Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015Сторінка26/28
Дата конвертації11.03.2018
Розмір5,07 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Пацкань І.І., Корсак В.В.


ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

Вступ. Жіноче населення Закарпатської області складає 650 198 осіб, з них – 316307 жінок фертильного віку і 60% з них є мешканками сільської місцевості. Серед особливостей регіону, які впливають на якість надання перинатальної допомоги: гірська місцевість, особливості менталітету - в області проживає 14 тис. жінок ромської общини і зареєстровано 1640 релігійних общин у 37 конфесіях. Протягом останніх 6 років в області має місце поступове зростання рівня народжуваності, зниження смертності з позитивним приростом населення (з + 2,44 в 2009 р. до + 3,49 в 2014 р., проти від’ємного, в середньому по Україні). Суттєвими факторами впливу на покращення рівня надання акушерсько-гінекологічної допомоги стали сумісні зусилля управління охорони здоров’я облдержадміністрації області та міжнародних програм за ініціативи агенства АМАОЗ з АМР США «Партнерство Корваліс-Ужгород з питань здоров’я жінки», ВООЗ ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини», Проекту «Здоров’я матері та дитини» з впровадження в практику сучасних перинатальних технологій, заснованих на даних доказової медицини, а також заходи Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства», програми Агентства США з міжнародних розвитку «Здоров’я жінок України». Проте, інтегральні показники залишаються не стабільними щодо їх зниження, а саме: рівень материнської та перинатальної захворюваності і смертності; зростає питома вага невиношування, безпліддя, нейро-ендокринних захворювань; має місце тенденція до патології вагітності, зростанню патологічних пологів та медикаментозних втручань, особливо у жінок старшого репродуктивного віку, підлітків та у жінок ромської національності.

Мета дослідження. Виявлення факторів ризику та причин репродуктивних втрат шляхом моніторингу показників впроваджених сучасних акушерських технологій з наступним їх аналізом, включаючи методику матриці BABIES, згідно рекомендацій ВООЗ та розробкою заходів покращення ситуації.

Матеріали і методи дослідження. Моніторинг та оцінки виконання заходів Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року" та показників регіоналізації перинатальної допомоги в кожному районі області та їх аналіз. З метою підвищення якості та доступності перинатальної допомоги вагітним, матерям та дітям, зниження репродуктивних втрат, перинатальної і материнської захворюваності, інвалідності та смертності, в області здійснені заходи щодо переорієнтації первинної медико-санітарної допомоги на засади загальної практики сімейної медицини, зміни у наданні рододопомоги в усіх лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ) з активним впровадженням сучасних перинатальних технологій на амбулаторній та стаціонарній ланках, а також індикаторів якості та безпеки відповідно до рівня надання допомоги (І-ІІІ). В кожному ЛПЗ, на основі наказів МОЗ України, розроблені локальні клінічні протоколи з маршрутом пацієнта. Розбір кожного випадку репродуктивних втрат, індивідуальний підхід в плані дообстеження, диспансеризація та реабілітація з наступним плануванням сім”ї, дозволяє прогнозувати позитивні тенденції до покращення результатів.

Результати досліджень та їх обговорення. Завдяки поступовому впровадженню сучасних перинатальних технологій в області вдалося збільшити частку фізіологічних пологів, збільшити показники партнерських пологів практично до 87%, знизити рівень перинатальної та малюкової смертності за рахунок вроджених вад розвитку та синдрому дихальних розладів. Активно здійснюються виїзди реанімаційних бригад для надання невідкладної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в райони області. П’ять нерентабельних пологових стаціонарів, які функціонували на базі дільничних лікарень ліквідовані у рамках реорганізації дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Динаміка моніторингу показників представлена в таблицях 1 та 2.

Таблиця 1

Показник/рік

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Репродуктивні втрати (%)

4,8

5,1

4,0

2,96

2,7

2, 6

Передчасні пологи (%)

3,2

2,9

3,3

3,2

3,1

3,8

Поступово знижується показник репродуктивних втрат (аборти; самовільні викидні; вагітності, що не розвивається; переривання вагітності з приводу вроджених вад розвитку плоду, несумісних з життям), проте залишається вище середньо українського (1,5 – 1,8%), що пов’язано, в більшості випадків, з генетичним фактором, станом здоров’я жінки та соціальним статусом. Має тенденцію до зростання рівень передчасних пологів, проте менш стрімкий в порівнянні з Європейськими країнами (7-11%). Неадекватна матеріально-технічна база, не дозволяє виходжувати глибоко недоношених та маловагомих дітей, що, відповідно, призводить до росту перинатальних втрат в цій категорії.


Таблиця 2

Показник/рік

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Рання неонатальна смертність (%о)

4,65

4,35

3,56

2,28

2,57

3,39

Мертвонародження(%о)

6,11

7,75

7,3

7,58

6,29

5,96

Перинатальна смертність(%о)

10,8

12

10,8

9,83

8,87

9,35

При рецензуванні випадків перинатальної смертності відмічені недоліки перинатальної діагностики під час вагітності та пологів. В структурі перинатальної смертності, по терміну гестації, переважають недоношені діти, а по нозологічній – ведучими є гіпоксичні стани та вроджені вади розвитку плоду. Серед причин: недостатня матеріально-технічна база, фаховий рівень лікарів ультразвукової діагностики з питань пренатальної патології та несвоєчасна і неадекватна діагностика дистресу плоду під час пологів. В рамках проведення просвітницької роботи з питань відтворення, збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я, основний акцент було зроблено на роботу з молоддю по пропаганді здорового способу життя та профілактиці інфекцій, що передаються статевим шляхом, включно ВІЛ/СНІД. Згідно планам співпраці з міжнародними проектами, проведені базові клінічні тренінги з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я для лікарів акушер-гінекологів і лікарів загальної практики сімейної медицини. В рамках реалізації програми підготовлені тренера з питань просвітницької роботи з населенням з питань репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, здорового способу життя, пропаганди профілактичних заходів. Оскільки однією з проблемних питань в Закарпатській області залишається високий рівень підліткової вагітності та пологів у підлітковому віці, зумовленими національними особливостями регіону, актуальним залишається здійснення в області цілеспрямованої, послідовної та скоординованої профільної санітарно-освітньої роботи з цільовими групами населення. За ініціативою обласної державної адміністрації управлінням охорони здоров’я та відділом у справах національностей проводяться зустрічі керівників та спеціалістів управління охорони здоров’я, керівників обласних лікувально-профілактичних закладів з лідерами ромських общин області, на яких обговорюються актуальні питання щодо організації надання медично-санітарної допомоги 30-тисячному ромському населенню області.Висновки. Аналіз випадків репродуктивних втрат свідчить про недоліки амбулаторної службі в плані доступності, інформованості, обстеження та спостереження, а у випадках перинатальних втрат - неспроможність закладів І та ряду ІІ рівня надавати кваліфіковану допомогу в умовах обмеженого екстреного транспортування дитини на ІІІ рівень – обласна дитяча лікарня. Резервом для зниження репродуктивних втрат є профілактика йодного дефіциту, покращення рівня перинатальної діагностики шляхом визначення чітких критеріїв патології, підвищення фахового рівня лікарів перинатальної ультразвукової діагностики за умови забезпечення їх адекватною апаратурою. Серед причин репродуктивних втрат: незадовільна соціально-економічна ситуація в Україні та екологія, якість харчування, спосіб життя, відповідно, зростання загальної захворюваності. Недосконалість системи охорони здоров”я, недостатня матеріально – технічна база ЛПЗ не дозволяє на сучасному етапі забезпечити доступність на всіх рівнях надання допомоги та якість медичних послуг. Суттєвим недоліком є відсутність відповідального ставлення населення до свого здоров’я та життя наступного покоління, що обумовлено ментальними особливостями та низьким рівнем санітарним освіти, ігноруванням профоглядів та профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я, ведення здорового способу життя.

Перспективи подальших досліджень. Розробка критеріїв прогнозування, профілактики та зниження рівня репродуктивних втрат.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Наказ МОЗ України від 15.07.2011р.№ 417 “Методичні рекомендації щодо організації амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги”

  2. Наказ МОЗ України від 29.11.2013  № 1030/102 «Про удосконалення системи планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я в Україні»

  3. Безпечне переривання вагітності: Рекомендації для систем охорони здоров”я з практичних та нормативних питань.

  4. «Збірник нормативних документів з питань реформування перинатальної допомоги в Україні»

  5. Навчальний посібник «Ефективний антенатальний догляд» при фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

SUMMARY

PERINATAL ASPECTS OF REPRODUCTIVE LOSSES IN CONDITIONS OF ENDEMIC IODINE

DEFICIENCY


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Схожі:

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка