Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015Сторінка20/28
Дата конвертації11.03.2018
Розмір5,07 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28

ЛІТЕРАТУРА

1. Фітотерапія Карпатського краю : монографія / О. І. Алєксєєв, П. І. Гвоздецький, Л. П. Сушко, В. М. Філь; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім.


І. Франка. - Дрогобич, 2010. - 413 c.

2. Струк О.А., Грицик А.Р. Спеціалізація «Лікарські рослини і фітотерапія»: вчора, сьогодні і завтра // Вода і здоровя людини (До 150-річчя з дня народження В.І Вернадського) : міжн. наук.-практ.конф., сан. «Квітка полонини», 19-20 квітня 2013 р. (с. Солочин Свалявського району) : матеріали конф. – Ужгород : ТДВ «Патент», 2013. – С. 286 – 290.


SUMMARY

PHYTOTHERAPY ASPECTS OF TEACHING IN IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITYGrytsyk A.R., Tuchak N.I.

The article presents aspects of teaching herbal medicine in Ivano-Frankivsk National Medical University.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКЛАДАННЯ ФІТОАПІТЕРАПІЇ В КУРСІ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ В ПОХИЛОМУ ТА СТАРЕЧОМУ ВІЦІ» ДЛЯ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Ілащук Т.О., Малкович Н.М., Окіпняк І.В.

Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Останні десятиліття відзначились значним зростанням питомої ваги осіб похилого та старечого віку у загальній популяції жителів європейських країн. Згадана тенденція спостерігається також і в Україні. Зокрема, особи старші 65 років у відділеннях терапевтичного профілю складають близько 55-60%. В зв’язку з цим актуальним є питання вивчення особливостей ведення пацієнтів геріатричного профілю на до дипломному етапі [3], та особливо на етапі післядипломної підготовки спеціалістів з внутрішньої медицини та лікарів загальної практики-сімейної медицини [2].

Тому на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету з 2012 року проводиться викладання курсу тематичного удосконалення «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому та старечому віці». Курс включає в себе основні ключові підрозділи про фізіологічні основи старіння, особливості ведення пацієнтів старшого та похилого віку у кардіологічній, пульмонологічній, гастроентерологічній практиці тощо

Загальновизнаним є те, що діагностика захворювання та лікування осіб похилого та старечого віку повинно бути адекватним віку та, відповідно, базуватися на розумінні змін основних фізіологічних процесів, властивих даним віковим періодам. Тому викладачами акцентується увага на процесах, характерних для фізіологічного та патологічного старіння, роз’яснюється поняття «біологічного віку», вивчаються основні методи його визначення. В організмі поступово знижується активність імунної та ендокринної систем, уповільнюються регенераторні процеси, послаблюються секреторні та видільні функції, пригнічується моторика органів травного каналу, наростає фібротизація внутрішніх органів. Ще однією характерною рисою пацієнта старшого віку є наявність мікст-патології, що характеризується наявністю кількох коморбідних та поліморбідних станів.

В процесі викладання постійно підкреслюється полівалентність дії фітоапіпрепаратів, завдяки чому вони здатні чинити коригувальний вплив на більшість патологічних процесів, що характерні для вік-залежної патології.

Безперечно, що в силу наведених вище причин застосування фітоапіпрепаратів в геріатричній практиці є надзвичайно актуальним [1]. Пояснюється, що показами для їх застосування є, насамперед, попередження виникнення захворювань внутрішніх органів при фізіологічному старінні та проведення заходів вторинної та третинної профілактики при наявності хронічних уражень різних органів та систем. Ліки природного походження обов’язково повинні включатися в лікувальні комплекси у випадках загострення хронічних патологічних процесів у якості ад’ювантного (допоміжного, доповнювального) засобу.

Зокрема, рослинні чинники (паростки злакових, корінь та кореневище ехінацеї пурпурової, сік подорожника великого тощо) та апіпрепарати (мед, пилок квітковий, прополіс) здатні стимулювати захисні сили організму старіючої людини, відновити здатність протидіяти вірусним та бактеріальним інфекціям, активувати роботу залоз внутрішньої секреції.

Адаптогени м’якої дії можуть також застосовуватися для посилення кровообігу в окремих органах для прискорення процесу одужання. Слід також пам’ятати про традиційне застосування фітоапізасобів у якості потогінних, сечогінних, жовчогінних та послаблювальних засобів. Їх відмінність від синтетичних аналогів полягає у поступовому розвитку лікувальних ефектів, тому засоби природного походження краще переносяться пацієнтами старшого та похилого віку.

Активація роботи клітинних ферментів досягається введенням в організм пацієнта старшого віку фітозасобів та продуктів бджільництва, що є джерелами кофакторних речовин, якими є вітаміни, мікроелементи. Набільш цінним з них є пилок квітковий.

Неможливо уявити раціональну фармакотерапію без застосування речовин, що коригують зміни з боку центральної нервової системи. Розвиток депресивних, іпохондричних, астенічних змін нерідко супроводжує та обтяжує перебіг основного захворювання. Підтримати та закріпити ефект психотерапевтичних заходів можна за допомогою природніх ліків шляхом підбору стимулювальних, тонізувальних, заспокійливих та снодійних, розслаблю вальних апіфітопрепаратів.

В процесі викладання також акцентується увага на загальних протипоказах до застосування окремих форм апіфітопрепаратів, на обережному застосуванні сильнодіючих алкалоїдовмісних засобів.

Апіфітотерапія є суттєвим доповненням комплексного лікування в геріатричній практиці та вивчення даного спрямування є, безперечно, актуальним для спеціалістів з внутрішньої медицини та, особливо, для лікарів загальної практики.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Волошин О.І. Основі фітотерапії та гомеопатії // О.І. Волошин, В.Л.Васюк, Н.М. Малкович, Б.П. Сенюк. – Вижниця: Черемош, 2011. – 626 с.

 2. Пасієшвілі Л.М. Основи геронтології - базовий елемент підготовки лікарів загальної практики / Л.М. Пасієшвілі, А.А. Заздравнов, К.Ю. Пархоменко // Сімейна медицина. – 2009. - № 3.-С.105-110.

 3. Чайковская В. Гериатрическое обучение в Украине: современное состояние и перспективы / В. Чайковская, Л. Стаднюк, Н. Хаджинова // Журнал практичного лікаря. – 2007. - № 3.-С.42-45.

SUMMARY

THE PRINCIPAL DIRECTIONS OF TUTION OF PHYTOAPITHERAPY IN COURSE OF TOPICAL IMPOVEMENT «PHARMACOTHERAPY OF INNER DISEASES IN ELDERLY AND OLD PATIENTS» FOR GENERAL PRACTITIONERSIlashchuk Т.О., Malkovych N.М., Okipnjak І.V.

In the article the basic directions of teaching phytoapitherapy had been described in geriatric practice for general practitioners. The advantages of application of native remedies in elderly and old persons was underline.ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ШКОЛІ

Канюк В. Ю.

Великоберезнянська школа –інтернат, Україна

Прилучити школярів до світу лікарських рослин – актуально для учителя біології. Оскільки шкільна програма з біології не передбачає цього, а годин позашкільного компоненту замало, у вчителя є можливість вирішити проблему кількома шляхами: включати такі фрагменти в компонент уроку, використовувати їх при проведенні тижнів біології, під час екскурсій у природу,на біологічних вечорах тощо. Щоб результат став максимально ефективним, без включення емоційної сфери не обійтись. Поряд з використанням наявних літературних джерел, у вчителя є можливість стати на шлях власних пошуків і творінь.

Пропоновані авторські збірники “ Березо, березо, чом то ти біленька” – екологічні оповідання, поезія, казки, бувальщини та “Сценарії побутово-звичаєвих дійств Березнянщини” містять ряд творів, у яких йдеться про лікарські рослини. Умовно їх можна об’єднати в кілька груп:

-загально-емоційні: …,в поезїї “Рослинний гомін” косар прийшов скосити трав’яну поляну, і…

Як то взнала королиця,

Схвилювалась молодиця:

- Це,ж бо геть зітнуть голівки,

Не видати нам вже нивки!

- Але це несправедливо!-

Враз підтримало кадило.

- Я джмеля ще не кормила,

Тож загине він, бурмило!

- Агов, бджілки, всі до мене!-

Звіробій кричить. – Ой, нене,

Скосять мене незабаром,-

Почастую вас нектаром.

- Порятуйте!- конюшина,

- Рід мій вже сьогодні згине,

А у мене є горішки

Для чарівненької мишки.
А ось в “Баладі про мати- й- мачуху” поетично загострюється інтрига самої наз-ви рослини:

Справжня мамка ніжна,

Ласкава тепленька,

Мачуха – холодна,-

То не справжня ненька.

Отакий двоїстийПідбіл звичайненький,-

Зверху він - холодний,

А знизу – тепленький;
- твори-легенди, у яких йдеться про народні назви лікарських рослин: … якщо по правді, то Звіробій раніше й зовсім не носив такого грізного імені, бо ж. який з нього вбивця звірів, якщо він не в змозі не то що вбити, а навіть скривдити Раніше йог ймення було Золотце. Все це витівки Мишки-полівки та мурашок, які не так потлумачили подію, свідками якої стали мимоволі.

…На Березнянщині хвощ польовий носить ще й донині назву смеречок жабий. Це ще з тих часів, коли звірі карпатського лісу дерева ділили між собою.

… Мишка довго розглядала рослинку, навіть видряпалась до сере­дини стовбурика й нагойдалась досхочу.


 • Годиться,- мовила Мишка-полівка. - Оце й буде наше дерево. А оскільки біля смерічки сиділа жабка, то мишка ймення рослинці придумала: смеречок жабий.

Прийшовши додому, Мишка об’явила своїм родичам:

- Наше дерево – то смеречок – жабий. Ну, може воно й не зовсім дерево, а так, деревце, та таке вже пригоже і симпатичне.

Звісно, де миші – там і люди. Ото й серед людей розійшлось „смеречок жабий”.

В оповіданні “Язик тура і сорока” - легенда про те, чому Листовик сколо-пендровий називають у Солі, на околицях якої проростає ця рослина, тур’язик;.


 • казки і бувальщини, у яких йдеться про народні методи вживання лікар-ських рослин:

…непритомну Принцесу після нападу розбійників на її кортеж знайшли лісові гноми й доставили її до своєї оселі. Там марно намагалися вивести її зі стану сну, врешті аж поки не позвали мудрого Доді, що жив під сизими скелями. Той прийшов зі своєю Книгою мудрості і після роздумів запропонував у рятів-ники підсніжника,- яким чином це сталося - про це йдеться у казці “Підсніжник –рятівник.”

А в бувальщині “Березо, березо, чом то ти біленька”:

…береза виручала верховинця в усі часи. Ще якихось сто років тому хто там знав на Березнянщині про аптечні ліки, а якщо в край і доходили окремі, вони від безгрошів’я були недоступні верховинцю. Виручала природа. Чільне місце займала береза: шкірні хвороби, опіки, корости –дьоготь; застуда, хвороби шлунку, ранозагоювання, кровоочищення, хвороби серця – бруньки; ударені місця, пухлини, випадання волосся –листки; березове вугілля – при отруєннях.

…В довоєнний період верховинцям особливо докучав туберкульоз. Нерідко від нього помирали ше зовсім молоді люди.- Ой, Ганьо, біда в мене: мого студента трафила гертика,- бідкається стара Гайдучка сусідці. – Що маю чинити? Порадь.

- Якраз, Гайдучко, вчора-м чула коло Бонгарового млина, як єдна солянка вилікувала свою молодицю. І знаєте, чим? Росте на Гуснянських полонинах плюцник. А щи треба мати листя берези та борсукову масть, - але про то би знала твердо стара Рийпашка, - радить їй сусідка.

В творах наводяться й ряд інших подібних діалогів. що мали місце серед сельчан того періоду.

- оповідання, в яких формуються позитивні ставлення школярів до лікарських рослин:

…Твір “Козаки”. Ніби звичайні дитячі пустощі – ролева гра дітей у козаки. Мама повчає свого козака:- Грайтесь, лише май на увазі, що у козака – велике серце і холодний розум.

“Козаки” тимчасом рубали і топтали все: кропиву, полин, подорожник. Раптом одного з “воїнів” поранило, і коли мама для лікування рани приклала до неї листок подорожника, той здивувався:

-Як! Та ми топтали той подорожник!

Наступного дня козак прийшов висновку:-Мамко, мені здається, я починаю розуміти, що таке «холодний розум».

Іншим шляхом емоційного впливу на душу юного в заданій темі – то розробка, а згодом – і постановка власних сценаріїв побутово – звичаєвих дійств рідного краю – лемків Березнянщини. Майже в кожному з них йдеться про народні засоби лікування лікарськими рослинами. Увагу глядача привертають форми подачі матеріалу. Вони ж емоційно сприймаються, бо “загубились” між піснею, танцем, інструментальним виконанням і увага до них формується мимоволі – як там ще у древньогрецьких: немає кращого пошуку істини та її за своєння як через емоційно – чуттєву сферу..

…Побутово- звичаєве дійство “Березнянський ярмарок”.

1 Посестра. Знаєте, чоловіче, Янко муй на жалудок хворий. То просила-м би Вас красно спомочи ня.

Травник. Добрі, жіншьовко, споможу Вас. Оде дам Вам “велике зілє” (Оман високий), настояне на ведмежому салі. Будете му давати натще три рази перед їдов. А почнете лікувати го на новий місяць. Чуєте? Неодмінно - у новий місяць. То за два тижні й має перейти.

1 Посестра. Йой, буду молитися за Вас, бо так мі чоловік мучиться, так мучиться,- вже го цілком добило. А де Ви тоті трави збираєте?

Травник. Солодийкі мої, аж під полонинов. Йду скоро рано, жеби ня сонічко застало на полонині. Помолюся красно Богойкові та й починаю збирати мої травишьки. Лем непремінно – з росов. Та й – домів.

Згадані збірки оповідань і сценарії стануть у пригоді при підготовці позакласних заходів, як фрагменти – на уроках для сімейного читання, учасникам художньої самодіяльності.ЛІТЕРАТУРА

1. В. Канюк. Березо, березо, чом то ти біленька, Ужгород, 2015

2. В. Канюк. Сценарії побутово-звичаєвих дійств Березнянщини. Ужгород, 2015.

SUMMARY

EMOTIONAL COMPONENT DURING HEALING HERBS

STUDYING AT SCHOOL

Каnyuk V. Yu.

The article deals with the emotional aspects of the process of familiarizing students to the knowledge of medicinal plants.ВИКЛАДАННЯ ФІТОТЕРАПІЇ В РОЗДІЛІ ФАРМАКОЛОГІЇ ПРОТИМІКРОБНИХ ЗАСОБІВ

Клименко О.В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

Характерною ознакою сьогодення є реалізація у вищий медичній школі масштабної програми запровадження засад Болонської декларації, до якої Україна офіційно приєдналась у 2005 році. [1]. Інтеграція України в Європейський освітній простір та докорінні зміни, що відбулися за останнє десятиріччя в галузі освіти вимагають від професорсько - викладацького складу поєднань сучасного бачення розвитку дисципліни, високого професіоналізму, творчого підходу, особливо при викладанні предметів за оригінальними програмами [2,3].

На кафедрі фармакології НМУ імені О.О. Богомольця згідно програми, при вивченні протимікробних лікарських засобів, особлива увага приділяється лікарським засобам рослинного походження.

Метою занять є набуття сучасних теоретичних знань і практичних навичок (виписування рецептів) щодо використання і впровадження в медичну практику засобів фітотерапії.

Лікарі всіх спеціальностей широко використовують багато рослин та фітопрепаратів, виготовлених на їх основі.

Антисептичні речовини рослин залежно від умов їх застосування (концентрації речовини, тривалості впливу, чутливості мікроорганізмів) зумовлюють бактерицидну або бактеріостатичну дію. Вступаючи у взаємодію з білками і ферментними системами мікроорганізмів, що викликають запальні процеси, ці рослини мають згубний вплив на мікрофлору, і як наслідок, на запальний процес. Це досягається за допомогою речовин-фітонцидів, які містяться в рослинах. Звичайно, хвороботворні організми дуже різноманітні, і немає єдиного для всіх рослинного антибіотика, тому і застосовується досить широкий спектр рослин. Те, що шкідливе для одного мікроорганізму, може виявитися живильним середовищем для іншого [4].

Окрім того, цілюща сила деяких рослин пов’язана саме з тим, що вони мобілізують захисні природні сили людського організму.

Виділення ряду фітонцидів посилюється при пошкодженні рослин. Летючі фітонциди здатні впливати на відстані. Наприклад, фітонциди листя дуба, евкаліпта, сосни тощо.

Фітонциди – один із чинників природного імунітету рослин (рослини стерилізують себе продуктами своєї життєдіяльності). Захисна роль фітонцидів виявляється не тільки в знищенні мікроорганізмів, а і в придушенні їх розмноження, в негативному хемотаксисі рухомих форм мікроорганізмів, у стимулюванні життєдіяльності мікроорганізмів, патогенних форм, що є антагоністами для рослини, у відлякуванні комах тощо. Фітонциди часнику, цибулі, хрону вбивають багато видів простих, бактерій і нижчих грибів у перші хвилини і навіть секунди. Летючі фітонциди знищують простих (інфузорій), багатьох комах за короткий час (години-хвилини).

На сьогодні з дуже багатьох рослин виділено в чистому вигляді антибіотики, які застосовують при різних захворюваннях органів і систем. А саме:

зі шальвії виділено антибіотик Сальвій, що застосовується в

стоматології;

зі звіробою – антибіотик Іманін і Новоіманін, який застосовується при патології ЛОР-органів;

цмин – Аренарин (офтальмологія);

грецький горіх – Юглон (гастроентерологія);

оман високий – Алантон (виразкова хвороба);

солодець голий – Гліцинам і Ліквіритон, якими лікують

бронхіальну астму, виразкову хворобу, вірусний гепатит;

цибуля – Аллілен (протисклеротичне, атонія кишечника);

часник – Аллілсат (протисклеротичний, проносний,лікування

дисбактеріозів);

ромашка – Ромазулон – (стоматити, гінекологія, ЛОР-патологія, коліти);

шишки вільхи сірої – Альтан – має противиразкову дію і

антиоксидантну активність.

пеларгонія – Умкалор – рослинний антибіотик, що застосовують при доліковуванні захворювань органів дихання.

Рослинні антибіотики чи екстракти з рослин рекомендується застосовувати не менше 2 тижнів, дози підбираються індивідуально.
ЛІТЕРАТУРА 

 1. Банчук М.В., Волосовець О.П., Фещенко І.І., Бойчук Т.М., Булах І.Є. Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів та якість підготовки фахівців у сфері охорони здоров’я // Науково-методична конференція з міжнародною участю “Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів”: Збірник праць.-К., 2007.- с.3-9. 

 2. Ветютнева Н.О. Актуальні питання післядипломної підготовки спеціалістів фармацевтичної галузі// Науково-методична конференція з міжнародною участю “Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів”: Збірник праць.-К., 2007.- с.113-115. 

 3. Задачи по достижению здоровья для всех. Европейская политика здравоохранения. Копенгаген, 1991. 

 4. І.С. Чекман Клінічна фітотерапія. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 552 с.

SUMMARY TEACHING PHYTOTHERAPY IN THE SECTION OF ANTIMICROBIAL REMEDY

Klymenko О.V.

The goal is to acquire modern theoretical knowledge and practical skills (writing prescriptions) for the use and implementation remedy of phytotherapy in medical practice. Protective role of phytoncine is not only to destroy microorganisms but in suppressing their multiplication. Nowadays antibiotics have been isolated from many plants in pure forms that used under various diseases of organs and systems.Науково-методичні аспекти викладання комбінованої дії фітопрепаратів

Туманов В.А., Яковлєва І.Ю., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Ясько Н.О., Горчакова Н.О., Чекман І.С.

Київський медичний університет УАНМ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

Для посилення терапевтичного ефекту, скорочення термінів лікування та попередження ускладнень застосовують різні комбінації лікарських засобів. При цьому необхідно вибирати препарати, що впливають на етіологічні фактори, патофізіологічні процеси. В Україні призначають багато комбінованих фітопрепаратів для лікування вегето-судинної дистонії, безсоння, таких як седавіт, фітосед та ін. Одним із відомих кардіологічних фітозасобів є кратал [1]. Лікарський засіб вміщує таурин, а також густі екстракти глоду і пустирнику. Завдяки таурину реалізується антиоксидантна, антигіпоксична, енерготропна, мембранопротекторна дія, можливість брати участь у передачі нервового збудження [2]. Завдяки екстрактам глоду та пустирнику реалізується кардіо-, нейро-, антиоксидантна дія [3]. При подальшому дослідженні фармакологічних і лікувальних властивостей краталу визначили наявність у нього актопротекторних та метеоадаптагенних властивостей в експерименті на щурах і мишах: кратал підвищував тривалість бігу тварин на тредбані, час плавання та висіння на стержні. Ці дія проявлялася при гіпотермії, гіпертермії і навантаженні [5]. При навантаженні, охолодженні і гіпертермії кратал нормалізував показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, енергетичного обміну, жирнокислотного складу в скелетних м’язах, міокарді, печінці, а також показники цитолізу і осмотичну резистентність еритроцитів в крові щурів. Механізм актопротекторної дії пов’язаний з антигіпоксичними властивостями краталу, які реалізуються в умовах гемічної, гіпоксичної та циркуляторної гіпоксії і пов’язані, головним чином, з ефектами таурину. Таурин відновлює показники тіол-дисульфідної системи, гліколізу, збільшує щільність нейронів, вміст РНК та має мітопротекторну дію при ішемії головного мозку [4]. Отримані експериментальні дані підкреслюють доцільність створення комбінованих фітопрепаратів з включенням таурину, що забезпечує реалізацію додаткових фармакологічних ефектів, крім тих, якими володіють складові цих препаратів, завдяки аддитивній дії компонентів.ЛІТЕРАТУРА

 1. Горчакова Н.А. Препарат кратал на рынке Украины / Н.А. Горчакова // Doctor. – 2002. – №2. – С. 77-78.

 2. Звягинцева Т.В. Таурин: стресс-протекторное действие в эксперименте / Т. В. Звягинцева, Л. Т. Киричек, А. С. Кратенко [и др.] // Експерим. і клін. мед. – 2006. – №3. – С. 33–36.

 3. Ошитко Р.В. Вивчення жирно кислотного складу насіння глоду одно маточного (Crataegus monogina) та глоду згладженого (Crataegus laevigata), перспективи застосування жирної олії глоду в медицині / Р. В. Ошитко, А. Р. Грицин // Фармакол. та лік. токсикол. – 2012. – №1. – С. 48–53

 4. Чекман І.С. Вплив таурину та пірацетаму на біохімічні показники головного мозку при циркуляторній гіпоксії / І.С. Чекман, І.Ю. Яковлєва, І.Ф. Белєнічев [та ін]. // Фармакол. та лік. токсикол. – 2012. – №1. – С. 24–28

 5. Яковлєва І.Ю. Вивчення актопротекторних властивостей краталу при гіпотермії, гіпертермії та навантаженні / І.Ю. Яковлєва // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 3. – С. 124–125.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28

Схожі:

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка