Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів МетаДата конвертації02.07.2017
Розмір445 b.


Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к.ХІХ – п.ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів


Мета:

 • Дати загальне поняття про розвиток мистецтва на зламі століть. Показати особливості й роль символізму як літературного напряму.

 • Розвивати навички виокремлення головного, уміння самостійно аналізувати мистецькі явища, працювати з додатковими джерелами.

 • Виховувати естетичні смаки, прагнення до самовдосконалення.Актуалізація опорних знаньСлово вчителя світової літератури Межа століть: переоцінка цінностей

 • Межа ХІХ-ХХ ст. стала початком кризи гуманістичної культури, започаткованої добою Відродження, переглядом і запереченням її принципів та цінностей.

 • Розчарування в можливостях раціонального пізнання світу, у “всесиллі розуму” породжує інтерес до сфери підсвідомого та безсвідомого і його масштабне входження в духовну і художню культуру.

 • Настає захоплення ідеалізмом та містицизмом.Роль учителя песимізму та ідеалізму судилося відіграти німецькому філософу Артуру Шопенгауеру, який у своїй основній праці “Світ як воля та уявлення” доводив , що зовнішня реальність – тільки видимість та відблиски “сліпої волі до життя”, і пізнати її за допомогою розуму неможливо.

 • Роль учителя песимізму та ідеалізму судилося відіграти німецькому філософу Артуру Шопенгауеру, який у своїй основній праці “Світ як воля та уявлення” доводив , що зовнішня реальність – тільки видимість та відблиски “сліпої волі до життя”, і пізнати її за допомогою розуму неможливо.Словникова робота

 • Модернізм

(у перекладі з французької - новий, сучасний) – загальна назва напрямів мистецтва та літератури останньої третини ХІХ – початку ХХ століття, що відбили кризу культури й розрив з естетикою минулого.

Основні етапи розвитку модернізму

 • І-й – ранній (остання третина ХІХ ст. – 10-ті роки ХХ ст.) – символізм, імпресіонізм, неоромантизм;

 • ІІ-й – зрілий (з 10-х років ХХ ст. до останньої третини ХХ ст..) – сюрреалізм, імажизм, експресіонізм, кубізм, герметизм, авангардизм, екзистенціалізм, поетизм, дадаїзм, неокласицизм, футуризм, акмеїзм (явище в російській поезії) і т.д.Палітра напряімв і стилівСлово вчителя художньої культури Імпресіонізм

 • Імпресіонізм — художній напрям, головним принципом якого є безпосередня фіксація вражень, спостережень, співпереживань.

 • Назва цієї течії походить від французького I’impression – враження. Так назвав свою картину «Враження.Схід сонця» (1873) Клод Моне. Картина стала предметом насмішок журналістів, однак вона виражала сутнісні риси течії і з часом стала загальноприйнятою.

 • Через три роки група художників (К. Моне, О. Ренуар, К. Піссарро, Е. Дега, А. Сіслей) стала іменувати себе «імпресіоністами» і видавати журнал «Імпресіонізм».

Імпресіонізм формується у французькому мистецтві й літературі в 60-х роках ХІХ ст., завойовує визнання в наступне десятиліття, а в інших країнах Європи й США поширюється на межі століть.

 • Імпресіонізм формується у французькому мистецтві й літературі в 60-х роках ХІХ ст., завойовує визнання в наступне десятиліття, а в інших країнах Європи й США поширюється на межі століть.

 • Митці-імпресіоністи задовольняються чуттєвим образом, передаючи його осмислення й аналіз читачеві чи глядачеві. Для них важливо виразити, як воно бачать і відчувають, а не те, що воно про це думають.

 • Літературний імпресіонізм зазнав значного впливу живописного, головним чином у прозі. Поезія ж більше орієнтувалася на музику і музичність.Риси імпресіонізму в літературі

 • Головне – відчуття, враження, мінливі почуття особистості, миттєві стани душі;

 • суб’єктивність зображення, підкреслений ліризм;

 • різнобарв’я тропів, які створюють певний настрій, посилюють емоційність почуттів і вражень;

 • фрагментарність описів (мить, епізод внутрішнього буття);

 • злиття звуків і кольорів, слів і звуків, слів і барв;

 • вишукана мелодика творів;

 • витонченість поетичного письма.Дух символізму

 • Символізм метод і напрям модернізму, основним стильовим прийомом якого є перетворення конкретного художнього образу на багатозначний символ.

 • Особлива роль у розробці нової поезії належить Полю Верлену, Артюру Рембо, Стефану Мелларме.

 • Проте символістами у повному розумінні цього слова вони не були. Їх краще назвати митцями слова, творчість яких слід розглядати поза школами і течіями.Свого організаційного оформлення символізм набув у 1880 році, коли французький поет Стефан Малларме започаткував літературний салон (так звані “вівторки”), де збиралися поети, яких об’єднували спільні погляди на розвиток нового мистецтва.

 • Свого організаційного оформлення символізм набув у 1880 році, коли французький поет Стефан Малларме започаткував літературний салон (так звані “вівторки”), де збиралися поети, яких об’єднували спільні погляди на розвиток нового мистецтва.

Етапи розвитку французького символізму

 • І етап – 70-ті – друга половина 80-х років ХІХ ст. - період становлення символізму (літературний салон для молодих поетів Стефана Малларме, стаття Ж. Мореаса «Літературний маніфест. Символізм» (1886), поетичні відкриття Поля Верлена, Стефана Малларме, Артюра Рембо);

 • ІІ етап – 80-90-ті роки ХІХ ст. (твори Ф. Вьєле-Гріффена, Е. Верхарна, А. де Реньє, Е. Рейно, Ш. Моріса, С. Малларме, Г. Кана, М. Метерлінка);

 • ІІІ етап – кінець ХІХ – початок ХХ ст., спад і згасання символістського руху у Франції (хоча у цей час ще активно працювали як символісти А. Жід, П. Валері, П. Клодель, П. Фор, А. де Реньє, але вони вже шукали нових форм зображення дійсності, естетика символізму себе вичерпала).Французькі поети-символістиПоети-символісти

М.Метерлінк (Бельгія)

Еміль Верхарн (Бельгія)

С. Георге (Німеччина)

Райнер Марія Рільке (Австрія)

Українські поети-символісти

 • Микола Вороний

 • Олександр Олесь

 • Павло ТичинаРосійські поети-символісти

 • Валерій Брюсов

 • Олександр Блок

 • Андрій БєлийОсновні естетичні принципи символізму

 • Смислова невичерпність символу

 • Міфотворчість

 • Музичність

 • “Принцип аналогій”Новаторство символістів

 • Складні метафори;

 • натяки, символіка;

 • багатозначність;

 • абстрагованість;

 • інакомислення (алегорія);

 • мелодійність;

 • верлібр;

 • непроясненість слів та ін.С.Мелларме “Лебідь”. Переклад М.Терещенка

Безсмертний, чарівний, скажи, невинний ти

Ударами крила чи можеш розламати

Це озеро міцне, де мріє крізь загати

Прозорих зльотів лід, у сяйві красоти!

Як лебедю в житті цей сон перемогти?

Як лебедю в житті цей сон перемогти?

Немає більш йому надії заспівати

Про край омріяний і прибраний у шати,

Коли кругом нудьга і крижані світи.

Тремтяча шия снить у білій агонії.

Тремтяча шия снить у білій агонії.

Розбити б простір той, що в інеї завії!

Але гнітить земля, і падає крило.

Мов привид, що застиг в блискучім пориванні,

Самотній лебідь вкрив своє ясне чоло

Презирства гордим сном у марному вигнанні.Вплив на життя

 • Виникнувши у 80-ті роки XIX століття як течія французької літератури, символізм знайшов прихильників у багатьох країнах Європи, розповсюдив при цьому свій вплив на живопис, театр, музику й диктував своїм прибічникам не лише певні творчі принципи, але й сам стиль життя.Слово вчителя художньої культури Художники-символісти

 • У живопису символізм звертається до фантастичних, уявних істот (М. Врубель "Демон", "Царівна-Лебідь").

 • Символіка натяків, ліричний настрій і гармонія почуттів - здобутки художніх творів Г. Клімта ("Поцілунок”) та В. Борисова-Мусатова ("Водоймище").

 • Алегоричні композиції притаманні французькому символізму (О. Редон, "Життя святої Женев´єви").

 • Міфологічні мотиви із зображенням кентаврів, лісових німф домінують у німецькому символістичному живописі (А. Бьоклін, "Наяда", Ф. фон Штук, "Люцифер", "Смерть").

 • Загалом символізм у живописі не виробив своєї художньої мови, тому не може претендувати на те, щоб називатися художнім стилем. Найчастіше символісти використовували пластичну систему модерну і неокласики, часом застосовували форсований колір і гротеск, попереджуючи цим авангардні течії ХХ ст.Символізм у музиці

Закріплення Вправа “Продовж речення”

 • Французькими поетами-символістами є…

 • Модернізм – це…

 • Поетизація згасання, занепаду,руйнації характерна для…

 • Естетичні принципи символізму це…

 • Сутність імпресіонізму у…

 • Представником естетизму є…

 • Поезія “Лебідь” належить перу…

 • Символістська поезія сформувалася під впливом естетичних ідей…

 • Провідні течії раннього модернізму – …Вправа “Установи відповідність”Вправа “Доповни схему” Знайти поняття, що об’єднує.Підсумкова бесідаДомашнє завдання

Для всіх: опрацювати статтю підручника, скласти опорну схему.

Індивідуальне:

написати доповідь на тему: “Символізм і українська література”.

Групове: підготувати презентацію “Майстри живопису символізму”.

Для допитливих: познайомитися з творчістю англійської художниці Жозефіни Уолл, (http://dreamworlds.ru/kartinki/180-kartiny-khudozhnicy-zhozefiny-uoll.html)написати есе за її картиною ”Місячна Богиня”.

Підсумки Вправа “Мікрофон”

Хотілося б більше дізнатися про…

Використані джерела

1.Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ –ХХ сторіччя. (укладач Д.С.Наливайко). Посібник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: “Навчальна книга”, 1002.

2. Мещерякова М.І. Зарубіжна література у схемах і таблицях. 5-11кл. – Х.: Країна мрій, 2006.

3. Мухін В.О. Вивчення зарубіжної літератури . 10 кл. Авторський урок. – Х.: Ранок; Веста, 2002.

4. Паращич В.В. Світова література. 10 кл. (академічний рівень). Мій конспект. – Х.: ВГ “Основа”, 2011.

5. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ ст. – К.: Педагогічна преса, 2004.

6. Терещенко М.Е. Література на межі ХІХ-ХХ ст. 10 кл. // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 10

7. Світова література: підруч. для 10 кл. загалбноосвіт. навч. закл.: академ. рівень / Д.С.Наливайко, К.О.Шахова, Є.В.Волощук та ін. – К.: Генеза, 2010.

8. http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10549/

9.http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1402893

Використані джерела

8. Лукичева К. Л. Цвет безмолвия. Искусство Одилона Редона в контексте теории и практики символизма. // Европейский символизм. СПб., «Алетейя», 2006.

9. Жан-Поль Креспель. Повседневная жизнь импрессионистов 1863—1883, Москва «Молодая гвардия», 1999

10. Морис Серюлль и Арлетт Серюлль. Энциклопедия импрессионизма, Москва «Республика», 2005

11. “Импрессионизм“. Н.В.Бродская, СПб, Аврора, 2002 (254 стр, 269 ил.,7 авт. листов текста)

12. http://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk


Каталог: uploads -> editor -> 5098 -> 407825 -> sitepage 11 -> files
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
files -> Вправа «Прдовж речення»
files -> Педагогічний досвід вчителя образотворчого мистецтва вищої категорії, вчителя-методиста
407825 -> Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва, 9 клас


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів Мета iconБбк 3. (4 Укр) Василь Педич, Ярослав Штанько інституалізація української історіографії в галичині ХІХ – початку ХХ століття: методологічні проблеми вивчення
У статті розглядається процес методологічної еволюції галицької української історіографії ХІХ ст., її інституалізація на рубежі ХІХ...
Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів Мета iconТема. Українська драматургія І театр 70-90 років ХІХ ст
Мета. Ознайомлення з непростим процесом становлення українського театру в умовах заборон І переслідувань. Розвивати вміння аналізувати...
Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів Мета iconТема: Класицизм як художній напрям у літературі 17 століття. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму
Мета: розкрити характерні ознаки класицизму; визначити філософські та естетичні джерела класицизму; формувати сприйняття розвитку...
Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів Мета iconУрок тема уроку. Суспільно політичний рух у 70- 90- Х роках ХІХ ст ( урок 1)
Мета уроку: показати основні напрями суспільно – політичного руху у 70-90 Х рр ХІХ ст
Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів Мета iconЛітературний процес 70-90-х років ХІХ ст
Російської й Австро-Угорської. Українці, роз'єднані кордонами цих чужих І ворожих нашій ментальності монархій, зазнавали невимовних...
Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів Мета iconТрадиції та новаторські зрушення в поезії на межі ХІХ-ХХ століть 10 клас світова літ
Тема: Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі ХІХ-ХХ століть 10 клас світова літ
Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів Мета iconАльбер Камю. Життєвий І творчий шлях. Філософські й естетичні погляди. Камю І екзистенціалізм. Провідні мотиви творчості
Мета уроку: формувати інформаційну компетентність учнів про життя та творчість Альбера Камю; визначити основні світоглядні позиції...
Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів Мета iconЗагальне заселення території півдня сучасної Херсонщини у ХVІІІ ст та ХІХ ст
Завдання: Вивчити основні етапи заселення території півдня сучасної Херсонщини у ХVІІІ ст та ХІХ ст


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка