Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим зборомСторінка14/56
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3,19 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є:

підрозділи інформатизації процесів оподаткування державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги (далі − підрозділ інформатизації процесів оподаткування), − у частині укладання Договору;

Департамент інформатизації та обліку платників податків − в частині технічного забезпечення процесу надання адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу інформатизації процесів оподаткування − у частині укладання Договору;

директор Департаменту інформатизації та обліку платників податків − у частині технічного забезпечення процесу надання адміністративної послуги.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент інформатизації та обліку платників податків.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Укладення Договору – не пізніше двадцяти робочих днів від дня отримання від платника податків двох підписаних та скріплених печаткою (для фізичної особи підприємця − за наявності печатки) примірників Договору;

обробка Договору, отриманого в електронному вигляді, − до п’яти робочих днів;

приймання звітності − постійно, по мірі надсилання платником податків податкової звітності в електронному вигляді;

надсилання першої квитанції − протягом 5 хв. після отримання податкової звітності в електронному вигляді;

надсилання другої квитанції − протягом 2 год. з моменту прийняття (неприйняття) податкової звітності в електронному вигляді, якщо звітність надіслана до органів ДПС до 16 год, в іншому випадку − протягом перших
2 год. наступного робочого дня.

5.3. Споживачі адміністративної послуги – платники податків юридичні та фізичні особи-підприємці.


6. Описи процесів надання адміністративної послуги6.1. Процес „Включення платника податків до системи подання податкових документів в електронному вигляді при отриманні Договору в паперовій формі”

6.1.1. Вхідними документами процесу є надані споживачем адміністративної послуги два примірники підписаного та скріпленого печаткою (для фізичних осіб - підприємців − за наявності печатки) Договору в паперовій формі та ЕН з ПСВК.

6.1.2. Блок-схему процесу „Включення платника податків до системи подання податкових документів в електронному вигляді при отриманні Договору в паперовій формі” представлено на рис.1.

Працівник підрозділу інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги (далі – виконавець):

отримує від споживача адміністративної послуги два примірники Договору у паперовій формі, підписані та скріплені печаткою, та ЕН з ПСВК. (Примітка: виконавець надає споживачу адміністративної послуги бланки двох примірників Договору та/або записує на його ЕН спеціалізоване ПЗ, у разі надходження від нього відповідного усного запиту. Запис ПЗ здійснюється відповідно до стандарту адміністративної послуги „Надання платникам „Системи формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді”);

перевіряє наявність в Договорі обов’язкових реквізитів і вписаної електронної адреси споживача адміністративної послуги;

звіряє реквізити, вказані у Договорі, з реєстраційними даними споживача адміністративної послуги, наявними в органі ДПС, та їх відповідність ПСВК, копіює ПСВК у разі відповідності.

У разі подання Договору невстановленої форми, відсутності, невідповідності реквізитів або ПСВК виконавець повертає споживачу адміністративної послуги ЕН та надані примірники Договору.

У разі відповідності реквізитів, ПСВК та форми Договору два примірники Договору в паперовій формі засвідчуються підписом керівника органу ДПС або його заступника, який здійснює керівництво роботою підрозділу інформатизації процесів оподаткування, та скріплюються печаткою. Виконавець вносить реєстраційний запис до журналу обліку Договорів, завантажує ПСВК у базу даних ДПС, встановлює ознаку щодо дії Договору та видає споживачу адміністративної послуги один примірник Договору в паперовій формі під підпис у журналі. Другий примірник Договору в паперовій формі передається під підпис у журналі до підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб для його зберігання в звітній частині облікової справи споживача адміністративної послуги.

6.1.3. Вихідні дані процесуНазва
документаФорма документаОсоба, відповідальна


за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа


Місце і термін зберігання копії документа


Користувачі
Зареєстро

ваний Договір в паперовій формі

Примірна форма Договору, встановлена наказом

№ 233

Споживач адміністративної послуги; працівник підрозділу інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги


По мірі надходження 2-х примірників Договору в паперовій формі від споживача адміністративної послуги


Підрозділи оподаткування юридичних або фізичних осіб органу ДПС за місцем обліку споживача адміністратив-ної послуги


Споживач адміністративної послуги; підрозділ інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги6.1.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість Договорів в паперовій формі, укладених з платниками податків, які віднесені до категорії великих та середніх, (Кдог.).

Критерієм результативності процесу є Кдог./(Кпл. вел. + Кпл.сер.) = 1.

Реєстрація Договору

ні

так


Встановлення ознаки щодо дії та видача Договору в паперовій формі


Рис.1. Блок-схема процесу „Включення платника податків до системи подання податкових документів в електронному вигляді при отриманні Договору в паперовій формі”


6.2. Процес „Включення платника податків до системи подання податкових документів в електронному вигляді при отриманні Договору в електронній формі”

6.2.1. Вхідним документом процесу є Договір в електронній формі з ЕЦП, надісланий споживачем адміністративної послуги засобами телекомунікаційного зв’язку.

6.2.2. Блок-схему процесу „Включення платника податків до системи подання податкових документів в електронному вигляді при отриманні Договору в електронній формі” представлено на рис.2.

Департамент інформатизації та обліку платників податків:

отримує від споживача адміністративної послуги Договір в електронній формі з ЕЦП та як підтвердження отримання Договору надсилає першу квитанцію, підписану ЕЦП ДПС України;

після підписання Договору з боку органу ДПС надсилає споживачу адміністративної послуги другу квитанцію та Договір, підписаний ЕЦП ДПС України. У випадку відхилення органом ДПС Договору надсилає споживачу адміністративної послуги другу квитанцію із зазначенням причини відмови, підписану ЕЦП ДПС України.

Працівник підрозділу інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги:

отримує надісланий споживачем адміністративної послуги Договір в електронній формі;

перевіряє наявність в Договорі обов’язкових реквізитів і вписаної електронної адреси споживача адміністративної послуги;

звіряє обов’язкові реквізити, вказані у Договорі, з реєстраційними даними споживача адміністративної послуги, наявними в органі ДПС, та їх відповідність ПСВК, копіює ПСВК у разі відповідності. У разі відсутності чи невідповідності обов’язкових реквізитів Договір відхиляється органом ДПС;

вносить реєстраційний запис до журналу обліку Договорів, завантажує ПСВК в базу даних ДПС, встановлює ознаку щодо дії Договору;

надсилає споживачу адміністративної послуги підписаний органом ДПС примірник Договору в електронній формі.

Укладання Договору про визнання електронних документів в електронній формі між платником податків і органом ДПС здійснюється тільки один раз.

6.2.3. Вихідні дані процесуНазва
документаФорма документаОсоба, відповідальна


за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа


Місце і термін зберігання копії документа


Користувачі
Зареєстро

ваний Договір в електрон-

ній формі


Примірна форма Примірна форма Договору, встановлена наказом

№ 233

Споживач адміністративної послуги; працівник підрозділу інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги


По мірі надходження Договору в електронній формі від споживача адміністративної послуги


Підрозділ інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги


Споживач адміністративної послуги; підрозділ інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги6.2.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість Договорів в електронній формі, укладених з платниками податків, які віднесені до категорії великих та середніх, (Кдог.).

Критерієм результативності процесу є Кдог. /(Кпл. вел. + Кпл.сер.) = 1.

Реєстрація Договору

Встановлення ознаки щодо дії Договору, направлення другої квитанції та підписаного Договору в електронній формі

так

ні


Рис.2 Блок-схема процесу „Включення платника податків до системи подання податкових документів в електронному вигляді при отриманні Договору в електронній формі”


6.3. Процес „Актуалізація Договору”

6.3.1. Вхідними даними процесу є:

нові ПСВК, надані споживачем адміністративної послуги;

інформація про зміну реєстраційних даних споживача адміністративної послуги − місця обліку та/або посадових осіб споживача адміністративної послуги, що мають право підпису документів, та/або

інформація про закінчення терміну чинності ПСВК.

6.3.2. Блок-схему процесу „Актуалізація Договору” представлено


на рис.3.

Департамент інформатизації та обліку платників податків:

у міру надходження податкових документів в електронному вигляді від споживача адміністративної послуги здійснює контроль за наявністю та достовірністю обов’язкових реквізитів;

виконує перевірку терміну чинності ПСВК в автоматичному режимі за інформацією баз даних скасованих та блокованих сертифікатів акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК);

зазначає в першій квитанції інформацію про закінчення терміну чинності ПСВК або про невідповідність ПСВК реєстраційним даним споживача адміністративної послуги, якщо у споживача адміністративної послуги змінились посадові особи, що мають право підпису документів, або про право органу ДПС розірвати Договір у зв’язку із зміною споживачем адміністративної послуги місця обліку чи ненаданням нових ПСВК;

завантажує до бази даних сертифікатів нові ПСВК, що надають платники податків.

Підрозділ інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги:

знімає ознаку щодо дії Договору у разі, якщо споживач адміністративної послуги змінює своє місце обліку в органах ДПС, або не надає нові ПСВК замість скасованих;

отримує від споживача адміністративної послуги нові ПСВК та завантажує їх до бази даних сертифікатів та за потреби відновлює ознаку щодо дії Договору, після чого Договір вважається пролонгованим до закінчення терміну чинності нових ПСВК.

6.3.3. Вихідні дані процесуНазва
документаФорма документа


Особа, відповідальна


за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа


Місце і термін зберігання копії документа


Користувачі
1.Пролон-

гований Договір

Примірна форма Договору, встановлена наказом 233


Працівник підрозділу інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги


По мірі надходження нових ПСВК
Підрозділ оподаткування або фізичних осіб органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги


Споживач адміністративної послуги, підрозділ інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги


2. Відмітка про припинен-ня дії Договору


Відмітка в електрон-ному вигляді


Працівник підрозділу інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги


По мірі надходження інформації про зміну реєстраційних даних споживача адміністративної послуги або про закінчення терміну дії ПСВК


Підрозділ інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги


Підрозділ інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги6.3.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість пролонгованих Договорів з платниками податків, які віднесені до категорії великих та середніх, (Кпр.дог.).

Критерієм результативності процесу є Кпр.дог. /(Кпл. вел. + Кпл.сер.) = 1.

Рис.3. Блок-схема процесу „Актуалізація Договору”


6.4. Процес „Приймання податкових документів в електронному вигляді”

6.4.1. Вхідними документами процесу є податкові документи в електронному вигляді у затвердженому форматі.

6.4.2. Блок-схему процесу „Приймання податкових документів в електронному вигляді” представлено на рис. 4.

Департамент інформатизації та обліку платників податків:

отримує від споживача адміністративної послуги податковий документ в електронному вигляді, надісланий засобами телекомунікаційного зв’язку, проводить його розшифрування, перевірку ЕЦП, перевірку відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту);

формує та надсилає на електронну адресу споживача адміністративної послуги, з якої надіслано податковий документ, першу квитанцію, яка є підтвердженням споживачу адміністративної послуги факту передачі податкового документа в електронному вигляді до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку;

зберігає другий примірник першої квитанції в електронному вигляді;

формує споживачу адміністративної послуги другу квитанцію в електронному вигляді у текстовому форматі, яка є підтвердженням факту прийняття податкового документа споживача адміністративної послуги до бази даних органу ДПС. У другій квитанції визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі затвердженому формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки ЕЦП, інформація про споживача адміністративної послуги, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податковий документ, та дані про відправника квитанції;

формує споживачу адміністративної послуги другу квитанцію в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкового документа в електронному вигляді із зазначенням причин, якщо надісланий податковий документ сформовано з помилкою;

накладає на другу квитанцію ЕЦП органу ДПС, здійснює її шифрування та надсилає на електронну адресу споживача адміністративної послуги засобами телекомунікаційного зв’язку;

зберігає другий примірник другої квитанції в електронному вигляді.


Рис. 4. Блок-схема процесу „Приймання податкових документів в електронному вигляді”


6.4.3. Вихідні дані процесуНазва
документаФорма документа


Особа, відповідальна


за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа


Місце і термін зберігання копії документа


Користувачі


(підрозділи,
посадові особи)

1.Перша квитанція


Текстовий формат довільної форми з переліком даних, передбачених наказом 233
Працівник Департаменту інформатизації та обліку платників податків


По мірі надходження податкових документів


Департамент інформатизації та обліку платників податків


Споживач адміністративної послуги


2. Друга квитанція


Текстовий формат довільної форми з переліком даних, передбачених наказом 233


Працівник Департаменту інформатизації та обліку платників податків;

працівник підрозділу інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги

По мірі надходження податкових документів


Департамент інформатизації та обліку платників податків;

підрозділ інформатизації процесів оподаткування органу ДПС за місцем обліку споживача адміністративної послуги

Споживач адміністративної послуги6.4.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

середній час обробки електронного документу.

Критерієм результативності процесу є К ≤ 15 хв.Каталог: store -> files
files -> Звіт миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2015 рік Миколаїв 2016 І. Наші здобутки
files -> Інформація Про діяльність служби у справах дітей облдержадміністрації у сфері захисту суспільної моралі при обігу комп’ютерних ігор на території області
files -> Повідомлення до контролюючого органу. Зазначений порядок визначено пунктом 4. статті 44 Кодексу
files -> Рішення про припинення підприємницької діяльності, поновила реєстрацію протягом поточного року, то така особа вважається платником інших податків і зборів
files -> Влада для людей
files -> Конкурсу «кращий державний службовець»
files -> В’ячеслав липинський: доля, вчення, актуальність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56

Схожі:

Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconТетяна Борисівна Партико
...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПрограмування на мові
Допомога” його голова Анатолій Полотан. — До мене звернувся, так би мовити, потенційний кандидат у депутати обласної ради з проханням...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПідсумки проведення заходів методистами нмк пто у Київській області у травні 2016 року
Консультативна допомога при оформленні замовлень на видачу документів про освіту у птнз області
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconУ дні окупації приміщення школи хоча й збереглися, але вороги спалили парти та інші меблі. Нічого не лишилося з наочних посібників, карт, таблиць та іншого причального приладдя
Нестача кадрів учителів, знищена матеріальна база, тяжкі матеріальні умови життя людей все це гальмувало розвиток освіти на селі
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПсихологічні особливості самооцінки студентами стратегічних життєвих цілей
Отже, молодь потребує допомоги дорослих щодо визначення власних життєвих орієнтирів. Ця допомога має бути тактовною І не перешкоджати...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconДитя, оточене критикою навчається звинувачувати; Дитя, оточене глузуваннями навчається бути недовірливим; Дитя, оточене ворожістю навчається боротися
Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді І дбає про потомство І продовження роду. Від батьків передається генетичний...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconСучасна жінка: яка вона? Тренінг-занятя для дівчат-старших підлітків
Мета: допомога в формуванні життєвих пріоритетів та норм етичної поведінки на основі домінування моральних якостей, властивих жінці;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка