Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мовиСкачати 411,53 Kb.
Дата конвертації07.07.2017
Розмір411,53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Слоутський навчально-виховний комплекс:

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

дошкільний навчальний заклад «Волошка»

Глухівської районної ради2015 рік


Упорядник: Лихошапка Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Слоутського НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Волошка» Глухівської районної ради

У даному посібнику наведено зразки лінгвістичних акродиктантів до відповідних тем чинної програми з української мови, які підходять для конструювання стандартних і нестандартних уроків, підвищують ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів. Пропонуються різноманітні типи вправ, що мають свої особливості в організації та змістовому наповненні. Цей матеріал вчителі можуть використовувати для створення власної моделі взаємодії з учнями на уроках мови, враховуючи сучасні вимоги до проведення різноманітних типів уроків.

Система дібраних вправ «Лінгвістичні акродиктанти» спрямована на інтенсивне повторення вивченого матеріалу протягом навчального року. Дані акродиктанти зацікавлять учнів і спонукають до глибшого засвоєння тем.

Для вчителів словесників та учнів.

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………4

Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови……………………………........................................6Система лінгвістичних акродиктантів з теми:

 • фонетика………………………………………………………………..7

 • орфографія……………………………………………………………10

 • словосполучення……………………………………………………..14

 • морфологія:

іменник……………………………………………………………………………………..17

прикметник……………………………………………………………………………….24

числівник…………………………………………………………………………………..25

займенник…………………………………………………………………………………25

дієслово……………………………………………………………………………………26

дієприкметник…………………………………………………………………………..27

дієприслівник…………………………………………………………………………….29

прислівник………………………………………………………………………………..31

прийменник………………………………………………………………………………32

сполучник………………………………………………………………………………...33

частка……………………………………………………………………………………34

вигук і звуконаслідувальні слова……………………………………………………35

Список використаної літератури………………………………………36

ВСТУП

Мовно-мовленнєва освіта в Україні передбачає вдосконалення лінгводидактичної стратегії навчального процесу, наближення його до вимог сучасного суспільства, яке потребує високоосвічених, інтелектуально розвинених громадян, які вільно та легко можуть спілкуватися між собою, утверджуючи статус української мови як рідної. Досягти цього нинішня школа може лише за умов підвищення рівня викладання мови, пошуків нових підходів до навчання мови.

Таким чином, в умовах розвитку сучасного гуманітарного простору гостро постає питання про використання різноманітних вправ на уроках української мови. Особлива увага відводиться системі вправ, які полегшують сприймання нового матеріалу під час уроку. Більшість мовознавців пропонують використовувати з метою актуалізації та узагальнення творчі вправи. Зокрема: лінгвістичні акродиктанти, творчі диктанти з різноманітними завданнями. Прийом цей не новий, але вдало дібраний мовний матеріал таких вправ значно розширює ефективність його використання. Оскільки, ключі до вправ водночас можуть бути своєрідними епіграфами до тієї чи іншої мовної теми. Пошук таких ключів сприяє концентрації уваги учнів, активізує їхнє мислення, а вчителю дає змогу чітко окреслити мету заняття, використати виховний потенціал вислову. Крім того, подібні вправи виконують ще одну, не менш важливу функцію: формують правописну компетенцію школярів. Суть у тому, що самого лише знання правил не досить, щоб забезпечити грамотність. Для цього потрібна також різноманітна й ефективна практика письма, вико­нання навчально-тренувальних вправ, які мають виробити навички безпомилково і швидко застосо­вувати вивчені правила, працювати свідомо, адже правописна практика взаємопов'язана з постійним мисленням.Позитивним у завданнях такого типу є те, що вони дозволяють охопити великий обсяг вивчених орфограм та пунктограм. Для кращого

засвоєння орфограм та для миттєвої перевірки виконаного завдання самим учнем використовуються закодовані в текстах вправ вислови: скоромовки, прислів'я, приказки, відповіді на загадки, фразеологізми або частини крилатих висловів.

Сподіваємося, що кожен, хто працюватиме зі збірником, знайде для себе щось нове, не знане раніше, підвищить власну культуру мовлення.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ АКРОДИКТАНТІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Акродиктанти відтворюють розроблену й успішно апробовану систему завдань, які сприяють удосконаленню правописних навичок учнів. Тому вони широко й починають використовуватися на практиці у вчителів-словесників. Звичайно, тренувальні вправи подаються із зашифрованими в них висловами. Там закодованими можуть бути не лише прислів’я, приказки, але теми та епіграфи до уроків. Під час виконання таких завдань не можна переставляти місцями слова та словосполучення. Інакше з підкреслених букв не складеться вислів. Підкреслюватися можуть будь які букви, навіть і цілі слова. Головна суть акродиктанта – правильно його розшифрувати. Під час роботи необхідно бути дуже уважним, бо неправильний крок веде до його нівечення.

Даний вид вправ може виконуватись по-різному. Наприклад, слова необхідно буде вибрати, чи просто поділити на дві колонки, звертаючи увагу на вивчені орфограми, чи просто виключити зайве слово, чи доповнити власним міркуванням. Вибрані або продиктовані вчителем слова можуть писатися і в рядок, і в стопчик, і навіть своєрідною схемою, всередині якої буде шифр для відгадки. Текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова.

Подані акродиктанти можуть бути використані учителем для перевірки знань учнів, організації індивідуальної, самостійної та групової роботи на уроках української мови. Можливе навіть і створення своєрідного КВК, засідань вченої ради, конкурсів з використання акродиктантів.

Будь уважним під час розкодування!

Не помились!

СИСТЕМА ЛІНГВІСТИЧНИХ АКРОДИКТАНТІВ З ТЕМИ:

«ФОНЕТИКА»

Вправа 1

Випишіть поспіль у три колонки:

1) слова, у яких звуків i букв порівну;

2) слова, у яких звуків менше, ніж букв;

3) слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. Якщо ви правильно розставите слова, то з цих букв, виписаних поспіль, утвориться народне прислів'я.Поїлка, дятел, екзамен, обери, ад'ютант, пильнувати, медяник, оздоба, ідеал, атомність, бур'ян, ходжу, зіниця, Оля, папір, общипати, американець, усмішка, пиляти, розступиться, щілина, єдність, ожеледь, втілень, діяльний, щипці, англійський, отаман, вартість.

Вправа 2

Випишіть поспіль у три колонки:

1) слова, у яких звуків i букв порівну;

2) слова, у яких звуків менше, ніж букв;

3) слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. Якщо ви правильно розставите слова, то з цих букв, виписаних поспіль, утворите другу частину прислів'я: «Лякливий, як за заєць...»Шабля, альбом, їй, м'яч, ушу, акваріум, акація, бильце, українка, бібліотека, адресат, сім'я, Іванівська, кисіль, Італія.

Вправа 3.

Випишіть поспіль у три колонки:

1) слова, у яких звуків i букв порівну;

2) слова, у яких звуків більше, ніж букв;

3) слова, у яких звуків менше, ніж букв.

Підкресліть у кожному слові другу від початку букву, i ви прочитаєте першу частину прислів'я «...жити i край рідний боронити».Турист, явір, удача, нью-йоркський, шубовсть, універсальний, еміграція, урожай, сію, частенько, усміхається, оживлять, рукавиця, ужалений, в'юни, низький, вбрід, старіє, фіалка, ртуть, синьоокий.

Вправа 4.

Випишіть поспіль спочатку всі односкладові слова, потам всі двоскладові, трискладові тощо. Якщо ви правильно розташуєте слова, то з їхніх перших літер має вийти закінчення народного прислів'я: «На годину спізнишся...».Несподіванка, ріка, казанок, зал, наперсток, дослідження, електромотор, альт, ескімос, ірис, оснастити, шестимісячний, життєздатний, естетична.

Вправа 5.

Випишіть поспіль спочатку всі односкладові слова, потім всі двоскладові, трискладові тощо. Підкресліть першу букву і прочитайте першу частину народного прислів'я: «... за собою веди».Воля, епітет, диваки, сон, пілот, охолоджувати, офіціантка, ирієм, індиченя, іменник, ескіз, двоколісний, рибалити, учорашній, грушоподібний, альт, ручка, м'яч, довжина, готовити.

Вправа 6.

Випишіть у колонку тільки ті слова, у яких є закритий склад. Із перших букв цих слів має вийти синонім до слова метелиця.Харків, літо, зима, урожай, вимити, річечка, біліти, трактор, завія, віхола, ожеледь, замети, війнути, дорога, ирій, наметений, Арктика.

Вправа 7.

Випишіть слова у дві колонки: у ліву з м'якими приголосними звуками, крім [й], у праву — тільки зі звуком [й]. Якщо правильно виписали слова, то з їхніх останніх букв ви складете другу половину прислів'я «Немає у світі кращої, ...».

Поєдинок, джерело, жабеня, соняшник, гори, явір, юна, книга, життєпис, солов'ї, зима, цвірінькав, писав, заброньована, береза, ясен, завбачення, бойова.

Вправа 8.

Випишіть слова у дві колонки: у ліву — із пом'якшеними приголосними, у праву — з м'якими. Якщо правильно виписали слова, то з їхніх останніх букв прочитаєте другу половину прислів'я «Хто два зайці гонить...».Вінегрет, хрін, малюсіньке, кіно, мій, діез, Ніл, людино, підваж, чітко, під, любов, фін, няньчити, фламінго, пінг-понг, літ, містечко, доблесть.

Вправа 9.

Випишіть спочатку слова у яких букви я, ю, є мають звук [й], а потім — у яких [й] немає. Якщо правильно виконаєте завдання, з перших букв прочитаєте народне прислів'я.Жираф'ячий, удостоїти, нюанс, екземпляр, поля, роз'їжджати, епістолярний, без'язикий, опам'ятатись, роздумування, Еля, юність, ймення, під'язиковий, орхідеї, догляд, лояльний, етюд, язичок, шлях.

Вправа 10.

Випишіть спочатку слова, у яких є звук [й], а потім — у яких немає звука [й]. Якщо правильно виконаєте завдання, з перших букв прочитаєте народне прислів'я.Нюх, жаб'яча, удостоїти, етюд, розв'язати, заганяти, біографія, доглядати, оголошення, олов'яний, лляний, юнга, гігієна, абсолютно, отруїти, роз'їзд, Валя, ягідка.

Вправа 11.

Поділіть слова на склади й поставте в них наголос. Випишіть поспіль у три стовпчики слова з наголосом:

1) на першому складі;

2) на другому складі;

3) на третьому складі.

З перших букв вийде перша частина прислів'я: «...лапою нема де ступити».Кадровик, щовечора, пам'ять, очний, очікувати, учениця, розсівати, цокотати, йотований, ложка, ярмарок, існування.
«ОРФОГРАФІЯ»

Вправа 1.

Запишіть слова поспіль у дві колонки: у ліву — з ь, у праву без ь. Якщо правильно виконаєте завдання, з перших букв прочитаєте першу частину прислів'я «...чим у неволі в золотій клітці».Ніч..., карусел..., автор..., рум'янец...,артіл..., щавел..., вітер..., ідеал..., естонец..., трон..., нанівец..., американец..., ціп..., віс..., оповід..., ігрик..., Луган..., індієц...

Вправа 2.

У поданих словах замість крапок вставте з- або с-, зі-. Випишіть поспіль слова спочатку з с-; потім із з-. Якщо правильно виконаєте вправу, то з останніх букв записаних слів прочитаєте прислів'я. Знайдіть слова, у яких ці букви є префіксом, підкресліть їх....хаменувся, ...гин, ...щити, ...трайк, ...толяр, ...будуєм, ...писати, ...хиб, ...жовкла, ...хопила.

Вправа 3.

Запишіть слова у дві колонки:

1) з ненаголошеним е;

2) з ненаголошеним и.

Ет...кетка, д...сятий, еф...ктивний, нож...ці, кат...горія, ап...льсин, т...жневий, доб...реться.

Ключ. Підкресліть першу букву у кожному слові - прочитаєте назву одного з віршів І. Франка.Вправа 4. Запишіть слова у дві колонки: у першу - з ненаголошеним е, у другу - з ненаголошеним и.

Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте ім'я та прізвище автора повісті ″Зачарована Десна″.

Вправа 5.

Запишіть слова у дві колонки: у першу - з ненаголошеним е, у другу - з ненаголошеним и.

З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро.

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву - прочитаєте народну мудрість.Вправа 6

У ліву колонку випишіть слова з вставленою буквою е, у праву - з вставленою буквою и.

Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..ргетичний.

Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову В. О. Сухомлинського ″Треба тонко відчувати три речі:...″Вправа 7.

Розташуйте слова у два стовпчики: в перший слова з ненаголошеним и, у другий - з ненаголошеним е.

В..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня.

Ключ. Прочитайте перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому - дізнаєтеся псевдонім відомої української поетеси Марії Олександрівни Вілінської.


Вправа 8.

Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з апострофом, у праву - без нього.

В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, р..яно, об..єднання, напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу літеру - отримаєте назву твору Б. Олійника.Вправа 9.

Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з апострофом, і праву - без нього.

Дит..ясла. духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, п..ятсот, кров..ю, міл..йони, В..єтнам, бур..як.

Ключ. Підкресліть у кожному слові або словосполученні передостанню букву - прочитаєте назву одного з творів Лесі Українки.Вправа 10.

Запишіть слова у дві колонки:

1) у яких вживається апостроф;

2) у яких не вживається апостроф.

Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів'я.Вправа 11.

Розташуйте слова у два стовпчики: в перший з апострофом, у другий без нього.

Інтерн..ю, ф..юзеляж, різьб..яр, верб..я, ад..юльтер, ад..ютант, н..юанс, к..ювет, нав..язливий, Омел..ян.

Ключ. Прочитавши перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому отримаєте ім'я та прізвище ″каменяра″ України, автора збірки ″З вершин і низин″, п'єси ″Украдене щастя″.Вправа 12.

Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з м'яким знаком, у праву - без нього.

Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.

Ключ. Підкресливши першу літеру у словах, отримаєте назву твору М. Куліша.Вправа 13.

Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з м'яким знаком, у праву - без нього.

Різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву - прочитаєте назву одного з творів І. Франка.Вправа 14.

Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається спрощення, у другу - не відбувається.

Пристрас/ний, контрас/ний, хвас/нути, кількіс/ний, у доблес/ному, зап'яс/ний, знавіс/нілий. радіс/ний, у мас/ному.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву - прочитаєте словосполучення.Вправа 15.

Запишіть у дві колонки слова:

1) які пишуться через дефіс;

2) які пишуться разом.

Унтер\офіцер, вакуум\апарат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок,

олійноково\слобідський, м'ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\призедент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, яйце\подібний, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця.

Ключ. Підкресліть першу букву - прочитаєте народну мудрість.

Вправа 16.

Записати прислівники у три стовпчики:

1) які пишуться окремо;

2) які пишуться через дефіс;

3) які пишуть разом.

Над\мір, на\певне, в\подовж, на\біс, на\вскоси, в\голос, що\дня, казна\де, на\захват, на\вкулачки, у\чотирьох, у\стократ, насам\перед, над\мір, з\гарячу, у\низ, у\ночі, стрім\голов.

Ключ. Підкресліть у кожному слові останню букву - прочитаєте першу частину прислів'я ″... які люблять твоїх ворогів".

Вправа 17.

Запишіть іменники у дві колонки:

1) які пишуться разом;

2) які пишуться через дефіс.

Індо/китай, руко/пис, блок/система, життє/пис, екс/чемпіон, зюйд/вест, авто/страда, верто/літ, дизель/поїзд, ін/новація, інженер/механік, єдино/початок, їжачок/лісовичок.

Ключ. Підкресліть першу букву - прочитаєте другу частину вислову Шерлока Холмса: ″Найдосконаліший мозок...″


«СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ»

Вправа 1.

Розподіліть подані сполучення слів у три колонки:

1) сурядні,

2) предикативні,

3) непредикативні.

Учні та вчителі, гвоздика розцвітає, пісня лунає, античний стиль, луги й степи, стрепенувся ліс, учасник переміг, небесна блакить, їжа та напої, життя згасає, усний твір, втілений задум; життя. а не смерть; оздоба

прикрашає; вночі, а не вдень; талант художника, капуста чи буряк, книга вчить, уникнути проблем, конвалії цвітуть, люди радіють, легко розуміти.

Ключ. У кожному першому слові підкресліть другу від початку букву і прочитайте вислів німецького поета Й.-В.Гете („Чужина вітчизною не стане”)Вправа 2.

Розподіліть подані словосполучення залежно від способу підрядного зв’язку у три колонки:

1) узгодження,

2) керування,

3) прилягання.

Тепла вода, надути шар, літечком працювати, пролита кров, вижати сік, втомитися швидко, зведена будівля, затуманене озеро, звузити дорогу, клювати пшеницю, зарити глибоко, промити гарно, провалений іспит, встати з сонцем, вимити дочиста, замащена дірка, заношена куртка, сльози проливати, вислати підмогу, пляму зробити, ласувати довго, затулити говорячи, змастити добре, вражена вчителька, вирізані квіти, зробити розетку, клювати тихо, встати вранці, вирити яму, пробита ополонка, зламати двері, сльозами вмиватися.

Ключ. У кожному першому слові підкресліть третю від початку букву і прочитайте крилатий вислів („Поетом народжуються – оратором стають”)

Вправа 3.

Розподіліть подані сполучення слів у три колонки:

1) сурядні,

2) предикативні,

3) непредикативні.

Радість і сум, друзі чи вороги, доброта перемагає, приятель допоміг, день міста, свіжий хліб, душно – не холодно, запанувала тиша, вибачити друга, правда і воля, директор привітав, весна і літо, цікавий і розумний, ударив грім, презентував книгу, берег річки, брат або сестра, перший або останній, дідусь розповів, краса підносить, тремтяча рука, дуже цікавий, жовтень наступив, обережно поклала.

Ключ. У кожному першому слові підкресліть третю від початку букву і прочитайте слова Л.Костенко. („Душа скарби прадавні береже”)

Вправа 4.

Розподіліть подані сполучення слів у 2 колонки:

1) сурядні,

2) непредикативні.

Спочатку, а не потім; вітер чи буря; розвиток кульитури; протягати руку; подруга сестри; кидається на людину; помста, а не дружба; зустрічати і запрошувати; кілька або безліч; правда і воля; зустрічатися з товаришем; написати твір; крутий берег; пити воду; диктант і завдання; мудрість і кмітливість; зима чи літо; хлібом нагодувати; багато людей; збіг обставин; квітка чи дерево; місто чи село; роки й літа; початок уроку; ряст топтати; холодно вночі.

Ключ. Підкресліть четверту від початку букву в кожному першому слові і прочитайте вислів О.Гончара. („Честь втратити – втратити багато”)Вправа 5.

Розподіліть подані словосполучення залежно від способу підрядного зв’язку у три колонки:

1) керування,

2) узгодження,

3) прилягання.

Лягати на землю, їздила на роботу, українські пісні, зимовий ранок, старий дім, голосно говорити, вгамуватися швидко, довго будувати, знову перемагати, зневажати ворога, пам’ятати про обов’язок, любити рідних, стиснути руку, червоні квіти, ощасливлена дівчина, сонячне проміння, весело сміятися, взимку кататися, цікавитися природою, заходити вчасно, сніжно-білий килим, лісова галявина, вчорашній день, навчилися швидко, любити сильно, слухати вчителя, тьохкав на галявині.

Ключ. Підкресліть другу від початку букву у кожному першому слові і прочитайте вислів Сократа. („Я знаю тільки те, що нічого не знаю”)
«МОРФОЛОГІЯ»

Іменник

Сховані слова

Впишіть у клітинки іменники першої відміни вказаної групи, і у виділеному вертикальному рядку ви прочитаєте назву цієї відміни.


1

2
3


4
5


1. Виписати іменник твердої групи: тополя, капела.

2. Виписати іменник мішаної групи: пожежа, печера.

3. Виписати іменник мішаної групи: дорога, мережа.

4. Виписати іменник м’якої групи: пошана, кошеня.

5. Виписати іменник м’якої групи: акація, країна.Сховані слова

Впишіть у клітинки іменники другої відміни вказаної групи, і у виділеному вертикальному рядку прочитаєте назву цієї відміни.1
23

4


5

1. М’яка група, чоловічий рід: останній місяць року.

2. Тверда група, середній рід: потік води, що утворюється внаслідок виходу підземних вод на поверхню землі.

3. М’яка група, чоловічий рід: майстер, що підстригає волосся.

4. Мішана група, чоловічий рід: антонім слова виграш.

5. М’яка група, чоловічй рід: синонім до слів велет, силань.Сховані слова

Впишіть у клітинки іменники третьої відміни, і у виділеному вертикальному рядку прочитаєте назву цієї відміни.


1
2

3


4
5

1. Синонім до слова подробиця.

2. Почуття особистої гідності, самоповаги.

3. Четверта частина чогось.

4. Напівтемрява, що настає після заходу сонця.

5. Синонім слів прихильність, симпатія.

Сховані слова

Впишіть у клітинки іменники четвертої відміни, і у виділеному вертикальному рядку прочитаєте назву цієї відміни.1
2
34
5

6


7
8

1. Маля вовка.

2. Маля кішки.

3. Зменшено-пестливе до дитина.

4. Маля лева.

5. Об’єднання людей в первісному суспільстві.

6. Пташа курки.

7. Маля крота.

8. Синонім слова щеня.Вправа 1.

Із поданих слів вибрати й записати лише ті іменники, які мають у родовому відмінку однини закінчення -а (-я).

Зефір, байкар, евкаліпт, крем, злодій, табель, ребус, салат, шелест, удав, друг, сад, автобус, рух, ліс, ніж, елемент, завод, м’яч, експорт, атестат, пиріг, липень, бетон, одноліток, дециметр, одеколон, айсберг.

Ключ. Якщо завдання виконано правильно, то за першою буквою слів прочитаєте українську приказку.

Вправа 2.

Заповніть квадратики першими літерами іменників , погрупувавши їх по відмінах. Вибирайте з поданих слів ті, у яких можна визначити відміну.

Зупинка, сани, аптека, бавовна, журі, какаду, висота, ящик, ТСН, козак, колібрі, вікно, елемент, леді, дуб, мужність, Черкаси, елегантність, діяльність, таксі, якість, жорстокість, оленя, рагу, левеня, удавеня, ласощі, дрозденя, Сочі.

Ключ. Якщо завдання виконане правильно, прочитаєте народну приповідку. Букви, з яких не починаються слова, занесені у квадратики.

І відміна
и

ІІ відміна
ІІІ відміна
ІV відмінаь

Вправа 3.

Виписати іменники.

Золотий, плов, турне, сіють, свій, десять, вітер, зелені, сім, пюре, клас, говорю, степовий, кафе, дубовий, ясний, ясен, ми, злий, злість.

Підкресли останню букву, прочитаєш назву першого осіннього місяця(вересень),

Розібрати це слово як частину мови.

Вправа 4.

Випиши у перший стовпчик назви істот, а в другий – неістот.

Дівчина, очистка, часник, оскома, дихання, сміхотворець, педагог, сніг, сало, Сніжана, снігурі, смерч, голова, директор, овал, пиріг, акордеоніст.Підкресли другу букву, прочитаєш визначення (Іменник – частина мови).

Вправа 5.

Випиши іменники у 4 стовпчики: чоловічого, жіночого, середнього, спільного родів.

Перукар, постіль, небо, слово, вулиця, пліткар, недоучка, підліток, проблема, бажання, староста, сантехнік, дівчина, вчительство, нероба, майно, професія, учень.Підкресли третю букву, прочитаєш вислів.

(Рідне слово – Божий дар).

Вправа 6.

Випиши у лівий стовпчик форму однини, а в правий – множини.

Нагорода, заробіток, правило, побачення, нації, студенти, секрети, пробірки, перерви, політ, свідок.Підкресли третю букву, прочитаєш іменники (граблі, цукор), спробуй визначити їх число.

Вправа 7.

Випиши у лівий стовпчик іменники, що пишуться разом, а в правий - через дефіс.

Законопроект, нещастя-горе, член-кореспондент, дроворуб, художник-портретист, дурман-трава, паливода, прямолінійність, хліб-сіль, дівчина-шофер, падолист, лікар-окуліст, секундомір, книгодрукування, учитель-методист.Підкресли третю букву, прочитаєш жанри пісень зимового циклу (колядки, щедрівки)

Вправа 8.

Виписати іменники у три стовпчики: у 1-й – НЕ – частина слова, у 2-й – НЕ – префікс, у 3-й – не – частка ( пишемо окремо).

Непослух, небезпека, не грек, нероба, незалежність, небуття, нездара, необережність, не порох, немилість, ненависть, неправда, нерівність, не краса, не вода, неявка, неотеса, незграба, не втеча.Підкресли шосту від початку букву, прочитаєш ім’я славетної української поетеси (Лариса Петрівна Косач).

ПРИКМЕТНИК

Вправа 1.

Запишіть слова у дві колонки:

у I – прикметники;

у ІІ – дієприкметники.

Стривожений, загострений, Окрімовий, стрункий, гострий, скривлений, м’який, скляний, діючий, спільний, оскаржений, опрацьований, засклений, старіючий, золотий, визолочений, особовий, старий, веселий, зменшений, сліпий, нездійснений, нездійсненний.

Ключ. Підкресліть другу від початку букву і прочитайте українське прислів’я. Запишіть його.Вправа 2.

Випиши прикметники

Справедливий, довго, синьо, оранжевий, тихоплинний, полинути, давно, окастий, сміливий, гарно, земний, планети, старанний, унікальний, сміливо, гордо, зимові, активний, сніжно.


Підкресли другу букву, прочитаєш назву частини мови(прикметник).

Вправа 3.

Випиши у лівий стовпчик прикметники, що пишемо разом, а в правий – через дефіс.

Східнослов’янський, свіжозелений, осінньо-зимовий, стометровий, доброчинний, темно-синій, східноєвропейський, озерно-болотний, холоднокровний, очевидний, сніжно-білий, багряно-червоний, сталево-сизий, червоногарячий, кисло-солодкий.Підкресли другу букву, прочитаєш закінчення вислову «Добре того вчити,...хто хоче все знати».

ЧИСЛІВНИК

Вправа 1.

Виписати тільки числівники

Трійка, півтора, третій, учетверо, мільйон, подвоєння, триста, п’ятак, декілька, за де­сять, семиденний, третього, одну, десятник, трьохсот.Підкресли третю від початку букву, прочи­таєш назву найбільшого християнського свята (Великдень).

Вправа 2.

Випиши у перший стовпчик числівники, а в другий складні прикметники.

Одноразовий, одинадцятимільйонний, шіст­десятий, двоповерховий, двохтисячний, де­сятипроцентний, тридцятиденний, десятимі­льярдний,трьохсотий, шістнадцятирічний.Підкресли другу від початку букву, прочи­таєш два слова, в яких однакові звуки, проте значення різне (дівер (брат чоловіка) і двері).

ЗАЙМЕННИК

Вправа 1.

Записати займенники, розкриваючи дужки:

у 1-й стовпчик –без Н, а в 2-ий – із Н

Зрадіти(вони); вірити(вона); змиритися з (він); побувати у (вона); ждати(він); звернутися до(вони); бавитися з (вони); знайомити (вони); бачити(вона).Підкресли другу букву, дочитаєш кінець вислову: «Душа народу –рідна мова».

ДІЄСЛОВО

Завдання. Подані дієслова запишіть у 3 стовпчики:

I — дієслова, утворені префіксально-суфіксальним способом;

II — префіксальним;

III — суфіксальним.Занервувати, проскакати, гомоніти, планувати, побігти, зламу­вати, намалювати, залякати, готувати, поетизувати, пригнати, пригнічувати, керувати, зачекати, зачинити, гніватися, дивуватися, зв 'язати.

Ключ. За третіми літерами можна прочитати кінець речення 3 першої миті життя схиляються над...

Відповідь. ...нами обличчя матерів.

СПОСОБИ ДІЄСЛІВ

Завдання. Подані дієслова запишіть у 3 стовпчики:

I — дійсного способу;

II — умовного;

III — наказового.Заварила, запропонували б, просвистів би, загриміте, заіржав, поносить, залетіло б, оперуй, прошепоче, знесли б, погоріли б, закує, бережімо, проспівайте, залишив би, прибрав би, заяснійте, помиймо, гомоніла б.

Ключ. За третіми літерами можна доповнити речення Немовби сама природа підносить...

Відповідь. ...вінок полеглим героям.
Вправа 1.

У перший стовпчик виписати форму інфінітиву, а в другий – особові дієслова.

Заняття слід проводити у провітреному класі. Підлогу потрібно вимити. Гарна оцінка стимулює інтерес до знань. Треба захоплюватися основами наук. Тобі слід сьогодні ставити гарну оцінку. Не потрібно ніколи мовчати й ховати свої добрі наміри. Нас приваблюють чудові перспективи. Обдумуй гарненько питання. Із новим матеріалом необхідно знайомитися.Підкресли 4-у від початку букву(Вивчай мову)

Вправа 2.

Випиши дієслова у три стовпчики: дійсного, наказового, умовного способів.

Зледачів, зрадій, змирився б, хотів би, сідайте, любить, збудуєш, здайте, знайомтесь, оволоділи б, зустріла б, думаймо, гинув.Підкресли другу букву, прочитай мій заклик (Люби рідну мову).

Вправа 3.

Випиши у перший стовпчик дієслова з Е, Є, а в другий – з И,Ї у закінченнях.

Будуєш, гомониш, блищиш, згадуєш, береш, наклеїш, блимаєш, кричиш, мітиш, знаходиш, в’янеш, граєш.Підкресли третю букву, прочитаєш імена(Дарина, Микита).

ДІЄПРИКМЕТНИК

Вправа 1.

Випиши у перший стовпчик прикметники, а в другий – дієприкметники.

Заколисана, несучасний, красивий, стікаюча, самотній, сніжний, обшарпана, нейлоновий, сильний, закінчена. Спалений, вродливий.Підкресли третю букву, прочитаєш ім’я героя народної думи(Самійло Кішка).

Вправа 2.

Виписати окремо пасивні й активні дієприкметники.

Скопаний, злітаючий, сидячий, зліплений, зекономлений, осілий, знервований, посаджений, стрибаючий, звалений, невивчений, лякаючий.

Підкресли другу букву, прочитаєш словосполучення (кленове листя).

Вправа 3.

Виписати у 1-й стовпчик дієприкметники активного, а в 2-й пасивного стану.

Посаджений, активізуючий, інтригуючий, інсценізований, аналізуючий, недозрілий, перенасичений.Підкресли першу букву, прочитаєш імена (Андріан, Прокіп).

Вправа 4.

Думаючий, устигаючий, приморожений, інтригований, малюючий, атакуючий, стрижений,насичений, ярмлений.Підкресли першу букву, прочитаєш жанри фольклору (дума, пісня).
Завдання 1. Подані слова запишіть у 2 стовпчики:

I — прикметники;

II — дієприкметники.

Синій, красивий, захований, весняний, вітряний, политий, своєчас­ний, зріджений, холодний, здібний, заборонений.

Ключ. За третіми літерами можна прочитати закінчення речення За всіх часів і в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав...

Відповідь. ...на столі хліб.

Завдання 2. Подані слова запишіть у 2 стовпчики:

I — прикметники;

II — дієприкметники.

Небезпечний, кленовий, кинутий, стертий, помережений, згаслий, незручний, поєднаний, спокійний, чаруючий, пломеніючий, сухий, озброє­ний, акордний, прочитаний, хитрий, читаючий, глиняний, збитий.

Ключ. За третіми літерами можна прочитати українське народне прислів'я.

Відповідь. Без охсти немає роботи.

АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ

Завдання 1. Подані дієприкметники запишіть у 2 стовпчики:

I — пасивні;

II — активні.

Запряжений, политий, зчорнілий, позеленілий, збережений, трем­тячий, керуючий, пострижений, зношений, атакуючий.

Ключ. За третіми літерами можна закінчити таке речення Лісова дорога, якою ми, здається, ніколи не ходили, раптом повернула вбік, і поміж дерев срібно заблищало спокійне...

Відповідь. ...плесо озера.

Завдання 2. Подані дієприкметники запишіть у 2 стовпчики:

I — активні;

II — пасивні.

Збуджуючий, терплячий, озвірілий, зношений, стоячий, необдума­ний, крокуючий, змолочений, сумуючий, забутий, сповіщений, злущений, побачений, здичавілий, здоланий, бажаючий, залучений.

Ключ. За другими літерами можна прочитати українське народне прислів'я.

Відповідь. Без труда нема плода.

ДІЄПРИСЛІВНИК

НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

Завдання. Знявши риску, запишіть подані дієприслівники з не ок­ремо — у І стовпчик; разом — II стовпчик.

Не/лінуючись, не/хтуючи, не/здужаючи, не/існуючи, не/допомігши, не/навидячи, не/розріджуючи, не/стямившись, не/покоячись, не/осмис­ливши, не/запитавши, не/вгаваючи, не/мислячи, не/зчувшись, не/елект­рифікуючи, не/руйнуючи, не/знаючи, не/аплодуючи, не/дочуваючи, не/єднаючись.

Ключ. За першими літерами дієприслівників першого стовпчика можна прочитати кінець прислів'я Від теплого слова і...

Відповідь. ..лідрозмерзає.

Вправа 1.

Виписати у 1-й стовпчик дієприкметники, а в 2-й – дієприслівники.

Засіяне, обговорили, заінтригований, застилаючи, зборовши, зелений, сумує, поношений, залетівши, прохаючи, знаєш, поораний, усміхаючись, знаючи.Підкресли третю букву слів, прочитаєш назви корму для худоби (сіно, солома).

ДОКОНАНИЙ ІНЕДОКОНАНИЙ ВИД ДІЄПРИСЛІВНИКІВЗавдання 1. Запишіть у перший стовпчик дієприслівники доконаного виду, у другий — недоконаного.

Виняньчивши, роздвоюючись, розкривши, скриплячи, розвівши, приносячи, розігруючи, скорчившись, приладнуючи, укладаючи, обго­воривши, пред 'являючи.

Ключ. За четвертими літерами кожного слова можна прочитати кінець прислів'я Найдорожчий скарб...

Відповідь. ...яке родині лад.

Завдання 2. Утворіть від поданих дієслів дієприслівники доконано­го і недоконаного виду. Запишіть у перший стовпчик дієприслівники доконаного виду, у другий — недоконаного.

Піднести, відкривати, підводити, порахувати, подзвонити, пере­класти, відмовитись, біліти, поставляти, прокладати, покликати, побіліти, лежати.

Ключ. За четвертими літерами кожного дієприслівника можна про­читати кінець речення Ромашка найпрекрасніша...

Відповідь. ...на землі квітка.

ПРИСЛІВНИК

Вправа 1.

Випиши прислівники у три стовпчики: часу, способу, місця дії.

Здружено, ніколи,увечері, сміливо, сильно, всередині, відусюди, стривожено, зраділо, завжди, праворуч, скраю, довго, світло, уночі, поряд, тихо, очевидячки.Підкресли другу букву, прочитаєш ім’я козацького отамана (Іван Дмитрович Сірко).

Вправа 2.

Випиши прислівники з НН у перший стовпчик, а з Н – у другий.

Натхненно, вишукано, прекрасно, дивно, старанно, зачудовано, страшенно, очевидно, ненадійно, максимально, зрання, нескінченно, стомлено.

Підкресли третю букву, прочитаєш ім’я геніального поета (Тарас Шевченко).

Вправа 3.

Виписати прислівники, що пишуться разом із НЕ.

Немало; не швидко, а повільно; не так; неабияк; нерадісно; не добре, а погано; неухильно; несподівано; не туди; не можна; неякісно; нечисто; неумисне; не зараз; не сьогодні; нерозбірливо; не високо, а низько; не тепер; неактивно; неймовірно.Підкресли третю букву, прочитаєш ім’я народної поетеси (Маруся Чурай).

Вправа 4.

Випиши у перший стовпчик прислівники, що пишуться разом, а в другий – через дефіс.

Іскрометно, файно-файно, рано-пораненьку, вранці, абикуди, активно-преактивно, нікуди-таки, куди-небудь, ненароком, ось-таки.Підкресли першу букву, прочитаєш ім’я українського письменника (Іван Франко).

Вправа 5.

Виписати прислівники у стовпчик.

Тут спочиває сонце. Вчора воно світило із самого ранку. Ми виходили гратися надвір. Завтра теж має бути сонячний день. Повсякчас ми пам’ятаємо, що сонце – це тепло і життя.

Підкресли останню букву кожного слова, прочитаєш ім’я великого Кобзаря(Тарас).

ПРИЙМЕННИК

ПОХІДНІ Й НЕПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИЗавдання 1. Випишіть речення з похідними прийменниками.

 1. Над рікою вітер віє, пил спадає край села.

 2. Пішла Настя по селу добувати киселю (нар. тв.).

 1. Над кручею, за садом, на горі розквітла яблуня.

 2. Із чужим і посеред села розлучайся (нар. тв.).

 3. Ти стоїш передо мною в темних образах і світлих, Україно!
  (МРильський).

 4. Якось вранці лелеки кружляли понад рідним селом.

 5. Канікули розпочались згідно з наказом директора школи.

8)Надо мною в 'ються хмари, як над чайкою орли (Олександр Олесь).
Ключ. За початковими літерами перших слів виписаних речень

прочитаєте кінець прислів'я Язиком так і сяк, а ділом... Відповідь. ...ніяк.Завдання 2. Запишіть у І колонку похідні прийменники, у II — не­похідні.

Через, до, з-над, по, незалежно від, з-під, над, під час, за, перед, із-за, від, у напрямку, у, попід, в, на.

Ключ. За другими літерами І колонки слів прочитаєте кінець при­казки Вчитися ніколи...

Відповідь. ...не пізно.

ПРИЙМЕННИК І СПОЛУЧНИК

Завдання. Запишіть у І колонку прийменники, у II — сполучники.

Попід, щоб, зате, через, при, але, виключаючи, однак, або, заради, з-над, хоч, неначе, бо, посеред, край, тому що.

Ключ. За третіми літерами прийменників прочитаєте кінець при­казки Ослові й вуха...

Відповідь. ...прикраса.
ЧАСТКА

РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Завдання 1. Запишіть у І колонку модальні частки, у II — формо­творчі і заперечні.

Еге, ні, ані, наче, би, хай, трохи не, он, навряд, нехай, не, аякже, якраз, б.

Ключ. За другими літерами І колонки слів прочитаєте початок приказки ...свиняу дощ.

Відповідь. Гарна як...

Завдання 2. Запишіть у І колонку модальні частки, у II — формо­творчі й заперечні.

Не, як, куди там, ні, майже, уже, ані, би, хоча, атож, б, хай, власно, ось, нехай, куди там, рівно, онде, приблизно, і справді.

Ключ. За початковими літерами І колонки слів прочитаєте кінець приказки Крутиться...

Відповідь. ...якмуха в окропі.

НАПИСАННЯ ЧАСТОК НЕ, НІ

Завдання 1. Запишіть у І колонку слова і сполучення слів, які пи­шуться з частками не, ні окремо, у II — які пишуться разом.

Не/зграбно, не/імунітет, не/досяжний, ні/до кого, ні/риба ні/м 'ясо, не/мічний, ні/у кого, не/нависть, ні/сенітнищ, не/гарний, а поганий, не/один, не/добачаєш, не/має, не/доварений, не/укладений вчасно, не/зважаючи на, не/на те, не/емоційний, не/безпека, не/близько, а да­леко, не/активний, а пасивний, не/нависть, не/безпека, ні/де, не/жаль, не/Азія, ні/хто, ні/йти ні/їхати, не/воля.

Ключ. За третіми літерами І колонки слів прочитаєте кінець прислів'я Чого собі не зичиш...

Відповідь. ...і другому не бажай
Завдання 2. Випишіть речення, у яких частка не зі словами пи­шеться разом.

І)Як не/ук кує, то коня псує (нар. тв.). 1. Не/обдумане вчасно діло померехтіло і згоріло (нар. тв.).

 2. Кожна людина не/повторна. Ця істина не заперечна
  (Гр.Тютюнник).

 3. Не/нагодувавши коня, далеко не/збирайся (нар. тв.).

 4. Не/закінчену роботу дощі та сніги закінчують (нар. тв.).

 5. Лопата не/плуг, приятель не/друг (нар. тв.).

 6. А серце билося в не/супокої (Д.Павличко).

 7. їх не/погасна віра в добро робить нас мудрішими.

 8. Не/мудруй багато, а працюй завзято (нар. тв.).

 1. Життєві не/вдачі роблять людину сильнішою (нар. тв.).

 2. Не/вийдуть жнива з доброго дива (нар. тв.).

 3. А я не/навистю душі не погубив (за Д.Павличком).

 4. Серцю нічого не/треба, тільки б весніла земля (В.Сосюра).

 5. Картав я своє не/вігластво (І. Драч).

 6. Усяка борозна не/долюблює сна (нар. тв.).

Ключ: За початковими літерами перших слів виписаних речень прочитаєте кінець приказки На мені покатаєшся... Відповідь. ...як на їжаку.

ВИГУК І ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА

Завдання. Запишіть у І колонку звуконаслідувальні слова, у II—ви­гуки, що виражають почуття переживання чи волевиявлення.

Му-у-у, фу, ох-ох-ох, ой, леле! рр-р-р, ого, гов, іч, як страшно!

Ключ. За початковими літерами перших слів обох колонок про­читаєте назву одного з розділів мовознавчої науки.

Відповідь. Морфологія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Воскресенська Н.О Навчання орфографії. Н.О Воскресенська // Поч.шк., 1996, №11. – 298с.

 • Горбачук В. Т. Класифікація диктантів / Горбачук В. Т. // Укр. мова і літ. в школі.— 1968.—№ 8. – 178с.

 • Горбачук В.Г. Види диктантів та методика проведення / В.Г. Горбачук – К.:Радянська школа, 1989. –356с.

 • Козачук Г. О. Підвищення грамотності учнів: Навч. посібник для учнів / Г. О. Козачук.— К.: Освіта, 1994. — 161 с.

 • Пентелюк М.І. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах. Підручник / М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2009. – 400с

 • Сірокорська З.С. Збірник диктантів з української мови / З.С.Сірокорська. – К.:Радянська школа, 1990. –394с.

 • Шкуратяна Н. Г. Методика вивчення орфографії / Н. Г. Шкуратяна. — К., 1985. – 124с.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови iconМетодичні рекомендації щодо відзначення 75-річчя
Враховуючи вагомий внесок Миколи Степановича Вінграновського в розвиток української літератури, пропонуємо інформаційно-методичні...
Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови iconМетодичні рекомендації до вивчення основних тем 2 Методичні рекомендації до повторення правил з орфографії та пунктуації української мови
«Українська мова» (диктант) для вступників до коледжу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови iconСілаєва наталія петрівна
У посібнику вміщено різноманітні логічні схеми та узагальнюючи таблиці для використання їх на уроках української мови, види робіт...
Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови iconІнтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна
Пріритетні завдання в формуванні особистості на уроках української мови та літератури
Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови icon2013р. Моє педагогічне кредо
Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови І літератури – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності...
Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови iconМетодичні рекомендації щодо роботи з тестовими завданнями з української мови
Зно, а також шкільних програм з української мови й літератури. До роботи з тестовими завданнями не можна ставитися як до процедури...
Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови iconМайстер-клас «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови І літератури та впровадження методу проектів – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності учнів»

Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови icon«Ігрова діяльність на уроках музики в початковій школі»
Розділ Методичні основи використання казкового елементу на уроках музики
Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р

Методичні рекомендації до використання лінгвістичних акродиктантів на уроках української мови iconМетодичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економікиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка