Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країниСкачати 152.2 Kb.
Дата конвертації24.09.2017
Розмір152.2 Kb.


Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко - географічного положення Індії, особливості природних умов і ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни; розвивати творчі здібності учнів, логічне мислення, формувати культуру спілку­вання; продовжити розвивати інтерес до предмета; формувати вміння працювати са­мостійно та в групах, виховувати почуття доброти й ми­лосердя до людей інших національ­ностей.

Обладнання: політична карта світу, фізична й економічна карти Індії, фотоілюстрації історичних пам'яток, презентація «Індія».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Форма проведення: урок-подорож
ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. Епіграф уроку:

Глянь, о душе моя,—ось жадана земля,

Ось земля споконвічна прочан.

Глянь на Індію ти, на той берег святий.

Де вселюдно шумить океан.

Р. Тагор
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.Вступне слово вчителя: Винятково багатоманітна і багатолика ця країна — далека і близька, розташована на півострові Індостан, який часто іменують субконтинентом. «Країною чудес» називали її мореплавці й мандрівники минулого за казкову красу і багатство; «країною снігів і пальм» — самі індійці за вічнозелену рослинність (не випадково уособленням країни є пальма) і величні хребти Гіма­лаїв і Каракорума, покриті вічними снігами.

Це країна контрастів, де плоска, як стіл, Індо-Гангська рівнина межує з найвищими гірськими вершина­ми, посушливе Деканське плоскогір'я — з південними штатами, що потопають у тропічній рослинності, а різко континентальний клімат внутрішніх областей, де нестерпна спека літніх місяців змінюється пронизливими холодом у зимовий сезон, межує з морським кліматом прибережних зон, особли­во на півдні, де поділ на сезони по суті стає умовністю.

Дуже часто її називають «країною мовних джунглів». І це не випадково, оскільки в країні налічується понад півтори тисячі мов і говірок, хоч основними, консти­туційно визначеними залишаються п'ятнадцять, яки­ми розмовляє 90 відсотків населення країни.

Індія — воістину велична країна, де живе працьо­витий, талановитий, сповнений сил і почуття власної гідності народ.


Запис на дошці

Основою економіки Індії є господарство, яке: • дає сировину для галузей текстильної, джутової; цукрової промисловості;

 • врожайність сільськогосподарських культур одна з найнижчих у світі;

 • переважає рослинництво (4/5 товарної продукції сільського господарства);

 • у рослинництві 4/5 — це продовольчі культури: рис, пшениця, просо;

 • посідає І місце у світі за кількістю ВРХ (викори­стовують її як тяглову силу); на північному заході роз­водять овець.

 • Індія посідає друге місце у світі за розмірами зрошу­вального землеробства.


IV. Вивчення нового матеріалу.

Зупинка «Картографічна»

 • Визначення ГП країни.

Площа: 3,287 млн. км2. Населення: 1,21 млрд. осіб. Столиця: Нью-Делі. Глава держави: президент. Державний устрій: федеративна республіка. Входить до Співдружності націй, очолюваного Великобританією.

Адміністративний поділ: 28 штатів, 7 союзних територій.

Республіка Індія розташована в Пів­денній Азії на півострові Індостан, що за формою нагадує трикутник, наче відгороджений від іншої Азії високою стіною Гімалаїв.

На півдні, сході, заході країна оми­вається Аравійським морем і Бен­гальською затокою Індійського океану.

Індія межує з Пакистаном, Афга­ністаном, Китаєм, Непалом, Бута­ном, Бангладеш і М'янмою. Найдовшим є кордон з Китаєм, що проходить головним Гімалай­ським хребтом.

Близькими морськими сусідами Ін­дії є острівні держави Шрі-Ланка і Мальдівська Республіка.

Через Індію проходять міжнарод­ні торгові шляхи, що поєднують Азію, Європу, Африку і Австралію. Це, безумовно, сприяє встановлен­ню Індією зовнішньоекономічних зв'язків.


 • Запис у зошит назв сусідніх країн, основних форм рельєфу на найбільших міст.

Зупинка «Історична»

Європейці почали колонізувати Ін­дію ще в XVI ст.— португальців, Голландців, французів, англійців привабили її легендарні багатства. Англійці отримали перемогу над су­перниками в ході тривалих війн, і з середини XIX ст. до 1947 р. Ін­дія фактично була сировинним до­датком Британської імперії, звідки вивозилися практично всі промис­лові вироби.

Індія — найбільша держава Півден­ної Азії. Це країна контрастів як з точки зору природних умов, так і соціально-економічної ситуації.


 • Винаходи індійців (розповіді учнів)


Зупинка «Природна»

 • Характеристика природних умов та ресурсів (робота з текстом підручника )

Зупинка «Народна»

 • Загальна характеристика населення країни

1 учень: Індія займає близько 2% площі сві­тової суші, а її населення становить близько 15% населення планети. За кількістю жителів Індія посідає друге місце після Китаю.

Середня густота населення ста­новить 324 осіб, на км2 і є однією з найвищих у світі. У деяких ра­йонах густота населення досягає понад 750 осіб на км2.

Для Індії характерна висока народжуваність, пов'язана з традиційно ранніми шлюбами і багатодітними сім'ями.

Середня тривалість життя індусів до недавнього часу становила всього 32 роки, нині перевищує 62 роки. Чоловіче населення Індії за чисельністю переважає над жіночим: на 100 жінок припадає 107 чоловіків.

Близько 65% населення країни проживає у селах. Підсилення міграційних процесів привело за останні півстоліття до формування таких гігантських агломерацій, як Мумбаї (Бомбей), Калькутта і союзна територія Делі з однойменною столицею. Найбільші міста: Бомбей, Делі, Калькутта, Хайдарабад, Бангалор, Мадрас.

Індія — багатонаціональна країна. Процес формування нації ще не за­кінчений. Найбільша етнічна спіль­ність — хіндустанці, мова яких — хінді — проголошена державною. Мовою державного спілкування є англійська. Також у штатах Індії визнані як офіційні і використовуються ще 14 мов

Серед народів Індії широко поши­рені різноманітні релігійні віруван­ня, звичаї та традиції. 82,6 % — індуїсти (вірять в багатьох богів та культ явищ природи). У країні найбільше у світі мусульманського населення — по­над 120 млн. осіб. В Індії діє складна кастова система, що розділяє людей приблизно на 3 тис. груп, яка ви­значає не тільки місце кожної кас­ти в суспільстві, а й численні за­борони, зокрема заборони на про­фесії, контракти, шлюби. Попри урядові реформи, кастова система досі залишається важливим аспек­том життя індійців.

12% — мусульмани. Поширені та­кож такі релігії, як сикхізм, буд­дизм, християнство. • Особливості проживання та відмінність у рівні життя

2 учень: Багатство і злидні живуть пліч-о-пліч. Заможні верстви Індії становлять менш ніж 4% від загаль­ної кількості населення. 60 % населення країни офіційно живуть за межею бідності, багато людей живе в міських нетрях або взагалі без даху над головою.

За даними перепису населення Індії у 2001 році частка неграмотного населення становила 35%. У країні введено обов'язкове безкоштовне початкове навчання (у деяких штатах — і без­коштовна середня освіта). Незва­жаючи на це, багато дітей не ходять до школи, рівень освіти залишаєть­ся досить низьким.

Індійські міста дуже шумні — безпе­рервно сигналять автомобілі, з ме­гафонів звучить музика, а торговці перекрикують один одного, напе­ребій пропонуючи товари. Перепов­нені людьми автобуси викидають клуби вихлопних газів. Багато тва­рин на вулицях ні в кого не викли­кають подиву. Містом розгулюють корови, кози і навіть мавпи.

У містах ремісники та торговці по­селяються в основному біля своїх майстерень або лотків, утворюючи професійні цехи. Будівлі в основ­ному невисокі, вулички вузькі, а густота населення досить висока.

Міська біднота будує хатини з жес­ті й дерева та нелегально підключає їх до електромережі. Великою про­блемою міст є відведення нечистот. Зазвичай відходи стікають стічними канавами, викликаючи страшенний сморід.


 • Життя в індійському селі.

3 учень: Серед­ній індієць — сільський житель, він цілий рік працює на зрошувальних полях, у сезон хариф вирощує рис, боби, а під час сезону рабі — пше­ницю, картоплю, овочі. Працює пе­реважно вручну, для обробки землі і як транспортний засіб викорис­товує бика; цілком можливо, що в нього немає своєї землі або він є власником дуже маленької ділян­ки. Частину зібраного врожаю він обмінює на предмети першої необ­хідності.

Він сповідує індуїзм; не знає дер­жавної ( англійської), мови, ледве читає другою державною мовою —хінді; його дружина неграмотна. У родині четверо дітей, троє з них уміють читати й писати. В його бу­динку немає електрики й газу. Хар­чується він в основному рослинною їжею. Найчастіше на його столі бу­ває рис, борошняні вироби, каша, боби, овочі, картопля, кисле мо­локо; паливом у його господарстві служить солома та кізяк.

Він ніколи не виїжджає за межі свого штату. Ймовірно, він та його дружина проживуть 60—65 років. Можливо, деякі з його дітей переїдуть до міста й будуть працювати в промисловості або сфері послуг, найшвидше в їхніх родинах буде менше дітей.

Індія має значні трудові ресурси. У країні немає офіційно оголошених меж працездатного віку. Незважаючи на закон, до сих пір використовується дитяча праця.

Індійська цивілізація налічує понад 5 тисяч років. її матеріальні пам'ятки — храми, мавзолеї, мечеті, пала­ци, форти — трапляються повсюд­но, багато з них відомі в усьому світі.


 • Національний одяг індусів (розповідь супроводжується показом фотоілюстрацій).

Сарі — жіночий одяг. Це довгий цілий кусок тканини завдовжки 5—9 м. Проте найпопулярніший вид сарі — ку­сок тканини традиційної довжини — 6 м.

Чолі — коротка кофточка, яка надівається під сарі.

Дхоті — чоловічий варіант сарі.

Лунгі — чоловічий варіант сарі на півдні Індії.

Шальвари — шаровари на півночі Індії,

Каміз — довгі сорочки на півночі Індії. Це результат впливу перських і монгольських прибульців.)

Зупинка «Традиції»

 • Знайомство із традиціями та звичаями жителів Індії (матеріал в додатку)

Зупинка «Економічна»

 • Промисловий розвиток Індії

 • Традиції сільського господарства

 • Транспорт. Зовнішні зв'язки

Зупинка «Туристична»

Пам'ятники та храми, якими славиться Індія, — це справді те, що варто побачити. Тому за знімками істо­ричних об'єктів потрібно їх назвати й охарактеризу­вати.Основні історичні об'єкти Індії:

 1. Червоний Форт. Має червонуватий колір, бо по­будований із рожевого пісковику понад 350 років тому. Знаходиться в Делі.

 2. Залізна колона. Вважається світовим чудом. Вона не вражає своїм зовнішнім виглядом. Це чорна мета­лева труба заввишки близько семи метрів, прикраше­на зверху на зразок давньогрецьких колон.

Вважається, що вона стоїть тут аж XV століть. При­наймні про це свідчить напис на ній. Цінність колони у неповторних властивостях металу, з якого вона відли­та. Це чисте залізо. Колона не ржавіє. Такої чистоти металу не можуть досягти сучасні металурги. Подейку­ють про її позаземне походження.

 1. Площа «Брама Індії». Це велична брама (на зра­зок паризької Тріумфальної), стіни якої вкриті імена­ ми людей, котрі віддали своє життя за незалежність країни. Навколо споруди розкинулася велетенська га­лявина з поодинокими старими деревами. Галявина має
  розміри, як кілька футбольних полів.

 2. Кутаб - Мінар — найвища в Індії (майже 73-метрова) вежа, вправно побудована з пісковику і мармуру. Спочатку вона слугувала оглядовим майданчиком принцесі, яка дивилася звідти на чудову долину Джамни, а згодом, із впровадженням ісламу — мінаретом. Вік вежі — майже
  800 років.

 1. Тадж - Махал. Одне із семи чудес світу. Знахо­диться в Агрі. Вважається символом любові. Це вер­шина архітектурного мистецтва. Шах Джахан збудував його для дружини Мумтаз Махал, яка померла при народженні 14-ї дитини. Майже 20 років 20 тисяч лю­дей будували споруду, після чого всім їм відрубали руки, аби не могли відтворити щось схоже.

 2. Храм Лотоса — найвідоміша релігійна споруда в Делі.

V. Закріплення матеріалу

Вікторина

 1. Столиця Індії. (Нью-Делі)

 2. Півострів, на якому розташована країна (Індостан)

 3. Один із богів (має 4 руки і 4 голови). (Брахма)

 4. Острови, що входять до складу Індії. (Андаманські)

 5. Священна тварина Індії (Корова)

 6. Гори на півночі Індії (Гімалаї)

 7. Вид деревини, стійкий проти термітів. (Тік)

 8. Жіночий національний одяг (Сарі)

 9. Замкнуті групи людей, які пов'язані зі спадково закріпленою професією «джаті». (Касти)

 10. Точка в центрі чола індійських жінок. (Тіка)

 11. Грошова одиниця Індії. (Рупія)

 1. Священна річка Індії. (Ганг)

 1. «Доля» (відплата за добрі чи погані вчинки). (Карма)

 2. Дерево з особливим ароматом. (Сандалове)

 3. Річка в Індії. (Інд)

 4. Колір середньої смуги Індійського прапора, який символізує чистоту й істину. (Білий)

 5. Стара назва великого міста-порту на північному узбережжі Бенгальської затоки. (Калькутта)

 6. Гострий перець, який додають до всіх страв на півдні Індії. (Чілі)


V. Підсумки уроку (Висновки про подорож, оголошення оцінок)

VІ. Домашнє завдання: вивчити тему, скласти кросворд на тему «Індія»


Додатковий матеріал до уроку
Традиції

 1. Індія— це країна, в якій більше свят, ніж днів у році. І це справді так. Багатство та роз­маїття релігій і культурних тради­цій стали причиною виникнення великої кількості найрізноманітні­ших традиційних, релігійних та на­родних свят.

 2. Холі. Свято весни. Головним бо­жеством під час Холі вважаєть­ся бог задоволення Кама. Три дні святкування вулиці, парки, пло­щі заповнені людьми, вимазаними
  різнокольоровими фарбами. Зві­дусюди можна почути сміх, крики людей, що обливають один одно­го фарбами з пляшок, відер тощо. І дорослі, і діти радіють і весе­ляться.

3. Заклинач змій. Багато індійців займаються дресируванням кобр. Заклинач награє мелодію, похи­туючись вперед-назад, що приму­шує кобру підніматися і наслідувати його рухи. Індійська (очко­ва) кобра настільки ж гарна, як і небезпечна. Як і інші змії, ко­бра абсолютно глуха. Очкові змії, що похитуються під звуки флейти факіра, не чують її мелодії. Їх зача­ровують рухи заклинача, і той, чу­дово знаючи натуру кобри, безпо­милково оцінить дистанцію.

4. Індійський ринок. Багато індій­ців не вживає м'яса. Вони купують


овочі та прянощі і їдять їх з рисом чи хлібом.

 1. Дорогами Індії. Дорога — дзерка­ло будь-якої країни. Індійські до­роги — суцільні перегони без пе­репочинку, галасливі та агресивні, часто-густо без додержання будь-яких правил — і, що найстрашні­ше, без права на помилку. Тут жит­тя і смерть ходять поруч, особливо вночі. На автомобільних дорогах, поряд із сучасними видами тран­спорту, повсюди зустрічаються рик­ші, велорикші, слони, худоба тощо. Рикша — це двоколісний візок, що його тягне людина.

 2. Бенгальський тигр. Індія — одне з найважливіших місць проживан­ня тигрів, найбільших з усіх ко­тячих. Самець тигра досягає в до­вжину 3 м і важить близько 200 кг. І в Індії, як і в інших куточках світу, тиграм загрожує вимирання.

 3. Індійська корова. В Індії найбіль­ше поголів'я худоби у світі, однак, за релігійними переконаннями, вбивати цих тварин заборонено. Індійці-індуси є вегетаріанцями, вва­жають корову священною твари­ною. Поряд з цим Індія є одним з найбільших експортерів шкіри..

8. Індуїзм — найпоширеніша релігія. Вісім з кожних десяти жителів Ін­дії — індуїсти. Статуї богів установ­лені в багатьох селах.

9. Індія — найбільш демократична держава. В Індії виборців більше, ніж будь-де. З часу здобуття неза­лежності вибори проводяться ре­гулярно.


Промисловість

За абсолютними розмірами вало­вого національного продукту Індія входить до перших 15 країн світу. Якщо ж його поділити на 1000 млн. осіб, то країна опиниться серед найвідсталіших і найбідніших.

У структурі промисловості пере­важають галузі легкої та харчової промисловості. Домінують дрібні підприємства, розповсюджені до­машні промисли, де переважно ви­користовується ручна праця.

Енергетика. У недалекому минулому основним паливом були сухий гній (кізяк) та дерево. Зараз вони відіграють чимале значен­ня в побуті основної частини на­селення. Поряд з тим зростає ви­користання промислових джерел енергії. Найбільше значення має кам'яне вугілля.

Чорна металургія. За об'ємом капі­таловкладень і темпами росту по­сідає одне з провідних місць. Най­більшим центром металургії є Бокаро.

В кольоровій металургії найбільшу роль відіграє алюмінієва промис­ловість, яка розвивається на влас­них покладах бокситів.Машинобудування і металооброб­ка. У країні виробляють електро­мотори, тепловози, вагони, літаки, електронні машини. Банґалор — центр електронної промисловості і космічних досліджень, тут також виробляють верстати, літаки, засо­би зв'язку. Індія забезпечує великі поставки літаків на світовий ринок. З 1990-х рр., завдяки зарубіжним інвестиціям, у країні почали розви­ватися сучасні галузі — телекомуні­кації, радіоелектроніка, а також ви­робництво реактивних літаків і кос­мічних ракет.

Хімічна промисловість. Налагодже­но виробництво мінеральних доб­рив, хоча воно не задовольняє по­треби сільського господарства Індії. Розвивається нафтохімія, виробни­цтво пластмас, хімічних волокон.

В легкій промисловості найбільше значення має джутова та текстиль­на галузі.

Харчова промисловість добре розвинута. Світове значення має ви­робництво чаю (перше місце у світі). Розвинені цукрова і маслоробна галузі.

Індія заслужено славиться своєю вишуканою і надзвичайно різноманітні кухнею. В їжу обов'язко­во додають перець, кмин, кардан у тощо.Кіноіндустрія. За кількіс­тю фільмів Індія посідає одне з перших місць у світі. Кіноіндустрія, що базується під Бомбе­єм, за що названа Боллівудом, що­річно випускає більше фільмів, ніж кіностудія будь-якої іншої країни, зокрема США. Зазвичай індійські фільми вирізняються простим сю­жетом, але в них багато музики і танців.

Кустарні промисли відіграють ве­лику роль у виробництві тканин, предметів домашнього вжитку, ху­дожніх прикрас та сувенірів.
Сільське господарство Індії

Сільське господарство — основа ін­дійської економіки. В ньому зайня­то близько 60% економічно-активного населення. Крім того, воно забезпечує сировиною багато клю­чових галузей країни, особливо тек­стильну, джутову і цукрову промис­ловість.

Провідна роль належить рос­линництву. В Індії виділяють два сільськогос­подарських сезони: літній («хариф») — сіють з кінця травня, уро­жай збирають у кінці вересня, і зи­мовий («рабі») — сіють у жовтні, урожай збирають у квітні. Основна частина врожаю припадає на літній сезон, забезпечений вологою, яку приносять мусони.

60 % земель зайнято під зерновими, особливе місце серед яких посідає рис. В Індії під рис відведено біль­ше земель, ніж у будь-якій іншій країні, і з кінця 1970-х років вона повністю забезпечує себе цим про­дуктом і посідає друге місце у світі за експортом рису.

Також культивують бавовник, джут, арахіс, кунжут, рапс, цукро­ву тростину, каву, чай.

У харчуванні індійців велику роль відіграють бобові, овочі, фрукти, прянощі, олійні та цукрова трос­тина.

Індія посідає провідне місце по збору та експорту чаю. Чайні план­тації приурочені до передгірних районів країни. Індії належить перше місце у світі за площею, зайнятою цукровою тростиною, але врожай­ність цієї культури і збір низькі.

Важливу роль відіграють тютюн, кавове дерево, кокосова пальма, ба­нани, ананаси, цитрусові.

Тваринництво — другорядна га­лузь сільського господарства Індії. За поголів'ям худоби країна посі­дає перше місце у світі (1/5 сві­тового поголів'я), але худоба (ко­рови, воли, буйволи, вівці) мають дуже низьку продуктивність і ви­користовуються переважно як тяг­лова сила.

Індійці-індуси є вегетаріанцями, вважають корову священною тва­риною. Поряд з цим Індія є одним з найбільших експортерів шкіри.

Для покращення породності худо­би в країні створено декілька дер­жавних ферм, де вирощують, пле­мінну худобу.
Транспорт. Зовнішні зв'язки

За словами індійців, залізничний транспорт найшвидший і найпопулярніший у цій країні. Однак, на ефективність його роботи нега­тивно впливають нерівномірність густоти залізниць у різних части­нах країни, різноколірність до­ріг тощо. Головні залізничні магі­стралі проходять долиною Гангу і вздовж морських побереж. Най­важливіша лінія Мумбай — Наґпур — Колката.

Друге місце посідає автомобільний транспорт. Національні автостра­ди з'єднують між собою найбільші міста країни.

Зовнішньоторговельні перевезення майже повністю здійснюються мор­ським транспортом.

Повітряним транспортом здійсню­ються переважно пасажирські пе­ревезення — міжнародні аеропорти Делі, Колката, Мумбай належать до найбільших у світі.

У сільській місцевості зберігаєть­ся роль гужового і в'ючного тран­спорту. У деяких містах поряд із сучасним транспортом пасажирів і грузи перевозять рикші та вело­рикші.

Індія має зовнішньоекономічні зв'язки з більш як 150-ма країна­ми світу.

Імпорт: машини, обладнання, сталь, кольорові метали, хімічні добрива, нафта і нафтопродукти.

Експорт: джутові вироби, чай, рос­линні та ефірні масла, шкіра, виро­би кустарних промислів, коштовне каміння, залізна, марганцева, хро­мітова руди.


Вікторина

1. Столиця Індії.

2. Півострів, на якому розташована країна


 1. Один із богів (має 4 руки і 4 голови).

 2. Острови, що входять до складу Індії.

 3. Священна тварина Індії

 4. Гори на півночі Індії

 5. Вид деревини, стійкий проти термітів.

 6. Жіночий національний одяг

 7. Замкнуті групи людей, які пов'язані зі спадково закріпленою професією «джаті».

 8. Точка в центрі чола індійських жінок.

 9. Грошова одиниця Індії.

12.Священна річка Індії.

13. «Доля» (відплата за добрі чи погані вчинки).

14. Дерево з особливим ароматом.

15. Річка в Індії.

16. Колір середньої смуги Індійського прапора, який символізує чистоту й істину.

17. Стара назва великого міста-порту на північному узбережжі Бенгальської затоки.18. Гострий перець, який додають до всіх страв на півдні Індії.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconЗвучить бардівська пісня. Урок узагальнення та систематизації знань
Мета: Ознайомити з історією виникнення бардівської пісні, надати знання про видатних виконавців бардівської пісні, розглянути характерні...
Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconУрок географії в 7 класі/ Підготувала: Мариняк Н. О
Австралія – найменший материк Землі. Особливості географічного положення материка. Історія відкриття І дослідження. Рельєф І корисні...
Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconКонтрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни І -варіант
Підсумкова контрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни
Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconВивчення екологічних питань на уроках природничо-математичного циклу
Йдеться про наближення глобальної екологічної катастрофи через інтенсивне й кількісне зниження природних умов І ресурсів, необхідних...
Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconМета: Мета: сформувати в учнів уявлення про Індію в другій половині ХІХ ст
Сипаї наймані солдати в колоніальній Індії, що набиралися з місцевого населення
Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconРекомендації до підготовки та проведення заняття
Розвиток та трансформація наукових понять суспільної географії, зокрема, система» та «комплекс», «розміщення», «організація», «територіальна...
Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconТема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
Мета: схарактеризувати особливості шекспірівського театру, розкрити особливості побудови та конфлікту в трагедії; розвивати навички...
Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconУроку: Григорій Сковорода. Збірка "Байки харківські". Повчальний характер і художні особливості байок "
Звитку жанру байки,з’ясувати особливості байок Г. С. Сковороди, проаналізувати байки “Бджола І Шершень”, “Собака І Вовк”; поглибити...
Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconМистецтво, 8 клас Урок 18
Тема: Мистецтво бароко. Особливості живопису мистецтва бароко. Види та жанри мистецтва бароко. Творчість живописців Мікеланджело...
Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії, особливості природних умов І ресурсів, розміщення населення й господарства, культурно-істо­ричні особливості країни iconКомунальний заклад
Мета: дослідити жанрові особливості повісті-казки, знайти казкове й реалістичне у творі, особливості часопростору; розвивати вміння...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка