Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики»Сторінка2/4
Дата конвертації06.05.2017
Розмір0,78 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Твори для аналізу:Вагнер Р. Хор прях, хор матросів із опери «Летучий голландец»; хор «Слава искусству» із опери «Тангейзер»; Свадебный хор из опери «Лоэнгрін». В. Моцарт - хор «Спить безтурботно море» з опери «Ідоменей»,Д. Россіні - хор швейцарців з опери «Вільгельм Телль»,К. Вебер - хор мисливців з опери «Вільний стрілець»,Р. Вагнер - хор прях, хор матросів з опери «Летючий голландець», хор «Слава мистецтву »з опери« Тангейзер »;весільний хор з опери« Лоенгрін »,Д. Верді - хор іудеїв з опери «Набукко», фінал II дії з опери,«Аїда»; інтродукція, Кіпрський хор з опери «Отелло»,Ш. Гуно - хор солдатів з опери «Фауст»,Ж. Бізе - хор тютюнниці, хор контрабандистів з опери «Кармен»,Б. Сметана - хори «Як же нам не радіти», «Хто пиво з нами п'є» з опери «Продана наречена». Ф. Шуберт - «Кохання», «Ніч», «Тиша»,Ф. Мендельсон - «Ліс», «Мисливська пісня»,Р. Шуман - «Привіт весни», «Нічна тиша», «Доброї ночі», «На Боденському озері»,І. Брамс - «В нічній тиші,« Безсоння »,Ф. Пуленк - «Смуток».

Основна література :

1. Друскин М. История зарубежной музыки: посібник. – Вип. 4: Вторая половина XIX века / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – СПб.: Композитор, 2004. – 630 с.

2. Хоровая литература: учебное пособие: в 2-х ч. – Ч. 2: Зарубежная хоровая литература. – СПб.: СПбГУКИ, 2007. – 244 с.


Додаткова література:

1 Гуревич Е. Л. История зарубежной музыки: Популярные лекции: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2000. – 320 с.

2. Друскин М. С. Вагнер. – М.: Музгиз, 1963. – 95 с.

3.Кенигсберг А. Оперы Вагнера «Летучий Голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин». – М.-Л.: Музыка, 1967. – 80 с.

4. Левик Б. Рихард Вагнер. – М.: Музыка, 1978. – 448 с.

5. Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. – М.: Алгоритм, 1997. – 477 с.

6. Ручьевская Е. А. "Руслан" Глинки, "Тристан" Вагнера и "Снегурочка" Римского-Корсакова. Стиль. Драматургия. Слово и музыка: монография. – СПб.: Композитор, 2004 – 396 с.

7. Хохловкина А. Западно-европейская опера: конец XVIII – 1 пол. XIX в. Очерки. – М.: Музгиз, 1962. – 367 с.

8. Шюрэ Э. Рихард Вагнер и его музыкальная драма / пер. с фр. Н. М. Розен. – М.: Энигма, 2007. – 320 с


Циклічні інструментально-хорові жанри ХХ століття

Питання до теми:

1. Лірика, драматизм, епічний початок і сатира в ораторії А. Оннегера «Жанна д'Арк на вогнищі».

2. Роль народної обрядовості і фольклорних елементів у сюжеті і музичній мові твору.

3. «Військовий реквієм» Б. Бріттена. Актуальність і суспільна значущість теми, грандіозність її втілення.

4. Літературна основа «Військового реквієму» Б. Бріттена: поєднання традиційного латинського тексту та національної поезії.

5. Особливості композиторського стилю Ф. Пуленка на прикладі кантати «Лик людський».

Твори для аналізу: Оннегер А. Ораторія «Жанна д’Арк на костре». Бріттен Б. «Воєнний реквієм», Пуленк Ф. кантата «Лик людський».

Основна література :

1. История зарубежной музыки: учебник для муз. вузов / ред. В. В. Смирнов. – Вып. 6. – СПб.: Композитор, 2010. – 630 с.

2. Хоровая литература: учебное пособие: в 2-х ч. – Ч. 2: Зарубежная хоровая литература. – СПб.: СПбГУКИ, 2007. – 244 с.

Додаткова література:

1. Друмева К. Драматическая оратория А. Оннегера «Жанна д’Арк на костре» // Из истории зарубежной музыки. – М., 1973. – С. 95-125.

2. Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы «Шести». – М.: Музыка, 1964. – 132 с.

3. Калошина Г. Особенности симфонизации монументального вокального сочинения в творчестве А. Онеггера 1920 годов (на примере оперы-оратории «Антигона») // Из истории зарубежной музыки / сост. М. Пекелис, И. Гивенталь. – Вып. 3. – М., 1979. – С. 156-180.

4. Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. – М.: Сов. композитор, 1974. – 392 с.

5. Онеггер А. О музыкальном искусстве. – Л.: Музыка, 1979. – 264 с.

6. Орлов Г. «Военный реквием» Бриттена // Вопросы теории и эстетики музыки. – Вып. 5. – Л., 1967. – С. 65-99.

7. Сохор А. Ораториально-кантатная и хоровая музыка // Музыка ХХ века. Очерки. – Ч. 2, кн. 3. – М., 1984. – С. 312-345.

8. Таурагис А. Бенджамин Бриттен: Очерк жизни и творчества. – М.-Л.: Музыка, 1965. – 150 с.

9. Холст И. Бенджамин Бриттен / пер. с англ. В. Ашкенази. – М.: Музыка, 1968. – 99 с.Розвиток російського співочого мистецтва до XVIII століття. Хорова музика епохи Просвітництва. Особливості розвитку кантатно-ораторіального жанру в Росії XIX-початку XX ст.
Питання до теми:

1. Кантата як провідний жанр російської вокально-симфонічної класики.

2. Лірико-драматичний тип кантати на прикладі кантати С. Рахманінова «Весна»

3. Особливості розвитку кантатно-ораторіального жанру в Росії ХIХ-початку XX століття.

4. Композиційне різноманіття російських кантат на прикладі творів П. Чайковського, С. Танєєва, Н. Римського-Корсакова, С. Рахманінова.

Твори для аналізу: В. Пашкевич - жіночі хори їх опери «Санкт-Петербурзький гостинний двір»; жіночі хори з опери «Початкове управління Олега»,Є. Фомін - хор «Високо сокіл» з опери «Ямщики на підставу»,Чайковський П.  «Москва»,Танєєв С.  «Іоанн Дамаскін»,Римський-Корсаков Н. А. «Свитезянка», «Песнь о вещем Олеге», Рахманінов С. В. «Весна», «Три русские песни», «Колокола», П. Чайковський - «Москва»,Н. Римський-Корсаков - «Світезянка», «Пісня про віщого Олега»,С. Прокоф'єв - кантата «Олександр Невський» (частини № 2, 4, 5, 7), «Балада про хлопчика, який залишився невідомим»,М. Коваль - хор «Земля-земелюшка» з ораторії «Омелян Пугачов»,Ю. Шапорін - симфонія-кантата «На полі Куликовому» (хори вісників, татар, «У ніч, коли Мамай заліг з ордою»),Г. Свиридов - «Поема пам'яті Сергія Єсеніна» (частини № 1, 2, 4, 7, 8, 10); «Патетична ораторія» (частини № 1, 3, 5, 7), кантата «Курські пісні»,Д. Шостакович - поема «Страта Степана Разіна», ораторія «Пісня про ліси» (частина № 6),В. Салманов - «Дванадцять» (частини № 1, 2, 5, 6).

Основна література :

1. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры 2-ой половины XVII- начала ХХ вв. – М.: Сов. композитор, 1985. – 229 с.

2. Хоровая литература: учебное пособие: в 2-х ч. – Ч. 1: Отечественная хоровая литература. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – 352 с.

Додаткова література:

1. Бернандт Г. С. И. Танеев. – М.: Музыка, 1983. – 288 с.

2. Брянцева В. С. В. Рахманинов. – М.: Сов. композитор, 1976. – 645 с.

3. Бобыкина И. «Три русские песни» С. Рахманинова // Музыкальная жизнь. – 1979. – № 5. – С. 15-16.

4. Виханская А. М. Об особенностях развития кантаты в России // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве. – Л.: ЛГИК, 1982. – С. 34-48.

5. Гольденвейзер А. Б. Танеевские кантаты // Гольденвейзер А. О музыкальном искусстве: сб. ст. / ред.-сост. Д. Д. Благого. – М., 1975. – С. 119-120.

6. Кандинский А. Симфонизм Рахманинова и его поэма «Колокола» // Советская музыка. – 1973. – № 6. – С. 88-98.

7. Корабельникова Л. З. Творчество С. И. Танеева. – М.: Музыка, 1986. – 296 с.

8. Птица К. Б. «Три русские песни» для хора и симфонического оркестра С. В. Рахманинова, соч. 41 (из опыта хормейстерской работы) // Труды Гос. муз. пед. ин-та им. Гнесиных. – Вып. 1. – М., 1959. – С. 24-53.

9. Скафтымова Л. А. Вокально-симфоническое творчество С. В. Рахманинова и русская кантата начала ХХ века. – СПб.: Канон, 1998. – 254 с.

10. Туманина Н. О кантате П. И. Чайковского «Москва» // Туманина Н. Чайковский. Великий мастер. – М., 1968. – С. 141-144.
Російська оперно-хорова класика ХIХ-початку XX століття.Оперно-хорова творчість композиторів 2-ї половини XIX-початку XX ст..

Питання до теми:

1. Значення і характер хорових обробок обрядових народних пісень, драматургічне трактування обряду (жанрове і лірико-драматичне) в казкових операх М. А. Римського-Корсакова.

2. Масові сцени в опері "Псковитянка» (народно-національний склад, різноманіття хорових характеристик, динаміка розвитку).

3. Новаторські метроритмічні структури оперних хорів, що відтворюють риси давньоруського співу.

Твори для аналізу: Римський-Корсаков Н. Сцена Віча із 1-ї дії («За Псков наш родимый», пісня Тучи з хором «Государи, псковичи», хор «Грозен царь» із 2-ї дії опери «Псковитянка»; Подблюдная песня «Слава» із 1 дії, «Приворотное зелье» із 2-ї дії, хор і танці із 3-ї дії , хор опричникоів «То не соколы в поднебесье слетались» із 2-ї дії опери «Царская невеста».

Пісня і танці із пролога, Сцена «Проводы Масленицы» із 1-ї дії, Хор сліпців-гуслярів із 2-ї дії, Свадебный обряд (хоровод і пісня про бобра), Заключний хор «Свет и сила, бог Ярило» із 4-ї дії опери «Снегурочка».

Хор «Высота, высота поднебесная» із 4-ої картини опери «Садко»,«Троицкая песня» із опери «Майская ночь»,«Колядка девчат», «Песня Овсеня и Коляды» із опери «Ночь перед Рождеством», М. Глінка - інтродукція, весільний хор, епілог з опери «Іван Сусанін»; інтродукція, «Лель таємничий», «Перський хор», «Загине, загине», «Ах ти, світло Людмила», «Не прокинеться пташка» з опери «Руслан і Людмила »,А. Даргомижський - хорова сюїта з I дії опери «Русалка»,А. Бородін - інтродукція, хори I дії (сцена Ярославни з дівчатами, хор бояр), Половецькі танці, хор поселян з опери «Князь Ігор». М. Мусоргський - пролог, сцена у Василя Блаженного, сцена під Кромами з опери «Борис Годунов»; хори I, III, IV і дій з опери «Хованщина»,Н. Римський-Корсаков - сцена Віча, хор «Грізний цар» з опери «Псковитянка»; хор птахів, проводи Масниці, весільний обряд, хор гуслярів, Сцена в заповідному лісі, заключний хор з опери «Снігуронька»; хори I і II дій з опери «Царська наречена», П. Чайковський - хори «Я завью, завью вінок», «Нема, нема тут мостечка», сцена страти з опери «Мазепи», хори 1-й, 3-й і 4-й картин опери «Євгеній Онєгін»; хор гуляють, хор співочих та хори інтермедії (3-я картина), хорові пісні (7-я картина) з опери «Пікова дама».

Основна література :

1. Соловцов А. Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова. – М.: Музыка, 1969. – 669 с.

2. Хоровая литература: учебное пособие: в 2-х ч. – Ч. 1: Отечественная хоровая литература. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – 352 с.

Додаткова література:

1. Глумов А. Музыка в русском драматическом театре. – М.: Музгиз, 1955. – 482 с.

2. Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX века. – М.: Музыка, 1973. – 328 с.

3. Евсеев С. В. Римский-Корсаков и русская народная песня / ред. В. М. Цендровского. – М.: Музыка, 1970. – 175 с.

4. Келдыш Ю. Русская музыка XVIII века. – М.: Наука, 1965. – 464 с.

5. Левая Т. Русская музыка начала ХХ века в художественном контексте эпохи. – М.: Музыка, 1991. – 164 с.

6. Оперы Н. А. Римского-Корсакова: путеводитель. – М.: Музыка, 1976. – 478 с.

7. Попов С. В. Хоровое творчество Н. А. Римского-Корсакова // Русская хоровая литература. – Вып. 2. – М., 1969. – С. 43-90.

8. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни / ред. В. Н. Римского-Корсакова, А. В. Оссовского. – М.: Музгиз, 1955. – 398 с.

9. Стасов В. Статьи о Римском-Корсакове. – М.: Музгиз, 1953. – 92 с.

10. Ферман В. Оперный театр. Статьи и исследования. – М.: Музгиз, 1961. – 359 с.

11. Ярустовский Б. Драматургия русской оперной классики. – М.: Музгиз, 1953. – 404 с.Хори малих форм у творчості російських композиторів XIX-початку XX ст. Всеношна і літургія у творчості російських композиторів.

Питання до теми:

1. Розширення рамок мініатюри «а сарреllа» у творчості С. І. Танєєва до значення і масштабів хорової поеми.

2. Стилістичні особливості хорової творчості С. І. Танєєва.

3. Типи співвідношень слова і музики у хорах С. І. Танєєва.

4. Всеношна і літургія у творчості російських композиторівТвори для аналізу:Танєєв С. «Восход солнца», «На могиле», «Вечер», «Посмотри, какая мгла», «Прометей», «По горам две хмурых тучи», С. Рахманінов - «Всенічне бдіння» (№ 1, 2, 5, 6),А. Кастальський - твори за вибором,П. Чайковський - «Літургія Св. Іоанна Златоуста ». Тема 10. Хори малих форм у творчості російських композиторів XIX-XX ст,А. Аляб'єв - «Співала, співала, пташечка», «У танці»,А. Даргомижський - «Петербурзькі серенади»,П. Чайковський - «Соловейко», «Без пори да, без часу», «Не кукушечка», «Що смолкнул радости глас», В. Калінніков - «Осінь», «Зима», «Кондор», «На старому кургані», «Елегія»,А. Гречанінов - «Над неприступною крутизною», «Жаба і віл», П. Чесноков - «Жевріє світанок», «Альпи»,А. Кастальський - «Поля безмежні», «Трійка», Д. Шостакович - «Десять хорових поем», В. Шебалин - «Зимова дорога», «Скеля», «Березі», «Мати послала сина думи», В. Салманов - цикли «Але б'ється серце», «Восьмивірш», «Три хору на вірші Єсеніна», Г. Свиридов - хори на вірші російських класиків і радянських поетів, Р. Щедрін - хори на вірші радянських поетів.
Основна література :

1. Ольхов К. Хоры а’ сарреllа С. Танеева // Хоровое искусство. – Вып. 2. – Л., 1971. – С. 29-53.

2. Хоровая литература: учебное пособие: в 2-х ч. – Ч. 1: Отечественная хоровая литература. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – 352 с.

Додаткова література:

1. Бернандт Г. С. И. Танеев. – М.: Музыка, 1983. – 288 с.

2. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры 2-ой половины XVII- начала ХХ вв. – М.: Сов. композитор, 1985. – 229 с.

3. Коловский О. П. О песенной основе хоровых форм в русской музыке // Хоровое искусство. – Вып. 3. – Л., 1977. – С. 46-68.

4. Корабельникова Л. З. Творчество С. И. Танеева. – М.: Музыка, 1986. – 296 с.

5. Левандо П. П. К характеристике фактуры хоровых циклов С. Танеева (ор. 27) и С. Рахманинова (ор. 37) // Национальные традиции русского хорового искусства: сб. науч. тр. – Л.: ЛОЛГК, 1988. – С. 6-21.

6. Савенко С. И. Сергей Иванович Танеев. – М.: Музыка, 1985. – 174 с.

7. Светозарова Е. Д. К вопросу о жанровой классификации русской хоровой музыки а' капелла // Национальные традиции русского хорового искусства: сб. науч. тр. – Л.: ЛОЛГК, 1988. – С. 99-111.
Еволюція кантатно-ораторіального жанру в російській музиці ХХ ст.

Питання до теми:

1.Історична тема в кантатно-ораторіальній творчості російських композиторів першої половини ХХ століття.

2. Розвиток традицій вітчизняного симфонізму в музиці Ю. Шапоріна.

3. Поєднання традиційних і новаторських рис музичної мови в кантаті С. Прокоф'єва «Олександр Невський».

Твори для аналізу: Давиденко А. «На десятой версте», «Улица волнуется» із ораторії «Путь Октября»; Прокофєв С. Кантата «Александр Невский» (частини № 2, 4, 5, 7); М. Коваль. Хор «Земля-земелюшка» із ораторії «Емельян Пугачев»; Шапорін Ю. Симфонія-кантата «На поле Куликовом» (хори вісників, татар, «В ночь, когда Мамай залег с ордою»); Свірідов Г. «Поэма памяти Сергея Есенина» (частини № 1, 2, 4, 7, 8, 10); «Патетическая оратория» (частини № 1, 3, 5, 7); кантата «Курские песни»;Шостакович Д. Поема «Казнь Степана Разина» (фрагменти), ораторія «Песнь о лесах» (частина № 6), «Десять хоровых поэм на стихи поэтов-революционеров» (№ 1, 4, 5, 6, 7);Салманов В. «Двенадцать» (частини № 1, 2, 5, 6).

Основна література :

1. Алфеевская Г. С. История отечественной музыки ХХ века. С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин: учеб. пособие для вузов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. – 160 с.

2. Хоровая литература: учебное пособие: в 2-х ч. – Ч. 1: Отечественная хоровая литература. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – 352 с.

Додаткова література:

1. Данилевич Л. Дмитрий Шостакович. – М.: Сов. композитор, 1980. – 302 с.

2. Дмитревская К. Н. Музыкальная драматургия десяти поэм Д. Д. Шостаковича // Русская хоровая культура – Вып. 3: Хоровое искусство и современные проблемы дирижерско-хорового образования: сб. науч. тр. / ред.-сост. Т. Г. Томашевскся. – СПб, 2005. – C. 167-191.

3. Добрынина Е. Ю. Шапорин // Музыкальная жизнь. – 1962. – № 21. – С. 14-15.

4. Коловский О. Черты хорового стиля С. Прокофьева // Национальные традиции русского хорового искусства: сб. науч. тр. – Л.: ЛОЛГК, 1988. – С. 21-30.

5. Мартынов И. О музыке и ее творцах: сб. ст. – М.: Сов. композитор, 1980. – 349 с.

6. Масловская Т. И. «И вновь на поле Куликовом» // Советская музыка. – 1980. - №12. – С. 30-34.

7. Нестьев И. В. «Александр Невский» Прокофьева. – М.: Сов. композитор, 1968. – 50 с.

8. Нестьев И. Прокофьев. – М.: Музыка, 1953. – 528 с.

9. Хохловкина А. Советская оратория и кантата. – М.: Музгиз, 1955. – 147 с.


Відродження російських духовних жанрів у творчості сучасних російських композиторів.

Прослухати і зробити аналіз наступних творів:

Р. Щедрін - хорова музика по Н. Лескову «Зображений ангел».

Г. Свиридов - «Концерт пам'яті Юрлова», «Пушкінський вінок».

С. Слонімський - концерт для змішаного хору «Тихий Дон».
Хорова творчість Г. Свиридова

Питання до теми:

1. Жанрове розмаїття хорової творчості Г. Свиридова.

2. Роль кантати «Курські пісні» у розвитку напрямку «Нова фольклорна хвиля».

3. Жанр камерної кантати і кантати для хору «а сарреllа» у творчості Г. Свиридова («Гімни Батьківщині», «Нічні хмари»).

4. Творчість різних поетів у хорових творах Г. Свиридова.Твори для аналізу: кантати «Курские песни», «Гимны Родине», «Ночные облака»,Концерт для хору «Пушкинский венок», «Концерт памяти А. Юрлова»,«Поэма памяти Сергея Есенина» (частини № 1, 2, 4, 7, 8, 10), «Патетическая оратория» (частини № 1, 3, 5, 7).

Основна література :

1. Музыкальный мир Георгия Свиридова: сб. ст. / сост. А. Белоненко. – М.: Сов. композитор, 1990. – 224 с.

2. Сохор А. Георгий Свиридов: жизненный и творческий путь. – М.: Сов. композитор, 1972. – 319 с.

3. Хоровая литература: учебное пособие: в 2-х ч. – Ч. 1: Отечественная хоровая литература. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – 352 с.

Додаткова література:

1. Григорьева Г. Русская хоровая музыка 1970-80-х годов. – М.: Музыка, 1991. – 80 с.

2. Живов В. Л. "Патетическая оратория" Г. Свиридова. – М.: Сов. композитор, 1973. – 70 с.

3. Книга о Свиридове: Размышления, высказывания, статьи, заметки / сост. А. А. Золотов. – М.: Сов. композитор, 1983. – 261 с.

4. Кручинина А. Древнерусское в искусстве мастера (о творчестве Г. Свиридова) // Советская музыка. – 1981. – № 12. – С. 32-35.

5. Леман А. О стиле и направленности творчества Свиридова // Советская музыка. – 1985. – № 12. – С. 18-24.

6. Полякова Л. Курские песни Г. Свиридова. – М.: Сов. композитор, 1970. – 68 с.

7. Сохор А. Традиции и новаторство в творчестве Свиридова // Вопросы теории и эстетики музыки. – Вып. 10. – М., 1971. – С. 60-100.
Оперно-хорова творчість російських композиторів XX ст. Традиції і новаторство в радянській хоровій музиці.

Питання до теми:

1. Традиції і новаторство оперно-хорової творчості російських композиторів XX століття.

2. Трагедійні, жанрові і гротескні хорові сцени в операх російських композиторів XX століття.

3. Значення хорових сцен в операх Д. Шостаковича, С. Прокоф'єва, С. Слонімського.

4. Відродження російських духовних жанрів у творчості сучасних російських композиторів.

5. Риси стилю композиторів Нової фольклорної хвилі.

6. Оперно-хорова творчість російських композиторів XX століття.

7. Відродження російських духовних жанрів у творчості сучасних російських композиторів

Твори для аналізу: Шостакович Д. 9-а картина, хор каторжан «Эх, вы степи необъятные» із опери «Катерина Измайлова»;Прокофєв С. Епіграф «Силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию», заключний хор «За отечество шли мы в смертный бой» із опери «Война и мир»,Слонімський С. Хорові антракти «Метель», «Трепак» із опери «Віринея», Р. Щедрін - хорова музика по Н. Лескову «Зображений ангел»,Г. Свиридов - «Концерт пам'яті Юрлова», «Пушкінський вінок»,С. Слонімський - концерт для мішаного хору «Тихий Дон», Г. Свиридов - кантата «Курські пісні»,В. Гаврилін - симфонія-дійство «Передзвони»,В. Салманов - хоровий концерт «Лебідонька»,Н. Сидельников - кантата «Потаємні розмови»,Д. Шостакович - трагедійні, жанрові і гротескові хорові сцени з опери «Катерина Ізмайлова»,С. Прокоф'єв - хорові сцени з опери «Війна і мир»,С. Слонімський - хори з опери «Вірінея»,Р. Щедрін - хорова музика по Н. Лескову «Зображений ангел», Г. Свиридов - «Концерт пам'яті Юрлова», «Пушкінський вінок», С. Слонімський - концерт для змішаного хору «Тихий Дон».

Основна література :

1. Келдыш Ю. История русской музыки в 10 томах. – Т. 3. – М.: Музгиз, 1954. – 531 с.

2. Назарова В. Т. Зарубежная и отечественная музыка ХХ века: учебное пособие. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – 280 с.

3. Хоровая литература: учебное пособие: в 2-х ч. – Ч. 1: Отечественная хоровая литература. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – 352 с.

Додаткова література:

1. Богданова А. Оперы и балеты Д. Шостаковича. – М.: Сов. композитор, 1979. – 208 с.

2. Волков А. И. «Война и мир» С. Прокофьева: опыт анализа вариантов оперы. – М.: Музыка, 1976. – 134 с.

3. Данилевич Л. Дмитрий Шостакович. – М.: Сов. композитор, 1980. – 302 с.

4. Земцовский И. Об опере С. Слонимского «Виринея» // Фольклор и композитор. – М., 1978. – С. 142-145.

5. Нестьев И. В. Прокофьев. – М.: Музыка, 1957. – 528 с.

6. Отечественная музыкальная литература: 1917-1985: учебник для муз. училищ. – Вып. 1. – М.: Музыка, 1996. – 376 с.

7. Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка. – М.: Сов. композитор, 1991. – 276 с.

8. Чернышева Т. А. У истоков формирования хорового стиля Д. Шостаковича. Хоры и ансамбли оперы «Нос» // Национальные традиции русского хорового искусства. – Л., 1988. – С. 31-45.

9. Шахов В. «Леди Макбет Мценского уезда» Леского и Шостаковича // Шостакович: между мгновением и вечностью. – СПб.: Композитор, 2000. – С. 243-294.

10. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время / пер. Е. Гуляевой. – СПб.: Композитор, 1998. – 559 с


Розділ 3 Українська хорова культура до 2-ої половини XIX століття.

Музична культура Київської Русі. Українська музика до XVIII сторіччя

Питання до теми:

1.Історичні умови розвитку української музичної культури від часів Київської Русі.

2. Розвиток мистецтва. Освіта в братських школах, колегіумах; музична освіта в Київо-Могилянській академії.

3.Професійна церковна музика. М. Дилецький – теоретик, автор партесних творів.

4.Партесний концерт кінця 17-початку 18 ст.

5.Світські жанри в міському побуті 16-18 ст., канти і псальми.

6.Зародження українського театру: вертеп, шкільний театр, різдвяна драма.Твори для аналізу: М. Дилецький “Херувимська”, “Достойно єсть”; канти “Що я кому виноват”, “Ішов козак з України”, “Щиголь тугу має”, “Радуйся, радість твою воспіваю».

Основна література :  1. Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. - М., 1983.

  2. Герасимова-Персидська Н. Роль церкви в музичних реформах кінця XVI - початку XVII ст. // 3 історії української музичної культури. - К., 1991. - С. 3-8.

  3. Герасимова-Персидська Н. Специфіка національного варіанту бароко в українській музиці XVIІ ст. // Українське бароко та європейський контекст. - К., 1991. - С. 211-224.

  4. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века - встреча двух эпох. - М., 1995.

  5. Герасимова-Персидська Н. О. Псалтир в музичній культурі України ХVІ-ХVІІ ст. // Музика і Біблія: Наук. вісник НМАУ ім.
    П. І. Чайковського. - Вип. 4. - К., 1999. - С. 83-89.

Додаткова література:

1. Православна монодія: її богословська, літургічна та естетична сутність: Наук. вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського / Упоряд. О. Ю. Шевчук. - Вип. 15. - К., 2001.

2 Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Сост. А.С. Белоненко. Л., 1979.

3. Герасимова -Персидська Н. Хоровий концерт на Україні в 17-18 ст. -К.: 1978.

4. Цалай-Якименко О. Духовні співи давньої України. - К.: 2000.
Українська музична культура 18 сторіччя М.С. Березовський, Д.С. Бортнянський, А.Л. Ведель

Питання до теми:1.Суспільно-історичні умови розвитку культурно-мистецького життя в Україні. Розквіт музичної культури на тлі вітчизняної культури 18 ст.

2.Розвиток жанру партесного концерту. Нові риси циклічного хорового концерту – послідовність музичної драматургії; тематичний розвиток; насиченість інтонаціями, близькими до народно-пісенних джерел; вплив національного хорового співу.

3.М.С. Березовський, Д.С. Бортнянський, А.Л. Ведель – найвидатніші представники вітчизняної культури 18 ст. Життєві і творчі шляхи. Розмаїття жанрів, представлених у творчості.

Твори для аналізу: концерт М. Березовського «Не отвержи мене»,Д. Бортнянський. Концерти для хору № 24, 32. “Херувимська” № 7,А. Ведель. Концерт № 3, “Херувимська”.

Основна література :

1. Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. та упоряд. О. Я. Шреєр-Ткаченко. - К., 1969.

2. Історія української музики: В 6-ти т. - К., 1989.

3. Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Каришева Т. Музикальная культура Украйни. - М.: 1961.

4. Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреер-Ткаченко О. Нариси з історії української музики.-К.: 1964, ч. 1,2.

Додаткова література:

1. Іванов В. Дмитро Бортнянський. - К., 1980.Гулак-Артемовський С.С. (1813-1873).

Питання до теми:

1. Творча біографія.

2.Опера “Запорожець за Дунаєм” (1862) – перша українська лірико-комічна побутова опера.

3.Реалістичне зображення характерів. Дві сюжетні лінії: лірична, побутово-комедійна. Органічне поєднання західноєвропейських оперних форм з традиціями українського національного театру.

Твори для аналізу: опера “Запорожець за Дунаєм”

Основна література :

1.Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Каришева Т. Музикальная культура Украйни. - М.: 1961.

2.Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреер-Ткаченко О. Нариси з історії української музики.-К.: 1964, ч. 1,2.

3.Кауфман Л. С.С. Гулак-Артемовський. -М., 1973
Додаткова література:

1. Євтушенко О. Музична культура України. - К.: 2001.


Лисенко М.В. (1842-1912) – засновник національної класичної музики.

Питання до теми:

1.Українська опера в лисенківську добу.

2. Суспільна, виконавська, фольклористична, педагогічна діяльність митця.

3.Жанрова різноманітність творчості. Поєднання кращих досягнень західноєвропейської і російської музики з традиціями національного мистецтва.

4. Провідна роль оперного жанру в творчості композитора.

5. Створення жанру хорової поеми-кантати.

Твори для аналізу: опери “Тарас Бульба”, “Наталка-Полтавка”, кантата“Радуйся, ниво неполитая”, хорові композиції на тексти І. Франка, Л. Українки, Г. Гейне, А. Міцкевича.

Основна література :

1.Гозенпуд А.А. Лысенко и русская музыкальная культура. М.,1954.

2.Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. та упоряд. О. Я. Шреєр-Ткаченко. - К., 1969.

3. Історія української музики: В 6-ти т. - К., 1989.

4.Корній Л. П. Історія української музики. Київ-Харків-Нью-Йорк. Частина перша, 1996.

Додаткова література:

1.Архімович Л., Гордійчук М. М. Лисенко Архимович Л., Гордійчук М. Микола Лисенко. Життя і творчість. - К.: 1992.

2. Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Каришева Т. Музикальная культура Украйни. - М.: 1961.

3. Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреер-Ткаченко О. Нариси з історії української музики.-К.: 1964, ч. 1,2.Опера, як один з найважливіших жанрів 2-ої половини 19 ст.

Питання до теми:

1.Сучасник М.В. Лисенка – П.П. Сокальський (1832-1887).

2. Опера Сокальського “Осада Дубна” (1878)

3. М.М. Аркас (1852-1909) – цікава постать в українській музичній культурі кінця 19 ст.

4.Опера “Катерина” (1890) за поемою Т. Шевченка.Твори для аналізу: П. Сокальський опера “Осада Дубна”, М. Аркас опера “Катерина”

Основна література :

1.Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. та упоряд. О. Я. Шреєр-Ткаченко. - К., 1969.

2.Історія української музики: В 6-ти т. - К., 1989.

3.Корній Л. П. Історія української музики. Київ-Харків-Нью-Йорк. Частина перша, 1996.

Додаткова література:  1. Карышева Т. П. Сокальский. Жизнь и творчество. - М., 1984.

2. Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Каришева Т. Музикальная культура Украйни. - М.: 1961.

3. Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреер-Ткаченко О. Нариси з історії української музики.-К.: 1964, ч. 1,2.Галицька музична культура 2-ої половини 19 сторіччя

Питання до теми:

1.Посилення процесу консолідації українського народу.

2. Громадська і творча діяльність М. Драгоманова, І. Франка, Л. Українки, М. Лисенка та ін.

3.Активізація громадсько-культурного життя. М. Вербицький, І. Лаврівський – засновники світської західноукраїнської музики.

4.Вербицький М.І. (1815-1870) - перший найвидатніший представник західноукраїнської професійної музики.

5.А. Вахнянин (1841-1908) – диригент, публіцист, письменник, автор першої західноукраїнської опери “Купало”, хорів та обробок українських народних пісень.

6.Д. Січинський (1865-1909) – перший композитор-професіонал Галичини. Провідна роль хорового та пісенно-романсового жанрів, заснованих на народно-пісенних інтонаціях.

Твори для аналізу: А. Вахнянин. Опера “Купало” (фрагменти), Д. Січинський. Кантати, М.Вербицький гімн «Ще не вмерла Україна», «Святий Боже»

Основна література :

1.Загайкевич М. Музичне життя Західної України другої половини ХІХ ст. - К., 1960.

2. Загайкевич М. Музично-театральне життя першої половини XIX ст. // Київ музичний. - К., 1982. - С. 17-28.

3.Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. та упоряд. О. Я. Шреєр-Ткаченко. - К., 1969.

4. Історія української музики: В 6-ти т. - К., 1989.

5.Корній Л. П. Історія української музики. Київ-Харків-Нью-Йорк. Частина перша, 1996; частина друга, 1998.
Додаткова література:

1. Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Каришева Т. Музикальная культура Украйни. - М.: 1961.

2. Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреер-Ткаченко О. Нариси з історії української музики.-К.: 1964, ч. 1,2.

Новаторські пошуки в жанрі обробки народної пісні М.Д. Леонтовича (1877-1921)

Питання до теми:

1.Творчість композитора М.Леонтовича – яскраве і самобутнє явище в українській музичній культурі.

2. Характерні риси методу обробок народних пісень.

3. Розкриття в музиці внутрішнього змісту поетичного тексту; широке використання різноманітних поліфонічних засобів.

Твори для аналізу: обробки народних пісень: “Мала мати одну дочку”, “Козака несуть”, “Пряля”, “Із-за гори кам'яної”, “Щедрик”, “Дударик”, “Над річкою-бережком», тощо

Основна література :

1.Історія української радянської музики. - К.: Музична Україна, 199о.

2. Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. та упоряд. О. Я. Шреєр-Ткаченко. - К., 1969.

3. Історія української музики: В 6-ти т. - К., 1989.

4.Корній Л. П. Історія української музики. Київ-Харків-Нью-Йорк. Частина перша, 1996; частина друга, 1998

Додаткова література:

1. Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Каришева Т. Музикальная культура Украйни. - М.: 1961.
  1. Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреер-Ткаченко О. Нариси з історії української музики.-К.: 1964, ч. 1,2.

  2. Гордійчук М. Микола Леонтович. - К.: 1977.Хорова творчість К.Г. Стеценка (1882-1922), Я.С. Степового (1883-1921), Л.М. Ревуцького (1889-1977), Б.М.Лятошинського (1895-1968).

Питання до теми:

1.Багатогранність тематики та жанрів К.Стеценка.

2.Визначальна роль хорового жанру в творчості К.Стеценка.

3.Особливості музичної драматургії кантати “Єднаймося”

4.Особливості музичної драматургії поеми-кантати “У неділеньку святую”. 5.Пошуки нових прийомів у жанрі оброки народної пісні.

6.Романтична лірико-епічна спрямованість змісту хорових творів Л.Ревуцького. Обробки народних пісень.

7.Риси стилю Б.Лятошинського - загострена конфліктність, наскрізний розвиток. Новаторство творчого методу. Еволюція стилю.

8.Обробки народних пісень - творча лабораторія композитора Б.Лятошинського, де формувалися принципи симфонізації, переосмислення фольклору.

Твори для аналізу: К.Стеценко обробки народних пісень “Колядки і щедрівки”,Кантата “Єднаймося”. Поема-кантата “У неділеньку святую»,

хорова поема “Сон”; Л.Ревуцький обробки народних пісень, поема-кантата „Хустина", хорові цикли Б.Лятошинського на слова О.Пушкіна.

Основна література :

1.Історія української радянської музики. - К.: Музична Україна, 199о.

2. Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. та упоряд. О. Я. Шреєр-Ткаченко. - К., 1969.

3. Історія української музики: В 6-ти т. - К., 1989.

4.Корній Л. П. Історія української музики. Київ-Харків-Нью-Йорк. частина друга, 1998

Додаткова література:

1. Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Каришева Т. Музикальная культура Украйни. - М.: 1961.
2.Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреер-Ткаченко О. Нариси з історії української музики.-К.: 1964, ч. 1,2.

3. Белза І. Лятошинський Б.М. - К.: 1974.

4.Булат Т. Яків Степовий. - К.: 1980.

5.Бялик М. Л.М. Ревуцький. Риси творчості. - К.: 1973.

6.Лісецький С. Кирило Стеценко. - К.: 1974.

7. Самохвалов В. Борис Лятошинский . -К.: 1974.Новітня українська хорова музика

Українська музична культура 50-х років. Огляд творчості композиторів: К. Данькевич, Ю. Мейтус, А. Штогаренко, Г. Майборода, Д. Клебанов, С. Людкевич

Питання до теми:


Твори для аналізу: Ю. Мейтус. Уривки з опери „Украдене щастя",

Г. Майборода уривки з опери „Милана"

Основна література :

1.Історія української радянської музики. - К.: Музична Україна, 199о.

2. Історія української музики: В 6-ти т. - К., 1989.

3.Корній Л. П. Історія української музики. Київ-Харків-Нью-Йорк. Частина перша, 1996; частина друга, 1998.

Додаткова література:

1.Боровик М. Творчість Андрія Штогаренка. - К.: 1965.

2.Гордійчук М. Г.І. Майборода. -К.: 1963.
Українська музична культура 60-90-хроків.

Хорова творчість Л.Дичко

Питання до теми:

1.Стилістичні зміни у хоровій творчості композиторів

2. Відродження на якісно новому рівні „фольклорної хвилі" початку 20 ст.

3. Неокласичні і неоромантичні тенденції.

Твори для аналізу: опери "Золотослов"слова народні 1992(для солістів та хору)

«Різдвяне дійство» слова народні 1998(для солістів, хору та ударних)

Ораторії

«І нарекоша ім'я Київ» тексти літописів 1982(для солістів, хору, інструм. ансамблю)

«Індія-Лакшмі» тексти індійських поетів 1989(для солістів, хору, симф. оркестру)

Симфонії


«Вітер революції» вірші М. Рильського та П. Тичини 1976

«Зелене Євангеліє» для сопрано, баса та камерного оркестру 1990. На вірші Б.-І. Антонича

Кантати

Рапсодія «Думка» вірші Т. Г. Шевченка 1964 (для колорат. сопрано, чоловічого хору, симфонічного оркестру)«Червона калина» слова старовинних українських пісень 1968 (для хору, солістів та інструментального ансамблю)

«Пори року» слова народні 1973

«Карпатська» слова народні 1974

«Сонячне коло» вірші Д. Чередниченка 1975 (для дитячого хору та симфонічного оркестру)

«Здрастуй, новий добрий день» вірші Є. Авдієнка 1976 (для дитячого (жіночого) хору)

«Весна» вірші Є. Авдієнка 1980 (для дитячого хору та симфонічного оркестру)

«Барвінок» вірші С. Жупанина 1980 (для дитячого хору та симфонічного оркестру)

«Ода музиці» вірші Б. Олійника 1980 (для мецо-сопрано, хору, камерного оркестру та органа)

«У Києві зорі» слова народні 1982 (для сопрано, чоловічого хору та інструментального ансамблю)

Ода «Довженкові» вірші М. Вінграновського 1984 (для чоловічого хору і органа)

П'ять фантазій за картинами російських художників 1962, 1972 (для хору і симфонічного оркестру)

Хорові концерти

«Краю мій рідний» вірші Б. Олійника та С. Жупана 1995–1998 (для солістів та хору)

«Французькі фрески» 1995 для читця, мішаного хору, квартету духових, органу, ударних

«Іспанські фрески» (для хору та ударних) 1996–1999

«Швейцарські фрески» 2002(для двох читців, мішаного хору, органу і ударних)

Хорові поеми

«Голод — 33» вірші С. Коломійця (1993)

«Лебеді материнства» вірші В. Симоненка (1996)

Літургії


Літургія № 1 для однорідного хору (чол., жін.)1989, 1990

Літургія № 2 для мішаного хору 1990

«Урочиста Літургія» для мішаного хору (2000–2002)

Окремі хорові твори a capрella

П'ять прелюдій в стилі «шань-шуй» — на вірші японських поетів (1989)(для жіночого хору)

Псалом 67 (для жіночого хору)(1999)

Дві колядки слова народні(1996)

Місячна фантазія вірші П. Мовчана (1999)

Лісові далі

Сонячний струм

Основна література :

1.Історія української радянської музики. - К.: Музична Україна, 199о.

2. Історія української музики: В 6-ти т. - К., 1989.

3.Корній Л. П. Історія української музики. Київ-Харків-Нью-Йорк. частина третя, 2001.

4. Гордійчук М. Леся Дичко. - К.: 1978.
Додаткова література:

1. Українська та свтова музична культура: сучасний погляд // Науковий вісник НМАУ ім.Чайковського. Вип. 43. Кн. 1, 2. - К., 2005.|

2. Українське музикознавство. - Вип. 27.- К., 1990.

3. Черкащина М. Опера 20 століття. Нариси. - К.: 1981

5. Терещенко А. Українська радянська кантата і ораторія. - К.: 1975.
Українська хорова музика сьогодення М.Скорик, Є Станкович, Г.Гаврилець, В.Камінський,В. Зубицький, М. Шух, О. Яківчук, В. Степурко, Ю. Алжнєв.

Питання до теми:

1.Вияв творчої індивідуальності у хоровій творчості Г.Гаврилець

2.Традиції львівської композиторської школи у хоровій творчості М.Скорика

3.Джерело творчості Є Станковича

4.Жанрово – стилістичний аналіз хорової творчості В.Камінського

5.Фольклорні та духовні мотиви в хорових мініатюрах В.Зубицького

6.Народні традиції в творчості О.Яківчука

7.Хоровий стиль Ю.Алжнєва

Твори для аналізу: Г.Гаврилець Музично-сценічне дійство "Золотий камінь посіємо” (1997):

"Kyrie eleison” для мішаного хору (2006).

"Блаженний, хто дбає про вбогого” (пс. 2000) для жіночого хору.

"До Тебе підношу я, Господи, душу свою” (пс. 2000) для чоловічого хору.

"Боже мій, нащо мене Ти покинув?” (пс. 2000) для мішаного хору.

"Тільки в Богові спокій душі моїй” (пс, 2004) для мішаного хору.

"Херувимська” для мішаного хору (2002).

"Тебе поєм” для мішаного хору (2002).

"Нехай воскресне Бог! ”, хоровий концерт (2004).

"Богородице, Діво, радуйся! ” для жіночого хору (2004).

"Stabat Mater” для хору з оркестром (2002).

"Miserere” для хору з оркестром (2008).

"Кроковеє колесо", фольк-концерт для жіночого хору (2004) на народні тексти.

"Ой, в полі, полі”, щедрівка для голосу і чоловічого хору (2002).

"В неділю рано”, колядка для чоловічого хору (2001).

"Радуйся”, колядка для чоловічого хору (2001).

"Ой, через садок, та й доруженька” (2003).

Ходить-походить місяць по небу... ”, обробка поліської колядки для жіночого голосу та чоловічого хору (2006).

"На краю села висока гора”, обробка поліської колядки для чоловічого хору (2006).

Обробка поліської колядки "Через мости високіє” для чоловічого хору (2007).

Обробка поліської колядки "У пана дзядзька” для чоловічого хору (2007).

"Жалі мої, жалі” для чоловічого хору на народні тексти (2004).

"Мій Боже любий, заступись” для голосу і мішаного хору, пам’яті М. Березовського (1992).

Три хори на вірші Олександра Олеся (1983).

"Чатепто” на вірші Олександра Олеся для мішаного хору (1992).

"Ти до мене прийшла” на вірші В. Симоненка (1998).М.Скорик - кантати для хору і симфонічного оркестру

«Весна» (на слова І. Франка 1960),

«Людина» (сл. Е. Межелайтіса, 1964),

поема-кантата «Гамалія» (сл. Т. Шевченка, 2003)

опера «Мойсей» (Лібрето Б.Стельмаха за І. Франком, 2001

Є Станкович Симфонія №3 («Я стверджуюсь») для соліста, мішаного хору та симфонічного оркестру, слова П. Тичини.

1978—2000 «Купало», 2-га дія із опери «Цвіт папороті», для камерного хору, перекладення М. Гобдича.

1985 Симфонія-Диптих, для хору a cappella, на слова Тараса Шевченка.

1991 Реквієм-Каддиш «Бабин Яр» для тенора, баса, хору та оркестру, слова Д. Павличка.

1991 «Чорна Елегія», для хору та оркестру, слова П. Мовчана.

1993 «Панахида за померлими з голоду», для солістів, двох мішаних хорів, чтеця та симфонічного оркестру, слова Д. Павличка.

1994 «Нехай прийде царство Твоє» на біблійні тексти, для мішаного хору та симфонічного оркестру.

1997 Твори для жіночого хору a cappella.

1998 Твори для мішаного хору a cappella на слова Івана Франка.

1998 «Господи, Владико наш», Концерт для хоруа cappella на тексти із Біблії.

1999 Псалом №27 для чоловічого хору «До Тебе, Господи, взиваю я».

1999 Псалом №22 для жіночого хору.

2000 Псалом №83 для мішаного хору a cappella.

2001 «Слово о полку Ігоревим» для сопрано, тенора, баритона, баса, мішаного хору та симфонічного оркестру.В.Камінський - поема «Корчагінці» (1978),

Симфонія № 2 «Ріка дружби» (сл. Б.Стельмаха, 1983-86),

кантата «Іван Підкова» (сл. Т.Шевченка, 1988),

Дві камерні кантати (сл. Дм. Павличка, 1987; сл. Т.Шевченка, 1988),

кантата-симфонія «Україна. Хресна дорога» (сл. І.Калипця, 1992);

ораторія Іду. Накликую. Взиваю…, для солістів, читця мішаного хору та оркестру на тексти митрополита Андрея Шептицького в поетичному опрацюванні Ірини Калинець (1998),

Акафіст до Пресвятої Богородиці (2002),

кантата «Благодатна пора наступає» для солістів, мішаного хору та солістів на тексти І.Франка (2006),

«Героїчна поема» для сопрано, баритона та симфонічного оркестру на тексти Ірини Калинець (2008),

Hymn «Mężu natchniony przez łaskę» до віршів Św. Józefa Bilczewskiego для сопрано, барітона, мішаного хору та симфонічного оркестру(2008).

«Пісня Мойсея» для соліста (барітон), мішаного хору та оркестру. Текст в поетичному опрацюванні Ірини Калинець. (2009).

Літургія Іоанна Златоуста для солістів і мішаного хору (1999–2000),

Пасхальна Утреня для мішаного хору а cappella (2005),

пісні, обр. укр. пар. Пісень.В.Зубицький «За нашим стодолом» (1977), «У неділю на весіллі» (1986), та фольклорний мінітриптих «Співаночки, духовна мініатюра «Молитва», твори духовної тематики – «Царю небесний» (1999), «Я люблю Господа» (2004), «Молитва Пресвятій діві Марії». хорові мініатюри – «Моя любов» (на сл. П. Підгорецького), «Сини» (на сл. С. Демчука), «У нашім краї на землі» (1993) і «Праведная душе» (на сл. Т. Г. Шевченка), триптих «Поезії» (на сл. Ліни Костенко) (1985).

О.Яківчук ораторія «Скіфська пектораль» (сл. Б.Мозолевського), 2 кантати-симфонії: «Явір» (вірші Б.Олійника) та «Тридцять третій» пам’яті жертв голодомору (вірші В.Юхимовича), камерні кантати «Балада про безсмертя» (вірші О.Демиденка), «Капели» (вірші Ю.Друніної), «Київська зоря» (вірші П.Перебийноса), «Калинонька»(вірші І.Малковича), «Осіння кантата» (вірші автора),для хору без супроводу «Триптих» (1977), хорова симфонія «Відгомін дитинства» (вірші Ю.Сердюка, 1987); Літургія, твори світської тематики на вірші українських поетів («Тече вода з-під явора» вірші Т.Шевченка та інш.), «Коляки та щедрівки»; для дитячого хору цикл «Горіховий дощ» (1986), кантата «Казка про Жука».

Ю.Алжнєв Хорові концерти

Основна література :

1.Історія української радянської музики. - К.: Музична Україна, 199о.

2. Історія української музики: В 6-ти т. - К., 1989.

3. Кияновська Л. М.Скорик: творчий портрет композитора в дзеркалі епохи. - Львів, 1994.

4. Корній Л. П. Історія української музики. Київ-Харків-Нью-Йорк. частина третя, 2001.

Додаткова література:

1.Культурологічні проблеми української музики (наукові дискурси пам’яті академіка І.Ф.Ляшенка) // Науковий вісник НМАУ ім.Чайковського. Вип. 16. - К., 2002.

2.Лісецький С. Євген Станкович. - К., 1984.

3.Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. - Львів, 2000.Завдання для самостійної роботи студентів
Розділ 1. Зарубіжна хорова музика

Вокально-хорові жанри епохи Відродження

Прослухати і зробити аналіз наступних творів:

Жанекен К. «Битва при Маріньяні», «Спів птахів».

Жоскен Депре. «Incarnatus».

Ласо О. «Відлуння», «Мій муженек», «Янголятко».

Палестрина Дж. «У синьому небі», «Меса Папи Марчелло».

Монтеверді К. Мадригали «Хто душу виливає», «О, я хотів би померти від любові».

Тезаурус


Відродження

нідерландська школа

Венеціанська школа

Римська школа

мотет

мадригал


меса

канцона


шансон

вілланелла

фротолла

контрапункт

Cantus Firmus

Палестрина Д.

Ласо О.

Монтеверді К.


Виникнення опери. Італійські оперні школи.

Прослухати і зробити аналіз наступних творів:

Монтеверді К. Хори з опери «Орфей».

Люллі Ж. Хори з опери «Альцеста».

Перселл Г. Хори з опери «Дідона і Еней» (пісня матросів і фінальний хор «Уболіваючи, поникли два крила»).

Тезаурус


камерата

опера


музична драма

лірична трагедія

Пері Я.

Монтеверді К.Люллі Ж.

Перселл Г.


Романтична мініатюра «а сарреllа»

Прослухати і зробити аналіз наступних творів:

Шуберт Ф. «Любов», «Ніч», «Хоровод», «Тиша».

Мендельсон Ф. «Ліс», «Мисливська пісня».

Шуман Р. «Привіт весни», «Нічна тиша», «Доброї ночі».

Брамс І. «У нічній тиші», «О, зачекай», «Лісова ніч», «Розмарин».

Тезаурус

романтизм

хорова мініатюра а "сарреllа

лідертафель

Шуберт Ф.

Мендельсон Ф.

Шуман Р.

Брамс І.
Циклічні інструментально-хорові жанри XVII-XIX ст.

Прослухати і зробити аналіз наступних творів:

Бах І. С. «Меса сі мінор» (хори № 1, 4, 15, 16, 24); «Страсті за Матфеєм» (хори № 1, 47, 72, 78); «Страсті за Іоанном» (№ 1, 21), Магніфікат (№ 1, 10, 11, 12); духовні кантати (№ 4, 6, 21, 106); світські кантати: «Змагання Феба і Пана» (хор «Увага, увага»), «умиротворення Еол» (хорові номери) .

Гендель Г. Ф. Ораторія «Месія» (хори № 12, 22, 42).

Перголезі Дж. «Stabat Mater» (№ 1, 11, 12, 13).

Гайдн Й. «Пори року» (№ 1, 2, 19).

Моцарт В. А. Меса з-мінор, Реквієм (№ 1, 2, 6).

Бетховен Л. Дев'ята симфонія (Фінал - Ода до радості). Урочиста меса (Kyrie).

Брамс Й. «Німецький реквієм» (№ 2).

Верді Дж. Реквієм (№ 2).

Тезаурус


бароко

контрапункт

поліфонія

фуга


Магніфікат

меса


реквієм

Пассіон


кантата

ораторія


протестантський хорал

Гендель Г. Ф.

Бах І. С.

Перголезі Д.

Гайдн Й.

Моцарт В. А.

Бетховен Л.

Брамс І.


Верді Дж.
Оперно-хорова творчість зарубіжних композиторів XVIII-XIX ст.

Прослухати і зробити аналіз наступних творів:

Глюк Х. Вступний хор з опери «Орфей».

Моцарт В. «Хор спить безтурботно море», «Рятуйтесь, ховайтеся» з 2 дії опери «Ідоменей», «Ми сьогодні рано встали» з опери «Весілля Фігаро», заключний хор «! Тільки хоробрим слава» з 2-го дії опери «Чарівна флейта ».

Россіні Д. Хор тирольцев з опери «Вільгельм Телль».

Вебер К. Хор мисливців з опери «Вільний стрілець».

Вагнер Р. Хор прях, хор «Слава мистецтву» з опери «Тангейзер»; Весільний хор з опери «Лоенгрін».

Верді Дж. Хор іудеїв з опери «Набукко», фінал II дії з опери «Аїда»; Інтродукція, кіпрський хор з опери «Отелло».

Гуно Ш. Сцена вальсу з хором. Хор солдатів з опери «Фауст».

Бізе Ж. Хор тютюнниці, хор контрабандистів з опери «Кармен».

Сметана Б. Хори «Як же нам не радіти», «Хто пиво з нами п'є» з опери «Продана наречена».

Тезаурус


опера

оперні реформатори

класицизм

опера-буф

опера серіа

зингшпиль

німецька романтична опера

французька лірична опера

драматургічні функції хору

бельканто

Глюк Х.

Моцарт В.Россіні Д.

Вебер К.


Вагнер Р.

Верді Дж.

Гуно Ш.

Бізе Ж.


Сметана Б.
Хори малих форм у творчості зарубіжних композиторів ХХ ст.

Прослухати і зробити аналіз наступних творів:

Пуленк Ф. «Смуток», «Білий сніг», «Марі».

Барток Б. «Словацькі народні пісні», «Тоска», «Гей, скрипаль, грай», «Втікач», «В'язень», «Сільські сцени».

Кодай 3. «До Ліста», «Вечірня пісня», «Їв циган солоний сир», «Вночі в горах».

Дворжак Б. Цикл «Про природу».

Тезаурус

французька «Шістка»

фольклоризм

хор а капела

Пуленк Ф.

Барток Б.

Коду 3.

Дворжак Б.


Оперно-хорова творчість зарубіжних композиторів ХХ ст.

Прослухати і зробити аналіз наступних творів:

Бріттен Б. Хори з опер «Пітер Граймс», «Поворот гвинта», «Блудний син».

Барток Б. Хори з опери «Замок герцога Синя Борода».

Коду 3. Хори з опери «Харі Янош».

Гершвін Д. Хори з опери «Поргі і Бесс» («Як тут всидіти»).

Тезаурус

опера


французька «Шістка»

неофольклоризм

англійська камерна опера

американська національна опера

Бріттен Б.

Барток Б.

Коду 3.

Гершвін Д.


Циклічні інструментально-хорові жанри ХХ століття

Прослухати і зробити аналіз наступних творів:

Орф К. Сценічна кантата «Карміна Бурана» (№ 1, 2, 5, 14)

Пуленк Ф. Кантата «Лик людський» («Страшна мені ніч»)

Бріттен Б. «Військовий реквієм» (№ 2)

Онеггер А. Ораторія «Жанна д 'Арк на багатті»

Тезаурус

кантата


ораторія

реквієм


Орф К.

Пуленк Ф.

Бріттен Б.

Онеггер А.


Розділ 2. Російська хорова музика


Каталог: depart
depart -> О. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
depart -> Р. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
depart -> Ірина барган повернись у реальність
depart -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart -> “хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари
depart -> Ббк 3. Ганна Скорейко, Ірина Яворська


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...
Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Фотографія" / В. С. Мошинський, Херсон. Хнту. 2009. 54 с
Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»

Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»

Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка