Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українськоюСкачати 106.54 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір106.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності з українською, російською мовами навчання та мовами національних меншин
Схвалена на засіданні науково-методичної ради Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 29.05.2014, протокол № 2
Програма навчального предмету «Православна культура Слобожанщини» розрахована для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та ураховує основні вимоги, що передбачені чинними Законом України «Про освіту» (зі змінами), Законом України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (впроваджено в частині базової загальної середньої освіти з 01.09.2013),Національною стратегією розвитку освіти України, затвердженою Указом Президента України від 25 червня 2013№ 344/2013.

Православна культура Слобідської України, як одного зі складових історико-географічного регіону єдиної та неподільної України, в її історичному розвитку є важливою частиною загальносвітової духовно-моральної культури цивілізації.Ключова ідея – продовження формування в учнів знань про особливості розвитку православної культури Слобожанщини–Харківщини, діяльність визначних діячів регіону та їх унесок у культурне, освітнє, художнє, літературне середовище регіону в контексті його історичного розвитку.

Навчальний курс є світською, культурологічною, філософсько-герменевтичною дисципліною.

У 8-му класі навчальний предмет Православна культура Слобожанщини» присвячений, у тому числі, й видатним постатям православної культури Слобожанщини, Харківщини та рідного населеного пункту.

Вивчення учнями 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності області предмету «Православна культура Слобожанщини» логічно передує опануванню майбутніми дев’ятикласниками регіонального навчального курсу «Харківщинознавство».


Навчальна програма факультативного / спеціального курсу

для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності «Православна культура Слобожанщини.8 клас»

(для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з українською, російською мовами навчання, мовами національних меншин)
17 годин на навчальний рік (0,5 години / тиждень) або

34 години на навчальний рік (1 година / тиждень)

з/п


Назва теми заняття (уроку)

Кількість годин

на тижденьВимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Заняття (урок) № 1.

Вступ. Мета, завдання, зміст й особливості навчального предмета в 8-му класі. Історичні джерела.

1 година за двома варіантами програм

Учень/учениця:

Називають важливі події з історії розвитку рідного краю, її православної культури, історичних діячів, визначні пам’ятки храмової архітектури. Знають мету навчального курсу та його практичне значення. Володіють змістом понять «культура», «православна культура», назви історико-географічного регіону України – Слобожанщина. Уміють визначити провідні ідеї навчального курсу. Можуть класифікувати і сторичні джерела.Заняття (урок) № 2.

Історичні постаті православної культури Слобожанщини та їх роль і місце в розвитку регіону (від ХVІІІ століття до сьогодення). Діяльність архієпископа Харківського та Богодухівського Никодима як видатного церковного, громадського та культурного діяча слобожанського регіону.

1 година або

2 години


Учень/учениця:

знають і називають найвидатніші історичні постаті православної культури Слобожанщини, характеризують їх роль та місце в розвитку нашого краю (від ХVІІІ століття до сьогодення); ім’я митрополита Никодима – архієпископа Харківського і Богодухівського, розуміють його роль у житті Православної Церкви як на Слобожанщині, так і в інших місцях його служіння; аналізують духовно-моральну змістову творів митрополита Никодима, дають їм оцінку; мають бажання більш глибше познайомитися з поетичною та духовно-пастирською спадщиною Никодима, слухати пісні на його вірші.Заняття (урок) № 3.

Чини в православній ієрархії. Їх походження та значення.

1 година або

2 години


Учень/учениця:

мають уявлення про чини в православній ієрархії, розуміють їх значення. Вміють правильно звертатися до осіб духовенства, відтворюють історичні події, пов‘язані з відновленням православної ієрархії Української православної церкви.Уміють давати визначення ключовим поняттям: чини, церковна ієрархія, біле та чорне духовенство, характерний одяг священнослужителів.Заняття (урок) № 4.

Перший єпископ Слобідсько-Український та Харківський Христофор (Харитон Семенович Сулима, 16.10.1799–06.02.1813).

1 година або

2 години


Учень/учениця:

знають про час утворення Слобідсько-Української (Харківської) єпархії. Дають визначення поняттям «єпархія», «консисторія», «єпископ», «митрополит».

Уміють характеризувати діяльність Христофора (Сулими), давати оцінку його діяльності для культурно-духовного розвитку регіону.


Заняття (урок) № 5.

Єпископ Слобідсько-Український та Харківський Аполлос (Тимофій Терешкевич, 14.10.1813–19.01.1817).

1 година або

2 години


Учень/учениця:

уміють характеризувати діяльність Аполоса (Терешкевича), давати оцінку його діяльності для культурно-духовного розвитку регіону, подальшого становлення православного життя на Слобожанщини, його взаємозв’язок із іншими віруваннями та культурами.Заняття (урок) № 6.

Єпископ Харківський та Охтирський Мелетій (Михайло Іванович Леонтович, 22.06.1836–29.02.1840).

1 година або

2 години


Учень/учениця:

вміють характеризувати діяльність Мелетія (Леонтовича), давати оцінку його діяльності для духовно-культурного розвитку регіону, орієнтуються в ступенях духівництва; знаходять різницю та спільне між змістом педагогічної діяльності та пастирської; розуміють поняття «духовний подвиг».Заняття (урок) № 7.

Єпископ Харківський та Охтирський Філарет (Дмитро Григорович Гумілевський, 06.11.1848–02.05.1859) та його «Історико-статистичний опис Харківської єпархії».

1 година або

2 години


Учень/учениця:

знають і характеризують роль та місце в розвитку нашого регіону діяльність єпископа Філарета; розуміють його роль у житті Православної Церкви як на Слобожанщині, так і в інших місцях його служіння; аналізують духовно-моральну змістову твору(-ів) Філарета, дають йому оцінку; мають бажання більш глибше познайомитися з духовною спадщиною Філарета.Заняття (урок) № 8.

Єпископ Харківський та Охтирський Макарій (Михайло Петрович Булгаков, 02.05.1859–10.12.1868). Православні традиції та зміни побутового життя в регіоні в пореформений час.


1 година або

2 години


Учень/учениця:

повторюють зміст понять: «єпархія», «благочинство»; розповідають про особливості духовно-культурного розвитку краю в пореформений час та про діяльність єпископа Макарія.Заняття (урок) № 9.

Єпископи Харківський та Охтирський Нектарій (Микола СамуіловичНадеждин, 21.01.1869–07.09.1874), Амвросій (Олексій Йосифович Ключарьов, 22.09.1882–03.09.1901), Арсеній (Олександр Дмитрович Брянцев, 08.02.1903–28.04.1914), Антоній (Олексій Павлович Храповицький, 14.05.1914–1918).


1 година або

3 години


Учень/учениця:

на вибір знають і характеризують роль і місце в розвитку нашого регіону діяльність єпископів Православної Церкви; визначають їх роль у житті, особливо духовно-моральному, населення Слобожанщини, вплив на розвиток культури регіону.Заняття (урок) № 10.

Г. Квітка-Основ’яненко. В.Н. Каразін, Тимофій Іванович Буткевич

1 година або

2 години


Учень/учениця:

знають про життєвий шлях українського вченого, винахідника, громадського діяча і просвітителя В.Н. Каразіна; висловлюють власну думку щодо розуміння ліберальних поглядів на державний устрій В.Н. Каразіна. Володіють основними фактами біографії Г. Квітки-Основ’яненка, називають його твори, висловлюють власні думки щодо особистості письменника.Характеризують внесок діячів православної церкви, на прикладі діяльності Т.І. Буткевича, в культурну спадщину Слобідської України як складової єдиної України.

Ставляться з повагою до видатних постатей Слобожанського краю.


Заняття (урок) № 11.

Сергій ІринейовичМиропольський, 1842–1907, його педагогічна, наукова та просвітницька діяльність.

1 година або

2 години


Учень/учениця:

розкривають провідну педагогічну діяльність видатного освітянина, показують її вплив на розвиток культури регіону.Заняття (урок) № 12.

Родина Алчевських (Донців-Захаржевських; Рєпіних). Г. Семирадський.

1 година або

2 години


Учень/учениця:

на прикладі видатних родин Слобожанщини показують, як освіта й виховання впливають на становлення та подальший розвиток особистості; уміють аналізувати уривки з документів і робити висновки за результатами проведеної роботи; демонструють любов до рідного краю, до рідного народу.Заняття (урок) № 13.

Діячі православної культури та церкви в роки радянської влади: Костянтин, Іннокентій, священомученик Олександр. Зруйновані храми регіону.

1 година або

3 години


Учень/учениця:

знають характерні риси та особливості розвитку православного життя регіону (області) в роки радянської влади. Розкривають, на прикладі діяльності Олександра, архієпископа Харківського, та всіх новомучеників Слобідського краю, громадянську позицію та життєвий подвиг у переламні часи розвитку нашої держави.Заняття (урок) № 14.

Особливості розвитку православної культури та діяльності Православної церкви на Харківщині в роки Великої Вітчизняної війни.

1 година або

2 години


Учень/учениця:

знають про складні та суперечливі процеси всередині Православної Церкви, набувають умінь аналізувати уривки з сучасних досліджень і першоджерел (виступів, послань, рішень та ін.) про трагічні сторінки історії нашого регіону в часи нацистської окупації з метою надання об’єктивної оцінки становища культури та церкви в 1941-1943 роках. Дають оцінку діяльності провідних діячів культури у часи окупації та Великої Вітчизняної війни.Заняття (урок) № 15.

Знані постаті православної культури рідного населеного пункту (села, селища, міста, району).

1 година або

2 години


Учень/учениця:

можуть розкритисуть розвиткуправославної культури рідного населеного пункту (на прикладі Свято-Архангело-Михайлівського храму та життєвого досвіду отця Димитрія (ДмитріяАкіловича Пушкаря); знають вічні, сформовані протягом багатьох століть духовно-моральні цінності населення рідного краю.Заняття (урок) № 16.

Моральний стан родини православного священиків. Родина православна священика. Родинний уклад родини православного священика. Подвижницький подвиг родини православного священика.

1 година або

2 години


Учень/учениця:

знають зміст понять «подвиг», «подвижник», розкривають особливості сімейного укладу православного священика, морального стану родини православного священика, наводять приклади подвижницького подвигу родини православного священика, використовують міжпредметні зв’язки (з українською та світовою літературами) для розкриття ролі священика в повсякденному житті населення.Заняття (урок) № 17.

Узагальнення набутих знань ікомпетентностей з навчального курсу. Екскурсія.

1 година за двома варіантами програм

Учень/учениця:

Уміють використовувати набуті компетентності у повсякденному житті, під час спілкування з однолітками, представниками інших конфесій.

Знають основні поняття цього навчального курсу, ключові історичні постаті православної культури Слобожанщини.

Можуть самостійно знаходити інформаційні матеріали до відповідних тем навчального курсу, характеризувати діяльність видатних постатей регіону та ін.
Керівники авторського колективуМ.В. Татаринов, завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», відмінник освіти України.
Авторський колектив – члени обласного тимчасового творчого колективу вчителів-учасників пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», які впроваджують його з 01.10.2010 року:М.В. Татаринов, завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», вчитель історії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 104 Харківської міської ради Харківської області; Батинський А.В., директор, учитель історії та правознавства Вовчанської гімназії № 1 Вовчанської районної ради Харківської області, Войтенко Н.М., вчитель світової літератури, практичний психолог Шарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області; Воропаєва В.В., вчитель історії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 95 ім. 299-ї Харківської стрілецької дивізії Харківської міської ради Харківської області; Дубініна С.І., директор Липецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області; Нагорнюк О.В., вчитель історії Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Початок мудрості» Харківської області; Ухань Н.І., вчитель української мови та літератури, етики Близнюківського ліцею Близнюківської районної ради Харківської області; Шаповал Н.В., вчитель курсів духовно-морального спрямування Малоданилівського ліцею Дергачівської районної ради Харківської області; Шелест Т.О., вчитель курсів духовно-морального спрямування Дворічнокутянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дергачівської районної ради Харківської області, Юрчук Д.В., учитель історії Ізюмської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів№ 4 Ізюмської міської ради Харківської області.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською iconПрограма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм...
Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською iconПро затвердження Примірної інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності

Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...
Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською iconМетодичні рекомендації для вчителів фізики середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентів фізико математичних факультетів педагогічних закладів, учнів шкіл
Фізичний експеримент як засіб свідомого засвоєння матеріалу. (методичні рекомендації) – Ніжин – 2012р
Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською iconПрограма курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини»
Батинський А. В., Войтенко Н. М., Воропаєва В. В., Дубініна С.І., Клімова С. В., Костюк І. О., Мацегора З. М., Татаринов М. В., Ухань...
Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005-2009 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-х 7-х класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005, 2006, 2007 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
Методичні рекомендації до навчальної програми факультативного / спеціального курсу «Православна культура Слобожанщини» для учнів 8-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм власності з українською iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка