Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»


Тема 10. Україна у 50–80-ті рр. ХХ стСторінка3/4
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Тема 10. Україна у 50–80-ті рр. ХХ ст.
Лекція

1. Соціально-економічне, політичне та культурне становище УРСР у роки хрущовської «відлиги».

2. Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.).

3. Рух шістдесятників і дисидентів: причини виникнення, течії, представники.


Семінарське заняття

1. Стан промисловості і сільського господарства в УРСР на етапі «перебудови» М. Горбачова.

2. Лібералізація громадсько-політичного життя. Політика «гласності».

3. Формування багатопартійності в Україні. Народний Рух України за перебудову.

4. Передумови та причини розпаду СРСР. Серпневий путч у Москві 1991 р.

Реферати

1. Проблеми національних відносин у СРСР у другій половині 80-х рр. ХХ ст. Теза про єдиний «радянський народ».

2. Чорнобильська катастрофа.

3. Біографії українських дисидентів (В. Чорновола, В. Мороза, В. Стуса, О. Тихого, А. Горської тощо).

4. Культурно-ідеологічні процеси в УРСР у 1950–1980-ті рр. Маланчуківщина.
Творчі завдання

1. Ознайомтеся з політичними творами українських дисидентів (В. Чорновола, В. Мороза, І. Дзюби та ін.) та визначте, до яких змін у радянському суспільстві вони закликали.

2. Спираючись на дані преси, спогади очевидців та офіційні джерела відтворіть атмосферу, що панувала в радянському суспільстві наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. Визначте, як ставилося населення до існуючого тоді соціально-економічного та духовного розвитку УРСР, які шляхи боротьби з кризою висувало. Проаналізуйте, які надії покладав народ Української РСР на здобуття незалежності.
Література

Андрощук О. В. В. Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів / О. В. Андрощук // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 22–35.

Бажан О. Г. Спроби протидії КДБ УРСР становленню та функціонуванню Народного руху України за перебудову / О. Г. Бажан // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 35–41.

Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К. : Альтернативи, 1999. – 304 с. – («Україна крізь віки», т. 13).

Барановська Н. П. Суспільний вимір Чорнобильської катастрофи / Н. П. Барановська // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – С. 129–145.

Васюта С. І. Соціально-екологічні проблеми Чорнобильської катастрофи / С. І. Васюта // Укр. іст. журн. – 1996. – № 3. – С. 3–24.

Іванко А. З когорти шістдесятників. М. Ю. Брайчевський (1924–2001) / А. Іванко // Історія України. – 2004. – № 48. – С. 4–8.

Коріння Чорнобильської трагедії: питання безпеки атомної енергетики мовою документів // Укр. іст. журн. – 1996. – № 3. – С. 28–40.Кульчицький С. В. Народження Народного Руху України / С. В. Кульчицький // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 8–22.

Курносов Ю. О. Соціально-економічне та політичне життя УРСР (середина 60-х – початок 80-х рр.) / Ю. О. Курносов // Укр. іст. журн. – 1990. – № 6. – С. 101–108.

Шаповал Ю. І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття / Ю. І. Шаповал // Укр. іст. журнал. – 2008. – № 3. – С. 134–149.
Проблемні запитання

 • Чи можна на сьогодні в нашій державі подолати наслідки тривалої політики русифікації? Які заходи для цього Ви можете запропонувати?

 • Визначте, що означала «відлига» в духовній сфері.

 • Доведіть, що реформи М. Хрущова носили суперечливий характер.

 • Який із термінів найдоцільніше використати для загальної характеристики періоду правління М. Хрущова: культ особи, волюнтаризм, демагогія, популізм, суб’єктивізм?

 • З’ясуйте причини виникнення дисидентського руху. Чому дисидентський рух не набув масовості в Україні?

 • Охарактеризуйте діяльність Української Гельсінської групи. Чому стала можливою поява організацій подібного типу в країнах соціалістичного табору?

 • З’ясуйте, чим відрізнялися погляди та діяльність шістдесятників та дисидентства в Україні.

 • Проаналізуйте, чому економічне зростання другої половини 60-х – початку 70-х рр. ХХ ст. зупинилося в наступне десятиріччя.

 • Що таке партійно-державна номенклатура? Як відрізнявся рівень життя населення УРСР і партійних чиновників у роки «застою»? Чи існує номенклатура в незалежній Україні?

 • Якими є здобутки і недоліки розвитку соціальної сфери радянського суспільства в роки «застою»?

 • Прослідкуйте етапи партійного будівництва в Радянській Україні. Яка подія стала каталізатором даного процесу?

 • Яку роль відігравали неформальні організації в духовному житті Української РСР?

 • В чому сутність політики «гласності»?

 • Які події призвели до проголошення Декларації про державний суверенітет України? Визначте її історичне значення.

 • Проаналізуйте причини розпаду Радянського Союзу.

 • Що таке «парад суверенітетів»?

 • Вкажіть, як волюнтаристські дії та різкі заяви керівників Радянського Союзу та незалежної України впливали на життя населення та імідж держави у світі.


Ключові терміни та поняття: антиалкогольна кампанія, «відлига», волюнтаризм, «гласність», демократизація, десталінізація, децентралізація, дисиденти, «застій», «золота» п’ятирічка, ідеологізація, конституція, маланчуківщина, Народний Рух України, неосталінізм, номенклатура, «перебудова», «прискорення», путч, раднаргосп, реабілітація, референдум, самвидав, суверенітет, Чорнобильська катастрофа, «шістдесятники».

Тема 11. Розвиток незалежної України
Лекція

1. Причини і наслідки розпаду СРСР. Проголошення державної незалежності України. СНД.

2. Державотворчі процеси в Україні (1991–2016 рр.):


 • умови для розгортання державотворчого процесу;

 • становлення владних структур;

 • конституційний процес і формування багатопартійності.

3. Економічні проблеми та шляхи їх вирішення.
Семінарське заняття

1. Міжнаціональні відносини в сучасній Україні.

2. Проблеми розвитку національної культури: здобутки і втрати.

3. Характерні риси релігійного життя.

4. Україна і світове співтовариство: взаємовідносини і глобальні проблеми сучасності. Курс на європейську інтеграцію.
Реферати

1. Міжконфесійні проблеми: історія і сьогодення.

2. «Помаранчева революція»: за і проти.

3. Леонід Кравчук – перший президент незалежної України.

4. Російсько-українські стосунки (1991–2016 рр.).
Творчі завдання

1. Проаналізуйте стартові можливості України у порівнянні з іншими республіками колишнього СРСР на початку 1990-х рр. Чи вдалося Україні домогтися економічного зростання за роки незалежності. Визначте, чому так відбулося.2. Інтеграційні процеси у сучасному світі й місце України в них. Наведіть власну точку зору, спираючись на аналітичні матеріали сучасних економістів і політиків, про подальші кроки України на шляху до інтеграції в західному чи східному напрямках.
Література

Бойко О. Д. Україна: від путчу до Пущі (серпеньгрудень 1991 р.) / О. Д.Бойко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 224 с.

Віднянський С. В. Еволюція зовнішньої політики України (1991–2006 рр.) / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // Укр. іст. журн. – 2006. – № 4. – С. 32–51.

Даниленко В. Релігійне життя в Україні у 1990-ті роки / В. Даниленко // Історія України. – 2002. – № 45. – С. 1–4; № 46. – С. 4–9.

Касьянов Г. В. Система владних відносин у сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія / Г. В. Касьянов // Укр. іст. журн. – 2009. – № 1. – С. 160–181.

Касьянов Г. Україна 1991–2007 : нариси новітньої історії / Георгій Касьянов. – К. : Наш час, 2008. – 432 с.

Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) / В. М. Литвин. – К. : Альтернативи, 2000. – 360 с. – («Україна крізь віки», т. 14).

«Оранжевая революция». Украинская версия / [сост.: М. Б. Погребинский]. – М. : Европа, 2005. – 463 с.

Яневський Д. Хроніка «Помаранчевої революції» / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2005. – 317 с.
Проблемні запитання

 • З якими труднощами соціально-економічного, політичного та духовного характеру довелося зіткнутися незалежній Україні? Якими були шляхи виходу з кризи?

 • Визначте досягнення та невдачі Української держави на етапі незалежності.

 • Проаналізуйте особливості зовнішньої політики незалежної України, поясніть, які фактори впливали на зміну її пріоритетних напрямів.

 • Чи можна вважати конституційний процес в Україні завершеним?

 • Що таке СНД? Яке місце на пострадянському просторі належить цьому регіональному об’єднанню?

 • Доведіть або спростуйте твердження, що за роки незалежності в Україні розвинулося нове «національно-культурне відродження».

 • Що таке «Помаранчева революція»? Як за останні роки змінилася оцінка цього явища з боку істориків, політиків, соціологів, пересічних громадян?

 • Як змінилося місце релігії і церкви в житті громадян України до і після проголошення державної незалежності? Охарактеризуйте стан релігійної ситуації на сучасному етапі.

 • В чому сутність протистояння влада – опозиція за останні роки? Які питання соціально-економічного, політичного і культурного характеру роз’єднують український політикум? Чи існує в дійсності, на Вашу думку, протистояння між Сходом і Заходом України?

 • Дайте оцінку результатам виборів до Верховної Ради України 2012 р. Чим пояснити зростання рейтингу Комуністичної партії та популярність націоналістичних сил серед громадян України?


Ключові терміни та поняття: демократизація, інтеграція, конституція, олігархія, опозиція, «Помаранчева революція», приватизація, путч, референдум, СНД, суверенітет.

 1. Питання на іспит

1. Поняття «історія». Періодизація історії України. Структура, функції і концепції культури. Культура і цивілізація: спільне і відмінне. Стаття О. Сича «Про викладання історії у вищій школі».

2. Початок формування людської цивілізації на території України. Ранні форми культури на українських землях (анімізм, фетишизм, магія, тотемізм). Трипільська культура та її місце в історії України.

3. Первісні державні утворення на території України (кіммерійці, скіфи, сармати, грецькі міста-держави Північного Причорномор’я). Культура епохи раннього залізного віку.

4. Проаналізуйте процес розвитку східнослов’янських племен, їх розселення, побут, вірування. Етногенез слов’ян. Перші протодержавні утворення східних слов’ян.

5. Проблеми утворення Київської Русі в історіографії. Проаналізуйте сутність «норманської» та хозарської теорій походження Русі, визначте причини їхньої появи.

6. Виділіть етапи існування Давньоруської держави. Охарактеризуйте особливості розвитку Русі за Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

7. Доведіть, що за князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого Київська Русь досягла свого найвищого розквіту.

8. Яке, на Вашу думку, значення мало прийняття християнства для розвитку Київської Русі? Визначте передумови та причини запровадження нової релігії, а також назвіть позитивні та негативні сторони цього акту.

9. Проаналізуйте зовнішню політику правителів Київської Русі, визначте пріоритетні напрямки та найвагоміші результати.

10. Визначте особливості розвитку руських земель в умовах децентралізації Київської Русі. Ярославичі. В. Мономах. Причини феодальної роздробленості Русі.

11. Монголо-татарський фактор в історії Русі. Погляд на проблему Л. Гумільова, радянських та сучасних українських істориків.

12. Етнічний розвиток Київської Русі. Проблема етногенезу українського народу в історичній науці. «Звичайна схема» М. Грушевського.

13. Галицько-Волинська держава в історії України. Доведіть або спростуйте погляди українських істориків, що саме Галицько-Волинська держава стала спадкоємцем традицій Київської Русі.

14. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (виникнення слов’янської писемності: черти і рези; київські графіті та новгородські берестяні грамоти; кирилиця; література, освіта і наука, архітектура, музика, живопис).

15. Українські землі в колі геополітичних інтересів сусідніх держав у ХIV–другій половині XVI ст.

16. Проаналізуйте, які політичні, соціальні та етнокультурні процеси мали місце у Великому князівстві Литовському в ХІV – першій половині ХVІ ст. Магдебурзьке право.

17. Покажіть вплив польської цивілізації на Русь на прикладі Люблінської та Брестської уній. Боротьба українського народу за права православної церкви у ХVІІ ст. Полемічна література. Петро Могила. Стаття Наталі Яковенко «Здобутки і втрати Люблінської унії».

18. Визначте основні причини, джерела, теорії, етапи формування і розвитку українського козацтва. Доведіть закономірність виникнення українського козацтва.

19. Дайте оцінку Запорозької Січі, її устрою та господарству, покажіть роль Д. Вишневецького в її розвитку. Реєстрове козацтво.

20. Покажіть місце Запорозької Січі у міждержавних відносинах країн Європи та Азії (морські походи козаків у кінці ХVІ – першій половині XVІІ ст., участь у Хотинській, Тридцятилітній війнах, польсько-російській війні 1617–1618 рр. тощо). П. Конашевич-Сагайдачний.

21. Виділіть дві хвилі козацько-селянських повстань наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. Проаналізуйте причини і приводи до повстань, їхній хід, причини поразки. «Ординація Війська Запорозького».

22. Розвиток культурних зв’язків України з культурними осередками Центральної і Західної Європи (Ю. Дрогобич, П. Русин, С. Оріховський та ін.).

23. Культура України литовсько-польської доби (ХІV – перша половина ХVІІ ст.). Розвиток освіти та книгодрукування. «Пересопницьке Євангеліє». Братства та їх роль в розвитку української культури. Архітектура і образотворче мистецтво XIV – І пол. XVII ст.

24. Українська національна революція (1648–1676): проблеми назви, хронології, періодизація, основні етапи. Причини та привід до розгортання революції, рушійні сили. «Золотий спокій». Б. Хмельницький.

25. Дайте коротку характеристику першому етапу Української національної революції середини ХVІІ ст. Проаналізуйте особливості устрою Української гетьманської держави за Б. Хмельницького.

26. Проаналізуйте особливості зовнішньої політики Б. Хмельницького. Визначте місце переяславсько-московських домовленостей 1654 р. в історії України. Віленське перемир’я.

27. Дайте оцінку етапу громадянської війни під час Української національної революції ХVІІ ст. (1657–1659). Іван Виговський. Юрій Хмельницький. Проаналізуйте значення Гадяцького договору та битви під Конотопом для українсько-польських та українсько-російських відносин.

28. Українська козацька держава у колі геополітичних інтересів Польщі, Росії, Кримського ханства, Туреччини у 60–80-ті рр. ХVІІ ст. «Руїна».

29. Прослідкуйте особливості державотворчої діяльності гетьмана І. Мазепи. Проаналізуйте ставлення до діяльності українського гетьмана в українській, російській та зарубіжній історичній науці, образ І. Мазепи в художньому слові.

30. Проаналізуйте основні положення Конституції П. Орлика 1710 р. Покажіть, в чому полягала сутність державотворчої діяльності гетьмана в екзилі.

31. Прослідкуйте особливості колоніальної політики Російської імперії щодо України у ХVІІІ ст. (І. Скоропадський, П. Полуботок, Д. Апостол, К. Розумовський).

32. Визначте місце Запорозької Січі у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст., покажіть трагічну долю Запорозьких Січей після 1709 р. Проаналізуйте причини зруйнування Запорозької Січі.

33. Поняття «соціального розбійництва» в українській та світовій історії (на прикладі гайдамацького та опришківського рухів у ХVІІІ ст.). Погляди на гайдамацький рух в українській, радянській та зарубіжній історіографії.

34. Культура України другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. Освіта, наука, книгодрукування. Києво-Могилянська академія. Феофан Прокопович. Григорій Сковорода. Бароко і класицизм в українському мистецтві.

35. Визначте, які геополітичні зміни сталися в Східній Європі наприкінці ХVІІІ ст., проаналізуйте їхні наслідки для українського народу.

36. Проаналізуйте значення модернізаційних перетворень у Російській імперії за правління Олександра ІІ. Визначте причини і передумови скасування кріпацтва 1861 р. в контексті ліберально-демократичних перетворень 1860-х–1870-х рр.

37. Прослідкуйте тенденції соціально-економічного розвитку підросійської та підавстрійської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.

38. Визначте риси національного відродження в підросійській та підавстрійській Україні в першій половині ХІХ ст. Фольклористична діяльність М. Максимовича, М. Цертелєва, І. Срезневського. «Історія Русів». Охарактеризуйте місце Кирило-Мефодіївського товариства в історії України. «Руська трійця». Товариство греко-католицьких священиків. Закарпатські будителі.

39. Визначте місце України в розгортанні західноєвропейського (масони), російського (декабристи) та польського національно-визвольного рухів у першій половині ХІХ ст.

40. Прослідкуйте основні вимоги, практичну діяльність представників народницького, соціал-демократичного й ліберального рухів другої половини ХІХ ст. на теренах підросійської України.

41. Поясніть, чому на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. набули поширення рухи москвофілів, народовців та радикалів.

42. Покажіть причини виникнення, основні етапи розгортання українського національного руху у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Валуєвський циркуляр і Емський указ. «Столипінська реакція».

43. Проаналізуйте процес виникнення політичних партій в підавстрійській та підросійській Україні, вкажіть місце питання про незалежність України в їхніх програмах, діяльність партій під час Першої російської революції.

44. Вкажіть, яке місце посідала Україна в розгортанні Першої російської революції (1905–1907 рр.). Визначте причини та привід до революції, етапи, причини поразки. Проаналізуйте здобутки українського національного руху під час революції.

45. Розкрийте причини, характер та воєнні дії на теренах України під час Першої світової війни. Поясніть, в чому полягала трагедія українського народу під час війни, з’ясуйте ставлення політичних партій підросійської та підавстрійської України до цього конфлікту.

46. Культура України ХІХ – початку ХХ ст. Освіта і наука. Перші українські університети. Діяльність В. Каразіна, М. Кибальчича, І. Пулюя, М. Остроградського, В. Вернадського, В. Антоновича та ін.

47. Культура України ХІХ – початку ХХ ст. Література, театр і музика. «Театр корифеїв». М. Лисенко.

48. Культура України ХІХ – початку ХХ ст. Живопис, архітектура, скульптура. Визначні пам’ятники архітектури та скульптури XIX – початку ХХ ст.

49. Модернізм як провідний художній метод мистецтва ХХ ст. (імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, кубізм, сюрреалізм, абстракціонізм, поп-арт, оп-арт та ін.).

50. Прослідкуйте еволюцію поглядів української еліти на питання державотворення у 1917 – на початку 1918 рр. на прикладі діяльності Української Центральної Ради.

51. Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику гетьмана П. Скоропадського, покажіть, якої оцінки здобула діяльність гетьмана в радянській та сучасній українській історіографії, дайте власну оцінку ефективності його правління.

52. Дайте оцінку внутрішній і зовнішній політиці Директорії УНР та ЗУНР. Визначте причини поразки Української національно-демократичної революції (1917–1921 рр.).

53. Національно-культурна політика Центральної Ради, П. Скоропадського, Директорії УНР та більшовиків у 1917–1921 рр.

54. Україна і утворення СРСР (етапи процесу, плани організації нового утворення – «договірної федерації» Х. Раковського, «автономізації» Й. Сталіна, «федералізації» В. Леніна).

55. Проаналізуйте причини, привід, особливості та наслідки державної економічної політики УСРР у 20–30-х рр. ХХ ст. «Воєнний комунізм». Поясніть, чому політика НЕПу, попри свою безумовну ефективність, була згорнута.

56. Визначте причини запровадження, труднощі, характерні риси, особливості та наслідки політики індустріалізації в Україні.

57. Проаналізуйте причини, хід проведення та наслідки політики суцільної колективізації в Україні. Голод 1932–1933 рр.

58. Визначте особливості формування тоталітарного режиму в СРСР. Висловте своє ставлення до причин і наслідків політики «великого терору».

59. Покажіть суперечливий характер розвитку культури в УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст. та негативний вплив на неї тоталітарної системи. Політика «коренізації» («українізації»). Національні райони. «Розстріляне відродження».

60. Визначте особливості соціально-економічного і політичного розвитку українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини у 20–30-ті рр. ХХ ст. Поясніть причини виникнення українського національно-визвольного руху та характер діяльності членів ОУН.

61. Проаналізуйте сутність «українського питання» у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Пакт Ріббентропа-Молотова.

62. Дайте оцінку початковому періоду Другої світової війни і проблемам входження Західної України, Північної Буковини, Хотинщини та придунайських земель до Української РСР. Виділіть позитивні та негативні риси політики радянізації в цьому регіоні.

63. Проаналізуйте хід воєнних дій на території України у 1941–1942 рр., визначте причини краху плану «бліцкригу» та поразки Червоної Армії.

64. Дайте оцінку місця України у планах Рейху та особливостей впровадження «нацистського нового порядку» на українській території. Голокост.

65. Покажіть особливість розгортання Руху Опору (радянського, націоналістичного, польського) на українській території, їхньоі взаємодії та протистояння.

66. Покажіть хід визволення України від нацистських загарбників. Проаналізуйте втрати УРСР та СРСР у Великій Вітчизняній війні.

67. Особливості розвитку української культури періоду Другої світової війни.

68. Визначте значення культурно-ідеологічних процесів у першому повоєнному десятиріччі («лисенківщина», «ждановщина», боротьба із космополітизмом, «справа лікарів») для життя українського суспільства.

69. Геополітичні наслідки Другої світової війни. УРСР в системі міжнародних відносин. Проблеми відбудови народного господарства: погляд із сьогодення. Голод 1946–1947 рр. Радянізація Західної України. Доля Української греко-католицької церкви. Операція «Вісла».

70. Дайте свою оцінку соціально-економічному, політичному та культурному становищу України в умовах хрущовської «відлиги» і десталінізації. Шістдесятники.

71. Проаналізуйте особливості соціально-економічного, політичного та культурного становища УРСР у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.).

72. Охарактеризуйте причини виникнення, основні течії дисидентського руху. Порівняйте дисидентський рух із діяльністю «шістдесятників». Визначте місце цих рухів для виборення незалежності України.

73. Проаналізуйте стан промисловості, сільського господарства та культури УРСР на етапі «перебудови». Політика «прискорення» і «гласності».

74. Розкрийте основні події та процеси, пов’язані з формуванням нових політичних партій у другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст., порівняйте їх програми і практичну діяльність. Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 р.

75. Охарактеризуйте особливості соціально-економічної і політичної ситуації в СРСР у 1989–1991 рр. Визначте причини розпаду СРСР, умови, за яких було проголошено державну незалежність України.

76. Діячі української культури в еміграції (Є. Маланюк, В. Барка, І. Багряний, Н. Полонська-Василенко, О. Оглоблин, О. Архипенко та ін.).

77. Визначте особливості соціально-економічного і політичного розвитку України у 1991–2017 рр.78. Особливості розвитку культури України в роки незалежності (1991–2017). Постмодернізм в сучасній українській літературі та мистецтві. О. Забужко, Ю. Андрухович, Р. Віктюк, А. Жолдак.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка