Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим зборомСторінка4/56
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3,19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС − державна податкова служба;

Книга ОРО − книга обліку розрахункових операцій;

РРО − реєстратор розрахункових операцій;

СГ − суб’єкт господарювання.


3. Нормативні документи

3.1. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614 (далі – Порядок), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 106/5297.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних державних податкових інспекцій (далі – підрозділи податкового контролю юридичних осіб) та підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі – підрозділи податкового супроводження) за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.


5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Термін реєстрації - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік – у день подання СГ необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги:

- CГ, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

- підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням цих філій.

Українське державне підприємство поштового зв'язку „Укрпошта” може реєструвати книги ОРО за місцем розташування відособлених безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового зв'язку. Зазначене поширюється також на Державне підприємство спеціального зв'язку та державні територіально-галузеві об'єднання (підприємства) залізничного транспорту, а також відкрите акціонерне товариство „Укртелеком”.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій (далі − Довідка).

6.2. Блок-схему процесу „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” представлено на рис. 1.

Реєстрація книг ОРО на кожний РРО здійснюється у тому самому органі ДПС, де зареєстрований РРО. Форма книги ОРО на РРО має відповідати додатку 2 Порядку, форма книги ОРО на господарську одиницю - додатку 3 Порядку, книги ОРО на представництво агента (для сфери розповсюдження державних лотерей) - додатку 4 Порядку.

Форма книги ОРО для рухомого складу підприємств електротранспорту, яка використовується при реалізації разових квитків у салоні транспортного засобу, наведена в додатку 5 Порядку. Вона містить титульну сторінку та послідовно пронумеровані квитково-облікові аркуші, які складаються з корінця та відривної частини. Обидві частини квитково-облікового аркуша повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні книги ОРО. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-облікових аркушів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Форма книги ОРО, що використовується при наданні послуг пасажирським автомобільним транспортом у разі проведення розрахунків без застосування РРО, відповідає додатку 3 Порядку.

При цьому на титульній сторінці повинна бути зазначена назва документа „Книга обліку розрахункових операцій”; квитково-касові листи в книзі повинні бути послідовно пронумеровані, обидві частини кожного квитково-касового листа повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-касових листів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Перед реєстрацією книги ОРО забезпечується:

шнурування книги ОРО;

послідовне нумерування її сторінок;

установлення на неї засобу контролю таким чином, щоб унеможливити розшнурування книги без порушення цілісності засобу контролю;

здійснення на титульній сторінці книги записів, що містять дані про СГ (назва та адреса господарської одиниці, назва СГ, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи), кількість сторінок, номер установленого засобу контролю, дані про РРО (модифікація РРО, заводський і фіскальний номери РРО, версія програмного забезпечення).

Вхідними документами для процесу є:

1. Реєстрація першої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми, де зазначається сфера діяльності;

- книга ОРО;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстровані в даному органі ДПС книги ОРО на інші господарські одиниці чи РРО, то копія свідоцтва не потрібна);

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

2. Реєстрація першої книги ОРО на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- книга ОРО;

- реєстраційне посвідчення на РРО.

Реєстраційне посвідчення повертається СГ.

3. Реєстрація другої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) та на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО;

- книга ОРО.

4. Узяття на облік книги ОРО:

- довідка про реєстрацію книги ОРО.

5. Перереєстрація книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО з відміткою про зняття книги ОРО з обліку;

- усі зазначені в Довідці незакінчені книги ОРО;

- усі зазначені в Довідці незакінчені розрахункові книжки;

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС отримана заява від СГ довільної форми та інші документи, у разі необхідності, надходять до підрозділу контролю за проведенням готівкових розрахунків на виконання.

Першій книзі ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) надається фіскальний номер, який складається з коду області (дві цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з місцезнаходженням СГ (для великих платників податків - коду міста, де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість цифр) у відповідному розділі Книги облікових форм. За бажанням СГ на одну господарську одиницю (депо) реєструється декілька перших книг ОРО для використання в окремих місцях проведення розрахунків. Такі книги реєструються у Книзі облікових форм під різними порядковими номерами і отримують, відповідно, різні фіскальні номери.

При реєстрації першої книги ОРО на РРО їй надається фіскальний номер, який складається з фіскального номера РРО та літери „р”.

Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм і виписує Довідку відповідно до додатку 6 Порядку у двох примірниках: один примірник надається СГ, другий - залишається в органі ДПС. Номер Довідки збігається з фіскальним номером книги ОРО. Посадова особа органу ДПС заповнює також рядки титульної сторінки книги ОРО: номер книги ОРО, дата реєстрації, назва органу ДПС, дані про посадову особу органу ДПС.

Номер другої та наступних книг ОРО складається з фіскального номера першої книги ОРО, зареєстрованої на ту саму господарську одиницю (місце проведення розрахунків) або на той самий РРО, та проставленого через дріб порядкового номера наступної книги ОРО.

При узятті книги ОРО на облік в органах ДПС за місцем провадження підприємницької діяльності посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм, а також відмітку в наданій Довідці.

При перереєстрації книги ОРО вносяться зміни до відповідних записів у Книзі облікових форм та титульних сторінках книг ОРО, вилучається Довідка та оформляється нова Довідка з таким самим номером, як у попередньої, у якій записуються дані про всі перереєстровані книги ОРО та розрахункові книжки.

У разі, якщо органом ДПС прийнято рішення про відмову в реєстрації книги ОРО, то необхідно повідомити про це СГ не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови у реєстрації книги ОРО може бути невідповідність наданих СГ документів вимогам чинного законодавства, вичерпання терміну їх дії, невиконання вимог даного розділу Порядку стосовно форми, призначення книги ОРО, підготовки її до реєстрації.
Рис. 1. Блок-схема процесу „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій”


6.3. Вихідні дані процесуНазва
документаФорма документа


Особа, відповідальна


за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа


Місце і термін зберігання копії документа


Користувачі
Лист (вмотивована відмова)


Форма листа довільна


Працівник підрозділу податкового контролю


По мірі надходження


Відповідно до номенклатури справ


СГ

Книга обліку розрахункових операцій

Форма книги визначена Додатком 2 до Порядку


Працівник підрозділу податкового контролю


По мірі надходження


Відповідно до номенклатури справ


СГ

Книга обліку розрахункових операцій

Форма книги визначена Додатком 3 до Порядку


Працівник підрозділу податкового контролю


По мірі надходження


Відповідно до номенклатури справ


СГ

Книга обліку розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей

Форма книги визначена Додатком 4 до Порядку


Працівник підрозділу податкового контролю


По мірі надходження


Відповідно до номенклатури справ


СГ

Книга обліку розрахункових операцій для рухомого транспорту підприємств електротранспорту

Форма книги визначена Додатком 5 до Порядку


Працівник підрозділу податкового контролю


По мірі надходження


Відповідно до номенклатури справ


СГ

Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій

Фома Довідки визначена Додатком 6 до Порядку


Працівник підрозділу податкового контролю


По мірі надходження


Відповідно до номенклатури справ


СГ


6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків реєстрації книг обліку розрахункових операцій у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Креєстрації книг ОРО).

Критерієм результативності процесу є Креєстрації книг ОРО = 0 %.
Каталог: store -> files
files -> Звіт миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва за 2015 рік Миколаїв 2016 І. Наші здобутки
files -> Інформація Про діяльність служби у справах дітей облдержадміністрації у сфері захисту суспільної моралі при обігу комп’ютерних ігор на території області
files -> Повідомлення до контролюючого органу. Зазначений порядок визначено пунктом 4. статті 44 Кодексу
files -> Рішення про припинення підприємницької діяльності, поновила реєстрацію протягом поточного року, то така особа вважається платником інших податків і зборів
files -> Влада для людей
files -> Конкурсу «кращий державний службовець»
files -> В’ячеслав липинський: доля, вчення, актуальність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

Схожі:

Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconТетяна Борисівна Партико
...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПрограмування на мові
Допомога” його голова Анатолій Полотан. — До мене звернувся, так би мовити, потенційний кандидат у депутати обласної ради з проханням...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПідсумки проведення заходів методистами нмк пто у Київській області у травні 2016 року
Консультативна допомога при оформленні замовлень на видачу документів про освіту у птнз області
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconУ дні окупації приміщення школи хоча й збереглися, але вороги спалили парти та інші меблі. Нічого не лишилося з наочних посібників, карт, таблиць та іншого причального приладдя
Нестача кадрів учителів, знищена матеріальна база, тяжкі матеріальні умови життя людей все це гальмувало розвиток освіти на селі
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconПсихологічні особливості самооцінки студентами стратегічних життєвих цілей
Отже, молодь потребує допомоги дорослих щодо визначення власних життєвих орієнтирів. Ця допомога має бути тактовною І не перешкоджати...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconДитя, оточене критикою навчається звинувачувати; Дитя, оточене глузуваннями навчається бути недовірливим; Дитя, оточене ворожістю навчається боротися
Виховання – проблема вічна. Відколи існує людство, відтоді І дбає про потомство І продовження роду. Від батьків передається генетичний...
Матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню військовим збором iconСучасна жінка: яка вона? Тренінг-занятя для дівчат-старших підлітків
Мета: допомога в формуванні життєвих пріоритетів та норм етичної поведінки на основі домінування моральних якостей, властивих жінці;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка