Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас)Скачати 463,31 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.09.2017
Розмір463,31 Kb.
  1   2   3

Літературні диктанти та вікторини (Укр. літ. 7 клас)

Четвер, 10 березня 2011, 22:06 - Останнє оновлення Четвер, 04 грудня 2014, 20:07Коваль Н.П.

Завдання для контрольних робіт. Літературні диктанти та вікторини

Українська література

7 клас

Посібник містить завдання для контрольного оцінювання навчальних досягнень учнів 7 класів з української літератури, різні види літературних диктантів відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література 5 – 12 класи», затвердженої Міністерством освіти і науки України.Рецензент:

О.О.Долобан, вчитель української мови та літератур

© Ревне, 2009

Передмова

Шановні читачі! Даний посібник містить завдання для контрольного оцінювання навчальних досягнень учнів 7 класу з української літератури, а також різні види літературних диктантів (за Програмою Міністерства освіти і науки України для 12-річної школи).

Обов’язковою вимогою Програми є контроль за прочитанням програмових творів і знанням їх змісту, вивченням теоретичних положень та виконанням письмових робіт. З метою забезпечення об‘єктивності перевірки навчальних досягнень учнів у посібнику пропонуються контрольні роботи на два варіанти, що включають завдання різних рівнів складності.

Метою завдань 1 – го рівня є перевірка знання тексту твору, розуміння його основних сюжетних вузлів, фрагментів.

Текстовий контроль має і художнє над завдання, оскільки підбір текстових завдань спонукає семикласників стежити за розвитком подій, описами природи і зовнішності персонажів, висловлюваннями дійових осіб, підтекстом.

1 рівень –репродуктивний –містить вісім завдань тестового характеру з варіантами відповідей. Кожне завдання оцінюється в 0,5 бали. (Загальна кількість балів - 4). 2 рівень – репродуктивно-творчий – дає можливість перевірити знання з теорії літератури та вміння застосовувати їх на практиці, наприклад при характеристиці персонажів твору чи при аналізі поезій. (Загальна кількість балів цього рівня - 4). 3 рівень – творчий – призначений для перевірки навичок аналізу художнього твору, здатності учня до узагальнень і зв’язного викладення власної думки. Вони спонукають до глибшого осмислення тексту та висловлення власних думок про літературний твір, тобто до розвитку творчих здібностей. (Максимальна кількість балів цього рівня - 4). Виконання учнем завдань усіх рівнів забезпечує якісну перевірку знань та вмінь і дає можливість набрати максимальну кількість балів – 12.

Ефективним видом контролю знань і умінь учнів є літературні диктанти. Даний вид роботи проводиться, зазвичай, на початку уроку (під час перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань) чи наприкінці (підсумок, узагальнення), виконується в письмовій або усній формі.

Літературні диктанти подібні до тестових завдань, бо також є вправами зворотньої дії : дають змогу одразу проконтролювати правильність виконання роботи. Проте на відміну від тестів, де потрібно вибрати одну відповідь з-поміж інших, цей вид роботи потребує відповідного пояснення, коментування. Завдяки такому виду контролю знань можна заощадити навчальний час і визначити рівень знань кожного учня, а також підготувати учнів до контрольної роботи.

Оскільки біографії деяких письменників у підручнику подаються у скороченому вигляді, то такий вид роботи як літературна вікторина спонукатиме учнів розширювати свої знанння з тієї чи іншої теми.

Посібник містить також літературні диктанти до творів з позакласного читання, та цікаві запитання для повторення та узагальнення знань учнів наприкінці навчального року.

Бажаю успіхів !

Автор


Із пісенних скарбів

Літературний бліц-диктант за темою: «Із пісенних скарбів»

1.Фольклор-це…

2.Народна пісня-це…

3.До суспільно-побутових пісень належать:…

4.Солдата-новобранця у народних піснях називали…

5.Селянин, який, втікаючи від закріпачення, наймався на тимчасові заробітки. Він терпів голод, тяжку працю, проте був вільним. Це був -

6.У пісні «Ой на горці да женці жнуть» згадуються такі козацькі ватажки ...

7.Обов’язкові атрибути козака (за піснею «Ой на горі да женці жнуть»)- це…

8.Розквіт чумацтва на Україні припадає на…

9.Слово коломийка походить від назви міста …

10.Певна тема об’єднує низку коломийок, утворюючи ..

11.До календарно-обрядових пісень належать …

12.За змістом коломийки поділяються на такі основні цикли: …Контрольна робота за темою : «Із пісенних скарбів»

Варіант 1

Рівень 1

1.Кому належить вислів: «Пісні для України все : і поезія , й історія, і батьківська могила»?

а) М .Гоголю;

б) Т. Шевченку;

в) І.Франку.

2.Козацькі та чумацькі пісні належать до:

а) календарно – обрядових;

б) родинно-побутових;

в) соціально-побутових.

3.Тужливий настрій самотнього безталанного козака, його загибель передано в пісні : а) «Гомін, гомін по діброві»;

б) «Стоїть явір над водою»;

в) «Ой на горі да женці жнуть».

4. Хто очолює Військо Запорозьке в пісні «Ой на горі да женці жнуть»? а) Сірко;

б) Сагайдачний;

в) Дорошенко.

5.Хто прилітатиме на могилу чумака (за піснею «Ой у степу криниченька»)? а) Сокіл;

б) зозуленька;

в) соловейко.

6.За будовою коломийка-це пісня, що складається з :

а) 2-х 14-складових рядків;

б) 2-х 12-складових рядків;

в) 2-х 10-складових рядків.

7.Розпач і біль матері, що не хоче відпускати сина на вірну смерть передано в пісні: а) «Гомін, гомін по діброві»;

б) «Стоїть явір над водою»;

в) «Над річкою бережком» .

8.Звідки повертається чумак додому (за піснею «Над річкою бережком»)? а) З Дону;

б) з Чорного моря;

в) з Азовського моря.

Рівень 2

1.Дайте визначення.(1бал) Пафос-це…

2.Зробіть короткий аналіз однієї з вивчених козацьких пісень.(3бали).

Варіант 2

Рівень 1

1.Кому належить вислів : «Наша дума , наша пісня не вмре, не загине.»? а) Т.Шевченку;

б) І.Франку;

в) М.Гоголю.

2.Що, за українським звичаєм, садили на могилі козака?

а) Калину;

б) вербу;

в) явір.


3.Пісня «Ой у степу криниченька» належить до:

а) козацьких;

б) чумацьких;

в) бурлацьких.

4.Хто в пісні «Ой на горі да женці жнуть» промовляє слова:

«Мені з жінкою не возиться;

А тютюн да люлька Козаку в дорозі Знадобиться!?» а) Дорошенко ;

б) Хмельницький;

в) Сагайдачний.

5.Коломийки найчастіше виконують як приспівки до :

а) танцю;

б) пісні;

в) обряду.

6.Хто назвав коломийки «розсипаним намистом з перлів»?

а) Т.Шевченко;

б) І. Франко;

в) Леся Українка.

7.Чумаки здебільшого торгували:

а) рибою та сіллю;

б) зерном та сіллю;

в) кіньми та волами.

8.Від кого втікав герой жартівливих коломийок, якого «біда ударила по штанах три рази»?

а) Від Марії;

б) від Параски;

в) від Олени.

Рівень 2


1.Дайте визначення.(1бал)

Художній паралелізм-це…

2.Зробіть короткий аналіз однієї з вивчених чумацьких пісень.(3бали)

Варіант 1 і 2

Рівень 3

Творче завдання

Написати зв’язне висловлювання на тему одного з народних прислів’їв :

«З піснею дружити –ніколи не тужити».

«Пісня ні в добру, ні в злу годину не покидає людину». «Хто співає - той журбу проганяє».

Про далекі минулі часи

Диктант «Життя і творчість І .Я. Франка» 1. І. Я.Франко народився на … в…

 2. Іван рано залишився сиротою…

 3. Після закінчення Дрогобицької гімназії навчався в таких вищих навчальних закладах…

 4. Перша збірка віршів називалась…

 5. Іван Якович вільно володів…мовами.

 6. Свої твори підписував такими псевдонімами та криптонімами…

 7. Письменник написав повість «Захар Беркут» у віці…

 8. Оперу за повістю «Захар Беркут» створив …

 9. Кінофільм за цією повістю створений в …

 10. Події у згаданій історичній повісті відбуваються у …ст.

 11. Помер І.Я.Франко у місті…в…році.

 12. На могилі письменника встановлено скульптуру …

Бліц-диктант

«Подорож сторінками історичної повісті «Захар Беркут»

 1. Чиї слова взяті епіграфом до повісті?

 2. В якому селі відбуваються події?

 3. Хто подарував Тугару Вовку мальовничу територію серед Карпатських гір?

 4. Про що сниться дивний сон Захару Беркуту?

 5. Хто навчив тухольців робити метавки?

 6. Де був «вихід» із котловини?

 7. Хто і як спасає Максима, коли над його головою блиснув меч?

 8. Чим, на думку Захара Беркута, перемогли тухольці?

 9. Хто і для чого наказує зрушити з місця Сторожа?

 10. Що пропонували монголи Захару Беркуту за вільний вихід із долини?

 11. Чому за померлим ватажком громади не плакали « ні сини, ні сусіди, ні громада»?

 12. Де поховали Захара Беркута?

Диктант

«Кому з героїв твору належать слова?»

(За твором І. Я. Франка «Захар Беркут»)

 1. « Що моє життя ! Я не стою о життя ! Хто хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого, ніж смерть.»

 2. «Раз умирати кожному, але славно вмирати – це не кожному трапляється. Не сумувати мені за ним, але радуватись його долею.»

 3. «Усі погинемо. І що найбільше мене лютить, так се те, що погинемо без бою, без слави, мов коти, кинуті в ставок.»

 4. «Відбиті від нашого села, вони (монголи) з подвійною лютістю кинуться на інші села. Не відбити, а розбити їх –це повинна бути наша мета.»

 5. «Подвійний зраднику- це твоя вина! Ти запровадив нас у цю западню, звідки ми вийти не можемо.»

 6. «Дурний хлопче …Таким, як ти, треба жити, а не про смерть думати. Життя- дорога річ і ні за які скарби його не купиш».

 7. «Я знаю стежку з сеї котловини, безпечну, а скриту, про яку не знає ніхто…»

 8. «Змилуйся над нашою молодістю, над нашою любов’ю.»

 9. «Розваліть свої засіки і пустіть монгольську силу з вашої долини, а в заміну за те він (

Бурунда) готов віддати вам вашого полонянина.»

 1. «Він радив громаді не спиняти монголів, а впустити їх у кітловину. Тут можна їх обступити і вирубати до останнього, а коли ні то виморити голодом.»

 2. «Тепер я не можу вважати його батьком, бо не хочу зраджувати свого краю.»

 3. «Батьки і браття! Нинішня наша побіда – велике діло для нас …

Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю.»

,Диктант

«Життя і творчість Т .Г. Шевченка»

 1. Т. Г. Шевченко народився…

 2. Батьки були …в пана Енгельгарда.

 3. Коли Тарасові виповнилось 8 років ,його віддали до …

 4. Залишився круглою сиротою в …років.

 5. Разом з паном Енгельгардом переїхав до …6. Познайомився у Літньому саду з …

 1. Викупили з кріпацтва в …роки.

 2. В 1840 році вийшов друком …

 3. Шевченка було заарештовано за…

 4. На засланні поет провів …років.

 5. В 1860 році Рада Петербурзької академії мистецтв присвоїла Шевченку…

 6. Т .Г. Шевченко прожив …років.

Бліц-диктант

за творами Т. Г. Шевченка

1. Малий Тарас(за віршем «Мені 13-тий минало») випасав… 2. Дівчина, за цим же віршем, при дорозі вибирала… 1. Як втішила малого хлопця дівчина?

 2. Мати хоче видати дочку, за баладою «Тополя», за…

 3. До кого йде питати поради дівчина?

 4. Що саме повинно допомогти дівчині?

 5. На що перетворилась, за баладою, дівчина?

 6. Прийом, за основу якого взято перетворення людини на рослину чи тварину – це…

 7. Шевченко написав «Заповіт» в …. році.

 8. Де заповідав поет поховати його…(за віршем «Заповіт»)?

 9. Що заповідав Шевченко своєму народу?(За віршем «Заповіт»)

 10. Різко окреслена протилежність у чомусь : рисах характеру, у властивостях предметів і явищ-це…

Літературна вікторина

«Дізнайся більше про життя і творчість А.Чайковського »

 1. Народився 15.05. 1857р. на...в родині...

 2. Першим наставником хлопця була...

 3. У 1869 році Андрій став учнем....

 4. Вищу освіту здобув у....

 5. У м. Бережанах відкриває...

 6. З першою публікацією виступив у...років.

 7. У 1907 р. вийшла повість...

 8. Сина письменника звали...

 9. Найвідоміші твори...

 10. За жанром твір «За сестрою» - це …

 11. А.Чайковський гордився, що був земляком відомого українського гетьмана...

 12. 02 червня 1935року...

Бліц-диктант за повістю А. Чайковського «За сестрою»

 1. В якому селі відбуваються події описані в повісті?

 2. Який славний козацький рід жив у цьому селі?

 3. Назвіть членів сім’ї Павла.

 4. Чому татарин влаштував погоню за Павлом?

 5. Чим пригостив брата Павло?

 6. На березі якої річки відбуваються події?

 7. Якого відважного лицаря втрачають в бою козаки?

 8. Кого визволили із родини Судаків у другій битві?

 9. Яку їжу на вогнищі приготував для себе Павлусь?10 .Що зробив із Павлом розбишака?

 1. Хто і як розправився із зрадником харцизом?

 2. Чим татари нагодували Павла?

 3. В якому місті Павло вперше побачив море?

 4. Кому подарував Павла Сулейман?

 5. За що вибили хлопця у світлиці Мустафи?

 6. З ким потоваришував у неволі Павло?

 7. Як покарали хлопця за втечу?

 8. Хто шукав Мустафу-агу?

 9. До яких хитрощів вдається Павло, щоб знайти сестру?

 10. Що наостанок попросив у Девлет-Гірея Павло?

 11. В кого ж перебував Мустафа-ага?

 12. Як винагородив за свого сина Девлет-Гірей?

 13. Хто навчив Павла орієнтуватись за зорями?

 14. Хто ж саме взяв у полон Мустафу-агу?

Диктант

«Про кого йдеться?»(За повістю А.Чайковського «За сестрою»)

 1. «Він лежав на розстеленому кожусі спиною вгору, оперши голову на схрещені руки.

Він, очевидно, заснув на спеці, не спавши цілу ніч.»

 1. «Забавляючи себе, він збирав потоптані ... і кидав у вогонь»

 2. «Високий чоловік з люлькою в зубах, ...одягнений у подертій брудній одежі,… мав на голові татарську шапку .На ногах постоли, обв’язані мотузками. Лице чорне, пожовкле та розкуйовджена борода.»

 3. «Як хлопець із цього вийде цілий, то знайте, що з нього кошовий буде.»

5.За хвилю привели татарина перед сотника: «Це був молодий і гарний татарин. Одежа була на ньому багата.»

 1. «Він показував татарам дорогу на Україну, крав козацьких коней, хлопців і дівчат і перепродував татарам».

 2. «Це був кремезний козак літ 30-ти. Одягнений у широчезні червоні штани, які підперізував широким шовковим поясом. На ногах добрі шкапові чоботи, сорочка подерта і замащена, на грудях широко розхристана, звідки визирали широкі косматі та сонцем обпалені груди.»

 3. «Мимо своєї старості він голив чисто лоб й бороду та заплітав по-молодецьки свого сивого чуба. А довгий на аршин вус двома мітлами звисав аж на груди.»

Контрольна робота за темою: «Про далекі минулі часи» Творчість І.Франка, Т.Шевченка, А.Чайковського.

Варіант 1

Рівень 1


1.Чиї слова взяті епіграфом до повісті «Захар Беркут»?

а) Т.Шевченка;

б) М.Гоголя;

в) О.Пушкіна.

2.Про що снився дивний сон Захару Беркуту?

а) Про напад татар;

б) про щорічне свято «Сторожа»;

в) про полювання.

3.Яку їжу на вогнищі приготував для себе Павлусь? (За повістю А.Чайковського «За сестрою») а) Куліш;

б) рибу;


в) м ясо.

4.З ким потоваришував у неволі Павлусь?

а) Мустафою;

б) Швидким;

в) Сулейманом.

5.На березі якої річки розкинулось село Спасівка?

а) Дніпра;

б) Самари;

в) Десни.

6.Який з названих елементів твору є позасюжетним?

а) Зав’язка;

б) кульмінація;

в) опис приміщення.

7.Дівчина з балади Т.Шевченка «Тополя» звернулася по допомогу до: а) ворожки;

б) подруги;

в) коханого.

8.За жанром твір А.Чайковського «За сестрою» - це...

а) автобіографічна повість;

б) героїко-романтична;

в) фантастична.

Рівень 2

1.Дайте визначення.(1бал) Балада- це...

2. Зроби короткий аналіз поезії Т.Шевченка «Заповіт».(3бали)

Варіант 2

Рівень 1

1.Коли відбуваються події описані в повісті «Захар Беркут»? а) В 13 ст.;

б) в 12 ст.;

в) в 11 ст.

2.Хто подарував Тугару Вовку мальовничу територію серед Карпатських гір? а) Князь Олег;

б) князь Данило;

в) Бурунда.

3.Чим при зустрічі пригостив брата Павлусь? (За повістю А.Чайковського «За сестрою») а) Хлібом;

б) ягодами;

в) бубликом.

4.Хто навчив Павла орієнтуватись за зорями?

а) Мустафа;

б) дід;

в) батько.5.Кого обрали ватажком, коли об’єдналися два козацькі загони?

а) Петра Судака;

б) Андрія Недолю;

в) Остапа Тріску.

6.Який з наведених елементів твору є сюжетним?

а) Пейзаж;

б) кульмінація;

в) портрет героя.

7.Що заповідав Т. Шевченко своєму народові у вірші «Заповіт»?

а) Бути багатим;

б) терпіти і вірити;

в) боротися за щасливе майбутнє України.

8.Який з вивчених творів Т.Шевченка є баладою?

а) «Заповіт»;

б) «Мені 13-тий минало»;

в) «Тополя».

Рівень 2

1.Дайте визначення.(1 бал) Метаморфоза-це...

2.Зробіть короткий аналіз поезії Т. Шевченка «Мені 13-тий минало» ( 3 бали )

Варіант 1 і 2 Рівень 3

Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем:

-Захар Беркут-мудрий ватажок тухольської громади.

-Максим і Мирослава - мужні патріоти рідної землі.

-Моє ставлення до Тугара Вовка з повісті І.Франка «Захар Беркут».

-Лист І.Франку від читача повісті «Захар Беркут».

-«Заповіт» Т.Г.Шевченка - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє.

-Чи актуальні у наш час такі чесноти, як геройство, патріотизм, лицарська відвага?(За повістю А.Чайковського «За сестрою»)

-Як історична повість «Захар Беркут» І.Франка пов’язана з нашим часом?Літературний диктант

«Життя і творчість М. Стельмаха»

 1. Народився 24.05.1912р. на... в родині....

 2. Про своє дитинство написав твори ...

 3. Ще до школи хлопець навчився...

 4. Після школи навчався...

 5. За професією був...

 6. Перша збірка віршів видана у 1941р. називалась...

 7. Найвідоміші твори письменника ...

 8. М.Стельмах Лауреат Державної премії ім. ...

 9. Після війни працював ...

 10. Сина Михайла Панасовича звати...

 11. У 1976р. О.Муратов створив ...

 12. 29.09.1983р. ...

Бліц-диктант за повістю М.П. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

 1. Кому присвячена повість ?

 2. Що, на думку діда Дем`яна, приносять на крилах лебеді?

 3. На чому взимку катався Михайлик?

 4. Куди водила бабуся внука?

 5. Який хліб, на думку Михайлика, був найкращим і найсмачніший в дитинстві?

 6. При якому світлі і де читав книги Михайлик?

 7. На що виміняв «Пригоди Тома Сойєра» в дядька Юхрима Михайло?

 8. Для чого мати постійно носила полотняний пояс?

 9. Яке слово «в устах і душі матері» було святим?

 10. Що змайстрував дід для внука?

 11. Який напій готував чоловік тітці Василині для покращення голосу?

 12. Ім’я вчительки Михайлика?

 13. Продовж думку: «Такою сторінкою мене б ніхто не здивував : тут літери були завбільшки з ...»

 14. З чого виготовляли чорнило школярі?

 15. Як перші дні зими відвідував школу Михайлик?

 16. Який найкращий одяг довелося бачити Михайлику по всіх світах?

 17. Про що йде мова : «Я підхопив, підняв їх вгору, і вони блиснули срібними підківками»?

 18. Які твори писав Михайлик у школі ?

 19. Продовж думку: «Цієї зими в нашому селі заговорили про ...»

 20. Хто допоміг Михайлику пройти на виставу ?

21.Чим пригостив у театрі однокласників Михайлик?

 1. Хто з героїв повісті розповідає Михайлику про сонячні ключі?

 2. Як називав Мар’яну наречений?

 3. Якою картиною починається і закінчується повість?

Диктант

«Впізнай літературного героя»

(За твором М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять .»)

1.«Сіро-блакитнаві, побризкані росою безсмертники, оживають старі очі. Дуже гарно сміється ,...карлючки вусів одстовбурчуються..., з очей так бризкають сльози, що хоч горня підставляй під них.»

2.«На його високій статурній постаті метляє кавалерійська шинеля, з-під якої відстовбурчується пістолет.

Його рудий чуб вогнистим начосом метнувся над бровами, і чоловік починає запихати його в стареньку будьонівку».

3.«У рам’ї, у розтоптаному взутті , глибокоока, ще молода жінка, її погляд шукає землі, а розгонисті брови летять угору, потріскані пальці, ... чорні очі.»

4.«Високий, широкоплечий чоловік з коротко підстриженими вусами і дужими руками» 5.«Босоногий, без картуза..., на його тонкій шиї похитується заважка голова, що вершилась збитими хмелястими кучерями.»

6.«Ставна русокоса ..., довгасті ямки на щоках, сміх у неї приємний, м’який і аж угору підіймає тебе.»

7.«Наче весняночка, стала розрум’янена й осяйна... На її новенькому кожушку в петельці погойдувались два перших підсніжники.»

8.«В блакитнавих очах її назбирувалось стільки радості, наче вона була скарбничим усієї землі...

В її устах і душі «насіння» було святим словом... Нічого так не любила, як землю, ... і на самоті тихенько розмовляла з нею.»

9.«У самого Котовського кінотником був і так шаблею орудував, що навіть ордена заробив...

Молодий, горбоносий парубок в шинелі, ... приязно посміхається.»

10.«Обстрижений, накупаний і зодягнений в нову сорочку і штанці.»

11.«Тоненька, мов горсточка постать, ... радісно скрикнула, поправила хустку на голові, ...зупинилась, висяваючи очима, і подала, як доросла, руку...

Чорнява, худенька дівчинка років восьми, очі карі, з краплинками роси, темні рум’янці....» 12.«Старий парубок відкинув чуприну набік, оголив набухлу жилу на чолі і засміявся... , потім насупився, мотнув головою і знову почав мордувати свою балалайку.»

Літературні диктанти за творчістю Г.Тютюнника «Життя творчість Г.Тютюнника»


 1. Народився 05.12. 1931р. на..., в родині...

 2. Дитинство Григора припало на роки ...

 3. Коли хлопцю було 6 років...

 4. У 1957 році прийшов документ, у якому повідомлялось, що...

 5. Малого Григора забрав до себе ....

 6. Після 5-го класу навчався в...

 7. Був засуджений на 4 місяці виправних робіт за ....

 8. В 20 років ...

 9. Навчався в ... університеті.

10 .В 1963 році переїхав до ...

 1. Г. Тютюнник працював у редакції газети ...та на кіностудії ...

 2. Письменник є Лауреатом літературних премій ...


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) iconОлександр Діхтяренко Українська література 11 клас Літературні диктанти Рецензенти
Градовський А. В., доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного...
Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) icon5 а,в Укр мова §31-32, вправи 341,346. Укр літ стор. 158-165 прочитати, виконати завдання 1,2,3,4,5,6 письмово в зошиті. Стор. 166-168 читати. Рус яз.§31-32, упр. 354, 359. Литер-раФ. И. Тютчев стр. 218-219 прочитать статью о поэте
Укр літ стор. 158-165 прочитати, виконати завдання 1,2,3,4,5,6 письмово в зошиті. Стор. 166-168 читати
Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) iconДовідка літературні диктанти. 6 клас. За підручником
...
Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) iconЛітературні диктанти Зарубіжної літератури 7 клас до розділу «Дружба І кохання»
Творчий педагог допоможе дитині виявити захоплюючий світ книги, розширить уяву школяра, розвине самостійність мислення, дасть визначити...
Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) iconЛітературні диктанти за творчістю І. П. Котляревського
Письменник увійшов в історії української літератури…
Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) iconЛітературні диктанти
Остапенко Н. О., методист Яготинського районного методичного кабінету відділу освіти
Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) iconЛітературні диктанти. За твором Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»
Чого мати навчала Артура з раннього дитинства?
Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) iconУкр літ клас 70 год на рік, год на тиждень
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...
Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) iconЛітературні диктанти вступ
Цей вид завдань може бути використаний на різних етапах уроку залежно від мети для
Літературні диктанти та вікторини (Укр літ. 7 клас) iconЛітературний диктант
Літературні диктанти подібні до тестових завдань, бо також є вправами зворотної дії: можна одразу ж проконтролювати правильність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка