Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015Сторінка8/28
Дата конвертації11.03.2018
Розмір5,07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

ЛІТЕРАТУРА

1. Чагаровський В. П. Дослідження складу мікроорганізмів і різних таксономічних груп, що знаходяться в молоці / В. П. Чагаровський, М. І. Дімова // Молочна промисловість. — 2004. — № 1 (10). — С. 34–37.

2. Горбатова К. К. Химия и физика молока. — СПб : ГИОРД, 2004. — 288 с.

3. Королева Н. С Санитарная микробиология молока и молочных продуктов / Н. С. Королева, В. Ф. Семенихіна. — М.: Пищевая пром-сть, 1980. — 256 с.

4. Рудавська Г. Б. Мікробіологія / Г. Б. Рудавська, Л. І. Демкевич. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. — 407 с.

5. Ромоданова В. А. Изменение редокс-потенциала молока в процессе его обработки / В. А. Ромоданова, Ю. А. Шурчкова, А. Е. Недбайло // Молочна промисловість. — 2009. — № 4. — С. 22–23.


SUMMARY

IMPROVING SAFETY CONTROL Bacterial milk drinksRomodanova V. A., Rudavska M. V.

The focus of biotechnological processes in the manufacture of dairy products depends on the quality of raw materials and to a large extent determined by the activity of a given microflora. Given the high sensitivity and ease of determination redox potential of milk it is advisable to use it as an indicator of bacterial safety of dairy drinks.ОБГРУНТУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ СИНБІОТИЧНИХ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ

Рудавська Г.Б., Голуб Б.О.

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна

В умовах посилення надходження до організму забруднюючих речовин з токсичними властивостями, що можуть призводити до негативних наслідків як у короткостроковій, так і у віддаленій перспективі, важливим є як обмеження їх надходження, так і нейтралізація їх впливу у організмі. Це зумовлює поступову зміну уявлень про «традиційну їжу». Нині точаться суперечки щодо категоріального апарату у цій царині – чи вважати такі продукти функціональними, що таке функціональність харчових продуктів, які продукти вважати функціональними. Але стосовно необхідності їх впровадження і використання думки спеціалістів збігаються – такі продукти є невід’ємною часткою раціону харчування сучасної людини.

Як відомо, найбільш динамічним сегментом ринку харчових продуктів за останні десятиріччя є сегмент біотичних продуктів (пробіотики, синбіотики, пребіотики). На цьому ринку спостерігається жваве зростання обсягів реалізації та коефіцієнту оновлення асортименту. Так, частка нових асортиментних позицій на ринку пробіотиків у 2010, 2011 та 2012 р.р. становила 19, 22 та 25% відповідно. З них близько 80% припадало на сегмент молочних продуктів, близько 10% на сегмент дитячого харчування, близько 3-4% на сегмент напоїв, включаючи соковмісні. Найдинамічніше оновлення асортименту відбувається у країнах ЄС та країнах Азії (головним чином за рахунок Японії та Китаю) – 34% та 44% від загальної кількості нових найменувань у період 2008-2012 р.р. [1-3].

Про- та синбіотичні харчові продукти позиціонуються як такі, що мають оздоровчі та лікувально-профілактичні властивості. Так, наявність доведеного корисного впливу на організм людини, пов’язаного з чітко ідентифікованим компонентом харчового продукту (чітко визначений штам, хімічна сполука рецептурного інгредієнту тощо), є обов’язковою умовою впровадження його як функціонального на ринок країн ЄС (оздоровчі вимоги – health claims). У Китаї, Японії та більшості країн Азії наявність пробіотичних штамів дозволяє позиціонувати продукт як функціональний. [4].

У представлених на світовому ринку пробіотичних харчових продуктів переважають оздоровчі вимоги, пов’язані з впливом на травну та імунну систему організму людини (задекларовані у 25% та 11% нових асортиментних позицій на світовому ринку у період 2010-2012 р.р.). Крім того, для споживачів важливими є знижена енергетична цінність, зниження або відсутність харчових алергенів, збагачення вітамінно-мінеральними комплексами, відсутність клейковини (пребіотична складова) тощо [4].

Згідно теорії адекватного харчування акад. А.М. Уголєва у організмі людини є декілька шляхів засвоювання (асиміляції) поживних речовин – порожнинне, клітинне, мембранне, частина з цих речовин є продуктами життєдіяльності кишкової мікрофлори. Важливо, аби клітини організму людини та мікроорганізми не вступали у конкуренцію за поживні речовини в процесі їх асиміляції. Цим вимогам серед пребіотиків якнайкраще задовольняють фруктоолігосахариди. Саме вони займають левову частку у асортименті пребіотичних інгредієнтів та продуктів. Ферментування молочних продуктів з пребіотиками показує кращий результат подальшої адаптації та колонізації пробіотиками кишечника людини, ніж внесення пребіотиків після ферментації. Під час колонізації вони швидше проходять лаг-фазу розвитку колонії, оскільки під час ферментації їх ферментна система була адаптована до пребіотичної речовини.

Нами було поставлено за мету дослідити наявність лікувально-профілактичних властивостей синбіотичних молочних напоїв з використанням доступної в Україні рослинної сировини – кореневого цикорію (Cichorium intybus L.). Його корисний вплив на інтенсивність розвитку пробіотичної біфідофлори було показано у попередніх публікаціях [5].

Розроблений авторами [5] ферментований біфідобактеріями синбіотичний молочний напій «Біфісин», для ферментації якого використовується двокомпонентна закваска – Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 (виробництва Chr. Hansen, Данія; рекомендована для виробництва кисломолочних продукті) та Bifidobacterium longum VKPM-1514 (виробництва Інституту продовольства Української академії аграрних наук (ІП УААН); рекомендована для виготовлення функціональних молочних продуктів), виготовлений на основі незбираного коров’ячого молока, сухого коров’ячого молока, водного екстракту цикорію кореневого.

Встановлено значну ефективність «Біфісину» при лікуванні різних за етіологією дисбактеріозів. Це зумовлено, головним чином, з високою антагоністичною активністю мікрофлори «Біфісину» відносно широкого кола патогенних та умовно-патогенних ентеробактерій, гнильних мікроорганізмів, стафілококів, грибів і інших збудників захворювань травного тракту. При використанні «Біфісину» спостерігається збільшення концентрації біфідобактерій, що супроводжується зменшенням антигенного навантаження на організм і ступеню сенсибілізації організму.

«Біфісин» сприяє усуненню інтоксикаційного, дискінетичного, діарейного синдромів, підвищенню апетиту, нормалізації основних функцій шлунку ( секрето- і кислотоутворювання), кишкового травлення, поліпшенню вітамінної забезпеченості організму, нормалізації кишкової мікрофлори, активізації імунної системи.ЛІТЕРАТУРА

1. http://www.dairyreporter.com/Markets/Global-digestive-breakdown-Pre-probiotic-yoghurt-still-number-2-in-functional-food : [електронний ресурс] – агенція новин молочної промисловості DairyReporter.com

2. http://www.dairyreporter.com/Markets/Global-probiotics-market-to-grow-6.8-annually-until-2018 : [електронний ресурс] – агенція новин молочної промисловості DairyReporter.com

3. http://www.dairyreporter.com/Markets/Global-probiotic-market-to-add-50-to-33bn-by-2018-Analyst : [електронний ресурс] – агенція новин молочної промисловості DairyReporter.com

4.http://www.ift.org/food-technology/past-issues/2010/march/columns/nutraceuticals.aspx?page =viewall : [електронний ресурс] – Linda Milo Ohr Health Benefits of Probiotics and Prebiotics / Linda Milo Ohr // Food Technology. — 2010. — N 3.

5. Голуб Б. Формування реологічних властивостей синбіотичних молочних напоїв під впливом пробіотичних заквасок різного складу / Б. Голуб, С. Даниленко, Г. Рудавська // Міжнар. наук.-практ. журн. "Товари і ринки". — 2010. — № 2. — С. 55—60.SUMMARY

REASONING OF PHYSIOLOGICAL PERFORMANCE OF SYNBIOTYC MILK DRINKSRudavska H.B., Holub B.O.

It was reviewed modern trends of pro- and synbiotic food market. It was characterized modern trends in health claims of pro- and synbiotic dairy drinks’ forming. The results of clinical study of developed by author synbiotic dairy drinks were described.Проблеми якості та безпечності розчинних напоїв на основі цикорію

Рудавська Г.Б., Хахалєва І.В.

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна

Актуальність. Фізіологічно - функціональні продукти нового покоління, збагачені біологічно активними добавками сприяють підвищенню стійкості організму до несприятливих факторів навколишнього середовища і можуть використовуватися для профілактики різних захворювань.  Вживання таких напоїв – це найбільш зручний спосіб забезпечення організму необхідними йому мікронутрієнтами та іншими біологічно активними речовинами.

На основі цикорію розроблено низку фізіологічно-функціональних напоїв: нерозчинні напої, сухі суміші для приготування напоїв та пастоподібні напої. Наукові розробки напоїв на основі цикорію були здійснені вітчизняними та зарубіжними вченими вченими Рудавська Г., Голуб Б., Adam Jurgonski, Joanna Milala та ін. [1,2].

З кожним роком, на ринку України розширюється асортимент розчинних напоїв на основі цикорію, проте на сьогоднішній день відсутня окрема нормативна документація на сухі розчинні напої з цикорію та цикорію з молоком. Діють лише три державні нормативні документи: ДСТУ 4118-2002 «Напої нерозчинні на основі кави, цикорію та злакових», ДСТУ 48496 2007 «»Напої кавові розчинні» та ДСТУ 7055:2009 «Напої розчинні на основі злакових та цикорію», які поширюються не лише на напої на основі цикорію, але і на основі злакових та ТУ на пастоподібний напій на основі цикорію № 15.8-02133509-001-2002.

Метою дослідження є аналіз проблем якості та безпечності розчинних напоїв з екстрактом цикорію та удосконалення існуючої класифікації, а також розробка окремої НД на сухі розчинні напої з екстрактом цикорію.

Цикорій (Cichorium intybus L.) відноситься до сімейства складноцвітих, дворічна рослина, яка знайшла свої застосування у фітотерапії, народній медицині та харчовій промисловості. Найчастіше у медицині препарати цикорію вживають для збудження апетиту та покращення діяльності органів травлення, особливо при гастритах, ентеритах, колітах. Відвар коріння, крім того, виявляє гіпоглікемічну дію і використовується при легких формах цукрового діабету, а відвар трави вважається корисним при холециститі (стимулює виділення жовчі) і хворобах нирок (сечогінна дія). Є відомості про те, що препарати цикорію виявляють тиреостатичну дію. Як засіб, що активізує обмін речовин в організмі, цикорій використовують при шкірних хворобах, пов'язаних з порушенням обміну речовин. Проте, цикорний корінь найбільше цінують за високий вміст в ньому високомолекулярного полісахариду інуліну. Інулін - відноситься до класу харчових волокон, що володіє так званим пребіотичним ефектом, не засвоюється організмом, і в той же час корисний для нормального травлення, оскільки стимулює зростання активності корисних бактерій в кишечнику людини [1].

Останнім часом, науковці все більше зосереджують увагу на антистресовій дії цикорію. Настій із суцвіть цикорію заспокійливо діє на нервову систему, збільшує амплітуду і сповільнює ритм серця. Антистресовий вплив на нервову систему людини цикорій чинить завдяки вітамінам групи В. У 100 гр. сирого кореня цикорію міститься тіаміну В1 – 0,06 мг, що забезпечує 4% добової потреби організму людини, ніацину В3 – 0,5 мг та 2%, пантотенової кислоти В5 – 1,159 мг – 12% відповідно та піридоксин В6 – 0,105 мг – 5%. Перераховані вище вітаміни в комплексі нормалізують роботу нервової системи та покращують розумову діяльність, необхідні для роботи головного мозку, підтримують функціонування центральної нервової системи та застосовуються при лікуванні шокових станів [3]. Отже, якщо регулярно вживати цикорій, можна значно зменшити в організмі вміст токсинів і шлаків, вивести важкі метали й радіоактивні речовини, покращити травлення, а головне зняти стрес.

Відповідно до технології виробництва виготовляються нерозчинні, сухі розчинні та пастоподібні розчинні напої з цикорію. Технологічна схема для різного виду напоїв має свої особливості. В загальному складається з первинної обробки (приймання сировини, миття, нарізання – кубиками, пластинами та соломкою, сушіння до вологості 12-14 %, обсмажування, охолодження). Далі: для нерозчинних напоїв – подрібнення, а для розчинних екстрактів – наступне згущення екстракту та його висушуванням (чи без висушування). Перспективним способом обробки є використання сублімаційного сушіння перед обсмажуванням та при сушінні укиракту. Формування показників якості напою відбувається і головним чином залежить від первинної обробки сировини, в процесі якої збільшується вміст водорозчинних екстрактивних речовин, які надають характерного аромату та смаку готовому продукту (табл. 1).

Щодо якості готових розчинних напоїв, то відповідно до вищенаведеного ДСТУ 7055:2009, загальні технічні характеристики у документі визначені неточно: колір, смак і аромат та фізико-хімічні показники мають одинакові значення для напоїв, виготовлених різними технологіями. Для напоїв з цикорію окремо не визначені ні органолептичні показники якості, ні фізико-хімічні (в т.ч. м.ч. інуліну %). Показники безпечності встановлено без урахування їх рецептури та технології. Класифікація, яка ґрунтується на застосуванню різних видів сировини не регламентує конкретних співвідношень цієї сировини та її видів, що відкриває можливості для фальсифікації [5].

Щодо якості готових розчинних напоїв, то відповідно до вищенаведеного ДСТУ 7055:2009, загальні технічні характеристики у документі визначені неточно: колір, смак і аромат та фізико-хімічні показники мають одинакові значення для напоїв, виготовлених різними технологіями. Для напоїв з цикорію окремо не визначені ні органолептичні показники якості, ні фізико-хімічні (в т.ч. м.ч. інуліну %). Показники безпечності встановлено без урахування їх рецептури та технології. Класифікація, яка ґрунтується на застосуванню різних видів сировини не регламентує конкретних співвідношень цієї сировини та її видів, що відкриває можливості для фальсифікації [5].Таблиця 1

Вплив технологічної обробки на хімічний склад обсмаженого цикорію( за Нахмедовим [4])

Компонент

Свіжий цикорій, %

Обсмажений цикорій, %

сублімований

без сублімації

Вода

73,1

4,0

4,0

Водорозчинні екстрактивні речовини

21,4

77,3

74,2

Інулін

16,6

20,5

24,0

Загальна кількість цукрів

4,0

21,2

18,2

Редукуючі цукри

3,3

15,9

14,1

Зола (загальна)

1,1

4,4

4,5

рН

5,7

5,1

5,1

Таким чином, проаналізувавши асортимент ринку розчинних напоїв на основі цикорію, його компонентний склад, НД, які регулюють якість та безпечність даної продукції та технологічну схему виробництва напоїв можна дійти висновку, що напоям на основі цикорію притаманні цілющі властивості завдяки різноманітному хімічному складу. Загальнооздоровчий ефект організму зумовлений завдяки позитивному впливу на роботу травної, сечовидільної систем та антистресовими властивостями цикорію. На жаль, недоліки класифікації, вимог до якості та безпечності даного продукту, які регламентовано в чинних НД створюють підґрунтя для фальсифікації напоїв. Тому сьогодні першочерговим завданням є вдосконалення існуючої термінології, класифікації та розробка якісно нового стандарту на напої розчинні на основі цикорію.

ЛІТЕРАТУРА

1. Рудавська, Г. Інноваційні продукти - перспективи світового ринку продовольчих товарів [Текст]. частина 2 / Г. Рудавська, Б. Голуб // Вісник КНТЕУ. — 2005. — №2. — С.84-92.

2. Adam Jurgonski1, Joanna Milala, Composition of Chicory Root, Peel, Seed and Leaf Ethanol Extracts and Biological Properties of Their Non-Inulin Fractions// Polish journal of fod and nutrition science. – 2011. – №49. –С.40-47

3. Э. Минделл Справочник по витаминам и минеральным веществам. Перевод с английского. – М.:Издательство «Медицина и питание», 2000. – 432 с.

4. Нахмедов, Ф. Г. Технология кофепродуктов / Ф. Г. Нахмедов. — М. : Легкая и пищев.прод., 1984. — 184с

5. Напої розчинні на основі злакових та цикорію. Загальні технічні умови. ДСТУ 7055:2009. – К.: Держспоживстандарт України. – 2010. – 18 с.SUMMARY

Quality and safety problems of instant chicory beveragesRudavska H.B., Khakhaleva I.V.

The article is about problems of instant chicory beverages quality and safety. The main idea of research is to analyse these problems and to provide research results for elaboration of classification and creating separate standard.ОЗДОРОВЧІ ПРОДУКТИ, ЯК ГАРАНТ УСУНЕННЯ НЕДОСТАТНОСТІ ХАРЧУВАННЯ

Сабадош Г.О.

Ужгородський торговельно-економічний інститут,Ужгород, Україна

Вступ.Зростання темпів життя, екологічно несприятливе довкілля породили серйозну проблему, яку називають «хворобами цивілізації». Особливої шкоди здоров'ю завдало змінення структури харчування. Воно стало нераціональним, включає багато рафінованих і крохмалистих продуктів, штучних компонентів, тваринних жирів, білого хліба, цукру, очищених зернових, що спричинює в організмі дефіцит вітамінів, мінералів, поліненасичениж жирів. Все це призводить до виникнення захворювань і передчасного старіння. Більше того, основні соціальні й медичні аспекти цієї проблеми виявилися настільки важливими для здоров'я суспільства та забезпечення активного творчого довголіття, що комітети експертів різних країн і Всесвітньої організації охорони здоров'я висловилися за внесення важливих змін до раціону харчування з метою запобігти багатьом хворобам, викликаним неправильним харчуванням.

Метою цієї роботи є спроба узагальнити відомі дані та запропонувати власний

алгоритм створення галузі оздоровчих продуктів.Матеріали і методи. Літературні дані за напрямом дослідження, законодавчі

документи із наукового забезпечення інноваційних процесів, результати власних досліджень.Результати. Відомо, що проблема здоров'я вирішується двома шляхами: перший шлях - досягнення й підтримання його на належному рівні; другий - лікування хвороб. Оби два шляхи взаємноповязані . Другий шлях залишимо офіційній медицині .А для практичної реалізації першого шляху, треба забезпечити високоякісними, доступними для всіх верст населення харчовими продуктами, що не тільки відтворюють енергетичні витрати організму, а й позитивно впливають на нормалізацію його життєдіяльності. Такі харчові продукти називаються профілактичними, здоровими, функціональними, а самі терміни «здорове харчування», «функціональне харчування» символізують започаткування нового напряму в практиці харчових технологій - системи оздоровчого та профілактичного харчування.

Щоб змінювати структуру харчування і створювати оздоровчі продукти, треба розробляти нові харчові технології - технології виробництва функціональних харчових продуктів. Вживання таких продуктів гарантує: усунення недостатності харчування, поповнення всіх клітин потрібними компонентами, а також ослаблення впливів токсичних елементів. Результати реалізації функціональних (оздоровчих) продуктів і моніторингу стану здоров'я споживачів дали змогу обґрунтувати необхідність введення їх до щоденного раціону кожної людини

Актуальною є розробка новітніх технологій продуктів харчування оздоровчого призначення, які передбачають використання харчових речовин з високими функціонально-технологічними властивостями, що дає змогу знизити енергетичну цінність, вміст легкозасвоюваних вуглеводів, покращити харчову та біологічну цінність продуктів. При цьому . важливою умовою є опанування використання нетрадиційної сировини і різноманітних добавок для підвищення якості та харчової цінності, зниження енергоємності продукції. Змінюються вимоги до сировини й сама сировина. Свідоме і масштабне рафінування сировини та напівпродуктів загрожує несприятливими наслідками, оскільки при цьому з готових продуктів видаляється або руйнується більшість цінних мікронутрієнтів.

Біологічно активні речовини, що містяться у харчовій і лікарській сировині та отриманих із них продуктах, здатні протистояти руйнівній дії вільних радикалів, відновлювати порушені функції організму, запобігати онкологічним та серцево-судинним захворюванням, сповільнювати процес старіння і подовжувати активне довголіття. На відміну від інших галузей виробництва, лише продукція перероблення сільськогосподарської сировини безпосередньо й дуже істотно впливає на внутрішнє середовище людини.

Становлення і розвиток галузі оздоровчого харчування передбачає розроблення харчових продуктів принципово нового покоління. Щоб вирішити цю проблему, потрібно:

-створити вітчизняну галузь оздоровчого харчування, докорінно реконструювавши підприємства харчової промисловості й оснастивши їх потрібним устаткуванням;

-підготувати висококваліфіковані кадри, здатні об'єднати сучасні технологічні процеси з фізіологією і фармакологією харчування для конструювання нових продуктів в високою функціональною активністю;

-розробити і впровадити ефективні технології виробництва продуктів як массового споживання» так і спеціального призначення.

Уже найближчим часом на підприємствах харчової та переробної промисловості,а також в закладах ресторанного господарства ,можна налагодити виробництво традиційних харчових продуктів, збагачених ессенціальними мікронутрієнтами, що надають їм функціональних властивостей. Це хліб, хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби з добавками вітамінів групи В, А, Е, кальцію, валіза, йоду, селену тощо; молоко й молочні продукти з полівітамінними комплексами, молочнокислими бактеріями, лактобактеріями; асортимент низькокалорійних олієжирових продуктів з функціональними інгредієнтами; безалкогольні напої з екстрактами лікарських рослин.

На особливу увагу заслуговують морські водорості та продукти їхньої переробки. Це зумовлено їх специфічним складом, здатністю синтезувати полісахариди, нехарактерні для наземної рослинності та різноманітні біологічно активні речовини, які покращують імунологічні, адаптогенні і біостимулюючі функції організму. Склад морських водоростей та продуктів їх переробки свідчить про наявність двох центрів їхньої біологічної активності, які обумовлені високим вмістом полісахаридів, з одного боку, і йоду — з іншого. Вміст йоду в морських водоростях (зостера, цистозіра) не менше 0,01%. Основна кількість йоду присутня у водоростях у вигляді органічних сполук, що обумовлює відсутність ризику його передозування. Морські водорості відомі як джерела різних полісахаридів, серед яких особливу цінність мають сульфатовані галактани червоних водоростей — каррагінани, які мають імуностимулюючу, протикоагулянтну, противиразкову, гіпохолестеринемічну, ентеросорбентну та противірусну активність . Каррагінани мають достатньо високі стабілізуючі і желюючі властивості, тому їх можна використовувати у приготуванні продуктів харчування як желюючий і зв'язуючий агент, загусник, стабілізатор емульсій, пін та суспензій, що є важливим технологічним фактором у приготуванні борошняних кондитерських виробів без цукру.

Результати експеримнтальних досліджень каррагінану довели ефективність його використання як ентеросорбенту, радіопротектора, лікувально-профілактичного засобу для виведення важких металів, а також радіонуклідів.

Досягнення медицини дозволили правильно оцінити роль харчування в здоров'ї людини, функції окремих макро- і мжронутрієнтів, сформулювати вимоги до складу, якості і безпеки харчових продуктів. Серед наукових проблем необхідно відзначити передусім роботи з вивчення складу, хімічних і біохімічних перетворень як основних нутрієнтів, так і мікронутрієнтів; і різноманітних форм взаємодії компонентів між собою (ліпідно-білкова, ліпідно-вуглеводна, білково-вуглеводна, білково-білкова тощо); ролі цих процесів у створенні сучасних продуктів, їхнього впливу на якість, безпеку. Отримані знання дозволять створити наукові основи конструювання їжі заданих складу і властивостей і розробити технології одержання нового покоління харчових продуктів, що відповідають вимогам науки про здорове харчування.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

Схожі:

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка