Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка13/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Мельник, О. Програма „Побудова кар’єри” для загальноосвітніх навчальних закладів : 11 кл. : [35 год., 17 год., 9 год.] / Олександр Мельник, Леся Гуцан, Ірина Ткачук // Сіл. школа України. − 2008. − Жовт. (№ 10). − С. 54−71 : табл.

820 а. Мельник, О. В. Робочий зошит навчальної програми „Людина і світ професій” для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (9 годин) / [Мельник О. В., Ткачук І. І. ; наук. та літ. редагування О. В. Мельника] ; Ін-т проблем виховання АПН України, Лаб. труд. виховання і профорієнтації. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 46 с. – Авт. зазначені в кінці кн.

820 б. Мельник, О. В. Робочий зошит навчальної програми „Людина і світ професій” для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (35 годин) / [Мельник О. В., Морін О. Л. ; наук. та літ. редагування О. В. Мельника] ; Ін т проблем виховання АПН України, Лаб. труд. виховання і профорієнтації. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 58 с. – Авт. зазначені в кінці кн.820 в. Мельник, О. В. Робочий зошит навчальної програми „Людина і світ професій” для 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (70 годин) / [Мельник О. В., Охріменко З. В. ; наук. та літ. редагування О. В. Мельника] ; Ін т проблем виховання АПН України, Лаб. труд. виховання і профорієнтації. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 50 с. – Авт. зазначені в кінці кн.

 1. Мерзлякова, О. Л. Вивчення професійних орієнтацій учнів та розробка спецкурсу з планування кар’єри як одного з засобів оптимізації процесу саморозвитку старшокласників / О. Л. Мерзлякова // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 12, Психол. науки. – К., 2007. − Вип. 18. − С. 88−93. − Бібліогр.: 15 назв.

 2. Найденова, А. В. Подготовка школьников к выбору профиля обучения : [использование профориентац. карт клас. руководителем в работе с учениками 5−9 кл.] / А. В. Найденова // Школа и пр-во. − 2007. − № 3. − С. 14−17 : табл.

 3. Обираю професію : довід. для вступників до навч. закл. у Києві та Київ. обл. Вип. 10. − К. : Діал, 2007. − 119 с. : табл. − На обкл. у надзаг.: Абітурієнту 2007−2008.

 4. Орлов, В. Шаги к профессии : программа для учащихся 9-го кл. [по формированию в учеников способности к осознан. выбору профессии] / Вячеслав Орлов, Лариса Галецкая // Шк. психолог. – 2006. − 1−15 июля (№ 13). − С. 6−11 : табл. − Библиогр.: 15 назв.

 5. Побірченко, Н. А. Людина і праця : навч. посіб. для профіл. навчання 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. А. Побірченко, О. П. Сергєєнкова, І. В. Підтілок. − К. : Наш час, 2006. − 178 с. : табл. − Бібліогр.: с. 175−176 (30 назв). − Із змісту: Праця і кар’єрний ріст. − С. 81−93 ; Психологічна сумісність в праці. − С. 105−118 ; Гендерні аспекти праці. − С. 119−138 ; Індивідуальний стиль праці. Хобі. − С. 139−163.

 6. Побірченко, Н. А. Програма спецкурсу „Людина і праця” : [навч.-темат. план програми, критерії оцінювання знань, зразки професіограм] / Н. А. Побірченко // Соц. працівник. − 2008. − Черв. (№ 12). − С. 11−31 : табл. ; Лип. (№ 13). − С. 2−16.

 7. Побірченко, Н. Профорієнтація в школі: нові освітні позиції і програми : [8−12 кл.] / Неоніла Побірченко // Директор школи. − 2007. − Жовт. (№ 38). − С. 3−31 : табл. − Бібліогр.: 13 назв.

 8. Побудова кар’єри : прогр. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України ; [наук. консультант І. Д. Бех ; уклад.: О. В. Мельник, Л. А. Гуцан, С. М. Дятленко та ін.]. – К. : Мегапринт, 2007. – 34 с. – Бібліогр.: с. 32–33 (20 назв).

 9. Побудова кар’єри : прогр. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (9 год.) / Ін-т проблем виховання АПН України ; [уклад.: О. В. Мельник, О. Л. Морін]. – К. : Мегапринт, 2008. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: 20 назв.

 10. Побудова кар’єри : прогр. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (17 год.) / Ін-т проблем виховання АПН України ; [уклад.: О. В. Мельник, Л. А. Гуцан]. – К. : Мегапринт, 2008. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: 20 назв.

 11. Побудова кар’єри : прогр. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (35 год.) / Ін-т проблем виховання АПН України ; [уклад.: О. В. Мельник, І. І. Ткачук]. – К. : Мегапринт, 2008. – 27 с. : табл. – Бібліогр.: 20 назв.

 12. Програма „Входження особистості до ринку праці” (11-й клас) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Відділ профорієнтації і психології проф. розвитку // Директор школи. – 2007. – Жовт. (№ 38). – С. 18–25 : табл. – Бібліогр.: 23 назви.

 13. Програма „Людина і праця” (10-й клас) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Відділ профорієнтації і психології проф. розвитку // Директор школи. – 2007. – Жовт. (№ 38). – С. 16–18 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.

 14. Програма „Людина і світ професій” : для загальноосвіт. навч. закл. : (8−9 кл.) / Олександр Мельник, Леся Гуцан, Ірина Ткачук, Олена Скалько, Олег Морін, Сергій Дятленко, Марлен Шабдінов ; наук. консультант Іван Бех // Сіл. школа України. − 2007. − Листоп. (№ 11). − С. 56−66 : табл. − Бібліогр.: 20 назв ; Соц. педагог. − 2007. − Жовт. (№ 10). − С. 3−19. − Бібліогр.: 20 назв ; Труд. підгот. в закл. освіти. − 2008. − № 1. − С. 43−56. − Бібліогр.: 20 назв.

 15. Програма „Людина і світ професій” (8-й клас) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Відділ профорієнтації і психології проф. розвитку // Директор школи. – 2007. – Жовт. (№ 38). – С. 8–12 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.

 16. Програма „Особистісна готовність учнів до вибору професій економіко-підприємницької сфери” (9-й клас) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Відділ профорієнтації і психології проф. розвитку // Директор школи. – 2007. – Жовт. (№ 38). – С. 12–16 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.

 17. Програма „Побудова кар’єри” : для загальноосвіт. навч. закл. : (10−11 кл.) / Олександр Мельник, Леся Гуцан, Ірина Ткачук, Олена Скалько, Олег Морін, Сергій Дятленко, Марлен Шабдінов ; наук. консультант Іван Бех // Сіл. школа України. − 2007. − Листоп. (№ 11). − С. 67−77 : табл. − Бібліогр.: 20 назв ; Соц. педагог. − 2007. − Жовт. (№ 10). − С. 20−36. − Бібліогр.: 20 назв.

 18. Програма „Побудова кар’єри” (12-й клас) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Відділ профорієнтації і психології проф. розвитку // Директор школи. – 2007. – Жовт. (№ 38). – С. 25–30 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.

 19. Програма факультативного курсу „Основи вибору професії” : для учнів 9 х кл. серед. загальноосвіт. шкіл : (34 год.) // Сіл. школа України. − 2008. − Жовт. (№ 10). − С. 72−74. − Бібліогр.: 10 назв.

 20. Профорієнтаційна робота в школі : метод. рек. / Держ. служба зайнятості України, Черніг. облас. центр зайнятості ; авт.-уклад. В. В. Синявський. – Чернігів : [б. в.], 2005. – 27 с.

 21. Резапкина, Г. В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника / Г. В. Резапкина. – 2-е изд. – М. : Генезис, 2007. – 139, [1] с. : табл. – (Психология для жизни). – Библиогр. в конце кн.

 22. Речицький, О. Професійна орієнтація учнів у ході вивчення спецкурсу „Хімічний та біологічний захист рослин” / О. Речицький, С. Венгер, О. Васильченко // Хімія. Біологія. − 2004. − № 9. − С. 5−7. − Бібліогр.: 15 назв.

 23. Рибалка, В. В. Психологія праці особистості : навч.-метод. посіб. / В. В. Рибалка ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти [та ін.]. – К. : Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 59 с. – („Психологічна наука – працівникам професійно-технічної освіти”). – Бібліогр.: с. 56–59 (68 назв). – Із змісту: Психологічна характеристика трудової діяльності та професії. – С. 19–25 ; Професіограма та психограма професії. – С. 27–29 ; Професійно важливі якості особистості. – С. 29–35 ; Психологія професійної орієнтації учнівської й робітничої молоді. – С. 35–36 ; Психологія професійної придатності, відбору та підбору кадрів. – С. 36–40.

 24. Словник-довідник з професійної орієнтаціїї учнів / АПН України, Ін т проблем виховання АПН України ; [уклад.: В. В. Синявський, О. В. Мельник]. – К. : Мегапринт, 2007. – 118, [1] с. – Бібліогр.: с. 117–118 (25 назв).

 25. Твардовська, М. Основи професійної орієнтації : [прогр. факульт. курсу для 10–11-х кл.] / М. Твардовська // Все для вчителя. − 2007. − № 8. − С. 27−33.

 26. Теоретичні і методичні основи профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та психолого-педагогічний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів : [метод. рек. для вчителів шкіл, працівників соц.-психол. служб, викл. пед. ін-тів і ун-тів / уклад.: В. В. Вареник та ін.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. − Черкаси : [б. в.], 2006. − 125 с. : іл., табл.

 27. Филимонова, О. Как научиться выбирать профессию? : программа занятий для развития проф. самоопределения учащихся 9-х кл. / Ольга Филимонова. – М. : Чистые пруды, 2008. – 29, [1] с. – (Библиотечка „Первого сентября”) (Серия „Школьный психолог” ; вып. 20). – Библиогр.: с. 27–28 (22 назв.).

 28. Черникова, Т. В. Профориентационная поддержка старшеклассников : учеб.-метод. пособие / Т. В. Черникова. – М. : Глобус, 2006. – 252 с. : ил.

 29. Шабдінов, М. Л. Формування професійного самовизначення старшокласників у процесі технологічної підготовки : [зміст курсу „Побудова кар’єри у сфері інж.-техн. професій” для 11 кл.] / М. Л. Шабдінов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 332−340. − Бібліогр.: 7 назв.

 30. Ярута, Т. В. Подпрограмма „Профессиональное самоопределение учащихся” : [о работе по проф. ориентации учащихся 1−11 кл.] / Ярута Т. В., Антоненко А. А., Гайнутдинова Н. Г. // Завуч. Упр. соврем. школой. − 2006. − № 6. − С. 53−63.

6.3. Профорієнтаційні технології, тренінги та профорієнтаційні ігри

 1. Билоус, П. Значение детской игры в прогнозировании выбора педагогической профессии / Павел Билоус // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2004. − Вип. 4. − С. 121−127. − Бібліогр.: 31 назва.

 2. Бякова, Н. В. Игра „Марафон” как форма помощи подросткам в профессиональном самоопределении / Н. В. Бякова // Нач. школа плюс До и После. – 2008. – № 1. – С. 38–41.

 3. Вострикова, Е. Дорога в страну профессий : игра-путешествие для учащихся 5–8 кл. / Екатерина Вострикова // Шк. психолог. – 2009. – 16–31 янв. (№ 2). – С. 4–10.

 4. Гапонова, О. Профорієнтаційні ігри / Олена Гапонова // Психолог. − 2007. − Черв. (№ 23/24). − С. 9−16.

 5. Глушко, М. Подорож у світ професій : профорієнтац. гра : [для мол. підлітків, дітей 11–12 р.] / Марина Глушко // Психолог. – 2008. – Лют. (№ 5). – С. 11–15.

 6. Гришина, В. П. Брейн-ринг по-челнински : [экол.-биол. игра – подготовка школьников к поступлению в вузы ] / В. П. Гришина // Доп. образование и воспитание. – 2006. – № 5. – С. 29–33.

 7. Гужавина, Н. А. Программа проекта по профориентационной работе, предпрофильной подготовке, профильному обучению учащихся / Гужавина Н. А. // Упр. соврем. школой. Завуч. − 2008. − № 3. − С. 4−23 : табл. − Из содерж.: Разд. 1 : Профориентационная работа. − С. 7−9.

 8. Гуленко, А. С. Трансактний аналіз у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками : [тренінг. курс] / А. С. Гуленко // Шкіл. психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 7. – С. 12–18. – Бібліогр.: 14 назв.

 9. Гуцан, Л. Гра як засіб пропедевтичної профорієнтаційної роботи [з учнями молодшого шкільного віку] / Леся Гуцан // Почат. школа. − 2005. − № 9. − С. 51−53.

 10. Даниленко, М. Профорієнтація для випускників : тренінг / М. Даниленко // Психолог. – 2009. – Верес. (№ 36). – С. 20–22.

 11. Дем’янчук, Н. „Хочу” + „Можу” + „Треба” = „Правильний вибір професії” : прогр. тренінгу з проф. орієнтації для учнів 9–12 кл. / Наталія Дем’янчук // Психолог. – 2009. – Лип. (№ 25/27). – С. 54–64.

 12. Жижова, О. Перспектива успеха: тренинговое занятие „Путь в профессию, или В поисках призвания” : [для учащихся 9−11 кл.] / Ольга Жижова // Шк. психолог. − 2006. − 1−15 сент. (№ 17). − С. 6−8.

 13. Закатнов, Д. О. Використання педагогічних технологій у профорієнтаційній роботі з школярами / Закатнов Д. О. // Інновації в освітньому просторі гімназії : метод. посіб. / Гімназія „Консул” № 86, м. Київ [та ін.]. − Житомир, 2006. − С. 38−41.

 14. Зброжек, Д. Застосування методу проектів при проведенні профорієнтаційної роботи з учнями на заняттях трудового навчання / Дмитро Зброжек, Янцур М. С. // „Наука, освіта, суспільство очима молодих” : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 15−16 трав. 2008 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т [та ін.]. − Рівне, 2008. − С. 42−43.

 15. Зубенко, С. У світі професій : брейн-ринг [для старшокласників] / Світлана Зубенко // Шкіл. світ. – 2009. – Берез. (№ 10). – С. 20–24 : табл.

 16. Кобахия, Е. Е. Профориентация с использованием перцептивного тренинга : [о методике „Диагностика уровня развития психомоторной активности у старшеклассников”] / Е. Е. Кобахия // Пед. диагностика. – 2009. – № 2. – С. 59–64.

 17. Кривошаєва, Г. Обери своє майбутнє! : тренінг проф. самовизначення / Г. Кривошаєва // Психолог. – 2006. – Берез. (№ 11). – С. 25–27. – Бібліогр.: 5 назв.

 18. Лавренюк, Н. Професійна орієнтація: як зробити вибір : тренінг. заняття / Наталія Лавренюк // Сіл. школа України. – 2007. – Листоп. (№ 11). – С. 78–83. – Дод.: Тестові методики вибору професії.

 19. Лесик, О. Ким бути? : бесіда-гра : [для учнів почат. кл.] / О. Лесик // Почат. освіта. − 2004. − № 27/28. − С. 49−54.

 20. Листопад, М. П. Професійне самовизначення старшокласників : прогр. тренінг-курсу з психології / М. П. Листопад // Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 5. – С. 25–38. – Бібліогр.: 21 назва.

 21. Лінніческо, В. М. Програма розвивальних заходів для учнів 9−10-х класів щодо формування самовизначення та життєвої перспективи : [тренінг. прогр.] / В. М. Лінніческо // Практ. психологія та соц. робота. − 2008. − № 1. − С. 52−60 : мал. − Із змісту: Блок 3. Професійно-орієнтовний. − С. 57−60.

 22. Маршавін, Д. Світ праці : роб. зошит з проф. орієнтації молоді, захисту її прав у труд. сфері та проф. навчанні / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнар. орг. праці, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; мал. коміксів К. Л. Мілютіна]. – К. : [б. в.], 2007. – 67 с. : іл.

 23. Матяш, Н. Профорієнтаційні можливості рольової гри на уроках біології / Надія Матяш, Світлана Сябро // Рід. школа. − 2006. − № 11. − С. 18−22 : табл. − Бібліогр.: 10 назв.

 24. Мельничук, В. Технічна творчість у системі чинників формування професійного самовизначення учнів / Василь Мельничук // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 135−140. − Бібліогр.: 15 назв.

 25. Мельничук, В. П. Творчі технічні проекти як засіб формування професійного самовизначення підлітків / В. П. Мельничук, Т. В. Мельничук // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 18. − С. 116−122 : табл. − Бібліогр.: 9 назв.

 26. Меркулова, Т. Звездный час : [профориентац.] игра для 7–9-кл. / Татьяна Меркулова, Татьяна Беглова // Шк. психолог. – 2009. – 16–31 янв. (№ 2). – С. 44–47.

 27. Михалевська, Н. Вибір професії : психол.-пед. тренінг / Н. Михалевська, О. Тригук // Сіл. школа України. – 2005. – Лют. (№ 4). – С. 28–32 : табл.

 28. Михалевська, Н. Вибір професії, або Задача з багатьма невідомими : психол.-пед. тренінг для учнів 9–11 кл. / Н. Михалевська, О. Тригук // Психолог. – 2004. – Груд. (№ 45). – С. 18–22 : табл.

 29. Морін, О. Л. Організація і проведення профільних проб учнів 8–9 класів : [впровадж. профіл. проб як однієї з форм профіл.-консультац. діагностики] / Морін О. Л. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 252−260 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

 30. Морін, О. Л. Основні етапи проведення та аналізу результатів профільних проб учнів 8–9 класів / Морін О. Л. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 12, кн. 1. − С. 332−339. − Бібліогр.: 7 назв.

 31. Муравська, Т. У світі професій : темат. гра / Тетяна Муравська // Труд. навчання. − 2009. − Січ. (№ 1). − С. 51−52.

 32. Носков, В. Психолого-педагогічний консиліум у профорієнтаційній роботі : проф. наміри й можливості учнів класу / В. Носков // Психолог. – 2006. – Лют. (№ 5). – С. 28–29.

 33. Орсаг, Ю. В. Деловая игра „Профконсилиум” : [профориентация учащихся 9 кл. – воспитанников дет. дома] / Ю. В. Орсаг, О. Н. Паншина // Школа и пр-во. − 2008. − № 2. − С. 10−14.

 34. Осовская, С. Город мастеров : ролевая игра для младших школьников [по ознакомлению с профессиями] / Светлана Осовская // Шк. психолог. − 2006. − 1−15 июля (№ 13). − С. 12−15.

 35. Осовская, С. КВН „Кем быть” : [для мл. школ. и мл. подросткового возраста] / Светлана Осовская // Шк. психолог. – 2009. – 16–31 янв. (№ 2). – С. 40–41.

 36. Пальчевський, С. С. Акмеологічні основи технологізації самовизначення особистості у процесі підготовки її до творчої професійної діяльності / С. С. Пальчевський // Наук. зап. Сер. „Психологія і педагогіка” / Нац. ун-т „Острозька акад.” – Острог, 2004. – Вип. 5. – С. 412–420.

 37. Перепада, О. Тренінг розвитку профорієнтаційних знань старшокласників : [профорієнтац. ігри] / О. Перепада // Психолог. – 2005. – Квіт. (№ 15). – С. 22–26. – Бібліогр.: 7 назв.

 38. Профорієнтація молоді на робітничі професії : [обговорення результатів дослідж. теми „Психол. засади теорії та практики профорієнтації учнів. молоді на робітн. професії”, здійсн. Ін-том пед. освіти і освіти дорослих АПН України протягом 2005−2007 рр.] // Пед. газета. − 2008. − Лип. (№ 7). − С. 5−6.

 39. Пряжников, Н. Игра „Профконсультация” : [различ. варианты организации взаимопомощи подростков в профессионал. и личност. самоопределении] / Николай Пряжников // Шк. психолог. − 2004. − Февр. (№ 6). − С. 30−31 ; Февр. (№ 7). − С. 30−31 : табл.

 40. Пряжников, Н. С. Игры и методики для профессионального самоопределения старшеклассников / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. – М. : Первое сентября, 2004. – 223 с. : ил, табл. – (Школа классных руководителей).

 41. Пряжников, Н. Пришельцы : профориентац. игра с классом / Николай Пряжников // Шк. психолог. − 2004. − Апр. (№ 13). − С. 30−31.

 42. Пряжников, Н. Проектируем жизнь : карточ. групповая профориентац. игра / Николай Пряжников. − М. : Чистые пруды, 2005. − 30 с. − (Библиотечка „Первого сентября”) (Серия „Школьный психолог” ; вып. 6).

 43. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе и колледже : игры, упражнения, опросники : 8–11 кл. : ПТУ и колледж / Н. С. Пряжников. – М. : Вако, 2006. – 287 с. : табл. – (Педагогика. Психология. Управление). – Библиогр.: с. 283–284.

 44. Резапкина, Г. Профессия и карьера : сценарий тренинга проф. самоопределения для учащихся 8–9-х кл. / Галина Резапкина // Шк. психолог. – 2009. – 16–31 янв. (№ 2). – С. 13–36. – Библиогр.: 14 назв.

 45. Репнова, Т. Психологічне дослідження в системі профільного навчання : [про систему профорієнтац. роботи школи у співпраці психолога, учителів, батьків] / Т. Репнова // Психолог. – 2006. – Січ. (№ 1). – С. 5–11 : табл.

 46. Самодіагностика профілю майбутньої професії : робочий зошит старшокласника / [уклад.: Н. А. Побірченко, О. П. Сергєєнкова]. − К. : Наук. світ, 2004. − 57 с. : табл.

 47. Стеблян, Т. Тренінг розвитку профорієнтаційних знань старшокласників : [програма для учнів 9–11 кл.] / Таміла Стеблян // Директор школи. – 2008. – Черв. (№ 21). – С. 9–16 ; Черв. (№ 22). – С. 15–21 : табл. ;

Те саме // „Формування національно свідомого господаря землі як складова виховання громадянина держави в умовах сільської школи” : (з досвіду дослід.-експерим. роботи Великобурім. загальноосвіт. школи I–III ступенів Чорнобаїв. р ну) / Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників [та ін. ; авт.-уклад. Упир Л. М.]. – Черкаси, 2007. – С. 21–44. – (Експериментальні освітні заклади Черкащини).

 1. Стрельнікова, І. М. „Людина і світ професій”. Формування профорієнтаційних намірів школярів : [профорієнтац. ігри] / І. М. Стрельнікова // Труд. навчання в школі. – 2009. – № 5. – С. 11–15. – Бібліогр.: 7 назв.

 2. Тамонова, О. „Я вступаю до …” : профорієнтац. рольова гра для старших вихованців дит. будинку / О. Тамонова // Психолог. − 2004. − Трав. (№ 17). − С. 11−12.

 3. Тюшев, ЮВ. Выбор профессии : тренинг для подростков / Ю. В. Тюшев. – М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2006. – 160 с. : ил. – (Практическая психология). – Библиогр.: с. 116–119.

 4. Уличний, І. Л. Особливості реалізації профорієнтаційного проекту в навчально-виховному процесі школи : [психол.-пед. проектування розвитку потенціалу проф. самовдоскон. старшокласників] / І. Л. Уличний // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун т. − Рівне, 2007. − Вип. 37. − С. 236−241 : табл. − Бібліогр.: 10 назв.

 5. Шабдінов, М. Л. Професійні проби старшокласників у освітній галузі „технології” / Шабдінов М. Л. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 345–351.

 6. Шабдінов, М. Л. Учнівський проект у професійному самовизначенні старшокласників / Шабдінов М. Л. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 12, кн. 1. − С. 371−378. − Бібліогр.: c. 378.

6.4. Сценарії та конспекти

 1. Багрова, Н. Г. Что такое профессия. Какие бывают профессии : клас. час в нач. школе : [сценарий] / Н. Г. Багрова // ПедСовет плюс. − 2005. − Авг. (№ 8). − С. 11−14.

 2. Бакум, Н. М. Всі професії важливі − вибирай на смак : [сценарій вихов. заходу з профорієнтації для старшокласників] / Н. М. Бакум, Г. Д. Галанець, О. М. Кириченко // Позаклас. час. − 2006. − № 5/6. − С. 48−51.

 3. Береговенко, К. М. Професій є багато в світі і лиш одна із них твоя : (батьків. вечір) : [ознайомлення старшокласників з професіями] / К. М. Береговенко // Вихов. робота в школі. − 2006. − Верес. (№ 9). − С. 17−21. − (Створення умов для самореалізації особистості / К. М. Береговенко).

 4. Вівчарук, С. І. Техніка пошуку роботи на ринку праці : [заняття з учнями 16−17 років] / С. І. Вівчарук // Психол. газета. − 2008. − Лип. (№ 14). − С. 22−25.

 5. Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка