Маловисківська районна державна адміністрація відділ освітиСторінка1/28
Дата конвертації11.06.2017
Розмір5,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Маловисківська районна державна адміністрація

відділ освіти


Підсумки розвитку освіти

Маловисківського району

у 2011-2012 навчальному році,

перспективи на 2012-2013 навчальний рік та готовність закладів до впровадження Державних стандартів початкової освіти


Мала Виска - 2012
Інформаційні матеріали за підсумками розвитку освітньої галузі Маловисківського району, підготовлені до серпневої конференції педагогічних працівників щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку системи освіти району у 2011-2012 навчальному році, як необхідної умови підвищення якості освіти та завдання на новий 2012-2013 навчальний рік щодо впровадження Державних стандартів початкової освіти

29.08.2012 р.

Про підсумки розвитку освіти Маловисківського району у 2011-2012 навчальному році, перспективи на 2012-2013 навчальний рік та готовність закладів до впровадження Державних стандартів початкової освіти”

Упродовж 2011-2012 навчального року відділом освіти райдержадміністрації, структурними підрозділами, навчальними закладами освіти району на виконання Конституції України, Законів України Про освіту №100/96-ВР від 23.03.96, Про загальну середню освіту від 13 травня 1999 року №651-XIV, Про дошкільну освіту №2905-14 від 20.12.2001, Про позашкільну освіту №2120-14 від 07.12.2000, Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу від 6 липня 2010 року №2442–VІ (щодо організації навчально-виховного процесу)", інших нормативно-правових документів, реалізацію Указів Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні” та „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, програми діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятих ceciєю районної ради цільових програм, а також ухвали районної серпневої педагогічної конференції 2011 року вжито заходи для забезпечення функціонування галузі освіти району, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної освіти.Зусилля выдділу освіти, районного методичного кабінету за активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, депутатів усіх рівнів, органів місцевого самоврядування були зосереджені на реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти, визначених серпневою конференцією педагогічних працівників 2011 року, подолання наявних проблем, вирішення перспективних завдань.

Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи на 2011-2012 навчальний рік серпневою педагогічною конференцією було визначено:

В управлінні:

 • зосередження зусиль адміністрацій навчальних закладів на проблемах, що були виявлені моніторингом результативності та ефективності освітньої діяльності (рішення колегії №1 від 20 січня 2012 року про результати комплексного вивчення роботи відділу освіти Маловисківської районної державної адміністрації щодо створення умов для рівного доступу до якісної освіти);

 • підвищення рівня інформатизації та комп’ютеризації процесу управління навчальним закладом (проведення у лютому 2012 року моніторингу якості володіння керівниками ІКТ та ППЗ).

 • поширення прогресивного педагогічного досвіду шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес (за підсумками атестації педагогічних працівників у квітні 2012 року);

У методичній роботі:

 • підвищення ефективності роботи із вчителями 1-ї категорії, переважно шляхом залучення їх до роботи районних методичних об’єднань та педагогічних майстерень (органызацыя роботи по виконанню наказу про організацію методичної роботи жовтень 2011 року);

 • удосконалення роботи з молодими спеціалістами, переважно шляхом наставництва під контролем з боку району (наказ про організацію роботи з молодими спеціалістами);

 • посилення ролі педагогів із званнями в методичній роботі як на районному рівні, так і на рівні закладів освіти (створення творчих груп, майстер класів, районних методичних об’єднань).

У навчанні:

 • удосконалення психологічної компетентності педагогічних працівників району (робота психолого-педагогічних семінарів, використання можливості психологічної служби);

 • розвиток системи роботи з обдарованими учнями в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району (організація олімпіад, конкурсів, фестивалей, МАН, тощо);

У вихованні:

 • підвищення активності та результативності участі навчальних закладів у районних та обласних заходах (моніторинг участі навчальних закладів);

 • поширення профілактичної та корекційної роботи з дітьми, які схильні до девіантної поведінки (реалізація Комплексної програми профілактики злочинності в районі, міжвідомча нарада – жовтень 2011, колегія відділу освіти березень 2012, колегія РДА квітень 2012);

 • поглиблення роботи з формування в учнів мотивації до здорового способу життя (спортивні змагання, конкурси, спартакіада);

 • удосконалення діяльності шкільних дитячих об’єднань і органів самоврядування (районний парламент дітей, участь у обласному парламенті дітей).

Таким чином, першочерговими задачами закладів тосвіти району є:

 1. Приведення матеріально-технічної бази закладів освіти до рівня, який гарантуватиме безпеку життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу (спів фінансування з районного, обласного бюджетів, участь у проектах ПроООН, залучення коштів громадських організацій на місцях).

 2. Забезпечення навчання педагогічних працівників використання ППЗ та ІКТ в навчальній роботі ((проведення у лютому-березні 2012 року моніторингу якості володіння педагогічними працівниками ІКТ та ППЗ).

 3. Зосередження діяльності шкільних дитячих об’єднань і органів самоврядування на формуванні в учнів почуття гордості, любові до Маловисківщини, її культурних та історичних цінностей (краєзнавча робота, вивчення рідного краю).

Для виконання поставлених завдань в районі забезпечено розробку та реалізацію районних програм розвитку освіти з відповідним фінансуванням.

Так, у 2012 році районною радою затверджено районну програму Впровадження профільного навчання на 2013-2015 роки, Програму впровадження «Інформаційних та комунікаційні технології в освіті Маловисківського району на 2011-2015 роки», Районна цільова програма розвитку дошкільної освіти району на 2011-2015 роки, Програму „Шкільний автобус на 2011-2015 роки”, Районна цільова програма «Шкільна парта на 2011-2015 роки», Районна програма розвитку фізичної культури і спорту в Маловисківському районі на 2012-2015 роки, діють у освітянській галузі району раніше прийняті Районна програма розвитку позашкільної освіти на 2010 - 2014 роки, Районна програма оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Маловисківського району на 2008-2013 роки, Районна програма «Молодь Маловисківщини на 2009-2015 роки», Районна програма «Спортивний майданчик на 2010-2014 роки та забезпечення матеріально-технічної бази спортивних об’єктів», завершують у поточному році дію Районна Програма «Вчитель», «Рівний доступ до якісної освіти на 2006 – 2012 роки та створення в районі міжшкільних освітніх округів». Проводиться робота щодо розробки цих програм на наступний період. Також іде робота на програмою, яка прийнята обласною радою у липні 2012 року, Програмою підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.

При реалізації зазначених програм забезпечується виконання завдань щодо:


 • Здійснення комп’ютеризації навчальних закладів, забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, мультимедійним обладнанням;

 • Забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому;

 • Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів належним навчально-методичним обладнанням.

 • Забезпечення дошкільних навчальних закладів належним навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням.

 • Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблями;

 • Відпочинок категорійних дітей в ОК, забезпечення учнів закладів освіти безкоштовним харчуванням під час літнього відпочинку;

 • Створення умов для розвитку талантів обдарованих дітей, організація їх участі у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, МАН, тощо;

 • Забезпечення профільного навчання у загальноосвітніх закладах району;

Забезпечення функціонування оптимальної мережі навчальних закладів.

На сьогодні мережа закладів освіти Маловисківського району – це 43 навчальних закладів, у тому числі:

У районі функціонують 17 дошкільних, 23 загальноосвітніх та 3 позашкільних заклади. Рішенням сесії районної ради від 19 липня 2011 року № 96 з 1 вересня 2011 року припинено діяльність шляхом приєднання до Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ст. 2 загальноосвітні заклади: Ульянівська ЗШ І ст. та Краснопільська ЗШ І-ІІ ст. Маловисківської районної ради Кіровоградської району. Розпорядженням голови Маловисківської райдержадміністрації від 15 вересня 2010 року № 633-р призупинено діяльність загальноосвітніх закладів: Нововознесенська ЗШ І-ІІ ст. та Первомайська ЗШ І-ІІ ст. Маловисківської районної ради Кіровоградської району у зв’язку з вибуттям учнів у інші заклади району. Рішенням районної ради від 23 грудня 2011 року припинено діяльність Маловисківської ЗШ №1 та Новогригорівської ЗШ І-ІІ ступенів у зв’язку з вибуттям учнів у інші заклади району.

Всього охоплено дошкільним навчання 1034 дітей, загальну середню освіту у 2011-2012 навчальному році отримували 4240 школярів, у тому числі 157 учнів здобували освіту в Маловисківський школі-інтернат, 242 учнів навчалися у Маловисківський гімназії, позашкільною освітою охоплено 2079 школярів, що складає 50,5% дітей шкільного віку району, у тому числі в РБДЮТ охоплено гуртковою роботою 867 учнів, в ДЮЦі в гуртках та спортивних секціях навчається 597 вихованців, в СЮТ навчається 422 вихованці в науково-технічних гуртках та 193 гуртківці навчається в профільних натуралістичних гуртках.

Таким чином освітня система Маловисківського району в основному задовольняє потреби населення в здобутті дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

Протягом 2011-2012 навчального року відділом освіти проведена державна атестація у 3 закладах освіти: Смолінській ЗШ № 1 І-ІІІ ст, Маловисківській ЗШ № 4 І-ІІІ ст. Великовисківському дошкільному закладі «Барвінок». За наслідками атестації всі ці заклади атестовано на достатньому рівні.

У поточному навчальному році державній атестації підлягають 4 навчальні заклади: Маловисківська ЗШ №3, Мар’янівська ЗШ І-ІІІ ст., Паліївська ЗШ І-ІІІ ст., Смолінський ДЮЦ.

Головним спеціалістом відділу освіти райдержадміністрації, методистами райметодкабінету систематично здійснюються тематичні перевірки закладів освіти, оздоровчих закладів, вживаються заходи оперативного реагування для усунення виявлених недоліків, надається методична і практична допомога.

За звітний період проведено 6 засідань колегії відділу освіти, на яких розглянуто 25 питань та прийнято відповідні рішення. За рішеннями колегії видавалися начальником відділу освіти накази, які оперативно доводилися до закладів освіти для відповідного реагування.

Загалом у відділі освіти райдержадміністрації за вересень 2011 - серпень 2012 року видано 498 наказів з організаційних, навчально-виховних та методичних питань. З наказами можна ознайомитися на сайті відділу освіти на сторінці «Доступ до публічної інформації». Реагування закладів на їх виконання контролюється спеціалістом відділу освіти.Каталог: nov s
nov s -> Уроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів. Тема уроку: Літературні казки про тварин. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
nov s -> Сценарій урочистого свята, присвячений дню
nov s -> Конфлікти – це норма життя. Коли вам здається, що у вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс
nov s -> План роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу
nov s -> Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку
nov s -> Професійна періодика для видавців: від друкованого до мережевого варіанту
nov s -> І. Мотиваційний етап (забезпечення емоційної готовності до уроку) у кого немає мети, той не знаходить радості ні в якому занятті (Г. Лессінг)
nov s -> «Стоїмо перед світом спадкоємцями дивних скарбів». Урок-презентація проекту


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconУкраїна красилівська районна державна адміністрація хмельницької області відділ освіти

Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconЧемеровецька районна державна адміністрація Чемеровецький районний відділ освіти Районний методичний кабінет

Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconРожищенська районна державна адміністрація відділ освіти
Людмила Леонтіївна – керівник гуртків вокального І сольного співу Рожищенського Будинку дитячої творчості
Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconВідділ освіти Костянтинівська районна державна адміністрація Донецька область
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови І літератури та в позаурочний час
Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconУкраїна єланецька районна державна адміністрація відділ освіти популяризація сучасної української літературИ
...
Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconЯготинська районна державна адміністрація Відділ освіти Яготинський районний будинок дитячої та юнацької творчості Методична розробка Козацтво на Яготинщині
Прилуцьким районом Чернігівської області, на сході з Пирятинським районом Полтавської області, на південному сході з Драбівським...
Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconТомаківська районна державна адміністрація

Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconВалківська районна державна адміністрація харківської області

Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconНемирівська районна державна адміністрація вінницької області відділосвіт и

Маловисківська районна державна адміністрація відділ освіти iconУкраїна ямпільська районна державна адміністрація вінницької областіБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка