Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим зборомСторінка17/56
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3.19 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56

Оновлено з доповненнями рахунки для зарахування коштів до спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки


15.07.2014

ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві повідомляє, що згідно листа Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві 08.07.2014 № 06-08/3436-9548 з метою щоденного контролю за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету, які перераховуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 № 30 «Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» Державною казначейською службою України відкрито рахунки за балансовим рахунком 3121 «Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки», кодом класифікації доходів бюджету 21010600 «Надходження від погашення заборгованості із сплати дивідендів підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження із сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2013 році».

Перелік рахунків розміщено на суб-сайті ГУ Міндоходів у м. Києві в банері – «Бюджетні рахунки».

ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

Про порядок оподаткування доходу підприємця розповідали на "Гарячій лінії"!


14.07.2014

Днями в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві було проведено сеанс телефонного зв’язку "Гаряча лінія". Темою для обговорення було обрано «Адміністрування податку на доходи фізичних осіб - суб’єктів господарської діяльності», а на запитання, які активно надходили від платників податків, відповідала заступник начальника ДПІ Ліліана Грабовська.

З узагальненими відповідями на запитання, які прозвучали під час "Гарячої лінії" Ви можете ознайомитися нижче.

Скажіть, будь-ласка, чи потрібно включати до доходу фізичної особи – підприємця кошти, які були помилково перераховані на розрахунковий рахунок?

Відповідь: Згідно із пунктом 177.1 статті 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб - підприємців, які отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності.

Разом з тим, відповідно до пункту 177.2 статті 177 ПКУ, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.     

Таким чином, якщо отримана фізичною особою – підприємцем на його розрахунковий рахунок помилково перерахована сума коштів була повернута, то така сума не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.

Чи включається до складу витрат сума амортизації основних засобів у податковому обліку фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування?

Відповідь: Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Згідно із пунктом 177.4 статті 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ.

Так, відповідно до пункту 138.1 статті 138 розділу ІІІ ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктом 138.4, пунктами 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 статті 138 цього Кодексу.

Згідно із підпунктом «в» підпункту 138.10.2 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ ПКУ до складу адміністративних витрат включаються витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання, амортизація.

Вартість, яка амортизується, по кожному об’єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу.

Однак, пунктом 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) передбачено, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

Згідно із статтею 2 Закону № 996 дія Закону поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на суб’єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, та що ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. 

Ведення бухгалтерського обліку складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено.

Отже, враховуючи вищевикладене, до складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування не включається сума амортизації основних засобів.

 

Скажіть, будь-ласка, які обов’язкові реквізити повинні містити первинні документи, що підтверджують витрати фізичної особи – підприємця?

Відповідь: Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Згідно із пунктом 177.4 статті 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ.

Відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу ІІІ ПКУ витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом ІІ ПКУ.

Разом з тим, згідно із частиною другою статті 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі за текстом  – Закон № 996) первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: 

назву документа (форми); 

дату і місце складання; 

назву фізичної особи - підприємця, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.     

Враховуючи вищевикладене, фізичним особам – підприємцям при оформленні первинних документів слід дотримуватися вимог частини другої статті 9 Закону № 996, які були наведені вище.

Скажіть, яка сума єдиного внеску включається до витрат фізичної особи – підприємця, що працює на загальній системі оподаткування: сплачена протягом звітного року у вигляді авансових платежів чи остаточно обрахована на підставі річної податкової декларації?

Відповідь: Відповідно до пункту 177.4. статті 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ.

Пунктом. 138.1 статті 138 розділу ІІІ ПКУ визначено, що витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються відповідно до пункту 138.4, пунктів 138.6 - 138.9, підпунктів 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пункту 138.11 статті 138 ПКУ.

Так, згідно із підпунктом  138.10.4 пункту 138.10 статті 138 ПКУ до інших витрат операційної діяльності, пов’язаних з господарською діяльністю включається сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При цьому, слід врахувати, що статтею 143 ПКУ передбачено, що до складу витрат платника податку відносяться суми єдиного внеску, у розмірах і порядку, встановлених Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Пунктом 138.2 статті 138 ПКУ встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II ПКУ.

Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску передбачений Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.10 № 21-5 (далі за текстом – Інструкція).

Відповідно до підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу ІІ Інструкції платниками єдиного внеску є фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

Згідно із пунктом 4.5 розділу IV Інструкції обчислення сум єдиного внеску категорією платників, зазначених у підпункті 2.1.3 Інструкції (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), здійснюється на підставі даних річних податкових декларацій та отриманих від податкових органів відомостей про результати перевірок діяльності таких осіб, що призвели до збільшення або зменшення розміру доходу, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. 

При цьому, платники, визначені підпунктом 2.1.3 Інструкції (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), за себе та членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, сплачують ЄВ протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових платежів в розмірі 25 відсотків річної суми єдиного внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності. 

Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний рік до 10 лютого наступного року, на підставі даних річної податкової декларації. 

Отже, враховуючи наведені законодавчі норми, фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право включити до складу витрат суму єдиного внеску, яка сплачувалась протягом року у вигляді авансових платежів, за умови наявності підтверджуючих документів.

Скажіть, будь-ласка, як розрахувати суму авансових платежів, якщо фізична особа – підприємець протягом звітного року переходить зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування?

Відповідь: Відповідно до підпункту 177.5.2 пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ, фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну чи сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 ПКУ, що настануть у звітному податковому році, а саме, авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менше як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачують до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Враховуючи вищевикладене, фізичні особи – підприємці, які протягом звітного року перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому відбувся перехід на загальну систему оподаткування, та самостійно розраховують і сплачують у строки, встановлені підпунктом  177.5.1 пункту 177.5 статті 177 ПКУ, авансові платежі на кожний наступний квартал звітного року із розрахунку не менше як 100 відсотків суми податку за результатами першого звітного кварталу на загальній системі оподаткування.

Роз’ясніть, будь-ласка, який порядок формування доходів і витрат за договорами комісії та доручення у фізичної особи – підприємця  - посередника на загальній системі оподаткування?

Відповідь: Згідно нормами Цивільного кодексу України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя (стаття  1000 ЦКУ).

Відповідно до підпункту 164.1.3 пункту 164.1 статті 164 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI (далі за текстом - ПКУ) загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею 177 ПКУ, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із статтею 178 ПКУ.

При цьому, базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до пункту  177.2 статті 177 та пункту 178.3 статті 178 ПКУ (абзац 3 пункту 164.1 статті 164 ПКУ).

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (пункт 177.2 статті 177 ПКУ).

Пунктом 1.2 розділу І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 зі змінами та доповненнями, визначено, що готівкова виручка (виручка) – це сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження. Позареалізаційні надходження - надходження від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші надходження.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з Розділом III ПКУ (п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Відповідно до пункту 138.1 статті 138 Розділом ІІІ ПКУ витрати операційної діяльності визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 статті 138 ПКУ.

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (пункт 138.4 статті 138 ПКУ).

Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу (пункт 138.6 статті 138 ПКУ).

Враховуючи викладене, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування – посередник (комісіонер, повірений тощо) включає до складу доходу всю суму виручки у грошовій та негрошовій формі, отриману від здійснення договору комісії, доручення тощо. Тобто, до складу доходу включається вартість проданих товарів (робіт, послуг) і комісійна винагорода, отримана від здійснення договору комісії, доручення тощо.

До складу витрат відноситься вартість зазначених товарів (робіт, послуг) за умови їх документального підтвердження, які платник формує на загальних підставах згідно з нормами пунктів 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктів 138.10.2 - 138.10.4 пункту138.10, пункту 138.11 статті 138 ПКУ.Скажіть, будь-ласка, чи включається до складу доходів фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування дебіторська заборгованість, що не списана при припиненні підприємницької діяльності?

Відповідь: Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.     

До складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі, а саме:

-   виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в т.ч. відсотки банку);

-    виручка в натуральній (негрошовій формі);

-    суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III ПКУ (пункт 177.4 статті 177 ПКУ).

Згідно з пунктом 4 розділу «Загальні положення» Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству (фізичні особі – підприємцю) на певну дату.

Враховуючи викладене, якщо у фізичної особи – підприємця на момент проведення процедури припинення підприємницької діяльності рахується будь - яка заборгованість і вона не погашається, то у фізичної особи - підприємця не виникає ні доходу, ні витрат.

Якщо фізична особа – підприємець після закінчення процедури припинення підприємницької діяльності отримує дебіторську заборгованість або йому кредитори анулюють свої вимоги, то уся сума будь - якої заборгованості підлягає оподаткуванню за загальними правилами, встановленими розділом IV ПКУ для платників податку – фізичних осіб, що не є суб’єктами підприємницької діяльності.

При цьому, суб’єкти господарювання, які відповідно до норм ПКУ відносяться до податкових агентів, при виплаті доходів фізичній особі повинні нарахувати та утримати податок з доходів фізичних осіб.На зарахування якої суми плати за торговий патент має право фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування при подані річної податкової декларації про майновий стан і доходи?

Відповідь: Відповідно до підпункту 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI платник податку фізична особа – підприємець остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік в річній податковій декларації про майновий стан і доходи здійснює з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Форма декларації про майновий стан і доходи (далі за текстом - Декларація) та Інструкція щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи (далі за текстом - Інструкція) затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 793.

Відомості про провадження господарської діяльності фізичними особами – підприємцями відображаються у розділі III Декларації. Разом з Декларацією заповнюється та подається додаток 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності» до Декларації (далі – Додаток 5) (підпункт 3.1 пункту 3 Інструкції).

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії (підпункт 267.5.3 пункту 267.5 статті 267 ПКУ). 

Сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплачена платником податку протягом звітного податкового періоду, яка враховується у зменшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб – підприємців зазначається фізичною особою – підприємцем у рядку 04 Додатка 5 (підпункт 6.8 пункту 6 розділу IV Інструкції).

У рядку 05 Додатка 5 вказується сума податку, зменшена на суму збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. При цьому, значення цього показника має бути позитивним. Якщо сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплаченого платником податку протягом звітного податкового періоду, перевищує суму податку на доходи фізичних осіб – підприємців, то у рядку 05 Додатка 5 зазначається нуль (підпункт 6.9 пункту 6 розділу IV Інструкції).

Враховуючи зазначене, у зменшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб – підприємців враховується сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, сплачена у звітному (податковому) періоді, на який припадає дія такого патенту, у розмірі, що не перевищує суму такого податкового зобов’язання, за умови документального підтвердження факту сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

 ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

Коментувати в соцмережах:


  • !АНОНСИ ПОДІЙ

  • 29.07.2014 «Гарача лінія» в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві детальніше

  • 29.07.2014 Безкоштовний семінар в ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві детальніше

  • 29.07.2014 Інтернет-конференція у ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві детальніше

всі анонси

  • ВідеосюжетиОперативниками Міндоходів у Києві вилучено елітний алкоголь на понад 4 мільйони гривень.Президент України Кабінет Міністрів України Верховна рада України

Корисні посилання

Міністерство в соцмережах

 


bigmir)net хиты 117211 хосты 20310

© 2014 Міністерство доходів і зборів України

  • RSS

  • Застереження

  • Адміністратор
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   56

Схожі:

Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconТетяна Борисівна Партико
...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconТетяна Борисівна Партико
...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПрограмування на мові
Допомога” його голова Анатолій Полотан. — До мене звернувся, так би мовити, потенційний кандидат у депутати обласної ради з проханням...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconУ дні окупації приміщення школи хоча й збереглися, але вороги спалили парти та інші меблі. Нічого не лишилося з наочних посібників, карт, таблиць та іншого причального приладдя
Нестача кадрів учителів, знищена матеріальна база, тяжкі матеріальні умови життя людей все це гальмувало розвиток освіти на селі
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПідсумки проведення заходів методистами нмк пто у Київській області у травні 2016 року
Консультативна допомога при оформленні замовлень на видачу документів про освіту у птнз області
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПсихологічні особливості самооцінки студентами стратегічних життєвих цілей
Отже, молодь потребує допомоги дорослих щодо визначення власних життєвих орієнтирів. Ця допомога має бути тактовною І не перешкоджати...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconДитя, оточене критикою навчається звинувачувати; Дитя, оточене глузуваннями навчається бути недовірливим; Дитя, оточене ворожістю навчається боротися
Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді І дбає про потомство І продовження роду. Від батьків передається генетичний...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconСучасна жінка: яка вона? Тренінг-занятя для дівчат-старших підлітків
Мета: допомога в формуванні життєвих пріоритетів та норм етичної поведінки на основі домінування моральних якостей, властивих жінці;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка