Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015Сторінка12/28
Дата конвертації11.03.2018
Розмір5,07 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

Результати дослідження. Встановлено, що у всіх хворих домінуючою була клініка торпідних рецидивуючих холецистопатій і лише 38 пацієнтів на цьому фоні відмічали нетривалі дизуричні явища, однобічні короткочасні болі в попереку, іноді незначний тупий біль в попереку, які пацієнти оцінювали як прояви остеохондрозу хребта, та не звертали на зазначене належної уваги, іноді з успіхом використовували спазмолітики. Проте в 319(93,8%) від загального числа при УЗ-дослідженні виявлено явища сладж-феномену від ¼ до ½, іноді більше, об’єму жовчного міхура на тлі помірного збільшення

його об’єму, товщини та щільності стінки при нормальній ехоструктурі печінки, але нерідко- з ущільненням стінок внутрішньопечінкових жовчних протоків. У всіх цих хворих виявлені також мікроліти в чашко-мискових системах нирок, часто доволі

інтенсивної щільності. Однак, у 21 пацієнта без явищ біліарного сладж-феномену лише в 6 осіб були незначні УЗ-ознаки сечокислого діатезу. Характерно, що в неодноразових загальних аналізах сечі особливих патологічних змін не виявлено, а сольовий осадок

(переважно оксалатурія) був лише помірним. Але при цьому в порціях (особливо міхуровій) жовчі візуально констатувався рясний осад, мікроскопічно - солі білірубінату кальцію, холестирину, згустки слизу, скупчення епітелію тощо.

В загальному аналізі крові в 112 (32,94%) осіб зафіксовано тенденцію до верхньої межі норми еритроцитів та зниження ШОЕ до 2-3 мм/год, переважно в жінок. Біохімічні дослідження в 92 (27,06%) хворих за параметрами лужної фосфатази та ГГТП вказували на помірні явища холестазу(перевищення норми в 1,5-3 рази), виявлена чітка тенденція до збереження креатиніну, сечової кислоти на верхніх межах норми, помірне підвищення рівнів загального холестерину(6,3±0,21ммоль/л) та тригліцеридів (2,29±0,16 ммоль/л).

У віковому та статевому аспектах частота поєднання цих явищ була найвищою у віці 35-60 років, переважно жінок зі схильністю до надмірної маси тіла чи ожирінням І-ІІ ступеня. Малорухомий спосіб життя зафіксовано лише в половини із обстежених. Пологи та вагітність в прояви досліджуваних явищ помітного внеску не склали.

Клінічною особливістю такого поєднання досліджуваної патології була схильність до торпідного, рецидивуючого перебігу холецистопатій, зниженої ефективності гепатопротекторно-жовчогінної терапії, потреба подовженого її застосування, зниження якості життя пацієнтів та схильність до астено-депресивних явищ. Спроби частини

пацієнтів неодноразово застосовувати в лікувальному комплексі 4-6 дуоденальних зондувань, тюбажів давали короткочасне покращення.

Отже, торпідність перебігу холецистопатій, явища сладж-феномену, ущільнення внутрішньопечінкових жовчних протоків, біохімічне підтвердження синдрому холестазу та результати дуоденального зондування можуть розглядатися як ознаки зниження

якості жовчі та функціонування стабілізаційних систем жовчного міхура. Однак, яке це може мати відношення до проявів СКД? З точки зору виявлених біохімічних порушень зв'язку не видно, але при УЗ-дослідженні констатується висока частота поєднання цих явищ.

У пошуках можливого зв'язку нами проаналізовано стиль життя та харчової поведінки обстежених. На нашу думку, найбільш важливу роль відігравали порушення ритму і характеру харчування. Майже у всіх пацієнтів в силу звичок і професійних обставин відмічено зміщення основних прийомів їжі з першої половини дня на вечірній час з великими проміжками між прийомами їжі (8 і більше годин: 1-2 разове харчування), переїдання на ніч, неповноцінний сніданок, часто без нього, невчасний або неповноцінний обід. Особливо вираженим сладж-феномен виявився в любителів харчуватись фаст-фудами.

Не менш важливим було ігнорування хворими рідинного компоненту їжі: майже у всіх, його квота складала 0,7-1,5 літра на добу, часто була їда всухом’ятку, недостатньо фруктів, овочів, соків, рослинних олій, молочної продукції, чаїв, звичайної чи мінеральної

води тощо. Переважав монотонний тип харчування, схильність до пікантної їжі: у 187 (55,0%) відмічалися хронічні закрепи. Недостатня фізична активність у більшості мала професійний відтінок. Не відмічена залежність проявів СКД чи сладж-феномену від зони

проживання та надмірної кількості осаду при кипятінні вживаної в їжу води. При опитуванні встановлено, що майже всі пацієнти мали слабку уяву про принципи здорового харчування, значення його для здоров’я, не вбачали в їхньому стилі харчування основних причин негараздів свого здоров’я та не шукали освітянських джерел для

самоосвіти. У 1/3 з обстежених такий спосіб життя і харчування був сімейною традицією.

З урахуванням вищенаведеного нами розроблено программу оздоровлення досліджуваного контингенту хворих, в якій основний акцент був приділений нормалізації і урізноманітненні харчового раціону, часових аспектів харчування, особливо збільшенню добової квоти рідинного компоненту до 2,2-3,0 літрів залежно від індексу маси тіла. Одну третину з цієї квоти визначали на перші страви та молочнокислі продукти, друга третина- це 500-700 грамів фруктово-овочевої маси згідно сезону з нахилом до притаманним їм сечогінною чи послаблюючою дією, останню третину-трав’яних чаїв з жовчогінною дією до 500 мл та 300-500 мл доброякісної води. Обов’язково здійснювалась корекція функції кишечника за рахунок рослинних олій, молочно-кислих продуктів та пектинового

компоненту їжі. Хворим сидячих професій постійно пропонувалось щоденне підвищення фізичних навантажень, особливо біг, ходьба, дихальна гімнастика за йогою, чи помірна фізична праця.

Додатково призначалися рослинні засоби гепатопротекторно-жовчогінної, сечогінної дії (гепабене, гепатофіт, сірін, уронефрон, фітолізин, тринефрон тощо) впродовж 1,5-3 місяців. Результати оцінювались за принципом випадок-контроль.

Належний комплайєнс витримали 206 (60,59%) пацієнтів, переважно чоловіки 119 (57,8%). Встановлено, що в них досягнуто суттєве клінічне покращення впродовж 2-3 місячного курсу реабілітації, УЗ-динаміка сладж-феномену та СКД також була позитивною, але для усунення цих явищ потребувалось не менше півроку. Ця тенденція була більш повільною у пацієнтів старше 60 років та в молодшій віковій категорії (35-50 років) зі схильністю до ожиріння, чи з ожирінням І-ІІ ступеня. Важливо, що в цієї групи хворих комплайєнс щодо подальшого підтримуваня стану свого здоров’я за даною програмою був досить високим, а рецидиви холецистопатій були в 2-3 рази рідшими, коротшими та м’якшими.

В іншої частини хворих (98 осіб), яким в силу різних обставин лише частково вдалося реалізувати запропоновану програму, езультати реабілітації виявилися слабшими, покращення наступило пізніше та було нестійким. Недоліки в стилі харчування та життя слабко компенсувало навіть лікування в санаторіях Трускавця та Сатанова. Ультрасонографічна картина покращувалась, але ні в одному з випадків не вдалося ліквідувати явища сладж-феномену чи СКД.

Життєві докази малої та нестійкої ефективності такого затратного підходу до оздоровлення спонукало 48 осіб із цієї групи таки здійснити заходи щодо реалізації запропонованої програми і досягти подібних першій групі хворих результатів реабілітації.

Отже, холецистопатії з явищами сладж-феномену як можливо початкова стадія калькульозного холециститу та СКД мають високий ступінь поєднуваності, в основі якого переважають екзогенні чинники у вигляді значних і багаторічних порушень хроноаспектів харчування, якості їжі, ігнорування рідинним компонентом їжі, гіподинамія, низький освітній ценз щодо здорового способу життя та харчування, соціально-виробничі фактори. Зазначені чинники з віком надають стійкості хворобливих змін на рівні гепатобіліарної і сечостатевої систем, а також сприяють порушенню ліпідного обміну в організмі та

розвитку атеросклерозу.

Висновки. 1. Холецитопатії з явищами сладж-феномену та сечокислий діатез - часте поєднання цих патологічних станів, вираженість і частота яких зростають із віком хворих. В їх вияленні визначальною є роль ультразвукового методу дослідження.

2. Одними з провідних причин їх виникнення є суттєві та тривалі порушення хроноритмів та якості харчування, особливо нехтування рідинним,. фруктово-овочевим, пектиновим

компонентами їжі, рослинними оліями.

3. Одним з ефективних шляхів підвищення ефективності реабілітації таких хворих є корекція часових і якісних аспектів харчування з підвищеним рідинним компонентом в поєднанні із застосуванням рослинних засобів гепатопротекторно-жочогінної, сечогінної та послаблюючої дії. Важливим аспектом успішності такого підходу є усвідомлена хворим постійна потреба в опануванні сучасних знань здорового способу життя та харчування.Література

1. Волошин О. І., Васюк В. Л., Малкович Н. М., Сенюк Б. П. Основи фітотерапії і гомеопатії.- Вижниця:"Черемош".-2011- 625с.

2. Волошин О. І., Бойчук Т. М., Волошина Л. О. Оздоровче харчування: стан і перспективи ХХІ століття.- Чернівці, Букрек., 2014.- 523с.

3. Нейко Є. М., Скробач Н. В. Хронічний холецистит.- Архів клін. мед.-2003.- №1.-с. 6-14.

4. Мак Нелли П. Р. Секреты гастроэнтерологии. 2 изд.- М.: Бином.- 2005.- с. 334-351

SUMMARY

Sludge-phenomenon in functional disorders of gallbladder and urine diathesis: the role of nutritional disorders in their genesis and characteristics of dietary and phytotherapeutic correctionsVoloshyn O.I., Senyuk B.P., Voloshyn L.O., Vasyuk V.L.

Age, gender and professional pecularities of functional disorders of gallbladder with of sludge phenomenon and urine diathesis formation were studied. The positive effects of healthy lifestyle violations eliminating in addition to phytotherapeutic agens with choleretic, diuretic and laxative activities together with increased amount of water intake were esteblished.ДО ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ ЮВЕНІЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ДІВЧАТ В УМОВАХ ЕНДЕМІЧНОЇ ЙОДНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ.

Ганич М.М., Мельниченко В.М., Панков В.А., Ганич Т.М.,

Вайда В.М., Кіндюх П.Я., Скаканді С.І., Ганич О.М.

ДВНЗ «Ужгородський Національний університет», Ужгород; Фірма МПК «Ярк-Київ» та НВК «Йодіс», Київ; ТОВ «ХІПП-Ужгород», Середня школа №5, Ужгород, Україна

За останній період часу все більш актуальною є проблема щитовидної залози, репродуктивної та інших систем організму. Зокрема, гормони щитовидної залози функціонально взаємопов’язані з розвитком яєчників та секрецією статевих гормонів (естрогенів), які представлені естрадіолом, естроном та естріолом. Найбільш активною фракцією є естрадіол, який продукується клітинами фолікулів яєчників.

Відомо, що естрогени посилюють обмін кісткової тканини, прискорюють дозрівання кісток скелету, чим пояснюється припинення росту при настанні статевого дозрівання, з однієї сторони, та розвиток ювенільного остеопорозу у дівчат, при затримці статевого розвитку – з іншої [2,3].

Відомості літератури та наші багаторічні спостереження говорять за те, що у мешканок місцевостей ендемічної йодної недостатності спостерігається затримка статевого дозрівання на 2-4 роки, і чим важча форма йодного дефіциту, тим частіше бувають аномалії розвитку кісткового скелету [2].

За останні десятиріччя зростає у світі частота остеопорозу. Це захворювання, яке характеризується зниженням маси кісток, порушенням їх архітектоніки, втратою кальцію з наступним підвищенням крихкості кісток та ризиком виникнення переломів [1].

Згідно медичної статистики, 90% дорослого населення страждає від остеопорозу. Примітно, якщо поспіль попередніх 15-20 років остеопороз був привілеєм похилого віку, то тепер це захворювання значно помолодшало. Ось чому актуальними є дослідження факторів ризиків розвитку ювенільного остеопорозу. Оскільки остеопороз перебігає з втратою кісткового кальцію, то вчені зайнялись питанням механізму поступлення кальцію в кістки. Як результат цих пошуків, були виявлені в кістках рецептори до естрогенів, що забезпечує поступлення кальцію в кістки. Але цього недостатньо – треба попередити втрату кальцію, утримати його в кістці. Якраз цим фактором затримки кальцію є вітамін D. Ми пишаємось, що за такий підхід до розвитку остеопорозу українські вчені отримали європейську відзнаку (проф. В.В. Поворознюк, 2014).

Разом з цим питання патогенезу ювенільного остеопорозу в умовах природної йодної недостатності поки залишилося без належної уваги.

Мета дослідження: обстежити школярів на виявлення ознак ювенільного остеопорозу, розробити комплекс фітозбору в поєднанні з «Йодіс-концентратом» для профілактики ювенільного остеопорозу в умовах природної йодної недостатності.

Результати власних досліджень та їх обговорення

Клініко-лабораторними обстеженнями було охоплено понад 200 учнів 2 шкіл: Великоберезнянської школи-інтернату та Ужгородської школи №5. Серед учнів 9-10 класів викривлення хребта (сколіоз) становило 30%. В Ужгородській школі №5 за погодженням з батьками було відібрано 15 дітей 13-14 років, яким до початку оздоровлення (грудень 2013) проводилось визначення екскреції йоду з сечею. Показник йодурії розраховувався в мкг йоду на 1л сечі.

При розробці рецептури фіточаю метаболічної дії на базі «Йодіс-концентрату» для профілактики остеопорозу у школярів підбирались ті рослини, які багаті на біологічно активні речовини та мають високу антиоксидантну дію [4] (таблиця 1).

Таблиця 1

Склад та фармакологічна дія компонентів метаболічного фітозбору
Назва лікарських рослин

Фармакологічна дія

%

1

Листя шипшини звичайної Corylus avellana

Покращення метаболізму, зокрема - захворювання печінки, нирок, анемії, діабет, нирковокам’яна, жовчокам’яна хвороба

50

2

Листя лимонника китайського

Schizandra chinensisСтимулює імунні реакції, зменшує перевтому, усуває депресивні прояви

10

3

Цвіт липи серцелистої

Tilia cordataМетаболічна, протизапальна, протиспастична, потогінна, діуретична, седативна дія

5

4

Бузина чорна

Sambucus nigraАнтиоксидантна, тонізуюча, протигарячкова, діуретична дія

5

5

Кизил

Cornus masВисока антиоксидантна дія, протидіабетична, протигарячкова дія, покращує функцію підшлункової залози.

10

6

Плоди калини

Viburnum spulusКровоспинна, заспокійлива, сечогінна, болетамуюча, жовтяниця, загальна змцнююча дія

10

7

Меліса лікарська

Melissa officinalisСедативна, протиблювотна, жовчогінна, сечогінна, бактеріостатична, спазмолітична дія

10


Застосування: чайну ложку фітозбору залити у 150 мл кипятку, настояти 30 хвилин, вживати з «Йодіс-концентратом» (1ч.л. вміщує 150 мкг йоду) щодня натще протягом 40 днів.

Серед школярів міста Ужгорода до оздоровлення показник йодурії визначався в межах 74,5-95,0 мкг/л, що вказує на легку форму йодної недостатності.

Визначення показника йодурії після 40-денного прийому фіточаю+ «Йодіс-концентрату» коливалось в межах 107,4-120,3 мкг йоду/л сечі, що говорить за нормалізацію йодозабезпечення. Характерно, що ці показники зберігаються протягом 3-х місяців. Отже, таке оздоровлення треба проводити 2 рази на рік до настання статевої зрілості (встановлюється з появою регулярного оваріально-менструального циклу).

Стан кісток визначався методом денситометрії (при консультації проф. Вайди В.М.), комп’ютерно розраховувався індекс кісткової тканини. У школярів 12-13и років ще не виявилось денситометричних змін в хребті. Однак серед 15-16-річних школярів початкові ризики остеопорозу були виявлені у 15% обстежених. Встановлено, що функціональний стан кісткової тканини у дівчат 16-річного віку на 55% вищий від аналогічних показників 12-річних дівчат. У хлопців такого ж віку ці показники структурно-функціональної системи кісток на 3,2% нижчі.

Отримані дані вказують на важливу роль естрогенних гормонів у дівчат в остеогенезі.

Враховуючи результати власних досліджень та відомості наукової літератури останніх років, процес корекції ювенільного остеопорозу у дівчат уявляємо наступним чином.

В умовах природної йодної недостатності при чіткому і систематичному проведенні організації профілактики «Йодіс-концентратом» та фіточаєм метаболічної дії нормалізується гормональна функція щитовидної залози, коли внаслідок реципрокного (зворотнього) зв’язку підвищується гонадотропна функція гіпофіза і, як результат, йде розвиток, а згодом і дозрівання фолікулів яєчників з секрецією естрогенних гормонів. В кістковій системі настає дозрівання рецепторів до естрогенів. Ці рецептори є мішенню для накопичення кальцію в кістках. Кістки з настанням статевої зрілості стають щільними. Але утримати кальцій в кістковому скелеті у достатній кількості і протидіяти демінералізації допомагає вітамін D. Відомі дані літератури, що серед всього населення тільки 17% має нормальний рівень вітаміну D.

Тому визначення вітаміну D в крові на сьогодні прийнято як обов’язковий показник для діагностики остеопорозу.

Заслуговує на популяризацію досвід оздоровчої роботи серед учнів школи №5 Ужгорода.

В поєднанні з вище згаданим оздоровленням учні забезпечені якісним харчуванням, свіжим молоком, якісною питною водою. І, що не менш важливо, у цій школі у великій повазі фізичне виховання.


Висновки

1.Препарат вітчизняного виробництва «Йодіс-концентрат» (фірма ПМК «Ярк-Київ» та НВК «Йодіс») зарекомендував себе як ефективний засіб для профілактики йододефіциту серед учнівської молоді в умовах природного йододефіциту.

2.Клінічна апробація фітозбору метаболічної дії на основі «Йодіс-концентрату» показала доцільність його використання для профілактики ювенільного остеопорозу в умовах природного йододефіциту.

Література

1.Вайда В.М., Шніцер Ф.Ш., Епідеміологічні аспекти остеопорозу у жителів Закарпатської області; Матеріали міжнародної конференції «Вода і здоров’я людини». – Ужгород: «Патент», 2013. – С.91-94.

2.Ганич М.М., Ганич О.М., Ганич Т.М. Йодна недостатність. Ужгород: «Говерла», 2010. – 136 с.

3.Татарчук Т.Ф., Сольський Я.П. Ендокринна гінекологія, ч. ІІ – Київ: «Заповіт», 2003. - 300 с.

4.Чекман І.С. Експериментальне та клінічне обґрунтування лікувальної дії фітопрепаратів. Стан та перспективи наукових досліджень. Матеріали конференцій «Довкілля і здоров’я людини» - Ужгород: «Говерла», 2008. – С. 10-14.

SUMMARY

THE QUESTION OF PATHOGENESIS OF THE JUVENILE OSTEOPOROSIS IN GIRLS IN CONDITIONS OF ENDEMIC IODINE DEFICIENCY.Hanych M.M., Melnichenko V.N., Pankov V.A., Hanych T.M.,

Vaida V.M., Kindyuh P.Y., Skakandy S.I., Hanych O.M.

Phytomixture of herbs with metabolic action + "Jodis-concentrate" has established itself as an effective means for the prevention of iodine deficiency among students in natural iodine deficiency. Therefore, it should be used for the prevention of juvenile osteoporosis in natural iodine deficiency.

ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛІКАРСЬКИМИ РОСЛИНАМИ ЗАКАРПАТТЯ

Грига В. І., Грига І.В., Ростока Л.М., Бернада В.В., Рейті Г.Е.ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

Метою даного дослідження було з’ясувати вплив біологічно-активних речовин лікарських рослин на артеріальний тиск, перекисне окислення ліпідів та тканинне дихання у тварин при нирковій гіпертензії та у хворих людей.

Відомо, що при гіпертонічній хворобі порушується процес поглинання кисню тканинами [5], тому ми вивчали дію галенових препаратів досліджуваних рослин на протікання ниркової гіпертензії, на поглинання кисню тканинами та перекисне окислення ліпідів.

Враховуючи те, що порушення окисно-відновних процесів особливо чітко проявляється при фізичному навантаженні, ми вважали за потрібне провести додаткову серію дослідів з встановленням впливу досліджуваних препаратів на поглинання кисню тканинами у щурів з нирковою гіпертензією при фізичному навантаженні. У хворих гіпертонічною хворобою вивчали дію біологічно активних речовин на артеріальний тиск. Отримані результати обробляли методом варіаційної статистики.

Експериментальні дослідження показали, що у щурів після виведення нирки під шкіру підвищується артеріальний тиск, а також посилюється, в порівнянні з контрольними даними, поглинання кисню тканинами організму. Отримані результати вказують на те, що підвищення артеріального тиску та поглинання кисню тканинами головного мозку та міокардом у щурів збільшується вже на ранніх стадіях експериментальної ниркової гіпертензії, що пояснюється підсиленням рівня тканинного дихання внаслідок підвищення енергетичних затрат, особливо в місцях з переважно аеробними процесами.

У щурів з нирковою гіпертензією, які отримували галенові препарати лікарських рослин, артеріальний тиск у порівнянні з групою тварин фізичного навантаження і гіпертензії був значно нижчий і майже відповідав висхідним даним. Паралельно з наростанням гіпотензивного ефекту відмічалось значне зменшення поглинання кисню тканинами головного мозку та міокарду.

Підвищення артеріального тиску та посилене поглинання кисню тканинами при гіпертензії та фізичному навантаженні викликано, ймовірно, первинним порушенням кортикальної регуляції вазомоторної системи внаслідок перенапруження вищих відділів головного мозку. Крім того, підсилення тканинного дихання у таких тварин можна пояснити підвищеними затратами енергетичних ресурсів у клітинах мозку та серця. Згідно з даними літератури під час фізичної роботи процеси витрат та відновлення проходять одночасно [2, 3, 4]. Відомо також, що відновлення обміну речовин у тканинах відбувається швидше при розвитку процесів гальмування у корі головного мозку [5].

У тварин з нирковою гіпертензією, які отримували фізичне навантаження та досліджувані препарати, артеріальний тиск у порівнянні з щурами з фізичним навантаженням і гіпертензією був нижчим. Паралельно із зниженням артеріального тиску відмічається зменшення поглинання кисню тканинами мозку та серця.

При лікуванні захворювань серцево-судинної системи у хворих гіпертонічною хворобою застосування галенових препаратів лікарських рослин Закарпаття, що містять біологічно активні речовини, призводить до зниження артеріального тиску, нормалізації рівня холестерину та бета-ліпопротеїдів у сироватці крові.

Підводячи підсумки проведених досліджень, можна зробити висновок, що біологічно-активні речовини лікарських рослин зменшують потребу тканин головного мозку та серця в кисні у тварин з нирковою гіпертензією та фізичним навантаженням та їх комбінацією. Беручи до уваги те, що зменшення потреби головного мозку в кисні свідчить про перевагу процесів гальмування, виявлені нами зміни під впливом біологічно-активних речовин галенових препаратів лікарських рослин можна пояснити таким зрушенням функціонального стану центральної нервової системи. Нормалізацію тканинного дихання та артеріального тиску досліджуваними препаратами у тварин з нирковою гіпертензією і в умовах фізичного навантаження та у хворих гіпертонічною хворобою можна вважати результатом впливу на центральну нервову систему [2].

Висновки: 1. Комплекс біологічно-активних речовин лікарських рослин Закарпаття нормалізують артеріальний тиск та поглинання кисню тканинами у тварин з нирковою гіпертензією та фізичним навантаженням, а також у хворих гіпертонічною хворобою.

2. Біологічно-активних речовини що входять до складу лікарських рослин знижують вміст холестерину, бета-ліпопротеїдів та зменшують активність перекисного окислення ліпідів.

Продовження проведення досліджень може мати практичне значення для клінічної медицини при амбулаторному лікуванні захворювань серцево-судинної системи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Грига І.В., Грига В.І.Фітотерапія. – Ужгород. – 2008. 487 с.

2 Заноздра Н.С., Дроздов Д.Д. Гипертоническая болезнь в условиях нагрузки. Врачебное дело. – 2003. – № 5, – С.1-5.

3. Кулак И.А. В кн.: Физиология утомления при умственной и физической работе человека. – Минск, “Беларусь”, – 2011. – С. 39.

4. Розенблат В.В. В кн.: Проблемы утомления. – М.: Медгиз, –2009. – С. 77.

5. Яковлев Н.Н. В кн.: Биохимия. – М.: “Физкультура и спорт” – 2011. – С.165.

SUMMARY


MEDICINAL PLANTS OF TRANSCARPATHIA IN TRETMENT OF DISEASES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

Схожі:

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка