Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни ІванівниСкачати 485.36 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2018
Розмір485.36 Kb.
ТипСценарій
  1   2   3

Відділ освіти

Кременецької районної державної адміністрації

Кременецький ліцей імені Уласа Самчука

Матеріали з досвіду

учителя німецької мови

Олексюк Тетяни Іванівни

Кременець - 2016
ЗМІСТ

І. Опис педагогічного досвіду з реалізації проблеми……………… ……….3 - 8

ІІ. Творча лабораторія вчителя

2.1. Використання інтерактивних технологій задля формування соціокультурної компетенції ліцеїстів…………………………………..8 - 9

2.2. Робота з автентичними текстами…………………………… …….9 - 13

2.3. Проектна робота з предмету ………………………………………13

2.4. Використання країнознавчих матеріалів…………………………...14

2.5. Домашнє читання……………………………………………………14

2.6. Використання ІКТ ………………………………………………….15

2.7. Позакласна робота з німецької мови……………………………….15


ІІІ. Творчий доробок

  1. Розробки уроків …………………………………………………….16 - 40

  2. Сценарій проведення країнознавчого брейн – рингу « Галопом по Європах» …………….……………………..……………………….40 - 47

ІV. Публікації вчителя ………………………………………………….........47 - 48

V. Відзнаки ……………………………………………………………..……..48 - 50

VI. Наукові джерела……………………………………………………………50

Олексюк Тетяна Іванівна

16 серпня 1978 р. н.

c:\users\tannia\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\sam_1690.jpg
Освіта: Вища повна, Рівненський державний гуманітарний університет, 2003.
За фахом:Учитель німецької,англійської мови та зарубіжної літератури.
Посада: Учитель німецької мови.
Педагогічний стаж: 12 років.
Кваліфікаційна категорія:Вчитель вищої кваліфікаційної категорії.


Курси підвищення кваліфікації: при Тернопільському ІППО, 2010р.

посвідчення № 1733, Авторська творча майстерня учителів німецької мови, 2015 р.


Тема досвіду: «Формування соціокультурної компетенції на заняттях німецької мови».

І. Актуальність досвіду. Сучасна методика викладання іноземної мови спрямовує діяльність педагогів на формування в учнів комунікативної компетенції та можливі способи активізації процесу говоріння іноземною мовою. Однією із складових частин комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція, яку слід розуміти як систему уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країн, мова якої вивчається, а також систему навичок та вмінь адекватно поводитися, використовуючи знання. Основними складовими частинами соціокультурної компетенції є культурознавча та лінгвокультурознавча, соціальна, соціолінгвістична та країнознавча компетенції. Якщо перераховані складові сформовані на належному рівні, то це дає змогу людині легко орієнтуватися в іншомовному середовищі, швидко адаптуватися до нього.
На сучасному етапі соціокультурна компетенція набуває все більшого значення і являє собою засвоєння культурних та духовних цінностей свого та інших народів і є інструментом виховання міжнародно-орієнтовної особистості, яка усвідомлює взаємозалежність і цілісність світу, необхідність міжкультурного співробітництва для розв’язання глобальних проблем.

Теоретична база. Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)», Регіональну програму впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в навчальний процес тощо.

Вивчення соціокультурної компетенції має як наукове, так і практичне значення, оскільки впливає на вивчення інших культур, успішність порозуміння між людьми, уміння спілкуватися і налагоджувати стосунки. У результаті аналізу досліджень соціокультурної компетенції було виявлено, що вона розглядається як складова комунікативної компетентності: (К.М. Нищенко, Р.О. Гришкова, С.Ю. Ніколаєва, К. Гансен, Х. Гефт тощо).Технологічне підґрунтя досвіду. Реалізувати стратегічну мету досвіду, створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості неможливо без урахування наступних умов: знання вікових особливостей та рівня комунікативної компетенції учнів; ознайомлення їх з особливостями інтерактивних методів; поступового введення інтерактивних прийомів у процес навчання; постійної роботи щодо розвитку навичок групової взаємодії.

Соціокультурна компетенція учня характеризується цілою низкою  здібностей:

-         умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;

-         вести діалог;

-         брати участь у дискусіях;

-         вести переговори;

-         уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору, а саме - спілкуватися.

Набуття компетентності перетворює учня з носія академічних знань на людину соціально активну, налаштовану на соціалізацію у суспільстві з метою практичного використання здобутих знань.Сутність досвіду полягає у створенні умов для творчої самореалізації учнів через розвиток їх здібностей і готовність вступити в діалог культур, в комунікацію на міжкультурному рівні.

Об’єктом досвіду виступає процес формування компетентної особистості учня.

Предмет досвіду - методи, форми роботи і прийоми, спрямовані на формування соціокультурної компетенції ліцеїстів.

Методи дослідження проблеми:

 • спостереження, аналіз;

 • впровадження інтерактивних прийомів під час навчальних занять;

 • запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час уроку, самоаналізу, взаємоаналізу ;

 • розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань;

 • моніторинг якості навчальних досягнень учнів;

 • узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження.

 • оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається;

 • залучення до діалогу культур;

порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою;

 • уміння вчитися (працювати з книгою, підручником, довідковою літературою, словниками) та ін.

Завдання досвіду:

 • Формувати навички соціокультурної компетенції під час урочної та позакласної роботи, інтегруючи всі чотири види мовленнєвої діяльності ( читання, письмо, аудіювання, говоріння);

 • Розвивати комунікативні вміння і навички, забезпечувати учнів необхідною інформацією для реалізації спільної діяльності;

 • Створювати умови для підвищення рівня мотивації та заохочувати ліцеїстів до самопізнання,саморозвитку, самоорганізації, самоконтролю, а також толерантного ставлення до свого оточення, до культур інших країн;

 • Прививати інтерес до вивчення іноземних мов;

 • Сприяти емоційному та психологічному комфорту ліцеїстів.

Основними напрямками реалізації свого досвіду вважаю:

 • Чітке планування роботи , створення демократичної та доброзичливої атмосфери на уроці;

 • Створення умов для досягнення кожною дитиною успіху та задля розвитку її творчого потенціалу;

 • Стимулювання до чіткого розуміння важливості отримання якісної освіти;

 • Розвиток чотирьох видів мовленнєвої діяльності крізь ряд тем, соціально значущих для кожної людини, а саме: „Meine Familie“, „Mein Lyzeum“, „ Mein Heimatland“, „Unsere Natur und Umwelt“, „ Meine Zukunft“, „ Berufswelt“, „ Gefühle und Emotionen“, „ Charaktereigenschaften“, „ Deutschsprachige Länder “ тощо.

 • Використання інтерактивних методів у формуванні соціокультурної компетенції учнів під час викладання німецької мови.

Принципи у роботі над дослідженням:

1)       принцип мовленнєво – розумової діяльності;

2)       принцип індивідуалізації;

3)       принцип функціональності;

4)       принцип ситуативності;

5)       принцип новизни.Труднощі щодо впровадження досвіду

 • діагностика початкових знань та вмінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності;

 • навчання навичкам самоорганізації,самоконтролю та взаємоконтролю;

 • визначення рівня досвідченості школярів;

 • організація групової та парної роботи.

Практична реалізація полягає в тому, що матеріали даного досвіду можуть бути використані вчителями німецької мови  при плануванні та здійсненні навчально-виховного процесу з предмету, при проведенні позакласної роботи, в організації роботи з обдарованими учнями, в діяльності творчих груп тощо.

Висновки та результативність. Усім відомо, що кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки, тому учитель самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

Досвід дав свої результати. Учні мають високі досягнення у навчанні, беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах, проектах, вирізняються загальним рівнем мислення та ерудиції.

Вважаю, що основне – це дозволити відчути впевненість у своїх силах, створювати природні життєві ситуації, де дитина зможе використати свої знання і поговорити про те, що її цікавить. Викладання є мистецтво, а не ремесло – в цьому суть вчительської справи.

ІІ. Творча лабораторія вчителя

2.1. Використання інтерактивних технологій задля формування соціокультурної компетенції ліцеїстів.

Навчальні заняття для мене та моїх вихованців — це постійний пошук, праця, в основі якої довіра та спільне бажання високих досягнень.

Вважаю, що інтерактивні методи є надзвичайно ефективними інструментами формування соціокультурної компетенції. Саме тому застосовую їх досить часто у своїй практиці. Наприклад:


 • Мозковий штурм - є цікавою формою роботи, яка надає можливість генерувати інноваційні творчі ідеї, стимулює кожного учня думати творчо, розвиває увагу, тренує учнів у вирішенні проблем, розвиває навички спілкування, роботи у малих групах.

 • Рольова гра – допомагає створити мовну культурну ситуацію, і дає можливість залучити учнів до активного використання певних мовних навичок, й допомагає їм зрозуміти особливості функціонування мови в новій для них культурі.

 • Дискусія або круглий стіл – розвиває навички формування власної думки вміння висловлювати і обґрунтовувати її. Обговорюючи запропоновані проблеми, учні залучаються не лише до мови і культури спілкування, але й до культури спільної праці.
  Як показує практика, ці та інші інтерактивні форми роботи («Прес», «Акваріум», «Ажурна пилка», метод аналізу, семінар, імітація і т.д.), а також різноманітна позакласна діяльність учнів (інсценування , літературні вечори, участь у конкурсах «Орлятко», «Інтербачення», брейн – рингах, квізах, квестах, вікторинах) допомагають учням добре запам’ятовувати матеріал.
  З метою формування соціокультурної компетенції я створюю проблемні ситуації, пропоную письмові роботи у формі твору, дискурсивного есе; пропоную комунікативні творчі завдання, проводжу творчі та інтегровані уроки (наприклад, німецька мова і зарубіжна література «Goethe: Schriftsteller, Dichter, Maler», німецька мова – англійська мова «Deutsche Städte. Cities of Britain » тощо), використовую асоціативні кола, діаграми; проводжу нестандартні уроки («Weihnachten in Deutschland»,«Kleider machen Leute» тощо). Для ефективного застосування методів та прийомів інтерактивного навчання детально планую роботу на уроці.

2.2. Робота з автентичними текстами.

У зв’язку з введенням соціокультурного компоненту вивчення іноземних мов, гостро постає проблема автентичності мовного середовища. Остання досягається за допомогою застосування автентичних текстів як одиниці спілкування. Автентичні тексти – це основа формування соціокультурної компетенції учнів середньої та старшої школи. Оскільки вказана вище компетенція поділяється країнознавчу і лінгвокраїнознавчу, ліцеїсти мають здобути відповідні знання з історії, географії, культури Німеччини та німецькомовних країн. А також оволодіти особливостями вербальної та невербальної поведінки носіїв мови у різного роду ситуаціях.

Згідно з вимогами чинної програми практикую роботу з нескладними автентичними текстами, які висвітлюють моменти приватної, публічної, професійної , освітньої сфер спілкування. Тексти для читання та подальшого опрацювання намагаюсь підбирати таким чином, щоб за своїм змістом вони відтворювали реальні соціальні стосунки, містили правила поведінки, основні відомості про культуру, повсякденне життя, міжособистісні відносини, національну самобутність, соціальні відмінності того чи іншого народу.

Використовую наступні типи текстів ( згідно з Рекомендаціями РЄ): • Усні: публічні оголошення, інструкції, лекції, презентації, випуски новин, розваги (тексти пісень, драма, шоу), спортивні коментарі, публічні дебати, телефонні розмови тощо.

 • Письмові: книги, ілюстративні матеріали, газети, журнали, брошури, листівки, рекламні матеріали, листи, словники тощо.

Більшості сучасних підручників бракує саме автентичних текстів, які формують належну соціокультурну компетенцію ліцеїстів, тому намагаюсь постійно здійснювати самостійний пошук текстів, які містять вербальні аспекти комунікації, малюнки, ілюстрації, а також статей, сучасної прози та поезії, аудіо текстів та відеоматеріалів для того, щоб кожен мій вихованець міг використовувати їх цілеспрямовано, аналізуючи соціокультурні проблемні ситуації, через спілкування та обговорення на уроці. Наприклад:

Blogs – die neue Gedankenfreiheit ( Klasse 11)

Ein Weblog wird meist abgekürzt Blog genannt und ist ein digitales Journal. Es wird am Computer geschrieben und im World Wide Web veröffentlicht. Die Tätigkeit des Schreibens in einem Blog wird als bloggen bezeichnet. Die Begriffe „Blog“ und „bloggen“ und ähnliche haben im allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden und sind in die bekannten Wörterbücher wie Duden und Wahrig eingetragen. Die sächliche Form ('das Blog') wird dort als Hauptvariante und die maskuline Form ('der Blog') als zulässige Nebenvariante genannt.

Die ersten Weblogs tauchten Mitte der 1990er Jahre auf. Sie wurden Online-Tagebücher genannt und waren Webseiten, auf denen Internetnutzer periodisch Einträge über ihr eigenes Leben machten. Ab 1996 wurden spezielle Services eingerichtet, die Internetnutzern auf einfache Weise das Erstellen eines eigenen Weblogs ermöglichten. Solche Seiten wiesen ab Ende der 1990er Jahre ein schnelles Wachstum auf. Der amerikanische Wörterbuchverlag Merriam-Webster wählte die Kurzform „Blog“ sogar zum Wort des Jahres 2004.

Mittlerweile werden vorgefertigte Seiten im Internet für die Blogger angeboten, wo man einen Besucher mit dem folgenden Text willkommen heißt: Ein Blog ist eine bedienerfreundliche Website, auf der Sie schnell und kostenlos Ihre Ideen, Informationen und mehr veröffentlichen und sich mit anderen austauschen können.

Das Blog bildet für Autor und Leser ein Medium zur Darstellung von Aspekten des eigenen Lebens und von Meinungen zu allerlei möglichen Themen. Es sind auch Kommentare oder Diskussionen der Leser zu einem der Artikel zulässig. Damit dient das Bloggen dem Austausch von Informationen, Gedanken und Erfahrungen. Insofern kann es einem Internetforum, je nach Inhalt aber auch einer Internet-Zeitung ähneln.

Die Motive, im Internet ein Tagebuch zu führen, das jeder lesen und kommentieren kann, sind unterschiedlich: Manche haben echte Probleme und möchten sich Gehör verschaffen. Andere wollen ihre Meinung gerne bestätigt wissen. Einige möchten nur angeben mit ihren Blogs. Ob das Geschriebene wahr ist oder ob man lügt, kann der Blog-Leser nicht nachprüfen.

Die Texte, die die Blogger schreiben, sind ein Stück ihrer Identität. Meist sind das junge Leute, die ihr Land und Leben durch das Prisma des persönlichen Erlebens sehen und ihre Meinung darüber zum Ausdruck bringen können. In ihren Blogs erzählen die Jugendlichen, was sie vom Leben halten. Vor allem gibt es ihnen die Freiheit, sich offen zu allen möglichen Themen zu äußern. Man meint, dass die Bloggerszene zu einer neuen Kultur- und Sozialsphäre geworden ist.

Heute erzählen sich die Jugendlichen Witze im Internet, beten Musikidole an, streiten über Politik und philosophieren über das Leben. Diese Form der Unabhängigkeit ist wichtig und wirkt sich auf jeden Fall positiv auf das Selbstempfinden der aktiven Blogger.

Materialien von www.bloger.com www.blog.de

Після читання такого та подібних текстів намагаюсь створювати ряд комунікативних ситуацій, які дають можливість кожному учневі спілкуватися, усвідомлювати соціокультурні відмінності .

Ефективними можуть бути такі ситуації для спілкування або вправи:

1. Beantworten Sie die Fragen:

Woher stammt der Begriff „Blog“

Was bedeutet bloggen?

Was kann man in den Blogs machen?

Welche Motive lassen die Menschen bloggen?

Wirkt das Bloggen positiv oder negativ?

2. Äußern Sie Ihre Meinung über Weblogs. Besprechen Sie dieses Thema mit Ihren Studienkollegen.

3. Möchten Sie bloggen, oder machen Sie das schon? Welche Möglichkeiten gibt Ihnen diese Tätigkeit? Wenn ja, dann erklären Sie, warum Sie das machen. Wenn die Antwort negativ ist, dann begründen Sie Ihre Haltung.

4. Schreiben Sie Ihren Text für ein Blog. Tauschen Sie sich mit ihren Studienkollegen um. Besprechen Sie die ausgetauschten Texte im Unterricht.

Отже, спираючись на автентичний текст учень не лише знайомиться з культурою іншого народу, а й навчається розуміти культуру власного, бути толерантним до інших культур, звичаїв та традицій.2.3. Проектна робота є ефективною формою поєднання теорії з практикою, розвитком креативності учнів, дає можливість моїм вихованцям обмінюватися досвідом та вчитися один в одного. Саме під час проектної роботи кожен учень може знайти своє місце, зробити свій внесок у загальну справу. Разом ми працюємо над виготовленням стіннівок, колажів, настільних ігор, альбомів, слайд – шоу, мультимедійних презентацій тощо.

Роботу над проектом веду поетапно. На кожному етапі вирішуються певні завдання, планується діяльність учнів і вчителя.

Я зрозуміла, що це одна з більш вдалих форм контролю, що стимулює мовленнєву діяльність учнів, викликає у них живий інтерес. У практиці викладання я застосовую таку типологію проектів:


 • Практико – орієнтовний («Wir helfen unserer Natur»);

 • Дослідницький Die berühmteste(« Persönlichkeiten der deutschen Literatur»);

 • Інформаційний («Талановиті люди на шляху до успіху»);

 • Рольовий («Berufswelt»);

 • Творчий («Моя золота поличка»).

Організовуючи роботу над проектом, прагну пов'язати тематику як з країною, мова якої вивчається, так і з країною проживання; учні орієнтовані на зіставлення і порівняння подій, явищ, фактів з історії та життя людей різних країн, підходів у вирішенні тих чи інших проблем.

c:\users\tannia\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\pict0959.jpge:\класний керівник року 2015\фотогалерея\img_20150911_133429.jpg

2.4. Використання країнознавчих матеріалів в процесі викладання іноземної мови є особливо актуальним при вивченні таких тем, як «Die Ukraine», «Deutschland», «Deutschsprachige Länder».

На уроках звертаюся і до тем, що пов'язані з Україною, рідним містом, охороною природи. Для реалізації цих завдань підбираю різноманітний наочний та індивідуальний матеріал( урок - подорож «Meine Heimatstadt», «Ukrainische Städte», урок - презентація «Die Sehenswürdigkeiten unseres Landes»,«Reisen»,« Kyjiw», « Berlin» , « Dresden – die Perle des Barock» тощо).

Для того, щоб забезпечити зацікавленість учнів у вивченні іноземної мови та вищий рівень її засвоєння, доцільно використовувати лінгвокраїнознавчий матеріал з наступних сфер:

1) Учбово-професійна сфера спілкування.

2) Соціально-культурна сфера спілкування.

3) Побутова сфера спілкування.

4) Торгово-комерційна сфера спілкування.

5) Спортивно-оздоровча сфера спілкування.

6) Сімейно-побутова сфера спілкування.

2.5. Домашнє читання. Вважаю, що використання домашнього читання на уроках німецької мови є ще одним із найефективніших способів збагачення учнів лінгвокраїнознавчими знаннями.

Читання художніх творів забезпечує досить часту повторюваність лексичних одиниць у нових контекстах, комбінаціях і знайомих граматичних конструкціях з новим лексичним наповненням. Лексика художніх текстів тісно стикається із загальновживаним словником розмовної мови.

Використання художніх текстів невіддільне від країнознавчого аспекту викладання іноземних мов. Поряд з вирішенням основних мовних і лінгвістичних задач домашнє читання може сприяти здійсненню важливої освітньої мети, а саме введення учнів у світ культури країни іноземної мови.

2.6. Використання ІКТ на уроках іноземної мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу, засвоюється значно більша кількість матеріалу, ніж при традиційному навчанні. Крім того, цей матеріал закріплюється міцніше. Комп’ютер забезпечує і всебічний контроль за навчальним процесом. Сприятливі умови створюють комп’ютери і для організації учнями самостійної роботи на уроках іноземної мови, створення мультимедійних проектів та презентацій.

Найбільш ефективними на уроках німецької мови, на мою думку, є такі комп’ютерні програми, як “Deutsch”, “Deutsch Platinum”, «Mausklick“ і т.д. Практично до будь-якого розділу підручника можна підібрати матеріал однієї з вищезгаданих програм та застосувати його на уроці як допоміжний засіб при введенні нового лексичного чи граматичного матеріалу.2.7. Позакласна робота з німецької мови.

У позакласній роботі під час проведення свят, вечорів та інших заходів учням дуже часто доводиться брати участь у змаганнях, конкурсах, вікторинах тощо. Шляхом проведення різноманітних позакласних заходів намагаюсь сприяти формуванню полікультурних компетентностей. В ліцеї ми активно проводимо Дні Євросоюзу, тижні іноземних мов ( а в їх рамках гайд – парки, літературні читання, квести, кулінарні майстер – класи « Кухня країн Європи», виставки учнівських проектів тощо).

Багато часу та зусиль присвячую роботі з обдарованими дітьми, які цікавляться предметом, підготовці моїх вихованців до олімпіад, різного роду конкурсів ( Орлятко, Інтербачення тощо).

ІІІ. Творчий доробок.

3.1. Розробки уроків.

Методична розробка інтегрованого уроку з німецької мови та світової літератури на тему :«Йоганн Вольфганг фон Гете:письменник, поет, художник»(Johann Wolfgang von Goethe:Schriftsteller. Dichter. Maler)

(Підготували: Олексюк Т.І., учитель німецької мови, Мельник Т.А, учитель світової літератури.)Тема: Йоганн Вольфганг фон Гете: письменник, поет, художник.

Johann Wolfgang von Goethe:Schriftsteller. Dichter. Maler.Мета: гортаючи сторінки життя поета, вченого, художника, учні мають:

активізувати лексику; читати, перекладати тексти; виконувати вправи різного характеру; виразно читати вірші; виконувати пошукові завдання; робити переклади текстів за допомогою планів; навчати учнів виразному читанню та віршованому перекладу поезії класиків німецької літератури.

Розвивати навички читання та аудіювання з повним розумінням почутого тексту.

Виховувати інтерес до творів німецькомовних митців, розширювати мовний та художній кругозір учнів.


Матеріали та обладнання: CD – диски та програвач, проектор, презентація до теми, поезії Гете, роздатковий матеріал, лексичні картки.

Хід заняття (Stundenverlauf):

І. Організація учнів до роботи.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

Уч. світової л-ри: Доброго дня! Ми розпочинаємо наше сьогоднішнє заняття, яке є незвичайним, адже сьогодні ми поєднали два заняття в одному. Це німецька мова та світова література.

Уч. нім. мови: Das Thema unserer Stunde ist Johann Wolfgang von Goethe: Schriftsteller,Dichter, Denker und Maler. Wir lernen heute deutschen Dichter kennen.

Уч. світ. л-ри: Сьогодні ми дізнаємося багато нових фактів з біографії великого німецького прозаїка, поета, мислителя. Гортаючи сторінки його життєвого шляху ми виконуватимемо різноманітні завдання, читатимемо та слухатимемо поезії. А зараз ми познайомимося з біографією Гете. Презентована біографія на нім. мові тому зараз ви отримаєте картки з новою лексикою для повного розуміння презентованої інформації.

ІІІ. Основна частина.

Уч. нім. мови: (демонструє презентацію та послайдово її коментує. Учні перекладають інформацію (за бажанням).

J.W. Goethe. Einige Seiten aus seinem Leben und Schaffen

(28.8.1749 – 22.3.1832)

J.W. Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Sein Vater Johann Caspar Goethe war Jurist. Es gab 6 Kinder in Goethes Familie.


1765-1768 Goethe studiert Jurisprudenz in Leipzig.

1770-1771 Goethe führt sein Studium in Straßburg fort.

1771-1772 Goethe arbeitet als Advokat in Frankfurt.

1786 Er ist München, Venedig, Rom, Neapel, Sizilien besucht. Das war Goethes erste Italienreise.

1790 - Die zweite italienische Reise nach Venedig. Arbeit am Faust (Fragment).

1794 - Die Freundschaft mit Schiller, wobei Schiller den positiven Gedankenaustausch eröffnet.

1804 - Goethe gründet die Literatur Zeitung.

1811 - Goethe arbeitet an seinen autobiographisches Werk „Dichtung und Wahrheit“(4 Teile).

1815 - Goethe wird Erster Minister (Kunst und Wissenschaft).

22.03.1832 - Goethe stirbt in Weimar.

1833 - Faust II. wird gedruckt. 

Уч. світ. л-ри: А зараз ми гортатимемо сторінки творчості великого Гете.

Уч. нім. мови: Wir öffnen Seite 1 - Goethes Schaffen.

Учень 1: Перша сторінка – твори Гете.

Гете писав не лише романи, драми, а також чудові вірші, автобіографічні та теоретичні праці.

Митець написав багато оповідань, а також автобіографічну книгу «Теорія і правда», в якій описав найяскравіші моменти свого життя, підкреслив свій зв'язок з рідною Німеччиною. Твори Гете чіткі, лаконічні, неймовірно ліричні. Творчий доробок поета складає 143 томи (з них 3 150 віршів).

Уч. нім. мови: Und jetzt - Seite 2 – sein Lebenswerk „Faust“.

Учень 2: Друга сторінка – його трагедія «Фауст».

Протягом усього творчого шляху Гете працював над трагедією "Фауст". У 1773-1775 роках він створив перший варіант твору, що містив основні сюжетні моменти. Цей так званий "Пра-Фауст" у рукописах Гете не зберігся, але був виявлений у 1887 році у записі однієї з шанувальниць великого поета. Особливо інтенсивно робота тривала з 1797 по 1801 рік. Були написані "Присвята", обидва "Прологи", сцени "Кабінет Фауста" і "Вальпургієва ніч". Перша частина була закінчена в 1806 році, а вийшла у світ у 1808 році.

Задум другої частини з'явився у 1797-1801 роках, але до написання її Гете звернувся лише через чверть століття. Гете завершив роботу над "Фаустом" у 1831 році. Повністю трагедія була видана в 1832 році у першому томі "Посмертного видання творів" Гете.

 Історія створення  "Фауста"

Створюючи "Фауста", Гете скористався сюжетом німецької народної легенди про доктора Фауста. Лікар і алхімік Йоганн Фауст дійсно жив у першій половині XVI століття. Легенда говорить про нього як про видатного мага й чарівника, якому були підвладні потойбічні сили, за що його очікувала в пеклі розплата. За переказом, його задушив диявол, що сталося близько 1540 року. Гете суттєво змінив і доповнив сюжет новими персонажами і подіями. Створюючи образ Фауста, Гете в першій частині показав здійснення всіх можливих бажань людини, а в другій частині – безмежні можливості всього людства.

У першій частині гонитва героя за насолодами призводить до загибелі героїні. У другій частині трагедією обертається прагнення героя вдосконалити природу, внести свої прагматичні виправлення у світобудову.

 За авторським визначенням, "Фауста" було створено у жанрі трагедії. У "Фаусті" поєднуються епос, лірика і драма. За багатьма жанровими ознаками він близький до поеми.

"Фауст" відкривається "Присвятою", що відтворює момент повернення автора до заповітного задуму.

У "Пролозі в театрі" відтворюються спостереження Гете, який керував багато років Веймарським театром.

У "Пролозі на небесах" виникає зав'язка трагедії. У парі, укладеному Мефістофелем із самим Господом, суперечка йде про людину, про її чесноти, муки й радощі, про задоволення і розчарування. Предмет спору - людина, і людина ця - Фауст.

У Фаусті Гете з самого початку підкреслює найважливіші властивості людської натури: заради того, щоб прожити життя заново, людина закладає душу дияволу. В обмін Мефістофель дарує Фаустові молодість, і починається їхнє спільне сходження до повсякденного життя. "Фауст" – це і трагедія, і зображення реального життя Німеччини.

З надр народного життя постає й образ Маргарити. Фауст уперше зустрічає Гретхен, коли вона виходить із церкви. Трагедія Маргарити полягає у злочині, вчиненому несвідомо, й провині, яку вона повністю усвідомлює. Велич Маргарити в тому, з якою гідністю вона бере на себе сувору кару.

Фауст, який прагнув ощасливити Маргариту, став причиною її загибелі. Але він – символ людства, герой і героїня належать до різних світів. Щастя з Маргаритою для Фауста було б передчасним і неможливим, як зупинка на шляху в нескінченність.

У другій частині мандрівка Фауста продовжується, але тепер він подорожує не тільки в просторі, але і в часі, блукаючи епохами. У другій частині трагедії, чергуючись, змінюються два історичних періоди: середньовіччя й античність. Гете створює безліч образів-символів, черпаючи їх з легенд і міфів.  Символічна й любов Фауста до Єлени Прекрасної.

У захопленні Фауста Єленою Гете відтворив свідоме прагнення людини до ідеалу. Але щастя Фауста недовговічне.      "Фауст" Гете, найвеличніший художній пам'ятник світової культури, зберігає свою актуальність і в наші дні. Високий гуманізм, творчий пошук, поезія труда та пафос творення, що прославлені у найвизначнішій трагедії, безмежна віра у краще майбутнє, роблять її близькою всьому людству. У цьому – глибокий життєствердний гуманізм поеми.ІV. Аудіювання:

Уч. світ. л – ри: Зараз ми прослухаємо уривок з трагедії «Фауст». Спочатку він звучатиме німецькою, а ваше завдання полягатиме у тому, щоб віднайти його у тексті українською мовою. Запис звучатиме двічі.

 Уч. нім. мови: Und jetzt hören wir ein Fragment aus der Tragödie „ Faust“. Den Text hören wir zweimal.

(Звучить аудіозапис уривку з трагедії « Фауст» та уривок на укр. мові учні шукають в тексті українською мовою).

Уч. нім. мови: Und jetzt öffnen Seite 3 – Frauen und Goethe.

Учень 3: Третя сторінка – жінки і Гете.

Жінки відіграли значну роль в житті поета і мали великий вплив на його особистість. Жінки надихали його на написання чудових ліричних віршів.

Відомо, що одним з найбільших захоплень Гете була Анна Шонкопф.

Їй присвятив поет поезію «Нічна пісня мандрівника» (звучить поезія німецькою та українською мовами у виконанні учнів).

Музою поета була його дружина Крістіане Вульпіус. Вона надихнула його на написання таких поезій як «Березень», «Довговічна весна», а також циклу « Римські елегії» (звучать поезії).

Уч. світ. л – ри: Що ж, сподіваємося ці чудові поезії сподобалися усім. Чи не так?

Уч. нім. мови: Ja, sie haben uns sehr gefallen. Und jetzt öffnen wir Seite 4 – Goethe als Maler.

Учень 4: Четверта сторінка – Гете як художник.

Характерним для Гете є багатогранність його таланту. Насамперед є відомою його любов і глибоке розуміння музики і малярства. Перші спроби Гете у живописі датуються 1770 роком. Пізніше його малюнки було зібрано і описано. Великий вплив на його творчість мала подорож до Італії, де він побував спільно з художником Генріхом Кніпом в Сицилії та Неаполі. Відомо понад 200 малюнків Гете. Його картини містять в собі особливий стиль.

(Учитель нім. мови демонструє твори Гете та коментує їх).

V. Вправляння учнів у вживанні нового лексичного матеріалу:Уч. світ. л–ри: А зараз настав час для завдань, і вони будуть досить цікавими.

Уч. нім. мови: Lesen Sie die folgenden geflügelten Worte von Goethe! Geben Sie den Inhalt eines jeden Spruchs mit eigenen Worten wieder.

 1. Wo viel Licht ist, ist starker Schatten.

 2. Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.

 3. Sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben.

 4. Die beste Freude ist wohnen in sich selbst.

 5. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.

 6. Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank.

 7. Zur Resignation gehört Charakter.

 8. Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.

Уч. нім. мови: Für die deutschen Literatur und Kultur und für die Entwicklung der deutschen Nationalsprache haben Goethes Leben und Schlaffen, eine hervorragende Bedeutung.

Уч. світ. л – ри: А зараз завдання 2: ми роздамо вам картки за назвами віршів укр. та нім. мовами, але вони розташовані у невірному порядку. Ви повинні їх впорядкувати.

Уч. нім. мови: Suchen Sie zu jedem Titel eines Werkes von Goethe (links) die entsprechende ukrainische Übersetzung.

Aufgabe 2:

„Iphigenie auf Tauris“

«Степова Троянда»

„ Prometheus“

« Прометей»

„Heidenröslein“

«Березень»

„März“

«Іфігенія в Тавриді»

„Des Wanderers Nachtslied“

«Лісовий цар»

„Erlkönig“

«Нічна пісня мандрівника»


Уч. нім. мови: Und jetzt Aufgabe 3. Bilden Sie die Sätze mit den neuen Wörtern und Aussagen (so viel, wie möglich).

Уч. світ. л – ри: І останнє на сьогодні завдання. Зараз ви отримаєте аркуші з тестом,запитання пов’язані з відомостями про Гете, які ми сьогодні вивчили.
1.    Гете народився у місті:

А. Франфуркт-на-Майні; Б. Берлін; В. Відень; Г. Веймар.

2.    У якому університеті Гете здобув вищу освіту:

А. Берлінському; Б.Паризькому; В. Ієнському; Г. Страсбурзькому.

3.    Який період виділяють дослідники у творчості Гете:

А. Німецький, Б.Італійський,   В.Веймарський, Г. Берлінський.

4.    Учасником якого руху був Гете наприкінці ХVІІІ століття:

А. Озерна школа; Б.Буря і натиск; В. Земля і воля; Г. Штурм.

5.    Який твір вважають автобіографічним у Гете:

А. Поезія і правда; Б.Фауст, В. Еґмонт; Г.Вільшаний король.

6.    Назвіть твір, над яким Гете працював протягом усього творчого життя:

А.Страждання юного Вертера; Б. Фауст, В. Поезія і правда; Г.Роки навчання Вільгельма Мейстера.

7.    «Пролог на небі» — це частина твору Гете:

А. Роки навчання Вільгельма Мейстера; Б. Еґмонт;  В. Іфігенія в Тавриді; Г.Фауст.

8.    За жанром твір Гете «Фауст» — це:

А.трагедія; Б. оповідання; В.роман у віршах; Г. повість.

9.    З яким письменником Гете пов’язували міцні дружні стосунки:

А.Вольтером; Б.Шиллером; В.Руссо; Г.Лессінгом.

10.    Який твір Гете був завершений під час подорожі до Італії (1787 року):

А.Західно-східний диван; Б. Страждання юного Вертера; В.Роки навчання Вільгельма Мейстера; Г..Іфігенія в Тавриді.

11.     При дворі якого правителя Гете займав посаду міністра та отримав титул таємного радника:

А. Вільгельма ІІ; Б. Карла-Авґуста; В. Луї-Філіппа; Г. Карла ІХ.

12.    В якій галузі наук Гете вважають засновником порівняльної морфології:

А. Ботаніці; Б.Медицині; В.Мовознавстві; Г.Філософії.

(Учні виконують поставлені завдання).

VI. Підсумки. Zusammenfassung.

Уч. нім. мови: Für der deutschen Literatur und Kultur und für der Entwicklung der deutschen Nationalsprache hatten Goethes Leben und Schlaffen, eine hervorragende Bedeutung.

Уч. cвіт. л-ри: Ви сьогодні гарно працювали, сподіваємось, що урок вам сподобався.

Уч. нім. мови: Ja, ihr habt wirklich sehr gut gearbeitet. Was war schwer und was war neu für euch? (Відповіді учнів).

VII. Домашнє завдання. Hausaufgabe.

Zu Hause ihr müsst ein Gedicht von Goethe ins Ukrainisch übersetzen.


img_0050img_0029img_0038
Методична розробка інтегрованого уроку

англійської і німецької мов

(Олексюк Т.І., Камаєва Н.Г. Deutsche Städte. Cities of Great Britain (Міста Німеччини. Міста Великобританії, 9 клас).

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconОпис досвіду роботи учителя української мови та літератури
Тема досвіду. Використання інформаційних технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості...
Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconАпробовано в навчально-виховному просторі школи щодо розвитку творчої особистості. Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя»
Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя» Тернопільської спеціалізованої...
Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconУчителя української мови
Опис досвіду з реалізації проблеми «Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури»
Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconВеличко тетяни іванівни 2011 р. Мета портфоліо
Марківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 марківської райдержадміністрації луганської області
Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconУроку. Літературна гра «Найрозумніший»
З досвіду роботи учителя української мови та літератури Сватенко Вікторії Володимирівни
Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconОбмін досвідом роботи бібліотек Дергачівської цбс на курсах підвищення кваліфікації у вересні 2015 року
Дякуючи ентузіазму І професіоналізму завідувачки бібліотеки Тетяни Валентинівни Кареліної, вчителя початкових класів Остапець Вікторії...
Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconВикористання мультимедійних презентацій в урочній та позаурочній діяльності вчителем англійської мови
Дозвольте презентувати вам матеріали з власного досвіду роботи тема якого відповідає навчальній темі школи та вимогам до викладання...
Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconФаховий кейс учителя української мови та літератури Бібліографічні матеріали для слухачів курсів Івано-Франківськ
Бібліотека Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconСценарій святкового вогника до дня Учителя «Церемонія нагородження учителів золотими медалями»
Дня учителя. При підготовці зіткнулася з тим,що є дуже багато матеріалів,але такого, щоб задовольнив не було. Тому я,використавши...
Матеріали з досвіду учителя німецької мови Олексюк Тетяни Іванівни iconУрок літератури рідного краю у 10 класі з досвіду роботи учителя української мови та літератури
Тернопілля Соломії Крушельницької, розвивати естетичний смак, навички зв’язного мовлення, почуття гордості за славетну землячку;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка