Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим зборомСторінка12/56
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3.19 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є реєстраційна заява платника за формою № 1-РС.

6.2. Блок-схему процесу „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість” представлено на рис.1.

Одержувач адміністративної послуги для отримання Спеціального свідоцтва відповідно до пункту 2 розділу VІ Положення надає заяву про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 1-РС. Така заява має бути подана сільськогосподарським підприємством не пізніше 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

У заяві за формою № 1-РС вказується питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява.

Заява має містити виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі Національного класифікатора України ДК 009:2005 „Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.05 № 375 із змінами (далі – КВЕД).

Достовірність відомостей про види діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру, який містить відомості про основні види діяльності сільськогосподарського підприємства за КВЕД та який сільськогосподарське підприємство додає до заяви.

Податковий орган відмовляє сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо такий платник податків:

а) вказує у заяві про реєстрацію видів діяльності, які не підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та не визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі КВЕД;

б) перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за єдиним податком за ставкою 10 відсотків;

в) був виключений із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та від дати такого виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб'єктом спеціального режиму оподаткування не сплило 12 послідовних звітних податкових періодів;

г) поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), або не відповідає іншим критеріям, встановленим пунктом 209.6. статті 209 розділу V Кодексу (підпункт 1.1. пункту 1 розділу VІ Положення);

ґ) не підпадає під визначення сільськогосподарського підприємства, є особою, яка не може бути зареєстрована як суб'єкт спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми статті 209 розділу V Кодексу;

д) не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 5 розділу I Положення або за наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ, визначених пунктом 1 розділу V Положення, або при яких підлягає анулюванню Спеціальне свідоцтво згідно з пунктами 209.11., 209.12. статті 209 розділу V Кодексу (пункти 4, 9 розділу VІ Положення);

е) подав заяву з порушенням строків, визначених пунктом 183.3. статті 183 розділу V Кодексу та підпунктом 2.1. пункту 2 розділу VІ Положення.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію податковий орган видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Спеціальне свідоцтво за формою № 2-РС (додаток 9 до Положення) або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва.

Бланк свідоцтва виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки.

Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у свідоцтві, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача.

У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник ПДВ - фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ - юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа за наявності належним чином оформленої довіреності від платника ПДВ. Особа, яка отримує Свідоцтво, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке Свідоцтво, відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. У цьому разі платник ПДВ чи Представник платника може отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації згідно з цим Положенням. При цьому податковий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком обліку.

У разі виникнення змін у даних платника, псування, заміни заношеного свідоцтва платник подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву за ф. № 1-РС з позначкою „Перереєстрація”. До такої заяви мають бути додані Спеціальне свідоцтво та всі засвідчені копії.

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Спеціальне свідоцтво замість старого у такому ж порядку, як і при реєстрації.

Для отримання нового Спеціального свідоцтва подається додаткова реєстраційна заява за ф. № 1-РС з позначкою „Перереєстрація у зв'язку з утратою Спеціального свідоцтва”, усі засвідчені копії Спеціального свідоцтва, пояснення за підписом керівника платника ПДВ щодо втрати Спеціального свідоцтва.Рис. 1. Блок-схема процесу „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість”


Назва
документа
Форма документаОсоба, відповідальна
за формування документаПеріодичність формування (заповнення) документа


Місце і термін зберігання копії документа


Користувачі


Лист (вмотивована відмова)


Довільна

Працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб

По мірі надходження


Відповідно до номенклатури справ


Споживач адміністративної послуги


Спеціальне свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість


Затверджена Положенням


Працівник підрозділу реєстрації та обліку платників податків


По мірі надходження


Відповідно до номенклатури справ


Споживач адміністративної послуги


6.3. Вихідні дані процессу
    1. Показник, за яким оцінюють результативність процессу:
К =

Кд

▪ 100 %

Кзаяв


де:


Кд – кількість документів (Спеціальних свідоцтв або листів з вмотивованими відмовами), виданих платникам податків,

Кзаяв – кількість реєстраційних заяв на отримання Спеціальних свідоцтв, що надходять від платників податків до ОДПС.


Критерієм результативності процесу є К = 100%.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56

Схожі:

Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconТетяна Борисівна Партико
...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconТетяна Борисівна Партико
...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПрограмування на мові
Допомога” його голова Анатолій Полотан. — До мене звернувся, так би мовити, потенційний кандидат у депутати обласної ради з проханням...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconУ дні окупації приміщення школи хоча й збереглися, але вороги спалили парти та інші меблі. Нічого не лишилося з наочних посібників, карт, таблиць та іншого причального приладдя
Нестача кадрів учителів, знищена матеріальна база, тяжкі матеріальні умови життя людей все це гальмувало розвиток освіти на селі
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПідсумки проведення заходів методистами нмк пто у Київській області у травні 2016 року
Консультативна допомога при оформленні замовлень на видачу документів про освіту у птнз області
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПсихологічні особливості самооцінки студентами стратегічних життєвих цілей
Отже, молодь потребує допомоги дорослих щодо визначення власних життєвих орієнтирів. Ця допомога має бути тактовною І не перешкоджати...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconДитя, оточене критикою навчається звинувачувати; Дитя, оточене глузуваннями навчається бути недовірливим; Дитя, оточене ворожістю навчається боротися
Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді І дбає про потомство І продовження роду. Від батьків передається генетичний...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconСучасна жінка: яка вона? Тренінг-занятя для дівчат-старших підлітків
Мета: допомога в формуванні життєвих пріоритетів та норм етичної поведінки на основі домінування моральних якостей, властивих жінці;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка