопчика-бешкетника, непослуха, який, однак, має благородне серце, здатен на сміливі, відважні вчинки зарадиінших; Полліанна — невиправна оптимістка, яка прагне все

і всіх навколо змінити на краще, та ін.)

ІV/Підсумок уроку

Д.З.Опрацювати метеріал в підручнику

Тема : Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів

Мета: ознайомитися з поняттями «міф», «міфологія»,дізнатися, в чому відмінність міфу від казки; визначити причини появи міфів, розвивати знання про тематичні групи міфів; виховувати повагу до культури інших народів.

Обладнання: зошит ,ручка ,підручник. Збірки різних міфів

Тип уроку :Вивчення нового матеріалу

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

Бесіда

-Що називають художнім образом ?

-Які вічні образи ви знаєте ?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення з літературознавчими термінами

-Міф в перекладі з грецької (mythos) означає слово, оповідання, переказ.

(Запис до зошита)

Міфи — це перекази, що розповідають про виникнення явищ природи та предметів матеріальної культури, релігійних обрядів, про створення світу (космогонія) та походження богів (теогонія). Персонажі міфів — боги, напівбоги та видатні смертні — герої.

Слово міфологія утворене від грецьких слів mythos — розповідь та logos

— слово, думка. Воно має два значення: 1) сукупність, система міфів

якогось народу; 2) наука, що вивчає міфи.

2. Розповідь учителя

— Виникнення міфів тісно пов’язане з прагненнями давніх людей

пояснити сповнений загадками світ. Чому гримить грім та спалахує

блискавка, іде дощ, з’являється на небі веселка? Чому з дерев скрапує,

наче сльоза, золотавий бурштин? Чому ворон такий смолисто-чорний

і чому так дивно забарвлене пір’я у павича? Чому такий сумовитий голос в очеретяної сопілки? Допитливі елліни не переставали дивуватись не залишали без відповіді жодного з питань: їхня фантазія була невичерпною.

Однак міфотворчість — це не тільки гра фантазії, це стадія пізнання

світу, через яку пройшли всі народи.

Виникнення міфологічних уявлень відноситься до дуже раннього

ступеня розвитку суспільства. У народів, головним заняттям яких було

мисливство або збиральництво, міфи найчастіше розповідали про по-

ходження тих чи інших предметів, явищ природи, тварин, обрядів.

У міфах відбилися уявлення народу про навколишній світ, природу,

поєдналися вигадка, фантазія та історичні факти (наприклад, міфи про

Троянську війну).

Види міфів

— Для міфології характерним було поєднання елементів реалістичних

знань про світ природи з віруваннями людей у синкретизм (неподільність

на живе й неживе). Найбільш поширеними були оповіді про виникнення й еволюцію світу, Сонця, Місяця, зірок (космогонія), про походження тварин, появу людини (антропогонія), про Всесвітній потоп.Цікаво, що міфи про створення світу є абсолютно у всіх народів наземлі, натомість міфи про можливий кінець світу (есхатологічні) трапляються не так часто.Відмінність міфу від казки

— Міф і казка мають чимало спільного.

Міф, як і казка, створювався народом, тривалий час існував лише

в усній формі. У міфі і казці розповідається про незвичайні події і фантастичних героїв. Відмінність цих жанрів, насамперед, полягає у тому, щоказку створювали з установкою на вигадку, тоді як події міфу вважалися

такими, що відбувалися насправді. Лише для міфу характерним є й мотив мотивів пояснення виникнення явищ і предметів, який майже відсутній у казці.

Ши­роко відомі давньогрецькі міфи про гіацинт, нарцис, кипарис, лаврове дерево (дівчина-німфа Дафна), про павука (Арахна) та ін.

Існують дуже давні міфи про походження Сонця, Міся­ця, зірок (солярні, місячні, астральні міфи). В одних міфах вони нерідко зображені людьми, які колись начебто жили на Землі і з якоїсь причини піднеслися на небо, а в інших — створення Сонця приписується якій-небудь фантастичній істоті.

Досить поширеними є міфи про чудодійне народження, про походження смерті; порівняно пізно виникли міфи про потойбіч­не життя, долю. До космогонічних міфів наближаються та­кож есхатологічні міфи — розповіді-пророцтва про "кінець світу" (розвинуті есхатологічні міфи відомі у давніх майя, ацтеків, у християнстві, в ісламі і, звичайно, у давніх предків сучасних українців).

Ранні міфи здебільшого були короткими, примітивними за змістом, не мали захоплюючої фабули. У пізніший період розвитку людства виникають більш складні міфи, а різні за походженням і мотивами міфічні образи переплітаються. Міфи перетворюються на розгорнуті розповіді, пов'язують­ся один з одним, утворюючи цілі цикли.

ІІІ. Міфи давніх слов' ян

У чистому вигляді слов’янські міфи не збереглися.

Ранні відомості про східнослов’янську міфологію беруть свій поча-

ток у літописних джерелах. «Повість минулих літ» розповідає, що князь

Володимир Святославович здійснив спробу у 980 р. створити загаль-

нодержавний язичницький пантеон. У Києві на пагорбі поза межами

княжого двору були поставлені ідоли богів Перуна, Хорса, Дажбога,

Стрибога, Сімаргла і Мокоші. Головними божествами пантеону були

громовержець Перун і Велес (Волос).

Введення християнства в слов’янських землях (з IX ст.) поклало кінець офіційному існуванню слов’янської міфології

Робота з підручником

Коментоване читання матеріалу:Міфологічні уявлення українців

Бесіда за прочитаним

І V.


Закріплення

Гра «Ти мені я тобі»

Підсумок

Таким чином, порівнюючи міфи різних народів, бачимо, що, по-перше, досить подібні міфи часто існують у різних на­родів світу і, по-друге, вже саме коло тем, сюжетів, які охоп­люються міфами, — питання походження світу, людини, культурних благ, соціальних відносин, таємниці народжен­ня і смерті та ін. — стосується найширшого, буквально "гло­бального" кола основних питань світобудови. Міфи почина­ють виступати не як окремі сюжети, а як система. Міфи перетворюються на міфологію. Шлях від міфу до міфо­логії — міфотворчість як основний спосіб розуміння світу.

Домашня робота

IV. Домашнє завдання

Написати власний міф про виникнення будь-якого природного

явища (веселки, граду, тайфуну тощо). Знайти вивчити грецьких Богів. Прочитати міф про П.рометея.Тема : Герої грецьких міфів. Міф про Прометея.

Мета: Охарактеризувати популярні міфологічні образи, виявити актуальний зміст міфологічних образів; зіставити типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу; поглибити знання учнів про міфи, вивчити текстуально міф про Прометея; розвивати навички виразного і вдумливого читання, вміння виділяти в художньому тексті тему та ідею; навчити характеризувати героя за його вчинками; звернути увагу на причини популярності Геракла.

Обладнання: ілюстрації до міфу, ОК “Чотири віки людства”, репродукції картин на міфічні сюжети, фотографії скульптур богів Еллади.

Тип уроку :комбінований

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевірка домашнього завдання ( вчитель повинен звернути увагу учнів на те, що питання, з якими вони зустрінуться під час фронтального опитування, будуть використані для проведення тематичного контролю знань ).

— Що таке “міф”, “міфологія”?

— На які категорії можна поділити міфи?

— Назвати категорії міфічних героїв

—1. Перевірка домашнього завдання. Письмовийдиктант.

Завдання. Визначте імена або функції богів. Там, де необхідно, доповніть таблицю.

Гора Олімп вважалася оселею дванадцяти верховних богів на чолі з ... (Зевсом ). Гера — дружина Зевса — була покровителькою ...(шлюбу і сім'ї), одна сестра Зевса — Деметра — богинею ... (родючості), інша — Гестія — покровителькою ... (вогнища). Улюблена дочка Зевса — Афіна шанувалася як богиня ... (військової мудрості і мудрості взагалі), вона протегувала знанням і ремеслам. Згідно з міфом, Афіна з'явилася з голови Зевса в повному бойовому обладунку — в шоломі і панцирі. Богом війни був син Зевса і Гери ... (Apec). Гермес — спочатку бог ... (скотарства і пастухів), пізніше шанувався як вісник олімпійських богів, заступник мандрівників, купців, бог торгівлі, винахідник ліри і пастушої флейти. Артеміда спочатку була богинею ... (родючості і покровителькою тварин і полювання), богинею Місяця, пізніше вона стала покровителькою жіночої цнотливості і охоронницею породіль. Аполлон — брат Артеміди, божество ... (сонячного світла, освіти, медицини, мистецтва), яке втілюється його супутницями — дев'ятьма музами. Ще одна дочка Зевса — Афродіта, яка народилася з піни морської біля острова Кіпр, богиня ... (кохання і краси). Чоловіком Афродіти був бог-коваль Гефест. Діоніс — найвеселіший з богів, покровитель виноградарів і виноробів, йому присвячувалися бучні свята в кінці сільськогосподарського року. Крім олімпійських, існувало безліч інших (переважно місцевих, локальних) богів, які мали свої функції.

. Поповнення словничка «Герої давньогрецьких міфів»

Зевс (Юпітер) — верховний бог греків, цар і батько богів та людей.

Гера (Юнона) — богиня шлюбного життя, дружина Зевса.

Посейдон (Нептун) — бог моря і мореплавства.

Деметра (Керера) — богиня плодючості і землеробства.

Афродіта (Венера) — богиня любові й краси.

Артеміда (Діана) — богиня мисливства, лісів і гір.

Аполлон — бог мистецтва.

Еврисфей — цар Тірінфа і Мікен.

Єхидна — жахлива кровожерна потвора, напівжінка, напівзмія

Вчитель. Найвідомішими міфами завжди були міфи Греції

ІІІ. Робота над темою уроку

1.міф про Прометея(Вчитель розповідає)уривками коли зупиняється учень має продовжити розповідь.

Після розповіді учні мають записати богів які їм зустрілись під час міфу ?

Чи Боги досконалі створіння?

Робота з підручником: відповідь на запитання 1-5 (с. 23).

2.Прометей виразне читання

ІV.Закріплення. заповнення на дошці

http://notatka.at.ua/_pu/8/89994657.png

Домашня робота  1. Відповісти на запитання 1-3 підручника (с. 28).

  2. Прочитати всі міфи про Геракла.(перший читають всі. Інші поділити)

Тема :Міфи про Геракла, причини надзвичайної популярності образу

Мета : Мета: поглиблювати знання про пантеон олімпійських богів; ознайомити з улюбленим героєм давніх греків — Гераклом та його подвигами; працювати над виразним читанням; здійснювати міжпредметні зв’язки; виховувати сміливість,

рішучість.

Обладнання: книга М. Куна «Легенди та міфи Давньої Греції»;

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

-Ким був Прометей ?Охарактеризуйте його ?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми згадали про нього невипадково. Сміливого та сильного героя давні римляни називали Геркулесом, а давні греки — Гераклом. Як ви гадаєте, яке ім’я з’явилося першим? Чому боги і герої античної доби часто мали по два імені?Чому Афродіту ще називають Венерою, Зевса — Юпітером, а Геру Юноною? Справа в тому, що грецька культура вже VI–V ст. до н. е. досягла значно вищого рівня за римську культуру. Цілком зрозуміло, що

римляни прагнули засвоїти всі досягнення грецької культури. Після завоювання Греції римлянами (остаточно в 146 р. до н. е.) можна казати про єдину грецько-римську культуру античного світу, спадкоємцями якої стали європейські народи. Злиття грецької та римської культур позначилося, звичайно, і на міфології та релігії римлян. Оскільки римська міфологічна система відрізнялась меншою своєрідністю, то римлянами був створений пантеон богів, що значною мірою копіював вже відомі божества Еллади, які отримали свої, латинські назви. Із давніх римських богів виділялося 12, які були ототожнені з олімпійськими богами:Юпітер — Зевс, Юнона — Гера, Нептун — Посейдон, Веста — Гестія,Вулкан — Гефест, Мінерва — Афіна, Меркурій — Гермес, Керера — Де-

метра, Марс — Арес, Венера — Афродіта, Діана — Артеміда і запозиче-

ний у греків Аполлон.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Виступ учня з розповіддю про Геракла

Народження героя(один з учнів)

Геракл був сином Зевса і Алкмени, дружини Амфітріона. Перед на-

родженням Геракла Зевс оголосив на зборах богів, що той, хто перший

народиться в Персеєвому роді, буде володарем нащадків Персея та всіх

земних народів. Ревнива Гера прискорила народження Персеєвого ону-

ка Еврисфея і затримала пологи Алкмени. Коли, нарешті, народилися

близнята Геракл та Іфікл, Гера послала до колиски малят двох величез-

них зміїв, щоб вони знищили Геракла, однак майбутній герой задушив

їх. За однією з легенд, Зевс, бажаючи зробити сина безсмертним, узяв

його на небо і поклав біля грудей сплячої Гери, але богиня прокинулась

і відштовхнула чужу дитину. Її молоко розлилося по небу, утворивши

Молочний Шлях, а кілька крапель упало на землю, і з них виросли білі

лілеї. Амфітріон навчив Геракла правити колісницею, Кастор — бо-

ротьби, Евріт — стрільби з лука, Лін — музики, кентавр Хірон — усіх

інших наук.

2.Подвиги Геракла(розповідають поділені учні інші заповнють табличку в зошиті)№ подвигу

Яким чином преміг і кого

Що отримавЕврисфей, який владарював над аргів’янами, покликав Геракла до

себе на службу. Він повинен був здійснити 12 подвигів (їх визначив Ев-

рісфей), після чого Зевс мав подарувати йому безсмертя.

12 подвигів Геракла:

1) боротьба з Немейським левом, якого герой задушив;

2) знищення Лернейської гідри, отрутою якої Геракл намазав стріли,

і тому найменша рана від його стріли вважалася смертельною;

3) полювання на Еріманфського вепра, який спустошав Аркадію;

4) лови Керинейської лані із золотими рогами й мідними ногами;

5) знищення стімфалійських птахів, що мали мідні пазурі, крила, дзьо-

би і пір’я, що правило їм за стріли;

6) здобуття для доньки Еврисфея Адмети пояса цариці амазонок Іппо-

літи;

7) очищення Авгієвих стаєнь протягом одного дня;8) подолання Критського бика, що вивергав полум’я (цього бика По-

сейдон подарував Міносові);

9) перемога над царем Діомедом, який кидав чужоземців на поталу

своїм кобилам-людожеркам;

10) викрадення корів страхітливого триголового велетня Геріона, який

жив на далекому заході на острові Ерітія. Геракл перейшов усю Єв-

ропу й Лівію і на пам’ять про цей похід спорудив Гераклові стовпи

(Гібралтар і Сеуту);

11) викрадення золотих яблук із саду Гесперид: яблука дістав Атлант,

поки Геракл підтримував замість нього небо;

12) останній і найважчий подвиг — приборкання Кербера. Геракл спус-

тився в царство Аїда біля Тенара, здолав стоголового пса без будь-

якої зброї, виніс його зв’язаного на світ і, показавши Еврисфею, від-

ніс назад.Здійснивши подвиги, Геракл звільнився від служби в боягузливого

Еврисфея і повернувся до Фів.

Завдання


Розгляньте зображення 12 подвигів Геракла, які були зроблені у хра-

мі Зевса в Олімпії (V ст. до н. е.) (див. малюнок).

Зробіть відповідні підписи під малюнками.

3. Читання міфу «Подвиг перший: немейський лев»

Підготувати переказ про перший подвиг Геракла від 1-ї особи.

4. Перевірка розуміння прочитаного

Гра «Вірю — не вірю»

1) Велетенський лев був чудовиськом, породженим Тіфоном і медузою

Горгоною. (–)

2) Геракл узяв із собою улюблений лук зі стрілами, що подарував йому

сам Аполлон. (+)

3) Л юди з радістю показали герою, де саме можна знайти велетня —

лева. (–)

4) Л в упав, уражений стрілою Геракла. (–)

5) Геракл задушив немейського лева. (+)

6) Еврисфей з переляку сховався від героя за троном і прогнав Герак-

ла. (–)

7) Еврисфей був прикро вражений, що Геракл повернувся живим і не-ушкодженим, ще й переможцем. (+)

5. Висновки

 Які риси характеру проявив Геракл під час двобою з немейським ле-

вом? (Сміливість, витривалість, велика фізична сила)

 Чи можна назвати перемогу Геракла подвигом? (Так, бо перемогти

лева не вдавалося нікому.)

 Геракл просто виконав забаганку Еврисфея чи допоміг людям?

(Допоміг людям, які боялися лева і потерпали через нього. Лише Геракл

зміг визволити їх від цього лиха.)

IV. Підсумки уроку

Сьогодні на уроці ми:

 ознайомилися з пантеоном давньогрецьких і римських богів;

 дізналися про 12 подвигів Геракла;

 прочитали міф про перший подвиг героя;

 зробили перші висновки про образ Геракла;

 спостерігали за відбиттям міфологічних сюжетів та героїв в образо-

творчому мистецтві.

V. Домашнє завдання Прочитати міфи «Деметра і Персефона», «Дедал та Ікар»,

«Орфей і Еврідіка».»Пігмаліон і Галатея
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Література як вид мистецтва. Художній образ iconТема. І. Франко. Короткі відомості про письменника. Історична правда та художній вимисел: постать українського мислителя ХVІІ століття. Художній образ у творі «Іван Вишенський»
Порівняти факти з життя визначного українського мислителя, полеміста Івана Вишенського та художній вимисел І. Франка
Література як вид мистецтва. Художній образ iconСловникова робота арабеска, и, жін. Вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листу, квітів І т. ін., який поширився в Європі під впливом арабського мистецтва
Гротеск художній прийом у літературі та мистецтві, заснований на надмірному перебільшенні або применшенні зображуваного, на поєднанні...
Література як вид мистецтва. Художній образ iconУрок української літератури в 7-а класі Тема уроку: Борис Харчук. «Планетник» Образ Планетника. Інші образи повісті
Мета: вчити семикласників аналізувати художній образ; розвивати естетичне чуття слова, вчити бачити й розуміти красу в природі, людині...
Література як вид мистецтва. Художній образ iconМатеріали для опрацювання художнякультур а
Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття...
Література як вид мистецтва. Художній образ iconТема. Мистецтво
Розкрити основні принципи розвитку цих напрямів мистецтва. Познайомити з провідними видами мистецтва та митцями певної епохи. Розвивати...
Література як вид мистецтва. Художній образ iconТема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах
Просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини
Література як вид мистецтва. Художній образ icon9 клас І. Мистецтво в просторі культури Види і мова мистецтв
Види І мова мистецтв. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні)...
Література як вид мистецтва. Художній образ iconМистецтво, 8 клас Урок 18
Тема: Мистецтво бароко. Особливості живопису мистецтва бароко. Види та жанри мистецтва бароко. Творчість живописців Мікеланджело...
Література як вид мистецтва. Художній образ icon«блакитна панна» єдність краси природи й мистецтва. Узагальнено-ідеалізований жіночий образ у вірші
Тема: «блакитна панна» — єдність краси природи й мистецтва. Узагальнено-ідеалізований жіночий образ у вірші


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка