Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015Сторінка16/28
Дата конвертації11.03.2018
Розмір5.07 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

SUMMARY

ARTICHOKE: OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES OF ITS USE IN CLINICAL PRACTICERosul M. M., Korabelschikova M. O., Ivanio N.V

A rich set of biologically active substances that belong to the biochemical composition of artichoke causes a wide range of its medical action. The suggested properties of artichoke enable it to be recommended for a wide use in clinical practice.ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ

АСТЕНО-НЕВРОТИЧНОГО СИНДРОМУ ФІТОЗАСОБОМ

НА ОСНОВІ ГЛОДУ І КРОПИВИ СОБАЧОЇ

У ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІМОРБІДНІСТЮ, ЯКІ ПОТЕРПІЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

Яцкевич О.Я., Абрагамович У.О., Яцкевич З.В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Міський Чорнобильський центр комунальної 4-ої міської клінічної лікарні, Львів, Україна

Вступ. Для громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, у післяаварійному періоді притаманна значна поширеність хвороб, часто у них спостерігаються синтропічні та супутні поліморбідні захворювання. Найчастіше це поєднані ураження серцево-судинної, нервової, травної і ендокринної систем [1, 3, 4]. За наявності вищевказаного стану, у хворого окрім симптомів, якими проявляються основні захворювання, часто спостерігаються загальні психосоматичні розлади, зокрема астено-невротичний синдром [5]. Більшість таких пацієнтів потребує лікування і на післягоспітальному етапі. З огляду на позитивне відношення хворих до медикаментів рослинного походження, актуальним є пошук фітозасобів, які ефективні для лікування астено-невротичного синдрому на ґрунті поліморбідності, а також не мають частих побічних ефектів.

Мета роботи. З’ясувати ефективність лікування комбінованим рослинним лікарським засобом на основі таурину, екстрактів плодів Глоду і Кропиви собачої пацієнтів-чорнобильців з астено-невротичним синдромом на ґрунті поліморбідності.

Матеріали та методи. Під нашим проспективним спостереженням у Міському Чорнобильському центрі м. Львова знаходилось підібраних у рандомізований спосіб 50 попередньо стратифікованих за статтю чоловіків, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у віці від 45 до 56 років, визнаних інвалідами ІІІ ґрупи. У всіх пацієнтів був виражений астено-невротичний синдром на ґрунті таких коморбідних захворювань, як гіпертонічна хвороба І-ІІ стадії, ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія навантаження ІІ-ІІІ ФК., дисциркуляторна судинна енцефалопатія І-ІІ стадії, хронічний ґастродуоденіт, хронічний гепатит, автоімунний тироїдит, остеохондроз хребта. Діаґнози були встановлені на основі клінічних протоколів затверджених МОЗ України [2]. Після 8-12 денного курсу стаціонарного лікування (згідно прийнятих стандартів для відповідних захворювань) усі пацієнти продовжили приймати базові лікарські засоби, 30 (100%) з яких (дослідна ґрупа - ДҐ) додатково застосовували фітопрепарат Кратал, одна таблетка якого містить густого екстракту плодів Глоду 43,0 мґ; густого екстракту Кропиви собачої 87,0 мґ; таурину 867,0 мґ ( по 1 табл. тричі на день до вживання їжі, 5 тижнів). Контрольна ґрупа (КҐ) – 20 (100%) аналоґічних хворих, які замість Краталу приймали плацебо. Аналізувався стан хворих за суб’єктивними показниками, результатами тонометрії і електрокардіоґрафії відразу після курсу стаціонарного лікування та впродовж наступних семи тижнів амбулаторного спостереження. Результати опрацьовано за допомогою проґрамного забезпечення STATISTICA 10. (StatSoft Inc., USA). Розбіжності між показниками ґруп вважали достовірними за p<0,05.

Результати досліджень. Позитивну динаміку через два тижні лікування констатували за наявності швидкої втомлюваності, загальної слабості у 27 (90,0%) чоловіків ДҐ та у 13 (65,0%) пацієнтів КҐ*; відчуття занепокоєння, тривоги, порушенням сну – у 25 (83,3%) та 9 (45,0%)*; за наявності розладів уваги, зосередженості, пам’яті, зниження інтелектуальних здібностей – у 20 (66,7%) та 6 (30,0%)*; кардіальґії, серцебиття – у 26 (86,7%) та 8 (40,0%)*; відчуття важкості в голові, періодичної цефальґії – у 23 (76,7%) та 9 (45,0%)*; відчуття дзвону у вухах, мерехтіння в очах – у 22 (93,3%) та 8 (40,0%)*; метеочутливості – у 24 (80,0%) та 10 (50,0%)*; пітливості, відчуття приливів – у 26 (86,7%) хворих ДҐ та 9 (45,0%)* осіб КҐ, відповідно. Відчуття занепокоєння, тривоги було ліквідовано через 21 день у ДҐ та утримувалось у КҐ; важкість у голові, періодичні цефальґії, відчуття дзвону у вухах та мерехтіння в очах минули через 35 днів у ДҐ та продовжували турбувати хворих у КҐ; такі симптоми як порушенням сну минули через 21 та 35 днів, відповідно; пітливість, відчуття приливів пройшли на 21 день у ДҐ та зберігались у КҐ. Зростання задишки, дискомфорту в грудній клітці, кардіальґії, суттєвого коливання (більше 35/10 мм рт. ст.) артеріального тиску та частоти серцевих скорочень (більше 20-30 уд./хв.) у хворих ДҐ, порівняно з контролем, не спостерігалось. На завершення спостереження сумарний позитивний ефект за суб’єктивними та об’єктивними показниками був у 29 (96,7%) пацієнтів ДҐ та у 9 (45,0%)* КҐ (*p<0,05). Побічні ефекти (нетривала нудота, дискомфорт в епіґастрії) виникли у 1 (3,3%) пацієнта, які пройшли коли лікарський засіб почали приймати після вживання їжі.

Висновки.

Отже, застосування «Краталу», фітопрепарату на основі таурину, рослин Глоду і Кропиви собачої у комплексному лікуванні пацієнтів, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС, із коморбідними захворюваннями, зменшує прояви, характерні для астено-невротичного синдрому, сприяє стабілізації артеріального тиску і частоти серцевих скорочень, покращує якість життя і не дає клінічно вагомих побічних ефектів, а тому є доцільним.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Пирогова О.Я. Серцево-судинна захворюваність евакуйованого з 30-км зони ЧАЕС населення в післяевакуаційному періоді (епідеміологічне дослідження) / О.Я. Пирогова, В.О. Бузунов, Т.Є. Домашевська // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2011. – Випуск 16. – С. 50-58.

 2. Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги //Наказ МОЗ України від 28.12.2002 №507 [Електронний ресурс]. - Режим доступу до наказу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20021228_507.html

 3. Харковенко Р.В. Основні показники здоров’я постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у Вінницькій області /Р.В. Харковенко // Вісник проблем біології і медицини. - 2013. - Вип. 2 (100). - С. 288-291.

 4. Яцкевич О.Я. Синтропічні і супутні ураження у потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС з пептичною виразкою ґастродуоденальної зони (віддалені наслідки) / О.Я. Яцкевич, О.О. Абрагамович, А.П. Черкас // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 3 (103). – С. 252 - 256.

 5. Яцкевич О.Я. Пептична виразка гастродуоденальної зони, поєднана з гіпертонічною хворобою, у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: клінічні, ендо- та мікроскопічні особливості / О.Я. Яцкевич, О.О. Абрагамович // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - №5 (73). – С. 38 - 48.


SUMMARY

THE EFFICIENCY OF REMEDIES BASED ON CRATAEGUS OXYACANTA AND LEONURUS CARDIACA EXTRACTS IN TREATMENT OF ASTHENIC AND NEUROTIC SYNDROME IN PATIENTS WITH COMBINET DISEASES WHO SUFFERED FROM CHORNOBYL NUCLEAR DISASTERYatskevych O.Ya., Abrahamovych U.O., Yatskevych Z.V.

The plant-based remedy containing extracts of Crataegus oxyacantha and Leonurus cardiaca was used in complex treatment of patients affected by Chornobyl nuclear disaster with combined diseases. It was shown that this remedy reduces manifestations of asthenic and neurotic syndrome, decreases blood pressure and heart rate, and improves general condition of the patients.Розділ V

Актуальні питання Експериментального вивчення та агротехнології КУЛЬТИВУВАННЯ лікарських рослин
SENSORY EVALUATION FRUIT OF ZIZIPHUS JUJUBA (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.)

Abrahamova V.1, Grygorieva O.2, Schubertova Z.1

1Institute of Biodiversity and Biological Safety, University of Agriculture in Nitra, Slovakia

2M.M. Gryshko National Botanical Gardens of Ukraine National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine

Introduction

In China, the fruit of ziziphus jujuba (Ziziphus jujuba Mill.) are consumed mostly fresh, dried or candided. For candied purpose are used generally large fruits with lower amount of carbohydrates. Stewed fruits resemble dates, therefore, in English-speaking countries for Z. jujuba is using the name "Chinese date". In many Chinese provinces powder from dried fruit is used in sachets as a tea. From fruits are prepared various traditional non-alcoholic and alcoholic beverages. In Korea and in other countries people like to prepare the fruit cider vinegar for get better flavour of dishes. People of Southeast Asian like to eat the unripe fruit with salt [6]. In some areas of India the powder from dried fruits enriched with spices called "Churanu" is used [9]. People of Zimbabwe use powder from the dried fruits in addition to enrich traditional baked products, and also in preparing traditional alcoholic beverages [1].

Ziziphus jujuba has been commonly used as a crude drug in traditional Chinese medicine for analeptic, palliative, hypoglycemic and anti-hyper glycemic treatments [4] and it has also been used as an additive and flavorant for thousands of years [5]. Much of the annual Chinese jujube production is consumed in fresh and dried forms [3; 11; 12]. The fresh jujube fruit has a mild sub-acidic flavour and crisp firm flesh. Ziziphus jujuba can also be eaten boiled as an addition to rice or millet, stewed, or baked. Other culinary uses include pickles, jams, candied fruits, beverages, ber butter, and cheese–like pastes [1; 7; 8]. The sensory evaluation results of study reported by Burhan and Hussain (2012) showed that all the processed products (jam, jelly, chutney, pickles processed from pulp/juice of jujube) are acceptable to the test panelists.

Materials and methods

The main objective of the experiment was to determine the differences between genotypes in sensory indicators of fresh fruit ziziphus jujuba. For evaluation we used the fruits of 12 genotypes ziziphus jujuba grown in Slovakia and Ukraine (ZJ01 - ZJ08 Ukraine; ZJ09 - ZJ12 Slovakia). The fruits were harvested from trees in full maturity and 22 characters were evaluated - fruit size, attractiveness of size, fruit shape, attractiveness of shape, freshness of fruits, fruit surface, fruit colour, attractiveness of colour of fruit, intensity of odour, attractiveness of odour, colour of pulp, attractiveness of pulp, size of drupe comparing to pulp, chewiness, skin feeling, texture of pulp, juiciness of pulp, bitterness of pulp, pungency, acidness of pulp, sweetness of pulp, overall flavour.

Rating the fruits provided panel of 11 professional and lay members processed by the list of descriptors for sensory analysis of ziziphus jujuba. Results from the evaluation of the fruit were evaluated using software Program R 2.8.1 (with sensory extension SensoMineR).

Results

Differences between genotypes in 12 sensory signs are evident from Figure 1 and Figure 2. In general, most excelled fruits were from genotypes ZJ01, ZJ02, ZJ03, ZJ10 and ZJ11. Special characters excelled genotypes ZJ07, ZJ08 and ZJ09. In assessing the attractiveness of fruits dominated the shape, size and colour of the pericarp.

Figure 1 Ranking evaluated descriptors in the sensory analysis fruit of ziziphus jujuba (Ziziphus jujuba Mill.) (Program R 2.8.1)Figure 2 Similarity and positions fruit of ziziphus jujuba

(Ziziphus jujuba Mill.) and confidence ellipse (Program R 2.8.1)


Conclusion

The results showed significant differences among genotypes for all evaluated characteristics. In many cases, the panelists confirmed that genotypes with smaller fruits have more harmonized sensory characteristics than genotypes with large fruits. Rated genotypes were different significantly in the consistency and texture of the pulp. Therefore, the various fruits can be used for different technological processing.References

 1. Azam-Ali S., Bonkoungou E., Bowe C., Dekock C., Godara A., Williams J. Harvesting postharvest handling and processing in: Ber and other jujubes. international centre for underutilised crops, university of Southampton. Southampton, UK, 2006. P. 113153.

 2. Burhan U.M., Hussain I. Development of Diversified Technology for Jujube (Ziziphus jujuba L.) Processing and Preservation // World Journal of Dairy & Food Sciences, 2012. Vol. 7, no. 1. P. 7478.

 3. Jiang X.W., Cao J.Q., Zeng J.X., HUANG F.P. 2006. Jujube cultivars trials and study on their adaptability. South China Fruits, 2006. no. 1. P. 5152.

 4. Li J., Shan L., Liu Y., Fan L., Ai L. Screening of a functional polysaccharide from Zizyphus jujuba cv. Jinsixiaozao and its property // Journal of Biological Macromolecules, 2011. Vol. 49, no. 3. P. 255259.

 5. Li J.W., Fan L.P., Ding S.D., Ding X.L. Nutritional composition of five cultivars of Chinese jujube // Food Chem., 2007. Vol. 103, no. 2. P. 454460.

 6. Morton J. Indian Jujube. 1987. http://www.hort. purdue.edu/newcrop/morton/ indian_jujube. html (assessed on 20.12.2011).

 7. Pareek O.P. Ber Ziziphus mauritania. Available by International Centre for Underutilised Crops [Online]. 2002. Available: http://www.civil.soton.ac.uk/icuc/cd_icuc_ber_tamarind/content/ber/ber_book_html via the INTERNET. Accesed 2004 Apr 6.

 8. Pareek O.P. Fruits for the Future 2: Ber. International Centre for Underutilised Crops, University of Southampton. Southampton, UK., 2001.

 9. Pareek O.P. The Ber. ICAR, New Delhi, India, 1983.

 10. R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical

URL http://www.R-project.org/. computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

 1. Wang J., Li L.T., Dan Y. The correlation between freezing point and soluble Solids of fruits // Journal of Food Engineering, 2003. Vol. 60. P. 481484.

 2. Wu C.E., Wang W.S., Kou X.H. 2001. Effect of cacl2 and 6-BA on postharvest respiratory intensity and storage quality of Chinese jujube // Scientia Agricultural Sinica, 2001. Vol. 34, no. 1. P. 6671.

Acknowledgement. The publication was prepared with the active participation of researchers in international network AGROBIONET, as a part of international program "Agricultural biodiversity to improve nutrition, health and quality of life" (TRIVE ITMS26110230085) within the project Building Research Centre „AgroBioTech" ITMS 26220220180 and project KEGA 040SPU-4/2013 Diversifying the education of the plant breeding to develop business skills using multimedia.
РЕЗЮМЕ

ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ПЛОДІВ ЗИЗИФУСУ (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.)Абрагамова В., Григор’єва О., Шубертова З.

Метою дослідження було визначення відмінностей органолептичних показників між 12 генотипами плодів Ziziphus jujuba Mill., вирощених у Словаччині та Україні. Результати показали значні відмінності між генотипами за всіма оцінюваними характеристиками. У багатьох випадках підтверджено, що генотипи з меншими розмірами плодів мають більш узгоджені органолептичні показники, ніж генотипи з великими плодами.POLYPHENOLS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF TOKAJ WINES MADE FROM BOTRYTIZED GRAPES

Ballová Ľudmila, Eftimová Jarmila

The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia

1. INTRODUCTION

„Tokajske putnove“ wine is one of the most prestigious Tokaj wine type with unique aroma and delicious taste, produced by special vinification technology. During this process the grapes are infected by Botrytis cinerea, which under good conditions can develop as a noble rot giving positive impact on the quality of certain wines (so called „botrytized wines”). Tokajske putnove is made by adding specific amounts (so called „putna”: 20-25 kg) of botrytized grapes to a known amount (so called „Gónsky” barrel: 136 l) of Tokaj wine. Three, four, five or six putna is added to dry Tokaj wine in a Gonsky oak barrel mixed and soaked for two days. „Esencia” is the first run juice of the botrytis grapes which leaks from the press under their own weight. Only three wine-types made from Botrytis grapes exist in the world: Tokajske putnove (Slovakia, Hungary), Sauternes (France) and Trockenbeerenauslese, Pradikat Auslese, Eiswein and Beerenauslese (Germany)1.

Many successful epidemiological studies show that moderate wine comsumption has positive effect in prevention and therapy of cancer, coronary heart disease, Alzheimer diseases and so on. The benefit of wine is based on many biologically active compounds such as organic acids, amino acids, biogenic amines, acids, flavonoids, resveratrol. Polyphenols (flavonoids, phenolic acids, tannins, anthocyanins) are responsible for antioxidant, anti-aggregation, anti-inflammatory and anti-aging effects2. From that point of view it was interesting investigate the polyphenolic content and antioxidant activity of famous Tokajske putnove wine and Esencia.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Wine samples

Different studied wines Esencia, Tokajske 6-putnove, Tokajske 5-putnove, Tokajske 4-putnove were produced in the same wine cellar in the Tokaj region in Slovakia.

2.2. Total polyphenols

Total polyphenols – phenolic acid, flavonoids – were estimated spectrophotometrically using the modified Folin-Ciocalteu methods and the results were calculated as gallic acid3.

2.3. Antioxidant activity

Total antioxidant activity was estimated by methods permanganate reducing antioxidant capacity (PRAC), which is based on the redox reaction between the antioxidant and the potassium permanganate in sulphuric acid media4.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Polyphenols content

The polyphenol content as spectrophotometricaly measured by Folin-Ciocalte assay was very high, mainly in Tokajske 6-putnove wine. The level ranged from 332 to 1003 mg/L, dates are shown in Fig. 1. The higher concentration was in 6-putnove than in 4-putnove, so the concentration of polyphenols increase continually with higher amount of botrytis ggrapes and the long skin contact between wine and berries, respectively. On the other hands, higher contents was measured in putnove wine compare to Esencia. The relatively long exposure of the alcoholic extraction solution with berries leads to a better extraction of flavonoids, acids, sugar and other compounds. Polyphenols are better soluble in moderately nonpolar solutions such as ethanol than in water. Content of alcohol in Tokaj putnove wine is 13-14 % and Esencia contain only 5-6 % of alcohol. The vinification techniques, climate, intensity of solar irradiation at the ripening time of grapes, fungus pressure have a great influence on secondary metabolites level in wine. Filtration and clarifying are responsible to decreasing in resveratrol and others flavonoids content. Fungus Botrytis cinerea generates a lactase-like enzymes which oxidize stilbene compound such as resveratrol and metabolizes organic acids (tartatic, malic, citric acid etc.) for use as an energy source1. Probably these are the reasons of higher concentration of polyphenols in 6-putnove wine compare to Esencia.

3.2. Antioxidant activity

The determined antioxidant activity values are represented in Fig. 2. PRAC method was used to evaluate the antioxidant activity of different samples compare to ascorbic acid as standard. PRAC values (A50) is qualified in this increasing order 4-putnove (4,14) < 5-putnove (4,26) < Esencia (6,67) < 6-putnove (8,84 mmol ascorbate equivalents/g). The significant correlation was found between contents of total polyphenolics and antioxidant activity in putnove wine, but not in Esencia. The smallest level of polyphenols and the second highest antioxidant activity was observed in sample Esencia. This significant differences is probably based on different compounds with antioxidant activity (saccharides, ascorbic acid, nonphenolic acids) presented in Esencia5.

4. CONCLUSION

Investigation clearly show the high potential value of Tokaj Esencia and Tokaj putnove wines as a great source of polyphenolic compounds and other compositions with high antioxidant capacity. The use of Tokaj wines as a source of natural antioxidant and polyphenols seems to be promising agent for and prevention of some diseases and support of health.

Fig. 1: Antioxidant activity showed as the decresion of absorbance of potassium permangate after adding
5. REFERENCES

1. Fedrizii, B., et al. (2011). Changes in wine aroma composition according to botrytized berry percentage: a preliminary study on amarone wine. In: Food Technology and Biotechnology, 49 (4), 529-535.

2. Stratil, P., et al. (2008). Comparison of the phenolic content and total antioxidant activity in wines as determined by spectrophotometric methods. In: Czech Journal of Food Science, 26 (4), 242-253.

3. Vinson, J. A., et al. (1995). Plant flavonoids, especially tea flavonols are powerful antioxidants using an in vitro oxidation model for heart disease. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43, 2800–2802.

4. Cacig, S. I., et al. (2006). Spectrophotometric method for the study of the antioxidant activity applied on Ziziphus jujoba and Hydrangea paniculata aqueous extracts. In: Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences), 87–93.

5. Stasko, A., et al. (2006). Tokay wines as scavengers of free radicals (an EPR study). In: Food Chemistry, 96 (2), 185-196.РЕЗЮМЕ

ПОЛІФЕНОЛИ І АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ТОКАЙСЬКИХ ВИН, ВИГОТОВЛЕНИХ З БОТРИТІЗОВАНИХ ВИНОГРАДНИХ СОРТІВБаллова Л., Євтімова Г.

Публікація аналізує результати дослідження вмісту поліфенолів та антиоксидантної активності токайських вин, виготовлених з використанням виноградних сортів, інфікованих грибком Botrytis cinerea.MORPHOLOGICAL VARIABILITY IN TOMATO (Solanum lycopersicum L.) FRUITS FROM HEIRLOOM VARIETIES FROM MACEDONIA

Georgievski G.1, Brindza J. 2, Abrahamová V.2

1Faculty of Agricultural Sciences and Food - Skopje, Univeristy of Ss.Cyril and Methodius in Skopje, Republic of Macedonia

2Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

Схожі:

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка