Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором


Інтернет-спілкування – як сучасний метод взаємодії з громадськістюСторінка37/56
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3,19 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56

Інтернет-спілкування – як сучасний метод взаємодії з громадськістю


14.08.2014

Нещодавно в ДПІ у Шевченківському районі  Головного Управління Міндоходів у м. Києві було проведено Інтернет-конференцію за участю начальника відділу контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб управління доходів і зборів з фізичних осіб   Шавловського Бориса Борисовича.

Платники Шевченківського району столиці в котре мали змогу в режимі он-лайн отримати відповіді на всі свої запитання стосовно головних аспектів податкових перевірок підприємців.

З відповідями  на окремі питання Ви можете ознайомитися нижче.Борисе Борисовичу, скажіть, будь-ласка, на яких підставах та у якому порядку орган доходів і зборів може продовжити або зупинити розпочату перевірку платника податків?

Відповідно до пункту 82.1 статті 82 Податкового кодексу України продовження строків проведення документальних планових перевірок, визначених у статті 77 Податкового кодексу України, можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 робочих днів.

Згідно з пунктом 82.2. статті 82 Податкового кодексу України продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 78 Податкового кодексу України, тобто документальних позапланових перевірок, можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів.

Підпунктом 82.3. ст.82 Податкового кодексу України визначено, що продовження строку фактичної перевірки здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу державної податкової служби не більш як на 5 діб.

Підставами для подовження строку такої перевірки є:

- заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);

- змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.

Відповідно до пункту 82.4. статті 82 Податкового кодексу України проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника контролюючого органу, що оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки в разі вручення платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки.

При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

Отже, продовження строків проведення перевірок та зупинення розпочатої перевірки працівниками контролюючих органів здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу. Терміни продовження перевірки залежать від виду перевірки та категорії платника податків, встановленої статтею 82 Податкового кодексу України.

Скажіть, чи потрібно платнику податків додатково оскаржувати податкові повідомлення-рішення, якщо ним на підставі отриманого рішення про розгляд первинної скарги подано повторну скаргу до контролюючого органу вищого рівня?

Відповідно до норм Податкового кодексу України у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Податковим кодексом України або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Відповідно до пункту 3.4 розділу 3 Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2012 № 1236, якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість збільшується, то крім раніше надісланого податкового повідомлення-рішення направляється окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення, якому присвоюється номер та яке вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом  3.3 розділу 3 Порядку.

Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість зменшується, то до платника податків направляється податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, якому присвоюється номер та яке вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом 3.3 розділу 3 Порядку.

Тобто якщо при розгляді первинної скарги контролюючий орган приймає рішення про зменшення грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, що оскаржувалося, то за результатами розгляду такої скарги платнику податків направляється податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, а раніше надіслане податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним. 

Якщо нарахована сума грошового зобов’язання збільшується внаслідок її адміністративного оскарження, раніше надіслане (вручене) податкове повідомлення-рішення не відкликається. На суму збільшення грошового зобов’язання направляється окреме податкове повідомлення-рішення.

Разом з тим, платник податків має право звернутись протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

При цьому податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, або окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення, не підлягають додатковому оскарженню, якщо платник податків, у встановлені Податковим кодексом України строки, подав повторну скаргу на рішення про результати розгляду первинної скарги до контролюючого органу вищого рівня.Скільки актів повинні скласти працівники органу доходів і зборів при оформленні результатів перевірки, якщо підприємець одночасно подав звітність з порушенням термінів її подання за декілька податкових періодів з одного податку?

Відповідно до пункту 4 розділу І наказу Міністерства фінансів України від 14.03.2013 року № 395 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами» результати документальних перевірок оформлюються у формі акта або довідки. У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт, а у разі відсутності порушень - довідка. 

За результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Узагальнюючою податковою консультацією щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків, затвердженою наказом ДПС України від 06.07.2012 року №592, визначено, що відповідно до статті 120 Податкового кодексу України неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Повторним порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 1020 гривень згідно із пунктом 120.1 статті 120 Податкового кодексу України, буде несвоєчасне подання податкової декларації (розрахунку) платником податків незалежно від виду податку, за яке до такого платника протягом року вже було застосовано штраф за неподання (несвоєчасне подання) податкової декларації (розрахунку) та у період до одного року (до 365 або 366 днів - для високосного року) винесено податкове повідомлення-рішення.

Тобто якщо фізична особа - підприємець одночасно подає звітність з порушенням термінів її подання за декілька податкових періодів з одного податку (збору), то працівниками контролюючих органів за результатами проведення документальної перевірки складається один акт та накладається штраф в розмірі 170 гривень за кожну несвоєчасно подану звітність.

Скажіть, чи можуть бути застосовані до підприємця, який у 2012 році був платником єдиного податку, штрафні санкції та які саме, якщо за даними перевірки його діяльності встановлено заниження податкового зобов’язання з єдиного податку?

Відповідно до норм статті  300 Податкового кодексу України платники єдиного податку несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Згідно з підпунктом  54.3.2 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать, зокрема, про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань.

Пунктом 123.1 статті 123 Податкового кодексу України визначено, що у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Водночас, нормами пункту 7 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються.

Тобто, якщо за даними перевірки результатів господарської діяльності фізичної особи – підприємця, який у 2012 році перебував на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, встановлено заниження суми податкового зобов’язання, що виникло внаслідок неправильного обчислення сум єдиного податку, то на підставі пункту  7 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ штрафні санкції, передбачені статтею 123 Податкового кодексу України, до такого платника не застосовуються.

Разом з цим, на суму донарахованого контролюючим органом грошового зобов’язання нараховується пеня, передбачена статтею 129 Податкового кодексу України.За який період проводиться фактична перевірка платника податку?

Згідно з пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу України контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених Податковим кодексом України, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Пунктом 102.2 статті 102 Податкового кодексу України передбачено, що грошове зобов’язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, визначеного в абзаці першому пункту 102.1 цієї статті, якщо:

податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання, не було подано;

посадову особу платника податків (фізичну особу - платника податків) засуджено за ухилення від сплати зазначеного грошового зобов’язання або у кримінальному провадженні винесено рішення про його закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало законної сили.

При цьому грошове зобов’язання платника податків – це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Враховуючи вищезазначене, діючими нормами законодавства не встановлено обмежень щодо періоду проведення перевірки платника податків органами доходів і зборів.

Слід зазначити, що у разі проведення документальної (планової, позапланової) або фактичної перевірки суб’єкта господарювання з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи доходів і зборів, платник податків повинен надати в повному обсязі документи, що належать до предмета перевірки або пов’язані з ним, та зберігання яких регламентується діючими нормативно-правовими актами. При цьому, грошове зобов’язання платника податків визначається органом доходів і зборів лише за визначені Податковим кодексом України періоди.


Каталог: store -> files
files -> Звіт миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2015 рік Миколаїв 2016 І. Наші здобутки
files -> Інформація Про діяльність служби у справах дітей облдержадміністрації у сфері захисту суспільної моралі при обігу комп’ютерних ігор на території області
files -> Повідомлення до контролюючого органу. Зазначений порядок визначено пунктом 4. статті 44 Кодексу
files -> Рішення про припинення підприємницької діяльності, поновила реєстрацію протягом поточного року, то така особа вважається платником інших податків і зборів
files -> Влада для людей
files -> Конкурсу «кращий державний службовець»
files -> В’ячеслав липинський: доля, вчення, актуальність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56

Схожі:

Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconТетяна Борисівна Партико
...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПрограмування на мові
Допомога” його голова Анатолій Полотан. — До мене звернувся, так би мовити, потенційний кандидат у депутати обласної ради з проханням...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПідсумки проведення заходів методистами нмк пто у Київській області у травні 2016 року
Консультативна допомога при оформленні замовлень на видачу документів про освіту у птнз області
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconУ дні окупації приміщення школи хоча й збереглися, але вороги спалили парти та інші меблі. Нічого не лишилося з наочних посібників, карт, таблиць та іншого причального приладдя
Нестача кадрів учителів, знищена матеріальна база, тяжкі матеріальні умови життя людей все це гальмувало розвиток освіти на селі
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПсихологічні особливості самооцінки студентами стратегічних життєвих цілей
Отже, молодь потребує допомоги дорослих щодо визначення власних життєвих орієнтирів. Ця допомога має бути тактовною І не перешкоджати...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconДитя, оточене критикою навчається звинувачувати; Дитя, оточене глузуваннями навчається бути недовірливим; Дитя, оточене ворожістю навчається боротися
Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді І дбає про потомство І продовження роду. Від батьків передається генетичний...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconСучасна жінка: яка вона? Тренінг-занятя для дівчат-старших підлітків
Мета: допомога в формуванні життєвих пріоритетів та норм етичної поведінки на основі домінування моральних якостей, властивих жінці;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка