Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015


Семейство мальвовые (Malvaceae) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://dic.-academic.ru/dic.nsf/enc_biology/2276/Сторінка19/28
Дата конвертації11.03.2018
Розмір5,07 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

5. Семейство мальвовые (Malvaceae) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://dic.-academic.ru/dic.nsf/enc_biology/2276/


SUMMARY

INTRODUCED VALUABLE MEDICINAL PLANTS OF MALVACEAE FAMILY IN M.M.GRYSHKO NBG of NAs of UKRAINE

Rakhmetov D.B., Rakhmetova S.O.

In the department of new crops of M.M.Gryshko NBG of NAS of Ukraine a valuable gene pool of Malvaceae family, which includes about 50 species, forms and varieties is collected. With application of various plants breeding methods 9 high-yield cultivars are created, they characterized by originality, high productivity potential, multi-valued functions. The surveyed species and varieties of Malvaceae plants are differentiated by rich biochemical composition and valuable medicinal properties. Biological, ecological characteristics of plants and raw mass productivity are established. The basic cultivation technology elements of plants from the Malvaceae family depending on the application use are developed.УРОЖАЙНІСТЬ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ ВИСІВУ НАСІННЯ

Садовська Н.П., Гамор А.Ф., Єрке М.В.

ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ужгород, Україна

Васильки справжні або базилік (Ocimum basilicum L.) останнім часом набувають широкого застосування у харчовій, фармацевтичній та інших галузях народного господарства. Ця культура походить з Індії і культивується у багатьох азіатських країнах. Основними експортерами сировини є країни Середземномор’я: Франція, Італія, Марокко та Єгипет [1].

Васильки справжні, крім високих пряно-ароматичних якостей, мають і цінні лікарські властивості. Офіційною медициною використовується сушена надземна маса рослин. Васильки відомі як рослини, що знімають спазми, особливо кишкові. Листки з рослин покращують травлення, а основна діюча речовина – ефірна олія має антимікробні та протиглистні властивості. Рослину застосовують у якості збудливого засобу при пригніченні центральної нервової системи, послабленні функції дихання, порушенні кровообігу та в якості загальнозміцнюючого засобу при астенії [2]. Крім цього, препарати з васильків підсилюють циркуляцію крові, покращують роботу травного тракту, знімають зубну біль і здуття кишківника, а також успішно лікують ряд гінекологічних захворювань. [3].

На батьківщині васильки вирощують як багаторічну рослину, однак в умовах України – це однорічна культура. Найкращою зоною для вирощування васильків справжніх є місцевості, де сума температур вище 10°С дорівнює 3700-3900°С. У низинній зоні Закарпаття сума активних температур сягає 3465-3780°С [4].

Усе це свідчить про можливість та доцільність вирощування базиліку в низинній зоні Закарпаття та проведення наукових досліджень

Мета роботи полягала у вивченні впливу окремих елементів технології вирощування на ріст, розвиток та урожайність васильків. Досліджували ростові процеси васильків у розсадному періоді та урожайність за різних строків висіву насіння на розсаду. Дослідження проведені у 2013-2014 рр. у ґрунтово-кліматичних умовах низинної зони Закарпаття (Ужгородський район). Об’єктами досліджень слугували сорти, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Юнга та Гвоздичний. Васильки вирощували розсадним способом у касетах з розміром чарунок 4,5х4,5х5,0 см. Насіння на розсаду висівали у три строки з інтервалом в 10 днів (17.05 – 1-ий, 27.05 – 2-ий і 06.06 – 3-ій строки). Під час формування розсади відмічали строки настання фенологічних фаз (появу сходів, появу справжніх листків від першої до п’ятої пари) та визначали біометричні параметри (висоту рослин, довжину і ширину листків). При формуванні п’яти пар листків рослини висаджували у відкритий грунт за схемою 30х20 см. Дослід закладали для обох сортів у трьохкратній повторності. Облікова площа однієї повторності 2 м2.

За висадженими рослинами проводили належний догляд. У фазі бутонізації – початку цвітіння проводили збір рослинної сировини і визначали масу свіжої зелені та висушеної до повітряно-сухого стану. Другий збір проводили після повторного відростання рослин у тій же фазі, що й перший.

У результаті проведених досліджень встановлено, що строки висіву насіння істотно впливали на появу сходів рослин. Так за першого строку висіву перші сходи у сорту Гвоздичний з’явилися через 11 діб. За другого строку поява сходів у цього ж сорту спостерігалася через 9 діб, а за висіву насіння у першій декаді червня – через 6 діб. У сорту Юнга появу сходів за тих же строків висіву насіння відмічали дещо раніше – а саме через 10, 5 і 5 діб відповідно.

Формування листкового апарату теж залежало від строків висіву насіння. За першого строку висіву формування першої пари листків у варіанті із сортом Гвоздичний спостерігали через 17 діб. За наступних строків цей період скорочувався відповідно на 2 і 3 доби. Формування другої пари листків було відмічено через 26 діб з моменту висіву у варіантах з першим і другим строком. За третього строку висіву цей період був на одну добу коротшим. Починаючи з появи третьої пари листків, формування їх затримується із кожним наступним строком висіву. Цей період складав відповідно по строках висіву 34, 35 та 36 діб. Четверта пара листків за третього строку висіву сформувалася через 48 діб, що на чотири доби пізніше, ніж в обох інших варіантах цього ж сорту. Формування п’ятої пари листків за висіву насіння у першій декаді червня спостерігалося на 61-у добу, що на 7 та 5 днів пізніше від варіантів з першим та другим строками висіву. Подібні результати отримано і для сорту Юнга.

Вивчення динаміки росту рослин сорту Гвоздичний показало, що при формуванні першої пари листків, за висотою (3,4 см) виділялися рослини, отримані за другого строку висіву. За першого та третього строку висіву висота їх була меншою на 0,7 та 0,5 см відповідно. До кінця розсадного періоду максимальною висотою рослин характеризувалися варіанти з першим та другим строками висіву (16,0 см). За третього строку висота розсади сорту Гвоздичний досягала 14,2 см. У сорту Юнга висота розсадних рослин перед висаджуванням була найбільшою за другого строку висіву (13,5 см проти 11,2 та 10,6 см за першого та третього строку).

Якщо довжина і ширина першої пари листків були найбільшими за третього строку висіву (Гвоздичний – 2,6х1,7 см, Юнга – 2,3х1,5 см), то починаючи з третьої пари листків і до кінця розсадного періоду ситуація змінювалася на користь першого і другого строків. Листки п’ятої пари були найкрупнішими у обох сортів за другого строку висіву (Гвоздичний – 3,6х3,1см, Юнга – 2,8х1,9 см).

На варіантах з обома сортами за першого строку висіву було проведено два збори урожаю. На момент проведення першого збору врожаю зеленої маси рослин, їх висота у сорту Юнга досягала 35,6 см, у Гвоздичного – 30,6 см. Величина врожаю у сорту Юнга у перерахунку складала 7,8 т/га, що на 35,9% більше, ніж у сорту Гвоздичний. Під час другого збору на ділянках з першим строком висіву у контрольному варіанті він досягав 4,5 т/га, в той час як у сорту Гвоздичний – 2,8 т/га, що на 37,8% менше. У цілому ж, загальна вага сирої маси від двох укосів на ділянках із першим строком висіву у сорту Юнга досягала 12,3 т/га, а в Гвоздичного – 7,8 т/га .

Урожай зеленої маси на варіантах з другим строком висіву був відчутно меншим у обох сортів і сягав 4,0 т/га у сорту Юнга та 3,6 т/га у сорту Гвоздичний.

Найвищий урожай сухої маси отримано також у варіанті з сортом Юнга за першого строку висіву насіння. За два збори вона склала 3,52 т/га, що на 31,0 % більше, ніж у сорту Гвоздичний. Частка сухої маси у загальній масі врожаю у сорту Юнга була вищою за другого строку висіву і складала 37 % проти 28 % за першого строку. У сорту Гвоздичний ця величина була однаковою для обох варіантів і сягала 37 %.

У варіанті з третім строком висіву збір урожаю не проводили, оскільки рослини, попадаючи під вплив високих літніх температур погано розвивалися і практично не давали врожаю.

Отже, найкращим строком висіву насіння васильків справжніх обох сортів на розсаду з метою отримання високого врожаю, як зеленої так і сухої маси, є друга декада травня. Не дивлячись на те, що висів насіння у пізніші строки приводив до прискорення ростових процесів на початкових етапах формування розсади, подальший ріст і розвиток рослин у відкритому ґрунті гальмувався через несприятливі високі температури, що і привело до можливості збору сировини тільки за один укіс при висіві насіння у третій декаді травня та повній відсутності такої можливості за висіву в першій декаді червня.

ЛІТЕРАТУРА


  1. Синельников С. Специи, приправы и пряности. Придай жизни вкус. / Синельников С., Соломоник Т., Лазерсон И. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. – С. 32 – 33.

  2. Жарінов В.І. Вирощування лікарських, ефіроолійних, пряносмакових рослин / В. Жарінов, А. Остапенко. – К.: Вища школа, 1994. – С.149 – 150.

  3. Ефіроолійні рослини: Навчальний посібник. / [Бахмат М.І., Кващук О.В., Хоміна В.Я., Загородний М.В., Сучек М.М.] – Кам’янець-Подільський: “Медобори, 2006”, 2012. – 312 с.

  4. Кормош С.М. Селекція васильків справжніх в умовах низинної зони Закарпаття / С. Кормош, М. Базелюк // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2012. - № 3. – С. – 69 – 71.

SUMMARY

YIELD BASIL FOR VARIOUS TERMS SEEDINGSadovska N.P., Hamor A.F., Jerke M.W.

The results of the study of the impact of the timing of sowing seeds two kinds (Gvozdichniy and Yunga) of basil (Ocimum basilicum L.) on growth processes in plants seedlings and after seedlings period. Investigated the yield grades for different dates of sowing. It was established that the highest yield of green and dry weight obtained by sowing seeds of both varieties seedlings in the second decade of May.ВИРОЩУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН, ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ БІОЦЕНОЗІВ КАРПАТ

1Фекета I.Ю., 2Фекета І.М.

Ужгородський національний університет, Ужгород, Львівський національний університет iм. І. Франка, Львів, Україна

Останнім часом спостерігається суттєве підвищення попиту населення України на лікарські засоби, особливо, якщо вони виготовлені на основі лікарської рослинної сировини.

Поряд із технологічним вирощуванням лікарської сировини, значна частина рослин збирається з природних біогеоценозів.

Карпати – традиційний район заготівлі лікарських рослин, яка до недавнього часу здійснювалось стихійно, що спричинило скорочення ареалу цінних лікарських рослин. Зникнення із району погрожує таким лікарським рослинам як: тирлич жовтий, тирлич крапчастий, оман високий, арніка гірська, барвінок малий та багатьом іншим. [1, 2].

У Закарпатській області загальна кількість видів флори становить – 2027 од., що відповідає 50% до загальної чисельності видів України. З них 237 видів флори занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Усього видів рослин занесених до Червоної книги України – 215 екз., а рослинних угруповань занесених до Зеленої книги України – 27. Перші ботаніко-географічні дані для регіону були наведені австрійськими, польськими, чеськими й угорськими дослідниками [3, 4].

Отже, технологічне вирощування лікарських рослин в природних, еколого-кліматичних умовах дозволить зменшити антропогенний влив.

Вирішення нагальних проблем лікарського рослинництва України дасть можливість суттєво збільшити обсяги заготівлі лікарської продукції.

Нині ринок лікарської сировини в Україні заповнюється не досить високоякісною продукцією з Китаю, Азії де навіть важко говорити про якість сировини на відповідність її європейським вимогам. Зовсім не зрозуміло, чому сьогодні ринок лікарської продукції, де з кожного гектара можна реально одержати від 5 до 20 тис. грн чистого прибутку, не має свого розвитку, як це спостерігається у зазначених вище країнах. При цьому ринок імпортованої фармацевтичної продукції в Україні в 16 разів перевищує експортний продаж за кордон.Ще не так давно закарпатці успішно збирали, вирощували та постачали лікарські рослини фармацевтичній галузі. Сьогодні подібний бізнес в області має досить хаотичний та непривабливий вигляд. Бо якщо збиральництво лікарських рослин у нас ще хоч трохи розвинуте, то власне вирощування все ще не набуло популярності.

За часів Радянського Союзу ринок виробництва лікарської сировини формували, виходячи з планових завдань, а тому, відповідно, статистично обраховували потреби кількості лікарських засобів для населення. У колишніх республіках формували спеціалізовані радгоспи, де враховували оптимальні умови та особливості росту й розвитку лікарських рослин. Закарпаття теж не пасло задніх у цьому процесі. У радгоспах та при лісгоспах вирощували як характерні місцеві види, так і звичайну ромашку, кріп або череду. Наприклад, ще в 1981 році на базі хустського лісокомбінату культивували низку лікарських рослин, деякі з них, зауважу, сьогодні доволі рідкісні, дорогі, а то й червонокнижні. У Хустському районі з успіхом вирощували родіолу рожеву (золотий корінь), корінь маралій, конвалію, рододендрон, обліпиху, аличу, коріандр, терен, шипшину та навіть звичайнісінький кріп.

За останні 10—15 років попит на сировину таких культур, як ромашка, валеріана, нагідки, м’ята, не знижується, а дедалі більше зростає. Щодо валеріани лікарської можна зазначити, що на сьогодні фармацевтичні підприємства особливо зацікавлені в нашій українській сировині, оскільки за вмістом діючих речовин, які містяться в коренях з кореневищами (сорту Україна), вона повністю відповідає міжнародним стандартам.Водночас в нашій державі впродовж останніх 20-ти років площі насаджень лікарських і ефіроолійних рослин зменшено у 5,9 рази, виробництво ефірних олій - у 2,9 рази і значно погіршилась якість харчових продуктів спеціального призначення. Щоби компенсувати недостатню кількість лікарської сировини, її імпортують (майже 60%), хоча в основному вона має низькі якісні показники для згадуваного виробництва. На жаль, і досі немає концепції та комплексної програми виробництва і переробки лікарських рослин в Україні.

Отже, важливим чинником збереження біоценозів, а власне лікарських рослин у природі, є вирощування їх.Завдяки природно-кліматичним умовам Закарпаття, могло б бути одним із найбільших в Європі виробником лікарської та ефіроолійної сировини, яка необхідна у фармацевтичній, косметичній, парфумерній, харчовій та деяких інших галузях народного господарства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Природа Закарпатської області за ред. докт. геогр. наук проф. К.І. Геренчука. – Львів, Видавництво при Львівському державному університеті, видавн. об’єднання “Вища школа”.

2. Малиновський К.А. Рослинність високогір'я Українських Карпат/ Мали-новський К.А.- К.: Наук, думка, 1980. - 287 с.

3. Поп ОС. Природні ресурси Закарпаття/ С.С.Поп - [3-е видання, доп.] -Ужгород: Карпати, 2009. - 340 с.

4. Стойко СМ. Фитогенофонд/ Стойко СМ. // Украинские Карпаты. Природа. - К.: Наук.думка, 1987. - С. 167-173.

SUMMARY

GROWING OF MEDICAL PLANTS, AS PRE-CONDITION OF MAINTAINANCE OF NATURAL BIOCENOSISS OF CARPATHIANS.Feketa I.Y., Feketa I.М.

By the important factor of maintainance of biocenosiss, and actually medical plants in nature, there is growing of them. Due to the prirodno-klimatichnim terms of Transcarpathia, would be one of most in Europe the producer of medical and efirooliynoy raw material.


Розділ VІ

викладання основ фітотерапії в школах і вузах
Науково-педагогічні основи викладання фармакології гепатотропних моно- та комбінованих препаратів

Горчакова Н.О., Загородний М.І., Поготова Г.А.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

З гепатотропних препаратів рослинного походження найбільш часто призначають моно- та комплексні препарати розторопші плямистої. З моно препаратів розторопші частіше застосовують легалон, силімар, карсил, росилімар, що містять у своєму складі флавоноїд силімарин. Силімарин володіє антиоксидантною, протизапальною, мембраностабілізуючою дією, нормалізує вміст внутрішньоклітинного кальцію та кальційзалежну активацію фосфоліпаз [1, 4]. До більш складних препаратів належать гепабене, який складається з сухих екстрактів плодів розторопші та дим'янки, левасил та симепар, що вміщують також рибофлавін, тіаміну хлорид, піридоксину гідрохлорид, кальцію пантотенат, ціанокобаламін, нікотинамід. Більш складний склад встановлений у лівонорму. До складу капсули лівонорму входять: екстракт розторопші плямистої – 140 мг, кислоти аскорбінової – 120 мг, вітамін Е – 30 МО, вітамін А – 300 мг, a-ліпоєва кислота – 25 мг, N-ацетилцистеїн – 30 мг, селен – 25 мкг, цинк – 10 мг. Цей препарат стали включати в схеми фітотерапії пухлин при метастазах в печінку [3]. Препарати, що вміщуть силімарин, рекомендують призначати при токсичних гепатитах, в тому числі алкогольних [5]. Попередніми дослідженнями встановлено, що лівонорм при дихлоретановому гепатиті підвищує осмотичну резистентність еритроцитів щурів [2]. Нами порівняно ступінь впливу силімару та лівонорму на осмотичну резистентність еритроцитів в крові щурів для з’ясування залежності ефекту від активності силімарину або додаткових компонентів, які присутні в лівонормі. Ефективність лікування оцінювали за змінами показників осмотичної резистентності щурів, яку визначали за загальноприйнятим методом за рівнем гемолізу еритроцитів у серії забуферених гіпотонічних розчинів NaCl в концентрації від 0,5% до 0,1% при рН 7,4. Дослідження впливу препаратів на клітинні мембрани еритроцитів були зумовлені тим, що саме стан цієї мембрани висвітлює особливості функціонального стану мембран інших тканин. Встановлено, що у щурів з дихлоретановим гепатитом гемоліз виявлявся у всіх концентраціях розчину NaCl, при цьому значно зростав ступінь гемолізу в 0,4% розчині NaCl. Лівонорм співставимо з силімаром саме в 0,4% розчині NaCl зменшували ступінь гемолізу еритроцитів, тобто підвищували осмотичну резистентність еритроцитів, що опосередковано свідчить про наявність мембранопротекторної дії засобів. Отримані результати висвітлюють положення, що специфічна дія комплексного препарату лівонорму та монопрепарату силімару залежить від силімарину, діючої речовини екстракту розторопші.ЛІТЕРАТУРА

1. Квиташвили М.А. Оценка эффективносты гепатотропного препарата легалон (обзор материалов научной конференции) / М. А. Квиташвили // Georgian medical news. – 2011. – №6 (195). – С. 71–76

2. Поготова Г.А. Вплив метаболітотропних засобів синтетичного і природного походження на осмотичну резистентність еритроцитів крові щурів при дихлоретановому гепатиті / Г. А. Поготова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 4, Вип. 4. – С. 129–135

3. Шалимов С.А. Современные подходы к лечению больных с метастатическими опухолями печени / С. А. Шалимов, А. А. Литвиненко, С. А. Лялькин [и др.] // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2001. – №3, (11). – С. 8–19

4. Bosch-Barrera J. Silibinin administration improves hepatic failure due to extensive liver infiltration in a breast cancer patient / J. Bosch-Barrera, Corominas- B. Faja, E. Cuyàs [et al.] // Anticancer Res. – 2014. – Vol. 34, №8. – Р. 4323–4327

5. Testino G. Silymarin and S-adenosyl-L-methionine (SAMe): two promising pharmacological agents in case of chronic alcoholic hepathopathy. A review and a point of view /G. Testino, S. Leone, F. Ansaldi, P. Borro // Minerva Gastroenterol. Dietol. – 2013. – Vol. 59, № 4. – Р. 341–356SUMMARY

SCIENTIFICAL-PEDAGOGIC BASIS OF HEPATOTROPIC MONO- AND COMBINATION OF DRUGS PHARMACOLOGY TEACHINGGorchakova N.A., Zagorodny M.I., Pogotova G.A.

According to our own research it was found that drugs such as livonorm and sylimar (basic remedy – extract Fructus silybium) increase osmotic resistance of erythrocytes in rats with toxic hepatitis thanks to sylimarin.АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФІТОТЕРАПІЇ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Грицик А.Р., Тучак Н.І.

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна

В останнє десятиріччя траволікування інтенсивно розвивається. Східна мудрість говорить: «Немає такої рослини, що не була б лікарською, немає такої хвороби, яку не можна було б вилікувати рослиною». Цей давній напрям у медицині дедалі більше привертає увагу як лікарів-практиків і народних цілителів, так і науковців.

Фітотерапія — могутній лікувальний метод народної медицини, що вимагає серйозного наукового підходу, оскільки самостійне лікування лікарськими травами небезпечне [1, 2].

На кафедрі фармації Івано-Франківського національного медичного університету предмет «Фітотерапія» викладають на рівні курсу за вибором для студентів денної форми навчання у VІІ семестрі.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою. Програма з курсу за вибором «Фітотерапія» для вищих фармацевтичних і медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності «Фармація» напряму підготовки 7.110201 відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.2003 р. № 239, узгоджена із експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи. Навчальним планом передбачено 144 год, з них – 60 год – лабораторні заняття та 84 год – самостійна поза аудиторна робота студентів.

Програма дисципліни «Фітотерапія» структурована на 1 модуль. Кредитно-модульна система організації навчального процесу дисципліни «Фітотерапія» спонукає студентів системно вчитися, готуватися до кожного заняття. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лабораторні заняття та самостійна позааудиторна робота студента.

В основу програми покладено вивчення основних принципів фітотерапії, лікарських рослин та лікарської рослинної сировини, що застосовують при лікуванні різних захворювань.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про можливості, форми і методи фітотерапії, розуміння її місця і ролі в комплексному лікуванні, реабілітації та профілактиці.

Кінцевими цілями дисципліни «Фітотерапія» є визначення ключових понять фітотерапії як клінічної дисципліни, трактування взаємозв'язку між біологічно активними речовинами лікарських рослин і їх фітотерапевтичними ефектами, оволодіння методикою виготовлення основних лікарських форм із рослин і вибір фітозасобів загальної дії та для лікування функціональних розладів у хворих різного профілю.Програма курсу сприяє підсиленню міжпредметних зв’язків із суміжними дисциплінами, зокрема з фармакогнозією, фармацевтичною хімією, аптечною технологією ліків, токсикологічною хімією, фармакологією, клінічною фармацією та фармакотерапією, технологією лікарських косметичних засобів; має спіралеподібний принцип побудови навчального матеріалу, що дає можливість повертатися до раніше вивченого матеріалу і розглядати його на більш складному науковому рівні; заохочує до пошуку нових форм роботи з групою.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей з кожної теми, враховуючи рівень підготовки до заняття під час самостійної роботи студента, виконання практичної частини роботи, результатів підсумкового тестового контролю за темою заняття, а також виконання індивідуального завдання. Рекомендовано застосовувати види об'єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної підготовки студентів та засвоєння практичних навичок.

Максимальна кількість балів поточної успішності – 200 балів: 195 балів отриманих при засвоєнні тем модулю та 5 балів за виконання індивідуального завдання. Мінімальна кількість балів поточної успішності складає 120 балів.

Оцінка за предмет визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань і практичних навичок.На практичних заняттях важливим є навчити студентів роботу проводити вдумливо, вміти аргументовано висловлювати власні думки,розширювати професійну лексику та вміння відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, виявляти навички постійної самопідготовки до заняття. Результати такої спільної діяльності викладача та студентів є критеріями для оцінки якості навчально-виховного процесу.

Оволодівши знаннями фітотерапії провізор зможе грамотно застосувати на практиці вміння використовувати лікарські засоби рослинного походження для лікування різних патологічних станів.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

Схожі:

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка