Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народиСкачати 74,83 Kb.
Дата конвертації20.02.2018
Розмір74,83 Kb.

Тема: Люди в історії: історичні персонажі, групи людей і народи

Мета: визначити, що є головним змістом історії, яку роль в історії відіграють історичні діячі; удосконалити навички роботи з текстом; розвивати в учнів уміння характеризувати історичного діяча; сприяти розвитку в них інтересу до вивчення діяльності історичних діячів.

Основні поняття: особистість,історична особистість, видатна особистість, історичний діяч, народ, стан.

Обладнання: підручник, картки з текстом, портрети історичних осіб, плівка.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати після цього уроку учні зможуть: характеризувати роль історичних діячів на основі історичного тексту; виокремлювати в тексті головне й другорядне, складати простий план тексту у вигляді запитань; висловлювати власне ставлення до історичних діячів.

Хід уроку

І. організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

● Історія це новий предмет для Вас. З чим асоціюється у Вас історія?

Історія це час, який минає

Гра «Я знаю п’ять слів...».

Учні по черзі називають по п’ять термінів, понять, дат, назв, що вивчалися в матеріалі попередньої теми. Наприклад, п’ять наук, що допомагають вивчати історію, п’ять прізвищ відомих істориків, п’ять географічних назв, які вивчалися на уроках, п’ять речових історичних джерел, п’ять писемних історичних джерел, п’ять усних історичних джерел тощо.

5 наук: фізика, хімія, біологія, археологія, нумізматика, геральдика, сфрагістика (печатки)

5 прізвищ: Михайло Грушевський, Вікентій Хвойка, Борис Мозолевський, Геродот, Нестор.

5 географічних назв: Одеса, Миколаїв…

5 речових джерел: Монети одяг, посуд, зброя, будівлі, пам’ятники.

5 писемних джерел: закони, накази, поштові листи, журнали, газети, щоденники.

5 усних джерел: укр.. думи та пісні, укр.. народні лічилки, укр.. народні загатки, перекази, фольклор регіонів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Евристична бесіда.

• Що таке історія?

• Що вивчає історія як наука?

• Як історики дізнаються про минуле?

• Хто творить історію?

• Хто такі історичні діячі?

• Про яких історичних діячів ви вже дізналися на уроках історії?

Завдання уроку: Яку роль виконують історичні діячі.

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу.

1. Історичні діячі.

Учитель.

Сьогодні дуже актуально складати різноманітні рейтинги: найбагатших, найвродливіших, найвпливовіших людей чи то планети, чи то якоїсь держави. Спробуйте назвати хоча б п’ять імен українців, яких, на вашу думку, можна назвати видатними особистостями сучасної України.

Учні називають прізвища видатних українських політиків, спортсменів, акторів, співаків, учених. Дуже важливо при цьому з’ясувати, чому саме цих людей вони вважають видатними та який внесок зробили ці люди в розвиток людства в цілому або України зокрема.

Учитель.

Історична наука вивчає шлях людства з найдавніших часів до сьогодення. Це життя людей, їх спільна діяльність, що виявляється в якихось конкретних історичних подіях. Отже, основою історичного процесу є події або явища суспільного життя. При цьому завжди є учасники історичного процесу: окремі особистості, організації, соціальні спільноти. А результатом їх діяльності є власне ІСТОРІЯ.

Учитель ● Пропоную вам пригадати імена видатних українців.

Демонструються портрети тих українських діячів, про яких учні дізналися вже на уроках історії або вивчали в початкових класах. Учні намагаються пізнати і назвати їх. Це портрети Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Ярослава Мудрого, Ярослав Давидов (залишився в історії)

Учитель. Поняття «історична особистість» зазвичай відображає діяльність певної людини, пов’язану з великими історичними подіями, на хід яких вона впливає. У науці вживається й поняття «видатна особистість», що означає діяльність людини, що стала уособленням корінних прогресивних перетворень в історії людства, держави або народу. Скажіть, кого з тих людей, чиї портрети ви тільки що бачили, можна назвати видатною особистістю. Чому?

Робота з текстовими джерелами. Завдання.

• Прочитайте висловлювання істориків про видатних людей. Поясніть їх. Чи згодні ви з їхньою думкою?

1. «... Якості історичної особистості й понині становлять значний інтерес, бо у важкі хвилини приклад добрих людей не тільки схиляє до дії, а й навчає, як діяти. Історичним особистостям властиві прагнення служити на загальне благо держави й народу, безмежна мужність... прагнення і вміння вникнути в умови життя, щоб тут знайти причини пережитих бід; совісність у всіх справах; зрозумілість, переконливість і розумність їхніх вчинків» (В.Ключевський).

2. «Ці улюбленці неба, розсіяні в просторах часу, подібно до Сонця, що тягне за собою планетні системи: вони вирішують долю людства, визначають шлях його... життя їх є історія народів. Без знання особистостей знання історії не може бути повним» (М. Карамзін).

Учитель. Здавна головним змістом «історії» були вчинки людей – діяння. Чимало століть поспіль історики описували діяння відомих людей, насамперед правителів: царів, королів, імператорів. Прижиттєва слава супроводжувала й видатних полководців. На їх прикладах історики виховували своїх читачів як мужніх, хоробрих і відданих людей. Однак людство цікавилося не тільки військовими перемогами чи державними справами. Видатні вчені, винахідники, мандрівники, художники, композитори і письменники завдяки своїм творам залишилися у пам’яті суспільства. Отже, люди та їх діяльність є головним змістом історії. Без людей не було б величних споруд чи маленьких поселень, мостів, водогонів, доріг. Люди минулого через мову та книжки, закони і витвори мистецтва та архітектури залишили нам своє розуміння добра і зла, справедливості і краси. Імена багатьох з них сьогодні, на жаль, невідомі. І чим ближче до нашого часу, тим більше імен людей, чиї справи залишили свій яскравий слід у минулому і чиє життя нам цікаве. Таких людей ми називаємо історичними діячами.

Робота з текстом підручника (с.64) №1

● Учні працюють з текстом за абзацами, складаючи простий план у вигляді запитань. Потім кожен пункт плану обговорюється.

Запитання для обговорення.

• Що таке діяння людей?

• Що є головним змістом історії? Чому?

• Життя яких людей описують, як правило, історики?

• Завдяки чому люди стають відомими?

• Яких людей називають видатними? Чому?

• Чи згодні ви з твердженням, що люди – творці історії?

• Хто з людей стає історичним діячем?

• Кого з людей ми можемо назвати історичним діячем?

Робота з термінами.Історичний діяч – це людина, яка зробила значний внесок у розвиток суспільства, змінивши його своєю діяльністю.

Біографія – це опис життя людини.

● Робота з відео про Т. Шевченка.

● Вони повинні скласти розповідь про видатного діяча за поданою пам’яткою.

Як вивчати діяльність історичного діяча

ВИВЧАЮЧИ ПРО ІСТОРИЧНОГО ДІЯЧА,

ПОСЛІДОВНО ВІДПОВІДАЙТЕ НА ЗАПИТАННЯ:

♦ Про кого йдеться?

♦ Коли і в якій країні жив історичний діяч?

♦ Які його риси характеру та погляди відомі?

♦ З чим пов’язана основна діяльність цієї історичної особи? До яких історичних подій вона причетна?

♦ Які вчинки і дії цієї особи відомі?

♦ Яким є ваше ставлення до цієї історичної особи?

Фізкультхвилинка

2. Групи людей в історії.

Учитель.

Як нам відомо, історію створюють люди. Але не тільки окремі історичні діячі, а й великі групи людей, які заселяли в той чи інший час певну територію.

Робота з термінами.Народ – велика група людей, яка проживає на певній території і вирізняється своєю мовою, культурою, способом життя.

Стани – групи людей, які ведуть подібний спосіб життя, мають подібні заняття, права та обов’язки, становище у суспільстві.

Робота з текстовими джерелами інформації.

«Повість минулих літ» про розселення слов’янських племен.

... По довгих же часах сіли слов’яни по Дунаєві, де єсть нині Угорська земля і Болгарська. Од тих слов’ян розійшлися вони по Землі і прозвалися іменами своїми – од того, де сіли, на котрому місці. ... Слов’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші – деревлянами, бо осіли в лісах; а другі сіли межи Прип’яттю і Двіною і називалися дреговичами; а інші сіли на Двіні і назвалися полочанами – од річки, яка впадає в Двіну і має назву Полота... А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і назвалися сіверянами.Маврикій стратег про слов’ян (VI ст.).

Племена слов’ян... численні, терплячі, легко зносять спеку, холод, дощ, брак одягу, нестачу їжі. У них велика кількість всілякої худоби і плодів земних, що лежать купами, зокрема просо і пшениця... Вони оселяються в лісах біля важкопрохідних рік, боліт та озер, роблять у своїх житлах багато виходів... Потрібні їм речі вони закопують у схованках... Битися зі своїм ворогом вони люблять у місцях, порослих густим лісом, у міжгір’ях, на кручах; з вигодою для себе вдаються до раптових нападів, хитрощів, і вдень, і вночі вишукуючи багато засобів...

Завдання.

• Про який народ ви дізналися із цих джерел?

• Де вони проживали?

• Чим займалися?

• Який спосіб життя вели?

V. Узагальнення та систематизація знань.

Вправа «Незакінчені речення»

Закінчіть речення.

1.   Для мене сьогодні важливим було…

2.   Сьогодні я навчився…

3. Хто творить історію….( історію творять історичні діячі )

4.   Мені хотілося б надалі навчитися…

VІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати & 10

2. Творче завдання: Скласти кросворд на 7 слів за темою, Створіть малюнок за темою «Історичні діячі»

3. Користуючись підручником, скласти розповідь за вказаним планом про видатного історичного діяча (на вибір, письмово в зошиті)


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи iconУрок №12 Тема Люди в історії: історичні персонажі
Пояснювати: про кого розповідає історія як наука, хто є суб’єктами історичного процесу
Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи iconОрієнтовні варіанти практичних занять та першого уроку О. В. Галегова
Учні згадують та пояснюють, що таке історія, як історичні процеси розвиваються в часі та просторі, що таке історичні пам’ятки, джерела...
Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи iconДержавної адміністрації рекомендаційний список літератури Із циклу «Країни І народи» Випуск ХІІІ
Білорусь: рек список літератури із циклу «Країни І народи». – Вип. ХІІІ / [Є. А. Шевченко; відповід за випуск М. В. Жарова] : окз...
Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи iconРоки. Події. Люди
Події. Люди : з історії становлення Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. М. Бойченка / [ уклад. В. Зеленіна; ред....
Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи iconРоль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого України Що є предметом вивчення історії та чому історичні знання важливі для людей
Якою є роль громадян, історичної науки, музеїв та архівів у збереженні минулого та пам'яті про нього
Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи icon«Діалектика душі» толстовських героїв
Робота в групі: Учні розділені на 4 групи. Лідер групи призначений вчителем. Групи займають свої місця, визначають секретаря, який...
Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи iconКозацька Україна (урок-козацький турнір,5 клас) Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р мета уроку
Мета уроку: закріпити І узагальнити знання учнів про історичні події та видатних представників історії доби козацької Української...
Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи icon«Рідний краю, священна земля, твої люди окраса твоя!»
Мета: формувати ціннісне ставлення особистості до людей рідного краю, до мистецтва, формувати соціальну, комунікативну компетентність;...
Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи iconДоба Київської Русі: Доба Київської Русі
Уявіть, що ви історик І хочете написати книгу про минуле. Кого ви оберете своїми героями: відомих діячів, невідомих поки що осіб...
Люди в історії: історичні персонажі, групи людей І народи iconУрок №1 Урок №2 Урок №3 Висновок Література Вступ
Методика вивчення теми: «Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення еом»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка