Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література


Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О.В. Риба)Сторінка4/21
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,86 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О.В. Риба)


Звертаємо увагу вчителів-словесників, що з метою повернення науково обґрунтованої назви курсу, а також для відновлення безперервного вивчення в середній та старшій школі творчості авторів зарубіжної літератури, з 2015 року за рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2015 року (протокол № 3/4-2) назву предмета »Світова література» змінено на «Зарубіжна література» (наказ МОНУ від 08.03.2015 №518).

Особливості викладання зарубіжної літератури за новим Державним стандартом

Викладання зарубіжної літератури є важливим чинником формування гуманістичного світогляду освіченого патріота України та інваріантною складовою освіти протягом всього часу навчання у школі.

Нова Концепція літературної освіти (наказ МОНУ № 58 від 26.01.2011 р.) спрямована на реалізацію завдань, що стоять перед сучасною загальноосвітньою школою як школою формування нового покоління особистостей з високою гуманітарною культурою і громадянською відповідальністю.

Тому вчитель зарубіжної літератури має усвідомити, що одним із надзавдань сучасної шкільної літературної освіти є пошук ефективних засобів виховання молодої людини з планетарним мисленням, здатної до саморозвитку й самореалізації в майбутньому житті.

У 2015-2016 навчальному році вивчення зарубіжної літератури у 5-7 класах загальноосвітніх навчальних закладів навчання здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585) (кер. авт. кол. О.М. Ніколенко ).

В основу програми покладено європейські цінності й канон, що відповідає віковим особливостям дітей і підлітків, зафіксовано цілісний підхід до вивчення художніх творів.

Зі змістом програми можна ознайомитися на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.

Учні 8-9 класів продовжують вивчення зарубіжної літератури, як і в минулих роках, за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Кер. авт. кол. Ю.І. Ковбасенко / За заг. ред. Д. С. Наливайка. – К.-Ірпінь: Перун, 2005.

Вивчення зарубіжної літератури у 10-11 класах старшої профільної школи здійснюватиметься відповідно до рівню навчання (стандарту, академічного, рівню профільної підготовки) за скоригованими та доопрацьованими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН України від 28.10.2010 № 1021).

Одним із компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Ще раз звертаємо особливу увагу вчителів, що використовуються в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схваленні відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках:

Збірник програм курсів за вибором та факультативів зі світової літератури. 8-11 класи. Книга 1/ за загальною редакцією К.В.Таранік-Ткачук, І.П. Дворницької. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 336 с.

Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової літератури. 8-11 класи. Книга 1.  Тернопіль: Мандрівець, 2011, збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 5 7 класи: збірник / За заг. ред.: Н.В. Химери: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ», – 267 с., збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 8 - 11 класи: збірник / За заг. ред.: Н.В. Химери: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ», – 380 с. (Лист МОН України від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 333).

З метою розвантаження програми для 5-9 класів спрощено Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та внесено відповідні зміни.Клас

Зміни у програмі

5

Збільшено кількість годин (на 2 год) на вивчення теми «Казки народів світу» за рахунок теми «Природа і людина».

6

Збільшено кількість годин на вивчення тем «Вступ» (на 1 год) і «Міфи народів світу» (на 1 год) за рахунок тем «Пригоди і фантастика», «Людські стосунки».

Твори «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя) і «Листівки з видами міст» винесено на альтернативне вивчення (1 твір за вибором учителя).

Повість-казку «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері перенесено до 8 класу (у розділ «Література XX-XXI ст.» на обов’язкове вивчення).

Повість «Брати Лев’яче серце» А. Ліндгрен перенесено до списку додаткового читання.7

Балади про Робіна Гуда винесено на альтернативне вивчення.

Баладу «Садко» перенесено до списку додаткового читання.

Вірш «Круки» І. Вайсгласса перенесено до списку додаткового читання.

Вірш «Зінка» Ю. Друніної перенесено до списку додаткового читання.

Вірш «Нас не треба жаліти…» С. Гудзенка замінено на вірш «До побачення, хлопчики…» Б. Ш. Окуджави.

Твори «Золотий жук» Е. По й оповідання «Пістрява стрічка», «Спілка рудих» А. Конана Дойла винесено на альтернативне вивчення (1-2 твори згаданих письменників за вибором учителя та учнів).

Твори «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема і «Пурпурові вітрила» О. Гріна винесено на альтернативне вивчення (1 твір за вибором учителя та учнів).


Слід пам’ятати, що програма є основою для календарно-тематичного та поурочного планування, в якому вчитель, враховуючи запропоновану кількість годин на вивчення тем у межах розділу, розподіляє години на вивчення художніх творів і види навчальної діяльності, планує види роботи, що спрямовані на опанування змісту матеріалу та формування вмінь і навичок учнів, опрацювання різних рубрик програми. Це дає можливість вчителеві вільно і творчо підійти до реалізації програми в кожному класі, врахувати інтереси й рівень підготовки учнів, конкретні умови викладання (наявність художніх текстів; використання інформаційно-комунікаційних технологій; рівень володіння іноземними мовами, знання української мови і літератури, історії та інших предметів; підготовка до контрольного оцінювання тощо).

Звертаємо увагу, що кількість видів контролю у процесі вивчення зарубіжної літератури у кожному класі не змінювалося з минулих років. Таблиця рекомендованого розподілу годин була надрукована у журналі «Наша школа» № 4, 2012р. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

У 8-9 класах з поглибленим вивченням світової літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення.

Види контрольних робіт можуть бути: тест, відповіді на запитання, контрольний літературний диктант, літературна анкета, літературна візитка, твір-характеристика персонажа, порівняльна характеристика образів персонажів, письмовий твір-роздум на тему проблемного характеру, комбінована контрольна робота тощо.

Види контрольних робіт із розвитку мовлення можуть бути: складання власного твору в стилі прочитаних творів (казка, притча, балада, билина, новела); усний переказ (зокрема коментований) твору, епізоду твору; написання вітального слова на честь літературного героя, автора, книжки; складання тез літературно-критичної статті (розділу підручника або у довідникову літературу); підготовка проекту, мультимедійної презентації на літературну тему (індивідуально або колективно); складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації; написання реферату та виголошення доповіді на підставі реферату; відгук про прочитану книжку, спектакль, екранізацію твору; ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору; написання листа авторові, герою улюбленої книжки; інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію твору); створення сценарію кінофільму (мультфільму, телепередачі) за мотивами прочитаного твору; розробка плану сайту улюбленого письменника; презентація створених власноруч виробів на честь улюблених книжок (малюнків, листівок, обкладинок, саморобних ляльок та ін.), участь у виставці (конкурсі) тощо.

Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах України здійснюється українською мовою. Твори зарубіжних письменників в курсі зарубіжної літератури вивчаються в українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, польською, російською, французькою, тощо). За наявності необхідних умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями україномовних шкіл іноземними мовами.

Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах передбачає врахування міжпредметних зв’язків, формування цілісної системи знань і уявлень про літературу як вид мистецтва і скарбницю гуманістичних цінностей, розвиток особистості учня як суб’єкта активної читацької діяльності, а також формування духовного світу громадянина України.

Особливості викладання зарубіжної літератури у 7 класі

Особливої уваги потребує викладання зарубіжної літератури в 7 класі, яке у 2015-2016 навчальному році уперше здійснюватиметься за новою програмою (2012 року зі змінами 2015 року) та реалізуватиме змістові лінії Державного стандарту основної школи.

7 клас завершує перший етап літературної освіти – прилучення до читання і формування стійкої мотивації до читання художньої літератури (5-7 класи). Домінантою у викладанні зарубіжної літератури в 7 класі має стати національно-патріотичне і моральне виховання учнів на яскравих зразках світового письменства.

Учитель має спрямувати учнів на пошук потрібної книжки (в бібліотеці, в Інтернет-мережі тощо), на самостійне читання творів і в колі друзів, батьків (сімейне читання), на формування власної думки та творчий діалог щодо цікавої книжки.

Звертаємо увагу на збільшення варіативного компоненту на 12 годин у 7-ому класі із 70 на рік:


Клас

Усього годин

Текстуальне вивчення творів

Розвиток мовлення

Позакласне читання

Резервний час

7

70

58

4

4

4

Вивчення зарубіжної літератури в 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

Волощук Є.В., Слободянюк О.М. Зарубіжна література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2015.

Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І. Зарубіжна література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2015.

Міляновська Н.Р. Зарубіжна література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Мандрівець, 2015.

Для полегшення укладання календарно-тематичного планування пропонуємо можливий варіант розподілу годин на вивчення художніх творів, розвиток зв’язного мовлення, позакласне читання:Тема за програмою

Уроки розвитку зв’язного мовлення

Уроки позакласного читання

Всього годин

56

8

6

70

І семестр

27

4

2

32

Вступ

(2 год)


Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художньо-го перекладу. Переклад і переспів.


2

Билини і балади

(10 год)Билина як жанр. (1 год)

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». (1 год)

Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади. Фольклорні балади. «Король Лір і його дочки». (1 год).

«Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном». (1 за вибором учителя). (1 год)

Літературні балади. Й.К. Фрідріх Шиллер «Рукавичка». (1 год)

А. Міцкевич. «Світязь». (2 год)

Р.Л. Стівенсон. «Балада про вересовий трунок». (2 год)


Переказ близький до тексту сюжету билини або балади (в окремих части-нах і цілісно) за простим планом

Складання цитатного плану «Балада про вересовий трунок» Р.Л. Стівенсон (письмово)«Садко»

12

Історічне минуле в літературі

(10 год)В. Скотт. «Айвенго». (6 год)

Зображення трагедії Другої світової війни з різних боків Європи. (1 год )

Друга світова війна у європейській поезії (К. І. Галчин-ський («Лист із полону», «Пісня про солдатів з Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»), Б. Ш. Окуджава («До побачення, хлопчики…») та інші – 2-3 твори за вибором учнів і вчителя). (1 год)

В.В. Биков «Альпійська балада». (2 год)Порівняльна харак-теристика жіночих образів  роману (леді Ровена і Ребекка) – письмова

Твір-мініатюра на тему «Ідея непере-можності людяно-сті» (За опові-данням «Доля лю-дини»)
М.О. Шолохов «Доля люди-ни»

13

ІІ семестр

30

4

4

38

Духовне випробу-вання людини

(5 год)


Дж. Олдрідж. «Останній дюйм». (3 год)
Р. Кіплінг. «Балада про Схід і Захід». «Якщо…». (2 год)
Ч. Діккенс «Пригоди Олівера Твіста»

6

Дружба і кохання

(9 год)


О.С.Пушкін «19 жовтня 1825 року». (2год)

О.Грін. «Пурпурові вітрила». (5 год)

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс («Любов»), Г. Гейне («Коли настав чудовий май…»), К. М. Симонов («Жди мене…») та інші – 2-3 за вибором учнів і вчителя). (2 год)


Твір-роздум »Чи потрібна казка у наш час» (за повістю-феєрією О. Грина «Пурпурові вітрила»)

Урок виразного читання віршів зарубіжних авторів про кохання (1год)

О.С. Пушкін «Дубровський»

12

Літера-турний детектив

(5 год)


Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів. (1 год

Е.А. По «Золотий жук». (1 год)

А. Конан Дойл «Пістрява стрічка», «Спілка рудих» (2)


Написання власної детективної історії

А. Крісті «Десять негренят»

6

Світова новела

(6 год)


Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. (1 год)

О. Генрі «Дари волхвів», «Останній листок». (2 год)

Г.Дж. Уеллс »Чарівна крамниця». (1 год)

Р. Акутаґава «Павутинка». (2 год)

6

Сучасна література

(4 год)


А. Азімов (1920-1992). «Фах». (2 год)

Д. В. Джонс (1934-2011). «Мандрівний Замок Хаула». (2 год)Лист другові «Я хочу розповісти про книгу….» (моя улюблена сучасна книга)

К.С. Льюїс «Хроніки Нарнії»

6

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу

(2 год)2

Нагадуємо, що у пояснювальній записці до чинної програми зазначено, що кількість годин на вивчення розділів і тем є орієнтовною, тому вчитель, виходячи з конкретних умов навчання, має право самостійно здійснювати перерозподіл годин протягом усього навчального року та використати години резерву за бажанням вчителя та навчальною необхідністю: для поглиблення вивчення окремого твору, на позакласне читання, на розвиток зв’язного мовлення.

Також, на нашу думку, вчителю доцільно крім освітнього мінімуму програми, в якому вказана література для позакласного читання, враховуючи читацький інтерес та рівень розвитку школярів, потребу у формуванні знання літературного краєзнавства, при складанні календарно-тематичного планування передбачити вивчення творів «золотого фонду» світової літератури, тим самим логічно розширюючи та доповнюючи список програмних творів.

Великим заохоченням до освоєння сучасними школярами літературних скарбів народів світу може стати використання в навчальному процесі можливостей Інтернету. Для цього доцільно активніше використовувати на уроках світової літератури та в позаурочній діяльності інформацію, розміщену на відповідних тематичних сайтах. Перелік рекомендованих сайтів електронних бібліотек, перелік монографій, посібників, словників, довідників та періодичних фахових видань можна знайти у додатку № 2 до Програми «Сучасна науково-методична література для вчителя», яка розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та у журналі «Наша школа» № 4, 2014р.

Також на допомогу вчителеві зарубіжної літератури на сайті науково-методичної лабораторії мов та літератур національних меншин ООІУВ (http://nmlnacion.wix.com/kafedra) розміщено додатковий матеріал щодо оформлення шкільної документації із зарубіжної літератури, вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури та контрольних робіт, календар пам’ятних літературних дат та книг ювілярів на 2015-2016 н.р.Вчителю зарубіжної літератури потрібно завжди пам’ятати, що об’єктом вивчення в курсі зарубіжної літератури є художній твір, його духовно-етична сутність та естетична природа. Аналіз та інтерпретація літературного твору мають спиратися на ґрунтовне знання тексту, осмислення тексту цілісно і в докладному розгляді ключових епізодів. Тільки таким чином можна для сучасного українського школяра створити умови перетворення найважливіших цінностей і надбань в індивідуальний досвід особистості, дати унікальну можливість вчитися жити в конкретному соціокультурному просторі, усвідомлюючи його неоднорідність та неоднозначність
РИБА О.В., завідувач НМЛ мов та літератур національних меншин

Каталог: uploads -> editor -> 9673 -> 561315 -> sitepage 58 -> files
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання українознавства у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо науково-методичного супроводу навчання зарубіжної літератури та російської мови у 2015-2016 навчальному році
Щодо науково-методичного супроводу навчання зарубіжної літератури та російської мови у 2015-2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання базових предметів у 2015-2016 н р. м. Долинська 2015 р
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2016/2017 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівці у 2017/2018 навчальному році Шкільний курс «Зарубіжна література»
«свого», «рідного» і відкритість до здобутків інших країн, народів, національностей; прилучення учнів до шедеврів вітчизняного та...
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році Пирятин: рмк, 2015. 184с
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка